Archiv pro měsíc: Duben 2015

Dotaz na poslance Humla

Dotaz na poslance Humla:

Pane poslanče. Armáda USA nedávno na našem území demonstrovala odhodlání a schopnost obsadit Česko za pár hodin. Odpůrci konvoje byli zastrašováni, umlčováni. Poslankyně ODS Němcová vyzývá k vytváření seznamů nežádoucích osob. Ministr Stropnický chce mapovat počty mužů a žen schopných a ochotných podílet se na ochraně země. Ráda bych se dozvěděla, co konkrétního chtějí politici, abychom bránili. Zda cizí kapitál, cizí banky, cizí média, cizí šachty, cizí pozemky. Majetky zbohatlíků, korupčníků a tunelářů. Majetky politiků a jejich rodin. Proč bychom měli pokladat životy za zemi, která nám byla ukradena, za firmy, pro něž dřeme za 1/3 německých výplat, za obchodní řetězce, které zlikvidovaly drobné podnikatele a prodávají nám zdravotně závadný odpad, za ukradenou vodu? Proč bychom měli umírat za politiky, kteří celou tuto genocidu od roku 1989 umožnili a kteří nám pravidelně nadávají do čecháčků, komunistů, šíří mezi lidmi nenávist a podporují světového agresora č.1 USA? Děkuji.

Vilma Duspiva

 

Odpoví někdo místo Kalouska? Neodpoví! Zloději vždy mlčí…

Odpoví někdo místo Kalouska? V dubnu tohoto roku jsem po odvysílání pořadu Hyde park, kde vystupoval pan Kalousek a pořad se mj. týkal důchodové reformy, zaslal panu Kalouskovi následující e-mail s dotazy. Dobrý večer pane Kalousku. Protože jsem sledoval některé pořady, ve kterých jste vystupoval, měl bych pár dotazů k vysvětlení. 1. V Hyde parku jste řekl, že je 5 mil. pracujících, kteří odvádí ze své mzdy 28% do důchodového průběžného fondu. Za předpokladu že je průměrná hrubá mzda cca 25 000 Kč, mělo by to být 35 mld. Kč měsíčně. Dále jste řekl, že důchod pobírá cca 2,5 mil. osob. Na stránkách MPSV je uvedeno, že na konci roku 2010 byl průměrný důchod cca 10 138 Kč. To by představovalo cca 25,4 mld. Kč. Kam se každý měsíc poděje těch cca 9,5 mld. Kč, které by měly být v přebytku? 2. Dále jste prohlásil, že je u nás drahá pracovní síla. Můžete sdělit prosím kolikrát je u nás lidská práce dražší než např. v Německu? I při vysokých odvodech (jak uvádíte) zaměstnavatelů, jsem toho názoru, že je u nás lidská práce (hlavně dělnických profesí a nižších technických pracovníků) velice podhodnocena (chápu váš výrok asi takto: Německo 20% z 250 Kč/h- a to by musel být plat jen asi 1 620 Euro za měsíc- je 50Kč, a Česko 50Kč ze 100Kč/hod je potom 50% – hrubá mzda asi 16 200 Kč, (a vy porovnáváte ty % a ne finance). Z toho pak vyplývá problém státní pokladny (čím nižší mzda, tím menší odvody na daních, tím méně nákupů a z toho méně peněz z DPH atd., atd.). 3. Co jste za své dlouholeté působení v politice a ve vládách udělal pro to, aby u nás platilo – evropská práce, evropská mzda? Pokud chcete argumentovat nízkou produktivitou práce, porovnejte prosím produktivitu práce a mzdy ve Škodě Mladá Boleslav a ve VW v Německu. Proč jste např. při snižování dání pro podniky nedohodl, že tyto prostředky podnikatelé přesunou do mezd? Vždyť by si i oni zajistili do budoucna vyšší poptávku po jejich výrobcích a službách. Neměl bych nic proti šetření si na důchod, ale musel by tomu odpovídat plat zaměstnanců. Vaše (vládní) nároky na občany co se financí týče, odpovídají tak čistému příjmu pro čtyřčlennou rodinu ve výši cca 45 – 60 tis. Kč za měsíc při dnešních cenách. Odpověď přišla tohoto znění (opis): Ing.Miloslav MÜLLER ředitel Kabinetu ministra financí. V Praze dne 6. dubna 2011 Č.j. 10/35 511/2011 Vážený pane Slezáku, děkuji za Váš email a za Vaše připomínky. Z pověření pana ministra bych Vám rád sdělil, že Váš první dotaz spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, kam se prosím obraťte pro přesná čísla. Co se týče dalšího dotazu, vedlejší náklady práce v České republice patří k nejvyšším mezi vyspělými zeměmi, což je potvrzeno mnoha nezávislými studiemi jak Evropské unie, tak například OECD. Cenou práce je mzda, která se vytváří na trhu práce. Kdyby byly veškeré mzdy zvýšeny bez odpovídajícího nárůstu produktivity práce, vedlo by to k větší nezaměstnanosti, neboť zaměstnavatelé by si nadále nemohli dovolit zaměstnávat stejný počet zaměstnanců. Pokud jde o produktivitu práce ve Škodě Auto a.s. i předseda představenstva této automobilky Winfried Vahland veřejně prohlásil, že v České republice je na této oblasti potřeba zapracovat. S pozdravem …… podpis. Já nevím jak kdo, ale já jsem s touto odpovědí spokojen nebyl. Proto jsem napsal nový email tohoto znění: Dobrý večer. Děkuji za odpověď, ale pokládám ji za zcela neuspokojivou. Postrádám čísla, čísla, čísla. Mám za to, že pracovníci ministerstva by měli odpovídat daleko přesněji a přesvědčivěji. Vaše nic neříkající odpověď (není podložena čísly – výpočty) neodpovídá pracovníkům Ministerstva financí (musím si popíchnout – odpověď neodpovídá ani zaměstnanci s minimálním platem). Doložte prosím Vaše tvrzení čísly (výpočty). Pokud se produktivity práce týče a pokud ji počítáte přes zisk, vidím to asi takhle (samozřejmě zjednodušeně pro příklad): Český pekař vyrobí 100 housek a prodá je za 250 Kč. Náklady má např. 100 Kč, takže má zisk 150 Kč. Německý pekař vyrobí na stejné peci a ve stejném čase také 100 housek a prodá je za např. 500 Kč. Náklady má např. 200 Kč. Zisk tedy má 300 Kč. Při počítání produktivity přes zisk má tedy německý pekař, při vynaložení stejné práce, o 100% vyšší produktivitu práce. Mám za to, že tak nějak probíhá porovnávání produktivity práce mezi Českou republikou a jinými (západními) státy. Co se týče automobilky Škoda, odvoláváte se jen na prohlášení předsedy představenstva. Proč toto tvrzení nedoložíte výpočty? Na můj první dotaz jste neodpověděli vůbec. Ministerstvo financí by snad odpověď mělo znát. Nebo finance nespravujete? A na ostatní dotazy vlastně taky ne. Dočkám se vůbec na mé dotazy odpovědi, která bude hodna úrovně Ministerstva financí? S pozdravem Stanislav Slezák. Samozřejmě jsem se další odpovědi nedočkal. Nedalo mi to a nedávno jsem si ze stránek statistického úřadu vytáhl následující údaje: Příjemci důchodů podle druhu důchodů v krajích – změna v klasifikaci stupně invalidity od roku 2010 Kód:SZB0051PU_KR Období:31.12.2010 Příjemci důchodů 2 819 093 osob v tom – starobní důchod plný 1 645 436 osob poměrný 2 098 osob invalidní důchod – 3. stupně 232 839 osob 2. stupně 53 953 osob 1. stupně 164 361 osob vdovský důchod – sólo 39 415 osob kombinovaný 539 909 osob vdovecký důchod sólo 7 296 osob kombinovaný 87 765 osob sirotčí důchod 46 021 osob Průměrná měsíční výše důchodů – změna v klasifikaci stupně invalidity od roku 20101 Kód:SZB0071UU Období:Rok 2010 Měřicí jednotka:Kč Území:Česká republika Výše důchodu v tom podle pohlaví muži ženy Průměrná měsíční výše důchodů 9 884 10 568 9 440 Druh důchodu starobní důchod plný 10 123 11 240 9 189 poměrný 5 803 6 044 5 784 invalidní důchod2 třetího stupně 9 656 10 142 9 075 druhého 6 671 6 978 6 310 stupně prvního stupně 6 140 6 432 5 806 vdovský důchod sólo 6 744 – 6 744 kombinovaný 11 002 – 11 002 vdovecký sólo 5 660 5 660 – kombinovaný 12 429 12 429 – sirotčí důchod 5 194 5 153 5 226 Pokud si propočítáte tabulky, měsíčně se vyplácí 27,896 mld Kč na důchody. Přitom příjem dle průměrné mzdy by měl být cca 34 -35 mld. Kč. Ptám se! Kam se poděje těch cca 6 – 7 mld. Kč měsíčně? Kdo to ví? Co jsem spočítal špatně ? O jakou částku se vybere na důchody méně, než jsem spočítal? Nebo nás „naši zaměstnanci“ ve vládě a na ministerstvech obelhávají? Pokud se opravdu vybere na důchody více, než se vyplatí, proč nějaká důchodová reforma?

No jestli je TOHLE pravda…

 EU, NATO A USA

Donald Tusk zvolený do čela EU je signálem pro válku s Ruskem, Bohuslav Sobotka se snaží zabránit vymazání naší vlasti z mapy světa. Štěpení NATO a EU právě začalo, Putin ukazuje na své jaderné zbraně a varuje NATO před válkou s Ruskem! Do zbraně volají hlavně čeští pravdoláskovci

Srp 31, 2014

81 142863

Donald Tusk zvolený do čela EU je signálem pro válku s Ruskem, Bohuslav Sobotka se snaží zabránit vymazání naší vlasti z mapy světa. Štěpení NATO a EU právě začalo, Putin ukazuje na své jaderné zbraně a varuje NATO před válkou s Ruskem! Do zbraně volají hlavně čeští pravdoláskovci

Dramatický sled událostí z posledních dnů nabral ještě divočejší průběh v posledních hodinách, kdy Bohuslav Sobotka zůstal jako osamělý rytíř na bojišti obklopený hordou kumpánů, kteří mají úplně jiný názor a touží po krvi, bez ohledu na lid, vlast a národní zájmy. Jak děsivá eskalace událostí se tu před námi rozvíjí, to si nyní zkusíme velmi rychle zanalyzovat a vyvodit si z toho případné důsledky, které se budou týkat v nejbližších týdnech a měsících každého z nás.

Bílému domu se povedl tento uplynulý týden majstrštyk. Pomocí vyhrožování a vydírání díky záznamům NSA z odposlechů evropských politiků, se podařilo získat potřebné hlasy a překvapivě zvolit evropským prezidentem extrémního válečného polského jestřába Donalda Tuska, těžce pro-americky orientovaného politika, který touží po konečném řešení Studené války [1]. Tusk je trojským koněm Bílého domu v Bruselu. Jeho zvolení do čela říšského prezidentského euro-úřadu je jasným signálem pro konfrontaci s Ruskem a pro návrat amerických vojsk na evropské území, odkud v 90. letech Američané postupně odešli. Spolu s nimi se navrátí do Evropy i nukleární balistické rakety namířené na Ruskou Federaci, na což už dva měsíce upozorňují ruské noviny s odkazem na ruskou FSB, která před plány jaderné re-militarizace Západní a Východní Evropy varuje už pěknou řádku měsíců.

Na cestě ven z NATO ze strachu z jaderné konfrontace s Ruskem

Putinovo rozhodnutí výhledově začít instalovat jaderné balistické rakety krátkého a zřejmě i středního doletu na Kubě [2] je tak nyní v jasném kontrastu k rozhodnutí evropských politiků zvolit cestu vojenské konfrontace a války s Ruskou Federací. Váleční jestřábi v nejvyšších patrech unijní politiky získali navrch, bohužel. Bohužel pro občany evropských zemích, kteří se nyní musí začít připravovat zcela regulérně na 3. světovou válku, před kterou nás může ochránit už pouze jedna věc, která není nijak lichotivá, ale pro zachování míru bude nezbytná: odstoupení od uzavřených bezpečnostních smluv s agresivním NATO. Z pohledu historické analogie se nacházíme na časové ose někdy na jaře roku 1938, kdy už není jiné cesty z mezinárodní politické krize než cesty k vypuknutí války, pouze se ale ještě neví, kdy přesně to bude.

Česká republika, Slovensko a Maďarsko v žádném případě nepůjdou do války s Ruskem. To je realita a fakt, který potvrdily i poslední výroky Bohuslava Sobotky [3], Roberta Fica [4] a Viktora Orbána [5] ve vztahu k eskalaci situace a tlakům na další sankce a vojenské řešení konfliktu na Ukrajině. Tyto tři země se vydaly v posledních dnech cestou ven z NATO, přestože nikdo z médií to tak zatím nevnímá, ovšem vojenští stratégové v Bruselu toto interpretují už zcela jasně, jak zaznělo koneckonců i včera na tiskové konferenci po zasedání EU, že Česko, Slovensko a Maďarsko v konečném důsledku nikdy nezvednou ruku pro konfrontaci s Ruskem, která by překročila rámec „komorních sankcí“, což je výraz pro sankce, které nepoškozují ani Rusko, ani zmíněné 3 země.

Rychlá shoda v EU na minulých sankcích proti Rusku byla možná až dosud právě pouze díky tomu, že šlo o komorní sankce, neboť jejich přijetím se pouze deklaroval diplomatický postoj, nikoliv vnitřní přesvědčení. Jenže držení pózy na poli diplomacie proti Rusku nefunguje. Divadelní figura EU je nepřesvědčivá a v Kremlu vnímána pitoreskně, bez špetky důstojnosti. Ovšem právě tuto jalovost evropské politiky vůči Rusku má změnit nové politické vedení EU v čele s novým prezidentem Tuskem. Ovšem tato cesta je nejen cestou z bláta do louže, ale spíš rovnou z pod okapu přímo do horoucích pekel.

Velké Polsko a převzetí vlády nad Slovany

Polsko chce válku s Ruskem z historických důvodů. Obsazení části Ukrajiny a znovuvytvoření Velkého Polska je pouze učebnicovým scénářem možné motivace. Ve skutečnosti jde o jinou snahu, totiž o obrovské úsilí Varšavy, aby převzala vedoucí úlohu slovanských a obecně i post-komunistických zemí v Evropě. Poláci se snaží o uchopení této slovanské vůdčí pozice velmi dlouho, už od středověku a s různými úspěchy se jim to dařilo, i když obvykle jen na krátkou dobu. Konečným cílem je eliminace Moskvy jako mocenského centra ve Východní Evropě a jeho přesunutí do Varšavy.

Bez ruské hrozby na východě získá Polsko křídla a stane se samo hrozbou jak pro Slovensko, tak i pro Českou Republiku. Všichni pamatujeme na 1. Republiku, která čelila útoku polských a maďarských vojsk, viz. boje o české a slovenské pohraničí. Tahle válečná epizoda, dodnes důsledně upozaďovaná dnešními historiky, včetně toho, že Polsko de facto vyprovokovalo II. sv. válku útokem na Německo, což je dodnes výbušné a v médiích utajované a zakazované téma, podobně jako téma Holocaustu a bizarních počtů židovských obětí, představuje hlavní důkaz skutečně motivace Polska k nevraživosti vůči Rusku.

Pokud se vrátíme do Česka, tak můžeme konstatovat, že posledním normálním politikem v této šílené protiruské kampani v Evropě je český premiér Bohuslav Sobotka. A nutno dodat, že to je hodně překvapivé zjištění u politika, který nějakými pevnými politickými pilíři své názorové konzistence nedisponuje. Ovšem jedna věc se mu nedá upřít, že dokáže vycítit smrtelnou hrozbu a krizi. To dokázal koneckonců těsně po volbách, když efektivně vynuloval pokus o stranický puč ze strany Michala Haška. Sobotka zřejmě opravdu odhalil hrozivé obrysy scénáře Bruselu, který vede celou Evropu krůček po krůčku k otevřenému válečnému konfliktu s Ruskou Federací.

Hranice naší země nemáme garantované!

Jaké máme signály? Tak především si všimněte, že v médiích už se politici nebojí mluvit o „válce s Ruskem“. Putin vysílá do světa prohlášení, v nichž se opírá o počty rozmístěných nukleárních hlavic na ruských balistických nosičích [6], zatímco čeští pravdoláskovci v čele s jistým šlechticem se špatnou českou výslovností volají po vstupu vojsk NATO na Ukrajinu a po vyzbrojování kyjevské junty zbraněmi ze západu, bez ohledu na hrozby ze strany Ruska a bez ohledu na národní zájmy naší země, její bezpečnosti v evropském kontextu a jejího přežití na mapě Evropy v případě vypuknutí 3. světové války. Protože Česko by po takové válce zřejmě z mapy Evropy zmizelo, spolu se Slovenskem.

Česká Republika a ani Slovensko nemá své hranice historicky akceptované ze strany sousedů, jak uvedla nedávno Komsomolská Pravda v článku Valerije Karpovcova a jediná země, která bilaterálně uznala a uznává historické hranice ČR a SR je bývalý Sovětský Svaz a jeho nástupce, dnešní Ruská Federace. Ani Německo, ani Polsko, ani Maďarsko neuzavřeli s ČR ani SR smlouvy o „historické akceptaci hranic“, což je diplomatický instrument, který v mírovém stavu sice nehraje roli, ale v případě poválečného uspořádání je naprosto klíčový pro zachování zemských hranic. Po příští válce, ať už se bude jmenovat jakkoliv, může Česko zmizet z mapy světa, a to zcela legálně a právně, podle mezinárodního práva, neboť historicky 2/3 jeho území mělo německý historický a etnický původ, ze stejné poloviny má Slovensko historický i etnický renonc ohledně prokazatelně maďarského území. Existují totiž dva děsivé scénáře, které povedou k této tragédii pro naše dva národy, pokud vojska NATO vstoupí na Ukrajinu a vypukne válka s Ruskem.

Ten první předpokládá, že Česko dodrží všechny dohody a v případě války s Ruskem bude společně s NATO vést válečné operace na frontě proti Rusku. Pokud se Rusko rozhodne pro konvenční válku, ve které nemá Rusko v Evropě konkurenta, budou ruské tanky ve Střední Evropě nejpozději do měsíce od vypuknutí bojů. Česko zanikne a stane se zřejmě ruským protektorátem, po vzoru Čečenska nebo Abcházie. Pokud se NATO podaří postupující ruské bojové pozemní svazy zastavit operačně-taktickými nukleárními zbraněmi, Rusko odpoví stejnými zbraněmi a z Česka se stane potom spálená země. Kde v té době bude pobývat Karel Schwarzenberg a další váleční štváči? Odpověď známe: v USA, kam zavčas utečou, kde již mají nakoupené pozemky a domy. Utečou tam ale bez svých naivních voličů, pochopitelně, ti v Česku zůstanou napospas svému osudu.

Druhý scénář předpokládá, že Česko couvne a nepřipojí se k NATO a k válce proti Rusku. K tomu teď směřuje politika vlády Bohuslava Sobotky. To nás sice ochrání před ruskou odvetou, ale nikoliv před obsazením naší země vojsky NATO, které zahájí okupaci naší země i proti naší vůli kvůli strategické frontové poloze Česka. NATO nebude českou neutralitu respektovat. Hlavní je, že 1. válečný front se očekává na polském území, pro vstup do Střední Evropy je toto nejsnadnější cesta, takže válku s Ruskem by opět odneslo nejvíce Polsko.

Dojde na okupaci Česka ze strany NATO?

Ustupující polská vojska by se přesunula na jih, právě na území Česka. Vytvoření okupačního území v ČR i proti vůli české vlády by bylo nezbytné pro NATO, přeskupení pozemních vojsk NATO by v členitém pohraničním terénu ČR bylo dobře chráněno pozičně před nepřítelem, podobně jako za II. sv. války, kdy právě na českém území odolávaly nacistické jendotky nejdéle až do konce války, s výjimkou Dunkirk ve Francii. Rusko by však tento ústupový manévr předpokládalo a snažilo by se mu předejít otevřením 2. válečného frontu přes Slovensko a Česko, ve snaze vpadnout Polsku do zad z jihu. Rozbor potenciální ruské invaze do Evropy ve válce s NATO byl komentován v dokumentárním cyklu „Fronta“ na ruské státní televizi.

Oba tyto scénáře však počítají s tím, že žádná ze stran neztratí hlavu a nepoužije v konfrontaci strategické jaderné zbraně. V takovém případě by Evropa shořela v nukleárním ohni, zatímco Rusko i USA by jadernou výměnu zřejmě přežily, zčásti, i když s obrovskými ztrátami. Velikost území obou zemí dává šanci na přežití. Ne však na hustě obydleném a malém území Střední Evropy. Zde bychom zařvali všichni, bez rozdílu, jeden vedle druhého.

Česká elita a průmyslníci začali přesunovat své majetky do zlata ve Švýcarsku. Hromadně. Za posledních několik měsíců bylo konvertováno do zlata více peněz, než kolik jich bylo konvertováno za posledních 30 let dohromady. Něco se děje, něco se chystá, děsí se investoři po celém světě. Zlatá diverzifikace nabírá neuvěřitelné obrátky. Něco podobného bylo možné vidět pouze v letech 1938 a 1939 v Evropě, těsně před vypuknutím války. Investoři a finančníci z nejvyšších kruhů vyklízejí monetární trhy a ukládají zisky do zlata a drahokamů, hlásí ruský komentář listu Ekonomist. Čeká se válka? Z pohledu neskutečných manévrů na trhu se zlatem zcela jednoznačně! Válka se stane katalyzátorem globální ekonomiky, rekonstrukce zničené planety (všimněte si, že není použito slovo „světa“) nastartuje nový světový růst, válka ale už ve skutečnosti dávno hoří, i když zatím jen na ekonomickém poli.

Evropa si myslí, že dokáže Rusko vojensky porazit, politici v Bruselu ztratili rozum

Ruské televizní stanice už více než měsíc vysílají dokumentární pořady a polemiky o jaderných zbraních, válkách, jaderných testech, noviny přinášejí obrázkové články o tom, co dělat, když by nastala jaderná zima, prezident Putin odkazuje v rozhovorech na jaderný arzenál Ruska a evropští politici div nevyškrábou oči českému premiérovi za to, že jako jediný matador v EU se snaží uhasit první jiskry doutnajícího válečného pekla 3. sv. války v Evropě. Je načase, aby občané se ozvali. Aby vyšli do ulic, aby varovali před hrozící 3. sv. válkou.

Nespoléhejte na to, že Putin nepoužije jaderné zbraně! Rusko je odhodláno vymazat Evropu z povrchu planety, pokud se NATO pokusí o invazi do Ruska, Putin použije jaderné zbraně bez zaváhání, při sebemenším náznaku ohrožení Ruska nebo ruských občanů, které by kdokoliv ohrožoval zbraněmi, invazí či přímým vojenským útokem. Za tohle nám Krym ani Ukrajina nestojí. Nechejte Moskvu, ať se vypořádá s kyjevskou juntou po svém. Oni svrhli demokraticky zvoleného prezidenta, Brusel jim pomáhal. Washington jim pomáhal. Kdo z nás má zájem tahat horké kaštany z ohně za kyjevskou juntu? Komu prospěl Majdan v konečném důsledku? Profitují z něho pouze USA a ukrajinští oligarchové. To stojí k zamyšlení.

-VK

Tak kdo je tady diskriminován?

Jana Kořínková
 download.php?bid=00012d80000000013c4488cc02a90494&idx=5
Po rozhovoru s žákem 7. třídy tzv. zvláštní školy (Romem) o jeho představách o budoucnu, jsem ztratila poslední naději, že ta práce není marná…

„Po základce nic dělat nebudu.“
Proč?
„U nás chlapi nedělají, táta by mě zabil. Však můžu být na pracáku a v důchodě, ne?“

A tatínek nepracuje?

„Ne, je v invalidním důchodě. Je mu 35, bolí ho záda.“

To je jen podstatný úsek „diskuze“, kdy jsem to pedagogicky nezvládla a ukázala chlapci svoji půl roku starou jizvu po operaci páteře, a řekla, že jsem epileptik a mám vysoký tlak a je mi 45 let, pracuji od 18 let,a během té doby jsem ještě vystudovala peďák a psychologii, abych mohla dělat to, co mě baví. Už mě to ale nebaví. Denodenní hádky s romskými rodiči, proč by měli posílat děti do školy s  výmluvou, že oni taky neumějí číst a psát a jsou „v pohodě“. Z našich daní.
A to je jen zlomek problémů, které s našimi diskriminovanými spoluobčany stále ve škole řešíme…
Už jsem zřejmě rasista a to, že chceme, aby měli Romové stejné povinnosti jako ostatní, je přece diskriminace, no ne? Tohle do nebe volající zvýhodňování Cikánů musí jednou pro vždy skončit.
Šiř, kam to jde !!!
P.S.: Dnes mi přinesla romská matka zprávu z PPP z vyšetření syna.

Nemá žádnou vadu, jen sociální znevýhodnění.
 Byla doporučena integrace a osobní asistent. Podotýkám, že 1.ročník opakoval, dále postupuje s nedostatečnými.Nic nedělá,  jen se vá lí v lavici a vyrušuje, chodí za školu a krade v supermarketu. Jen všem přidělává práci a okrádá nás o čas, který bychom mohli věnovat dětem, které to opravdu potřebují a zaslouží si naši pozornost.
O tomhle mluvil náš prezident a málem ho ukamenovali!!!
Nemluvě o finančních prostředcích, které nejsou tam, kde je škola nutně potřebuje. Nikdo z jeho rodiny nepracuje, jen pobírají dávky. Diví se někdo, že se stáváme rasisty? Kdo je u nás vlastně diskriminovaný?

 

 

 

 

 

: