Archiv pro měsíc: Březen 2012

Modrofialová hrůza

Když jsem před lety skepticky vyjadřoval svou podporu tehdy jediné „rozumné“ straně ODS volením jejich vůdců, nevěřil mi téměř nikdo. To jen oni pozvednou prapor kapitalismu a vytáhnou nás z bahna socialismu, který tehdy skončil-neskončil! Na kupónovou privatizaci jsem měl názor jako na totální rozkradení republiky šíbry socialismu, protže kdo jiný než veksláci, vysoce postavení komunisté, ředitelé různých konglomerací a Motokovu mohli mít prachy na realizaci tak kolosálního podvodu na majetku státu. Bohužel jsem nejen měl pravdu, ale ona ta pravda je ještě horší, než jsem si představoval v tom nejhorším Orwellovském snu. Nejen že jsme jako stát prakticky majetkově skončili, ještě se ti modří ptáci rozhodli pod vedením jejich „otce zakladatele“ zničit základy politiky demokratického systému, provázali se – a nejen oni- s  byznysem a kmotry (ó jak příznačné mafiósní oslovení) a podporují též kult osobnosti tuneldědka horší snad více jak Stalina či Gottwalda. A to je co říci! Protiunijní nálady tu zasévá modrá chátra a rozkrádá majetky tu státu, to měst a poslední době též našeho hlavního města Prahy. Oč je náš pracující v současné době více otrokem kapitalistů jak tomu bylo za kolonialismu? Hádejte! Jako praktický a závodní lékař bych o tom mohl napsat tlustou knihu vida, jak se titíž pracující ženou do komplikací a zdravotních potíží, protože ani 5-tidenní PN si nemohou dovolit vzít, nemajíce ani medián (nejvíce se vyskytujícím plat ve společnosti) platu kolem 16000Kč hrubého, takže často mají v naší oblasti Svitavska tak 14000 hrubého. Vedle toho modrá chátra v Praze neví, do čeho by nakradené peníze z veřejných financí,  tedy z našich VŠECH daní, vrazila! Holešovská výzva -byť trapná svou neorganizovaností a svými rozporuplnými  a často společensky znemožněnými představiteli- je dokladem totálního marasmu této společnosti, která na tom tak zle morálně nebyla snad ani v Böhmen und Mahren.  Není krize kapitalismu, není KRIZE ekonomická, ale jasná morální! Jistě, ještě stále máme- snad většina- co do huby, ale to už dlouho nemusí trvat.  Na straně druhé nechápu ani odboráře: pracující si živí dobře vydělávající bossy zase kde? Inu v Praze! Místo abychom všichni kvalitně pracovali, chceme někteří již tak zničenému hospodářstí zasazovat další rány v podobě stávek. Vím, právo na stávku máme v ústavě. Jen s tím ale dobře pracujme, nevydírejme! Ostatně- nejlépe lze upadající hospodářství zachránit pravě jen prací, a to ve výrobní sféře. Je smutné, že vyrábí jen asi 20% podniků něco, co lze směnit, prodat. 80% našeho „národního“ hospodářství jsou služby, které pochopitelně v době krize začnou skomírat, lidi nebodu mít práci, skončí na ÚP a budou je ti, kteří vyrábějí výrobky, živit z daní.  Nemyslím, že 20% pracujících uživí ostatní, to nebude možné. Dojde ke krachu a nejlépe k znehodnocení peněz, na čemž se úspěšně podílí ECB emicí 1 bilionu Eur- tedy těžké inflace, kterou se zdraží vše od již nekřesťansky drahých energí, přes bydlení k jídlu a pití a bude vymalováno. A zase bude spousta lidí v bídě a druhá minoritní skupina „podnikatelů“ jim sebere vše, co ještě mají. Inu jak se ukazuje, opravdu platí, že v tomto mafiánském kapitalizmu vykořisťuje člověk člověka. Marx měl pravdu- bohužel. Máme volbu? Jistě- jděme houfně k volbám a kroužkujme a porozně testujem ty, které nám na volebních lístcích partaje představují. Zkontrolujme si jejich dosavadní práci, Vždyť je většinou známe, a když ne, zeptejme se! Jedině takto legálně, bez zasazování dalších ran ekonomice, můžeme něco změnit. Vypráskejme Šnajdry, Bémy, Horáky a jiné z jejich lukrativních míst! A hlavně si stále nemysleme, že se každý nový politik, pokud jich tam navolíme dostatečné množství, nový politik musí nutně stát typickým zmrdem, vjde-li do parlamentu, senátu, krajských samospráv a kamkoliv jinam, hlavní branou. Ani Praha nutně není továrna na zmrdy! Tak do toho! Bacha ale na tzv. iniciativy. Vídíme na každém kroku, že si v nich často naprostí nýmandi leští svá ega a blokují rozhodnutí místních samospráv, které pak nemohou vykonávat své mandáty. Kontrola- to ano. Ale trapné soudní procesy proti všem a proti všemu? Jiráskovo Temno tu sice je- morální,  ale ne vše vzešlé z voleb je špatné, To jen my jsme takoví podezíraví ke všemu, co státní správa dělá. Já to chápu, ale ne všemu rozumím. Takže prosím: S rozumem!

PS: kdo krade má sedět bez ohledu na rodnou partaj!!!

Jak se kalil kapitál

Jak se kalil kapitál

Mám v rodině právníka. Do roku 1994 jsem měl dokonce dva. To zemřel ve věku dvaasedmdesáti let můj strýc Jan, známý pražský advokát. On nade mnou držel ochrannou ruku, když po mně v sedmdesátých a osmdesátých letech „šlapal“ bolševik. Radil mi, jak mám vypovídat u výslechu, co po mně můžou chtít a na co jim nemusím odpovídat. Často a rád na něj vzpomínám. Jen jemu vděčím za to, že nefiguruji v Cibulkových (dnes také Žáčkových a Pencových) seznamech spolupracovníků StB.

Strýc Jan pracoval jako podnikový právník. Od něj vím, že tehdejší „disidenti,“ z nichž většina byli normalizační komunisté, vyhození po prověrkách v roce 1969 z rodné strany, vyjednávali už od roku 1985 s představiteli komunistického režimu o podílu na moci. Ne s pitomci typu Milouše Jakeše, ale například s Rudolfem Hegenbartem.

To, k čemu tady došlo v listopadu roku 1989, bylo předem pečlivě naplánováno. Včetně toho, že rozhodující vliv na transformaci ekonomiky budou mít „odborníci“ z Prognostického ústavu. Součástí plánu byl i článek Miloše Zemana, otištěný v létě roku 1989 v Technickém magazínu a popisující tristní stav naší ekonomiky. Ten měl upozornit na „novou krev,“ ekonomické odborníky, kteří budou jako jediní schopni úspěšně transformovat ekonomiku tohoto státu na kapitalistický systém.

Hlavním cílem byla nejen legalizace majetku bývalých mocenských struktur (třeba lidé z PZO Motokov, Omnipol a dalších podniků, zabývajících se obchodem s kapitalistickou cizinou, měli v zahraničí devizová konta), ale také vytvoření nového podnikatelského prostředí s novými „kapitalisty.“ Byla vymyšlena i „Kupónová privatizace,“ nejjednodušší a nejméně průhledný způsob ovládnutí státních podniků. Mělo to proběhnout následovně: ze státních podniků se vyvede část jejich hodnoty a převede se na fiktivní akcie, v tomto případě přejmenované na kupóny. Ty budou spravovat fondy. Hodnota těchto „akcií“ se na „akciovém trhu“ (nikoli burze!) pomocí „zahraničního kapitálu“ navýší tak, že přesáhne padesát procent původní hodnoty podniku. Investoři tak získají majoritu a ovládnou podnik. DIK (držitel investičních kupónů, nikoliv akcií!) bude dostávat dividendy a spokojenost bude na obou stranách. Toto všechno mělo být koordinováno komisí pod vedením Valtra Komárka.

Vymyšleno to bylo skvěle. Nikdo ale nepočítal s tím, co vyvede jeden ze „zasvěcených,“ arogantní, ješitný a egoistický Ing. Václav Klaus. Tento člověk vycítil příležitost a „utrhl se ze řetězu.“ Přisvojil si všechny myšlenky a postavil se do čela „transformace.“ Člověk, který dosud neřídil ani trafiku, najednou řídil ekonomiku celého státu! Na tom, co se stalo, má obrovský podíl viny také Václav Havel, prominentní disident a v té době už z vůle komunistů prezident této země. To on prosadil Václava Klause na post ministra financí s odůvodněním, že je to mladý, progresivní ekonom. Později toho sice litoval, ale ten jeho projev v Rudolfinu už nic nezměnil. Do funkce doporučila Václavu Havlovi Klause „disidentka“ Rita Budínová-Mlynářová-Klímová, bývalá fanatická komunistka. Kdo tehdy stál v pozadí a kdo tedy rozhodl o tom, že se nejmocnějším mužem v této zemi stal právě Václav Klaus, se dnes můžeme jen dohadovat. Dosavadní vývoj ale dostatečně dokázal, že na té ekonomické transformaci nejvíc profitovala úzká skupina lidí, jejichž minulost není zrovna čistá.

Václav Klaus si přisvojil právo rozhodovat absolutně o všem. Své bývalé kolegy z Prognostického ústavu tak postavil před neřešitelný problém. Oni neměli jakoukoliv možnost mu v jeho jednání zabránit. Nemohli přece předstoupit před národ a říci všem občanům, že tohle všechno bylo naplánováno a rozhodnuto dávno před 17. listopadem roku 1989. Museli tedy jen trpně přihlížet. Osobně mi bylo nejvíce líto pana Valtra Komárka. Byla zde určitá šance, že pod jeho vedením transformace proběhne podle dohodnutých pravidel a v určitém právním rámci. Valtr Komárek už v roce 1992 zcela rezignoval a stáhl se do ústraní.

Celou akci, nazvanou Kupónová privatizace, totálně rozbil Viktor Kožený svou „jistotou desetinásobku“. A Klausovo „Více takových Kožených!“ Narychlo se dotiskovaly kupónové knížky a lidé prodávali jako diví. Veksláci měli žně. Za neregistrovanou kupónovou knížku se tehdy platilo až dvacet tisíc. Dva autentické výroky Václava Klause z té doby stojí za připomenutí. Začátek roku 1990: „Něco jako národní majetek tady nikdy neexistovalo!“ Začátek akce, zvané Kupónová privatizace: „Vždycky jsme si říkali, že je to majetek nás všech. Teď si na to tedy vydáme papír.“ Nějak si nám pan profesor odporoval, nezdá se vám?

Těch prokázaných 34 miliard, které „odpluly“ s Viktorem Koženým (a s nimi odplula i celá naše námořní flotila!) mělo zůstat tady! Když se tehdy novináři ptali Václava Klause, jaký má názor na to, že zásluhou Viktora Koženého už nemáme námořní flotilu, tak jenom pozdvihl obočí: „My jsme měli nějaké námořní loďstvo?“

Investiční fondy měly působit jako správci majetku. Rozhodnutím ministra financí (Ing. Ivan Kočárník, ODS) se tyto fondy přetransformovaly na vlastníky majetku, svěřeného jim DIKy. Už nic nebránilo jejich rozkradení. Lidem, kteří uvěřili a těmto fondům svěřili své „akcie“, zůstaly jen prázdné kupónové knížky s podpisem geniálního ekonoma Václava Klause. A protože se tak dělo podle zákona, stali se na jejich úkor z vybraných jedinců milionáři. Investiční fond Trend a jeho zakladatelé jsou toho typickým příkladem.

Podniky, které převedením až třetiny původní hodnoty na „akcie“ ztratily schopnost dále se rozvíjet, buď zanikly, nebo byly na příkaz „shora“ sanovány bankami. Místo toho, aby vytvářely zisk, byly dotovány vysáváním bank. Aby byl udržen sociální smír, byla uměle udržována zaměstnanost. Dělníci nechodili do práce, ale do zaměstnání. Mnozí z nich dodnes s dojetím vzpomínají na obědy za deset korun ve Stehlíkově Poldovce.

Už v roce 1995 bylo jasné, že tento způsob hospodaření vede zákonitě ke zhroucení celé ekonomiky státu. Vyrovnaný rozpočet byl udržován uměle tím, že do něj byly převáděny všechny rezervy. K tomuto účelu se do něj převedly také všechny přebytky z vybraného a nespotřebovaného důchodového pojištění. S důsledky tohoto kroku se potýkáme dodnes.

Přes toto všechno prohlásil Václav Klaus v roce 1996 transformaci za ukončenou. Samozřejmě úspěšně! Jeho vláda končila v roce 1997 „úspornými balíčky“ a propadem HDP na mínus 0,7%.

Vrcholem geniality velkého ekonoma bylo vyzdvihování mladých a progresivních podnikatelů. Byli to „chrti“ typu Dienstla a Tykače (finanční skupina Motoinvest), kteří těžili z absence právního rámce a z bankovního socialismu. Jejich činnost nikdo nekontroloval. Václav Klaus prohlásil, že jeho cílem je vytvořit v této zemi vrstvu bohatých lidí. Už ale nedodal, že na to jejich bohatství se budeme muset složit my všichni.

Ten zhruba bilion korun, který se neoficiálně uvádí jako ztráta, je ztráta finanční, tedy přímo vyčíslitelná. Ztráty druhotné (zaniklé podniky a tím ztracené výrobní kapacity, následně pak propad exportu – není pravda, že nebylo kam vyvážet, ono nebylo co vyvážet!), se odhadují na další bilion. To, že třeba Tomáš Ježek (ano, ten, který ve Lnářích v čele privatizační komise rozhodoval, komu, co a za kolik) dnes přiznává ztrátu pouhých čtyřiceti miliard (Viktor Kožený), je výsměchem všem, kdo tu dobu pamatují. Nejhorší ze všeho jsou ale dopady tohoto konání na morálku celé společnosti. Dnes zde vládnou už pouze peníze. Bohužel.

To, co jsem popsal, je samozřejmě doložitelné. Přesným a chronologickým popisem událostí a dokumentací všech těchto ekonomických transformací dnes disponují lidé, kteří „byli u toho.“ Václav Klaus ví, že „oni“ vědí! Proto udělal vše pro své znovuzvolení. Schůzka Šlouf–Weigl v hotelu Savoy nepotřebuje komentáře. Extempore ministra vnitra Ivana Langera tuto frašku pouze završilo. Václav Klaus má teď pár let klid a jistotu, že se tyto dokumenty neobjeví. Má to také pojištěno tím, že velká část těch, kteří se také jeho zásluhou stali tou novou elitou se stamilionovými a dnes i miliardovými majetky, je stále na vysokých postech a má rozhodující vliv na dění v této zemi. Jenomže dorůstá mladá generace a ta bude také chtít svůj podíl na kořisti. Až k tomu dojde, to pak teprve bude mela!

Když se vrátím zpátky do těch přelomových 90. let a uvědomím si, z jakého podhoubí zde vyrostla ta nová podnikatelská elita, musím si nutně položit několik otázek. Co je pravdy na tom, že Václav Klaus umožnil bývalým nomenklaturním kádrům, estébákům, vekslákům a dalším pochybným existencím rozkrást majetek nás všech výměnou za to, že jeho jméno bude vymazáno ze všech záznamů Státní bezpečnosti? Byl v tzv. Fondu „Z“ také spis Václava Klause? Kde asi skončily všechny ty spisy, které ve Fondu „Z“ spravoval tehdejší ministr vnitra JUDr. Richard Sacher? Jisté je jen jedno: dokud bude Václav Klaus naživu a hlavně v prezidentské funkci, nebude zodpovězena žádná z těchto otázek. Ti, co nejvíce profitovali na Klausově ekonomické transformaci, která v této souvislosti obohatila svět o pojem „tunelling“, mají eminentní zájem na dodržení kontinuity. Tu jim zaručuje právě osoba jménem Václav Klaus.

Komu neotevřela oči prezidentská volba a zvláště to, co se dělo kolem, tak tomu je už možné nabulíkovat opravdu všechno.

Otištěno z: http://www.outsidermedia.cz/Jak-se-kalil-kapital-1.aspx

Má pravdu

Poslanec: Když mě přepadne Cigán s dýkou,
mám právo mu ustřelit hlavu

 

Poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka je známý tím, že se k palčivým otázkám vyjadřuje na
plnou pusu a bez politicky korektních vyhýbaček. Nejinak je tomu i v případě Romů, které ve
většině považuje za parazity. Stejně tak má podle něho člověk právo bránit se proti útočníkovi, jak
uzná za vhodné. Třeba mu ustřelit hlavu. Trvá si na tom, že ministr Schwarzenberg zaslouží na
holou a ministr Kalousek podle něj chce zlikvidovat živnostníky.
Poslanec Věcí veřejných Otto Chaloupka
Vy se poměrně často kriticky vyjadřujete kriticky k romské menšině. Proč tuto menšinu
považujete za problémovou?
Nepovažuji je za problém, protože jsou menšina, ale protože to jsou problémoví lidé, kteří jsou
přítěží pro společnost. Většina lidí z této menšiny do této kategorie problémových lidí spadá.
Co konkrétně vám vadí?
Problematické je, že stojí hodně peněz, a nic nepřináší, a tak je to u nich po generace a není u nich
žádná snaha na tom něco změnit. Stojí nás stovky milionů korun a co se nám dostává zpátky?
Fyzické ataky, krádeže, loupeže a podobně.
Existuje podle vás nějaké řešení toho problému?
Určitě. Je to ale velice choulostivá záležitost kvůli různým pseudospravedlivým takzvaným
ochráncům lidských práv. Nikdo se to toho nechce obout, protože pak je ze strany takových
humanistů napadán. Řešení je jednoduché: na všechny občany této země a zde pobývající osoby
uplatňovat stejná práva a stejné povinnosti. Pokud někdo tyto povinnosti neplní, má na něj být
uplatněn patřičný trest. Bez ohledu na to, jestli je to běloch, černoch nebo Cigán. Nemůže se ale
většina přizpůsobovat menšině.
Může být řešením snížení sociální dávek, přídavků a podobně?
Ne, snižovat se to nemusí. Ale nemůže někdo brát sociální dávky dlouhodobě, aniž by projevil
snahu pracovat. Jsou tu cigánské rodiny, které po generace nechodí do práce a ve finále mají bez
práce více peněz než ti, kteří se snaží pracovat a starají se o děti.
Jak se díváte na ten návrh, se kterým přišla vládní zmocněnkyně pro lidská práva, aby se
rušily zvláštní školy a romské děti byli odsud posílány do základních škol?
Bude to problém, protože jsou známé případy, kdy děti ze slušných rodin mají s těmito dětmi z
nepřizpůsobivých rodin problémy, protože oni jsou opravdu nepřizpůsobiví. Já chápu tu snahu něco
s tím udělat a snažit se je začlenit, převychovat jednu generaci těchto nepřizpůsobivých a dát jim
všechny podmínky, aby se mohli stát slušnými lidmi, kteří nejsou na obtíž a nikdo jimi nemusel
opovrhovat. Ale kolik let už to trvá, že se je snažíme nějakým způsobem začlenit a ono to nemá
žádný efekt?
Jediná věc, která bude mít efekt, je uplatňovat zákon na všechny stejně. Nepracuješ? Nemáš nárok.
Začneš krást? Hop do vězení. Slyšel jsem názor, že když jim sebereme dávky, tak budou páchat
ještě větší kriminalitu. Ne, něco uděláš a prostě budeš sedět a příště si to rozmyslíš. Do revoluce
taky existovala povinnost pracovat. Cigáni museli makat. Dostali lopatu, někteří se o ni sice jen
opírali, ale někde museli být po pracovní dobu a aspoň předstírat, že pracují. Dneska nemusí
pracovat, pořád si jenom stěžují, roste vlna fyzického násilí vůči většinové společnosti a my jim
pořád ustupujeme. Na co čekáme? Až nás začnou beztrestně na ulicích sekat mačetama a krást
důchodcům peněženky a podobně? Když někdo napadne Cigána, tak je to rasový trestný čin a
dostane trest v nejvyšší sazbě, a když Cigán zmlátí bělošku, okrade stařenku nebo znásilní, týrá a
terorizuje dvanáctiletého bílého kluka, tak dostane trest, jako by někomu jenom sebral peněženku.
Takhle to nejde dál a směřuje to do průšvihu. Pokud lidé vidí, že stát se o ně nepostará, tak vezmou
tu věc do vlastních rukou a bude zle. A já se tomu nedivím.
V Tanvaldu se o Silvestru stal případ, kdy se třiašedesátiletý důchodce bránil napadení dvou
Romů, kteří měli nůž, a jednoho z nich zastřelil. Vy jste žil dlouho v Americe. Myslíte si, že by
u nás mělo platit podobné právo jako v USA, bránit se proti agresorovi střelnou zbraní a
případně ho i usmrtit?
Jenom malé upřesnění. Jsou tam státy, kde je držení zbraní stejně restriktivní jako v Evropě. Ale
samozřejmě, pokud mi někdo vleze na pozemek, nebo mě někdo fyzicky napadne, tak já musím
použít veškerou sílu, kterou já považuji za přiměřenou ke své osobní ochraně. Jestli mě přepadne
třináctiletý Cigán s dýkou v ruce, tak já mám právo mu třeba ustřelit hlavu. Protože nikdo nemůže
posoudit, jak jsem na tom fyzicky já a jak je na tom on. Navíc v takové chvilce se to těžko
posuzuje. Když mě někdo napadne, tak já mám právo mu ustřelit palici, protože nevím, jestli on ji
tou kudlou nechce uříznout zase třeba mě. A je jedno, jestli je to běloch, nebo Indián.
Ten, kdo na vás útočí, musí počítat s tím, že riskuje on a že vy máte právo se bránit jakýmkoli
způsobem. Agresor přebírá útokem veškerou zodpovědnost. Přiměřená obrana je teorie. To nikdo
neumí žádným způsobem spočítat. Když jste přepaden, bojíte se o svůj život a děláte vše pro to,
abyste se zachránil. Přiměřená obrana? Ten člověk může mít třeba 35 kilo, ale může být mistr světa
v karate a jednoduše mi zláme vaz. Podle postavy bych si řekl, že se mu s přehledem ubráním, ale
on je třeba profík a zabije mě. Přiměřená obrana je prostě taková obrana, kterou napadený člověk
považuje za přiměřenou, aby odvrátil útok. Hotovo.
Různí romští předáci tu sebeobranu třiašedesátiletého muže označovali za rasistickou
popravu. Měli by se podle vás teď tomu napadenému důchodci omluvit?
Určitě. Romští předáci by se v první řadě měli začít nějak slušně živit. To jsou stejní paraziti na
romské komunitě jako je romská komunita parazitem na většinové společnosti. Ten případ
třiašedesátiletého důchodce, který se bránil proti ozbrojeným gaunerům, mi byl vcelku jasný už na
začátku. Protože kdyby tam už na začátku byla nějaká pochybnost, tak by ho nepustili na svobodu.
Určitě by se měli omluvit. Nejen tomu pánovi, ale celé společnosti, a konečně začít vést svou
komunitu, když jsou předáky, k tomu, aby se polepšila. Protože jinak je bude muset polepšit někdo
jiný.
Nyní již opustíme téma Romů. Vy jste naznačil, že pan ministr Schwarzenberg by si zasloužil
na holou prdel. Jaké jste na to měl reakce? Stojíte si stále za tím?
Měl jsem na to reakce, že jsem to přepískl, ale stojím si za tím. Já jsem se nevyjadřoval k té
smlouvě EU o fiskální unii jako takové, ale k chování TOP 09 a pana Schwarzenberga. Trvám si na
tom. Pokud někdo takto vyhlásí nějaké ultimátum a pak za den a půl přijde s další výhružkou, tak se
chová dětinsky. A když děti zlobí, tak zaslouží na holou prdel.
V poslední době přibývá koaličních konfliktů. Jak dlouho si myslíte, že ještě vydrží vláda?
Kdybych to věděl, tak budu daleko klidnější. Jsem přesvědčen a nejsem sám, kdo si myslí, že se
TOP 09 snaží opravdu shodit vládu. To je evidentní už velice dlouhou dobu. Ale nedaří se jim to a
ze zoufalství začínají přitvrzovat. Signály o snaze vytvořit spolupráci TOP 09 s ČSSD mám.
Jak se díváte na snahu ministerstva financí a Miroslava Kalouska snížit odečitatelné daňové
paušály a tím zvýšit daňové zatížení živnostníků?
To je absolutně špatně. Drobný podnikatel v České republice je ten nejzbídačenější chudák, nejvíc
otloukaný. To povede pouze k tomu, že si lidé založí živnostňák někde na Slovensku, Maďarsku či
kde to bude lepší než u nás a budou všechny peníze vyvádět tam. Bude to naprosto legální, naprosto
čisté. Část lidí to bude tedy vyvádět a část s tím praští a půjde na pracák, protože to zatížení je tady
extrémní. Já jsem podnikal v USA a podnikání tam mě nestálo ani polovinu toho, co mě stojí tady.
Malí a střední podnikatelé zaměstnávají v ČR 60 procent lidí. Když najednou začnou propouštět a
někteří z nich vracet živnostňáky, kam to povede? Dopadne to stejně jako se spotřební daní na
naftu, kdy se zvedla daň, ale vybralo se méně peněz. Zatížíme podnikatele vyššími daněmi, vyššími
odvody, oni přestanou podnikat, a nevybereme na daních to, co jsme vybrali předtím. Plus budeme
mít lidi ještě na pracáku, dávat jim podporu a dávky a budeme na tom dost tratní.
Poslední otázka. Jaký máte názor na adopci dětí homosexuály?
Mám mezi homosexuály pár přátel a žil jsem v Kalifornii, kde je ráj pro homosexuály. Nic proti
nim tedy nemám, pokud nezačnou dělat různé průvody a vykřikovat, že oni jediní jsou ti normální a
my jsme nějací divní. Znám spoustu homosexuálů, kteří se takto neproducírují, nic nevykřikují a
žijí normální život jako kdokoli z nás. A ta adopce? Nevím. Podstatná je podle mě psychika dítěte,
aby tím nebylo třeba v době dospívání poznamenáno.
Autor: Lukáš Petřík

Otupělost

Proče jsme jací jsme? Otupělí, nasraní, zneuznaní, špatně placení, okrádání státem rezignujícím na základní funkce, za které jej draze vydržujeme?

A divíte se?

Jeden mrtvý v rodině, známý= tragédie.

10 mrtvých za víkend na silnicích= nepříjemnost.

100000 a více mrtvých třeba při tsunami= statistika.

 

A mozek je toho vinen:  a ONI to vědí, či aspoň to tuší. Čím více se zasírá systém myšlení lidí, tedy např. současné zákony, vyhlášky, jejich modifikace a upřesňování, tím spíše se občan stává ovčanem. Ano, po určité době se mnoho informací, jejich objem, stává statistikou, proti které nemohu bojovat. Rezignuji, sleduji, co vlastně- čumím jak blb a blbem se stávám. A o to těm hajzlům jde! Staňte se ovčany, blby, ono se to poddá!

Typický příklad jsou naše silnice: systém značení je nejen chaotický, ale dokonce vybroušený tak, aby  ne upozorňoval, ale vedl, čili kurvil myšlení klasického řidiče, kterého naše média standardně již označují primárně za piráta. Hmmmm, ale Somálci se mají oproti našim „pirátům silnic“ i přes nyní prokazatelné zráty o něco lépe…..Něco hnije ….Možná někomu nemyté nohy, ale obecně hnije- či už dávno není- morálka a k ní „selský“ rozum. Na vše se dělají zákony, prováděcí vyhlášky, kdejaký debil je preferován a skutek často- vlastně nyní standardně- utek!

Zbavme se asi 60% úředníků, omezme kreténismus současného státu. Lépe je je mít na Úřadech práce, stáli by méně než dosud a než naši paraziti a to aspoň 6x; a ostatní by museli opravdu makat a nevymýšleli by píčoviny, kterými zaplevelují společnost. Ta je na tom morálně hůře jak do roku 1989, a to je TRAGEDY!  Já si rozhodně návrat jedné strany nepřeji. Jenže je pravda, že do roku 1989 šlo zajít za okresním tajemníkem KSČ a pokud jsem byl přiměřeně asertivní, svého jsem jako lékař dosáhl. Dnes je tam těch darmožroutů neúrekom a musejí se dohodnout, komu to co přinese, tedy hlavně aby jim nevyhládlo!

Nakopat do prdele je třeba politiky, kteří NIKDY nepracovali jako řádní občané. A těch tam je, až se mi chce blejt, což by byla škoda, neb zkonzumovaná energie mne vyživuje. Snad se občané rozhodnou a budou kroužkovat podle rozumu, ne podle názoru partajních šéfů.  Snad v krajských volbách budou znát své lidi a jejich přínos pro běžný, tedy standardní, život. No a pak v těch parlamentních volbách podobně pracovat s volebními lístky.

Jsem rád, že nevlastním zbrojní průkaz. Mám tak minimalizovanou legální možnost některé problémy řešit přímo. Když mi jeho absolvování bylo nabízeno, proSíravě jsem odmítl. Je lépe míti čisté pracky, jak krev na rukou, pokud na nich nemám rukavice.

 

Vážení čtenáři- potenciální voliči! Je to na Vás! Dělejte jak uznáte, ale pak si nestěžujte jako já dnes.

U mne to to větší problém, že jsem se zúčastnil. Až mne nějaký cestující nakope do prdele, ještě mu po svých zkušenostech s krajskou dopravou poděkuji!

Pro blby, tedy i pro mě!

PROČ SE MUSÍ DĚLAT TZV. REFORMY????

To lze vládě vysvětlit i bez agentur!

Důvody:

Nazvučení českého předsednictví – Saša Vondra -ODS –                          750 000 000 Kč

Open CARD – Pavel Bém – ODS –                                                 1 000 000 000 Kč

Zelená Praha – Pavel Bém – ODS –                                                  250 000 000 Kč

Bezdrátová Praha (WiFi-Praha) – Pavel Bém – ODS 150 000 000 Kč

Arbitráž s CME -??? –                                                                   10 000 000 000 Kč

Aféra Český dům – Karel Srba – ČSSD –                                          100 000 000 Kč

Diag Human -??? – ???? –                                                                        2 000 000 000 Kč

Aktuální kauzy staveb tunelů v Praze – Pavel Bém – ODS –         10 000 000 000 Kč

Gross – byty, akcie – Stanislav Gross – ČSSD –                              300 000 000 Kč

Internet do škol – Eduard Zeman – ČSSD –                                     884 000 000 Kč

Nucená správa -IPB -???2 –                                                        200 000 000 000 Kč

Sanace bank v 90. letech – Václav a Livie Klausovi – ODS –    200 000 000 000 Kč

Chemapol Group Junek – ??? –                                                     16 500 000 000 Kč

Knižní fond – Macek, Menzel – ODS –                                             400 000 000 Kč

Liberecký šampionát Magistrát města – ODS ČSSD –                        150 000 000 Kč

Lehké topné oleje – Václav KlausODS –                                100 000 000 000 Kč

Rumová aféra – Václav Klaus – ODS –                                               60 000 000 Kč

Kamencové jezero – Starosta Chomutova ODS –                         750 000 000 Kč

Konsolidační banka, Konsolid. agentura – Všichni ODS a ČSSD 240 000 000 000 Kč

Podpora na fotovoltaické elektrárny – Všichni ODS a ČSSD –    900 000 000 000 Kč

Sečteno:             1 bilion, 675 miliard, 878 milionů, 83 tisíc…

A to není zdaleka vše, jedná se pouze o část peněz, které samozřejmě musí chybět!

Není co vysvětlovat, pane Nečasi, Kalousku, Drábku a další, to nevysvětlí ani vaše drahé mozky, vymývající PR agentury !!!!!

 

Poznámka pro slabší žáky:

tisíce                           číslo a tři nuly

deseti tisíce                číslo a čtyři nuly

sta tisíce                      číslo a pět nul

miliony                         číslo a šest nul

desítky milionů           číslo a sedm nul

stovky milionů             číslo a osm nul

miliardy                        číslo a devět nul

desítky miliard            číslo a deset nul

stovky miliard             číslo a jedenáct nul

bilion                           číslo a dvanáct nul

 

To není uvedeno, aby se někdo urazil, ale proto, že vzniká dojem, že český národ si rozkradené, nebo hloupým a diletantským přístupem zničené hodnoty neumí představit.

V opačném případě nerozumím tomu, proč s nimi už dávno občané této republiky neudělali pořádek, a pořád se nějakým zajímavým způsobem stále drží u „svých koryt“!

 

 

 

 

Jistě, toto je jen malý „vrcholek ledovce“ nad hladinou, protože zde nejsou uvedeny úplatkářské aféry a parchanti a diletanti, kteří stojí např. za Pandury, Gripeny, dopravními letouny Casa,atd.,atd. A je ještě spousta dalších zajímavých dotazů, jako např.:

 

–  Jak je možné, že jim utekli darebáci jak Kožený, tak i Krejčíř a také Pitr.

A když už to takto „chytří“ policajti a „nejchytřejší“ právníci „posrali“,   proč už nejsou zpátky v republice, odsouzeni, zavřeni a jejich nakradený majetek není zabaven?

 

–  Jak je možné, že uprchlého Krejčíře nemohli nejít naši policejní „specialisté“, avšak našli ho novináři?

 

–  Jak je možné, že darebáka Koženého neodhalil nejchytřejší president na světě Václav K. (který všemu rozumí nejlépe včetně oteplování světového klimatu), ale Koženého fígle odhalili kdesi v „nějakém“  Azerbajdžánu? Naopak Václav K. měl s tímto lumpem velmi dobré vztahy, protože mu rozběhl jeho totálně zpackanou privatizaci.

 

–  Jak je možné, že ministryně spravedlnosti Daniela K. nechá propustit z vězení dva gaunery, kteří ukradli stamiliony, aby vzápětí zdrhli do Thajska?

 

–  Jak je možné, že v českých kriminálech, které se platí z našich peněz, se mají odsouzení  lépe než kdyby byli na svobodě?

 

–  Proč nevidíme policajty chodit pěšky, jak tomu bylo dříve? A když nemají z našich peněz na benzín do jejich, námi zakoupených policejních vozů, tak asi sedí na policejních služebnách a v policejních křeslech si pěstují opary na svých policejních zadcích? Asi mají málo peněz a bude jim již opět třeba přidat, a zvýšit jejich výsluhy.

 

–  Proč v této republice, jsou díky dotacím na kulturu, tak přepláceni „komedianti“ z pražských divadel, zpěváci, rozežraní kluci (kteří si říkají fotbalisté a v podstatě hrát fotbal neumí), hokejisté a jiné tzv. Celebrity?

 

–  Proč nežijí z příjmů ze své činnosti, tj. ze vstupného? Když živnostník bude mít vyšší náklady než výnosy tak ho právě tento stát nechá prostě zkrachovat!

 

–  Proč film sponzoruje RWE,ČEZ a jiní, kteří si, ovšem výši svých  sponzorských darů zahrnou do cen svých produktů, tj. „omastí“ nám všem ceny plynu, elektřiny atd.

 

–  Proč námi volení občané, kteří musí zastupovat naše zájmy v Poslanecké sněmovně, naše zájmy po svém zvolení naprosto nezastupují a změní se v bandu rozhádaných „trotlů“?

 

–  Proč už dávno jsme nevypráskali z Poslanecké sněmovny lobbisty, kteří lobují hlavně sami za sebe, a za svůj snadný, a dobře placený život, a kteří jsou HLAVNÍ příčinou korupce v tomto státě?

 

–  Jak je možné, že vyučený chemik dělá v tomto státě ministra financí?

 

–  atd., atd.

 

Dokud si na to Češi nenajdou odpověď a dokud si to sami nevyřeší, dotud budou ti zmetci dělat reformy!

Island- náš nový vzor

ISLANĎANÉ JSOU PAŠÁCI !!!!!!
=======================
I naše média nás doposud zásobovala do posledního detailu o
nepokojích v Egyptě a Libyi.
Mlčela však zarytě o revoltách a příkladné ukázce občanské revolty a
revoluce, která se
odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit
celou vládu i starou
politickou reprezentaci a přepsat ústavu.
Právě proto, že případ Islandu je modelem skutečně občanské
revoluce, byl tento případ
velmi záměrně ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším
důkazem, jak se zachází s informacemi, které můžou být co i jen
náhodou nebezpečné pro stávající politickou a ekonomickou elitu.
Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky
byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé ani náhodou nezaplatí
dluhy, které vytvořili dosavadní
politici, protože je to výhradně problém jejich špatné finanční
politiky, ne občanů. V nové ústavě bylo zakotveno, že přímo občan je
hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik.
Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce
veřejnosti proti svévůli této moci, která dovedla jejich zem ale i
celý svět ke krizi. Nový Islandský model jasně ukazuje, že politici
musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou neustále
jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o především o
svoji kariéru a nahrabaný majetek!
Umlčená fakta o Islandu:
V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh
pozastavil
svou činnost. Země zkrachovala.
Rok 2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutli k
rezignaci předsedu
vlády a celý jeho vládní blok.
Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve
výši
3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích
15 letech s
5,5% úrokem.
Rok 2010. Lidé znovu jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném
referendu. V lednu
2010 ho prezident sice odmítne ratifikovat, a oznámí, že ho bude
konzultovat s EU.
Lidé tedy znovu vyšli do ulic. V březnu se navzdory prezidentovi
konalo referendum, jehož výsledek byl, že 93% lidí odmítlo zaplatit
uměle vytvořený a nafouknutý dluh vůči Británii a Holandsku.
Vláda byla velmi důrazně donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování,
které mělo jasně pojmenovat právní odpovědnost předešlých i
dosavadních státních představitelů za krizi. Výsledek byl takřka
okamžitý.Došlo k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů
státních institucí jmenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz
a všichni v podvodech zúčastnění bankéři a manažeři najednou
urychleně utíkali z Islandu.
Lidé Islandu si potom dali dohromady sami svou zcela novou ústavu,
která vůbec není kopií staré a zkostnatělé dánské ústavy, především
chránící původní prohnilý politický systém jako tomu bylo ostatně
vždy doposud.
Nové ústavodárné shromáždění složené přímo z lidí volených přímo
lidmi, a ne stranami, zahájilo svoji činnost již v únoru 2011 a
předložilo návrh ústavy na základě všeobecného občanského konsensu a
doporučení. Musí být ještě schválena parlamentem, který byl vytvořen
po nových volbách.
Stručná historie islandské revoluce: vynucené odstoupení celé vlády,
vynucené znárodnění bank, obecné referendum na všechno, uvěznění
odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy
přímo občany a ne zkorumpovanými poslanci zaběhlých stran.
To co se stalo na Islandu, bylo proto velmi nelibě pozorováno mnoha
EU politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero,
Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zcela
zkorumpovaný politickomocenský systém. Bojkot informací o skutečné
podstatě děni na Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v
rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím
vládní vyjednávači údajně nabídli v některých zemích dokonce i
značné daňové úlevy výměnou za mlčení.
Ale přesto všechno se islandská revoluce dále šíří po Evropě.
Postavila se totiž velmi rázně dosavadnímu zcela zkorumpovanému a
dál neudržitelnému systému voleb do „zaběhnutých“ politických stran
a dává celé Europě i světu lekci z opravdu lidové demokracie. Věřme,
že bude časem všeobecné známa a dříve nebo později zcela právem
řadovými občany oceněna navzdory vládě lží a pernamentního podvodu
od dosavadních politických a ekonomickobankovních elit hnaných
především bezmeznou chamtivostí, které v podstatě zapříčinily tuto
zcela zbytečnou celosvětovou krizi. Touha po svobodě, rovnosti,
všeobecné prosperitě a spravedlnosti bez nadřazeného elitárství
totiž nezná hranic!
Čas k tomu již povážlivě nazrál právě i u nás!