Archiv pro měsíc: Srpen 2014

Trochu jiné informace o Rusku než z našeho svobodného tisku

Trochu jiné informace o Rusku než z našeho svobodného tisku

„Několik faktů o Putinovi“ aneb Co se v mainstreamu nedočtete 3.5.2014
Putin za 12 let své vlády zvýšil rozpočet Ruska 12krát, rozpočet na armádu
30krát, hrubý domácí produkt 12krát.
Rusko se probojovalo z 36. místa ve světě v žebříčku HDP na 6. místo.
Zlaté státní rezervy zvětšil 48krát.
—————————————————————————-
—-
Navrátil pod Ruskou jurisdikci 256 zdrojů nerostných surovin (zůstalo vrátit ještě 3).
Zrušil „liberální“ jednostranné smlouvy o rozdělení produkce. Znárodnil 65 % ropného a 95% plynového průmyslu a mnohé jiné odvětví. Vyzvedl průmysl  a zemědělství (Rusko 5. rok za sebou je na 2 – 3 místě ve světě v exportu obilovin, dokonce předběhlo i USA, které jsou dnes na 4 místě).
Zvýšil průměrně platy v rozpočtové sféře 18,5krát. Průměrně důchody se zvýšily 14 krát.

Snížil vymírání obyvatelstva Ruska z 1,5 milionů lidí ročně v 1999 roce na 21 tisíc v roce 2011, což v absolutních číslech znamená 71,5 krát násobné snížení úmrtnosti.

Kromě toho Putin zrušil tzv.. „Chasavjurtovsků smlouvu“ (Smlouva o vzájemných vztazích mezi RF a Čečenskou republikou) a tím přispěl k ukončení tzv. 1 čečenské války, zároveň zachoval územní celistvost Ruska a v podstatě
ukončil válku v Čečensku.

„Postavil do latě“ nevládní organizace a „5 kolonu“ a zakázal poslancům vlastnit bankovní účty v zahraničí.

Svým postojem ubránil Sýrii.

Protože dnes je trend pomlouvat Putina co se do něj vejde, napadlo mě se podívat, co v Rusku za jeho vlády zrušili či zakázali. Je to moc zajímavé.

.Zakázali agenturám práce zaměstnávat. Mohou jen práci zprostředkovávat.
.Zakázali vrcholným představitelům státu a funkcionářům (včetně soudců, úředníků…) vlastnit účty a cenné papíry v cizině.
.Vypakovali ze země všechny „neziskovky“, napojené na cizí zdroje (třebaSorose).
.Zakázali mise OBSE. Posvítili si na cizí „lidskoprávní“ organizace.
.Zakázali geneticky upravené potraviny.
.Zakázali všechny herny v celém Rusku a hazard
(tím v Rusku zavřeli kohouty gruzínské mafii).
.Zakázali oligarchům vměšovat se do politiky.
.Zakázali adopci ruských dětí americkým párům
(po zkušenostech).
.Zakázali vyvražďování tuleních mláďat a na to i obchod
s tuleními kožešinami.
Mají snahu zestátnit základní státní zdroje. Tlačí soukromé ropné producenty k prodeji svých podílů státu.
(S tím souvisí i onen zákaz oligarchů vměšovat se
do politiky. Omezují jejich moc.)

Na rozdíl od ostatních zemí, Rusko vždy ihned reaguje na ohrožení Rusů.
Zakázali například dovoz radioaktivních aut z Japonska. Dočasně zakázali dovoz mléčných produktů z Litvy, tvrdého alkoholu z Česka, drůbeže z Česka (byl tu mor), mosaz EU a USA, zeleninu a brambory z EU… Vždy šlo o nějakou
nemoc nebo hrozící otravu.

V roce 2010 naopak dočasně zastavili ruský vývoz pšenice kvůli suchu, aby zajistili soběstačnost Ruska.

Momentálně vyvíjejí spolu s Čínou internet, nezávislý na USA.

Putin chce udělat z rublu nezávislou měnu na západních spekulantech a bankéřích a podloženou zlatem.

Jestli se někomu zdá, že něco z toho je špatně, tak se zdá, že špatně to spíše děláme tady my.

Tleskám Zemanovi!

Miloš Zeman v Liberci 10.6.

Hned na úvod čelil dotazu rozhořčené ženy: Kdy dostaneme my, Romové,  konečně > slušné bydlení,“ ptala se.

Zemanova odpověď: „Je třeba si ujasnit, co je myšleno pod pojmem slušné  bydlení. Znamená to, že byt, který si zaplatím, tak ten byt nevybydlím.  Neudělám si z parket ohníček na podlaze, nevytluču okna, neudělám z chodby  odpadkový koš. Nárok na slušné bydlení znamená i povinnost slušně bydlet.
Mně je srdečně jedno, jestli je někdo Rom nebo Nerom. Každému musíme měřit  stejným metrem. A buď někdo umí bydlet a vyjít se spolubydlícími, nebo to neumí.  V takovém případě takový nárok sám ztratil,“ sdělil Zeman za  potlesku
většiny přítomných.

 

A já se přidávám a tleskám též.

PUTINOVO ULTIMÁTUM

PUTINOVO ULTIMÁTUM

Včera prezident Ruska Vladimir Putin uskutečnil veřejnou poradu s členy vlády. Taková setkání za přítomnosti televizních kamer za účasti novinářů se dělají nikoli za účelem projednání nějakých otázek, ale pro veřejné oznámení důležitých rozhodnutí. Tentokrát bylo ohlášeno faktické ultimátum pro vlády Ukrajiny a Evropské unie. Mnohá fakta a čísla, zveřejněná ve čtvrtek 10.4.2014 na veřejné poradě jsou všem dávno již známa. Ale tentokrát byla zopakována se zcela určitým cílem a jako potvrzení požadavků vznesených Ruskem.
CO ŘEKL PUTIN:
Evropě
Smlouva o přidružení Ukrajiny k EU vytvořila hrozby nejen pro ekonomiku Ukrajiny, ale též pro ekonomiku Ruska. Po podpisu dokumentu by nutně započalo nekontrolovatelné zahlcení ruského trhu bezcelními výrobky z Evropy a dalších zemí, což by bolestivě dopadlo na ruské výrobce. Navíc by Ukrajina byla nucena zpřetrhat s Ruskem desítky a stovky smluv, které by byly v rozporu s podmínkami asociační dohody s EU. V důsledku toho předkládaná varianta asociační dohody představuje hrozbu pro Rusko – v podstatě by zničila dvoustranné vzájemně výhodné tržně-průmyslové svazky Ruska a Ukrajiny a vedl a by k vytlačení výrobků ruského původu výrobky z jiných zemí. Chtěli jsme tyto otázky řešit po dobrém, lidsky. Pokoušeli jsme se dohodnout. Ale všechny kompromisy, které jsme předkládali, a naše konstruktivní návrhy byly Evropskou unií odmítnuty. Bohužel. Nyní to tedy bude po zlém.
Ukrajině
Nehledě na všechny problémy ve vzájemných vztazích, nehledě na protiruskou a otevřeně fašistickou rétoriku nových kyjevských mocných, jsme plnili všechny závazky a udržovali všechny svazky, čímž jsme živými penězi zajišťovali pro průmysl Ukrajiny zakázky za 15 miliard dolarů. Všechny pohledávky byly placeny včas a v plném objemu.
Nechcete-li po dobrém, nedostanete nic. Rusko je připraveno se zcela vzdát ukrajinského zboží a ukrajinské výroby.
Evropě a trochu i Ukrajině
Plyn Ukrajina nemá a už mít nebude. Od této chvíle budeme pouštět přesně tolik plynu, kolik ho Kyjev zaplatí měsíc dopředu. Pro zajištění tranzitu do Evropy na sezónu podzim – zima 2014-2015 do podzemních nádrží plynu Ukrajiny je nutno načerpat plyn za 4 až 5 miliard dolarů. Jestliže Ukrajina nenajde tyto miliardy, bude na podzim Evropa bez plynu.
Ukrajině a trochu i Evropě
Celková suma ukrajinských dluhů, jejichž navrácení může Rusko požadovat okamžitě, činí 16,6 miliard dolarů. A my je požadovat budeme.
Shrnuto:
Prezident Ruska připomněl: „Ekonomika Ukrajiny prudce klesá. Prohlubuje se propad průmyslu i stavebnictví. Vzrůstá rozpočtový deficit. Prudce se zhoršuje stav valutové oblasti, k zápornému obchodnímu saldu přibyl útěk kapitálu ze země. Ukrajina se blíží k bankrotu, k zastavení výroby a k explozi nezaměstnanosti.
„Dočasní představitelé různých úrovní“, jak zdvořile Putin nazval kyjevské mocné, dovedli zemi na hranici, za kterou už nebude možná náprava.
Putin varuje:
Buďto:
EU, USA a Ukrajina okamžitě přijme podmínky artikulované ministerstvem zahraničí a neprodleně je začne uplatňovat v praxi…
nebo:
Rusko zruší veškeré průmyslové zakázky na Ukrajině. Nevratné ztráty Ukrajiny budou každoročně činit 15 miliard dolarů.
Rusko zavírá své hranice pro ukrajinské zboží a zboží přicházející tranzitem přes Ukrajinu.
Rusko zavírá Ukrajině plynový kohout.
Rusko uplatní vůči Ukrajině pohledávky na pokrytí dluhů v částce 16,6 miliard dolarů.
Rusko nebude Evropě garantovat dodávky plynu na nadcházející podzim a zimu, jestliže Ukrajina neodkoupí a nenačerpá do podzemních nádrží objemy paliva nutné k zajištění těchto dodávek v částce 5 miliard dolarů.
Jestliže Evropa začne mrznout, nechť veškeré výhrady směruje na své přátele v Kyjevě.
V podstatě se jedná o ultimátum, byť je Vladimir Putin formuloval v korektní podobě: “Doufám, že iniciativy ruského Ministerstva zahraničních věcí ohledně uklidnění a zlepšení situace budou mít nějaký efekt a výsledek bude kladný“.

Ruský originál:
Накануне Президент России Владимир Путин провел открытое совещание с членами правительства. Такие встречи под телекамеры и с участие журналистов проводятся не для обсуждения каких-то вопросов, а для публичного оглашения важных решений. На это раз был оглашен фактический ультиматум для властей Украины и Евросоюза.
Многие факты и цифры, озвученные в четверг, 10 апреля на открытом совещании давно всем известны. Но на этот раз они были повторены с вполне определённой целью и в подтверждение выдвинутых нашей страной требований.
ЧТО СКАЗАЛ ПУТИН:
Европе
Соглашение об ассоциации Украины с ЕС создавало угрозы не столько экономике Украины, сколько экономике России. После подписания документа неизбежно бы начался неконтролируемый завал российского рынка беспошлинными товарами из Европы и третьих стран, что больно ударило бы по российским производителям.
Более того, Украине бы пришлось разорвать с Россией десятки и сотни соглашений, противоречащих условиям евроассоциации. В итоге, предлагаемый вариант ассоциация несёт угрозу именно России — по сути она уничтожила бы двусторонние взаимовыгодные торговые-промышленные связи России и Украины и привела бы к вытеснению товаров российского производства товарами других стран.
Мы хотели решить эти вопросы по-хорошему, по-человечески. Мы пытались договариваться. Но все предложенные нами компромиссы и конструктивные предложения были отвергнуты ЕС.
Жаль. Теперь будет по-плохому.
Украине
Не смотря на все сложности в отношениях, не смотря на антироссийскую и откровенно фашистскую риторику новых киевских властей, мы выполняли все обязательства и сохраняли все связи, тем самым обеспечивая промышленности Украины заказы на $15 млрд живыми деньгами. Все авансы оплачивались вовремя и в полном объёме.
Не хотите по-хорошему — не получите ничего. Россия готова полностью отказаться от украинских товаров и украинского производства.
Европе и немножко Украине
Газа у Украины нет, и больше не будет. Отныне топлива будем отпускать ровно столько, на сколько Киев оплатит за месяц вперед.
Для обеспечения транзита в Европу на сезон осень-зима 2014-2015 гг. в подземные хранилища газа (ПХГ) Украины надо закачать газа на $4-5 млрд.
Если у Украины не найдётся этих миллиардов, к осени Европа останется без газа.
Украине и немножко Европе
Общая сумма долгов Украины, возврата которых Россия может потребовать немедленно, составляет $16,6 млрд. И мы их потребуем.
ИТОГО
Президент России напомнил: «Экономика Украины стремительно деградирует. Углубляется спад в промышленности и в строительстве. Растёт бюджетный дефицит. Резко ухудшается состояние валютной сферы, к отрицательному торговому сальдо добавился отток капитала из страны. Украина приближается к дефолту, к остановке производства и к взрывному росту безработицы».
«Временно исполняющие обязанности различных уровней», как вежливо назвал Путин киевские власти, довели страну до грани, за которой многое уже нельзя будет исправить.
Путин предупреждает:
Или:
Евросоюз, США и Украина немедленно принимают озвученные российским МИДом условия и прямо сейчас начинают воплощать их в жизнь…
….или:
Россия отказывается от всех промышленных заказов на Украине. Безвозвратные потери Украины составят $15 млрд ежегодно.
Россия закрывает свои границы для украинских товаров и товаров, следующих транзитом через Украину.
Россия закрывает Украине газовый кран.
Россия выставляет Украине требования покрытия долгов на сумму $16,6 млрд.
Россия больше не гарантирует Европе поставки газа на ближайшую осень/зиму, если Украина не выкупит и не закачает в ПХГ необходимые для обеспечения этих поставок объемы топлива на сумму в $5 млрд.
Если Европа начнет замерзать – пусть все претензии обращает своим друзья в Киеве.
По сути это ультиматум. Хотя Владимир Путин сформулировал его в корректной форме: «Я надеюсь, что инициативы российского Министерства иностранных дел по выравниванию ситуации, по изменению её к лучшему будут иметь последствия и результат будет положительный».