Archiv pro měsíc: Květen 2015

Harvardský a Houstonský projekt

Predmet:   Harvardský a Houstonský projekt

Začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia získala sovietska rozviedka materiály opisujúce detaily tzv. Harvardského projektu. Bol to detailný program zničenia ZSSR a Východného bloku celkovo. Projekt pozostáva z troch dielov: Perestrojka – Reforma – Zavŕšenie a bol rozvrhnutý na tri päťročnice.

Počas prvej päťročnice plánovanej na roky 1985-1990 mala prebehnúť Perestrojka, ktorá mala vopred naplánované takéto ciele:

1. Glasnosť

2. Boj za socializmus s ľudskou tvárou

3. Príprava reformy „od socializmu ku kapitalizmu“

4. Perestrojku mal viesť prioritne človek z prostredia Ústredného výboru KSSZ

Hoci sa tieto materiály dostali do rúk spravodajskej služby v semdesiatych rokoch, Gorbačov – „Inside Man“ CIA už bol američanmi inštalovaný a mal silnú pozíciu. Bolo už teda neskoro… !!!!

Druhý diel bol venovaný reforme navrhnutej na roky 1990-1995 a mal tieto ciele:

1. Likvidácia svetového socialistického systému

2. Likvidácia Varšavskej zmluvy

3. Likvidácia Komunistickej strany ZSSR

4. Likvidácia ZSSR

5. Likvidácia patriotického vedomia národa

6. Reformu mal viesť už druhý vodca

Tretí diel sa volal „Zavŕšenie“. Jeho ciele boli nasledovné:

1. Likvidácia sovietskej armády

2. Likvidácia Ruska ako štátu

3. Likvidácia atribútov socializmu: bezplatné vzdelávanie a bezplatná
lekárska starostlivosť

4. Zavedenie atribútov kapitalizmu typu: „za všetko sa musí platiť“

5. Likvidácia pokojného života v Leningrade a Moskve

6. Likvidácia štátneho vlastníctva a zavedenie súkromného vlastníctva
kompletne všade

7. Etapu Zavŕšenia plánovali zrealizovať doslovným „vymŕzaním“ hladného obyvateľstva Ruska; postavením moderných ciest po celom Rusku
a rozšírením a prestavaním prístavov, aby sa dali vyvážať všetky
nerastné suroviny Ruska za hranicu

8.Zavŕšenie už mal viesť tretí vodca

Keď sa vnímavo pozrieme na materiál zistíme, že všetko, čo sa odohrávalo za posledné desaťročia bolo plnením bodov tohto plánu. Rozdiel bol iba v nejakých 3-4 rokoch posunu štartu realizácie, čo je nepodstatné.

Typickým úspešným zavŕšením je vývoj na Ukrajine, ktorá sa z 55 miliónového štátu – akým bola pri poslednom sčítaní ľudu za ZSSR a pri
rozdelení – stala sa v skutočnosti k dnešku už možno ani nie 40 miliónovou. Okrem ďalších detailov – s ktorými bol vysoko spokojný aj architekt tohto projektu – politický technológ Z. Brzezinski – pri poslednej návšteve Ukrajiny pred niekoľkými rokmi, pričom cieľom jeho cesty bola inšpekcia stavu plnenia plánu. No a vďační Ukrajinci mu ešte udelili aj titul čestného občana mesta Ľvov… !!!
Ukrajina je aj jedinou postsocialistickou krajinou, ktorá za dve desaťročia svojej existencie zaznamenala nulový hospodársky rast. Takýto“vlastenci“ ju viedli. No toto ešte nie je všetko.

Po ukončení Harvardského projektu sa objavil tzv. Houstonský projekt. Je zameraný najmä proti Rusku, lebo rozbitie ZSSR a Socialistického bloku vrátane Varšavskej zmluvy už nastalo. Houstonský projekt plánuje realizáciu rozdelenia Ruska na okupačné zóny, malé štátiky. Sibír má patriť USA, Severozápad Nemecku, Juh a Povolžie Turecku, Ďaleký Východ Japonsku. Tento projekt sa už nedarí realizovať, na základe čoho USA viditeľne znervózneli a pristúpila k urýchľovaniu tempa, ako sa len dá. Rusko vyváža 57% vyťaženej ropy, 40% zemného plynu, 90% medi, 97% niklu, 99% hliníka, no namiesto „servisu zadarmo“ dokázalo na tom zarobiť a i modernizovať armádu, ktorá už podľa amerického scenára nemala existovať. Napriek tomu sa stále Západ pozerá na Rusko ako na surovinovú kolóniu.

Podľa Harvardského projektu sa USA chová k Rusku nie ako k jednému
suverénnemu štátu, ale ako k rade malých štátikov. Na plné obrátky prebieha rozpracovanie a implementácia techník politickej technológie, ktoré majú viesť k rozdeleniu Ruska na malá štátiky. Na tomto pláne pracoval už A. Dalles, prvý
riaditeľ CIA.

Aké dnes pozeráme filmy? Aké knihy sa dnes predávajú? Jasne vidno, že
Západ ani v najmenšom neustúpil od svojich plánov. Jeden zo spoluautorov Harvardského projektu – Z. Brzezinsky – na uzavretom zasadnutí povedal:

„Nový svetový poriadok o hegemónii USA sa vytvára proti Rusku, na účet
Ruska a na ruinách Ruska. Niet pochýb o tom, že Rusko skôr alebo neskôr bude rozbité a pôjde pod nútenú správu.“

Špeciálna časť tohto plánu je osud slovanských národov tak, ako to bolo už v Hitlerovom pláne Barbarosa. Američania dokonca uviedli v projekte konkrétne čísla. Totálna likvidácia 300 miliónov Slovanov, spolu s nimi aj všetkých Židov. Týchto totiž najskôr použili na svoje ciele na rozkol a zničenie slovanských národov, a potom ich čaká ten istý osud. V procese likvidácie Slovanov prišli k veľkému majetku a o tento sa s nimi Svetová vláda nehodlá deliť. Svoju úlohu splnili. Toto je v projekte napísané jasne a nedvojzmyselne, Židia sú určení na likvidáciu hneď za Slovanmi.

Ak si toto prečíta človek ešte schopný myslieť, tak naozaj musí začať rozmýšľať. Pre biomasu ostatne naša stránka ani nie je určená. Rusko má oficiálne okolo 144 miliónov obyvateľov, pričom skutočných Rusov, t.j. v dnešnom ponímaní Slovanov je iba niečo okolo 80 miliónov. Veď v samotnej Moskve dnes žije už iba 30% Rusov a podobne to je aj v Petrohrade. Rusi sú jednoducho iba prví, lebo sú stále pre USA hrozbou. No a za nimi pôjdeme aj my všetci – lebo podľa tvárí dobre vedia, kde geneticky patríme a teda akú hrozbu môžeme do budúcna predstavovať. Chcú mať už absolútnu istotu. No a u nás Judáši len tak prekvitaju; – stále im nič nedochádza, a sotva aj vôbec niekedy dôjde. Veď americké médiá o ničom takom nehovoria… ale veď oni nespomínajú ani Göbbelsa a jeho známy citát o dôslednom opakovaní…

Hlavnou metódou na dosiahnutie tohto cieľa je naša vzájomná likvidácia vo vzájomných vojnách a krviprelievaniach. Citát z plánu Houstonského projektu:

„Ukrajinec si bude myslieť, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svoju slobodu. Bude si myslieť, že nakoniec dosiahol slobodu. No vtedy sa dostane do úplnej závislosti od nás. To isté si budú myslieť aj Rusi, že bojujú za svoje národné záujmy. Že si navracajú im odňaté zeme atď. To všetko budeme robiť pod zámienkou rôznych suverenít boja za národné ideály. Ale zároveň nedáme ani jednej zo strán možnosť na sebaurčenie na základe národných hodnôt a tradícií. V tejto vojne hlupákov slovanskí debili budú oslavovať seba ale posilňovať nás, hlavných organizátorov vzájomných vojen, pričom v krvavých udalostiach nebudeme priamo účinkovať.“

Ešte ďalší citát z ich plánu:

„Veľmi dobre vieme, že nacionalizmus posilňuje národ, robí ho silným.
Heslo internacionalizmu zastaralo a už nefunguje ako v minulosti. Preto ho zameníme všeobecnými ľudskými hodnotami, čo je jedno a to isté. Nepodľahneme nijakému nacionalizmu, a tie národné hnutia, ktoré sa snažia vyviesť svoje národy spod nášho diktátu, zničíme ohňom a mečom, ako sme to urobili v Juhoslávii, Srbsku, Iraku.“

Ďalší citát:

„Zámenou za národné hodnoty dáme patriotizmus, patriotizmus balalajok
a opitých sĺz. Nedovolíme žiadne Hi-Tech, čo privedie k úplnému úpadku
v priemysle, ktorý degradujeme na produkciu predmetov primárnej spotreby pre ohraničený kontingent otrokov, ktorí nám budú ťažiť suroviny. Medzi obyvateľmi miest je veľa inžinierov, kvalifikovaných pracovníkov, učiteľov, lekárov. Týmto vytvoríme také podmienky pre život, že budú sami utekať zo svojej krajiny. Naša hlavná devíza je rozloženie mládeže, čím porazíme akýkoľvek národ. Zbavíme ich spoločnosti ich mládeže, rozložíme ju sexom, rockovou hudbou, násilím, alkoholom, fajčením, drogami, t.j. zbavíme ich spoločnosti, budúcnosti“.

„Hitler bol hlúpy chlapec, lebo konal otvorene. Musel plniť dôležitú
robotu, spáliť milióny ľudí, postrieľať, zakopať a pod. Nechal za
sebou krvavé stopy. Ale my konáme prefíkanejšie, po nás neostanú
stopy, ale zasejeme medzi národmi strach, strach o život, ktorý nás
nebude stáť nič. Strach o svoje pracovné miesto, ktoré môže kedykoľvek
stratiť. Strach o budúcnosť. Strachom budeme oslabovať národy. My pod
zámienkou demokracie dáme slobodným debilom monarchiu. Každému
bábkového prezidenta a čo najviac osláv, svetiel, pompy. Monarchia je
dobrá tým, že všetku energiu nasmerováva do zmätku a odpútava od
našej tajnej, aktívnej práce v štruktúrovaní obyvateľstva na vzor,
ktorý potrebujeme. Spôsobom výmeny kádrov na najvyšších miestach
silových štruktúr posunieme ďalej našich ľudí na čelo armády,
ministerstva vnútra, Federálnej služby, špeciálnych jednotiek, čím
všetko bude priamo podliehať prezidentovi, t.j. nám. My budeme mať v
rukách iba povrázky, ktoré idú k rukám prezidenta a my budeme za tieto
povrázky ťahať tak, ako potrebujeme my na dosiahnutie nášho
grandiózneho plánu.“

Ale môžeme čítať aj ďalej:

„Slovanstvo, spojenie Rusov, Ukrajincov, Bielorusov, tie najnepokornejšie národy sveta – nepokorní sú kvôli svojim psychickým a rozumovým schopnostiam, ktoré vychádzajú z mnohých pokolení predkov a aj
génov, ktoré sa nedajú nijako upravovať. Slovana, Rusa, Bielorusa,
Ukrajinca možno zničiť, ale nikdy ich nemožno poraziť. A preto toto
semeno treba zlikvidovať, najskôr rýchlym znížením ich počtu. Na
planéte sa intenzívne otepľuje klíma, pustina sa presúva na sever rýchlosťou 10 km za rok. Strata vody na Zemi postupuje rýchlosťou 25 m
za rok. O 20-30 rokov bude treba uvažovať o presídlení veľkých más
civilizovaných národov severne od ich terajšej lokality. V tom čase na Kubáni, v Rostovskej oblasti, na Ukrajine bude subtropická klíma a na severe Ukrajiny klíma dnešného Zakaukazska. Slovania sú tu iba dočasní hostia a musia byť odsunutí. Vyženieme ich ďaleko na sever, za hranice Moskvy. Tam bude malé severné teritórium, rezervácia s kompaktným obyvateľstvom – ako sú indiánske rezervácie v USA. Všetci Slovania – 300 miliónov – sú určení na likvidáciu. Za nimi majú ísť Židia“.

Tieto dokumenty sú dnes odtajnené, dajú sa nájsť na internete a prečítať. Okrem toho tam možno nájsť aj ďalšie dokumenty a zaujímavé materiály, zacitujme si napríklad generála Powella:

„Rusko musí zabudnúť, že má nejaké záujmy v republikách bývalého ZSSR. Nedovolíme Rusku zasahovať do záležitostí bývalého ZSSR, lebo
obnovenie ZSSR nezapadá do strategických cieľov vlády USA.“

Pozrime sa aj na úryvky z direktívy Rady bezpečnosti USA č. VS 20/1:

„Na území rozpadnutého ZSSR sa nesmie uchovať vojensko-ekonomický
potenciál, ktorý v budúcnosti, nezávisle od sociálneho zriadenia na tomto území by sa mohol znovu obnoviť, konsolidovať sa, a tak sa stať potenciálnou hrozbou americkej hegemónii. Nie je dôležité, aká bude vláda budúceho Ruska, ona vždy musí ovládať len ohraničený vojenský potenciál a musí existovať v stave plnej ekonomickej závislosti od USA. Od Ruska sa vyžaduje:

 1. Demontáž vojenských zariadení a plné odzbrojenie

  2. Odchod z kľúčových geopolitických regiónov planéty

  3. Zničenie najskôr vojensko-ekonomického potenciálu a potom aj celej
  industriálnej základne porazenej krajiny.“

  Zatiaľ všetko išlo viac-menej podľa plánu. Naša úloha je pochopiť podstatu tohto konania, teda nepostupovať v nevedomosti a tieto plány spoločne so všetkými Slovanmi prekaziť, inak neprežijeme ! Slovania ako jednoliaty národ nesmú dovoliť medzi sebou vnútorné rozoštvávanie, a takto sa nám to podarí. Paradoxne napríklad už aj verejná mienka v Izraeli dávno prešla na stranu Ruska v ukrajinskom konflikte. Židia – tí, ktorí rozmýšľajú – už pochopili, že v novej dobe už nemožno postupovať proti Slovanom, lebo zahynú aj oni. Tu treba rozlišovať medzi Židmi a Sionistami, ktorí sa považujú za elitu, a ktorí nepovažujú ani ostatných Židov za rovných, skôr naopak. Ide naozaj o všetko!

No a na dôvažok nezabúdajme, že horeuvedené fakty pochádzajú výlučne z ich vlastných materiálov, z materiálov tých, ktorí sa volajú Svetová vláda.

USA – podľa vlastných slov ich diplomatov – investovali do Ukrajiny 5
miliárd dolárov na to, aby tam bola taká slobodná vláda akú chce USA.
Treba nám vedieť, že tí, ktorí podporovali priamo aj nepriamo Majdan
predstavujú iba 16% obyvateľstva Ukrajiny. A tí najradikálnejší zo
Západnej Ukrajiny – fašisti – tvoria iba 10% obyvateľstva Ukrajiny. No
a títo zakázali ešte aj používať jazyk – ruský jazyk – ktorý používa 70% obyvateľstva Ukrajiny, hoci Rusov priamo je niečo okolo 9 miliónov. Obyvateľstvo Ukrajiny neraz hlasno na rôznych mítingoch protestovalo proti vláde, ktorá prišla k moci násilným spôsobom a ani zďaleka nepredstavuje mienku ani len polovice obyvateľstva, no západné médiá počúvajú iba tých, ktorých sami inštalovali a financovali.

Sumu, ktorú Západ reálne „investoval“ do Ukrajiny je potrebné minimálne strojnásobiť, ak berieme do úvahy rozličné granty EÚ a iných krajín NATO, granty zo zdrojov spravodajských služieb, ktoré sa nikde nikdy nepublikovali.

Akonáhle Janukovič odmietol asociačnú zmluvu – vieme prečo – tak hneď
ako šibnutím čarovnej paličky sa objavili tisíce ľudí na Majdane, kde okrem každodennej, pravidelnej varenej stravy, 3x denne sa tešili aj kultúrnym programom, vystúpeniam rozličných umelcov a podobne. No to nebolo všetko, postupne sa začala rozdávať už spomenutá výstroj a výzbroj. Odkiaľ sa na to brali peniaze? Podľa údajov analytika Sergeja J. Glazeva, poradcu prezidenta Putina v otázkach regionálnej ekonomickej politiky, stálo (a stojí) USA udržiavanie ukrajinského protestu 20 miliónov dolárov týždenne. Ale peniaze sú iba jedna strana mince. Oveľa dôležitejší vklad do Majdanu bolo to, že americké veľvyslanectvo v Kyjeve sa v skutočnosti zmenilo na štáb vzbúrencov. Využívajúc diplomatickú imunitu americkí diplomati realizovali
stretnutia s lídrami protestantov, realizovali inštruktáže, rozdávali zbrane a verbovali bojovníkov. Čo sa nepodarilo pokojným spôsobom, to chcú USA dosiahnuť riadeným chaosom. Ak by si bol Janukovič dovolil rozhodne zakročiť proti majdanovcom – čo určite mal – tak 20 rokov cielenej roboty amerických diplomatov a 15 miliárd dolárov by letelo hore komínom. To sa nesmelo stať.

To je zase nářez!

Další neuvěřitelná šmíra.

Kdo jim na to dal peníze? Autor: Martin Kohout | Publikováno: 27.2.2015 | Rubrika: Ostatní Naše současná filmová „elita“ si nedávno udílela ceny na tzv. „Českých lvech“. Hlavní cenu dostal zcela neznámý snímek „Cesta ven“ pojednávají o „sociálně vyloučených Romech“. Bylo to pro mnohé překvapení. Nicméně pro ty, kteří sledují současné „společenské trendy“ nikoliv. Ten film vyhrál nikoliv díky kvalitě námětu a zpracování atd., ale kvůli tzv sociálnímu tématu. Tedy trpící menšina, utlačovaná rasistickou většinou…. Film v kinech navštivilo neuvěřitelných 4 000 diváků (slovy čtyřitisíce). Asi těžko by se hledal film, který měl v CR historicky nižší návštěvnost třeba i jen v artových kinech. To samo o sobě vypovídá o jeho „uměleckých kvalitách“. Neodolal jsem a pokusil se film vidět a posoudit sám. Bohužel mě nezklamal. Velmi banální příběh mladé Cikánky, kterou celý svět (a hlavně bílí utlačují) a ona se nevzdává a bojuje za své štěstí. Všude jí utlačují, v práci, v obchodě, dokonce i na úřadě práce, kde je úřednice tak „drzá“, že požaduje plnění jistých podmínek k výplatě sociálních dávek….Film sám je velmi průměrný až slabý ve všech ohledech. Tedy s výjimkou toho multikulturního… a jen s velkým vypětím ho lze dokoukat do konce. Není tedy divu, že z hlediska divácké návštěvnosti zcela propadl. Více než 4000 neziskovkářů, novinářů a europarazitů si na něj do kina cestu nenašlo. Běžný Čech je totiž konfrontován s mulitukturní realitou mezietnického soužití a bojem menšin za stěstí a podobné vybájené příběhy vidět nepotřebuje. Má své osobní zkušenosti. Jako třeba já. Před časem potřebovala naše rodina vysázet znovu část vytěženého lesa. Objednali jsme si „partu“. Majitel firmy nás upozornil, že to budou Cikáni. Jenže byli jsme tehdy ještě bez předsudků a řekli OK. Parta dorazila ve složení bílý předák a zbytek Cikáni. První dva dny Cikáni pod trvalým dohledem onoho předáka ještě jakž, takž pracovali. Jenže pak milý předák odjel na dovolenou a ony Cikány jsme již nikdy v lese neviděli… když jsme si hledali náhradu na dokončení práce v lese naší podmínkou bylo, že to budou Češi, nebo Ukrajinci…. Kamarád vlastní stavební firmu. Stále by potřeboval pomocné dělníky. Nepožaduje žádnou kvalifikaci, jen ochotu pracovat. Za svoji kariéru prý zkusil asi 30 Cikánů z různých koutů země i Slovenska. Zapřísahal se, že již žádné nikdy nevezme. Naprostý nezájem o práci a práci hledali pouze, když již neměli nárok na sociální dávky… Na naší zkušenosti nezmění nic, ani podivné kampaňě na zlepšování image Cikánu placené z našich daní, ani pochybné agentury pro sociální začleňováni a jejich luxusně placení úředníci.. Kdo to protičeské sebemrskačství a kratochvíli režiséra P. Václava platil? Umění chtiví diváci? Nikoliv, těch přišlo jen 4 tisíce a to by zaplatilo tak catering při natáčení. Cikáni, aby změnili údajný stereotypní „pohled české většiny“? Nikoliv. Kdo tedy…? Ale ovšem, jako vždy! Právě ti, které měl tenhle film pohanět a „převychovat“. Tedy běžní bílí Češi, co chodí do práce, platí daně, starají se o rodiny… a jako obvykle se jich nikdo neptal. Tedy konkrétně Státní fond kinematografie, Česká televize a ještě další české a francouzské státní organizace. Nabubřelí a aragonatní „umělci“ se přece nějaké bílé lůzy nebudou na jejich názory ptát. Nikým nepohrdá tento druh „umělce“ víc než tou masou Čechů, která jej živí a umožňuje mu snadný život z grantů a dotací. On se rozpálí nad sociálním „vyloučením Romů“, kteří nikdy v životě nepracovali. On se nadchce pro „chudáky muslimské uprchlíky“. V jeho velkém a citlivém srdci pak přirozeně na ty, co ho živí, nezbývá místo. Co by také chtěli, jim stačí přece ten jejich „lahváč a řízek“… Korunu této elitářské aroganci nasadil jistý p. Svěrák prohlášením, že ceny na estrádě předávali lékaři, protože to je jediná profese, které si „umělci“ váží…. Co s tím? Tento propagandistický multikulturní blábol je jen dalším důkazem, jak se současné parazitující „euroelity“ zcela odtrhly od své země a těch, kdo je živí. Zbavme se jich tedy. Odřízněme je od našich peněz. Já nechci platit daně na arogantní a podprůměrně multikulturní umělce, neziskovkáře, byrokraty apod. a jsem si jist, že většina z nás je na tom stejně….

Václav Dvořák – Jak jsem se stal válečným zločincem – KOSOVOONLINE.CZ

Václav Dvořák – Jak jsem se stal válečným zločincem – KOSOVOONLINE.CZ

2012-10-29  (08:57)

Středa 24. října 2012

Stát se válečným zločincem je v dnešním světě poměrně snadné. Stačí, když vás tak označí americká administrativa a už se vezete. Nejbližší stanice Haag a jeho soudy. Stručně vám popíši, jak jsem k tomu přišel já.

Moje válečné zločinectví začalo docela nenápadně a nevinně. Vystál jsem dlouhou frontu čekatelů na podpis paní Albrightové. Autogramiáda se konala v prvním patře paláce knih Luxor a já měl pro bývalou paní státní tajemnici vlády USA dárek.

Otitulkovanou anglickou verzi dokumentárního filmu Uloupené Kosovo a pár plakátků. Ochranka mne sice upozornila, že paní Albrightová podepisuje jen knihu a žádné plakáty či fotografie, ale s dárkem mne pustili až k ní. Se mnou šli kamarádi, kteří se spolu se mnou právě vrátili z poznávacího zájezdu na Kosovo.

Paní Albrightová, přinesl jsem vám jako dárek svůj film, který jsem natočil na Kosovu“. Počáteční úsměv bývalé ministryně zahraničních věcí začal tuhnou ve chvíli, kdy jsem vytáhl plakáty. Na plakátech byli jen fotografické motivy z posledních válek na Balkánu. Nebyl jsem u stolečku, kde se knihy podepisovaly, sám. Bylo nás pět a plakátů bylo také pět. Poprosil jsem paní Albrightovou, aby nám místo knížky podepsala jiná svoje díla, kterými se proslavila na Balkáně.

Na prvním plakátu byly motivy z války v Bosně. Připomínali, jak americká administrativa přivedla do Bosny džihád a koordinovala s Íránem vyzbrojení a zásobování 4 000 mudžahedínů, kterým v té době právě skočila „práce“ v Afghánistánu. Přes 98 000 mrtvých, nenávist a etnicky a nábožensky vyčištěné prostory střední Bosny jsou konečným účtem této války. Dalším motivem byly fotografie usekaných srbských hlav, s kterými muži velitele Oriće hrály ve Srebrenici fotbal před tím, než armáda Republiky Srbské město od muslimských zločinců osvobodila. To, že se USA tehdy přidaly na stranu islámských fundamentalistů je dílo především paní Albrightové, pana Clintona a jeho manželky. Americký velvyslanec v Bělehradu tehdy, na začátku bosenské občanské války, tlačil na vůdce bosenských muslimů Izetbegoviće aby vypověděl čerstvě podepsanou Lisabonskou dohodu (Cutileirův plán) a zničil tak mír v Bosně na několik dlouhých a krvavých let. I to bylo dílo tehdejší americké diplomacie.

Na druhém plakátu byla zachycena operace Oluja. Při té bylo z Chorvatska vyhnáno před 220 000 starousedlých Srbů. Etnická čistka velkého rozsahu. Její strůjci dodnes nebyli potrestáni a Srbové se na své majetky nemohou vrátit. Paní Albrightová, tehdy na půdě OSN, odváděla pozornost tvrzením o masových vraždách ve Srebrenici, mávala jakýmisi družicovými snímky, na kterých prý byly zachyceny čerstvé masové hroby. Fotografie jsou dodnes prý tajné. Možná proto, aby si paní státní tajemnice dodatečně neuřízla ostudu. Na označených místech totiž žádné hroby nalezeny nebyly. To jen paní Albrightová potřebovala na půdě OSN před světem a americkými voliči zdůvodnit chystané bombardování pozic armády bosenských Srbů, na které síly bosenských Poturčenců a mezinárodních muslimských dobrodruhů nestačily. Nezapomeňme, že tedy byl ještě Usáma bin Ládin americký spojenec a po světě jezdil s pasem nově vznikajícího muslimského státu v Bosně a Hercegovině. Protisrbská propaganda, vymýšlení masových poprav civilistů ve Srebrenici atd. měly jen odvézt pozornost od chystané etnické čistky v chorvatské Krajině a Slavonii. Začala měsíc po osvobození Srebrenice pod krycím názvem Oluja. Operaci tehdy odborně připravilo a řídilo několik desítek vysokých amerických důstojníků, kteří byli vládou USA dočasně penzionováni, aby mohli vstoupit do služeb soukromé válečnické firmy. Naplánovali a s chorvatskou armádou provedli genocidní útok na chorvatské Srby a po skončení toho jobu byli armádou Spojených států opět přijati zpět na své původní funkce a do stejných platových tříd. Tím se režiséři oné válečné ohavnosti vyhnuli dotěrným otázkám novinářů a na půdě Kongresu.

Na třetím plakátu jsme paní Madleně rozené Korbelové chtěli připomenout její neblahou úlohu v agresi proti zakládajícímu členovi OSN – Jugoslávii. Bombardování, které její kamarád Havel nazval „humanitárním“, bylo nejen porušením Charty OSN ale i Washingtonské smlouvy (charty NATO). Pošlapání mezinárodního práva provedla Albrightová ve funkci ministryně zahraničních věcí USA a byl to těžký mezinárodní zločin. Mrtvé srbské děti, povraždění lidé ve vlacích, autobusech a kolonách uprchlíků představovaly pro paní Albrightovou „kolaterální škody“ její „humanitární“ agrese.

Na čtvrtém plakátu bylo zachyceno uloupení dvou jihosrbských provincií – Kosova a Metochie – a darování tohoto území albánské narkomafii. Jedna z fotografií zachytila zamilovaný pohled paní Albrightové vržený na Hashima Thaçiho, dnešního kosovského premiéra. Je to fešák, všechna čest, paní Magdaléně se nedivím, ale je to také mezinárodně hledaný terorista, který je i důvodně podezřelý z obchodu s lidskými orgány unesených a povražděných obyvatel Kosova. Tak to alespoň stojí ve zprávě Dicka Martyho, předložené Radě Evropy. Paní Albrightová už tehdy v roce 1999 vedla americkou diplomacii a její diplomaté hledali jakoukoli záminku, jak napadnout Jugoslávii. Nakonec to byl incident v Račaku, událost zinscenovaná za pomoci teroristické organizace UÇK. Tu sice okupanti z NATO po obsazení Kosova a Metochie okamžitě zakázali, ale její členové včetně velitelského sboru obsadili místa ve vládě, parlamentu, politických stranách, armádě a policii. Také tak to podle toho na Kosovu dnes vypadá. Vrátili jsme se odtamtud před týdnem a můžeme referovat. Odtržení Kosova, násilné přemalování evropských hranic bez souhlasu států, kterých se to týká a bez souhlasu OSN je další mezinárodní zločin, který by věrní čtenáři spisků paní Albrightové měli vzít na vědomí. No řekněte, nezvýší se cena jejího podpisu zjištěním, že podepsaná je nejen slavnou diplomatkou, milou rodačkou a zručnou spisovatelkou, ale také významným válečným zločincem, který své zločiny umně skrýval za „boj za lidská práva a svobodu“.

A pak ještě pátý plakát – třešinka na dortu.

Paní Albrightová spolu s bratrem prvního dosazeného protektora okupovaného Kosovo JUDr. Kouchnera založili telekomunikační společnost IPCO. Nečistými metodami za pomoci bývalých členů UÇK odstranili svoje konkurenty z tendru, rozvinuly síť mobilních telefonů po Kosovu, a před tím, než firmu prodali, nechali kosovskou policií zničit další konkurenční mobilní síť, aby dosáhli navýšení ceny té své. Zisk pro Albright Group byl, podle albánských novin Koha ditore, 200 milionů dolarů, pro paní M. Albrightovou zisk 5% z této ceny. Docela hezká odměna za notorické porušování mezinárodního práva a válečné štvaní.

Reakce paní Albrightové na naše plakáty byla signifikantní. Místo diplomatky v ní zvítězila jiná Albrightová. Začala naše plakáty trhat a cupovat. Hysterický křik „get out, get out…“ se nesla ztichlým sálem knihkupectví Luxor. Pak si jen pamatuji hrubé napadení ochrankou paláce knih, strkanici, do které mladí lidé z okolí pokřikovali „krvavá bábo“, urážky na adresu mého téměř slepého kamaráda, který mne doprovázel, fotografka povalená ochrankou na zem … Výkřiky „Nefotit! Nefilmovat!“.  V tu chvíli mi povolily nervy, omlouvám se, ale nejsem diplomat, a počastoval jsem bývalou paní státní tajemnici vlády USA titulem, který jsem o ní mnohokrát slyšel v Srbsku, na Kosovu, v Makedonii, v bosenské Republice Srbské a Černé Hoře: „Balkánská řeznice“.

Paní Korbelová-Albrightová, kdysi prý vzor diplomatického šarmu, znovu zvýšila hlas. Řvala na mne a moje kamarády. „Vy jste váleční zločinci! Vy jste váleční zločinci!“ A tak se to stalo. Na koho paní Albrightová v minulosti ukázala, ten to byl. Odvezli ho do Haagu (ICTY), ve směšně vedených procesech odsoudili a bylo. Odneslo si to takhle už několik desítek srbských důstojníků a generálů. Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám, stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou.

Václav Dvořák – filmař, dokumentarista

Praha 24.10.2012

Jen na něj házejte špínu, kdož jemu po kotníky nesaháte!

Neměl ten Miloš Zeman opět pravdu?

Praha 8. května 2015

Tak a je to venku! Prezident Miloš Zeman měl opět pravdu a článek Hitler je gentleman od novináře Peroutky, který je opěvován pražskou kavárnou, se našel.

hitler_je_gentlmenhitler_je_gentlmen_nn

Zajímavé bude, co na to budou říkat media, která Zemana nejvíce kritizovala.

Sledovat jak se kroutí ze svých lží bude opravdu zajímavé a opět poučné pro českou společnost a občany.

Volně převzaté z TK

 

F.R.ČECH byl, je a bude můj člověk!

 

FRANTIŠEK RINGO ČECH

Co jste si pomyslel, když byl na nedávném sjezdu ANO Andrej Babiš znovu
zvolen do funkce předsedy sto procenty hlasů?
Nesledoval jsem to. Nicméně to vidím jako poučení pro lídry ostatních stran,
kde chybí stranická kázeň. Když se stranou nesouhlasím, tak z ní vystoupím a je to. Tak to
udělal Winston Churchill.Čestně vystoupil z konzervativní strany.
Třeba jako poučení pro předsedu hnutí Úsvit přímé demokracie Tomio Okamuru?

Přesně tak. Puč na něj udělaly absolutní nuly, které přivedl do politiky.
Kdyby za nimi nestál,tak by v Parlamentu nemohli dělat ani vrátné. Podle mě to jsou hnusní
zrádci.
Ještě se vrátím k ANO. Opravdu vám není divné, že je předseda zvolen
jednohlasně?
Vždyť to nebývalo ani za bývalého režimu…
Je v tom logika. Jde o výsledek politiky pevné ruky. Drží stranu pevně v
rukou a členům to imponuje. Když není bordel nahoře, dává to pocit jistoty.
Vy preferujete politiku pevné ruky?
Osobně se nacházím v přechodu od militantního demokrata k osvícenému
monarchistovi.
Tudíž vás nejspíš oslovuje i chování režimu Vladimira Putina…
USA si chtějí podrobit celou Evropu, bohužel v médiích se už všechno ne
dozvíme, co proto dělají a co chystají. Rusko je v defenzivním postavení, do něhož je zahnal
Západ. Proč by měl mít Putin zájem na válce o Donbas? Nicméně za hranicemi mu někdo
ponižuje tři a půl milionu Rusů a s tím by se nikdo nesmířil. Kdybychom měli v Drážďanech
milion Čechů a někdo je tam šikanoval, také bychom jim po nocích vozili zbraně.
Západ, moc zobecňujete. Kdo tedy může za konflikt na východě Ukrajiny?
Nadnárodní korporace a obchodní řetězce. Nemohly se dočkat, až postaví ty
svý obchoďáky a nákupní haly zase někde dál. Vždyť Ukrajina je čtyřicetimilionový trh.
Nicméně skrze tyhle šmejdy odtékají peníze jinam. Takže jestli je někdo v NATO nebo ne, na to
sere pes.
Hlavním nepřítelem jsou tihle hamouni. Kupujeme jejich chemické sračky a
vlastně nám to nevadí. Zmrdi skoupili naše značky piv a teď do nich budou srát umělotiny a
strouhat kopřivy.
Za všechno může tenhle nenažraný velkokapitál.T en bordel začal na Majdanu.
Byli tam Američané, Britové a další a bohužel i náš J.Štětina euroslanec, kníže
Schwarzenberg, Kocáb.
Co se pletou do jiných států, když nám tu udělali bordel. Nemají co dělat ?
Myslíte si, že se regionální podnikatelé chovají zodpovědněji než nadnárodní
koncerny?
To je snad nad slunce jasné. Těm nadnárodním koncernům na žádné zemi, žádném
kraji nezáleží. Jen nenažraně zdražují a bobtnají. Bohatých lidí si vážím, hlavně
těch, co přišli k majetku vlastním umem. Čeští podnikatelé jsou už z podstaty věci mnohem
odpovědnější.

Zahraniční kapitál se na nás může vysrat. Jde o moderní kolonialismus a
otrokářství.
Pokladní v supermarketu bere 12 000 hrubého, ale manažeři, akcionáři a
takováhle verbež si nakupují mahagonové ráhnoví do svých jachet a hrají golf platinovými
holemi.
Myslíte si, že je to horší než za bývalého režimu?
Pro někoho ne a pro větší polovinu ano. Z důchodu 9 tisíc se nedá
vyskakovat,a z platu 16 tisíc čistého také ne. A to má většina byty z totality, nebo je
zdědila .Nejvíce lituji děti, které nemají na obědya zájmové kroužky a toulají se v
ulicích.
To tu nebylo, navíc většina občanů si mohla pořídit slušné bydlení za malé
peníze,nebo postavit dům za velmi výhodné půjčky, koupit auto a to nové, ne ojeté
šunky.
Navíc ten bordel kolem nás, lidi, co přemýšlejí deprimujea vládě to nevadí,
roste počet sebevražd a počet bezdomovců také.je ubohá, a je jen na plínky, a rodina pak žije z 20 tisíc,ze
kterých platí byt 5 tisíc a ostatní prý musí stačit. Proč ?
To rodina s příjmem 50 tisíc opatruje babičku,která má svůj důchod a ještě od státu žádají opatrovné 12 000.
Ä stát platí a nekontroluje to ! !
Nebo babička chodí cvičit do Sokola a mladí na ní berou opatrovné ? !
Poslanci za 130 tisíc, nechodí do sněmovny a pro své voliče nedělají nic.
Obyčejný člověk po jedné absenci, letí z firmy a to má plat sotva 20 tisíc
ale hrubého.Všechno se pořád mění.Ale k horšímu, USA chce válku, Islám chce pro všechny
smrt a bohatí stále více peněz.
V historii už padlo impérií, doufejme že dnešní nenasytné padnou,dřív, než
padneme my.
Ale jde to moc pomalu.
Ale Jiří Grygar říká : „Až se zeměkoule nasere, ona si s námi poradí.
Hlavně s Američany a Islámem.“ !!!!

Naše civilizace brzy skončí!

 • A je to tu…pamatujte na toto při volbách
  Tihle zradili – zde je přesný seznam těch českých europoslanců, kteří
  minulý měsíc hlasovali v Evropském parlamentu PRO zavedení kvót pro
  ilegální imigranty do …ČR. PRO kvóty hlasovali všichni europoslanci ČSSD
  Keller, Poc, Poche, Sehnalová, všichni europoslanci KDU-ČSL Šojdrová,
  Svoboda, Zdechovský, všichni europoslanci TOP09 Niedermayer, Štětina a
  Polčák. Ani komunisti nemělii odvahu hlasovat proti kvótám, takže se pouze
  při hlasování zdrželi – Konečná, Maštálka, Ransdorf. Odvahu hlasovat proti
  kvótám neměl ani Mach ze Svobodných ani Pospíšil z TOP09 (ex.ODS), takže
  se také pouze zdrželi. Neuvěřitelné jednání.
  Nenechte se proto ošálit šarádou premiéra Sobotky, který teď najednou za
  vládu tvrdí, že je proti kvótám, teď když vidí odpor veřejnosti, přestože
  jeho poslanci pro kvóty ještě v dubnu přímo hlasovali a zradili tak občany
  ČR. A jen připomínám, že česká vláda ČSSD, ANO, KDU-ČSL letos v zimě již
  odsouhlasila přijetí prvních 70 muslimských imigrantů do ČR. Takže toto je
  již pokračování jejich zcela nepřijatelného chování. Nezapomeňte na to u
  příštích voleb. Prosím sdílejte, ať se o výše uvedených faktech dozví co
  nejvíce lidí.
  Měl bych v této souvislosti na naši vládu pár veřejných otázek k tématu
  kvót pro přijetí ilegálních imigrantů do ČR. Zatím jsme na ně neslyšeli
  odpověď a jak je tak znám, tak ani neuslyšíme.
  1. Kolik nevládních organizací, agentur, úřadů a aktivistů z toho bude
  živeno?
  2. Kolik nás bude jeden imigrant stát?
  3. Až se podle pravidel o slučování rodin za každým z nich pohrnou jeho
  příbuzní, kolik nás to bude stát, viz body 1 a 2?
  4. Kolik imigrantů CELKEM nám chce EU vnutit? S každým přijatým zve další
  stovky to zkusit!
  5. Kam může český občan utéct před imigranty za Afriky či Arábie?
  6. Když bude český občan utíkat před vlnou imigrantů, dostane status
  uprchlíka třeba v Saudské Arábii nebo v USA?
  7. Ví naše vláda, kolik máme bezdomovců, kteří ať dělají, co dělají, musí
  vyžít i za cca 2000 (dva tisíce) korun na měsíc, bez vody, elektřiny a
  solidní střechy nad hlavou?(vím to, mám je ve svém okolí)
  8. Ví vláda, kolik je našich lidí na hranici chudoby?
  9. Ví vláda, kolik je matek samoživitelek a s jakou bídou se potýkají?
  10. Ví vláda, že se jedná o více než 2 miliony českých občanů na hranici
  chudoby nebo pod ní?
  11. Ví vláda, že nejsou peníze na péči o české nemocné děti, že rodiče
  musí žebrat, aby sebrali peníze na léčbu?
  12. Ví naše vláda, kam nás vede?
  13. Ví naše vláda vůbec něco?
  Jak je to celé divadlo s uprchlíky a imigranty strašlivě nefér vůči našim
  vlastním občanům. Co to vede naši vládu, aby tak vytrvale dávala přednost
  všem okolo před vlastními občany, kteří ji zvolili? Tedy i těm, kteří sem
  přijíždějí s cílem zničit naši kulturu? Proč ostatní politici totálně
  ztratili kontakt s realitou? Sleduji zprávy a dávám si věci do
  souvislostí, kam nás vlastně Brusel a naši politici ve své bezbřehé
  nekompetentnosti tlačí. Do úplné sebedestrukce, kdy čas na zvrácení běhu
  událostí se neúprosně krátí. Nebude trvat dlouho a sociální napětí začne
  růst, jižní Itálie je varujícím příkladem. Jak dlouho potrvá, než stejná
  situace nastane v naší zemi? Rok? Dva roky? Co pak udělá naše vláda? Pozve
  armádu (těch 200 „specialistů“), aby chránila imigranty před občany? Pozve
  další imigranty? Tady už logika dávno neplatí, mám neodbytný pocit, že
  naši loď řídí banda šílenců do záhuby.

Inu je na co vzpomínat…je to sice trošku starší, ale i tak..

Padesátníci a starší, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu ! 100x řečená lež dnešní polit. garnitury  s odvoláním

“ 40 roků útlaku a diskriminace za komunistů “   je vtloukána  dnešním mladým

a ti z neznalosti  skutečností  pronášejí bludy a nesmyslně demonstrují…..

nechají se ovlivnit těmi, kteří je zneužívají ve svůj prospěch….

     Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti? 

     Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních? 

     Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase? 

     Kdo postavil rekreační zařízení? 

     Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny

a jiná sportovní zařízení? 

     Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice? 

     Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval? 

     Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci? 

     Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující? 

     Kdo elektrifikoval zemi? 

     Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny? 

     Kdo plynofikoval zemi? 

     Kdo postavil fabriky v každém městě?

     Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst? 

     Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů? –         

Zde bych nesouhlasil, nemají takovou hodnotu, jen jsou předražené

(ale zase kapitál.) 

     Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech? 

     Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny? 

     Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci? 

     Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít? 

     Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů? 

     Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?

     Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice,

obchody? 

     Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu? 

     Kdo dokázal dát práci všem svým občanům? 

     Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky? 

     Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny? 

     Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma? 

     Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska? 

     Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání? 

     Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích

a cítili se bezpečně? 

     Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání?

     Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky? 

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité.

Je však třeba připomenout, za jakých podmínek se vše dělo. 

Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou,  kde byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury.Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba naopak. Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země.. USA vstoupily do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to „povýšilo“ na světovou jen proto, aby na ní vydělaly. Země se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit – podívejme se na to, kolik lidí se dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu..

Vše se budovalo bez velkých zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40% rozkradou politici, a my je musíme pak vracet. Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes straší novodobí politici.

Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět každý. Jen srovnání nemůže udělat každý. Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 – 22 let, mají dnes 40 – 45 let. Takže generace do 45 let neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají

i nepravdy do hlavy.

Cikáni, kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než dvacet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad pro peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma z peněz lidí, kteří poctivě pracují. Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádáni. Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20%.

Za to jste měli zabezpečené:

1. Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu 

2. Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci

(za recept se doplácela 1 koruna !) 

3. Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří 

4. Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií … atd. 

Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50%. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů). Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách? 

     1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs 

     1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs 

     1 chléb 3,00 Kčs 

     1 rohlík 0,30 Kčs  karlovarský tukový  0,45 kčs  

 

1 bal. olomoucké sirečky 1,20, 1,60

romadůr 1,60

tvarohové sýry 2,50-4,00,

Niva 17 kčs 1kg,

1 sladký loupák 0,35 Kčs, hřebeny 0,50 Kčs, 1 kobliha plněná 0,90 Kč,

1 věneček, indián, kremrole 0,90 Kč,  1 roláda,a různé řezy 1,20 Kč, 

1 trubičky, šátečky, rakvičky 1,40,

1 větrník /dražší zákusek/ 2,50 Kčs  

1 kg brambor 1,60 Kčs,                                                                                 

české ovoce, třešně, jablka, švestky, slívy ap. kolem 5 Kčs za kg mohla koupit každá máma,                                                                                  

maso mimo pravé svíčkové, bylo dostupné všem rodinám včetně ryb,

které byly nejlevnější.

 

máslo od 7 do 10 Kčs kus /250 gr/

     0, 5 litru piva 12 st. 1, 80 Kčs 

     1 lístek na MHD 0,50 hal.. 

     Nájemné za 3 + kk včetně energií 300 Kčs 

     Nové auto Lada 65.000 Kč

     Nová Škodovka 45.000 Kčs

     Nový Trabant 32.000 Kčs

     nové ….. kolo 560 Kč

     Splátka úvěru měsíčně 100 Kč. Novomanželská půjčka na zařízení bytu (30.000 Kč) nevratná. (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).

Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem, vstoupit do bytového družstva za podíl 600 Kčs nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma. 

     Dům jste si postavili za 150.000 Kčs. 

     Průměrná mzda za socialismu v r.. 1989 byla 3.142 Kč.

Nástupní plat středoškoláka (každého) 1.300 Kčs 

     Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800 Kč. 

     Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let.

To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně). 

Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy

a teď. Politici stát nerozkrádali jako nyní. 

Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo potrestán.  

Co bylo za socialismu špatné ? Nemohli jste svévolně cestovat po světě.

Socialismus prý nepřinesl nic dobrého.

Po roce 1989 máme zde nové věci: nezaměstnanost, bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických vězňů….. 

A co je dnes, vše je rozkradeno a co není, je v rukou zahraničního kapitálu.

Jsme kolonií, banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba zbídačeného ​​lidu je nezajímá.

Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější potřeba člověka. 

Proč jsou lidé v politice? Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci. Může se dostat někdo do politiky bez peněz? Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co chtějí. Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury. Přece bohatí ! Kde může zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus ? Přece nikde.

Nemlčme, občané, říkejme mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi, co spekulují. Není ostuda pracovat,

ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje. 

Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ji užít, právo na to máte, ale musíte si to zajistit sám. Buďte si jist, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí se k Vám zády a nepostará se o vás.

Soběstačné ve výrobě potravin, dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve kterých se to vyrábí, nedávají ani psům. Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti, energetické soběstačnosti. Snižování cen potravin, energií, služeb. Zvyšování životní úrovně lidí. Po roce 1989 nic jiného neslyšet, než pouze, šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazen&iacut e; platů, zmrazen&iac ute; odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií, služeb, rozkrádání státních peněz. Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, ​​než vzít více peněz lidem, co poctivě pracují. Každý věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď – na nic nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny, výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí. 

Jsme úplně ve srabu.

Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.

Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.

Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí

Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun  a roční úroky z něho platíme 90 miliard (!!!)

Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.

Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží tak, že to stát ruinuje

– jak to udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami našich korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS.

Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl profesor medicíny Pafko.

Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.

Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící  a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé EU a penízky za to jdou do soukromých kapes.

Úklid a sanaci po vyhořelých skládkách však nese na svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají..

Pan Nečas tak rád říká, že lidi drží peníze, ale lidé, ti obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný průměrný měsíční příjem cca 26.000,-Kč. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny

a víkendy často za minimální plat ?

Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné míře placené  přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba stravenky, pracovní oděv…,

vždyť to jsou přeci jen brigádníci.

Strašíme lidi politickými vězněma, kteří byli za komunismu. Ale co jsou „tykadláři“, kteří si dovolili zhanobit naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni ne jen podmínkami, které soudci bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito „malůvkáři“ jsou potrestáni vězením.

To jsou přeci političtí vězni jak vyšití!

Paní Mercklová ve jménu EU již téměř před rokem doporučila panu Nečasovi, aby odstoupil a aby padla vláda NIC SE NESTALO! I přesto, že švédské království nechce zástupce z Česka na vyhlašování cen, protože tito korupčníci by znesvětili obřad , NIC SE NESTALO ! Ve světě už máme z ostudy kabát !!! A NIC SE NEDĚJE !!!

Vše jde po staru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka čeká jen zdražování a  živoření a velmi často pouze život pod mostem.

JE TO STRAŠÁK DNE – PROSTĚ NA VŠECHNO. JSME  V TOTÁLNÍM  MARASMU, ALE MŮŽEME SI ODPOVĚDĚT  VĚTOU:

HLAVNĚ ŽE NÁM NEVLÁDNOU KOMUNISTÉ A HNED JSOU VŠECHNY PROBLÉMY VYŘEŠENÉ, PROTOŽE JEDINÉ  A NEJDOKONALEJŠÍ POLITICKÉ STRANY V ČR JSOU :

ODS (obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem) + LIDEM (sebrat a nasrat) !!!

Komunisti dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích.

I tam byli hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran. Ti, co se však utrhli ze řetězu a překabátili se do jiných stran už žádnou kontrolu nemají !!!  A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich dětí !? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni ne jen převléci kabát

a stranu, ale zaprodat republiku! Proto to také tak zde vypadá!!!!!!!!!!!!!!!

Konečně o aroganci vládnoucích stran svědčí i poslední prezidentská amnestie, tak nezodpovědná vůči lidu a státu jako takovému! Amnestie, která zastavila stíhání

a zaručila beztrestnost a čistý rejstřík těm největším podvodníkům, tunelářům

a rozkradačům našich podniků a našich peněz. Je zajímavé, že se týká hlavně lidí z řad ODS a TOP09, ale již se netýká Ratha? Peníze, o které připravili stát jsou nenávratně pryč a teď dokonce i jejich potrestání! Uvolnila a vlastně tak očistila vrahy, nasilníky

a lidé se opět budou bát pouštět děti samotné do školy, staří lidé se opět budou bát chodit nakupovat nebo toho, že jim „kdosi“ přijde „odečíst elektřinu nebo plyn“.

Lidé ze severu se opět bojí nepokojů z řad aktérů našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se již těší na to, jak to znovu roztočí! ¨

Ale tyto obavy na hradě nikdy nepanovaly, protože tam nikdy hlas lidu nedolehne!

Anonyme, napsal jsi to tak hezky, že si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zapadlo.

Myslím si, že by se to mělo objevit ve všech diskuzích, aby si všichni uvědomili, jak jsme denně  a při každé příležitosti ohlupováni. Chytrý člověk ví, že historie se nikdy neopakuje a vše jde kupředu a mění se, tudíž i komunistická strana již nikdy nemůže být stejná jako dřív. Strašit komunismem, stejným, jako byl před lety, je jako strašit malé děti čertem. Pak to dopadá tak, jako na Táborsku, v Českých Budějovicích a v jiných městech, kde studenti demonstrují hladovkou v podstatě proti výsledkům demokratických voleb. Oni ovšem za to nemohou, protože byli zmanipulováni. Zmanipulováni těmi lidmi, kterým nejde o stát, ani o lidi, ale o to, že se změnou

vlády přijdou o svá plná koryta a své plné kapsy.

Doufám, že nebudeš nic namítat, když se Tvůj text občas někde objeví. Děkuji.

A ty čtenáři si udělej svůj názor … ☺


DISIDENTI A CHARTISTÉ SE ZAČÍNAJÍ  PROBOUZET, ALE JE JIŽ POZDĚ !

 

  Názory na současnost disidentky, chartistky a spisovatelky Lenky Procházkové. 
  Lenka Procházková interview, Parlamentní listy.


Zrovna ode mě to asi zní divně, ale musím říct, že život v normalizaci nebyl tak šedivý, stísněný a uniformní,  jak se dnes píše v učebnicích. Byl v něm prostor pro soudržnost a lidskou slušnost.


Lidem, kteří v dětství či mládí prožili Mnichov a pak válku, nelze vyčítat, že po osvobození vstupovali do KSČ, protože cítili vděčnost k vojákům  Rudé armády, kterých u nás padlo víc než sto třicet tisíc.

Proto v roce 1946 dostali v Čechách komunisté tolik hlasů.

Komunismus byl v té poválečné době opravdu vnímán jako nadějný směr plný energie. 

Občas jsem zvaná na přednášky, a tak vím, že ani mnozí vysokoškoláci dnes neznají základní fakta znovodobých dějin své země, natož z dějin světových.

Komunistické školství sice taky přechylovalo dějiny k obrazu svému,ale kam se hrabalo na dnešní mystifikátory.Když jsem koncem šedesátých let dospívala, patřilo naše školství k nejlepším na světěa umění bylo taky na vrcholu. Dnes se filmy z této zlaté éry pouštějí v televizi v noci, aby se těch pár bdících pamětníků nažralo a stádo spících zůstalo nedotčeno srovnáváním.

Říká se, že malý národ může být velký jen svou kulturou a vzdělaností. Pokud na tuto tradici zapomene, jakým tmelem bude držet pohromadě? Televizními seriály?

 
Připadá mi, že už zase žijeme v kleci přikryté hadrem. Naštěstí i dnes mnozí, a jejich čím dál víc, hledají škvíry v té celtě.

Těmi škvírami je internet. Nedávno jsem v nějakém článku na internetu četla věštbu, že česká státnost po sto letech skončí.

Opravdu se zdá, že vývoj k tomu směřuje. Rozdělení republiky byl první krok.

Předávání majetků a půdy církvi a šlechtě, které je popřením smyslu Masarykovy pozemkové reformy, už proběhlo. 

Samostatná zahraniční politika neexistuje, pouze prezident se jako jediný snaží něco dělat pro národní zájmy.

A dávno zaprodaná média ho za to cupují. Devastace školství  pokračuje.

O průmyslu, zemědělství, zdravotnictví a sociální politice už ani nebudu mluvit. Co ještě zbývá k dovršení?                             

Zrušit Benešovy dekrety a uzavřít konkordát s Vatikánem… .

Na toto sepětí minulosti a přítomnosti s budoucností je dnes embargo.

Chováme se, jako bychom žili v bezčasí. A zatím se čas nachyluje. Obranné mechanismy,

mezi které patří například instinkt,urychleně mizí, když jsou atakovány nepřetržitým proudem    zavádějících informací. Většina těch informací má jepičí životnost a nulovou výpovědní hodnotu.
Přesto si namlouváme, že jsme in Náš mozek je ale stvořen pro jiné programy, než je vnější masáž. 


Většina lidí si v roce 1989 nepředstavovala, že změna režimu se zvrhne do kapitalismu, který notabene nedodržuje ani vlastní pravidla.

Mnozí doufali, že navážeme na ideály obrodného procesu. Že bude svoboda tisku, že se otevřou možnosti drobného podnikání asoukromého zemědělství, ale že velké podniky zůstanou státu.

 

Jistě si nepředstavovali, že prodáme i vodu zahraničním firmám a ževelkou část polí a lesů věnujeme církvi. Možná, kdyby se v prosinci 1989 stal prezidentem Dubček, mohla ta naděje a semknutí mít delší trvání. Tím by se zpomalil a snad ani neprosadil historický návrat ke kapitalismu.

Republika by se  nerozpadla. Jenže Dubček se kandidatury vzdal na vytrvalé naléhání Havla !

 

Bylo mu totiž vysvětleno, že pouze osobnost Havla může být zárukou, že se stát udrží celistvý.

Dubček se nesměl stát ani prezidentem Slovenska. Byl symbolem něčeho, co mělo být pohřbeno,protože mocní tohoto světa měli jiné plány. Jakou roli v těch plánech sehrál Havel, můžeme pouze odhadovat. Z jeho skutků je ale zřejmé, žekulisák se necítil být hercem, ale velkýmtvůrcem.

Myslím, že tato iluze mu vydržela až do smrti. Jako spisovatelce mi Dubčekova postava připadá tragičtější.

Máme, co jsme nechtěli. Žijeme ze dne na den a ve stálém strachu, co bude zítra. A zítra může být i válka. 
Ekonomové se obávají, že je neodvratná. Zbrojařské koncerny v to doufají.

Tentokrát už Rusko ale nebude Evropu zachraňovat. Tak se probuďme, je za minutu dvanáct !

Lžou, lžou a nikdy se nepřiznají !!!

Lžou, lžou a nikdy se nepřiznají !!!
Panstvo v Bruselu opět neumí počítat, nebo spíše nám podsouvá myšlenku, která nás má uklidnit – 525 lidí přijmout v ČR? Co to je? To bychom asi zvládli. Jenže zapomněli dodat, že každý měsíc …
Kolik, že to lidí připlouvá týdně ke břehům Evropy? No pokud jsem dobře slyšel, tak se jedná o počty pohybující se mezi 3-5.000 běženců. To mi nějak nesedí s tím počtem 20.000, který se bude rozdělovat po EU. Momentálně se totiž jedná o rozdělení imigrantů, kteří jsou už v Evropě. Je zapotřebí vyprázdnit utečenecké ubytovny, aby se tam vešli zase další, další a další imigranti.
Je to dobře vymyšlené. Ve chvíli jak země EU schválí ty jednotlivá procenta – což je pro ČR 2,64%, tak se automaticky rozhodne, že z každé stovky imigrantů, co se dostanou na břeh budou tři zdraví, urostlí imigranti šupito presto přeposláni k nám.
Neslyšel jsem totiž o tom, že by se snad nějaký uprchlík, ve chvíli, kdy se dotkne břehu Evropy musel vrátit zpátky. Ostatně šéfka zahraniční služby EU Federica Mogheriniová to řekla jasně.
Federica Mogheriniová (FOTO: Kim Kyung-Hoon, Reuters)

„žádní uprchlíci či migranti nebudou proti své vůli posláni nazpět“

Dobře nebudeme čarovat s čísly, ale jen přes středozemní moře do Evropy letos připlulo 60.000 imigrantů. Pokud to vezmu krát 4, tak do konce roku je to 240.000. z toho 2,64% je 6336 imigrantů, které budeme muset přijmout.
Dovolím si ještě podotknout, že to není vše. Ve chvíli, kdy jejich pobyt tu bude legalizován, tak automaticky požádají o příjezd svých rodin a čísílko se nám ještě trochu znásobí – dejme tomu krát 4.
A to už je celkem zajímavé to je 25344 imigrantů jen tento rok. Možná něco ukecáme, protože přijímáme už běžence z Ukrajiny, ale i tak z toho jde hrůza.
Zastavme to! Trvejme na referendu a pokud nebude zbytí, tak musíme do ulic!
Vzhledem k plodnosti imigrantů už to přestává být legrace!

Nejsme tak trochu blbí?

Exkluzivně: Americká útočná doktrína „Steel Rose“ je v Česku! Novela branného zákona je legislativní přípravou k nuceným pracím žen a invazi NATO na východ Evropy. Pravý cíl dragounské jízdy odhalen! S obranou naší země už nová doktrína vůbec nepočítá!

Redakce AE News získala utajované informace od našeho zdroje v Bruselu, detailní podrobnosti ze zákulisí severoatlantické aliance ve věci schváleného návrhu novely branného zákona ČR, který tento týden schválila vláda [1]. A informace to jsou opravdu opravdu alarmující, které se musí občané ČR dozvědět. Nejde totiž o novelu, jak se ji média snaží interpretovat. Není určená k posílení obranyschopnosti České republiky, ale jde o novelu, ke které byla vláda ČR dotlačena vojenským tělesem při centrále NATO v Bruselu. Teď budu citovat náš zdroj: Konkrétně mělo jít o nespokojenost Severoatlantické aliance s právním nastavením branného zákona v ČR, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k „obraně vlasti“ mimo rámec současné obranné doktríny vymezené uvnitř státních hranic České republiky. Není tedy dosud možné povolat ročník, ať už branců nebo aktivních záloh a poslat je na válečnou nebo cvičnou misi do zahraničí. To je dosud možné jen u vojáků z povolání. A ti jsou za to placeni a jedou tam dobrovolně na základě výběru z uchazečů.

Pravý účel dragounské jízdy odhalen!

Podle našeho informačního zdroje si novelu vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil USA v Evropě a Jízda Dragounů měla podpořit pro-americký postoj české veřejnosti k chystané novele a lehčí průchod schvalovacího procesu, který teď novelu čeká v Poslanecké sněmovně. Novely branných zákonů mají totiž projít v tichosti postupně ve všech zemích NATO a pokud možno bez zájmu veřejnosti a médií. No to je ale překvapení! Kdo by to řekl, že? Přijetí této české branné novely je totiž nezbytné k tomu, aby bylo možné vystavět v blízké době mohutnou expediční armádu Severoatlantické aliance v plánovaném válečném tažení na východ Evropy, které má řídit vrchní velení amerických ozbrojených sil v Evropě.

Martin Stropnický, Miloš Zeman, Lubomír Zaorálek

[FOTO] Úloha ČR v NATO se s novým branným zákonem radikálně změní

Jak uvedl včera v telefonickém rozhovoru náš bruselský zdroj, novela branného zákona v ČR jde ruku v ruce se změnou zatím utajované koncepce americké doktríny v Evropě s krycím názvem „Steel Rose“ (ocelová růže), jejímž cílem je mj. také transformace armád evropských spojenců NATO z profesionálních obranných armád na kombinovaná profesionální a invazní draftovaná vojska (vojska s povinnými odvody) s vysokou mírou flexibility a mobility. AE News je zřejmě vůbec první server v České republice, který se dostal k této utajované informaci, i když polský prezident v polovině minulého měsíce vyzval ke změně doktríny NATO oficiálně [2], ale to mohl být pouze politický zkušební balónek určený pro veřejnost, zejména tu polskou, aby se zjistila podpora pro takový návrh. Současná americká vojenská doktrína „Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence“ [3] přijatá počátkem roku 2012, je tak zřejmě mrtvá anebo přinejmenším odsunuta do pozadí zájmu amerických ozbrojených sil.

Steel Rose (zatím jen v podobě konceptu) podle našeho bruselského zdroje lze srovnat snad jen s doktrínou „Totaler Krieg“, se kterou přišel v nacistickém Německu Joseph Goebbels a která vešla později do historie ve dvou podobách, vojenské „Totaler Krieg“ ke konci války, kdy Wehrmacht odváděl i nezletilé ročníky a důchodce a v civilní podobě „Totaleinsatz“, nasazení civilistů a především žen, jednak do zbrojního průmyslu, ale především k domobraně jako náhrada za regulérní mužskou armádu, která v té době byla v cizině na frontových liniích. A přesně tento model de facto teď oprašuje a renovuje americká doktrína „Steel Rose“.

Doktrína „Steel Rose“, ze které jde strach…

Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření. V porovnání s doktrínou „Pobeda“, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steel Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steel Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. Co to znamená?

Dva scénáře pro válku, ani jeden pro mír

V rozhovoru s našim zdrojem jsme se dozvěděli, že může jít o dva taktické scénáře. Podle toho prvního nastala v Pentagonu a ve velení NATO v Bruselu situace, kdy generalita dospěla k závěru, že válku na východě lze vyhrát modelem „Blitzkrieg“ a porazit Rusko bez vyvolání jaderné výměny, kdy čelo invazního frontu, z dosud nejasného důvodu, nenarazí na odpor a nepotřebuje tedy týlovou podporu, anebo jde o horší variantu podle druhého scénáře, doktrínu postavenou na modelu „obětovaných ztrát“. Pokud si zvážíme obě eventuality, vyjde nám jako reálnější ta druhá varianta, protože představa, že by NATO projelo ruskou frontou bez odporu, tu nelze považovat za reálnou.

[FOTO] V Pobaltí probíhá jedno cvičení za druhým, americké zbraně se do Pobaltí přesunují ze všech koutů světa. V Pobaltí se zřejmě chystá otevření 1. válečného frontu s Ruskou federací. Rusko je ve výrazné defenzivě a bude muset přesunout na svoji západní hranici mohutný kontingent, aby vyrovnalo síly USA v oblasti.

I když i ta první varianta může být ve hře, podle informací jsou někteří představitelé NATO už přesvědčeni, že v případě pozemního útoku NATO na Ruskou federaci a útoku ze vzduchu by došlo v Kremlu ke svržení prezidenta Putina a liberální mocenské křídlo v Rusku, podpořené zkorumpovanými generály ruské armády, by změnilo politický kurz země do západního směru a nedalo by rozkaz k jaderné odvetě. Potom opravdu by doktrína Steel Rose dávala smysl. O této variantě shodou okolností mluvil před pár dny dokonce i politolog Valerij Pjakin [4] jako o reálné eventualitě. Je to jen shoda náhod? Nebylo by to poprvé v Ruské historii. Během I. sv. války došlo v Rusku ke svržení cara bolševickými brigádami, které paradoxně sponzoroval tehdy západ a západní bankéři. Tahle varianta je ale hra s ohněm, protože místo puče liberálů by moc v Kremlu mohla naopak převzít ruská generalita, a to by byla katastrofa, nukleární výměna by byla nevyhnutelná.

Nová úloha pro ČR v NATO nebude veselá, nucené práce žen rozkazem!

Co nám tedy z toho vyplývá? Někdo v NATO, resp. ve vrchním velení US vojsk v Evropě, potřebuje do přední frontové linie při válečném tažení na východ zkrátka „kanónfutr“ do čela fronty, tedy vojska, která utrpí těžké ztráty prvotního úderu nepřítele, v americké vojenské hantýrce nazývané „ram fight“. A to pochopitelně Američané nebudou, protože frontové ztráty amerických hochů by veřejnost v USA nevydýchala. Proto je tu Polsko, proto jsou tu Pobaltské státy, a proto je tu Česká republika. Ten plán je jasný: po změně branného zákona, který umožňuje odvádět i dívky, se doktrína Steel Rose začne po vypuknutí operací na východě uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které pošle NATO na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině.

Obranu domovských zemí svěří doktrína Steel Rose na bedra žen odvedených podle branného zákona. Náš zdroj nám v rozhovoru toto vysvětlil, co se tím v rámci branné novely sleduje. Novela vůbec neuvažuje o tom, že by české ženy šly prvoplánově do války na frontovou linii, toho se ženy bát nemusí, ale jde o právní rámec, jak ženy vojenským zákonným rozkazem převelet v rámci vlasti k pracím zdarma na místa uvolněná po mužích odvlečených na frontu (slovo „odvelených“ jsem záměrně nepoužil, protože na východní frontu, s výjimkou bláznů, nikdo dobrovolně nepůjde), a to jen za stravu a ubytování, protože na těchto místech bude země v době války potřebovat kohokoliv, kdo má ruce a nohy.

Půjde hlavně o převelení žen do průmyslu, k převzetí pozic ve veřejné dopravě, ve službách, v policii, v protipožární ochraně, v energetice, v zemědělství. Ženy budou pod vojenskou jurisdikcí, budou muset tedy pracovat rozkazem a tudíž zdarma, novela se tak vyhne problematickým otázkám nucených prací (Totaleinsatz) v civilním pojetí, za které by stát musel povolancům zaplatit v nějakém okamžiku (během války nebo po jejím skončení). Pokud ale pošle armáda ženu do slévárny rozkazem, je to jiná situace, než kdyby jí tam poslal úřad práce proti její vůli, to by ani nešlo v demokratické společnosti.

Novela zákona není o obraně, ale o válce. To je realita!

Novela branného zákona je podle našeho zdroje evidentní přípravou na totální válku na východě Evropy. Je jasné, že s ničím jiným než s invazí na východ se v novele nepočítá. Nijak se ve vládě neřeší koncepce obrany v návaznosti na politiku a diplomacii. Neřeší se bunkry civilní obrany. Neřeší se obrana obyvatelstva a zejména dětí. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetků a životů. Jediné, co politici ČR řeší, je zákonný rámec, jak v souladu se zákonem o povinných odvodech nejprve odvést a poté povolat do zbraně dostatečné množství mužů a žen, aby muže bylo možné vyslat „v rámci obrany země“ mimo hranice ČR do války s Ruskem v rámci mamutích expedičních vojsk a ženy do zbrojního průmyslu a na pracovní pozice potřebné k zachování chodu státu, kde rozkazem budou muset pracovat zdarma a proti své vůli.

 

[VIDEO] Situace eskaluje v Pobaltí každým okamžikem. Reportérka RT pokládá mluvčímu amerického ministerstva zahraničí provokativní otázku, proč americké úřady označují americká vojenská cvičení na druhé straně světa u hranic s Ruskem za mírová, zatímco ruská cvičení na vlastním území označují tytéž americké úřady za projev agrese… mluvčí je evidentně otázkou zděšen a zaskočen…

Koncept utajované doktríny Steel Rose si v ničem nezadá s doktrínou „Totální války“ J. Goebbelse, ani s konceptem „Totálního nasazení“. Redakce AE News se rozhodla informace zveřejnit, neboť zamlčením znalostí těchto skutečností by hrozilo občanům ČR zatažení do války, v tichosti, bez jejich vědomí. Pan Babiš jede na týdenní školení do USA. Vláda ČR se div nerozkrájela, aby omluvila propagační průjezd amerických vojsk našim územím. Dnes už tedy víme, kvůli čemu ta všechna maškaráda byla. Divadlo pro občany, aby měli méně námitek proti novému brannému zákonu podle konceptu americké útočné doktríny Steel Rose. My jsme přitom o tom psali [5] a už tehdy jsme měli podezření, že lidé mávají americkým vojákům a přitom už brzy takhle můžou mávat svým dětem, až jim je budou odvádět do války. To jsme ještě netušili, jak dalece tato situace zašla a nakolik právě teď eskaluje.

Apel k národu

Nenechte parlament ČR přijmout tuto novelu! Důrazně prosíme, obraťte se na své poslance a jasně jim řekněte, že novela NESMÍ umožnit odvod a následné odvelení branců a aktivních rezerv do misí mimo území České republiky bez vyhlášení války! Armáda nesmí dostat bianco šek k tomu, aby používala draftovaná vojska k prosazování cizích zájmů v cizích zemích v době míru! Pokud toto novela umožní, je konec! Nic už potom nezabrání inscenaci nějakého incidentu a následnému rozpoutání největší války na evropském kontinentu v její celé historii a odvodům na východní frontu!

Nechceme být součástí americké tajné doktríny Steel Rose, ani žádné jiné! Uspořádejte protesty proti novele branného zákona, demonstrace, nedovolte přijetí novely v této podobě v parlamentu ČR. Obranná doktrína ČR musí zůstat obrannou, nesmí být umožněno odvádět muže a ženy v draftech do zahraničních misí v době míru. Od toho je tu profesionální armáda. Žádné mise v cizině pro draftované rezervy! To nemá s obranou ČR už nic společného. To je doktrína agrese a invazní pojetí celého modelu našich ozbrojených sil. Až vypukne válka a čeští vojáci zahynou na frontě, Českou republiku obsadí Německo. Ženy a starci těžko zemi ubrání. Je snad tohle plánem Bruselu? Čeká snad to samé i Poláky a jejich zemi? Nenechejme to dojít tak daleko!

Chtějte po svých politicích, aby odvody daly občanům do ruky zbraně! Podle švýcarského modelu! Ozbrojená domácnost je zárukou nejlepší obrany rodiny a země před nepřítelem! Pokud naší zemi někdo napadne, uvítá ho v ulicích a z oken 10 milionů samopalů a po zuby ozbrojený národ. Přemýšlejte nad tím, jestli touto cestou bychom se v rámci regionu i celého NATO nestali nejlépe zabezpečenou zemí Evropy, která by se nezalekla před nikým. A dobře si všimněte, jakou hysterickou reakci takový návrh vyvolá u politiků, kteří prosazují těsnější provázání s NATO a s USA. Jejich instrukce jsou jasné, prosazovat zájem americké doktríny v Evropě a porazit Rusko i za cenu války a přivlastnit si jeho nerostná bohatství v rámci privatizace globální ekonomiky. Nejde jim ani na minutu o bezpečnost naší země, našich měst, našich rodin, dětí anebo naší státnosti. O tom totiž novela branného zákona vůbec není. Nemlčte před politiky, protože v této chvíli už jde o vaše děti a o jejich budoucnost, o celý národ, mír a svobodu naší země.

-VK-

Šéfredaktor AE News