Archiv pro měsíc: Srpen 2013

IDnes má pravdu a my? Zase budeme mlčet!?

Předmět: Toto otiskli na iDNES – nádherně napsané, proto přeposílám + příloha


Dobry den pan Beblavý, četl jsem váš příspěvek o řešení Cikánské  otázky u
nás, který jste dnes měl v„SME“.

1/Nejprve k pojmu Cikán či Róm…My říkáme sousedům Rakušané, přestože si
oni říkají Ostereicheri, či  Austrianeri…
My říkáme obyvatelům Německa Němci, přestože si oni říkají Deutschlanderi či
Germaneri… Maďaři říkají Bratislavě Poszonyi, my říkáme Vídeň a ne Wien…

Z toho plyne, že každý si může ty druhé pojmenovat po svém a naši předci po
několik staletí říkali Cikáni, proto neobstojí fakt, že příslušníci tohoto etnika v

sedmdesátých letech minulého století se nazvali Rómové … Oni si
tak mohou říkat, ale my zachováváme tradiční označení, což  přeci není nic

špatného,není ani pejorativní, vždyť  Němci říkají Zigeuner a jiní –
Francouzi či Španělé  – Gypsis…

2/ Cikáni jsou v Evropě cca 700 let, dost dlouhá doba, aby pochopili, že v
Evropě je třeba o sebe se postarat prací, jen prací a zase jen prací…a
neparazitovat. Mohli poznat všechna evropská etnika, národy a mohli
odkoukat, jak to dělají jiní. Ale oni nám tu hrají nekonečné divadlo a my
jim naletíme  s našim falešným soucitem nad jejich stavem – ale v přírodě je
to tak – kdo se o sebe neumí postarat, ten zahyne…
Kdybychom tu nebyli, kdo by živil Cikány, kdo by jim dával sociální dávky,
koho by okrádali, kdo by jim stavěl basy, kdo by je léčil len proto, že jsou
špinaví, leniví a neumí se o sebe postarat…???

3/ Kategorickým požadavkem všeho živého na teto planetě je – přežít za
každou cenu! Život na této planetě je řízen dravci. Také  mezi rostlinami je
boj o vláhu, o světlo, o živiny v půdě – mezi zvířaty je vztah býložravců a
masožravců – a mezi lidmi je odvěký boj o půdu, o vliv, je to souboj
etnik.., a proto byly, jsou a budou války…

4/ Možná znáte ty, co na pracovištích od kolegů neustále požadují cigaretu,
no sami si jí nekoupí… Takových je mnoho !  A právě tak se chovají Cikáni
– my jim dáváme na cigarety, na alkohol, na jídlo, na šaty, na televizory, 
na všechno… Lidé práce jsou trestáni tím, že jim strhávají daně  a tyto
peníze se rozdávají Cikánům…Ale normální lidi to už nebaví, proč by je
měli stále podporovat, proč by měli živit jejich  početné rodiny; Coto
přináší naši společnosti ? – Jen to vytváří další starosti a další problémy!

5/ Sedm set let nestačilo !  – Kdy se dokážou konečně postavit na nohy ?..
Naši předci v minulém století – přestože byli i negramotní – jeli za prací
do Ameriky, konali odpovědně, posílali  domů dolary,  aby jejich rodiny,
jejich děti přežily! To je recept i pro líné Cikány, musí jít za prací až na
kraj světa, je nutno jim to takto říci, nebo to není pravda ? a jsou v bídě
kvůli nám?  Za komunistů byla povinnost pracovat a přesto byli mezi nimi
tací, co v životě nepracovali, jiní byli fluktuanti, vtipy o jejich pracovní
morálce jsou opravdu pravdivé…

6/ Kdysi dávno stát vznikl způsobem, že lidé se skládali na „společný servis
“ – platili si armádu, policii, lékaře, učitele…Lidé nejdříve  museli pracovat,

výsledky jejich práce si vyměňovali, později, když byly peníze, tak si všechno

platili…Také nyní je tomu tak. Ale Cikáni neplatí ani armádu, ani policii, ani

zdravotníky ani učitele – přesto ještě chtějí i byty  jen proto,že mají mnoho

dětí..!!??

7/ Viděl jsem přírodopisný film – ptáci – samec a samička  si postavili
hnízdo, potom kroužili po okolí, zda  je dost potravy, červů, ponrav,
housenek – posléze bylo  v hnízdě jen jedno vajíčko…Proč asi? No,i  ti
ptáci se chovají   odpovědně, usoudili, že sezona není bohatá na potravu,
takže více než jedno ptáče  by  neuživili… Ale Cikánka z osady v televizi 
křičí:  „Dejte mi byt, mám deset dětí!!“  Vám se zdá taková neodpovědnost
normální, vy to nevidíte, nebo nechcete vidět, vy nevíte, proč jsou lidé na
Cikány nasrání…? Vždyť lidé by z daní mohli mít pro sebe lepší armádu,
lepší policii, lepší zdravotnictví, lepší školství, vyšší důchody…….  

8/ Jsem pro sociální stát s důrazem na solidaritu – ale pro nevyléčitelně
nemocné, pro starce, co jsou v důchodu, ale před tím si své už odpracovali

v podobě odvedených daní za 40tiletou práci!  

9/ Cikánům bylo špatně, když je komunisté hnali do práce a každý mohl mít
práci, zle jim je i teď, neboť  jim prý práci nedávají, nebo je odmítají…
Vždyť  to je Kocourkov – když musí, tak nechtějí, když nemusí, tak jim práci
nedají ??…Pane Beblavý, divím se, že neumíte pochopit jejich divadelní
kreace, díky takovým, jako jste vy, budou neustále prodlužovat stav
totálních parazitů…!!!!!!!!!!!

10/ Na sklonku  Federace, v roce 1992, dávala STV 2 večer z Košic diskusní
pořad o Cikánské otázce – byl tam i právník – Rom – co se vymanil vlastním
přičiněním z osady a vystudoval. Utkvěla mi jeho jednoznačná odpověď „já
jsem Rom, znám jejich mentalitu a poznám, kdy hrají divadlo, neboť na to
mají talent, ale, aby se změnili, na to je třeba jediné – ekonomický tlak…
Pane Beblavý, dešifrujme to – až když budou úplně hladoví, až když nebudou
mít nic, tak budu dělat cokoliv. Jen aby přežili…

11/ Sociální dávky je nezmění, oni si za peníze koupí nejprve pití,
cigarety, až potom jídlo a věci, co potřebují jejich děti… Namísto peněz
té hodnoty jim dávejme v osadě potraviny pod dohledem a přesně na hlavu, tři
ženy z nich by denně vařili, šatstvo by měli ze second handu – čisté na
použití, no a za to všechno by museli přistoupit ke změnám.
Ráno by začalo uklízením / osada může být chudá, ale musí být pořádek,
relativní čistota, každý by se musel umýt, i zuby, odpady by třídili, muži
by chodili na brigády do lesa, každá desátá fůra dříví by byla pro potřeby
osady… Peníze je nepřevychovají – je třeba od nich požadovat změnu života
a říci jim, že se všichni skládáme na jejich přežití… Nechť to konečně
pochopí, že státní peníze, to jsou peníze lidi práce, co jsou trestáni tím,
že jim stát zdaňuje příjmy… A tyto peníze stát rozdává líným Cikánům. Což
je paradox !!!.

12/ Na Slovensku žije v osadách cca 160 000 Cikánů a na náš úkor, v Maďarsku
je 52 % dětí do 8 let cikánského původu… To chceme i my ? – To je občanská
společnost, když  jiná etnika musí pracovat na jedno líné, co se během 700
let nedokázalo postavit na nohy a žít za vlastní…? Vám by vyhovovalo,
kdybyste celý život musel živit líného souseda, kdybyste se mu musel
postarat o byt, o jídlo, o jeho děti, platit jim nemocenskou, také i basu mu
postavit…?                                                            

Zničí parazit hostitele ? 

***********************************************************************************

Mistr Jan Hus napsal už v roce 1409:

„Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha
okrádající a Boha neuznávající !“
V geniální zkratce tak shrnul celý cikánský problém, jehož podstata se za
uplynulých 600 let nijak nezměnila. 

To jen pan Havel, Kocáb, Uhl a podobní „vědci“ se nás snaží přesvědčit, že
Cikáni až do roku 1948 hlavně malovali džbánky, vyšívali košilky, hráli na
housličky a zkazilo je až 40 let bolševické totality!  Nejhorší je fakt,že
tu vyrůstá generace dvacetiletých Romů, co nikdy neviděli nikoho kolem sebe
pracovat ! Plně souhlasím se zněním toho, co napsal v roce 1409 Mistr Jan
Hus, doufám jen, že některé ty naše novodobé „vědce“, kteří překrucují
dějiny, nenapadne tvrdit, že před 600 lety, už tu byli komunisté, kteří je zkazili.     

Byl Mistr Jan Hus rasista? 

Pravda jak má být!

Řeč ruského prezidenta Putina v parlamentu o menšinách.

 

4. února, 2013, Vladimir Putin, ruský prezident, oslovil Dumu, (ruský parlament), a přednesl projev o napětí s menšinami v Rusku: „V Rusku žijí Rusové. Kdokoliv menšinový, odkudkoliv, chce-li žít v Rusku, pracovat a jíst v Rusku, by měli mluvit rusky, a měl by respektovat ruské zákony. Pokud upřednostuje Shari’ya zákon, pak doporučujeme, aby šli tam, kde to je to právo země. Rusko nepotřebuje menšiny!!! Menšiny potřebují Rusko a my jim nebudeme poskytovat zvláštní výsady, nebo se snažit změnit naše zákony, aby vyhověly jejich touhám, bez ohledu na to, jak hlasitě křičí „diskriminace“. Měli bysme se poučit od sebevražd Ameriky, Anglie, Holandska a Francie, pokud chceme přežít jako národ. Ruské tradice a zvyky nejsou kompatibilní s nedostatkem kultury nebo primitivními způsoby většiny menšin. Když tento zákonodárný orgán myslí na tvorbu nových zákonů, měl by mít na paměti národní zájmy první, se zřetelem na to, že menšiny nejsou Rusové“.
Bouřlivé ovace polslanců v Dumě trvaly pět minut!

 

Řeč australského předsedy vlády Johna Howarda v parlamentu

 

Muslimové, kteří chtějí žít podle islámského práva Sharia, byli ve středu vyzváni, aby opustili Austrálii, čímž se vláda zaměřila na radikály ve snaze odvrátit možné teroristické útoky.
Howard sám pak rozhněval některé australské muslimy prohlášením, že podporoval špionážní agentury ve sledování národních menšin. Cituji:
„Přistěhovalci, ne Australané, se musí přizpůsobit. Přijměte to, nebo odejděte. Jsem unavený obavami tohoto národa u toho, zda nejsme ohroženi nějakými jedinci či jejich kulturou. Od teroristického útoku na Bali jsme u většiny Australanů zaznamenali nárůst vlastenectví.“
Naše kultura se vyvíjela během více než dvou století bojů, pokoušení a vítězství milionů mužů a žen, jež usilovali o svobodu. Mluvíme převážně anglicky, ne španělsky, libanonsky, arabsky, čínsky, japonsky, rusky, nebo jakkoli jinak. Tudíž, pokud se chcete stát součástí naší společnosti, naučte se jazyk!
Většina Australanů věří v Boha. Není to žádný politický pravicový nátlak, ale prostý fakt, neboť právě křesťanští muži a ženy založili tento stát na křesťanských principech, což je jasně zdokumentováno. A je jistě vhodné, aby to bylo vyobrazeno na stěnách našich škol. Pokud vás bůh obtěžuje, navrhuji vám, abyste uvažovali o jiné části světa jako svém domově, neboť Bůh je součástí naší kultury.
Vaši víru můžeme akceptovat, a nebudeme se ptát proč. Vše, co žádáme, je aby jste vy akceptovali tu naši a žili s námi v souladu a pokojném soužití.
Tohle je naše země, naše půda a náš způsob života a dáme vám veškerou příležitost k tomu, abyste toho všechno mohli užívat. Ale jakmile jste si začali stěžovat, naříkat a remcat o naší vlajce, našich závazcích, naší křesťanské víře nebo našem způsobu života, velmi Vám doporučuji využít další přednosti naší skvělé australské svobody – právo odejít. Pokud jste nešťastní, odejděte. Nenutili jsme vás sem přijít. Požádali jste, abyste tu mohli být. Tak přijměte zemi, která přijala vás.“

 

Možná, že pokud mezi sebou tohle rozšíříme, najdeme i my odvahu začít mluvit a vyslovit tu samou pravdu.

Rozhodnutí ÚS poškodí pacienty

Tak jsme se dočkali. Ústavní soud na politickou objednávku ojebal možnosti pacientů si připlatit za nadstandardní péči. Takže nyní je jasné, že co, co si pacient NAD rámec chudého pojištění zdravotního zaplatil navíc, nyní bude hradit plně! a to spíše  do soukromé kapsy, ne do toku financí nemocnice. Jiným i slovy: kdysi to šlo stejně jako po rozhodnutí ÚS musel se dát DAR nemocnici (legalizovaný úplatek) aby např. pacient dostal lepší oční čočku. Pak šlo ještě nedávno legálně doplatit za lepší materiál a podobně, nemocnice dostala peníze legálně a pacient doplácel pouhý rozdíl mezi VZP garantovanou třeba čočkou a čočkou zvolenou pacientem.  Nyní je to zase v prdeli, opět bude pacient hradit vše a to navíc nejspíše do soukromé kapsy pana primáře a podobně, nemocnice utře hubu a pacient bude ojebán

Kdo tohle vymyslel? Bohužel „politici“ ČSSD v tom hrají nevratnou osudovou roli. Musím  se ptát: qui bono? Honění politických bodů? Nesnášenlivosti? Myslím, že soudruhy v parlamentu je třeba postřílet!  Jsou nesnášenliví, chovají se jako osobní nepřátelé, nepracují pro lid této země (který zradili), neznají potřeby běžného občana, neumí se vcítit do lidu této země, jen hrabou pod sebe a škodí, kam se podíváme. A to „napříč politickými stranami“, jak je zvykem v newspeeku žvanit!

Ještě že tak! Budou předčasné volby!  Hmm, a budou něco řešit? Jenže strany zase nadelegují  ty stejné nemakačenky odtržené od reality, hrabající pod sebe, a my blbové u voleb opět dáme (tedy většia vohnoutstva) těmto chovným prasatům opět náš cenný hlas! Holešovská výzva byla též jen plácnutím do kalné vody. Situace nahrává diktátorům, Slované asi bez cara neumí sobě vládnout. Demokratúra v Česku je tak zakořeněná, že to s demokracií už nemá nic společného. Provázanost zmrdů z parlamentu, senátu a vlády s tzv. kmotry, tzv. lobbisty a jinou chátrou je trvalá. Tato garnitúra systematicky rozkradla majetek státu již z dob tzv. kupónové privatizace. Ani další kroky (návrat majetků církvím, které ani v dané době února 1948 neexistovaly, či majetku, který ani nepatří církvím, je důsledkem panování namyšlených politiků TOP 09 a ODS, o LIDEM ani nemluvím. Bez padání hlav a patřičného vyšetřování kauz to nemá smysl, volby opět nic nevyřeší, tím už jsem si jistý. Aparát dr. Gilotina? Znechucení politikou je obrovské, snaha něco řešit je zcela minimální, jen se žvaní u piva! Jak zpívá T. Klus…

Jak tu slepici nemusím, tak s ní souhlasím!

Doktorka Samková, členka TOP 09, vychválila Zemana a zle znectila Kalouska s knížetem

Autor: Radim Panenka | Publikováno: 6.7.2013 | Rubrika: Rozhovor

Ilustrace

 

Advokátka Klára Samková se jako členka TOP 09 rozhodně nebojí na adresu vedení své strany pronést drsná a kritická slova. Během obsáhlého rozhovoru pro ParlamentníListy.cz doktorka Samková prozradila, že Ištvanovo vyšetřování bude zaručeně dál pokračovat, nebo také to, že Karel Schwarzenberg nebyl první, koho Kalousek oslovil jako možného šéfa své TOP 09.

Vládní strany končící koalice prosadily přímou volbu prezidenta a teď se nestačí divit. Velká policejní akce dala prezidentu Zemanovi prostor k naplnění předvolebních výstupů o Nečasově vládě. Jak to na vás celé působí?

Miloš Zeman se ukazuje jako velká postava českých dějin. I těch, které ještě nebyly napsány. Na rozdíl od Václava Klause, který působil negativisticky, zastavoval ostatní a nevytvářel proaktivní politiku, Miloš Zeman ji vytváří. A to způsobem, jak si on sám přeje. Přenastavuje parametry. Připadá mi, jako by překopával i fyzikální zákony. I gravitace má pod jeho vedením jinou konstantu, než měla dosud.

Můžeme s tím souhlasit nebo samozřejmě nesouhlasit. Výsledek je ale tento: Dělá si v podstatě naprosto, co chce a nikdo není schopen ho chytit na nějakém protiústavním písečku. Jediné, co všichni dělají, je to, že pláčou, protože jim Zeman boří bábovičky.

Této mohutné aktivitě pana prezidenta se ukázala tváří v tvář ještě jedna věc, a to v celé své grandiózní hrůze. Naprostá neschopnost současné politické scény řešit jakékoliv reálné problémy. Dřív jsme si mysleli, že jsou neschopni řešit reálné problémy této země. Opět díky panu prezidentu došlo k inovaci. Oni jsou tak neschopní, že neumí řešit i své vlastní problémy. To je skutečně kvalitativní posun naší politické scény, která tím ukazuje, že je zcela degenerovaná. Od sociální demokracie, přes komunisty až po ODS. Už jim nezbyl ani sebezáchovný pud.

Poněkud směšné bylo vystoupení lídrů koalice, kteří ještě hodinu před tím, než Miloš Zeman jmenoval Rusnoka premiérem, mávali 101 podpisy. Přitom z prezidentových vyjádření bylo už zhruba týden jasné, že je rozhodnutý…

Hlavně i těch 101 hlasů je naprosto pofidérních, a to pomíjím stranu LIDEM. Jestliže to visí na Doktorovi a podobných lidech, co to je pro Boha za 101 hlasů? To je ad hoc součet možná k tomuto jednomu jmenování vlády, ale vůbec nic to neříká o tom, že by třeba prošel rozpočet. Vzpomenu na poslance Petra Wolfa, prvního významného přeběhlíka, jehož hlasem byla podržena druhá Topolánkova vláda. Kde jsou ty blahé časy Petra Wolfa, který přeběhl ve vší počestnosti!

Dnes tu máme lidi, kteří za jeden subjekt kandidují, mezitím se během volebního období v jiném politickém subjektu pohybují a posléze hlasují ještě s někým úplně jiným. Osobní mandát poslance se dostal do role osobního léna toho člověka, který se stává jeho majorátním pánem s právem těžit z onoho mandátu po dobu čtyř let bez ohledu na cokoliv.

Výsledkem je totální přeběhlický chaos v českém Parlamentu a já děkuji panu prezidentu Zemanovi, že se této politicko-volební přeběhlické svoloči postavil! On odmítl akceptovat, aby se politický volební mandát stal osobním vlastnictvím poslance, což je přesně to, k čemu dnes došlo. A odmítl na tomto absolutně amorálním a odporném principu postavit vládu. To prezidenta v mých očích nesmírně šlechtí. Nemohu samozřejmě vyloučit nějaký vedlejší úmysl, ale v každém případě se tomu postavil. Doufám, že budoucí vláda (ať bude jakákoliv) najde systémové řešení problému přeběhlictví a prosadí ho v Parlamentu.

Na druhé straně ve chvíli, kdy takto prezident „řízl do masa“, ozvala se ústy Miroslava Kalouska TOP 09 s varováními ve smyslu, že jde o nabourání parlamentní demokracie, že už pod Zemanem nemusí být vůbec žádné volby, že přichází putinismus a TOP 09 je povinna tomu zabránit. Co na to říct?

Ústavní experti TOP 09 byli vždycky slabé kafe, pakliže vůbec nějací existovali. A o znalostech ústavního práva pana Kalouska jsme se již opakovaně přesvědčili. Raději pana místopředsedu nebudu komentovat. Jemu se tento Zemanův postoj nehodí do karet, protože pochopitelně na základě přeběhlictví fungovala i jeho vlastní vláda. Není se co divit.

Myslím, že Miloš Zeman by měl dostat Nobelovu cenu za odhalení veškerých nedostatků a bílých míst Ústavy České republiky. To by nesvedli ani nejlepší ústavní experti, které máme. O některých mezerách v Ústavě se vědělo, ale troufám si říct, že naopak o řadě z nich se nevědělo.

Někteří tvrdí, že se ministr Kalousek chová takto, protože tuší, že Ištvanovo vyšetřování bude pokračovat a může dopadnout i na něho.

Ištvanovo vyšetřování bude pokračovat dál, to vím zcela bezpečně ze zdrojů, které nebudu jmenovat.

Má se bát osobně Miroslav Kalousek?

To nevím… Já být na jeho místě, tak se bojím už od dob nákupu padáků na Ministerstvu obrany. On má asi na život jiný názor než já, tak se v tom asi neshodneme. Jeho projev poslední dobou vnímám jako krajně hysterický.

Žádná demokracie tu narušená není, jenom pan prezident udělal něco, co nikdo neočekával. Miloš Zeman ve své podstatě odmítl akceptovat nedemokratické principy založené touto vládou. Pakliže si pan Kalousek na něco stěžuje, je to pouze jako když volá, chyťte zloděje.

Nečasova vláda byla první, která zásady demokracie porušila. Když ztratila podporu Věcí veřejných, tak se měla okamžitě rozpustit Poslanecká sněmovna a vyhlásit nové volby. Nečas to neudělal a zachoval se naprosto účelově akceptací partaje, která nikdy nebyla zvolena. Jenže my žijeme v systému kmotrokratických stran.

ČTĚTE TAKÉ:

Výsměch Nečasovi a Kalouskovi: Miloši Zemane, děkuju. On je fakt položil, já se na to vyseru, hahaha…

Zeman v Berlíně dostal dotaz stran Sudeťáků. A sdělil, že není Fidel Castro

Kalousek podle Schwarzenberga ve sněmovně o obřím zatýkání kecal blbosti. Tady je důkaz

Zhrzený Kalousek kolem sebe po debaklu knížete plival špínu. Podívejte se na jeho výlevy

Předseda KSČM, který opustil stranu: Drsně o Kalouskovi i bývalých soudruzích

Nabízí se otázka, jste členkou kmotrokratické politické strany?

Ano. Jsem v TOP 09.

Takže TOP 09 je kmotrokratická strana?

Bohužel je to tak.

Kdo v té straně s těmi kmotry nejvíce „peče“?

To nevím, nejsem ve vedení strany.

Ví o tom podle vás víc předseda Schwarzenberg, nebo o tom neví stejně jako Vy?

Obávám se, že o tom ví úplně stejně jako já. Karel Schwarzenberg podle mě zcela rezignoval na vedení strany. Pakliže vůbec kdy nějaké ambice v tomto směru měl. Za jednu z nejstrašnějších věcí považuji, že se v tomto směru nechal takto brutálně zneužít.

Dá se z jeho strany mluvit o zneužití? Co ho tehdy nutilo k tomu, aby se k Miroslavu Kalouskovi přidal a nechal se zvolit šéfem strany?

Nerozumím mužskému egu natolik, abych tuto otázku mohla kvalifikovaně zodpovědět. Motivy jsou různé, já je neznám. Mohu se tomu pouze velice divit, což činím. Myslím, že to Karel Schwarzenberg neměl zapotřebí. Rozhodně vím, že nebyl první, koho pan Kalousek s tímto projektem oslovil.

Kdo byli ti, které Miroslav Kalousek oslovil před Karlem Schwarzenbergem, ale odmítli ho? Víte to?

Vím, ale říkat to nebudu.

V souvislosti s koncem vlády Petra Nečase, máte radost, že z Ministerstva zahraničních věcí odchází i ministr Schwarzenberg?

V jeho činnosti jsem neviděla žádnou koncepci. Buď tam byla koncepce pasivní zahraniční politiky, nebo vůbec žádná koncepce, nebo také měl pan Schwarzenberg svoji soukromou koncepci, kterou se nám možná vůbec nikomu nepodařilo odhalit.

Když jsem ale Karla Schwarzenberga viděla v posledních měsících, mám o něho skutečnou obavu. To není o tom, že usíná. Podle mě jeho výzor ukazuje na zásadní zdravotní problémy. Bylo to vidět třeba při zásadním proslovu Miroslava Kalouska ve sněmovně těsně před rezignací premiéra Nečase. Schwarzenberg tam nespal, on upadal do částečných bezvědomí! To se spánkem nemělo nic společného.

Jestliže mluví místopředseda jeho vlastní strany o bytí a nebytí Poslanecké sněmovny, nemůže on jako předseda té strany říct svůj obvyklý bonmot, že někdo kafrá blbosti, a proto spí. Nebyl schopen udržet pozornost. Jsem přesvědčena, že Karel Schwarzenberg má tak velké zdravotní problémy, že není schopen už funkci vykonávat.

Nicméně i vystoupení Miroslava Kalouska na Radiožurnálu během povodní nebylo úplně povedené. Dal si prý dva panáky, protože byl unavený…

Český národ má bohužel jednu z nejvyšších konzumací alkoholu na světě. Z toho ovšem plyne jedna pozitivní věc, že takřka všichni lidé mají s alkoholem své zkušenosti a vědí velmi přesně, co se stane, když si dají dva panáky. Myslím, že si český národ nezasluhuje, aby z něho ministr financí dělal takové blby. Ať nám pro Boha netvrdí, že měl dva panáky! Dvě sedmičky možná, potom to byl pěkný výkon. A tím nemyslím dvě sedmičky vína.

www.parlamentnilisty.cz

Ivo Ištváne, díky!

Ivo Ištváne, díky.
Ivo Ištvána jsem si kdysi přál za Nejvyššího státního zástupce. Renáta Vesecká však rozehrála svou
hru a mně pouhému náměstku ministra spravedlnosti se nepodařilo jejímu nástupu zabránit. Stala se
jí a po nástupu Topolánkovy vlády načichla špínou, dělala věci neobhajitelné a všechny své kritiky
odstranila, pochopitelně i Ivo Ištvána.
Ivo Ištván není mediální typ, je mimořádně přemýšlivý, ano trochu akademický a – jak jsem ho
kdysi znal – nepochybně velmi poctivý. Jistě to nebyl on, kdo byl spouštěčem současné kauzy
Nagyové a spol. To byla především ona sama, která s pocitem, mohu vše – musím vše – diktovala –
se spojovala s kmotry podsvětí a tím na sebe upoutala pozornost ÚOOZ a následně ve světě
naprosto nepředstavitelným způsobem dvěma šéfům vojenských rozvědek diktovala, jak mají
sledovat manželku premiéra, jehož byla milenkou. Stále se mi jeví neprosto neuvěřitelné, že politici
a média toto nezaznamenávají. A že si vůbec odvažují hovořit o puči, překročení pravomocí apod.
Neznám jinou zemi našeho typu, kde by toto bylo možné. To jistě neudělala ani milenka
francouzského prezidenta, ani manžel německé kancléřky, a dokonce ani nevím, že by to udělala
milenka prezidenta Putina.
Větší kolaps systému zaznamenán nebyl. Mimochodem v pomyslném slova smyslu by oba
generálové měli být zastřeleni, a když ne zastřeleni, zbaveni veškerých vojenských hodností a poct
a zavázáni do konce života vytírat latrýny v nějakém vojenském zařízení. Takovou hloubku propadu
tato země nezažila. Ani milenky Berlusconniho si zdá se nic takového nedovolily. Jestliže si v této
situaci dovolují média tuto otázku zlehčovat, pak jsou úplatnou a nevlasteneckou sebrankou.
Nedovedu si představit, že by se tak choval francouzský novinář, německý novinář, o americkém a
ruském ani nemluvě. V USA a Rusku by je možná čekaly mnohaleté žaláře.
Že Ištván otevřel tuto kauzu je mimořádně cenné. Odešla nejhorší vláda v novodobých dějinách
ČR. A nebyla to ovšem obyčejná vláda, byla to vláda, která dalších 6-8 vlád, v době, kdy už většina
z nás nebude mezi živými, zatížila obrovským finančním břemenem platbám dnes už
nenáviděných církví a převodem mnohamiliardového nemovitého majetku. Už kvůli tomu musela
padnout. A otevřeně řečeno, neměla by se vrátit. Téměř za žádnou cenu.
Ištván doufám lehce poděsil i politiky do budoucna. Nikdy by neměli být opojeni mocí, nikdy by
neměli propadnout dojmu, že mohou vše… I na ně může přijít řada a měla by, pokud selžou. To je
asi největší pozitivní poselství jeho počínání.
Chápu, že u Nečase a spol. je žízeň po tom, aby byl ztrestán.
Ale to je nestoudné. Žádný jiný politik tak neobrátil lidi proti parlamentní demokracii tak jako tento
svatoušek. Lhal, kde mohl, sliboval, aby nesplnil, mluvil o konzervativních hodnotách a souhlasil se
sledováním vlastní manželky prostřednictvím vojenské zpravodajské služby, hrál šlehačové
erotické hrátky, zatímco šéfka jeho kanceláře a milenka konzultovala s největšími kmotry ČR.
V Číně by jej čekala poprava, v USA by už navždy musel zmizet z veřejného prostoru a Tea Party
by jej chtěla žalovat pro neamerickou činnost a on u nás si dovolí povolávat státního žalobce
Ištvána k odpovědnosti??? A média tomu tleskají? Diví se někdo, že už tzv. naše demokracie a tzv.
svoboda, začíná většinu odpuzovat?
Nehorázné.
Jsem právník a jistě mohou být v Ištvánově konstrukci hluchá právní místa.
Ale pomohl tam, kde se ukázalo, že naše demokracie nemá naprosto žádné samočistící mechanismy,
kde je slabá a kde se už rozpadá, kde ti, kteří v nových tvrdých podmínkách nikdy nemuseli se os
sebe starat a uživit se, už 22 let sedí v Poslanecké sněmovně, zaujatě hovoří o osobní odpovědnosti
a si myslí, že jsou nad lidem, nad státem, nad zákony.
Ivo Ištváne, díky.
Jiří Vyvadil|středa 17. červenec 2013 13:53|karma článku: 48,68|přečteno: 20200 x