Archiv pro měsíc: Červenec 2015

A já to podepisuji též!

Kde domov můj …? Pan Miloš Zeman – Prezident České republiky Pan Bohuslav Sobotka – Předseda vlády České republiky Pan Robert Fico – Předseda vlády Slovenské republiky Pan Jan Zahradil – Europoslanec Poděbrady, 26.května 2015 Vážení pánové, již delší dobou se potýkám s obrovským strachem způsobeným tématem Islámský stát a uprchlíci. Nechápu, že tyto oprávněné obavy nesdílí většina evropských politiků či představitelů humanitárních organizací: jsou toho názoru, že jediným řešením současných politických, jistě obrovských potíží, je přestěhovat celé národy z jiných kontinentů do Evropy. Je to pro mne naprosto nepřijatelná představa, nesmyslné a obrovsky nebezpečné řešení. Evropští politici snad chtějí zlikvidovat Evropu ?! Chtějí přestěhovat do Evropy nejen kulturou naprosto odlišné obyvatelstvo, ale dále infiltrovat do Evropy velmi vynalézavé bojovníky Islámského státu. K čemu vede tato evropská velkorysost ? Západní Evropa přivedla na tento kontinent milióny obyvatel převážně islámského vyznání, naservírovala jim na stříbrném podnose bydlení, vzdělání a k čemu to nyní vede ? Tito lidé se nyní spojují s Islámským státem, vybaveni znalostí jazyka, vzděláním, mentality Evropanů, technických vymožeností, které nyní dají rádi do služeb vražedného, nelidského režimu „státu“, který se rozpíná neskutečným způsobem. Jeho bojovníci a jejich přisluhovači se množí jako moli a člověk je proti nim bezmocný. První generace přistěhovalců přišla coby sluhové Evropanů, často z kolonií apod. Dále jako levná pracovní síla, která byla vděčna za životní podmínky, ve kterých v Evropě mohla žít, byt´ byly jakkoliv skromné. Současná generace už vděčna není: chce Evropanům ukázat svou moc. Mají vzdělání poskytnuté Evropou, dokáží se orientovat ve světě a jsou vítanými spojenci Islámského státu. Několik let jsem učila na Univerzitě Karlově zahraniční studenty češtinu. Za jednoho z nich, Kurda z Iráku, v současné době blízkého spolupracovníka prezidenta Barzáního, jsem se málem provdala. Jsme stále v kontaktu, ačkoliv jsme se několik let neviděli. Myslím, že znám mentalitu Arabů. Jsou velmi spojeni se svým etnikem, mnohdy nespolehliví, ačkoliv jinak pohostinní a milí. Pracuji od roku 1990 v cestovním ruchu, všude ve světě mám přátele různých národností a různých vyznání. Ale nechci, aby v České republice vznikly arabské ulice či jiné čtvrtě. Jak jsem nyní vděčna za dříve uzavřené hranice a jak ráda bych je nyní obnovila ! Příslušníci určitých národností se rozmnožují geometrickou řadou, za krátkou dobu by nás pohltili, takže bychom se necítili jako doma. Vidíme v jiných zemích, jak musí jejich vlastní obyvatelé neustále brát ohledy na jinou kulturu a musí zatlačovat tu svou: viz případ jedné italské školy, kde ředitel odmítl vystavit jesličky, protože by se arabské děti cítily špatně ! Minulý rok jsem byla na měsíčním jazykovém pobytu v Anglii, z toho tři týdny v Manchestru. Chtěla jsem bydlet v původní britské rodině, poznat její kulturu, zvyky, hovořit kvalitním jazykem. První bydliště bylo u Číňanky a druhé u rodiny z Jamajky. Ostatní studenti na tom byli podobně. Když jsem jela do centra autobusem, na Piccadilly station, ulici lemovaly po několik kilometrů arabské obchody, restaurace apod. Všude kolem byli sice obyvatelé Velké Británie, ale dle barvy kůže každý mohl poznat, odkud původně ten či onen je. Jak dobře jsem se cítila ve Skotsku, v Edinburgu, kde jsem opět mohla dýchat, kde kupodivu tento problém nebyl. Nikdy jsem se tak netěšila domů jako po měsíci v Anglii. Těšila jsem se na naši kulturu, na naše lidi, na zemi, kde není masově mezi obyvatelstvem zastoupen celý svět. Každý by měl žít ve své zemi, ve své kultuře. V rámci turistiky se ráda seznamuji s kulturou jiné země, respektuji zvyky a tradice daného národa, ale chci si zachovat vlastní identitu. Chci, aby si naše země zachovala svůj charakter. Nechápu, proč nás evropští politici neustále nutí být druhou Francií nebo Británií. Pokud některé země chtějí mít jako své obyvatele příslušníky naprosto odlišných kultur, je to jejich právo. Jen nechápu, proč se dívají skrz prsty na Českou a Slovenskou republiku, která jejich názor nesdílí. Je absurdní, viz německý tisk, apelovat na Čechy a Slováky argumentací poskytnutím azylu v roce 1968 pro naše občany. Emigranti v roce 1968 byli pro Evropu, hlavně Švýcarsko nebo Německo požehnáním. Přišli vzdělaní lidé stejné kultury, kteří nikoho neohrožovali, pilně pracovali, nikoho neomezovali. Takové uprchlíky bychom i my vítali s otevřenou náručí ! Před několika dny jsem byla na akci v jedné rezidenci velvyslance. Jeden z účastníků, Evropan, mi řekl, jak dobře se cítí v České republice, kde nejsou Arabi, Černoši apod. masově zastoupeni. Nechci, aby to vyznělo rasisticky. Jde o to, že lidé určité kultury by se ve své zemi měli cítit doma a to se nedocílí tím, že se k nám nekompatibilní národy přestěhují. Pokud u nás žili „exotičtí“ cizinci dříve, bylo to pro nás opravdu milé obohacení, viz Mireček z filmů o „Básnících“, student se zamiloval do české dívky a zůstal zde, proč ne, pracovní důvody, naprosto v pořádku. Ale to byly případy jednotlivé, přirozeně vzniklé. Neustálým ustupováním a přijímáním desítek tisíc uprchlíků jen Evropa zve k trvalé návštěvě i další uprchlíky. Nikdy už je totiž nikdo nepošle zpět! O to více si převaděči budou mnout ruce a pokračovat ve své činnosti. Nejsem stratég ani politik, ale vím naprosto jasně, k čemu tento masový příliv uprchlíků a cesta ústupků povede. Infiltraci nežádoucích osob, rozmachu islámu a zničení kulturní Evropy. Asi vypadám jako člověk bez citu, který si sedí v teple a nechce pomoci lidem, kteří strádají, a to vskutku obrovsky. Tak to není. Věnuji se charitě dlouhodobě a i v této situaci jsem ochotna pomáhat, nejlépe finančně, ale směrem, jak to navrhuje Česká a Slovenská republika: v zemích, které jsou kulturně blízké mentalitě uprchlíků a vytvoření hradby zabraňující, aby se sem v takové míře dostávali. Přesně dle přísloví: „Podej prst, ….“ Vážení pánové, děkuji za Vaši trpělivost při čtení mých řádků. Jsou to velmi upřímné názory jedné občanky České republiky, která není rasistka, má otevřenou náruč a velké srdce. Ale také svůj jednoznačný názor na zmíněnou politickou situaci a její řešení. Velmi Vás prosím o důrazné kroky pro zachování naší identity. Nebudˇme druhou Francií s jejími 2200 mešitami… Opravdu bych se za několik let nechtěla zoufale ptát, „Kde domov můj…?“ Srdečné pozdravy z Poděbrad PhDr.Blanka Horáková T.G.Masaryka 573 290 01 Poděbrady

 

Dodatek:

Kritika náboženství je v Evropě chráněna Úmluvou, nelze omezovat svobodu kvůli náboženským skupinám

S odkazem na zavedené case-law Evropského soudu pro lidská práva upozorňuje Parlamentní shromáždění Rady Evropy státy, že satira – včetně satiry neuctivé – a informace, které jsou útočící, šokující nebo zneklidňující, včetně kritiky náboženství, jsou chráněny jako součást svobody projevu článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. Evropa by neměla vycházet vstříc vzrůstající citlivosti určitých náboženských skupin. Demokracie má právo a povinnost bránit se.

Rezoluci obsahující tuto výzvu a odsuzující politickou korektnost přijalo Parlamentní shromáždění Rady Evropy ve středu 28. ledna 2015 na svém nynějším zasedání ve Štrasburku.

Evropa musí pokračovat a ukazovat, že nemá strach používat svůj humor a satiru. Nečinit tak ve jménu politické korektnosti by znamenalo, že teroristé vyhráli. Sekularismus jako princip oddělení státu a náboženství musí také být chráněn, uvádí se doslova v rezoluci schválené tento týden v rámci zimního zasedání Shromáždění.

Svoboda je spojena s odpovědností a je na demokratických institucích včetně soudů, aby nastavily správné měřítko mezi svobodou projevu a jejími oprávněnými limity v souvislosti s nenávistným projevem nebo iniciováním násilí, které by měly být součástí legislativy všech evropských států – pod ultimativní kontrolou Evropského soudu pro lidská práva, uvádí se v rezoluci. „V této souvislost Shromáždění upozorňuje na Rezoluci 1510 z roku 2006, kde stojí, že svoboda projevu, jak je chráněna článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech, by neměla být dále omezována proto, aby se vyšlo vstříc narůstající citlivosti jistých náboženských skupin,“ cituje Parlamentní shromáždění Rady Evropy dnes už osm let platnou rezoluci.

Parlamentní shromáždění přijalo předmětnou rezoluci v rámci na program zařazené rozpravy o vraždění v Paříži. Podle rezoluce šlo o útok na svobodu projevu a akt antižidovského násilí a obecně o útok na typ společnosti, kterou se podařilo panevropské organizaci, jako je Rada Evropy, vybudovat od konce druhé světové války.

„Byly to teroristické útoky založené na nenávistí, kterou nemůže žádný argument ospravedlnit a každý pokus nalézt omluvu pro tuto akci vrahů musí být jasně odmítnut. Nesmí zde být žádné ale,“ uvádí se v rezoluci.

Shromáždění je přesvědčeno, že demokracie mají právo a závazek bránit se, pokud jsou napadeny. Proto shledává, že boj proti terorismu a džihádismu musí být s plnou silou obnoven a respekt k lidským právům, vládu práva a společným hodnotám Rady Evropy musí být zajištěny, uvádí se v rezoluci.

Rezoluce dále kromě výzvy k boji proti společenskému vyloučení, segregaci a násilí jako základu, na kterému vyrůstá terorismus a náboženský fanatismus, vyzývá také členské země Rady Evropy, aby upustily od masového sledování obyvatelstva, které se ukázalo v souvislosti s vražděním v Paříži jako neúčinné a pouhým plýtváním zdrojů. Naopak státy by měly investovat do výcviku bezpečnostních sil a tajných služeb v souvislosti s rostoucí hrozbou terorismu a jihádu. Státy by také měly věnovat pozornost cestám peněz a zbraní, které končí v rukou teroristů, a odhalovat tyto sítě. Velmi důležitá je pro členské státy Rady Evropy spolupráce se zeměmi Středního východu a arabského světa.

Irena Válová

Jestli je to pravda, tak jsme v…

Nejdřív to na mě působilo jako vtip…

Žel není tomu tak….

Gadžo padej dozadu do fronty – mi cikáni / more máme přednost! Cikáni – flákači a příživníci národa českého … Vláda schválila plán integrace Cikánů, aby si odškrtla splněný požadavek Bruselu. Tento plán má prý zamezit diskriminaci cikánů a tak paradoxně zavádí podle mého diskriminaci většinové společnosti. Evropská komise stanovila, že přijetí „ Strategie cikánské integrace je podmínkou pro čerpání evropských fondů“  – to je zřejmě hlavní důvod, proč vláda koncem února schválila „strategii cikánské integrace“, jež má znamenat konec „údajné“ diskriminace cikánů ve vzdělávání, bydlení a na trhu práce. Mimo jiné tedy mají mít cikáni přednost na úřadech práce, Vláda chce prosadit zlepšení dostupnosti mateřských školek tak, aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zároveň zlepšit informování cikánských rodičů o důležitosti předškolního vzdělávání. Cílem integrace je také úkol snížit počet cikánských dětí umísťovaných do praktických škol. Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý cikánský student vyšší školy dostal dotaci 60 tisíc korun ročně!!!  Některé z výhod pro romské děti: – přednostní umístění ve školkách – budou mít ve školách speciálního asistenta – budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek – zdarma kroužky od neziskových organizací – dětem s problematickým chováním už nebude hrozit »zvláštní« škola, pokud se u nich neprokáže mentální postižení. Co to tedy bude zřejmě znamenat v praxi? Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval? Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě, jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou. Když pracující rodiče budou chtít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia, učebnice, školné. Cikánští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc. Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z majoritní společnosti i cikáni, budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání férového výběrového řízení. Financujeme integraci cikánů opět plošně a nevyhodnocujeme ty, co pracují, ty co chtějí pracovat a ty, co se celoživotně flákají. Kousek od nás, na Slovensku, s integraci flákačů mají roky odzkoušenou praxi a řeší ji takto – u nás ale potřebujeme integrační evropské fondy, Slováci ne a to jsou ve stejné jako EU. A co majitelé bytů? Budou muset romské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou diskriminaci. Pokud byt nájemníci zdevastují a nebudou platit nájem, uhradí majiteli bytu tuto škodu. Vláda z integračního programu a dotačních peněz? Až pracující rodiče neseženou místo ve školce a budou potřebovat zaplatit chůvu, proplatí ji Vláda z integračního programu? A co přijímačky na střední a vysoké školy? Budou mít cikáni nižší limity pro přijetí, než uchazeči majoritní společnosti? V tomto státě „funguje“ z dotací Vlády a různých evropských nadací a fondů 138 (!!!) proromských sdružení a organizací. Kolik jich existuje pro lidi v nouzi, svobodné matky, důchodce? Vyhodnotil někdo smysluplnost těch stovek milionů ročně, které ta romská sdružení obdrží? Kolik cikánů naučila ta sdružení pracovat, chodit do školy, nekrást? Cikánské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti až agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ cikánských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany cikánských rodičů v období předškolního věku. Díky integraci tak bude brzděna výuka dětí většinové společnosti, bude třeba více učitelů, kteří se budou bát cikánské dítě pokárat, nebo mu dát nedostatečnou. Může snad většinová společnost za to, že určitá část Romů je zvyklá nehradit nájem, házet odpadky z okna a devastovat byty? Je pak opravdu majitel bytu, který se jej bojí pronajmout romské rodině „rasista“ stejně, jako majitel firmy, který nedá přednost cikánskému uchazeči o práci? Ten byt mnohdy dopadne takto Cikáni, kteří chápou, že normální je nedevastovat byty, neházet odpadky z oken, nekrást, platit nájem, posílat děti do školy a pracovat, tak činí i bez integračních programů a příspěvků. Romy, kteří toto nechápou a nedodržují, integrační program nepředělá, ale možná mu zatleskají. Tam, kde pracující rodiče musí za děti platit, budou to mít cikáni zdarma. Tam, kde to mají pracující rodiče zdarma, ti cikánští dostanou jako bonus státní příspěvek. Chtěl jsem se „cikánskému tématu“ na dlouho vyhnout, ale to, co vláda koncem února schválila, nejde přejít mlčením! Vláda v rámci úspor „překopala“ tabulky podpory invalidům, nevidomým, epileptikům, vozíčkářům, lidem, s roztroušenou sklerózou, lidem, kteří si sami nemají jak pomoci a to, co na nich tato populistická Vláda ušetří, rozdává celoživotním flákačům No, to považuji s prominutím za prasečinu. Na pomoc umírajícím dětem je nutno pořádat sbírky na léky, zdravé flákače, systémově plodící generace dalších flákačů, ale stát dotuje bez ohledu na úspory z našich daní. Takový integrační program, jaký vláda schválila, považuji za alibistický nic neřešící populismus a diskriminaci většinové společnosti.

No nevím, školy na to nemám..

V poslední době velmi mnoho politiků a novinářů mluví o Babišově střetu zájmů. Ve skutečnosti je Babiš, spolu s Havlem a jen několika dalšími politiky, jeden z mála, kteří nepřišli do politiky, vydělat si zde peníze. Kdyby místo politiky, dále řídil své firmy, které jsou mimochodem velmi úspěšné a prosperitní i v zahraničí, rozhodně by vydělal více, než nyní, kdy ve skutečnosti zdarma uspořádavá finanční funkčnost našeho státu. Babiš má mezi politiky velmi mnoho nepřátel, protože všechny dosavadní politické strany a politici, ve skutečnosti hodnotný majetek státu, prodávali pod cenou a cenový rozdíl si nechávali posílat na tajná konta, konta příbuzných nebo jako sponzorské dary svým stranám. U uměle předražených státních zakázek byla stejná logika, kdy cenový rozdíl mezi skutečnou hodnotou a cenou vyúčtovanou, také končil na tajných kontech dosavadních politiků a politických stran. Řádově se jedná o desítky miliard ročně, které nyní politikům z ostatních politických stran chybí. Babiš jim zrušil PEŇEZOVOD a proto se všemožně snaží Babiše pošpinit, a pomluvit, aby se ho zbavili a aby si penězovod znovu obnovili. My obyčejní lidé bychom se měli naopak snažit Babiše udržet v politice co nejdéle, protože zachraňuje naše miliardy pro nás. On sám je nepotřebuje. Původně se Babiš staral úspěšně o svoje podnikání, a při různých rozhovorech si jen vždy posteskl, že skutečná tehdejší česká politika byla politováníhodná, a že tehdejší vítězní politici, po vítězných volbách považovali státní rozpočet za svou kořist. Všichni reportéři, kteří s Babišem tehdy dělali rozhovor, se ho tehdy ptali, když ty skutečnosti jasně vidí a tu schopnost má, stát ekonomicky řídit lépe, proč nevstoupí do politiky a tomuto našemu státu nepomůže. Titéž reportéři nyní křičí o střetu zájmů, přičemž je jasné, že každý kdo podniká, včetně například zedníka živnostníka, by měl v politice formální střet zájmů. Reportéři jsou bohužel velmi často hlupáci, kteří žvaní o čemkoliv, hlavně aby někoho zaujali. Těchto několik vět jsem musel napsat, abychom se nenechali skutečnými darebáky a parazity, připravit o člověka, který nám pomáhá. Dle mého názoru je motivem Babiše jeho osobní výzva, jestli dokáže ekonomickou stránku státu, potažmo nás všech, uzdravit. (zdarma)

Hist(o-e)rie se opakuje…

Pád Evropy se blíží? Zahraničním Internetem se šíří tento
text.

„Mnozí lidé se domnívají, že současná Evropa kopíruje dějiny
starého Říma.
Nejprve rozkvět, pak rozežranost, hedonismus a cynismus a
nakonec pád.

Tak skončil Řím a stejně tak prý skončí i Evropa.

Na internetu se šíří 20 bodů, které ukazují, jak skončil Řím
a jak skončí
prý i Evropa. Zde je nabízíme.

1. Valná většina obyvatel preferuje zábavu před prací.

2. Tradiční role otců jako živitelů rodiny je zpochybňována,
množí se
rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez otců.

3. Senioři jsou zanedbávání. Lidé pečují o domácí mazlíčky
více než o svoje
staré rodiče.

4. Literatura a umění se stávají bezduchým. Vytváří se planá
zábava za
každou cenu.

5. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic
neříkající, ale přesto

za ně bohatí zaplatí horentní sumy.

6. Čestná vojenská služba vlasti je odmítána, zpochybňována
vysmívána a
posléze zákonem zrušena. Armádu tvoří nájemní žoldneři.

7. Lidé pilně pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se
staví prázdní
pokrytci, populisté, pochybní umělci a takzvané celebrity.

7. Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát
přerozděluje neúměrně
vysoké částky. Lidé se nebojí nepracovat, protože stát se o

vždy nějak postará.

8. Úroveň vzdělání rapidně klesá.

9. Státní dluh roste do nikdy nesplatitelné výše.

10. Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je
moc drahá a
potraviny a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí.

11. Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást,
většinou tak činí.
Postižitelnost těchto zločinů je velmi malá.

12. Početí a výchova dětí je vnímáno jako obtěžující a dětí
se rodí stále
méně.

13. Léty osvědčené mechanizmy, chránící poctivé před
podvodníky, náhle
selhávají.

14. Veřejné funkce se stávají předmětem kořisti zisku.
Udělují se za
úplatky, a kdo je získal, chce z nich kořistit, aby se mu
vložený
úplatek několikanásobně vrátil.

15. Staletími předků prověřené hodnoty – jako je čest, smysl
pro povinnost,
zodpovědnost, nadšení pro práci, pro dobročinnost, zápal pro
věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány.

16. Šíří se cynismus.

17. Šíří se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí,
dovednosti a
poctivé práce.

18. Do země přichází velké množství cizinců.

19. Politikové nadbíhají i luze, která si vynucuje zábavu a
státní podpory
(chléb a hry)

20. Občané stále na všechno nadávají.

Text údajně napsal britský historik Edward Gibbon, autor
knihy Úpadek a pád
římské říše, který vyšla v roce 1776.

Důchody k porovnání

Farizejští úředníci z EU tlačí na vládu Bohumila Sobotky, aby urychlila proces nárůstu věku na odchod do důchodu. Přičemž díky chemickému praseti – Kalouskovi, máme neomezený odchod dle narození, tedy přes 70 let u nynějších narozených dětí.

Přičemž průměrný důchod Němce je o 300% vyšší, ale to hlavní, Německo schválilo novou důchodovou reformu, která platí od 1. července letošního roku, a snižují odchod do důchodu ze 65 na 63 let, reforma také zvyšuje důchody o 57 euro.

Píšou o tom jedině v Mladé frontě Dnes, která patří Babišovi, ostatní deníky o tom mlčí, hajzlové…!!!

 

Zaříznout!

Nejdřív to na mě působilo jako vtip… Žel není tomu tak….
Gadžo padej dozadu do fronty – mi cikáni / more máme přednost!
Cikáni – flákači a příživníci národa českého …
Vláda schválila plán integrace Cikánů, aby si odškrtla splněný požadavek Bruselu.
Tento plán má prý zamezit diskriminaci cikánů a tak paradoxně zavádí podle mého
diskriminaci většinové společnosti. Evropská komise stanovila, že
přijetí „ Strategie cikánské integrace je podmínkou pro čerpání evropských fondů“
**************************************************************************
– to je zřejmě hlavní důvod, proč vláda koncem února schválila „strategii cikánské integrace“,
jež má znamenat konec „údajné“ diskriminace cikánů ve vzdělávání, bydlení a na trhu práce.
Mimo jiné tedy mají mít cikáni přednost na úřadech práce, Vláda chce prosadit zlepšení
dostupnosti mateřských školek tak, aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zároveň
.. zlepšit informování cikánských rodičů o důležitosti předškolního vzdělávání.
Cílem integrace je také úkol snížit počet cikánských dětí umísťovaných do praktických škol.
Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý cikánský student vyšší školy dostal dotaci 60 tisíc korun ročně!!!
. Některé z výhod pro romské děti:
– přednostní umístění ve školkách
– budou mít ve školách speciálního asistenta
– budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek
– zdarma kroužky od neziskových organizací
– dětem s problematickým chováním už nebude hrozit »zvláštní« škola, pokud se u nich
neprokáže mentální postižení.
Co to tedy bude zřejmě znamenat v praxi?
Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci
a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval?
Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě
do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě,
jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou. Když pracující rodiče budou
chtít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia,
učebnice, školné. Cikánští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc.
Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z majoritní společnosti i cikáni, budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání férového výběrového řízení.
Financujeme integraci cikánů opět plošně a nevyhodnocujeme ty, co pracují, ty co chtějí pracovat a ty, co se celoživotně flákají. Kousek od nás, na Slovensku, s integraci flákačů mají roky odzkoušenou praxi a řeší ji takto – u nás ale potřebujeme integrační evropské fondy, Slováci ne a to jsou ve stejné jako EU.
A co majitelé bytů? Budou muset romské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou diskriminaci.
Pokud byt nájemníci zdevastují a nebudou platit nájem, uhradí majiteli bytu tuto škodu. Vláda z integračního programu a dotačních peněz?
Až pracující rodiče neseženou místo ve školce a budou potřebovat zaplatit chůvu, proplatí ji Vláda z integračního programu? A co přijímačky na střední a vysoké školy?
Budou mít cikáni nižší limity pro přijetí, než uchazeči majoritní společnosti? V tomto státě „funguje“ z dotací Vlády a různých evropských nadací a fondů 138 (!!!) proromských sdružení a organizací.
Kolik jich existuje pro lidi v nouzi, svobodné matky, důchodce? Vyhodnotil někdo smysluplnost těch stovek milionů ročně, které ta romská sdružení obdrží? Kolik cikánů naučila ta sdružení pracovat, chodit do školy, nekrást?
Cikánské děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti až agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ cikánských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany cikánských rodičů v období předškolního věku. Díky integraci tak bude brzděna výuka dětí většinové společnosti, bude třeba více učitelů, kteří se budou bát cikánské dítě pokárat, nebo mu dát nedostatečnou.
Může snad většinová společnost za to, že určitá část Romů je zvyklá nehradit nájem, házet odpadky z okna a devastovat byty? Je pak opravdu majitel bytu, který se jej bojí pronajmout romské rodině „rasista“ stejně, jako majitel firmy, který nedá přednost cikánskému uchazeči o práci? Ten byt mnohdy dopadne takto
Cikáni, kteří chápou, že normální je nedevastovat byty, neházet odpadky z oken, nekrást,
platit nájem, posílat děti do školy a pracovat, tak činí i bez integračních programů a příspěvků.
Romy, kteří toto nechápou a nedodržují, integrační program nepředělá, ale možná mu zatleskají.
Tam, kde pracující rodiče musí za děti platit, budou to mít cikáni zdarma. Tam, kde to mají
pracující rodiče zdarma, ti cikánští dostanou jako bonus státní příspěvek.
Chtěl jsem se „cikánskému tématu“ na dlouho vyhnout, ale to, co vláda koncem února schválila, nejde přejít mlčením!
Vláda v rámci úspor „překopala“ tabulky podpory invalidům, nevidomým, epileptikům,
vozíčkářům, lidem, s roztroušenou sklerózou, lidem, kteří si sami nemají jak pomoci a to, co na nich tato populistická Vláda ušetří, rozdává celoživotním flákačům No, to považuji s prominutím za prasečinu.
Na pomoc umírajícím dětem je nutno pořádat sbírky na léky, zdravé flákače, systémově
plodící generace dalších flákačů, ale stát dotuje bez ohledu na úspory z našich daní.
Takový integrační program, jaký vláda schválila, považuji za alibistický nic neřešící populismus a diskriminaci většinové společnosti.
přepošli to dále …