Archiv pro měsíc: Květen 2012

Dopis posRankyni Peckové

MUDr. Gabriela Pecková

Poslankyně (?)

Dolní sněmovna Parlamentu České republiky

Sněmovní ulice

PRAHA

Paní doktorko,

po Vašem vystoupení ve sněmovně dne 4. května 2012 jsem si položil otázku, zda člověk Vašich morálních kvalit má právo na tak vysokou funkci. Proto ten otazník v adrese. Žena, lékařka, poslankyně prezentuje názor, který by nebyl akceptovatelný ani v případě nevzdělaného primitiva, jemuž jsou zcela cizí pojmy humanita, empatie, ohleduplnost – a především schopnost prokázat úctu stáří.

Je mi osmašedesát let. Nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Po roce 1989 jsem vykonával funkci tiskového mluvčího v takových institucích jako je Fakultní nemocnice Ostrava (11 let) a Fakulta zdravotnických studií (dnes Fakulta lékařská) Ostravské univerzity v Ostravě. Díky tomu jsem poznal řadu skvělých lékařů, ale rovněž lékařů, kteří etiku tohoto výsostně humánního povolání svým chováním a přístupem k nemocným deklasovali na úroveň těch, kdo byli schopni zabíjet v koncentračních táborech za Druhé světové války. Jeden můj příbuzný, MUDr. Vladimír Neuwirth, svého času primář interny Vítkovické nemocnice, mi řekl: „Hochu, doktorů s titulem MUDr. je hodně, ale lékařů žalostně málo!“ Konec citace. Netušíte, jak často jsem si na jeho slova vzpomenul, naposledy ihned po Vašem vystoupení ve Sněmovně. Jako novinář a publicista si zachovávám odstup od politiků, v programových prohlášeních hledám logiku, odpovědnost a realistický pohled na možnosti. Nikdy však nevolím strany, které mají na svědomí prorůstání mafie do státní moci a korupci.

Patřím rovněž do kategorie důchodců, které zejména poválečná léta poznamenala. Ke konci války mi byl jeden rok, takže z toho si mnoho nepamatuji. Ovšem pak jsem zažil hlad, nedostatek obuvi, oblečení, protože vše bylo „na lístky“. A Vy si dovolíte urážet staré lidi, z nichž velká většina bojuje dnes o přežití, aniž byste měla osobní zkušenost?! Jako lékařka patříte k sociální skupině finančně dostatečně zabezpečené. Jako členka Dolní sněmovny PČR rovněž pobíráte nadstandardní příjmy a navíc máte požitky, o jejichž výši lidé většinou mají pouze mlhavé tušení. Pokud chcete, respektive se vůbec odvážíte namítnout, že děti se mají postarat o rodiče, pak Vám musím zdůraznit a připomenout, že složité existenční problémy má rovněž velká řada mladých rodin. Zřejmě dnes platí to, co řekl jeden z velkých filozofů: „Dvacáté století ještě patřilo k období jaguárů a pardálů, století jedenadvacáté bude patřit hyenám a šakalům.“ Konec citace.

Divoká privatizace, rozprodávání majetku státu hluboko pod cenou (např. těžební pole na Karvinsku v hodnotě 200 miliard korun, jež bylo státem prodáno za 4 miliardy Kč!!! Zdroj: Veřejné prohlášení RNDr. Radoslava Štědroně v průběhu akce Holešovská výzva.), nekončící korupce, jejíž výše se ročně odhaduje mezi 100-200 miliardy korun, nehorázné plýtvání ministerstev – nákup pandurů, padáků, kauza PROMOPRO, Lesy České republiky, ČEZ, MUS, etc., etc. To vše stálo Českou republiku a občany ohromný objem financí, jež se odhaduje v řádu bilionů!!! Tyto ztráty jdou na konto politiků – jich především! A Vy máte tu drzost poslat ještě do větší chudoby ty nejpotřebnější, z nichž mnozí zaplatili zdravím výkon povolání horníků, hutníků, stavbařů, zemědělců, lesníků a dalších zaměstnání, bez nichž byste neměla k dispozici ten komfort, na nějž jste zvyklá – stejně jako ostatní politici, kteří k tomuto stavu přispěli po roce 1989.

Zdá se, že morální pokles, k němuž jste vy, politici, převážnou mírou přispěli, vůbec nevnímáte. Hluboce pohrdáte řadovými občany, hluboce deklasujete etiku, k níž lidstvo spělo a o kterou usilovalo zejména v posledních dvou stoletích. Tato etika byla tkaná díky zkušenostem obou světových válek, těch zejména. A je, jak je vidět, velice křehká! Nebylo snad už dost barbarství? Jako lékařka byste měla mít na paměti, že jste jen a jen shluk biologických vlastností živého organizmu, který – jako každý jiný – podléhá fyziologickým změnám, nemocem a stárnutí. Vaše dnešní privilegované postavení je pouze dočasné, nevíte dne ani hodiny. Tak prosím nezvedejte svou hlavu tak vysoko a třeba si znovu pročtěte řecké filozofy. A začtěte se i do filozofů moderních. Rozhodně byste mohla priority svých životních hodnot znovu zvážit.

Hluboce Vámi pohrdám, jsem zhnusen, když si uvědomím, jací lidé ovládají tento stát. Rok 1989 jsem uvítal, očekával jsem změnu nejen režimu, ale především obrození morálních hodnot. Přestože nemíním všechny politiky dávat do jednoho pytle, jsem přesvědčen, že těch, kdo chtěli skutečně sloužit národu (Podle hesla Jana Lucemburského – „Ich dien! Sloužím!), je tak pramálo, že jejich snaha je v zárodku udušena karikaturami bytostí, jež se snaží navenek vypadat jako lidé. Pokud ventiluji svůj názor, pak tak činím v zájmu mladé generace, která začíná tušit, co ji – díky lidem Vám podobným – v budoucnu čeká.

S pozdravem

Štěpán Neuwirth

spisovatel

J. Seiferta 1043

Ostrava 25, 725 25

Poplatky ve zdravotnictví u nás a v Německu

Poplatky ve zdravotnictví u nás

a v Německu

 

 

Tady máme socialistický kapitalismus,

 

tam je sociální kapitalismus

 

 

a v tom je velký rozdíl

 

Tam nemají nějaké mafiánské loutky ala Julínky, Cikrty, Hegery a Šnajdry, Nečase, Kalousky, Topolánky.

 

ale sestavení celého systému přenechali odborníkům.

 

To, co z toho vzniklo, je sociálně spravedlivé a přijatelné pro všechny. Nikdo není znevýhodněn a každý přispívá na zdravotnictví dle svých možností. U nás nejvíce sociálně nespravedlivé je právě to, co oba Tomášové vychvalují jako největší přednost: – hranice 5000 Kč pro každého.

 

Určení ochranné hranice poplatků pevně stanovenou výší 5000 Kč je sociálně nespravedlivé.

Pro toho, který má roční příjem 500 000 Kč, je to jedno procento z příjmu.

Ten, kdo má ale příjem jen 100 000 Kč, je to už 5 % a platí tedy pětkrát více.

 

Aby k této nespravedlnosti nedošlo, mají to v Německu stanoveno pevně v procentech:

Jsou to pro každého 2 % z ročního přijmu,

pro chronicky nemocné 1 %.

U každého je tedy hranice individuálně stanovena dle jeho příjmů.

 

Kdo může platit více, platí více, kdo méně, platí méně.

 

Platby zdravotního pojištění taky nejsou stanoveny u všech stejnou pevnou sumou, ale vypočteny procentuálně z platu. Tak by to mělo být i u hranice poplatků.

Pokud je to jinak, je to stejně nespravedlivé, jako kdyby se stanovila daň ze mzdy pro všechny stejnou sumou, třeba 8000 Kč. Ten s příjmem kolem 60 000 Kč by měl důvod se smát, ten s učitelským platem kolem 20 000 Kč by už takový důvod mít nemusel. Stanovit nějakou hranici, či odvod nějaké daně tak, aby to bylo sociálně spravedlivé pro všechny plátce, nejde jinak než procentuálně. Na to zřejmě nikdo nepomyslel (!).

 

Další nehoráznou drzostí

 

je

 

vyžadování placení od bezpříjmových skupin, např. od dětí.

 

V SRN platí až od 18 let.

 

Předpokládá se, že potom už dítě má vlastní příjem a pokud ne, tak má už nárok na sociální podporu, ze které musí rovněž platit, a to zase až do výše jen 2 % (chronicky nemocní 1 %). Pokud by ministr Tomáš Julínek vyžadoval, aby za děti platili rodiče, byl by to zase další případ diskriminace rodičů s nedospělými dětmi. Museli by platit dvakrát, jednou za sebe a jednou za děti. Ty s dospělými dětmi by byli zvýhodněni.

 

Dalším protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu ve výši tří dnů pro každého nově onemocnělého.

To přece nemůže být paušálně zakotveno v zákoně. Takto by mohl trestat jenom soud a musel by případ posuzovat individuálně, pokud by k nějakému zneužití ze strany pacienta opravdu došlo. To je přece nespravedlivé trestat s viníky i poctivé. Typický případ pro soud pro lidská práva ve Štrasburku.

 

A ještě jedna otázka:

 

Bude muset pacient platit první 3 dny za pobyt v nemocnici,

když za tyto tři dny nebude mít žádný příjem?

 

Pokud ano, kde má na to vzít peníze? V Německu prvních 6 kalendářních týdnů je nemocný placen svým zaměstnavatelem ve výši přibližně 95 % z čisté mzdy. Potom ho platí nemocenská pojišťovna přibližně 75 % z hrubé mzdy.

Kdo by toho zneužíval a přitom třeba pracoval na černo, může být i vyhozen ze zaměstnání. Způsobenou škodu samozřejmě musí nahradit.

 

Praxe s poplatky ve zdravotnictví ve SRN u lékaře.

 

Za návštěvu u lékaře se platí paušální poplatek za každé kalendářní čtvrtletí roku ve výši 10 eur. Nezáleží na tom, kolikrát lékaře v té době navštívíte, zdali 3x (jednou za měsíc), či 20x. Pokud tedy k lékaři chodíte průběžně přes celý rok, zaplatíte za neomezený počet návštěv za čtyři čtvrtletí celkem 40 eur.

 

U specialisty, kam vás pošle váš lékař, se neplatí nic. Poplatky vybírá sestra, která je dál posílá zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn. Nejsou určeny lékaři, ale na podporu zdravotnictví.

 

Lékař si nemůže přivydělat tím, že by si nechal zaplatit za vystavení receptu.

 

Vystavit pacientovi recept je samozřejmost a součást jeho práce. Ostatně by to bylo i v rozporu se zákonem, kdyby byl lékař placen dvakrát. Jednou zdravotní pojišťovnou a podruhé samotným pacientem. Poplatky jsou plně započítány do nejvyššího možného zatížení pacienta (ochranný limit).

 

 

Poplatky za léky a obvazový materiál.

 

Platí omezení na nejvýše 10 eur za lék a materiál. Za každý lék, který je na doplatek, se tedy platí 10 % z jeho ceny, nejméně však 5 eur a nejvýše 10 eur. Pokud by tedy cena léku byla 300 eur, pacient by nezaplatil 30 eur, ale jenom 10 eur. Poplatky rovněž nejsou určeny lékárníkům, ale pro zdravotnictví jako takové a odevzdány zdravotním pojišťovnám.Jsou plně započítány do hranice nejvyššího zatížení (ochranný limit) bez ohledu na to, jestli by si mohl pacient vybrat lék bez doplatku. Zdravotní pojišťovna do toho nemůže mluvit a musí uznat lék, který lékař pacientovi předepsal a doplatek do limitu započítat.

 

Poplatky za pobyt v nemocnici.

 

Za každý den pobytu v nemocnici se platí 10 eur, ale jenom do výše 28 dní v roce. To znamená, že ten, kdo bude ležet v nemocnici 14 dní, zaplatí 140 eur, ten, kdo si poleží v nemocnici 3 nebo 10 měsíců v roce, zaplatí nejvýše 280 eur. Poplatky jsou rovněž určeny výhradně na celý systém zdravotnictví. Nemocnice musí poplatky převést na účet pojišťovny. Povinnost platit má každý občan starší 18 let. Aby byl poplatek sociální (někdo může zaplatit více, někdo méně), je vypočtena jeho nejvyšší výše z ročního příjmu pacienta a je pevně stanovena na 2 procenta z jeho ročního příjmu. Je to hranice nejvyššího možného zatížení pacienta, kterou může bez nepříznivých sociálních následků ještě snést. U každého je samozřejmě jiná, a sice podle výše jeho příjmu. V tom je sociální spravedlnost pro všechny. Výjimkou jsou zdravotně postižení a chronicky nemocní, u kterých je limit nejvyššího zatížení poloviční, tedy 1 % z jejich příjmů.

 

Příklad výpočtu limitu.

 

Kdo má roční příjem 20 000 eur, musí státu ročně přispět na zdravotnictví dvěma procenty, což je 400 eur.

 

Pokud je dlouhodobě nemocný, tak jen jedním procentem, což je 200 eur.

U důchodce s ročním příjmem 10 000 eur je to 200 eur, resp. 100 eur, pokud je chronicky nemocný.

 

Vše, co za rok zaplatí přes tuto hranici, je mu zdravotní pojišťovnou vráceno.

 

Vyúčtování přeplatků.

 

Každý pacient dostane u lékaře, v lékárně, v nemocnici, všude, kde platí poplatky, stvrzenky, které si uschová a příští rok odevzdá v nemocenské pojišťovně, která vše přepočítá. Co je zaplaceno přes limit, poukáže do šesti týdnů pacientovi na jeho účet. Když zaplatil méně, tak samozřejmě k pojišťovně nejde.

 

Pacient už předem ví, kolik dostane, protože si to sám dokáže podle svých příjmů a stvrzenek spočítat.

 

A ještě na doplnění:

 

Dlouhodobě, chronicky nemocný je ten, který je nejméně jeden rok v léčení stejné nemoci a nejméně jednou za čtvrt roku u lékaře na prohlídce, pro léky či radu.

Např. diabetici, dále duševně, či tělesně postižení, připoutaní na lůžko apod. Pro pobyt v lázních a léčebných ústavech platí totéž jako při pobytu v nemocnicích.

 

Lékař z poplatků nic nedostane, a proto není narušen vztah mezi ním a pacientem.

 

Ordinace a nemocnice jsou jen výběrčími poplatků pro nemocenské pojišťovny.

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

ČILI:

 

KDO UMÍ, TEN UMÍ !!!

 

KDO NEUMÍ, AŤ JDE „OD VÁLU“

 

 

BUĎ TAK LASKAV A POŠLI TO DALŠÍM

Korupce před volbami

Zavřeli středočeského hejtmana a další, kteří se nechali chytit. Jsem pro. Kdo krade z našich daní, patří za mříže. Je jedno, odkud se vzal a kde momentálně sídlí, zdali jej pase ta či jiná partaj či je to jen sólista.

Otázka však zní: Je možné, že vždy před volbami se vyrojí něco na členy ČSSD, nejlépe vysoce postavené, 2x je v tom Kubice, a ostatní nechává PČR až příliš v klidu?

Kde je kauza téměř vraha Janouška? Pod kobercem? Nebo se toto hodí, viz mediální masáž naprosto nepřesnými a tedy hodně nevěrohodnými zprávami, k odsunutí jeho kauzy z titulních stránek novin: Zaplatil Vietnamce mlčení?

Kde je Vondra s Promoprem? Jak je na tom vyšetřování kauzy Bém s Opencard? Kde je Řebíček, kde jsou Gross, kde jsou ti všichni, o kterých se jen trochu psalo, aby to rychle utichlo? Jak to, že Novákovi z ODS se nic za 40 mega nestalo?

Jak Klaus s největším rozkradením republiky zvaném kuponová privatizace? Sponzoři různých partají, lobisté okrádající rozpočty a tedy občany přímo legálně, poslanci tvořící zákony, které pak doporučují obcházet (Heger z TOP 09), nabubřelé změny v software na MPSV ( Drábek z TOP 09 a jeho 1. náměstek) které nefungují na rozdíl od starší, ale spolehlivé verze, to je nic? Vše z našich daní!!!

Nebylo by lepší místo žvanění přestat platit daně? Všichni pěkně za své, nějakou dobu by to mohlo být dobrý pokus ukázat, kolik těch darmožroutů vlastně potřebujeme. Kdybychom mohli dávat daně svým městům a obcím, dost věcí by mohlo být jinak. Je to jistě blbost, stát jako takový musí zajišťovat dost věcí mimo kraje, ale když oranžové hejtmany a jejich kraje nechává Kalousek vyhladovět, kam pak ty daně jdou? Protože je třeba ČSSD před voliči znemožnit za neschopnost. Takže politici jednotlivých stran jen proti sobě brojí, a kde je jejich slib plnit sliby voličům? Upozorňuji: REÁLNÉ SLIBY!

V žádném případě neschvaluji jednání Dr. Ratha. Na každou svini se vaří voda. Horší ale je, že na mnohé se nám voda již vyvařila a tahle kauze jejich zlodějny odsune spolehlivě pod koberec díky masáži tzv. médii, které ohlupují lidi ovčany přímo dokonale. Kam se hrabe Goebbels!

Už jsem se tu možná zmínil: přestal jsem brát noviny. Je to na prd a nic hezkého tam není. Při reklamě v TV jdu na WC či si něco sníst, letáky ve schránce nenávidím, snažím si dělat na okolí vlastní názor a nutno dodat, že manipulace retardory na všechno mne už prostě nebaví.

 

Dělejme si vlastní názory! Nesuďme lidi před ukončením kauz. A pokud vidíme, že kauza vyšumí, nenechme to tak a snažme se jakýmkoliv dostupným, prostředkem na ně znova upozornit, kdyby to byla jen diskuze na webech.

Také je Vám v Česku smutno?

Veronika Žilková: Také je vám v Česku smutno?

Publikováno 19. 03. 2012

 

Ode dneška přestávám kupovat noviny. Nebudu si po ránu dobrovolně pořizovat špatnou náladu!

Dneska se mi v trafice rozplakala trafikantka, sympatická, bezdětná žena kolem 35 let. „Proč pláčete, stalo se vám něco?“ „Nemůžu už číst noviny!“ vzlykala „každé ráno, když je otevřu, vypadne na mě beznaděj, pesimismus a zloba. Ani se mi je nechce prodávat, jen tím každému zkazím den!“ Zaskočila mě svým smutným ranním blues. Koukla jsem se na titulky:

  • Vláda, která nevládne lidem, ale svým peněženkám.
  • Česko je popelnice Evropy!
  • Kolik zlodějů prokazatelně vytunelovalo a ještě vytuneluje tuhle zemi?
  • Zdražení potravin, zdražení energie, zdražení benzinu.
  • V obchodech se prodává zkažené maso.

Dál jsem nečetla. Už těch pět titulků stačilo, aby ranní smutek padl
i na mě. „To teda fakt nemáte veselou práci,“ snažím se ji podpořit. „Hlavně beznadějnou!“ pláče dál trafikantka. „Jeden den čtu, na co se komu přišlo a jak s nimi zatočí a pak už jen následuje ticho a ticho…“ Všichni jsou propleteni. Jeden to povolí, druhý to rozkrade a o lup se rozdělí. Aby se kradlo ještě lépe, hospodářství zkrachuje a budou vše dovážet. Rádcové si pak trochu z té „královské pokladny“ odsypou
a na konci stojí okradený chudý Čech. A navíc bez práce!!!“

 

Divný stát …

Žijeme v divném státě.  Ve státě, kde zločincům novináři říkají „lobisti“.

– Ve státě, kde soudí mafie. Ve státě, jehož president krade v přímém přenosu.

– Ve státě, který ovládají veksláci (lobisté), zloději (tuneláři nebo odkláněči), a dost možná i vrazi (viz Mrázek, Lhotský a jiní).

Při sledování případu Janoušek se nestačím divit. Člověk, který ožralý nabourá, a ženu, která se ho snaží zastavit, bezohledně přejede
a skoro zabije, neskončí na záchytce a poté ve vazbě! Tento člověk, přes to, že se snažil uprchnout, aniž by poskytl zraněné pomoc, je propuštěn, aby si mohl obstarat alibi nebo uprchnout jako Krejčíř a jiní. A novináři o tomto zločinci píší jako o lobistovi a bojí se ho označit za zločince, aby se na ně náhodou pan Janoušek nezlobil. A já se ptám?
Co jiného je taková zrůda než zločinec?

A co jiného než zločinci jsou politici a úředníci, kteří tomuto státu ukradli již více jak 1 500 miliard Kč?

A co jiného jsou lidé, kteří mají v popisu práce to stíhat, a oni místo toho to kryjí.  Zatím beztrestně.

Toto není demokracie, jak se nám snaží různí lidé v různých médiích namluvit. Tomuto se dá říci kleptokracie, a proto se nelze divit různým výzvám, které s tímto tady chtějí zamést a protagonisty této „demokracie“ tvrdě ztrestat.

Co jiného s tímto svinstvem udělat? Z různých odposlechů se dá zcela přesvědčivě odvodit, co za gangstery tu vládne. A to je jen kapka v moři, co unikne ven a nestačí se to zamést pod koberec, jak se říká.

A nejedná se v žádném případě jen o Víta Bártu. Je zcela zřejmé, kdo vládne třeba v Praze, která má obrovský rozpočet. Tito lidé jako Janoušek, Bém, Hrdlička, Hulínský, Kočka a mnoho dalších ze všech politických stran nejsou v žádném případě lobisté a podnikatelé.
V civilizovaných zemích jim říkají mafiáni a snaží se různá takováto zločinná společenství potírat.

U nás, v divné zemi, ale ten nejvyšší se mračí, že se to dostává na veřejnost. Nemračí se, že se to děje. On totiž špinavé peníze nezná. Ti, co by měli být nejkompetentnější k tomu tyto věci řešit, si říkají protikorupční vláda a nedělají nic.

Jak nám řekl novinář Spurný v Hyde parku … ze 14 zákonů Evropské unie, namířených proti korupci, praní špinavých peněz atd., vláda ratifikovala *už celý jeden“. *Prostě žijeme v divném státě.*

Vítězslav Nedbalý.

 

PS? kvůli tomu jsem přestal brát noviny, protože mi jdou na nervy už všichni!!!