Archiv pro měsíc: Září 2012

Stáří versus mládí

Jiří Suchý – Stáří versus mládí

 

Čas letí jako spřežení

Nad kterým práská bič

Člověk se párkrát ožení

A hned je mládí pryč

Píseň krále Jindřicha VIII. ze hry Šest žen

 

V posledních dnech mi neušel incident Bohuslava Sobotky kontra starší uchazeči o prezidentský úřad. Určitě víte, co mám na mysli. Pan Sobotka si trochu nešťastně zažertoval na konto jejich pokročilého věku, nejspíš si neuvědomil, že velikou část voličů jeho strany tvoří právě senioři. Od politika to nebylo počínání příliš obratné, ale o to mi vlastně nejde. Celá ta aféra mi připomněla jakousi rivalitu, která vládne mezi stářím a mládím. Sám se s ní občas setkávám, aniž by to nechalo nějakou stopu v mé duši, ale hlavou mi táhnou myšlenky, to jo. Jak ono to vlastně je?

 

„Stáří je nepěkná vlastnost. Kolik významných lidí jsem před ním uchránil a nakonec jsem sám do toho vletěl“, říká král Jindřich VIII. ve hře Šest žen na adresu těch, které nechal popravit. Když jsem psal tuhle větu, bylo mi sedmadvacet. Už tenkrát jsem tušil, že stáří není to, nač bych se měl těšit. Římané výstižně nazvali nachýlené stáří slovy curva senecta. Ve svých mladých létech jsem sice věděl, že, budu-li mít štěstí, tak se svého vlastního stáří dožiju, ale představa jaké to bude, se mi tehdy nedostavila. Dneska už to vím. A taky vím, že ve svém okolí potkávám dvojí druh mladých lidí: jedni mě zahrnují úctou, kterou abych pochopil, musím si nejdřív uvědomit, kolik že mi to vlastně je, druzí na mě hledí jako na něco, co už nemá na tomto světě co pohledávat.

 

Jako příklad mi vždycky napadne onen případ Kofola. Když jsme otevřeli Semafor v Dejvicích, řekl jsem si, že by se tam v bufetu měla prodávat Kofola. Byl nápoj mého mládí a tak se mi zdálo, že v divadle, které se honosí svým tradicionalismem, by se to hodilo. V Semaforu se tedy začala prodávat Kofola. Jednoho dne se mi udělal nápad: na závěr sezóny uskutečnit jakousi přehlídku her, které onoho roku vznikly – byly čtyři – a po čtyři dny tohoto malého festivalu zahrnovat diváky drobnými pozornostmi. Nakreslil jsem drobné grafiky, které jsme dali divákům na památku, po představení jsme nabídli zájemcům debatu s účinkujícím, a pak nás taky napadlo požádat firmu Kofola o sponzorský dar – o přestávce nabídnout divákům jménem této firmy sklenici Kofoly zdarma.

 

Na náš zdvořilý dopis se dostavil do divadla mladý muž, který vlastně ani nevypadal jako pako. Pohovořili jsme, prošel si divadlo, a pak nám napsal stručný e-mail, že radši dá ty Kofoly mateřské školce než nám. A vzkázal nám, ať si požádáme o sponzorování výrobce umělých kloubů. Uvědomil jsem si, že je to vlastně nepřítel. Od těch dob se prodává v Semaforu Coca cola – firma, která nám dodala chladicí zařízení a navíc i finanční podporu. Znovu za ni děkuju.

 

A Kofole děkuju za to, že mě přiměla se zamyslet nad absurdní situací: na jedné straně se mně dostává ze všech stran poct, jakými zahrnuje slušná společnost různé tvůrce v pokročilejším věku, a tak mám na kontě státní vyznamenání od prezidenta republiky, čestná občanství od starostů, čestné doktoráty od univerzit, síně slávy, Thalii a řadu jiných poct, a na druhé straně setkání s mladým ambiciózním mužem, který toho nejspíš zas až tak moc nedokázal, a ten mi naznačí, že pro něho jsem nula. A ty umělé klouby mě ujistili, že jde o generační rozpor. Prostě mu vadí, že nejsem mlád. A pokročilý věk je mu odpornej. Protože mu však nechci odplácet zlé zlem, přeju tomuto mladému muži, aby se toho hrozného stáří nedožil.

 

Začal jsem srovnávat své mládí s mládím dnešním a samozřejmě tak, aby to mé z toho vyšlo líp. A musím říct, že nelituju toho, že jsem upínal své zraky k předešlým generacím. Mou inspirací byla dvacátá léta, která jsem v létech padesátých objevoval a hltal. Vzhlížel jsem k Nezvalovi, k Seifertovi, k V+W a kdyby mě některý z nich požádal o basu Kofoly, ochotně byl mu ji přinesl na rameni (auto jsem ještě tehdy neměl) a cestou bych se zajíkal štěstím, že je mi něco takového dovoleno. A tenhle obdiv k předcházející generaci jsem pak vlastně zúročil ve své práci.

 

Onehdy se ozval mladý sebevědomý muž, který mě vyzval, abych mu přenechal Semafor, včetně loga, za symbolickou jednu korunu a ustanovil ho ředitelem. On že pak dá Semaforu zcela nový ráz, a hned mi poslal na ukázku divadelní hru své přítelkyně. A všechno to myslel vážně. Zřejmě usoudil, že starý = blbý. Chudák. Netušil že to může být i naopak.

Drábek zašel daleko, je prase

 

Mobil  607 840335                                                                                                                     Bezručova 4239

E mail : mudr.flaska@ seznam                                                                                           43003  CHOMUTOV

Job:                                                                                                                         Gynekologická ambulance

telefon:476 755 779                                                                                                                           Ruská 406

E mail:gynekologie.litvinov @seznam.cz                                                                               436 01 LITVÍNOV

Dr.Ing Jaromír DRÁBEK

Ministr práce a socialních věcí

Česká republika

Litvínov 30.9.2012

Vážený pane ministře,

Vaše vyjádření o „prasatech v žitě“ mne hluboce uráží! Nejde jen o formu, ale i o obsah. Myslím že takovéto prohlášení přestoupilo únosnou míru i od člověka jemuž arogance není cizí!Vzhledem k tomu, že jako důchodce pracuji, nedostal jsem se  k hranici chudoby, ale

jako prase v žitě si rozhodně nežiji. Ve svých téměř 69 letech stejně jako po celý svůj život jsem pravidelně „dobrovolně odevzdával“ i nyní odevzdávám daně pojištění a jiné finanční atributy.

Nepřipadám si tedy, že bych tedy svou existencí ohrožoval státní rozpočet!

Jen bych si dovolil podotknout, že v roce 1993  bylo třistatřicet miliard ,které tvořily důchodový účet předvedeno do státního rozpočtu a byly použity k sanaci bank.

Byly někdy vráceny zpět? Zajisté nikoliv!

Takže skutečně mohli bychom si my důchodci žít jako prasata v žitě nebýt politického establishmentu, který zcela nestydatě s penězi, které jsme na důchod šetřili takto naložil!

Takže v souvislosti s tímto bych Váš výrok mohl vysvětlovat jako arogantní vyjádření hulváta, za které by v civilizovaných společnostech politik byl nucen odstoupit.

Pokud tedy nejste AROGANTNÍ HULVÁT, zajisté odstoupíte! Pokud nikoliv, pak jste!

Píši toto jako otevřený dopis, který poskytnu mediím i když ne zcela pevně věřím v jeho otištění

A samozřejmě využijí i  internetu pro jeho rozšíření.

MUDr Jan Flaška

Vyhazování našich daní

Podívejte se, jaké nesmyslné projekty dostávají granty v dobách utahování opasků

Autor: Petr Paulczynski | Publikováno: 28.2.2012 | Rubrika: Politika

 

Tak nám dneska galaktický ministr financí s dramatickým výrazem ve tváři oznámil, jak nás zase oškube. Zatrhne porodné, zatrhne valorizaci důchodů, zvýší DPH a co já vím ještě. Není to tak dávno, co jsem se věnoval této tematice v jiném článku.

 

Korunu svému vystoupení dodal tvrzením, že škrty nejsou drastické, protože slovo drastické prý je relativní. Prý je krize, někteří říkají dokonce krize kapitalizmu. Člověk by zcela jistě leccos zkousl. kdyby věděl, že doba vyžaduje šetřit. Když se ale tak dívám kolem sebe na všechny ty granty, eurofondy, na rozkrádané dopravní podniky (dotované z pokladny magistrátu), na všechny ty zlodějny ze státní kasy a hlavně když se dívám na ty šílené státní dluhy, kterými si politici platili svou pochybnou budoucnost u hloupých voličů, napadá mne jedno jediné: Nejsme svědky „krize kapitalismu“, ale „krize nedostatku kapitalismu“…

 

Na jedné straně budeme šetřit, na druhé straně se promrhávají (písmeno h použito proto aby článek nebyl stažen) miliony v projektech o jejich prospěšnosti lze s úspěchem pochybovat. Posuďte sami:

 

Název projektu: Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0048
Přidělená dotace: 27 mil. Kč (ukončení projektu 2013)
Řešitel: Masarykova univerzita, Brno
Zaměření projektu (výňatek): Sleduje světový trend kognitivního přístupu při studiu kultury s cílem etablovat inovativní výzkumné metody do společenskovědního výzkumu i v České republice. Dvanáctičlenný tým začínajících vědců, především z oborů religionistiky a psychologie, vedou a školí špičkoví zahraniční odborníci s bohatými zkušenostmi s experimentálním výzkumem i prací v terénu.

 

Komplexní inovace vzdělávací koncepce Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.02/35.01266
Částka: 10 023 746,40 Kč
Doba realizace projektu: 1. listopad 2010 až 31. říjen 2012

 

Komplexním vzděláváním zaměstnanců členských organizací České společnosti pro větrnou energii ke zvýšení jejich adaptability.
Registrační číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00167
Příjemce: Česká společnost pro větrnou energii
IČ: 60448571
Trvání projektu: 01.01.2011 – 31.12.2013
Náklady projektu: 10 636 211,00 Kč
z toho veřejné náklady: 10 636 211,00 Kč

 

Personální strategie – efektivní řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje“
Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00035
Částka: 2 725 800,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. říjen 2010 až 30. září 2012
Popis projektu: Projekt je zaměřen na zefektivnění řízení lidských zdrojů na Krajském úřadě Plzeňského kraje a zavádění moderních koncepčních metod řízení lidských zdrojů, jejichž využití umožní optimalizovat kompetence jednotlivých pracovníků a vytvořit efektivní systém jejich hodnocení. V rámci projektu budou tyto metody pod vedením odborníků na danou oblast aplikovány na skupinu vedoucích úředníků, čímž bude umožněno pracovníkům personálního útvaru osvojit si znalosti a dovednosti potřebné k dalšímu využití při následné práci se všemi pracovníky úřadu.

 

A vrcholem je následující projekt:
Jihočeská rozkoš
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/43.00119
Částka: 5 359 736,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. květen 2010 až 30. duben 2013
Cíle projektu: Cílem projektu je motivovat sexuální pracovnice k odchodu ze sexbysnysu a návratu do společnosti a na trh práce.

Co dodat? Snad jen citát pana Tomáše Bati:

„To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina. Hospodářský úpadek je následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledků tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a k veřejnému majetku. Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy. Pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání. Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry. Technickými zásahy finančními a úvěrovými ji však překonat nelze. Důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.“

Převzato z http://www.paulczynski.cz, titulek pozměněn redakcí ePortál.cz

Toto je demokracie po EU!

Názor starý více než 2300 let z doby Hellénské demokracie:

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“

Sokrates (Sókrátés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách) Měl zřejmě křišťálovou kouli…

 

Když se podívám kolem sebe, vidím jen zmar, jak stát degraduje a ještě nutí své ovčany, aby to zaplatili. Ale kdo je stát? My všichni! Je jen na našem rozhodnutí, kdo z ovčanů bude politikem a potenciálně i pijavicí na rozpočtu státu vytvořeném z našich krvavých daní. Když vidím současné kandidáty do senátu, u mnoha vidím snahu zalepit díry ve svém rozpočtu.  Po kampani budou v Praze zavřeni a po 6 let nevzdechnou, odkud a proč vzešli. Inu. Grácie, to je vono! Z mnohých se stanou stejní zmrdi, kteří rozkrádají naše daně už nyní. A nestoudně k tomu ještě dodávají, že jsme prožrali naši budoucnost a lenošili ( Zmr. Kalousek)- tito tam smrdí 20 a více let! Tak několik čísel:

Datum │ celkem │léčebné │prevent.

24. 9 │  130   │  125   │    5   │   
25. 9 │   72    │   66    │    5  │   
26. 9 │  115   │  106   │    9   │

Tak jestli jsem se flákal, ať mi zmr. Kalousek se zmr. Hegerem tohle dokážou. A díky politice zmr. Drábka to tam bylo obzvlášť veselé. Díky ožebračování důchodců jsou tito nuceni žádat i o takové částky k důchodu, jako je 170 Kč měsíčně na dopravné k lékaři. Dnes jsem si to opravdu vychutnal (26.9.2012, 6:45-18:00 hodin). Aby toho nebylo málo, tak jsem si spočítal, kdy jsem pracoval jako lékař: asi 4 hodiny z těch 12:15. Ostatní pro zmr. Drábka, zmr. Hegera, zmr. Kalouska. Jak je možné, že  řidič musí v 60. a v 65. letech na vyšetření k praktikovi, ale chcípnout v práci bude muset tak v 68. letech? A samozřejmě se za to platí, inu, byznys je byznys. Mně to jistě vynáší….ale zároveň štve.

Asi budou muset povolit euthanasii… Léky už praktik nemůže pomalu napsat, jakoby nestudoval. No jistě, dělají z nás debily za psacím strojem/PC, ale léčení už po nás nechtějí. Jen piš papíry a složky, vykazuj, moc neléči, to je drahé… Zdravotní pojišťovny tomu tleskají a prakticky již rozhodují o bytí a nebytí pacientů. Chybí zřejmá privatizace! Za rohem číhá …. nechápu, proč by soukromé subjekty měly dostávat vybranou zdravotní daň bez povinnosti ji použít na léčby lidí. Je to snadné podnikat bez rizika. Přitom nemít zodpovědnost za kvalitu, to se elegantně přesouvá na lékaře a sestry. Ty jsou obzvláště expoatovány a pauperizovány. Přitom bez kvalitního středního zdravotnického personálu pacienti umírají, i když byli kvaltině léčení lékaři všech odborností.

 

Nechme zdravotnictví být. Už je dost vysáté, a ještě pouští barvu…

 

Co doprava: platí silniční fašismus: doménou mu je představa, že řidič jakéhokoliv automobilu na benzín či naftu je potenciální vrah a je třeba s ním zacházet aspoň jako se sprostým podezřelým. Podle toho máme Městapa, která málokdy plní funkci Městské policie. PČR nám pomáhá a chrání naše silnice před opotřebováním koly našich dopravních prostředků. Kdejaký ožralý chodec nebo cykloun je vyzdvihován za příkladné šetrné pohybování se časoprostorem naší současnosti. Kde je kvantová mechanika? Tzv. EXPERTI se předhánějí v dokazování škodlivosti individuální dopravy, ale podmínky pro hromadnou se nám zhoršily za poslední dva roky tak, že si za to sypu jako krajský zastupitel za Pardubický kraj popel na hlavu, jak jsem věřil EXPERTÚM. Třeba já se z Litomyšle do Svitav na 6:45 hodin rozumně nedostanu.  No stejně ten krám s emisemi CO2 emisemi potřebuji pro návštěvy a další buzerace, které bych nemusel dělat v opravdovém státě myslícím na své občany.

 

Dále je tu spousta dalších chuťovek, školství, sociální oblast. Ta je významně výživná: čím větší parchant, tím větší dávky. Kdo nikdy nepracoval, má dávky vyšší jak je důchod člověka, který se sedřel za 45-50 let práce. To bych blil, když vypisuji dávky našim nepřizpůsobivým: jo prd, ti se naopak přizpůsobili! To MY jsme nepřizpůsobiví, že chodíme ničit tělo a duši do práce a obětovat se pro zodpovědnost, abychom si pak od vlády ústy zmr. Kalouska vyslechli, že jsme líní darmožrnouti!

 

A všimli jste si, co soudruzi z EU vymysleli proti kuřákům? Na jedné straně pěstitele tabáku podporují – Španělsko-, na druhé straně titíž soudruzi zvrací při představě, že by EU ovčan hulil tabák! Nechť si dá THC! Kterému mu to zakážeme! A pak zavřeme! Hajzla! Ale ožralý chodec a/nebo cykloun je chráněn! Jak je třeba napsat: Kdejaká parazitující svině má nárok, ale pracující blbe: drž hubu! A z TOHO  se mi chce BLEJT, VELEBNOSTI!!

Tak jen do toho! Kdy se už naplní proroctví svatého Václava? Hm, nikdy bez našich svalů, kostí, šlach a kloubů! MY musíme zvednout ze země požadavky na důstojný život a volit srdcem.

Kalousek urazil všechny slušné lidi

Horáček: Kalousek urazil všechny slušné lidi

Známý textař a básník Michal Horáček podrobil na sociální síti Facebook ostré kritice výroky ministra financí Miroslava Kalouska.

21.září 201215:35

Na zdi svého profilu Michal Horáček v krátké úvaze píše, že nechápe pro koho jsou určena slova Miroslava Kalouska o tom, že „zlaté časy“ v Evropě byly prožrány. „Tak nám pan Kalousek dneska vzkázal, že „zlaté časy v Evropě skončily; prožrali jsme to a proflákali.“ Koho tím „my“ myslel? Už desítky let pracuji ve dne a hlavně v noci, o víkendech, o svátcích. Moje žena pracuje od rána do večera a ještě se stará o dcerku; nejednou si pak dá budík na tři ráno, aby mohla přemýšlet a kreslit. Můj tchán, profesor teoretické fyziky, pracuje nepřetržitě,“ píše Horáček.

„Mí kolegové jako zvukař Michal Pekárek nebo Vojta Dyk nebo Dodo Gombár pracují, až padají únavou, stejně jako editorka mých knih Daniela Iwashita. Když jdu nakoupit, vidím ženské, které sedí den co den hodiny za pokladnami, vidím řidiče autobusů, vidím lidi na stavbách, lékaře v extra službách v nemocnicích, znám lidi, co vstávají ke koním před pátou ráno,“ podotýká textař ve svém článku.

Michal Horáček píše, že mnoho lidí samozřejmě nedělá vůbec nic. „Nepochybuji, že mnoho lidí se „fláká“, ale kdo jim umožnil ten luxus flákat se a „přežírat“ díky prostředkům, které vytvořili ti usilovní? Nebyl to snad právě profesionální politik – zprava i zleva, tohle rozdělení dávno ztratilo jakýkoli smysl – kdo si tak kupoval jejich hlasy,“ ? ptá se Horáček.

„Anebo, stejně jako já soudím podle lidí ve svém okolí, soudí tak i MK? Vidí pašáky jako pan Škromach, který jako bolševik, odborář a politik o práci nezavadil nikdy a vždycky jen heftoval lidi. Vidí celou tu vlastní povedenou partu, která se stará hlavně o přihrávky předražených státních zakázek na cokoli svým kumpánům. V tom případě se nedivím, že mluví o flákárně a přežranosti. Ale to ať mluví za sebe a za své, ne za mě a za mé,“ konstatuje v článku.

Aktuální slova ministra financí považuje Michal Horáček za urážlivá vůči všem slušným lidem. „Tenhle dnešní ministrův žvást není jen blbý. Je vůči stále ohromnému počtu slušných a pracovitých Čechů nesnesitelně drzý,“ končí Michal Horáček svůj fejeton.

Michal Horáček je známý spisovatel, esejista, novinář, textař, básník, producent a vystudovaný antropolog.

Osmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

Článek od novinářky Jany Lorencové :

Osmnáct mrtvých coby výstupní kontrola kvality alkoholu

V posledních dnech se nestačím divit. V této chvíli už zemřelo na
následky požívání alkoholu semnáct lidí. Další oslepli a ví Bůh, kolik jich ještě
bude.
Sleduji všechna možná média a také pohotovost reportérů a redaktorů,
kteří se snaží vypátrat, kde se tady vražedný alkohol najednou vzal. A tak jsem
zalovila ve svých vzpomínkách a archivech. Musela jsem sáhnout hodně hluboko.
Je to totiž už zhruba čtrnáct let, co jsem o výrobě, dovozu a prodeji
natočila pro Českou televizi řadu reportáží. Tenkrát šlo „jenom“ o peníze – o desítky
miliard.

Vzpomínám na situace, když jsme s kamerou přímo při činu chytili dovozce,
které jsme sledovali až na místo, kde byly složeny pověstné modré sudy.
Byla to doba, kdy například v Českém Těšíně stála téměř všechna auta před
garážemi.
Garáže byly totiž většinou plné těchto modrých sudů. Pamatuji si taky,
jak jsme sem přijeli na natáčení pořadu Nadoraz, navštívili jsme místní tržiště a ve
chvíli, kdy dal kameraman kameru na rameno, začala se po ni sápat jedna ze čtyř
goril, které jsme měli od samého začátku za zády.
Evidentně měli jediný cíl – zabránit nám v natáčení. Můj štáb na to
tenkrát doplatil „jen“ rozřezanými gumami na autě a pokusem goril nám sebrat kameru, nebo si alespoň vynutit odevzdání natočeného materiálu.

Na tržišti v Českém Těšíně převládala polština. Každý z Poláků nakoupil u
stánkům ,lahve s alkoholem a spěchal s nimi na druhý konec mostu do Polského
Těšína. Tam už stály prázdné přepravky, do kterých byl bleskurychle přemístěn
obsah tašek a zákazníci se okamžitě vraceli zpět na tržiště. To byla jejich pracovní
náplň od časného rána do pozdního večera. Tehdy jsem je pro mé pořady nazvala
mruvky, což v češtině znamená mravenci. Vzpomínám si velmi dobře na situaci, kdy
dav zákazníků s taškami lahví prorazil celní závoru a vynutil si možnost
nekontrolovaného průchodu.

Samozřejmě mě tehdy začalo zajímat, odkud se alkohol v tak obrovském
množství bere.
Byl neokolkovaný a o nějaké kontrole ze strany státních institucí nemohla
být řeč. Už tenkrát mě zarazilo, že nejflektovanějšími jmény lidí, kteří
za těmito obchody stojí, jsou pánové Jindřich Sznapka a Marian Kuś. Oba
nejvyšší představitelé Českého Těšína a jeden z nich i poslanec. Dnes už majitelé
realit a jedni z nejbohatších lidí v Českém Těšíně a okolí. Nebyli to ale jen
oni dva, byly jich stovky, kteří se na možnosti tohoto obchodování přiživili.

Sledovali jsme tehdy, kam auta s nákladem lihu míří. Průběžně jsme našli
a točili nejméně dvacet míst, kam auta s lihem pod různým označením
jezdila.
Výsledkem různého označení (stejně, jako u LTO) bylo, že tento alkohol
nebyl nikdy zdaněn. Už tehdy šlo o desítky miliard. Výrobní cena
94-96procentního alkoholu byla totiž 14 korun a poté, co byl správně naředěn na 38 procent
(vzniklo 2,5 litru), každý půllitr se prodával zhruba za 60 korun, podle
značky více, či méně. Každý si může spočítat, kolik se na tom dalo vydělat.

Jednou jsme třeba přijeli do velké firmy v centru Zlína a natočili bedny
s čerstvě vytištěnými etiketami, další bedny se šroubovacími uzávěry a hned
vedle toho průmyslovou špuntovačku. Ale i dělníky, kteří stáčírnu obsluhovali a
nakládání lahví v přepravkách na auta, která je rovnou rozvážela dál.
Byla to velkovýroba, kde se denně stáčely řádově tisíce lahví. Zákazník
samozřejmě nic nepoznal.

Takových stáčíren byly na severní Moravě možná stovky. Vyrábělo se ve dne
noci.

Musíme si uvědomit, že to, o čem tady píšu, se odehrávalo někdy kolem
roku 1996.
Všechny reportáže na toto téma byly odvysílány Českou televizí. V
reportážích hovořili i řadoví celníci, ale i ti z Generálního ředitelství cel.
Všichni věděli, o co jde, ale na to, aby si toho státní orgány všimly, jsme si museli počkat až
dodnes.

Teprve teď snad každý pochopil, že řadový občan nahradil to,
co jsme dřív znali jako „výstupní kontrolu“. Do chvíle, než je nevratně
poškozeno naše zdraví, nebo začneme umírat, je všechno v pořádku.
Museli zemřít lidé, aby se tento šlendrián a mnohamiliardový daňový únik
zastavil?
Nemuseli.
Nemuseli, kdyby se tehdejší i současní politici chovali tak,
jak jim velely zákony, mnohdy i ty, které sami přijali. Tvářit se dnes,
pánové politici, že jste o tom nevěděli, je výsměch každému občanovi naší země.
Vinni jste vy. Byla to časovaná bomba a jednoho dne prostě vybuchla.

 

 

Poznámka administrátora: Těch mrtvých je nyní podstatně více a těch postižených také. A ještě to neskončilo!

Ahoj důchodkyně a důchodci!

Ahoj důchodkyně a důchodci!

Jedno zamyšlení do budoucna…..

 

Pokud Z VÁS některý důchodce v budoucnu bude volit TOP 09 nebo ODS, zasloužil  by si  buď sebrat celý důchod, nebo umístit do Bohnic, protože je to asi člověk mdlého  rozumu či nevšímavec…

Oč jde????

 

V příštím roce nás připraví naši „milovaní“.. Nečas, Kalousek, Drábek a spol.

o 11,3  miliardy Kč. Tedy nás ty  nejchudší-důchodce!

Bude to :

9,5 miliardy nižší valorizace důchodů, tedy u všech důchodců—- a 1,8 miliardy bude „odkloněno“ PRACUJÍCÍM DŮCHODCŮM a to zase za slevu na dani, tj. 2070,- Kč měsíčně, za rok to dělá 24.840,-  Kč,  Sobě ale  dali daň jen 7 % za peníze z částky nad 100.000,- Kč, což činí při při jejich příjmu cca 150.000,- Kč jen 3.500, Kč.

Mně seberou z 15 tis. 2070,- a sobě 3.500,-   ze  150.000,- Kč.

paráda, že????

 

A to nám ještě zvednou o 2 % sociální, ze 4,5 % na 6,5 %, aby ten rádoby doktor Hegr měl na doktory …… a SKVĚLÍ MANAŽEŘI ve VZP Horák a Šnajdr na úhradu léků.

 

Poplatky  za recepty a u doktorů pochopitelně zůstanou!!!!!!!Pokud se opět nezvýší jak uvažují na 50,- a 200,.Kč..ÚDAJNĚ UŽ PRÝ NEPLNÍ REGULAČNÍ FUNKCI.!!!!!!

 

Tak ONI SI SNAD MYSLÍ, ŽE JSME DEBILOVÉ ČI KRETENI?????

 

Pošlete všem důchodcům, ať vidí, jak to s nimi TATO VLÁDA myslí dobře.!!!!

 

Mějte se hezky, jestli to u nás vůbec ještě jde.

 

 

Přejato z internetu.

Likvidace sítě ZS v ČR díky ministru Hegerovi a „jeho“ ZP

Reforma po česku: Tajná jednání o veřejných penězích

 

Vyjednávání s pojišťovnami? Přísně tajné!!!

 

Svině ze ZP se bojí!

 

Leden 2013, kdy má dojít k tzv. restrukturalizaci lůžkového fondu se blíží. Do té doby se hraje o hodně. Návrhy pojišťoven na rušení lůžek je možné ještě vzhledem k jednáním změnit. Velkou roli v dalších jednáních může hrát také veřejné mínění. (Například návrh pojišťoven zrušit pediatrické oddělení Nemocnice Na Bulovce vyvolal velký zájem veřejnosti, což má zpětný vliv na možný výsledek jednání).

Odbornou i laickou veřejnost proto zajímá, jak pokračují jednání zdravotnických zařízení s pojišťovnami.

Pojišťovny však přes své sliby z letošního června žádné informace zveřejňovat nehodlají. Redakce Medical Tribune se snažila zjistit, která oddělení ve kterých zdravotnických zařízeních navrhují pojišťovny rušit či slučovat. Jaké odborné důvody k tomu pojišťovna má? V jakých nemocnicích ještě ke shodě nedošlo – jaké jsou návrhy pojišťoven pro restrukturalizaci v těchto nemocnicích? A jakým způsobem bude v těchto zařízeních zajištěna péče o pacienty v regionu?

Pojišťovny na tyto otázky odpovídat nechtějí. Všeobecná zdravotní pojišťovna odkazuje pouze na seznam zdravotnických zařízení, se kterými již pojišťovny dohodly.

VZP: Medicína prošla výrazným vývojem

Místo odpovědí na výše uvedené konkrétní dotazy posílají pojišťovny pouze obecné formulace. „Všichni vnímáme stoupající náklady na zdravotní péči a s tím související potřebu hledání úspor uvnitř rezortu zdravotnictví. Cest k úsporám je mnoho a jednou z nich je restrukturalizace a optimalizace lůžkového fondu v České republice. Za posledních 20 let prošla medicína výrazným vývojem. Moderní diagnostické a léčebné postupy snižují potřebu hospitalizace, umožňují přesun vybrané operativy do jednodenní péče nebo přímo do ambulantního režimu. Moderní léčba omezuje potřebu hospitalizace jen na nejzávažnější případy. Obecně nižší potřeba hospitalizace a tím i nižší nároky na lůžkovou kapacitu si již vynutily organizační změny v provozu některých lůžkových oddělení, o dalších odděleních se stále jedná,“ píše tiskový mluvčí VZP Jiří Rod. K tomu, do jaké míry jsou posuzována při redukci lůžek odborná kritéria, mluvčí VZP uvádí:

„Při redukci akutního lůžkového fondu musí být zachována taková síť lůžkových zařízení, která zajistí dostupnost zdravotní péče. Při hodnocení dostupnosti zdravotní péče je zohledněna jak spádová oblast zařízení, migrace obyvatel za zdravotní péčí, tak i samotná dojezdová vzdálenost. Posuzována jsou i další kritéria stanovená v příloze Memoranda, a to plnění věcného, technického vybavení a personálního zajištění dle platné legislativy, souběhy úvazků lékařů, využití lůžkového fondu, zhodnocení produkce ve vybraných oborech, minimální počet tzv. klíčových výkonů, kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče, akreditace poskytovatelů zdravotních služeb, klinicko-ekonomické parametry, stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací), a podobně,“ uvádí v písemných odpovědích Jiří Rod.

Na ústní dotazy redakce, zda veřejnost má nárok na podrobné informace o průběhu jednání, mluvčí VZP odpovídá: „Nebudeme je zveřejňovat, nechceme jitřit atmosféru a vyvolávat mezi lidmi paniku.

Také Svaz zdravotních pojišťoven odpovídá na konkrétní dotazy redakce velice obecně. „Cílem procesu restrukturalizace, deklarovaného Memorandy, uzavřenými mezi zdravotními pojišťovnami a MZ ČR v říjnu 2011 a v červnu 2012,  je zajištění vyšší kvality poskytované lůžkové péče pojištěncům a maximální míry bezpečí při současném zefektivnění poskytování této zdravotní péče. Hlavním cílem zdravotních pojišťoven je zajištění kvalitní, bezpečné a dostupné zdravotní péče pro naše pojištěnce. Tento cíl je promítnut ve všech jednáních, která jsou vedena ve věci optimalizace,“ odpovídá za Svaz pojišťoven JUDr. Vladimíra Těšitelová.

Iva Bezděková, www.tribune.cz

Daň za vzduchu?

Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň ze vzduchu

Ministr financí Miroslav Kalousek chystá novou daň, před kterou doslova nebude úniku. Hodlá prosadit takzvanou „ekologickou povšechnou daň“, které se hned při jejím vzniku začalo přezdívat daň ze vzduchu. Poplatek totiž zasáhne celou českou populaci bez výjimek. Platit budou starci i nemluvňata.

Kalouskův úřad má pro zavedení nové daně obligátní zdůvodnění. „Česká ekonomika roste letos ještě pomaleji, než jsme očekávali. Abychom propad vyrovnali, přistoupili jsme k poměrně významným úsporám ve státní sféře. Aby škrty v úřadech nemusely být opravdu drastické, zvažujeme zavedení tohoto poplatku,“ vzkázal Kalousek. A přiblížil i výši platby. Každý Čech by měl zaplatit od třiceti do sta korun měsíčně. Bude záležet na tom, v jaké části republiky žije. Přesněji – jak čistý vzduch dýchá.

„Výše poplatku bude odstupňována podle kvality ovzduší v daném regionu. Naše daň se tím pokusí zohlednit potíže, které znečistěné ovzduší lidem přináší,“ vysvětluje nastavení nové sazby mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

Třicet korun měsíčně budou tedy platit obyvatelé nejvíce znečištěných lokalit v zemi – například ostravských Radvanic, kde jsou imisní limity polétavého prachu překračovány až stokrát za rok. Stovku měsíčně zaplatí naopak lidé z horských oblastí Česka, kde je kvalita vzduchu dlouhodobě nejlepší. Příkladem může být šumavská Modrava; stokorunová sazba se tak dotkne i jednoho z nejbohatších Čechů Zdeňka Bakaly, který má právě v jihočeské obci hlášený trvalý pobyt. Kde budou hranice mezi jednotlivými sazbami, zatím není jasné. Určí je až prováděcí předpis, který úředníci ministerstva teprve tvoří. Už nyní lze však říci, že průměrná rodina z Prahy s dvěma dětmi zaplatí měsíčně 200 korun, roční náklady tedy budou činit 2400 korun. Ministerstvo financí plánuje, že by mu nová daň mohla ročně přinést více než šest miliard korun. Novinka by mohla platit už od roku 2014.

Odboráři: Jestli daň projde, zastavíme život v Česku

Její prosazení však bude dost složité. Už při svém zrodu má totiž nový poplatek zástup odpůrců. V prvé řadě odboráře, podle nichž Kalousek jen potvrdil svou roli nelidy. „Pan ministr se tímto nápadem směje lidem do ksichtu,“ řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil. A ihned pohrozil: pokud Kalousek poplatek prosadí, čekají zemi masivní protesty. „V tomto případě jsem přesvědčen, že by byly odbory naprosto jednotné. Pokud tato absurdní platba projde, jsme připraveni zastavit život v Česku,“ varuje Zavadil.

Proti novince brojí i ekologové a paradoxně i starostové nejvíce znečištěných obcí v Česku. Svorně namítají, že odstupňování sazby podle kvality bude značně kontraproduktivní. „Je potřeba si uvědomit, že tato absurdní platba vlastně občany i firmy motivuje, aby se v naší městské části ovzduší nelepšilo,“ říká starostka zmíněné ostravské čtvrti Radvanice Šárka Tekielová (ČSSD).

Kalousek by byl horší než Richard II.

Pokud by Kalouskova nová daň prošla, stalo by se Česko světovým unikátem. Žádná jiná země totiž přímou daň, která by zasáhla celou populaci včetně starců a nemluvňat, nemá. Naposledy se takzvanou daň z hlavy pokusila v 80. letech minulého století prosadit britská „železná lady“ Margaret Thatcherová. Vše ale skončilo bouřlivými demonstracemi v ulicích britských měst, které byly příčinou neslavného pádu světoznámé političky. Nejúčinnější daň na britských ostrovech už však jednou zavedena byla – ve 14. století ji vybíral král Richard II. Každý z jeho poddaných odváděl jeden šilink. Jak Thatcherová, tak středověký panovník byli však v jednom lidštější než Miroslav Kalousek: na rozdíl od českého ministra nechtěli, aby daň z hlavy platily děti.

zdroj::www.tyden.cz/rubriky/domaci/dychate-platte-vzkazal-kalousek-cechum-vymyslel-dan-ze-vzduchu_229923

Začlenění Romů

Konečně pořádný návrh.

Od roku 1950 byly nainvestovány, k začlenění romských
spoluobčanů do většinové společnosti, miliardy korun.
Bez viditelného efektu!
Romové jsou přestěhováváni do průmyslových oblastí, na sever
naší země a to je špatné!
Řešení této situace ale existuje.
Nabídnout Romům bydlení v Praze.
Praha je totiž to jediné vhodné místo k dokončení toho, co se
nedaří,více jak 62 let.
Praha může přispět ke konečnému vyřešení romské otázky.
Pokud má být romský spoluobčan úspěšně začleněn do majoritní
společnosti, tak jedině v místě, kde je nejnižší
nezaměstnanost(2-4%) a v místě s nejvyšší průměrnou mzdou(25-
32 000 KČ). Kde mu může být Romům nabídnuta, dobře placená
práce, možnost vzdělání a adekvátního bydlení?

A TO VŠE MŮŽE NABÍDNOUT JEDINĚ PRAHA.
Přestaňme romské spoluobčany urážet směšnými sociálními
dávkami a umožněme jim řádně pracovat a vzdělávat se.
DEJTE ROMŮM PRÁCI, aby obzvláště mladí romští spoluobčané,
tolik dychtící po práci, získali pracovní návyky.
Jedině tak jim můžeme pomoci. Praha je také region s dostatkem
vzdělávacích a kulturních možností, středních a vysokých škol,
kde není problém, ani se studiem při zaměstnání.
V Praze žijí a pracují významní odborníci,na problematiku
národnostních menšin, jako například: Michal Kocáb, Džamila
Stehlíková a další odborníci nebo vládní zmocněnci, kteří jsou
placeni za řešení v začleňování romských spoluobčanů do
většinové společnosti.

Kde jinde by mohli být Romům vytvořeny potřebné podmínky k
začlenění do naší společnosti, než právě v Praze?
Jen v Praze by pod dohledem senátorů, poslanců a celé vlády,
kteří by se mohli Romům stát příkladem skromnosti a
pracovitosti a kde by byla Romům zaručena i bezpečnost před
útoky rasistů. V Praze žije i většina romských aktivistů
(Veselý, Holomek, Giňa). Zajisté by rádi pomohli při
začleňování Romů do majoritní společnosti. Nabídli jim
pomocnou ruku, dočasné ubytování a spousty užitečných rad.

Názor občana České republiky.