Archiv pro měsíc: Leden 2015

Za pomoc dětem „přes držku“, biopotraviny paterčata „nepapají“?

Za pomoc dětem „přes držku“, biopotraviny paterčata „nepapají“?

Sociální pracovnice Klára Vítková – Rulíková, poskytla magazínu Ona dnes informace o tom, jak to v rodině „paterčat“ chodí. Za pravdu bude zřejmě souzena a vyhozena ze zaměstnání.

Ve dnech, kdy celá Evropa demonstuje za svobodu projevu a tisku, je u nás stavěna na pranýř sociální pracovnice, která v médiích pravdivě popsala věci,  jež sama na vlastní kůži zažila.  Porušila mlčenlivost a pojmenovala věci pravým jménem. Co je „společensky“ nebezpečnější? Její kritika rodiny paterčat byla přitom mnohem mírnější, než televizní dokument, který o životě rodiny s paterčaty odvysílala Česká televize, která přinesla na jedné straně výmluvné svědectví o tom, jak těžké je pečovat o pět miminek najednou, ale na straně druhé  zveřejnila i záběry, dokazující, že spolupráce  pečovatelek a romské rodiny rozhodně nebyla snadná. Většina  soudných  lidí  si tak udělala názor, že matka a babička paterčat se zrovna nepředvedly v nejlepším světle.

V deníku „Krajské listy“ vyšel článek s nadpisem: „Farmářka poslala romským paterčatům své biopotraviny. Co se stalo pak, tomu nebudete věřit“ – článek byl krátce na to stažen s komentářem: „Článek byl na žádost rodiny paterčat a jejich právní zástupkyně stažen.“ – inu, to je ta svoboda slova, za kterou celá Evropa demonstruje? Info v článku prý bylo ale jen „z druhé ruky“. V článku byla údajná reakce Alexandry Kinové (matky paterčat) na farmářkou údajně zaslaný balíček biopotravin. Podle staženého článku prý odmítla biopotraviny údajně se slovy že: „to její děti jíst nebudou“. Prý bez poděkování, bez jakékoliv omluvy balíček putoval zpět do místa odeslání. Farmářka, která tento balíček zaslala, byla prý podle článku v šoku, jelikož takovou reakci údajně nečekala a otevřeně řekla, že už nikdy nic takového neudělá – tedy to, aby zadarmo posílala své produkty jako pomoc nějaké rodině. Článek byl stažen i proto, že údajně farmářka má obavy ze msty, pokud by zveřenika svou identitu. Nicméně, nesmí se psát o tom, jak romská rodina jídlo, zakoupené z darů a příspěvků vyhazuje druhý den do popelnic, což je pro změnu doložitelný fakt

Nesmí se informovat o tom, jak příslušníci romské komunity nakládají s podporou státu a soukromníků a vyhazují jídlo, aby pak mohli natáhnout ruku pro další, o tom, jak odměnou sociální pracovnice za její pomoc a péči je to, že dostane „přes držku“ od babičky a to doslovně. Budou se za chvíli za to, že v rámci svobody slova napíšeme názor, popíšeme fakta, stahovat i naše blogy? Vypadá to, že ta doba je blízko. Díky dokumentu ČT byli diváci svědky toho, jak matka paterčat pečovatelky peskovala, tvrdila o nich, že jsou drzé a doslova řekla:„Já kdybych mohla, každému dám přes držku.“ Televizní seriál mimo jiné dokumentuje, že rodinu nekritizovala jen Klára Vítková – Rulíková, ale také jiné pečovatelky, které jí postupně odmítaly vypomáhat.  Matka paterčat si zřejmě proto údajně najala známou advokátku Kláru Samkovou (za peníze z podpory a ze sbírek?) a hodlá  patronku, která jí tolik pomáhala, zažalovat.  Zajímavé ovšem je, že babička paterčat, která rázně  profackovala jednu z pečovatelek, žádné problémy nemá a žádný postih ji nehrozí, ačkoliv je její  přestupek mnohem vážnějšího charakteru než to, čeho se dopustila upřímná patronka. O paterčatech se smí totiž informovat pouze pozitivně.

Svobodu slova máme, ale jen tu transparentně cenzurovanou. K čemu pak taková „svoboda“ je? Charlie Hebdo je oslavováno za zesměšňování víry a komik, dělající si srandu z politiků či vyprávějící židovské vtípky je uvězněn. A Evropa tomuto svému pokrytectví nadšeně tleská.

Rozhovor patronky v „Ona dnes“ je přitom mnohem mírnější než samotný dokument Paterčata, který Česká televize nedávno odvysílala. To potvrzují i diskuse na webech, jichž se zúčastnily tisíce lidí. Jeden z nich například uvedl: „Musíme poděkovat ČT, že ač možná nechtěně, předvedla super reality šou o ukřivděnosti, namyšlenosti, neochotě se jakkoliv přizpůsobit a věčně jen natažené ruce. Jeden příklad, v té rodině se během roku vystřídalo třináct pečovatelek, z toho osm  tam odmítlo pracovat pro věčnou buzeraci ze strany zasloužilé matky.“ Premiér Sobotka se v neděli zúčastnil masové demonstrace za svobodu tisku, respektive za svobodu publikovat provokativní karikatury a přitom ve stejný den odvysílala Česká televize pořad 168 hodin, ve kterém postavila na pranýř patronku českých paterčat Kláru Vítkovou – Rulíkovou za to, že si v médiích „dovolila“ kritizovat romskou rodinu, pro níž sama hodně a nezištně  udělala. (Zdroj: www.kajskelisty.cz)

O tom, že značná část Romů (možná vetšina) nepracuje a z nich značná část (možná vetšina) zneužíváslozenka.bmp sociální systém a s prominutím „organizovaně plodí děti“ jako zdroj příjmu se ví, ale kdo to řekne či napíše je rasista a xenofob a může čelit postihu. O tom, že se značná část romské populace živí drobnými krádežemi, že terorizuje své okolí hlukem a odpadky, že sociální dávky a podporu nahází do výherních automatů, že narůstá brutalita rasově motivovaných trestných činů ze strany Romů vůči většinové společnosti se ví také, ale nesmí se o tom psát, protože by to prý podněcovalo xenofobii. Na jedné straně stát financuje stupidní kampaně ala „Cikáni nám nažezali“ a v praxi se pak realizuje „cikánská férovka“, kdy šedesát Cikánů vyrazí se sekerami, noži a tyčemi na šest lidí ochranky, nebo s mačetami na hosty herny. O případu, že by někomu nařezali dřevo jsem nic nečetl.

Stát neřeší zneužívání dávek ani cikánskou brutalitu či rasovou nenávist vůči většinové společnosti a organizuje pokrytecké populistické kampaně. Jak potom stát bude reagovat, až se příslušníci většinové společnosti začnou bránit proti mačetám v rukou cikánů střelbou? Zřejmě se něco tak hrůzného bude muset stát, aby se multikulturní „sluníčkáři“ probudili a začali naslouchat veřejnosti, začali konečně konat a bránit její práva. Většinové společnosti již dochází trpělivost jak se zneužíváním dávek, tak s „cikánskými férovkami“, cenzurou a pokrytectvím ze strany státu i medií. Složenka zveřejněná na internetu je prý hoax, nicméně, z dostupných tabulek SSZ lze ověřit, že tato částka je reálná. Stejně tak není jasné, nakolik byl článek v Krajských listech podložen doložitelnými fakty. To, že rodina vyhazovala den staré jídlo zakoupené z podpory a darů, že ošetřovatelka byla zfackována babičkou je známo, to, jak si matka paterčat v dokumentu ČT neustále stěžovala a prohlašovala že by dala každému „přes držku“, to mohl vidět každý a udělat si podle toho nezaujatý názor.

Většinová společnost projevila matce paterčat sympatie a podporu, mnoho lidí pomohlo. Zejména díky chování matky paterčat jsou však ty sympatie a podpora pryč. Jednání matky paterčat je ukázkou toho, jak Romové přistupují k pomoci většinové společnosti a jak se za tuto pomoc odvděčují. Jak dlouho se ještě budeme tvářit, že to nevidíme? Jak dlouho ještě budeme pomáhat?

Doplněno 24.1.2015 v 14,05 hod. a 23,18 hod:

S ohledem na výzvu administrátora blogu, abych složenku z blogu odstranil či uvedl že jde o hoax a pokud nikoli, bude článek stažen a s ohledem na to, že v diskusi pod blogem je několikrát tvrzeno, že složenka v tomto blogu je hoax (což nelze vyvrátit ani doložit), podotýkám, že již u složenky jsem uvedl, že jde o hoax. Dále, několik starostů takovouto výši dávek jedné rodině potvrdilo. Starosta Duchcova 20. 9. 2011 uvedl, že jeho úřad vyplácel jedné rodině dávky ve výši 92.000,- Kč – zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Starosta-Dubi-Romska-rodina-tu-na-davkach-brala-92-tisic-kazdy-mesic-208774.

Veškeré informace uvedené v blogu jsou doložitelné a byly odzdrojovány. V blogu nebylo tvrzeno, že matka paterčat odmítla potraviny, ale bylo uvedeno, že ne serveru www.krajskelisty.cz o tomto vyšel článek, který byl z druhé ruky a byl stažen. Tím nebyl nijak porušen kodex blogera. Stran ostatního stačí shlédnout dokument ČT „Paterčata“.

Dovoluji si doplnit ověřený výpočet toho, co dostává osmičlená rodina, kdy rodiče nepracují od státu: Rodina se šesti dětmi – rodiče nepracují. Měsíčně dostávají od sociálky životní minimum domácnosti ve výši 17 920,- Kč, přídavky na děti 3 420,-, příspěvek na bydlení 12 724,- Kč. S ohledem na to, že otec rodiny jde vždy na „nezbytnou“ dobu pracovat, bere podporu v nezaměstnanosti 5 150,- Kč. Toto jsou ověřené údaje a může si je kdokoli i dle tabulek zkontrolovat. Celkově tedy taková rodina dostává od státu 39.214,- Kč. Předpokládám, že oficielní tabulky SSZ hoax nejsou.

Doplněno 27.1.2015 01,51 hod.: To, že cenzura je nekompromisní dokazuje i to, žetento  můj blog: http://michalmaly.blog.idnes.cz/c/445194/Za-pomoc-detem-pres-drzku-biopotraviny-patercata-nepapaji.html, popisující pouze doložitelná fakta a respektující kodex blogera byl stažen do soukromých, přestože striktně dodržel kodex blogera i následně zaslané pokyny na „úpravu blogu“  ze strany administrátota blogu.

Doplněno 28.1.2015 ve 23,55 hod.: Blog byl stažen administrátorem blogů do soukromých, tak, by nebylo možno „karmovat“ a aby nebyl v přehledech nejčtenějších bez předchozího upozornění, jen s dodatečným vysvětlením, že porušil zásadním způsobem kodex blogera. S vědomím, že provozovatel blogu má právo konat jak uzná za vhodné (ale měl by dodržovat vlastní pravidla) nesouhlasím, protože podle mého názoru kodex porušen nebyl, protože:

1) informace o údajném vrácení biopotravin byla pouze popsáním doložitelné historie článku, nikoli tvrzením, že se tak stalo.

2) u složenky na dávky bylo jasně uvedeno, že jde o hoax a bylo výpočtem (i odkazy v diskusi) doloženo, že takové částky jsou reálně vypláceny včetně doložení vyplácení dávek ve výši 92.000,- Kč / měs (starosta Dubí).

3) vyhazování den starých potravin je průkazné, matka paterčat je přiznala, stejně tak doložitelníé je zfackování ošetřovatelky i „stížnosti“ ze strany rodiny paterčat na ostatní.ošetřovatelky.

V tomto blogu byly pouze posány doložitelné události. Přesto byl stažen, podle mého názoru na popud zástupců romea.cz. Chápu, že provozovatel idnes.cz nechce mít „problémy“. Jen si nejsem jist, zda tato „cenzura“ nějak napomůže zlepšení soužití romské minority s většinovou společností. Žádná cenzura, žádné zamčování faktů nazamlčí příčinu a nevyřeší problém – naopak jej může eskaloval.

Gazprom: Rusko neobnoví projekt South Stream. EU může čerpat ruský plyn z Turecka.

Gazprom: Rusko neobnoví projekt South Stream. EU může čerpat ruský plyn z Turecka.

Publikováno 15.1.2015

Včera (ve středu 14. 1. 2015) proběhlo v Moskvě jednání EU se společností Gazprom. Vyjednavači Evropské unie měli tři cíle:

  1. Vyvinout tlak na Rusko, aby do konce března prodloužilo dodávky plynu Ukrajincům za speciální zimní ceny.

  2. Vyvinout tlak na Rusko k dalším jednostranným úlevám tím, že se budou všechny evropské energetické nákupy dít prostřednictvím nové „Evropské energické unie.“

  3. Vyvinout tlak na Rusko, aby obnovilo zrušený projekt plynovodu South Stream, a vybudovalo jej v souladu s omezujícími pravidly třetího energického balíčku.

Ruská reakce byla jako studená sprcha.

Za prvé, Gazprom uvedl, že není potřeba zavádět žádnou zvláštní dohodu o ukrajinských nákupech zemního plynu, jelikož platná smlouva již existuje.

V praxi to znamená, že všechny ústupky, které Kyjev obdržel pro zimní sezónu, jsou dočasné a není potřeba nových jednání.

Chce-li EU zajistit bezpečný plynový tok přes Ukrajinu, pak musí vyvinout tlak na Kyjev v souladu s existujícími dohodami.

Pokud Kyjev potřebuje plyn a nemůže za něj zaplatit – čímž ohrozí dodávky transitu do zemí Evropské unie- tak to není problém Ruska.

Totéž platí i o kyjevském dluhu za plyn. EU bude muset platit jak ukrajinské dluhy, tak i případné budoucí nákupy plynu.

Za druhé, Gazprom oznámil, že plynovod South Stream je mrtvý, a nebude již realizován. Projekt se zhroutil pod tlakem USA a EU.

Největší překážkou, jak se ukázalo, byl třetí energický balíček EU. Ten ukládal Rusku velká omezení v tom, jak může Gazprom používat vlastní potrubí. Gazprom by mohl využívat pouze 50% kapacity plynovodu South Stream a byl by nucen nabídnout zbývajících 50% třetím stranám.

I když všechny dohody mezi společností Gazprom a různými tranzitními a spotřebitelskými zeměmi byly provedeny před tím, než třetí energický balíček vstoupil v platnost, Evropská komise nyní žádá, aby jej zavedli se zpětnou platností.

Ruské řešení je následující: Gazprom bude stavět plynovod do Turecka a rozšíří jej na turecko-řecké hranice. Potrubí bude ukončené v distribučním rozbočovači v blízkosti hranic EU.

V případě, že EU bude chtít koupit plyn, bude muset vybudovat plynovod do Turecka na vlastní náklady. Bude také muset rozšířit přepravní plynárenské kapacity mezi jejími jihoevropskými členskými zeměmi – a to v rámci omezení uloženého jejich vlastním třetím energickým balíčkem.

Konečný úder aroganci EU bylo prohlášení Gazpromu, že po dokončení potrubí vedoucího do Turecka, Gazprom zastaví veškerý transit plynu přes Ukrajinu. Ruský plyn bude k dispozici pouze přes Turecko!

Ukrajinská potrubní síť bude využívána výhradně k dodávkám plynu na Ukrajinu. Gazprom odůvodnil svá rozhodnutí ukrajinskou nestabilitou a vysokým tranzitním rizikem.

Maroš Šefčovič, týden starý evropský komisař pro energetiku EU musel mít nejhorší den svého života. Arogance EU narazila do zdi.

Největším skandálem je to, že si Německo nemilosrdně zabezpečilo své vlastní zásoby plynu přes plynovod Nord Stream, a pak chtělo použít všechny své prostředky k tomu, aby sabotovalo plynovod South Stream.

Není jistější způsob, jak rozpálit konflikt mezi severem a jihem EU. Potencionální uživatelé plynovodu South Stream jistě cítí „věčnou vděčnost“, vůči Spojeným státům za likvidaci tohoto projektu.

Věčný kandidát EU Turecko bude se škodolibostí sledovat neutěšenou situaci v EU při výpočtu budoucích výnosů z tranzitu plynu. Turecko je shodou okolností také druhým největším zákazníkem Gazpromu po Německu. Nejhůře na tom bude přední světový vysávač plynu a vyděrač, Ukrajina.

Navzdory všem arogantním řečem, EU nemá žádnou reálnou alternativu za ruský zemní plyn. Brusel musí spolknout hrdost a přijít k rozumu.

Nyní netrpělivě čekáme na to, jak tuto zprávu podají západní mainstreamová média.

zdroj : http://russia-insider.com

Sakra kde dělám chybu, že mi to nejde?

Úplatky lékařů
Pracoval jsem 3 roky pro farmaceutický průmysl jako Medical
Representative. Pracoval jsem u dvou z řekněme pěti největších
farmaceutických společností na světě.
Z 500 doktorů, které jsem navštěvoval, si za ty 3 roky
nevzalo zájezd (rozuměj kongres), či peníze (rozuměj studii) asi
5 lékařů.
Kongresová turistika funguje následovně: 1. ledna si vás
posadí na školení a řeknou – letos má každý zástupce 10x Mexiko,
40x Turecko, 40x Itálii a 40x Chorvatsko. Dostanete seznam a počty
léků z vašeho portfolia, které musí doktor napsat svým pacientům,
aby mohl jet na některý z těch kongresů.
Navštívíte lékaře:
„Pane doktore, tak kam byste si letos chtěl zajet na dovolenou, co
byste řekl na Mexiko?“
„Mexiko? Hmm, kolik vám toho musím napsat?“ …
„Tady máte tabulku pane doktore…“
„Sakra, to je moc, tolik pacientů nemám…“
„No a co říkáte na Turecko?“
„Tam toho máte kolik?…. Tak to by šlo.“
A je to… doktor vám dělá čárečky do tabulky, řekne Vám,
kam posílá pacienty do lékárny, vy si kontrolujete odběry lékáren
prostřednictvím centrální sjetiny prodejů léků (AMS data). Peníze se
lékařům platí zcela legálně přes tzv. „klinické studie“.
Domluvíte se s lékařem, že vám nasadí váš lék například
padesáti pacientům a že bude dostávat 100Kč měsíčně za jednoho.
Sepíšete s ním dohodu, že pro vás bude „zkoumat“ účinky léků
na pacienty (možná vás bolí po léku hlava, noha, oko, nos …)
s odměnou třeba 2000 Kč na hodinu, on vám vykáže 2,5 hodiny
za měsíc a na účet mu jede 5000Kč.
Měl jsem doktory, kterým se platilo i 50 – 70 000 Kč
měsíčně. Tato data pak vyplňují doma u televize, tak, aby byla
dohledatelná studie, kdyby se někdo ptal.
U jiných společností jsem potkával kolegy s počítači,
notebooky, televizemi a tak dále. Vůbec se to nebere jako korupce,lékaři vám řeknou, že něco tomu pacientovi stejně napsat musí, tak
proč by si za to nemohli vzít zájezd, nebo televizi, když už mu to
napíší.
Výroba těch léků stojí pár halířů a pojišťovny za ně
proplácejí 1000x nadhodnocenou cenu. Farmaceutická firmy
generují obrovské zisky a ještě uživí flotilu 300 obchodních
zástupců na republiku, 300 aut, 300 noteboků, 300 telefonů.
Výplata zástupců se pohybuje mezi 30 – 50 000 Kč,
mimořádné odměny za splnění plánu byly i 200 000 Kč ročně. Proto
nejsou peníze na zdravotnictví. Nefunguje tam trh.
Doktoři kradou a farmaceutický průmysl je masivně
uplácí. Na českém trhu se uživí asi 300 farmaceutických firem.
Jeden druh stejného léku dodává třeba 30 firem. V lékárně
máte na polici 1000 různých krabiček, ale skutečně účinné látky
jsou jen ve 20.
Místo, aby se psala na recept účinná látka a lékárník bral
vagon od nejlevnějšího dodavatele za pár korun, tak vám lékař
předepíše konkrétní přesný název léku, který stojí 500 Kč.
Bohužel změnu doktoři nepřipustí a budou vám tvrdit, že
lék, který vám předepisují, je mnohem lepší, že přece oni to
musí vědět, vždyť jsou lékaři, ale že oba léky plácá stejná
výrobní linka v Indii, a jen se na to tiskne jiný název, to už vám
nikdo neřekne.
Stálé zdraví přeje J.H.

Lépe už to napsat nelze!

Otevřený dopis panu Halíkovi

19. prosinec 2014 |

Jaroslav Martínek |

Vážený pane profesore,

se zájmem jsem sledoval poslední OVM v ČT, ve kterých jste se v první části účastnil spolu s Janem Švejnarem a Janem Hartlem a tématem vaší debaty s VM bylo poskytnutí pomoci utečencům z islámských zemí.

Vážený pane profesore, do tohoto pořadu jsem si Vás vážil, ale po tom, co jste všichni tři předvedli v tomto pořadu, Vám musím říci, že nechápu, co Vás vede k Vašemu stanovisku. Dovolte mi, abych Vám sdělil moje stanovisko k Vašim postojům. Předesílám, že jsem věřící římsko-katolického vyznání.

.

1) Nejsem proti tomu, aby byl poskytnut vyjímečně azyl někomu, komu hrozí ve své vlasti nebezpečí života v důsledku politických stanovisek, ale za předpokladu, že pokud se chce u nás usadit, že se podřídí našim zákonům, zvyklostem a že se na něho bude vztahovat právo, jako na každého občana. Samozřejmě mu nebudu bránit, jestli se bude modlit ke křesťanskému Bohu, nebo k jakémukoliv Bohu jinému, pokud nebude uplatňovat povinné vyznávání svého Boha hostitelským obyvatelstvem pod podmínkou uřezání hlav.

2)muslimských uprchlíků jsou statisíce až miliony a utíkají ze svých zemí proto, že jim jde o životy. O životy jim jde v prvé řadě proto, že tam USA vedou vyhlazovací války na základě vymyšlených a inscenovaných důvodů, protože jim jde o nerostné suroviny, které se na jejich území nacházejí a my, jako člen NATO je v tom podporujeme a dokonce aktivně pomáháme s odůvodněním, že bojem proti terorizmu ochraňujeme naši vlast. Druhým důvodem je emigrace z ekonomických důvodů.

3) jestliže jste zmínil „morální povinnost“ ČR přijmout tyto ohrožené utečence na naše území, tak nevím, proč bychom tuto povinnost měli mít, leda z toho důvodu, že permanentní válčení USA na jejich územích účastí našich vojáků podporujeme. Tuto skutečnost zavinily všechny naše vlády, nikdy se na souhlas občanů neptaly, pro vstup do NATO referendum nebylo, tak kdo má tu morální povinnost ? Občané ?

4) k EU doktríně patří, přijmout do r. 2050 – 80 milionů imigrantů (podle komunisty Barrosa). Zdůvodňuje se to stárnutím a malou reprodukcí Evropanů a „strachem“ z toho, že nebude, kdo by vydělával na důchody. Přitom jen u nás je 600 000 nezaměstnaných, kteří žijí ze sociálních dávek. Přitom uprchlíci budou většinou z arabských a afrických zemí, většinou muslimského vyznání, kteří se budou vyznačovat velkým množstvím malých a nezletilých dětí, budou bez znalosti místního jazyka, budou většinou nevzdělaní, dokonce i negramotní. Čili budou vyžadovat sociální zabezpečení a jejich přínos naší ekonomice bude skoro nulový.

5) Muslimští imigranti budou převážně islámského vyznání, budou (jak už to vidíme dnes na v ČR již existující, zatím málo početné komunitě) vyžadovat oficiální uznání a povolení vyznávání jejich víry, která, jak již víme z příkladů ze zemí západní Evropy (Francie, Španělsko, Německo, Belgie,Norsko, Švédsko, Velká Británie) přináší pouze veliké problémy.

V ČR nejsou peníze na potřebná sociální zařízení pro naše malé děti, pro seniory, nejsou sociální byty pro začínající manželství a budeme tedy stavět mešity a byty pro imigranty? Kdo na to dá peníze ? Daňoví poplatníci ? Nebo snad církve, které si nyní nahrabaly miliardy z církevních restitucí ? Nebo si je pane profesore vezmete na faru u sv. Salvátora ? Naše republika má, pokud to nevíte, dluh ve výši skoro 1,7 bilionu Kč. To si budeme na muslimy dále půjčovat ?

6) nejhorší je ale na muslimských imigrantech jejich náboženství a právo šaría, které by zde pozvolna chtěli rozšířit a jak známe ze zemí, kde již jsou a žijí již v několikáté generaci, tvrdě vyžadují jeho uplatňování.Chcete zde mít uřezávání hlav, ženské obřízky, muslimskou pedofilii, kamenování a jiné jejich zvyklosti? Kromě toho jsou velmi náchylní k terorizmu, který nám tu ještě chybí. A pokud se naši vojáci podílejí na amerických válečných anabázích v jejich zemích, mohou se nám za to revanžovat. Oni budou moci mluvit o tom, že mají „morální povinnost“ nám za naše hrdiny poděkovat. Chcete zde mít sebevražedné atentáty, chcete, aby naše ženy byly muslimy hromadně znásilňovány, aby muslimští starci souložili s našimi malými děvčátky ? Jak zajistíte, že se to nestane ? Vy děti nemáte, Vy nemáte ponětí, co jsou děti!!

7) Jan Hartl má strach, že referendum o uprchlících by mělo naprosto devastující účinek.Pro koho, pro vás tři, kteří jste v pořadu vystupovali ? To je zcela pochopitelné, protože ten, kdo by pro tyto plány vládců EU v referendu hlasoval, tak to by buď byl sebevrah, nebo člověk zralý pro psychiatrii a nebo vlastizrádce.

Vážený pane profesore, koho prosím Vy osobně zastupujete ? Za koho mluvíte ? Opravdu jsem na pochybách o tom, že jste křesťan a navíc kněz. Vy máte ambice stát se naším příštím prezidentem ? Bůh Otec, Syn a Duch svatý nás ochraňuj před Vámi a těmi dalšími dvěma diskutujícími a vám podobnými !!!! Prof. Švejnar dokonce prohlásil, že to „buď může skončit fiaskem, nesnášenlivostí a radikalizmem, nebo to může být pro Evropu přínosem“. To je druhý kandidát na prezidenta této země a s pasem USA. Ať poradí americké vládě, jak nevyrábět světové problémy a neradí nám.

Tak to zkusíme, jestli nás vyvraždí, nebo jestli nás budou opečovávat a vytvářet nám prostředky na naše důchody ?

Nebylo by lepší, aby se o tyto chudáky postarala militantní a imperialistická americká vláda, které svými dobyvačnými činy vytváří pro tyto lidi již od r. 1993 podmínky, ve kterých se nadá přežívat ? Kdyby nebyly války, iniciované USA a NATO, nebyla by zničená města a vesnice těchto lidí a nemuseli by nikam utíkat.Proč má Evropa zachraňovat něco,co zámořský válečník po celém světě páchá ? Nehledě na statisíce mrtvol, které po sobě zanechává.

Vážený pane profesore, pokud máte názory, které jste prezentoval v posledních OVM, vážně pochybuji o tom, zda vůbec máte právo učit na filozofické fakultě UK a takto pochybně ovlivňovat studenty, kteří jsou nuceni se Vašeho vyučování účastnit.

Prosím Vás, pokud chcete takto přispívat ke šťastnému životu našich občanů, buďte tak laskav a nepleťte se do veřejného života. Starejte se o kostel sv. Salvátora a světské věci tohoto národa prosím, vynechte !

Neočekávám, že mi odpovíte, ale rád bych Vaši odpověď zveřejnil na internetu.

Ing. Jaroslav Martínek, důchodce

17.11.2014

Operní zpěvačka Aja Žáková-Ježilová napsala svůj postřeh ze 17. listopadu. Rád přeposílám… J.Kimla
Můj 17. listopad – r. 2014.  

Tentokrát nevím, jak a čím začít. Rozhodla jsem se , že m.j. půjdu na akci na podporu pana prezidenta a potom se zastavím i na Národní třídě. Takový byl původní plán…Jenže jsem dorazila na Klárov a vidím, jak přichází přítel Pavel Matějka a volá: ,,Ajo, prosím Tě, můžeš zazpívat na konci hymnu? “ …Proč ne, je mně ctí…Postávaly tam desítky, později stovky klidných lidí. Zaznívaly Krylovy písničky , byly tam petiční stánky, nikdo nebyl podnapilý, nikdo agresivní…Generace moje, někdy i mladší , někdy možná starší…Akce začala a ihned byl napaden z davu 1. řečník…Vystartoval po něm mladík , srazil ho a n aštěstí Policie CR ihned profesionálně zasáhla. Jaké překvapení, když se mladíka ,,účastně“ ujala  mladičká redaktorka z CT1 a on cosi koktal ,,o demokracii“ …Jak by ne, když neznal základy happeningu…Právem každého z nás je se přidat či klidně poslouchat , aniž by by ty druhé omezoval… Vše se zdálo být relativně v pohodě. V tom mně zadrnčel mobil. ,,Jdou k vám z Albertova, připravte se, jsou velmi agresívní…“ Stála jsem vzadu s řečníky, pí. Procházkovou, panem Foldynou a dalšími… Musím napsat, že mluvili výborně , nadstranicky a k věci…
Najednou se ozval hukot, pískot píštal , který sílil…Rudé karty!!! … Rudé karty řvali… Řvali tak, že se nebojím napsat, že tohle bylo jen pro silné nervy…Oni se totiž chtěli rvát , jít na slušné lidi, kteří nedělali nic zlého…
Viděla jsem, jak Policie CR dělá kordon , dopředu jít nešlo, měla jsem zpívat… A řvali, řvali násilné výkřiky, které patří snad do války, nikoliv na oslavy 17.11.!!!  Masa zfanatizovaných lidí…Lidí? 🙁  Zezadu mě chránili jacísi vysocí pánové, za což děkuji… Policie přijížděla i shora, jako by od Pražského hradu… Jestli jsem pocítila STRACH?…Věřte, že ne!..Obrovský, dusný Vztek…Pro tyto lidi , kteří ještě neumějí nic, než řvát, jsem zvonila denně klíči v r. 1989 a oni?…Ano, nejraději by nás fyzicky zlikvidovali… Dalšímu řečníkovi někdo vyrval kabel od mikrofonu…Vyběhla jsem nahoru a začala zpívat: ,,KDE domov můj…“ …A lidé se postupně přidávali…Konečně se Pol icii CR podařilo odklonit ,,rudé karty“ a my se začali rozcházet…
Cizinci, kteří zřejmě nechápali nic, mně říkali  ,,Beautiful voice “ , ,,Bravo“ , ale já měla pocit ponížení a hanby…NE za sebe, ale za tento národ!… Zkřehlá v chladné tramvaji jsem  dorazila domů..A to ,,zkřehlé“ srdce budu rozehřívat dlouho…Moc dlouho…

Pro ty, co ještě nepochopili!

Jen tři země na geopolitické šachovnici světa jsou pro USA a jejich bruselské partnery překážkou k nastolení jejich světového řádu a naprostou dominancí rodin a korporací, které ve skutečnosti řídí politické loutky jako je Obama, Cameron, nebo Merkelova a spol. Těmito ohnisky odporu je Ruská federace, Čínská lidová republika a Írán. Pokud padnou tyto tři země, budou USA a jejich spojenci, kteří jsou ve skutečnosti spíše jejich poslušnými vazaly triumfovat a svět čeká globální nadvláda nadnárodních korporací a naprosté okleštění národních zájmů, lidských práv a sociálních jistot, které jsou pro jejich vlastníky jen zbytečnou překážkou k ještě větším ziskům. Lidé, kteří ještě do této chvíle nepochopili, o jak vážnou světovou situaci se nyní jedná a nechápou důsledky možné války západu s Ruskou federací a nakonec možná i s Čínou a Íránem, musí pochopit, že pokud se západu a hlavně USA nepodaří Rusko zlomit ekonomicky (což je málo pravděpodobné, protože Čína slíbila Rusku podporu, pokud jí bude potřebovat), nezbude západu, než použít k dosažení svých cílů vojenskou sílu, nebo kapitulovat a přiznat porážku (což je málo pravděpodobné). Rusko, Čína, Írán, BRICS, Euroasijská unie, to jsou ikony silné na USA nezávislé ekonomiky a politiky, které musí západ řízený z Washingtonu zničit, jinak se stanou symbolem nezávislosti a odporu proti jejich světovému řádu a dominance USA reprezentující dravý imperialismus řízený korporacemi kontrolovaným trhem padne a rozsype se jako domeček z karet. Protože po ekonomické stránce se Ruská federace, Čína a Írán jsou při vzájemné spolupráci schopné ubránit sami, musí Evropané vyrazit Američanům a jejich evropským politickým poskokům z ruky druhou zbraň na uskutečnění jejich plánu, kterou je válka! Hlasité protesty, mohutné demonstrace, pokud bude třeba tak stávky, tak musí vypadat evropský občanský boj proti nesmyslné válce s Ruskou federací, do které již rok tlačí USA celou Evropu. Lidé musí pochopit celou zrůdnost tohoto imperialistického projektu na ovládnutí světa a získání absolutní politické moci nad světem a všemi jeho nerostnými zdroji! Pokud to lidé nepochopí a zůstanou ze zbabělosti, nebo pohodlnosti sedět doma na svých gaučích, měli by si pomalu začít kupovat plynové masky, igelitové pytle, jódové pilulky a kopat si na zahradě bunkry obložené olovem (nakonec jim samozřejmě stejně nic z toho nadlouho nepomůže) a připravit se na to, že když se necháme jako ovce na porážku nahnat do války s vojenskou a jadernou velmocí jako je Rusko, budou všude okolo nás umírat naši přátelé, rodiny a děti strašlivou a bolestivou smrtí a ti, kteří to způsobili budou sedět v bezpečných bunkrech ve velkých amerických a evropských městech a pro záchranu občanů svých zemí a voličů, kteří lidem jako ONI hloupě dali moc vládnout, nehnou ani prstem! Pokud se to stane, můžou z toho ti „šťastlivci“, co přežijí vinit pouze sami sebe, protože nedělali nic, když mohli a byli naivní a hloupí, pokud si mysleli, že když dojde k válce s Ruskem, jich jako občanů států, které tuto zemi vojensky napadnou, se to týkat nebude. Rusové se totiž bez boje nikdy nevzdali a nevzdají a ať by již tu hroznou válku vyhrál kdokoli, my obyčejní lidé budeme vždy její obětí
Ladislav Kašuka

A je to tu zase: nesmrtelný Kalousek a jeho svinstva, volte TOP 09!

Hříchy pro pátera Knoxe, aneb Kalouskovy hříchy
Petr Závladský
Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat.
Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“pro nás
vykonal.
Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v
roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního
útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou,
kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají
syna a dceru.
Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem
komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen
tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky
už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem
ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení
a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu
padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL.
Padáky
Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů
padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na
tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly
nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně
odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na
rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později
odešli do firmy Anex-Cirus.
Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co
armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla
sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO
odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mil. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě
tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje
vyřazeny.Tanky T-72
Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny
k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 mld korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti
republiky a armády čiré megalomanství.
Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět
krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen
bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů!
Štábní informační systém
MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys.
Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS
za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r.
1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 mil korun do stranické pokladny KDU-ČSL.
Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval
technické zadání a je nefunkční dodnes.
Kasárna na Náměstí republiky
1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt
v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li
budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a
v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří
s veřejnými penězi.
Aféra Zeman&Zeman
1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení
obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o
rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a
zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen
ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen.
Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o
náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše.
Poslanec Kalousek
V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie.
Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že
Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny
jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity.
Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že
při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“.
Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí.Comeback
Také roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového
výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým.
Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se
pokouší zachránit jeho tchán mafián Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002
jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době,
kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický
kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí
tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů
IDOSu zůstává kupodivu naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková
!!!
O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává
předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se
k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto.
Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech:
· Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld za
zmařenou investici)
· 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů
· 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL
· 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného
nevzpomínají
· 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě
· Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován
Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a
přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %.
· 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld)
· Povolení internetového sázení
· Liknavý postup v kauze bytů OKD
· 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlwvarzenberga TOP09; lidé mu to zbaští
· 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě
· Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 mil sponzorského daru TOP09
· Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro
· Liknavý postup v kauze desítek mld korun na švýcarských účtech
· 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí
ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva.
Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál
Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolò Machiavelli.
Má prsty absolutně ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí.
Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… Snad ještě Véna Klausů … i když těch
kandidátů je až až.
blog.idnes.cz, 12. července 2012

 

A díl 2:

  1. Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí – to je tedy síla!

14 Duben 2012
Čestmír Barták
Zobrazení: 1220x

Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)

Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát:

PODVOD V AKCI „ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD“ ZA 114 MILIARD KČ

Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.

Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na scéně se najednou objevily dva případy:

1). Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r.2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno. Kalousek proto „odškodnil“ Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.2009). Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!!! Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.

2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po „dohodě“ s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek „Budou legálně ukradeny miliardy?“ Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k „dohodě“, že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu.

A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

( Mgr. Čestmír Barták )…

Pošli to prosím dále … ať občané vidí, koho máme ve vládě !

zdroj:http://ers.blog.cz/

Celý text Michala Horáčka tak,
jak ho uveřejnil na Facebooku:
Tak nám pan Kalousek dneska vzkázal, že „zlaté časy v
Evropě skončily; prožrali jsme to a proflákali.“
Koho tím „my“ myslel? Už desítky let pracuji ve dne
a hlavně v noci, o víkendech, o svátcích. Moje žena pracuje
od rána do večera a ještě se stará o dcerku; nejednou si
pak dá budík na tři ráno, aby mohla přemýšlet a kreslit. Můj tchán, profesor
teoretické fyziky, pracuje nepřetržitě.
Mí kolegové jako zvukař Michal Pekárek nebo Vojta Dyk nebo Dodo Gombár
pracují, až padají únavou, stejně jako editorka mých knih Daniela Iwashita. Když jdu
nakoupit, vidím ženské, které sedí den co den hodiny za pokladnami, vidím řidiče
autobusů, vidím lidi na stavbách, lékaře v extra službách v nemocnicích, znám lidi, co
vstávají ke koním před pátou ráno…
Nepochybuji, že mnoho lidí se „fláká“, ale kdo jim umožnil ten luxus flákat se a
„přežírat“ díky prostředkům, které vytvořili ti usilovní? Nebyl to snad právě
profesionální politik – zprava i zleva, tohle rozdělení dávno ztratilo jakýkoli smysl – kdo
si tak kupoval jejich hlasy?
Anebo, stejně jako já soudím podle lidí ve svém okolí, soudí tak i MK? Vidí
pašáky jako pan Škromach, který jako bolševik, odborář a politik o práci nezavadil
nikdy a vždycky jen heftoval lidi. Vidí celou tu vlastní povedenou partu, která se stará
hlavně o přihrávky předražených státních zakázek na cokoli svým kumpánům. V tom
případě se nedivím, že mluví o flákárně a přežranosti. Ale to ať mluví za sebe a za
své, ne za mě a za mé.
Tenhle dnešní ministrův žvást není jen blbý, je vůči stále ohromnému
počtu slušných a pracovitých Čechů nesnesitelně drzý.
___________________________________________________________________________
poznámka: Chceš-li se mít jako prase, musíš se chovat jako svině.
A toto je česká svině všech sviní.

„Víš co mě můžeš, národe…?“

https://www.youtube.com/watch?v=9DZM-wpr47Y&feature=youtu.be

Přejeme si takovou „kulturu“ mít v Evropě?

Zhlédni záběry které nemají slov. Hodní, mirumilovní islámci ničí vojenské hroby padlých Britů, tedy i hroby Čechoslováků v Tobrúku. Co na to EU? Co na to naši politici, novináři? Pštrosí hlavy v písku!

Tobrúk – hroby padlých

 Hlavně si to musíme zapamatovat, kdyby někdy někoho náhodou napadlo něco jako, že „chudáci přistěhovalci“, nebo „oni mají také právo…“ apod.!!! Z naší strany nulovou toleranci, je to otázka našeho života, ale hlavně života našich potomků! Posílej to dál, ať to vidí co nejvíc lidí!

http://www.youtube.com/embed/RtgbvotqVFE?rel=0

Souhlasím!

Datum: 9. 1. 2015 10:54:55
Předmět: PROTEST PROTI PŘIJETÍ MUSLIMŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY

Moji milí, už jsem to nemohla vydržet a tak Vám posílám na vědomí, co jsem napsala dneska ( i za Vás mladé ) vládě této republiky.
Komu: Vláda České republiky mailto:posta@vlada.cz
Datum: 9. 1. 2015 10:51:29
Předmět: PROTEST PROTI PŘIJETÍ MUSLIMŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vážená vládo, jsem zásadně proti tomu, aby se Česká republika stala útočištěm jakýchkoliv muslimů, byť by pod značkou uprchlíků před násilím v Sýrii a jiných muslimských států. Naše země nikdy nikde žádné násilí nepáchala a proto nemůžeme a nechceme nést důsledky válečné a destabilizující politiky USA a Evropské unie nejen na Středním východě, Africe a jinde. Ať se uprchlíci ze Sýrie a jiných států obrátí o pomoc do bohatých “ naftařských “ států se stejným náboženským cítěním a ne k nám !!!! Nechci ve své zemi islám a islamisty v žádné formě. Sami víte a vidíte, že se nikdy tyto dvě kultury ( křesťanská a muslimská ) nemohou v jedné oblasti dlouhodobě snést právě z důvodu, že muslimové nejsou ochotni se přizpůsobit evropským normám života a demokratickým principům.

Nemůžete a nesmíte bez souhlasu občanů této republiky a svých voličů rozhodovat o něčem, co v průběhu deseti až dvaceti let způsobí obrovské problémy našim dětem a vnukům právě z důvodu, že muslimové jsou nesmiřitelní vůči bezvěrcům nebo jinověrcům. Neříkejte, že se jedná o 70 rodin s dětmi, je to lež a sami to víte. Jde o začátek “ salámové “ politiky, česky – podej prst, utrhnou ti celou ruku i s kusem těla ! Jedná se o Evropou nařízených 30 tisíc uprchlíků, které naší republice dala jakýmsi alikvótním “ příkazem „.

Neobelhávejte nás a řiďte se především názorem lidí v této zemi, kteří prorůstání multikulturních skupin do naší společnosti nechtějí. Sami máme obrovské problémy s cikánskou populací, která po staletích v této zemi ( po příchodu z Indie ) nebyla schopna se do naší společnosti bezproblémově vžít ( až na výjimky ) a nezpůsobujte naší zemi další nezvratné problémy. Pokud schválíte postupné vnikání muslimských uprchlíků do naší země, nepochybně se připojím ke všem aktivitám, které budou protestovat a Vás za Vaše nezvratné a nezodpovědné postoje postupně soudit. Nikdo z Vás nedostal ve volbách mandát činit rozhodnutí, která negativně a až tragicky ovlivní tuto zem na staletí – na věky – dopředu. Nejsem proti solidárnímu přispění těm, kdo trpí, ale ZÁSADNĚ PROTESTUJI PROTI IMIGRAČNÍM TRENDŮM Z MUSLIMSKÝCH ZEMÍ. ŽÁDÁM VAŠI ODPOVĚĎ na moji e-mailovou nebo poštovní adresu.

Je mi 64 let, celý život jsem poctivě pracovala pro tuto zemi, aby se moje děti a vnoučata měla lépe. Nechci a nebudu v žádném případě tolerovat, aby se tato zem stala útočištěm těch, kteří pokojné obyvatele za jejich vlídnost podřezávají a střílejí – viz Francie a další státy, v nichž tato komunita ve druhé, či třetí nespokojené generaci žije. Ať zůstanou ve své zemi a tam si udělají pořádek!

Milá vládo, nelezte Americe a Evopské unii do zadní části těla jménem Brusel. Tam jsou jen úředníci, kteří za nic a nidky již zodpovědní nebudou, ale Vy ano !  Vzhledem k vývoji, který může nepochybně Vaším špatným rozhodnutím nastat, mohl by Vás tento národ jednou navěky proklínat ! 

S pozdravem Karla Řezáčová, 370 04 České Budějovice