Archiv pro měsíc: Září 2015

Projekt EUROMED- věděli jste o tom?

Projekt EUROMED
23.4.2012 20:19
Před lety byl v tichosti zahájen proces známý pod zkratkou EUROMED (Euro-Mediterranean Partnership) či spíše barcelonský proces, který v sobě kromě posilování kulturního, ekonomického a politického partnerství mezi členskými státy EU a středomořskými sousedy, ukrývá doplnění počtu obyvatel starého kontinentu metodou přesidlování. Smyslem projektu, který se původně vyvinul z dohody o volném obchodě mezi EU a zeměmi v oblasti Středozemního moře (EU – MEFTA) je posílení spolupráce v oblasti správy cílené migrace mezi partnerskými státy. Kromě států Evropské unie sem patří Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Sýrie, Maroko, Tunisko a Palestina. Deklarovanými cíly jsou propagace možnosti legální migrace, vysvětlování výhod migrace vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, boj proti nelegálnímu obchodu a ilegální migraci. Za projektem stojí Evropská komise a DG EurpeAid, které jej i financují.
Program počítá s přistěhováním 56 miliónů muslimů do zemí sedmadvacítky mezi lety 2010 – 2050. K této číslici dospěl statistický úřad EU Eurostat. Předběžný odhad 56 miliónů či dokonce 80 miliónů migrantů, jak uvádí Salim Murad z New york University in Prague, má vyrovnat demografický úbytek v celé Evropě.
Projekt EUROMED je veden na ministerské úrovni a mezi odborníky, kteří mají za úkol zpracovat zákonné předpisy a nařízení v oblastech migrace. Projekt je zatím ve stavu příprav a zároveň i odkladu na rok 2012. V českých masmédiích se o něm prakticky nehovoří, na internetu se mu věnují povětšinou weby s kritickým pohledem na islámský fundamentalismus, džihád i zákon šaría.
Již v současnosti – i přes odklad spuštění projektu EUROMED – existují evropská města a státy, kde je EUROMED takřka realitou. A je třeba zdůraznit, že se praktické zkušenosti zmíněných lokalit diametrálně rozcházejí s očekávanými cíly.
Je vůbec v zájmu současných Čechů, potažmo Evropanů, podporovat tento projekt? Jaká jsou pozitiva a negativa? Má Česká republika možnost odmítnout podílení se na jeho realizaci – tj. být dobrovolným anebo nedobrovolným příjemcem tisíců přistěhovalců z muslimských zemí?
Pro začátek je nutné zhodnotit možná pozitiva a negativa EUROMED projektu. Údajnými pozitivy tohoto projektu jsou podpora důchodového systému, posílení vazeb mezi národy a kulturami kolem Středozemního moře a v neposlední řadě eliminace ilegální migrace.
Jak již bylo řečeno výše, negativa se projevují již v současnosti, ještě před oficiálním spuštěním projektu. Jedná se zejména o národnostní a kulturní intoleranci provázenou pouličními nepokoji, ale jde i o nechuť přistěhovalců respektovat zákony a zvyklosti hostitelské země – viz zákony některých evropských zemí o zákazu zakrývání obličeje burkou, zákaz týkající se žen a jejich šátků atp.
V našich zeměpisných šířkách se se znepokojením sledují i nejrůznější iniciativy muslimských menšin, které přicházejí se snahou budování modliteben a mešit.
A pokud se bavíme o možnosti, že by Česká republika eventuálně odmítla podílet se na realizaci tohoto projektu? V Lisabonské smlouvě jsou obsaženy mechanismy, které umožní Evropské unii na základě společné imigrační politiky a řízení migračních toků přerozdělovat imigranty mezi jednotlivé státy EU. Pokud by ČR s něčím takovým nesouhlasila, nemůže přiliv imigrantů na své území zablokovat, protože již nemá právo veta.
Lidem bylo po řadu let vštěpováno, že multikulturismus je prostě ten „dobrý, hodný, správný a politicky korektní“. Režisér van Gogh – podříznutý fanatickým muslimem řekl: „Multikulturismus je zdvořilé ustupování agresivnímu hostovi, který Vám přišel vybydlet dům“. Německý autor Thilo Sarrazin ve své knize islám kritizuje jako zdroj násilí a obviňuje islámské imigranty z toho, že se nechtějí integrovat. Sarrazin říká: „ Žádné jiné náboženství v Evropě nemá takové požadavky, a žádná jiná imigrantská skupina nezávisí tolik na sociálním systému, a žádná není tak spojena s kriminalitou“. Názory na islamizaci jsou skutečně rozdílné. Prostě jedni tleskají a druzí zuří, hodně se též mezi našinci mluví o tom, že Evropa už dávno není křesťanská. To vše se děje i přes tragickou zkušenost Spojených států Amerických z 11. září 2001, kdy bojovníci se Al Kaidy rozhodli zničit budovy Word Trade Centre v New Yorku. Tímto datem je odstartována neuvěřitelná spousta bezpečnostních opatření, prohlídek, scanů kabelek či jiných příručních zavazadel – jednoduše vyjádřeno „bezpečnostní šikana“, která se dotýká každého – a nejen evropského – jednotlivce. I tyto události a mnoho podobných, které se od té doby udály, ovlivnily vnímání a přijímání muslimských obyvatel ještě stále většinovým obyvatelstvem Evropy.
Historicky to však není poprvé, kdy se Evropa cítí ohrožena – byli to v minulosti i mohamedáni, kdo evropský kontinent okupoval. Je však třeba si zdůraznit, že obyčejně se národy semkly, když se cítily v úzkých, hájily svá území, tradice, ženy a děti. A následně své tradice opět oživily. Evropská unie, i přes varování jednoho z největších euroskeptiků v dějinách EU Václava Klause, už zřejmě rezignovala na udržování tradičního života na starém kontinentě, vzdala také boj o tradiční náboženství, hodnoty, způsob života – vlastně o jakoukoli neislámskou existenci. Opravdu je za tím vším jen dlouhodobý úbytek evropského obyvatelstva?
Se smutnou realitou úbytku obyvatelstva se potýká také Česká republika. Naše populační křivka je „živena,“ stejně jako v jiných státech Evropské unie, zejména dětmi imigrantů. Cizinců nyní v ČR žije přes 410 000 a legálně jich u nás pracuje necelých 300 000. Statistiky uvádějí, že například v prvním pololetí roku 2010 šlo na konto migrace až 90 procent celkového přírůstku obyvatel ČR, kdy se ze zahraničí přistěhovalo o skoro 51,4 tisíce lidí více, než se vystěhovalo. Počet obyvatel České republiky stoupl meziročně o 65 tisíc na nynějších více než 10 miliónů, což výrazně ovlivnili právě přistěhovalci ze zahraničí.
Nezbytnou podmínkou pro udržení funkčnosti současného důchodového systému je předpoklad, že všichni přistěhovalci budou pracovat a platit daně. S tím, že myšlenka je to pěkná, ale k realitě má daleko se nyní potýkají například Francie a Velká Británie. Ty mají v současnosti na svých územích celkem asi deset miliónů muslimů. Očekávaného ekonomického přínosu se však nedočkaly. Imigranti nejenže nic Evropě nepřispívají, snad jen s výjimkou Turků v SRN, ale naopak zvyšují během recese její nezaměstnanost i náklady vynakládané sociálním záchytným systémem obou států. Starý kontinent však není vstřícný jen povolováním přistěhovalectví vyznavačům islámu.
Nemalá finanční podpora poskytovaná muslimským zemím je snad ještě významnějším počinem dokládající nadstandardní vztahy Evropy s muslimským světem. Finanční podporou zemí vyznávajících islám se zabývá řada mezinárodních konferencí. Jednou takovou byla i konference v Paříži, během níž získali Palestinci od západních zemí příslib darů ve výši až 7,4 miliardy dolarů, jež by měly být použity na realizaci snu palestinské samosprávy o Palestinském státu. Překvapením už ani není, že nejvíce peněz věnovala Evropská unie – 650 miliónů dolarů. Následují Spojené státy s 555 miliony dolarů a v neposlední řadě Saudská Arábie. Konference v Paříži se účastnili zástupci 68 států a 20 světových organizací.
Třetí největší muslimskou zemí v EU je Německo, které si muslimy doslova hýčká, jich má na svém území již více než tři miliony. Pro 120ti tisícovou komunitu muslimů teď v německém Kolíně nad Rýnem vzniká jedna z největších mešit . Už brzy nebudou turisté obdivovat jen kolínskou katedrálu, ale i minarety, které v Ehrenfeldu postaví Turecko-islámské unie (Ditib). Projekt bude stát kolem 20 miliónů eur a zaplatí ho příspěvky 800 sdružení patřících k Ditib. Rozhodnutí podpořili němečtí sociální demokraté, zelení, liberálové a levice. Kupole moderní stavby má dosahovat 35 metrů a po stranách vyrostou dva 55 metrů vysoké minarety. V EU je momentálně průměrná porodnost bělošských maminek 1,3 dítěte na matku. Podle průzkumu by to však muselo být minimálně 2,1. Při hodnotách nižších, nelze udržet populaci a nastává vymírání národa. Žádná kultura na světě nepřežila, pokud neměla porodnost nad 1,9 dítěte na matku.
Za vším ale nejsou pouze rodičky, ale také islámská imigrace, jež od roku 1990 tvoří asi 90 procent veškerého evropského přistěhovalectví. Soumrak tradičních náboženství a kultur v Evropě padá na řadu evropských zemí. Jednou z nich je Francie, u které se odhaduje přechod na islám za necelých čtyřicet roků, stejný osud čeká i Velkou Británii, kde už je přes tisíc mešit, některé přestavěné z kostelů. V Nizozemsku bude mít islám většinu už za patnáct let a ještě dřív bude ruskou armádu tvořit z téměř poloviny muslimové. Jen Německo prý vydrží s přechodem na islám až do roku 2050. Otázkou zůstává, jak dlouho může trvat, než se v České republice naprosto pokojnou cestou dostanou do parlamentu zástupci muslimů, než začnou mít většinu, a kdy naše ženy začnou nosit šátek…? ( Nedávno (7/2015) potichu schváleno volební právo pro cizince, nemusí mít občanství!)
Za 20 let má být v Evropě i díky programu EUROMED počet muslimů vyšší než 104 miliony. Libijský vůdce Muahamar Kadáfi v roce 2008 prohlásil: „Proč umírat za islám? Nepotřebujeme už teroristy ani sebevražedné atentátníky. Přes 50 milionů muslimů v Evropě ji sami změní za pár desítek roků na islámský kontinent…“.A off rekord pak prohlásil: „Utlučeme vás vaginami našich žen“.
Podle studie americké BrookingsInstitution muslimská porodnost trojnásobně přesahuje porodnost nemuslimských Evropanů, a tak se do roku 2015 muslimské společenství rozroste na dvojnásobek, zatímco nemuslimská komunita se o tři a půl procenta zmenší. Podle jiné americké studie v roce 2050 bude muslimského vyznání asi pětina Evropanů, a nebo i polovina, zejména stane-li se členem EU Turecko.
Co vlastně může způsobit taková islamizace z náboženského hlediska? Prosadit islámský zákon šaría je jednou z povinností každého muslima. Tento islámský zákoník je inspirován koránem a příkladem proroka Mohameda, který se oženil s šestiletou Ajíšou a od jejich devíti let s ní souložil (sunna), nařídil kamenování nevěrných žen, usekávání končetin zlodějům, ustanovil podřadnost žen a nemuslimů. Muslimů v Evropě přibývá a s nimi i rozsudky podle islámu…

Za koho to Dienstbier mluví?

Nela Lišková: Pane ministře Dienstbiere, běžte do háje
14. 9. 2015 11:47
Aneb vyhrožovat a utiskovat se americkým poskokem nenecháme!

Foto: Archiv Nely Liskové

Já Vám nevím přátelé, ale co výrok amerického občana, angažujícího se v naši zemi v politice, to perla. Na mě osobně působí vyjádření „ministra pro lidská práva“  Jiřího Dienstbiera v rozhovoru pro rádio Impuls, kdy prohlásil, že výroky některých autorů na internetu je nutné trestně stíhat, jako červený hadr na býka.
Mám několik zásadních otázek. V naší zemi bylo zrušeno právo se svobodně vyjadřovat?
Jak, a především čí lidská práva tady pan ministr zastupuje?
Jak je vůbec možné, že rodilý Američan, narozen ve Washingtonu zastává tuto  funkci v České republice?
Je přece logické, že jako předsunutá ruka americké vlády povede svůj rezort  tendenčně, tedy zásadně proti nám, občanům české republiky.
O jaké zastrašování se tady pane „ministře“ snažíte? Chcete nám na rozdíl od Vás,  plnohodnotným občanům, vlastencům, slušným lidem, kteří ctíme tradice a historii a v tomto duchu vedeme a vychováváme své děti, abychom se za ně, tak jako za vás nemuseli nikdy stydět vyhrožovat? Nejprve nás vy, naše vláda uvrhnete do největší katastrofy, jakou pamatujeme a pak po nás vyžadujte mlčení a tupý souhlas se všemi svinstvy, která jste tady napáchali? Já za sebe Vám můžu zcela otevřeně sdělit, že mě neumlčíte, pokud tedy nezvolíte americké vládě blízkou metodu „odstraněna pro nepohodlnost“.
Ale do té doby, pokud budu žít, budu se chovat tak, aby se mí rodiče a moje dcera za mě nemuseli stydět! Jakým právem si dovolujete nás limitovat ve výrocích vůči imigrantům, když sami vidíme dnes a denně názornou ukázku jejich kultury a smýšlení.
Nebo vám snad podřezaná hrdla a usmívající se islamista mající v každé ruce hlavu oběti připadá jako zcela normální jev? Vy si snad libujete v kultuře, ve které má nejvyšší cenu pětiletá holčička, protože její znásilnění ji činí utrpení tak nezměrné, že je to pro ně ta pravá, nefalšovaná rozkoš?
A po tom všem, kdy nám do naší země uměle verbujete přesně tyto „lidi“ , i když bych se slovu a významu člověk v jejich případě velmi ráda vyhnula, po nás chcete, abychom se na jejich adresu vyjadřovali umírněně nebo dokonce láskyplně? Jste člověče alespoň trochu normální?
V nás všech to už pěkně vře a takové lidi, jako jste vy, pane Dienstbiere, bych nejraději profackovala, aby se vzpamatovali a uvědomili si, že nejsou bohové ani nadlidi!
Vy, nám ze své pozice sluníčkáře a zapáleného proamerického posluhovače nebudete a nemáte právo kázat vodu, když sám pijete víno ! Vy sám se snažíte diskriminovat a umlčet majoritní většinu a preferujte nepřizpůsobivou menšinu. Vehementně se zastáváte cikánů, kteří jen ždímají náš sociální systém.  Považuji to za výsměch vůči nám pracujícím lidem, kterým nechodí každý měsíc složenka na velkou částku, jen za to, že se narodil jako cikáni.
Vy sám jste v životě řádně nepracovat a od svých dvaceti let se „živíte“ politikou…
Nemáte absolutně ponětí o normálním, běžném životě pracujícího člověka.
To my, jsme vůči cikánské menšině v každém směru diskriminování a nic nám stát nedá zdarma, jako jim ! A teď máme živit ještě další hordy nepracujících, agresivních živlů?!
Vážený pane ministře, z ministerstva, které Vám slouží jako „výživná trafika“, ale nám občanům je úplně k ničemu ! Já za sebe i za většinu našeho národa děkuji bohu, že jste neuspěl v prezidentských volbách. Nebylo by tady už vůbec k žití!
Díky za našeho pana prezidenta Miloše Zemana!
Nela Lisková

 

A tady je to jasné:

 

 

Scénka pro zasmání i zamyšlení ?

 Scénka pro zasmání i zamyšlení ?

 

Letiště nejmenované bohaté arabské země. Pasová a imigrační kontrola:

„Salam Alejkum“ zdravím.

„Alejkum Salam“ odpovídá úředník za přepážkou.

„Víza?“ Ptá se po otevření pasu. „Nemám“ odpovídám.

„Bylo mi řečeno, že ho mohu dostat na místě.“

„Hm.. ano, účel vaší cesty?“

„Pobyt ve vaší krásné zemi.“

„Takže turista? Obchodní cesta?“

„Ne, běženec.“

„Prosím?“

„No imigrant. U nás se to zbláznilo. Necítím se bezpečně. Byl jsem třikrát přepaden cikány. Policie nikoho nechytila. Náš stát je rozkradený, hrozí kolaps sociálního systému, důchodová reforma se nepovedla, nebudu mít na stará kolena co jíst. Všude běženci z Afghánistánu a Sýrie. Vy jste bohatá arabská země. Máte ropu, velká část příjmů je tvořená turistikou, vzmáháte se ve všech odvětvích. Prostě máte to zmáknuté. Chci u vás žít, bydlet, chci být součástí vaší krásné a bohaté země, která má super sociální program.“

„Co?“ děsí se úředník.

Přecházím k otázkám:

„Je pravda, že když chce některý z občanů studovat platíte mu školu? A když si vybere školu kdekoliv na světě, platíte mu stýpko včetně nákladů na ubytování, kapesné, cestovné?“

„Ano, to je pravda“ hrdě hlásí úředník.

„Je pravda, že nabízíte sociální domy pro novomanžele, měsíční příspěvky a další výhody?“

„Ano, je to tak“ zase pokyvuje.

„Je pravda, že poskytujete velkou podporu obyvatelům, kteří nedosahují statutu střední třídy?“

„Ano a máme další velké výhody pro lid této země. U nás se mají všichni dobře“ znovu hrdě pokyvuje.

„Přijímáte imigratny z muslimských zemí?“ ptám se vyčkávavě.

„Ne, máme plot a nikoho k nám nepouštíme“ rozhodně říká úředník, který je sám muslim.

„Vynikající. Tady jsou prosím moje požadavky.“ říkám radostně, že informace nelhaly.

„Nerozumím.“

„No, tady jsou moje požadavky. Chci aby mi vaše vláda poskytla ubytování a další náležitosti.“ Strkám mu popsaný papír.

„Jaké náležitosti?“

„Stravu podle mých potřeb, takže vepřové maso alespoň jednou týdně“ … začínám předčítat seznam.

„Vepřové je ale nečisté!“přerušil mě úředník vyděšeně.

„U nás ne, a nebude mi vadit i když ho porazíte halal. Tak jsem tolerantní.“

Pokládám na stůl další papíry.

„Pak žádám o výjimku pro mou ženu na opalování nahoře bez na pláži, povolení řídit auto sama bez dozoru muže, nezahalovat se. Taky budeme chovat pejska, možná dva. Máme je totiž rádi. Potom nutně potřebuju vědět, kdo nám bude dodávat alkohol. Normálně ho tu prý nemáte, ale u nás je to normální dát si panáčka, nebo aspoň lahvinku dobrého vína. Pivo prosím po basách. Jo a když máte ramadán, kde se budeme stravovat? To víte podle vaší víry rozhodně žít nebudeme, tak nám laskavě zařiďte vše potřebné. Jo a kde si máme vyzvedávat peníze? Kdo nám zařídí mobilní volání a internet pro styk s rodinou co zůstala v Evropě? Kdo nám bude organizovat nějaké výlety? Kdy budou hodiny vašeho jazyka zdarma? Kdy mohu pozvat bratra a jeho rodinu? To víte, jsem rodinný typ a odloučení mi nedělá dobře. Preventivní lékařská prohlídka bude kdy? Něco na mě leze, tak bych rád léky. Máte také prosím nějaký seznam vašich neziskových organizací, které mi pomohou získat trvalý pobyt, azyl a občanství? Potřeboval bych právníka zdarma, aby mi pomohl s mými nároky vůči vaší zemi. To víte já nic nemám, takže ho budete platit vy. Budu vás totiž žalovat, hned jakmile se budu domnívat, že nekonáte podle mojí představy.“

„No tak? Kde to vázne? Šup, šup, koukejte nás ubytovat.“

„To asi nepůjde pane… zaprvé u nás nejsou neziskové organizace na podporu imigrantů… a…“ hledá další slova úředník.

„Co?“ žasnu

„Že to nepůjde.“ opakuje úředník, „to o čem mluvíte, ty výhody a práva, je pouze pro občany naší země. Rodové občany.“

„No to není problém, manželka je před slehnutím, tak zítra tady porodí a budeme tu na sloučení rodiny. Naše dítě bude váš občan.“ zasměji se jak jsem s ním vypekl.

„To také nejde. Musíte tady být rodem, občanem, nestačí být zde narozen, nebo si vzít místního. To neplatí. Musíte mít naši víru a tak dál.“

„Když nebude zbytí budu konvertovat.“ říkám s vidinou bohatství na dosah.

„Ani to nestačí. Můžete u nás po konvertování naši víru studovat, ale po omezenou dobu a na své vlastní náklady. Pak musíte odejít.“ vysvětluje trpělivě.

Jsem zaskočen a proto přecházím do útoku:

„A vůbec, víte jak složitou jsem měl cestu? Nestačil jsem jít ani ke zpovědi. Kde najdu kostel a kněze? Kdy je mše? Chci si ulevit ve svatostánku.“

„Projevy cizí víry na veřejnosti jsou zakázány.“ říká důrazně.

„Tak pojďte do kostela se mnou, dáme řeč o mém a vašem bohu. Uvidíte, že křesťanský bůh je plný porozumění a odpuštění.“lákám ho mimo tohle úřední místo.

„Nelze! Za svádění od pravé víry je u nás velmi přísný trest. Může se jednat i o trest nejvyšší! Nesmíte diskutovat o svém bohu a agitovat v jeho jménu!“ děsí se úředník.

To už mě rozčiluje.

„Tak to ne, znám svá práva, znám evropská práva! A vůbec, dejte si pozor. Chci u vás kandidovat ve volbách. Určitě to cizincům umožňujete, tak jako u nás.“ dodávám výhrůžně.

„Je mi líto, ale opravdu nemáte nárok.“ kroutí hlavou úředník.„Nemůžete být volen, To právo mají pouze rodoví občané. Tohle je naše země, víte? Naše zem, naše pravidla.“Dodává a nechápe, že nerozumím tak samozřejmé věci. Podává mi pas bez vstupního víza.

„Sorry, já vám nerozumím,“dělám, že jsem pozbyl znalost veškerého jazyka. „Potřebuju tlumočníka z vaší do mojí řeči. Prostě nerozumím.“

 

Začínám řvát až ohodím jeho vous svou slinou: „Azyl, rozumíte? AZYL!“

Rád uveřejním – podepisuji spolu s kolegou.

Poslední varování politikům této země. Nadchází čas zlomu, kdy se zcela jasně ukazuje, kdo stojí na straně občanů České země, a kdo se stává jejím, byť vnitřním, ale každopádně nepřítelem. Vy, naší, z voleb vzešlí zastupitelé, Vy, ve které jsme vložili svou vůli a naději, Vy jste zcela selhali, zklamali, a co více, zradili jste tuto zem. Dopustili jste se zásadního protiústavního zločinu – tj. že jste nepodnikli důsledné kroky k tomu, aby jste zajistili bezpečnost v naší-zdůrazňuji v naší zemi, neboť tato země patří námnám,obyčejným, ale hrdým lidem, kteří jsme desetiletí a staletí těžce pracovali na tom, aby tato země směřovala k prosperitě, aby život v Čechách byl na slušné a důstojné úrovni, aby se občané nemuseli bát o své zdraví, životy a majetek. A nyní v tomto okamžiku, odkládám veškerou rétorickou slušnost, protože jsem zjistil, že Vy se už vůbec slušně nechováte. Občané České republiky nejsou žádné stádo hovad, či beztvará hmota, dobytek, či materiál, se kterým se dá orat, jak se komu zlíbí. My jsme národ, který má své dějiny, svou hrdost na to, co jsme vydrželi a dokázali. Jsme smíšenina slovanské a keltské kultury, ze které vzešla obrovská duchovní síla, kterou jen tak něco nezničí. Dějiny potvrdily, že tento národ dokázal vždy a opakovaně povstat proti svým utlačitelům. A ti utlačitelé nebyli vždy vnějším nepřítelem. Byly to i morálně upadlé a zkorumpované vlády, vládní úředníci a zastupitelé, kteří zklamali vůli našeho lidu a arogantím způsobem znevážili všechny hodnoty, za které tento národ bojoval. A Jelení příkop je stále tam, kde byl kdysi… Co jste za posledních pár let udělali? Zcela jste paralyzovali možnost účinné bránit naši zem proti vnějšímu nepříteli. Udělali jste to záměrně, utajeně a důkladně. Naprosto jste oblbli veřejné mínění, zkorumpovali jste veřejná média za tím účelem, aby občan této země byl mystifikován a nedostával relevantní informace. Aby byl masírován bezduchými reklamami, hovadinami, které jsou poplatné mainstreamu, a to jenom proto, aby se zcela vytratila podstata, aby se vytvořila naprosto lživá virtuální realita, v níž žijí občané této země. Zahltili jste nás konzumem, zlikvidovali jste rozum a zdevalvovali poctivou práci. Tím pádem jste se dopustili těžkého zločinu. To není fráze, to je holý fakt. Máme Vás dost. Vy nejste TÝM, který brání naše hodnoty, ale jste smečka dobře zaplacených vnitřních nepřátel této země, která ji sofistikovaným způsobem rozkládá. Vy jste se stali našimi faktickými nepřáteli. A my jsme zde od toho, abychom se nepřátel zbavili, eliminovali je, dnes již jakýmkoliv způsobem, a nastolili vládu zdravého rozumu, která bude tuto zem bránit proti vnějšímu nepříteli. Vy jste záměrně zlikvidovali armádu této země, která má bránit toto teritorium. Vy jste ji poslali na nesmyslné mise do zahraničí, kde nadále krvácí a plní úkoly, které neprospívají lidu této země. Vy jste udělali z mladé generace mužů zlatou mládež, která se zajímá např. jen o sociální sítě a to, jaký kdo bude mít mobilní telefon či notebook, místo toho, aby jste je vycvičili v obraně této země. Udělali jste to opět záměrně, protože z toho máte profit. To je těžký zločin! V době, kdy se do naší země valí tisíce imigrantů, kteří v Evropě hledají ráj na zemi, proudící sem s představou, že zde dostanou hotelové ubytování, sociální podporu, o které by se mohlo nechat zdát kterémukoliv pracujícímu člověku a život bez nutnosti pracovat, jenom prostě vegetovat a konzumovat, chovat se arogantně, ničit zařízení ubikací a vyhrožovat lidem, kteří se o ně starají, v této době vůbec nekonáte a nepodnikáte to, co byste podnikat měli. Místo toho slíbíte tučné peníze podnikatelům, kteří jim pronajmou byty, a vše půjde ze státní kasy, a z kapes nás,daňových poplatníků. Místo toho schválíte tučné peníze cizáckým neziskovým organizacím opět z našich kapes, které budou usnadňovat a organizovat kolonizaci naši země a její postupné ničení. Imigranti, když pominu těch pár rodin, které fakticky prchají před etnickým násilím, jsou kolonisté, kteří jsou nekompromisně rozhodnuti vzít si toto území, zdecimovat její původní obyvatelstvo a zavést zde své středověké zákony. Jsou rozhodnutí, nás zlikvidovat, podřezat, ukřižovat, znásilnit naše ženy, pozabíjet naše děti, zničit naše dějiny, naše historické památky, vymazat nás zcela z mapy zeměkoule. Bagatelizace tohoto úsilí ze strany našich politiků, je zcela mimo rozumné chápání. Je to jen lživé chlácholení obyvatel, je to jen další zločin proti nám! Jsem jen řadový občan této země. Ale jsem vyjímečný tím, že jsem se zde narodil, že jsem zde pracoval a nadále pracuji, že jsem důkladně vycvičen v tom, jak bránit sebe a ostatní, neboť jsem záložní důstojník československé armády a složil jsem přísahu ne tomuto území, ale tomuto lidu, že ho budu bránit, a je zcela nepodstatné, za jakého režimu se to stalo. Takových vyjímečných , jako jsem já, jsou v naši zemi statisíce, a jsou stejně vyjímeční rozumní, a silní, protože se nenechali splácat do podoby beztvaré hmoty, která vyhovuje našim politikům, zkorumpovaným, sledujícím jen svůj profit a plnost svých koryt. Jsem lékař, tak že by se ode mne dalo očekávat spíše umírněné a víceméně neutrální stanovisko k problému. Protože vím, že náš stav takový je. Vím, jak se spousta našich profesních představitelů zajímá jen o to, aby byli vidět, jak se derou do politiky za koryty, aby si také nahrabali, a jak je jim šuma-fuk, jestli budou své voliče zrazovat, či ne, hlavně když to bude sypat. Stydím se za to, že se jako stav nedokážeme postavit do čela národa a říct dost, přestože že víme, že fyzické zdraví populace pramení vždy ze zdravého mozku. Proto zde prohlašuji zcela otevřeně zodpovědně, vědom si toho, že budu šikanován, že mi bude vyhrožováno a že budu případně i zlikvidován… Povstaňme proti vládě, která zrazuje a nebrání svůj lid! Tato vláda se dopouští nejtěžšího zločinu na svém lidu, jaký znám. Dopouští se nejtěžší zrady, a to i závažnější, než kterou byl Mnichov na prahu druhé světové války. Tato vláda nás za pár mrzkých drobných prodala morálně pokleslému světovému řádu, který nás chce, jako méněcennou populaci zcela zlikvidovat. Proto prohlašuji, že bránit se všemi prostředky, je jediná legitimní cesta, jak zachovat tuto zemi do budoucnosti tak, aby v ní mohly žít důstojně i naše děti!!! Aby nemusely chodit v burkách, několikrát denně se svíjet na koberečku a memorovat islámské nesmysly a potom povinně jít sousedovi uříznout hlavu jen proto, že zůstal křesťanem a nekonvertoval. Je to mé nezadatelné právo, a to mi nikdo nevezme! V této hře jde totiž již o existenci naší, říkám znovu, naší civilizace! A to, vědom si případných důsledků, podepisuji. Jsem MUDr. Janda Karel, lékař (60let) a občan této země. Dne 05.08.2015

I já k tomu mám svoje…

Nu dobře.

Jakási nevolená pakáž dobře zajištěná do smrti důchodem, který nemá ani jako plat nejvyšší hlava leckterého stále ještě suverénního státu tzv. EU (Eště Uvidíte), rozhodla proti suverénním státům s přispěním jakéhosi uměle vytvořeného státu Polska, že musíme kohosi proti vůli daňových poplatníků přijmout. I dokonce taková ODSácká nula, jakou je soudruh ZAHRADIL,  si všimla (sic!), že se najednou asi současná politika EU nebude našim lidem líbit – no představte si to! Najednou si ten pán dobře UE živený stejně jako další darmožrouti z jiných partají toho všiml! Jak je to jen možné? On si všiml!!! Že by jemu a jemu podobným hrozilo nezvolení? Bez koryta najednou: to asi ne, koryto mu přece zůstane! Že by tedy mozek- jako použil? No tomu snad ani nemohu věřit!

Ostatně má pravdu: oni jediní jsou legálně volenými představiteli byrokrarie Brusele (skloňujme podle vzoru prdel).  Ostatní vládnoucí nám verbež se ani nesnažila dostat do čela toho zmatku zvaného EU jako to dělali tzv. velmoži, knížata, králové a zemani. Inu proč ne, vždyť se dají navolit mezi sebou sami. Horší soustátnění jsem ještě neviděl v dějinách ani náhodou. Jak je vůbec možné, že nikým nevolení nýmandi rozhodují o osudu kolem více jak půl miliardy lidí? Národy, které zapomenou svou historii, jsou odsouzeni si ji pěkně zopakovat a to se všemi důsledky.  A co ČSSD? Nikde jsem neslyšel v Hovínkách, TV hovna, ČT lháři či jinde, že by se někdo postavil čelem k problému, snad mimo ministra Chovance- děkuji za něj! Oni si ho ale vyhodí… Ani Stropnickému nepokvete pšenka.  Kde jsou doby klíčů na Václaváku a Letné! Kdo z lidí kdy tam čekal takové hnusné podrazy a likvidaci české státnosti! Věřím že většina klíčníků by si dnes nejraději nafackovala před zrcadlem.  Já už to opakoval tolikrát, že mě z toho rostou bradavice po celé čuni.

A kam se to jako tedy vydáme? Má smysl popisovat možné scénáře? Nemá! Je to jako s počasím: „rosničky“ nám 10 minut vtloukají do hlav, jaké že to bylo počasí za posledních 24 hodin, ale na otázku, jak je nyní, natož za hodinu venku, nevědí zhola nic. A takto přesně  se nám to rozvíjí s tzv. uprchlíky, kvótami (kvo-kvo-kvocient našich imbecilů, kterým se říká politici, je opravdu, ale opravdu minimální a to jsem to ještě přehnal), přijímáním nevím koho  a odkud. Jo je tady jistá věc: USA vyvolaly konflikty kde se dalo a EU se jim takto položí k nohám zničená, TTIP asi nestačí… a mají zase za oceánem (poručík Dub ze Švejka měl pravdu o osamocenosti za oceánem) svůj stoický klid, na jejich území se zase válčit nebude. EU zajde v krvi našich odřezaných hlav, ekonomika půjde však všichni víme kam, a USA si s Čínou a možná Ruskem opět rozdělí svůj vliv nad planetou.

Chceme jim všem k tomuhle sloužit jako novodobí otroci?  Víte, člověk je nádoba křehká, ne vždy vydrží vše: nebylo by lepší spáchat sebevraždu, než se nechat podřezat? Ta EU verbež totiž už udělala vše, abychom se neuměli a nesměli sami bránit.

Snad nás zachrání naše prasata. Politici- raus! Myslím ta čtyřnohá chrochtavá přítulná obětavá zvířata, které nemají machomedáni rádi.

 

Doplněk: Fico prohlásil, že Slovensko jim na kvóty kálí! Kéž by to tak bylo po celé planetě!

Tak teď už nevím… umíte se bránit? Máte doma zbraně?

Ministři vnitra EU hlasovali pro návrh rozdělit postupně 120 000 migrantů mezi země EU „velkou většinou“, oznámilo lucemburské vedení EU podle AFP. Podle českého ministra vnitra Milana Chovance se nedosáhlo konsensu. Na Twitteru oznámil, že proti byly Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Maďarsko, Finsko se zdrželo.

Syrští uprchlíci dosáhli břehu řeckého ostrova Lesbos

Syrští uprchlíci dosáhli břehu řeckého ostrova Lesbos

FOTO: Yannis Behrakis, Reuters

Dnes 17:21 – Brusel
(Aktualizováno: 18:29 )

„Rozhodnutí o relokaci 120 000 lidí bylo dnes přijato velkou většinou členských států,“ uvedlo na Twitteru lucemburské předsednictví EU.

Návrh prošel tzv. kvalifikovanou většinou, i když se obvykle dává přednost konsensu.

Lucembursko se nejprve snažilo dosáhnout kompromisu, aby neohrozilo jednotu EU. Přišlo s novým návrhem, který měl být údajně velmi odlišný od původního. Část zemí ale neuspokojil. Tento návrh byl také schválen, není ale jasné, jaké jsou přesně jeho detaily.

Na jednání se rozhodovalo o přerozdělení 120 000 Syřanů, Iráčanů a Eritrejců ze tří migrací nejvíc postižených zemí EU, tedy Řecka, Itálie a Maďarska.

Podle diplomatických zdrojů lucemburská varianta předpokládala rozdělení 66 000 uprchlíků, kteří jsou v Řecku a v Itálii. Dalších 54 000 míst rezervovaných původně pro migranty z Maďarska mělo být jakousi rezervou pro další rok. Přesné znění schváleného návrhu ale dosud není známo.

Maďaři se na plánu s kvótami odmítají podílet i jako země, která by z něj měla prospěch. Budapešť oznámila, že s migranty nyní nemá problém.

Jednota V4 se rozpadla

Chovanec již před hlasováním upozornil, země visegrádské skupiny, kterou tvoří Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, už nezastávají jednotný názor v odmítnutí kvót. Polsko obrátilo.

Ještě před hlasováním napsal na Twitteru: ”Obávám se, že pro dnešek bude jen V3. Proti my, Maďaři, Rumuni a Slováci.“

Podle DPA byli ministři pod tlakem, aby se dosáhlo dohody a spory nezastínili středeční krizový summit EU. „Myslím si, že je neakceptovatelné, aby Evropa poslala Evropanům a světu poselství, že dnes není možné řešení,“ uvedl německý ministr vnitra Thomas de Maizière.

Výhrady českých politiků

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) z Bruselu uvedl k hlasování: „Je to porážka této vlády. Podařilo se EU rozdělit V4. Bude to fatální. Bude-li se postupovat takto dále, budou lidé vnímat Evropskou unii velmi negativně,“ řekl v České televizi.

Výhrady má kromě ODS i předseda Strany svobodných Petr Mach.

Kdysi jsem tomu alkoholikovi věřil, inu my alkoholici se máme rádi:-)

Supervtip
Na lékařském kongresu se chlubí Italský doktor: „V Itálii máme tak vyspělou medicínu, že když vyjmeme jednomu muži varlata a implantujeme je do jiného muže, tak za šest neděl může hledat práci.“
Holandský doktor říká: „To není nic zvláštního. U nás transplantujeme část mozku z jednoho muže do druhého a za čtyři týdny už může hledat práci.“
Kanadský lékař říká: „Pánové, u nás implantujeme muži srdce a za dva týdny může hledat práci.“
Český doktor na to: „Pánové, kam se na nás hrabete. V roce 1989 jsme vzali muže, který neměl v pořádku ani mozek, ani srdce, ani koule, udělali jsme z něj prezidenta a od té doby celé Česko hledá práci.“

Osvěžme si paměť.

 

http://www.securitymagazin.cz/zpravy/vlajka-isis-nad-uprchliky-bojujicimi-s-nemeckou-policii-1404047412.html

http://www.securitymagazin.cz/zpravy/co-se-deje-v-nemeckych-uprchlickych-taborech-o-cem-nemame-vedet-1404047477.html

 

Hmmm to je fakt moc hezké, že blbci Němci chtějí potřetí zkurvit celou Evropu… Dovolíme jim to? Kde je opět hrdý Albion a sladká Francie? Klídek, tyhle pazemě jsou už dááávno v prdeli. Takže zbývá Visegrádská čtyřka, a to ještě  jen a pouze díky Maďarům: Orbáne, jste pašák!

Publikováno v 21 Září 2015

MARTIN KAVKA 21|09|2015

Kdyby toto řekl kdokoliv z nás, tak bude obviňován přinejmenším z necitlivého postoje k jinému národu, případně z rasismu. Ale co když to řekne respektovaný islámský duchovní? 

A přesně to se stalo. Šejk Jusúf al-Karadáví se ve svém projevu opřel do pracovní morálky obyvatel na Arabském poloostrově. Přestože jeho projev je velice svérázný, tak vychází z jeho každodenních zkušeností s jeho spoluobčany a vzhledem k tomu, že se jedná o islámského dArabové jsou líní, a proto nic nemají“ říká islámský duchovníuchovního, tak jeho řeč směřuje hlavně k muslimům.

Používáme letadla, vlaky, ale ty nejsou naše“, začíná svůj proslov šejk. „Jsou vyrobeny na Západě a k nám jsou dováženy. Je pravdou, že si můžeme koupit mnoho úžasných věcí ve světě. Naši lidé si mohou koupit většinu vyráběných luxusních aut. Rolls-Royce, Mercedes 500 anebo 700, modely S, M a L v nejvyšším vybavení. Vlastníme je, ale nevyrábíme. Nevyrábíme ani hřebíky, natož tyto auta. Ostatní to vše vyrábí pro nás. Příjem arabského světa, včetně příjmu za naftu není tak velký, jako je příjem evropských zemí, jako je Německo, Francie anebo Itálie. Dokonce i Španělsko, které je na samém konci průmyslových zemí má větší příjmy než arabské země. Proč? Protože nepracujeme.“

Již jen toto by stačilo jako ukázka, toho co si o svých spoluobčanech z Arabského světa myslí tento islámský klerik. On však neméně zajímavě pokračuje.

Nepracujeme, a když ano, tak neprofesionálně. Bylo spočítáno, jak dlouho pracuje státní úředník arabské země. Je to přesně 27 minut. 27 minut denně! Zbytek času pije kávu, čte noviny, nebo chodí bezcílně tam a zpět. Pracuje jen málo lidí a to nestačí. V sedmdesátých letech jsem byl v Německu. Přiletěli jsme ráno, a když jsme odjížděli z letiště, tak jsem se zeptal muže, který mě odvážel, kde jsou všichni Němci, když ulice jsou prázdné na rozdíl od naší země. Odpověděl mi, že v práci. Po sedmé hodině večer jsem se podíval z okna a ulice byly zase prázdné. Tak jsem se opět zeptal, kde to všichni jsou, a bylo mi odpovězeno, že doma. Vrátili se z práce, najedí se a půjdou spát, protože brzy ráno vstávají do práce. Hodinu jedou do práce, hodinu z práce, hodinu mají na oběd.  Prostě neustále pracují.“ – Škoda, že neřekl, o jaké město se jednalo. Dnes by patrně viděl ráno ulice plné od přistěhovavších se, jeho spoluobčanů, kteří rozhodně nikam do práce nespěchají.

Na jeho proslovu je nejhezčí závěr, kdy svérázným způsobem apeluje na muslimy.

My jsme národ, který nepracuje. Jak se můžeme rozvíjet, když nic neděláme? A když ano, tak blbě! Říkáme, klídek, potom, potom. Ale prorok a Alláh nám přikázali dělat vše důkladně. Dokonale a profesionálně. Profesionalita musí být ve všem. Když vraždíš, tak pořádně, když zotročuješ, tak důkladně. Vždy, když zabíjíš, musíš to dělat dobře!“

Po krátké pomlce pokračoval:

Dovážíme vše, od jehel po rakety a nejsme schopni vyrobit ani motor. Máme určitá řemesla, ale nemáme průmysl. I Indie vyrábí auta a dokonce i letadla. A my pořád chodíme dokola jako ten vůl kolem mlýnského kamene.A podívejme se na tu sionistickou bandu, která se nás snaží školit a mít nad námi dohled. Mají znalosti, vzdělání, technologie a to skrze vlastní úsilí. My tady máme poušť a nic s tím neděláme. Když to převzali oni, tak z pouště udělali zelenou oázu! Jak můžeme my, jako národ který nepracuje, vzkvétat?!“

Je zcela možné, že mezi uprchlíky je spousta papírových inženýrů, ale ti skuteční v arabských zemích, kteří těmto zemím přináší jakýs rozvoj, pochází ze zemí Evropy, Ameriky a Dálného východu. Ovšem o tomhle naše média informovat nebudou.

něco je špatně 1

něco je špatně 2

Není to přehledné, ale jisté.

„Bláznivé stařeny“! takto hovoří „uprchlík“o ženských dobrovolnicích, rozdávajících humanitární pomoc, 7.9.2015 Darja Aslamová je první ruská válečná reportérka s více než dvacetiletými novinářskými zkušenostmi. Pokud se ve světě rozhoří válečný konflikt, tato nebojácná žena tam cestuje, aby zprávy pro své čtenáře mohla přinést z první ruky. Zda to bylo Abcházie, Náhorní Karabach, Kambodža, Osetie, Tádžikistán, Jugoslávie, Rwanda, Čečensko, Mali, Egypt, Libanon, Ukrajina – Darja Aslamová přinášela zprávy ze všech těchto ohnisek konfliktů. Nyní se Darja Aslamová vybrala trasou, kterou do Evropy přicházejí tisíce uprchlíků. Její reportáž je odlišná od těch, které nám nabízejí naše média, a to i obsahem, i svou profesionalitou. Mluvila s uprchlíky z různých zemí, ale také s místními obyvateli, dobrovolnicí, policistům, politikům či analytikům. Zjistila skutečnosti, o kterých naše média nezadají:  né každý uprchlík, který říká, že je ze Sýrie, opravdu ze Sýrie je. Evropa nechce mluvit o uprchlících ze zemí, kterým spolu s USA na křídlech bombardérů přinesla demokracii;  někteří z nich jsou tak bohatí, že země jako Slovensko jsou pro ně žebrácké. Syrská rodina z Aleppa zaplatila za cestu do Evropy 20 000 dolarů a těší se na život, ve kterém už bude pro ni vše zdarma;  pohrdají ženami, které jim rozdávají humanitární pomoc. Mužští členové jejich rodiny by je podle nich měly držet doma a nepouštět na ulici;  neváhají ze své 14-leté sestry udělat druhou ženu „slušného“ člověka. V Anglii si bude královsky žít z dávek pro osamělou nezletilou matku;  za 5 let bude podle nich Evropa vypadat zcela jinak. Namísto kostelů zde budou stát minarety. „Uprchlíci v Bělehradě se absolutně nepodobají na syrské uprchlíky, které jsem viděla v Libanonu. Tam jsou lidé s tragickými osudy, lidé, kteří byli zbaveni všeho a pomalu umírající pod krutým sluncem v přeplněných táborech, o které se nikdo nestará. Ti, kteří se dostali do Evropy – ti jsou elita. S penězi a se svými plány. “ Darja Aslamová navštívila několik evropských zemí, kde každý den přibývají desítky tisíc lidí z Afriky a zemí Blízkého východu. Zdaleka to však nejsou klasičtí uprchlíci. TITO se na novém místě považují za pány, pohrdají místními obyvateli, kteří jim pomáhají, a žádají pro sebe stále nové a nové výhody. Obr. Uprchlíci v městečku Kaniža 2 2 „Maličké město Kaniža na srsbko-maďarské hranici. Každé ráno o šesté zvony kostela Petra a Pavla začínají svou Clivia píseň. Přistupuji k oknu a odhrnul závěs. Náměstí před hotelem je pusté. ONI jsou pryč. Zůstaly jen „strážní“ – několik snědá mladých mužů, sedících na trávě pod stromy. Ale vtom už na hlavním nádraží lomoz první mezinárodní autobus a vypouští novou várku uprchlíků. Jsou to zejména muži do 30 let v džínách a tričkách. Ale i ženy v hidžábu s maličkými dětmi na rukou. Nehledě na úpornou palčivost jsou ženy zahalené v tmavých vlněných oděvech. Některé mají dokonce i černé rukavice. Všichni tito lidé jsou velmi sebevědomí a zcela lhostejní k kouzlu starobylého křesťanského městečka. O deváté se na rohu otevírá kavárna „Venezia“, do které chodí uprchlíci, aby si nabili své novučké iPhony a notebooky, použili WC nebo si dokonce umyli v umyvadle vlasy. K večeři by v centru Kaniža jablko nepropadly na zem. Stovky lidí si rozložily dočasný tábor na dvou centrálních náměstích. Podle nejskromnějších odhadů jich je kolem dvou tisíc. Sedí na trávě, jedí, pijí as pohrdáním dívají na městských uklízeče, kteří jsou nuceni za nimi sbírat plastové obaly, lahve, zbytky jídla. Smrt Evropy Spouští se noc. Tma je signál. Lidé se rozdělují na 30 až 50-členné skupiny. Každá z nich má svého vůdce. O jedenácté večer se skupiny vydávají pěšky k srbsko-maďarské hranici. Obyvatelé mlčky sledují přes okna, jak se přes tiché, doslova vymřelé město pohybují imigranti jako černé stíny. „Z města vycházejí pěšky, ale pak jejich přepravují cikánští mafiáni na autobusech.“, – Říká taxikář Viktor. „My nesmíme převážet imigrantů. Policie už zabavila 5 aut z našeho vozového parku. Ale Cikáni si dělají co chtějí. Jsou hlavní převaděči uprchlíků na celé balkánské trase. Cikáni přivážejí uprchlíky téměř úplně k hranici a pak je vedou přes les do Maďarska stezkami, které znají jen oni. Vše začalo v lednu. Lidé začali přibývat organizovaně, každý den. A proud stále roste. Pokud mám říct pravdu, je to hrozné. Co bude s námi? “ 3 3 Velké stěhování národů V roce 2015 vybuchla Evropa. To, co se začínalo jako tenoučký potůček imigrace, se najednou změnilo na velkou lidskou vlnu, která může smést útulnou, čisťoučké Evropu. Ke dvěma procházejícím trasám přes Gibraltar do Španělska a přes Středozemní moře do italské Lampedusy se přidala nová – pohodlná a bezpečná, balkánská trasa. Nejprve z tureckého Izmiru po řecké ostrovy (první obětí se stal slavný ostrov Lesbos. Řekové mi vyprávěli, že Turci všemožně pomáhají imigrantům. Říká se, že Turecko úmyslně sponzoruje uprchlíky a doslova jejich postrkuje do mezinárodních vod.) Pak Atény, Makedonie, Srbsko, Maďarsko, a pak se proud rozděluje na dvě části – Rakousko a Německo nebo Slovensko a Česko. Dokonce Anglie, která s pocitem nadřazenosti bombardovala nešťastnou Libyi, najednou zjistila, že ani ostrovní poloha ji nezachrání od nájezdu. Tunel pod La Manche každý den dobývají naštvaní uprchlíci. A v Německu musel stát přibrat na pomoc armádu, která poskytnout imigrantům stany a ochranu od rozzuřených místních obyvatel. Od ledna po červenec jen balkánskou cestou prošlo sto tisíc lidí. Sociologové předpovídají, že na konci roku je bude už 250 tisíc. A příští rok slibují katastrofu. Nejednou jsem pracovala v ohniscích konfliktních situací a během svého života jsem viděla ohromné množství uprchlíků. Plačící ženy v domácích oděvech as bosýma nohama v pantoflích, ufňukané děti v obnošených šatech, muže s kamennými tvářemi, špatných od vlastní bezmocnosti. Byli vděční za láhev vody, kousek chleba, nevelkou finanční pomoc. Ale tito uprchlíci mě šokovali svým okázalým vnějším blahobytem a schopností rychle zavádět svá pravidla. Park v Bělehradě u autobusového nádraží. Vypadá tak, jak nyní vypadají parky v mnoha evropských městech. Muži, umývající se ve fontánách, celé rodiny, sedící na trávě. Jakmile vstoupím na území parku, naproti mi jde skupina mladíků. 4 4 „Nemůžete tady fotografovat.“, – Prohlašuje jeden z nich slušnou angličtinou a ukazuje na můj fotoaparát. „A to proč?“, – zvolám a založím ruce v bok. „Park je veřejné místo, já jsem novinářka a dělám si svou práci.“ „Zde jsou naše ženy!“ „No a co? Vaše ženy jsou všechny v hidžáb a zahalené od hlavy k patě. Pokud se jim nelíbí zdejší pravidla, mohou se vrátit. Víte, že Bělehrad je hlavním městem pravoslavného křesťanského státu? A ženy tu chodí s odhalenými tvářemi? Kolik hodin jste v Bělehradě? „“ Tři dny. „, – Odpovídá můj zmatený oponent. „A už tady zavádíte svá pravidla? Toto není vaše země. “ V tom okamžiku oba snižujeme hlas a uzavíráme příměří. Můj nový známý se jmenuje Chálid, je z Damašku, má 21 let. „Jsem skutečný Syřan.“, – Říká s hrdostí. „Ne jako všichni tito …“, – pohrdavě ukazuje na lidi, kteří obsadili náměstí. „Proč je to důležité?“, – Divím se. „Všichni tady lžou, že jsou ze Sýrie. Jednoduše Sýrie je nyní v módě. Píší o ní ve všech novinách. Nikoho nezajímají uprchlíci z Iráku, Afghánistánu, Libyi, Tunisu. Už i Afghánci se začaly vydávat za Syřany. “ Chalid a jeho kamarádi utekli ze Sýrie, aby je nepovolali do armády. „Proč mám bojovat za Assada? Raději půjdu do Německa. „“ A proč nepožádáš o azyl v Řecku, Makedonii nebo ačkoli zde, v Srbsku? „“ To jsou žebrácké země. „, – Pohrdavě krčí nos Chalid. „Netušil jsem, že Evropa je taka chudá. My v Sýrii jsme před válkou byli mnohem bohatší. “ Jen za cestu do Bělehradu jsem zaplatil převaděčům 3000 dolarů. A za cestu do Německa ještě třeba zaplatit půldruhého tisíce. Mám peníze. Mohu si zaplatit pětihvězdičkový hotel v Bělehradě, ale nepustí mě tam, protože místní úřady nám dají jen 72 hodin na pobyt v zemi. A moje registrace se dnes skončila. Dokonce i zde, v parku, platím za sprchu a toaletu. Ale zato pak v Německu už bude všechno bezplatné: vzdělání, dávky, ubytování pro imigranty. Tam je dobře! Chci se přihlásit na ekonomickou fakultu. Jakmile se zabydlím, přivedu tam celou svou rodinu: dva bratry, otce, matku, babičku a tři sestry. “ 5 5 Pět sympatických mladičkých žen v hidžábu se usalašilo na lavičce ve stínu pod košatým stromem, pod ochranou dvou zachmuřených mužů. „Salam alejkum“, – pozdravím. „Hallo“, – kamarádský odpovídají. Jedna z nich, Aiša, se ujímá role tlumočnice. S obtížemi vybírající anglická slova mi vysvětluje, že jsou ze Sýrie, z Aleppa, a celá rodina jde do Německa. Putují už deset dní. V Německu nemají nikoho, ale slyšeli, že tam přijímají všechny uprchlíky. Peníze mají. Za cestování musela celá rodina zaplatit přes 20 tisíc dolarů. Jejich matka má cukrovku, ale jsou přesvědčeni, že Němci ji musí léčit zdarma. Vdaná Betul mi ukazuje poraněné nohy. „To jsme předevčírem v noci překračovaly makedonskou hranici přes les.“, – Vysvětluje. „Ty jsi krásná, protože máš bílou pokožku. Ale i já jsem byla krásná, dokud jsem se neopálila. Dívej. „, – Betul si vyhrnuje rukáv a mi ukazuje hranici mezi opálenou a bílou pokožkou. „Budu žít v Evropě a opět budu bílá. Na severu je méně slunce. “ Znovu opakuji, že uprchlíci v Bělehradě se absolutně nepodobají na syrské uprchlíky, které jsem viděla v Libanonu. Tam jsou lidé s opravdu tragickými osudy, lidé, kteří byli zbaveni všeho a pomalu umírají pod krutým sluncem v přeplněných táborech, o které se nikdo nestará. Ti, kteří se teď dostali do Evropy – ti jsou jejich elita, která pomoc nepotřebuje. Mají už své peníze a mají své plány. Jak se snadno stát uprchlíkem1 1 Možná jste rovněž zaznamenali v médích i hovorech lidí pojmový zmatek, když se mluví o běžencích. Není náhodou, že UNHCR organizace OSN zabývající se uprchlíky publikovala článek, který informuje o rozdílu mezi imigrantem a uprchlíkem. To je důležité především pro samotné běžence, jaká má kdo práva. V krátkosti toto shrňme.Imigrant je ten, kdo se stěhuje z místa na místo, a to bez ohledu, zda je to uvnitř jedné země nebo do zahraničí. Zpravidla se jedná o lidi, kteří se dobrovolně stěhují z rodinných nebo pracovních důvodů. Není to z důvodů ohrožení života, ale zejména pro zlepšení životní úrovně.Uprchlíkem je ten, kdo odchodem z místa svého pobytu prchá před ozbrojeným konfliktem nebo pronásledováním. Uprchlíci jsou chráněni ženevskou konvencí z roku 1951. Uprchlíkem se stává člověk, který pro svůj rasový původ, náboženství, politické přesvědčení nebo příslušnost k určité společenské skupině je nucen opustit svůj domov. 6 6 Brzy ráno z maďarského lesa nedaleko od městečka Ásotthalom vycházejí přímo na cestu skupiny snědá lidí s batohy na ramenou. Všichni nelegálně překročili v noci hranici a nyní se nemají čeho bát. Výborně se orientují pomocí GPS ve svých telefonech. Jejich hlavním úkolem je potkat prvního policistu a předložit mu tabulku s anglickým nápisem „asylum“, pokud v jejich skupině není nikdo, kdo mluví anglicky. Oficiálním jazykem se to nazývá „projev vůle požádat o azyl“. Tímto okamžikem jim vzniká právo na 72-hodinový pobyt v zemi. A nejen to. Na postel v centru pro uprchlíky, bezplatné stravování třikrát denně, použitý oděv a obuv a bezplatné jízdenky na vlaky v celé zemi. Zoltán, vysoký mladík s vypracovanými svaly v maskáčích, mě přiváží do jednoho z uprchlických táborů. Zoltán patří ke skupině maďarských dobrovolníků, národně (nebo patrioticky) naladěných, kteří ochraňují hranici a silou se pokoušejí bránit průniku uprchlíků. Není policista a ve skutečnosti nemá žádné pravomoci. Ale špatně obejdou ti uprchlíci, kteří se dostanou do rukou jeho organizace. V lepším případě je vykopnou zpět přes hranici. Na lesní louce pod ochranou policistů pohodlně rozložili uprchlíci z více zemí. Jeden z nich, mladý Afghánec Ammanula, mi vypráví, že dva a půl měsíce putoval z Kunduz přes Írán a Turecko, spolu se svými přáteli, v naději, že se usídlí v Německu. Ukazuje mi mozoly na nohou, potvrzující jeho slova. Vedle se rozložila skupina mladých Syřanů, kteří vypadají úplně evropský. Blondýni se světlýma očima, plynulemluvící anglicky. Spolu s nimi vyzývavě zrzavá mladá žena, kouřící jednu cigaretu za druhou. Ona, jakož i její přátelé, je Syřanka – sunnitka, se ale drží směle uprostřed žen v hidžábu. Všichni jsou rozhodnutí doputovat do Švédska. Rusovlásku znepokojuje to, že všem jim vzali otisky prstů. „Slyšela jsem, že nás mohou hned vrátit do Maďarska, i když se dostaneme do Švédska. Je to nová dohoda mezi Schengenského prostoru zeměmi. Kde ti při vjezdu vzali otisky prstů, tam máš zůstat. „(Má naprostou pravdu, ale uklidňuje ji, že dohoda je zatím jen na papíře.) Černý Idlib Džammú se dvěma dětmi se mě ptá, kdy po ně přijde autobus a odveze je na místo odpočinku. Je mimořádně nespokojený s takovou „neorganizovaností“. Je těžké uvěřit, že tento člověk 7 7 minulou noc nelegálně překročil hranici. Chová se jako pasažér na autobusové zastávce, podrážděný tím, že autobusy z nějaké příčiny nejdou podle jízdního řádu. Žádá, abych si promluvila s policisty. A ti jsou velmi unaveni od proudu uprchlíků. „Nemáme už dopravní prostředky, abychom je všechny převážali do Szegedu na železniční stanici. Od rána odjelo šest plných autobusů. Čekáme, kdy se vrátí, aby odvezli ostatní. “ Vítejte Maďarské město Segedín. Železniční stanice. Dřevěný domek, kde už je vše hotové pro příjem uprchlíků pomocí dobrovolníků z charitativní organizace. Voda, ovoce, sendviče a „halal čorba“ (pro muslimy přípustná masová polévka). „Proč je halal?“, – Ptám se tučné, ošklivé, ale dobrácké ženy, která zametá chodník před domečkem. „Copak si uprchlíci nemají zvykat na podmínky života v Evropě?“ „Samozřejmě, že ne!“, – Rozhořčuje se. „Může to urazit jejich náboženské cítění. Jsou velmi zranitelní „. Nenápadně zjišťuji, že dobrovolnice není vdaná, stejně jako většina „dobrovolnic“, ale pro ni je „služba nešťastným lidem“ zdrojem radosti a nadšení. Pro uprchlíky jsou připraveny biozáchody, sprchy, vodní ventilátory kvůli osvěžení, bezplatný internet a podrobné instrukce, jak se mají chovat při styku se státními orgány. Vše je blyštivě čisté, na podnose jsou uloženy jablka, obličeje dobrovolníků září od radosti z nadcházejícího setkání se svými „oběťmi“. 8 8 Prokletí Kaddáfího se naplňuje To, co se pak děje, mě uráží do hloubky duše. U stanice za zastaví několik autobusů, maximálně nabitých mladými muži . Vycházejíc na ulici, okamžitě začínají telefonovat a připojovat k internetu módní gadgety. Jakoby mimochodem, bez povšimnutí rozrušených, zardělé „dobrovolnic“, si berou láhve s vodou, sendviče, talíře s polévkou. Dokonce neřeknou ani „Děkuji!“ „Jsou to bláznivé stařeny“, – dělí se o své dojmy Džunet z Pákistánu. „Proč na ně děti nebo vnuci nedávají pozor? Proč je pouštějí jen tak na ulici? Všude, kam jsme přišli, nás vítaly tyto bláznivé ženy. “ Vztek mi vyrazí dech a vybuchnu: „Dělají to z dobročinnosti! Aby vám pomohli! „Džunet se trochu zastydí:“ Vždyť já vím, že jsou dobré. Ale kde mají muže? Copak se to patří, aby se staré ženy toulaly večer po ulicích a stýkaly se s mladými muži? Prošli jsme přes celou Evropu, a jsou zde opravdu divní lidé. 9 9 Dokonce jsme viděli mladé ženy, které nám rozdávali obložené chleby. Byly téměř svlečené a všechny už měly po dvacítce. Takové staré se už v Pákistánu nevydají. A ty jsi proč sama? Kde máš muže? „“Dva kroky od tebe“, – říkám pomstychtivě. „Fotografuje.“ Křehký Džunet hodí pohled na impozantní postavu mého muže, chorvatského novináře, a hned mění tón.“Tak je to správně.“, – Schvaluje. „Ženy nelze nechávat samy“. Ale pak se zalekne. „Jen ať mě nefotografujete. Zakazuji to. Musím ještě projít přes tolik hranic. Chci jít do Londýna, protože tam je mnoho Pákistánců. Když se dostanu do Anglie, zavolám k sobě své dvě sestry, a nedovolím jim bez doprovodu vyjít na ulici. Mladší (která má již čtrnáct let) již má v Anglii vhodného ženicha. Ačkoli bude druhá žena, ale bude ženou solidního člověka. „“ Ale vždyť v Anglii nikdo tuto svatbu nezaregistruje. „- Rozhořčil se. „Ani netřeba. Pro nás je hlavní požehnání Alláha v mešitě. A kromě toho je to výhodné. Když přijdou děti, pro Angličany bude nezletilou opuštěnou matkou. Neumíš si představit, kolik jí budou platit peněz. I medicína, doprava, jídlo, vzdělání – všechno bude bezplatné. Angličané jsou naši bývalí kolonizátoři. Za všechno zaplatí. Inšalláh! “ 10 10 [Autorka u plotu, oddělujícím Srbsko od Maďarska] „Velký“ maďarský plot Srbsko-maďarská hranice. Stojím před impozantním plotem o výšce čtyř metrů, který se má táhnout 175 kilometrů. Je to už slavný maďarský plot, který má oddělit Maďarsko od nájezdu imigrantů. Zatím není dostavěn a uprchlíci procházejí hranici každou noc. Při „velkém“ maďarském plotě, který staví Maďarsko, aby se chránila před přílivem uprchlíků. „Podivný pocit.“, – Říká Veronika, pracovnice radnice z malého městečka Ásotthalom. „Nikdy jsem si nemyslela, že moje země bude žít za ostnatým drátem. Akorát nevíš, z které strany je vězení. „Plot je obtočený NATOvským žiletkovým drátem, který snadno pořeže pokožku. „Všechny mocné nevládní organizace protestovaly.“, – Oznamuje Veronika. „Ano, mohou zde být oběti.“, – Souhlasím, když si představím, jak se v noci v ocelovém sevření zraní a krvácejí uprchlíci. „Chápete, vždyť se může ublížit ubohým divokým zvířatům.“, – Objasňuje Veronika, a já s údivem hledím na její klidnou tvář, podozrievajúc ji z ironie. Ale ne, ironie tu není. „Tady žijící divoká prasata a jeleni už narazili na plot.“, – Říká znepokojeně. „Vždyť se mohou pořezat.“ „Ano, to mohou. No a lidé si stále najdou nějakou cestu. „, – Podotknu. „Podkopat to nebo vyřežou díru.“ „Stačí v obchodě koupit dobrý švýcarský nůž.“, – Říká člen maďarského parlamentu za stranu Jobbik Marton Gyöngyös. „Plot není překážka. Pokud imigrant prošel tisíce kilometrů, aby se dostal do Evropy, nebude pro něj problém obejít plot nebo koupit nůž. Může být, že ne hned, ale imigranti najdou řešení. V Budapešti jsou všude. Ve veřejných parcích spí přímo na trávě. Nevíme, jaké mají nemoci, jaké viry přinášejí s sebou. Je to skutečná katastrofa! Před dvěma lety počet žádostí o azyl nepřesahoval dva tisíce. Ale letos jsme již koncem července dostali sto tisíc žádostí! Nemáme žádnou infrastrukturu, abychom se vyrovnali s takovým přílivem lidí! 11 11 Evropská unie nechce mluvit o reálných problémech. Byrokraté z Bruselu hovoří jen o ekonomických a sociálních příčinách nového stěhování národů. Ale pokud se chceme problému dostat na kořen, musíme pochopit, že základní příčinou je vnější politika Západu. Zasahování do Severní Afriky a Blízkého východu, destabilizace takových zemí, jako Irák, Sýrie, Afghánistán, Tunis, Libanon, Egypt, Libye. A toto je jen začátek. Dosud nevíme, jaké množství uprchlíků k nám přijde z Ukrajiny, když tam nastane kolaps a ekonomická katastrofa (a to je jen otázkou času). Evropa stále ještě tára o multikulturní politice, o toleranci, o právech uprchlíků. Ale Evropská unie je jako pacient, který neví, že je nemocný. Pro Maďarsko je to urážka. Maďaři ( stejně jako Češi, Slováci..) nikdy neměli koloniální minulost. Francie a Anglie platí za své zločiny. Kolonizovali východní národy a nyní se jejich bývalí otroci vracejí a žádají kompenzace. Ale my se nemáme za co stydět. „“Jste přesvědčeni, že se nemáte za co stydět? Poslouchejte příběh doktora Ahmada z Libye. “ „Nikdo není bez viny!“ S doktorem Ahmadem (tak se představil) jsem se seznámila v srbském pohraničním městečku Kaniža, v kavárně „Venezia“. Najednou jsem upozornila na toho syna Afriky s tmavou lesklou tváří a tučnými odulé rty. Maska afrického boha. Pil pomalu kávu a kouřil cigaretu a já jsem koukala na jeho ruce, silné, krásné, s takovými přesnými, úspornými pohyby. Ruce chirurga. A uhodla jsem. Představila jsem se a začali jsme si povídat. Mluvili jsme o „módních“ a „nemódním“ válkách, o tom, že všichni uprchlíci přesvědčují místních úředníky, že jsou ze Sýrie. „Módní“ války !, – směje se sarkasticky doktor Ahmad. „Vždyť máte pravdu. Evropa nechce slyšet o uprchlících z Iráku a Afghánistánu. Raději by si zacpali uši vatou! Ale ještě urážlivější reagují na uprchlíky z Libye. Vždyť právě Francie a Velká Británie bombardovaly mou zemi. Nyní se od nás odvracejí!Říkají – vždyť my jsme vám přece přinesli demokracii a vy jste nedokázali využít plody svobody! Vy, Libyjci, se máte stydět za to, že jste oklamali naše očekávání. Žel mi se, také jsem byl hlupák. Byla euforie, když svrhli Kaddáfího. Můj syn byl zapáleným chlapcem a obdivoval se revolucí, ale zemřel. “ Tvář doktora Ahmada zůstává klidná, když mluví o synovi. Fatalismus muslima a zdrženlivost obyvatele Východu.“Mám dvě dcery. Utekli jsme do Egypta téměř hned, když se začal chaos, opustili jsme hrob syna. Jsem lékař, ale práci na úrovni jsem si v Egyptě nenašel. Všude je konkurence. Cizince tam nemají rádi. Ale nechci vám vyprávět nudný příběh mých putováních. Doufám, že v Evropě potvrdí můj diplom. Vím dobře anglicky. Možná budu mít štěstí. “ „Ale místní obyvatelé mají paniku z nájezdu!“, – Říkám. „Řekové, Srbové, Maďaři, Slováci, Češi tvrdí, že si to nezasloužili! Není to jejich vina, že se celý Blízký Východ a Severní Afrika topí v krvi. “ „Jak to!“, – Svolá doktor Ahmad a nažloutlé bílky jeho obrovských afrických očí se podlévat krví. „Nemám nic proti Srbům. ZATÍM. Ale Řecko, Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko jsou členy NATO. Ano, oni nebombardovali mou zemi, ale snad nepřispívají do vojenského rozpočtu NATO? Neposílají snad své vojáky do Afghánistánu a Iráku? Řekové, Srbové, Maďaři, Slováci, Češi tvrdí, že si to nezaslouží! Ale ani jim se nepodaří uniknout trestu. NATO zalilo krví celý Blízký Východ a nyní slabá Evropa, která vládu nad sebou předala americkému Satanovi, bude zničena. A naše ženy budou u vás rodit děti. Za pět let se tvář Evropy zcela změní. Netěší mě to. Vážím si velké evropské kultury a nechci, aby zde namísto kostelů stály minarety. Ale bude to tak. Je to odplata. Inšalláh! “ 12 12 „Vinu musejí nést všichni“ „A má pravdu, ten váš doktor!“, – Neočekávaně zvolá Marton Gyöngyös, člen maďarského parlamentu za stranu Jobbik, když jsem mu řekla příběh doktora Ahmada. „Maďarsko je člen EU a NATO. A když tato organizace vede agresivní politiku, aby zničili Sýrii, Tunis, Libyi, Irák, my nejsme povinni mlčet. Jsme povinni rovnou říci našim spojencům: „Poslouchejte! Je to proti zájmům Evropy a proti zájmům naší země! „Ano, neúčastnili jsme se na bombardováni Iráku a Sýrie, ale naše mlčení – to je naše vina. Celý čas si myslím, že jsme udělali obrovskou chybu, když jsme se přidali k NATO. Na papíře jsme vstoupili do obranného svazu. Ale v praxi je Maďarsko členem agresivní útočné organizace, která ničí Blízký Východ a provokuje Rusko v situaci na Ukrajině. Evropští vůdci jsou nebo hlupáci nebo zrádci. Ačkoli, když se z materiálů Wikileaks dozvíš o tom, že dokonce Merkelová se nachází pod neustálým dohledem amerických tajných služeb, pochopíš: většina evropských lídrů je být obětí vydírání. “ Autorka s bývalým mistrem zahraničních věcí Srbska Živadinom Jovanović Živadin Jovanović bývalý ministr zahraničních věcí Srbska, patří k těm lidem, kteří jasně vidí spojitost minulosti s přítomností. „Nová zničující vlna migrace je následkem imperialistické politiky Západu.“, – Tvrdí. „Vše začalo v Srbsku, po rozbití Jugoslávie a NATOvském bombardování Srbska. Právě zde byl učiněn první krok k útoku na Somálsko, Súdán, Afghánistán, Irák – pod záminkou boje s terorismem nebo ochrany práv 13 13 člověka. Amerika se vždy drží politiky chaosu, která jí dá do rukou kontrolu nad přírodními zdroji, strategickými liniemi komunikací a pohybem lidí, drog a zbraní. Následky dopadají na Evropu, ale Evropská unie není ani tak spojencem USA, jako spíše soupeřem. Vždyť proč Amerika přinutila Evropskou unii účastnit se všech vojenských operací, sponzorovanými USA, počínaje válkou proti Jugoslávii? Ve skutečnosti Evropané bojují sami proti sobě. Útok na Libyi byl barbarstvím, symbolem jehož se stala děsivě krutá vražda Kaddáfího. Nyní jsme získali obrovské nekontrolované území s rozmachem banditismu. Válka v Libyi obnažila pravou tvář Západu – egoistickou a neokoloniální. Viděli jsme Francii, trpící komplexem méněcennosti, které dávno ztratilo prestiž, a Sarkozyho, hrajícího se na Napoleona. Uviděli jsme Británii, která má obrovské koloniální historické zkušenosti, ale nemá dostatek vojenské moci. Právě Angličané často vystupují jako provokatéři konfliktů, pokoušeje se spojit své ambice bývalé impéria s americkou mocí a silou. Nyní i Angličané, i Francouzi sborově křičí, že je třeba něco dělat s imigranty. Ale vždyť tu jde o klasický bumerangový efekt. Ano, vybuchla imigrační bomba, ale příčiny výbuchu jsou složitější, než se zdá na první pohled. Jdou k nám mladí, vzdělaní muži , a s penězi. Všechna moderní kadeřnictví v Bělehradě jsou přeplněná lidmi z Blízkého východu. Do drahých chemických čistíren nosí celé pytle oděvů. Zcela evidentně jim někdo finančně pomáhá. Policie už přiznala, že mezi imigranty jsou extremisté. Vše, co policie může udělat, však je, že jim vezme otisky prstů. Před námi jsou takzvaní „spící terorosti“. Když bude třeba, „proberou“ je a Evropu zachvátí vlna teroru. “ 14 14 Panika na Balkáně! [ Makedonie. V zemi je vyhlášen mimořádný stav. Úplný chaos na řecko-makedonské hranici. Policie zablokovala všechny přechody a umisťuje ostnaté dráty. Uprchlíci šli do útoku. Policisté museli použít slzný plyn a na pomoc povolat armádu. Uprchlíci si lehají na koleje, kvůli čemuž je přerušeno železniční spojení s Řeckem a Makedonií. V neutrálním pásmu uvízly tisíce lidí. Makedonci obviňují řeckou policii z toho, že nekoná a pokouší se vytisknout cizinců z Řecka. Uprchlíci v Srbsku Srbsko. Vláda mluví o humanitární krizi. Uprchlíků je již kolem 80 tisíc a měst v imigračních střediscích stačí jen na pár tisíců. Přestože samotní uprchlíci vůbec nechtějí zůstat v Srbsku (je to známý chyták: vyjádřit vůli požádat o azyl, ale nenapsat oficiální žádost), ale zpřísnění kontroly na 15 15 maďarské hranici jejich staví do bezvýchodné situace. Zemřel první Srb, nakažený západonilskou horečkou. Uprchlíci v Chorvatsku Chorvatsko. Ponořené do starostí o letní turistiku se Chorvatsko najednou probralo a spanikařilo, odhaluje, že uprchlíci se pokoušejí projít přes srbsko-chorvatskou hranici. Má to logiku: na hranici Chorvatska a Slovinska (Schengenského prostoru zóna) jsou husté lesy, přes které někdy Cikáni prováděli Číňany. A za Slovinskem začíná bohaté Rakousko2 a hranice mezi nimi není. V samotném Chorvatsku se našlo mezi neoliberální nemálo „užitečných idiotů“, kteří vyzývají spoluobčany otevřít svá srdce i dveře blízkovýchodním imigrantům. Neoliberální noviny Jutarnji list již navrhli místa, kde je možné umístit uprchlíky v překrásném Chorvatsku – v opuštěných vojenských kasárnách v Pule, Varaždinu, Karlovci, v Dalmácii. A dokonce v opuštěném paláci Esterházy nedaleko od čarokrásného Iloku. Ale maličké, do sebe pohroužené Chorvatsko nedávno zažilo šok: v Káhiře před měsícem teroristé z Islámského státu zajali občana Chorvatska a odřízli mu hlavu. Fotografie byla zveřejněna na internetu. 30-letý otec dvou dětí na ní drží v rukou vlastní hlavu. Dá se pochopit, že předpokládaný nájezd cizinců přivedl místní obyvatelstvo do hysterie. Nedávno se na internetu objevil plakát: „Drazí imigranti! Vítejte v Chorvatsku! Není práce, není peněz, není budoucnosti. Prosíme, pokračujte do Slovinska. Děkujeme. “ 2 Imigrace je zlo, které zničí i Českou republiku. Současná vláda svoji neschopnost a špatné ekonomické výsledky nakonec svede na uprchlickou vlnu. „Je až neuvěřitelné, jak současná vláda plýtvá a rozhazuje. Tu na uprchlíky, tu na nové úředníky atd. . Na druhou stranu čteme, že 1/3 dětí hladoví, protože nemají na obědy, zavírají se klokánky, sbírají se víčka pro záchranu českých dětí, jako by byl český občan méněcenný,“ Náklady na nově předepsaných 2978 uprchlíků pro ČR se rovnají nákladům na 7836 českých důchodců. Po tzv. scelování rodin to může znamenat katastrofu. 16 16 profesor Branislav Đorđević „Zapomeňte na Evropu, kterou jste někdy znali“, – s hořkostí říká ředitel srbského Institutu mezinárodní politiky a ekonomiky, profesor Branislav Đorđević. „Evropu svírají muslimské geopolitické kleště: ze strany Španělska, Itálie a Balkánu. Dokonce v Bukurešti, kde prakticky nejsou muslimové byla za prostředky Turecka postavena největší mešita v Evropě.Nedával byla na Balkáně Victoria Nuland, která v interview prohlásila: „na porážku islámského státu potřebují USA 5 až 10 let“?? Jsem bývalý voják. Aby byl zničen Islámský stát, není třeba čas, ale rozhodnost. Ptáte se, pro koho je výhodný chaos na Blízkém Východě? Jen si spočítejte, kolik lidí v USA pracuje v vojensko-průmyslovém komplexu? Přímo nebo nepřímo. Spočítejte členy jejich rodin. A kolik voličů je podporuje? Aby vojenský průmysl vydělával, je třeba spotřebovat již hotové zbraně. A nutno vyzkoušet nové. Nemůžete tolik vyrábět. Je to nejlepší byznys na světě. Větší než plyn a ropa. A druhá otázka: „Potřebuje Amerika silnou Evropu? “ „Samozřejmě, že ne.“, – Říkám. „Takže: kdo je hlavní viník?“Nejsmutnější na práci novináře je, když v okamžiku, kdy kladete otázku, už víte odpověď, a víte, proč vám člověk nemůže odpovědět přímo. Doktor Branislav Đorđević, ředitel institutu, který pravidelně navštěvují vyslanci Evropské unie, je v svých komentářích ostražitý. „Všechny nás sleduje Velký Bratr. Víte, jak se jmenuje. Nač se ptáte? “ Jeden americký redaktor ve svém článku m.j. píše: “Kdyby USA znaly jiný způsob, jak si udržet světovou moc, než je válka, dávno by h o použily. Ale protože k oslabení 17 17 Ruska a ke kontrole Číny tak, aby se rozvíjela jen tolik, kolik jí bude dovoleno, nevede jiná cesta, než kontrola nad světovými energetickými zdroji a základny NATO co nejblíže ruských a čínských hranic, stojí svět před ve likou válkou k udržení hegemonie petrodolaru“. Chceš ropu, kup si dolar, jinak si ani neškrtneš. A to platí a bude ještě tvrději platit i pro Evropu, protože ta se plně vložila do služeb USA. Článek vyšel na http://je-to-inak.livejournal.com. Pozn.——————————————————————————————————————— Ale úplně na začátku je vina stále stejných zemí Úplně na začátku je vina zemí USA, Saúdská Arábie, Katar, Turecko, Anglie či Francie, které terorizují okolní svět a podporou terorismu nechávají za sebou jen spoušť a chaos a které podporou radikálů a fanatických extrémistů vytvářejí uprchlickou tsunami. A je příznačné, že právě Amerika, Saúdská Arábie, Katar odmítají jakoukoli účast na řešení tohoto exodu – tedy nějaká účast tam je, třeba přitvrdit, uprchlíků a obětí tohoto novodobého stěhování národů je zřejmě stále málo. Ten chvat je už neutajitelný. Jako by se muselo něco stihnout a už hořel termín. Tlačí se na co nejmasovější příliv „uprchlíků“ do zemí unie. Vyhlašují se výzvy o přijímání „všech“. Vypravují se pro ně vlaky, hartusí se na státy, co tu záplavu nejrůznějšími způsoby „zbytečně zdržují“. Vojenské lodi se posílají lovit až do líbijských výsostných vod, jen aby přísun nevyschl. Proč? Jednak už tenhle model zjevně narazil na své limity. Lidé, a zejména pak lidé v Nejpokro- čilejších zemích unie (rozuměj těch, co už to praktikují nejdéle) si začínali změn svých zemí všímat a jejich odpor a nespokojené mrmlání postoupilo až na pokraj otevřené vzpoury. Elitám je už delší dobu jasné, že v následujících volbách, pokud ještě budou a budou alespoň trochu demokratické, mohou být smeteny. Proto je třeba, dokud to ještě jde, postavit občana před hotovou věc. Vše musí být završeno přijetím stále tajně připravované smlouvy TTIP a CETA a učinit změny Evropy nevratnými. „Tento exodus Arabů a černochů do Evropy je záměrně načasován, protože zničení Evropy muslimskou imigrací musí být završeno přijetím stále tajně připravované smlouvy TTIP a CETA, jejíž podpis se má uskutečnit koncem tohoto roku. A tak se Evropa „baví“ uprchlickými vlnami a tento důležitý fakt lidem uniká. Německé občanské organizace pořádají 10. října v Berlíně obrovskou demonstraci proti podpisu této smlouvy, mají zajištěny speciální vlaky ze všech krajů Německa do Berlína. Již dnes organizují výrobu transparentů a aktivují oblastní aktivisty k organizaci protestu. Je velikou chybou, že se o to u nás nikdo nezajímá. 18 18 Všimněte si polohy Izraele A na úplný závěr: na poslední mapě [zde] si všimněte polohy Izraele. V USA a v Evropě je hotovo, v Africe také, už zbývá dostat pod kontrolu jen malý kousek světa na té mapě. Všechna „konspirační“ povídání o Velkém Izraeli a o anglo-americko-sionistickém propojení možná už se nebudou jevit tak konspiračními. Účelem je mj. osvětlit, jak si jedna země dělá s celým světem co chce. A pro své zájmy používá stále stejný scénář:  „Udělat problém a pak řešit problém“, či  „Využít, použít a odkopnout“, až jsme ve finále všichni oběťmi. Všechno světové dění jsou jen kamínky v mozaice jedné celosvětové moci. Bůh ochraňuj svět!