Archiv pro měsíc: Únor 2016

 Dnešní zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno.

Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie.
Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv. Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod řízený zahraniční tajnou službou.
Ve vedení ISIS jsou lidé trénováni v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojsky v Iráku a později propuštěni. Jejich identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná.
Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS.
Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic.
Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat, kde budou umístěni.
Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU.
Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován zrádci jako Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku vedenou zvnitřku.
Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS)v Evropě.

Takzvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí.
„Válka v Evropě se začala“ prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu.
„Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí“, dodal.
Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands.
Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi, což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy.
Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii.
Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS.
„Maďarská armáda je ve stavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic“, prohlásil premiér Orbán.
Mehmet Akhul je momentálně (situace o18:30) na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu.
24 leden v 22:00

POSÍLEJTEDÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!!  DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI, PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU, ALE OTROKÁŘI A VRAZI NÁS, NAŠICH DĚTÍ A NAŠICH VNOUČAT!!!

Nostradamus- je to možné?

N O S T R A D A M U S !!! „otec všech proroků“
Michel de Nostredame zvaný Nostradamus byl francouzský lékař, který proslul jako věštec. Narodil se (14. prosince 1503) v rodině Židů konvertovaných na křesťanství. Zemřel 2. července 1566.
Jak je možné, že v 15. století dokázal říci co čeká lid ve století jednadvacátém…??? Ale trefil to. I s tím POLITIKUSEM:
„Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého – a ten potrestán nebude!“
Jeho proroctví:
A v patnáctém roku toho věku (tzn. v roce 2015) Mohamedán zaplaví Iberii, Řím, Huny i daleký sever.
Dostane se i do krajů Vikingů. Nikde nebude spokojen a bude třenice vyvolávat! Spory nastanou i mezi národy macedónskými a Huny pro tu vlnu vetřelců!
Ruka Mohamedána bude stále napřažena po darech těch krajin a nároků nebude konce!
Stabilní a silná Evropa bude narušena, toť cílem bratra západního.
Bude to záminkou k zákroku silných legií a Evropa bude vtažena postupně do války! Vlny Mohamedánovi se podaří utlumit až roku sedmnáctého (2017) – ale bude již pozdě!
Peníze pozbudou ceny a chleba moc nebude – sucha a zbytečné výdaje – hlad.
Rabování, násilí a tekoucí krev bude chlebem každodenním a velká města budou plakat!
Nároky a nenasytnost Mohamedána se budou zvyšovat a lid je bude živit.
Bratr ze západu bude nepokoje posouvat k hranicím bratra východního a nová válka bude!
Až bratr Západu zjistí, že co vyvolal sám nezvládne, spojí se s odolným Východem.
Teď politikus Evropy zjistí, že chybu udělal převelikou a první loď s Mohamedánem přijal!
Evropa rozvrácena bude a to na dobu 15 až 20 let bude sužující a krvácející! Východ se Západem se spojí a hrozbu Orientu zažene za cenu velikého utrpení.

Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého – a ten potrestán nebude!

 

Jen si ta Merkl neuvědomuje, co muslimové nejen z Německa, ale z celé Evropy za pár let udělají.

 

Proč se všichni utečenci, tak hrnou do Německa ?

Malé vysvětleni, PROČ se všichni, tak hrnou do Německa: Tady v Německu první věc, co dělají Arabové, je zakládání místních islámských obcí hned poté, co jsou ubytováni. Tyto obce zakládají vybraní uprchlíci, studovaní a vzdělání, kteří řídí potom modlitebny a místní chování arabských ghet.

Nikdo si nedovolí jít proti těmto obcím, mají podporu státu a během dvou až tří let dostávají své zástupce v místním zastupitelstvu. Tvrzení, že Arabové jdou do Německa především za penězi, co dostanou od Německa, není jen na první pohled pravdou. Je to něco horšího. Oni se postupně a pomalu podílí na rozložení struktury státu.

Mnohem více peněz dostávají imigranti v Norsku a ve Švédsku. Tady v Německu má uprchlík týdně nárok na 150 EUR, dítě do 10 let na 50 EUR, do 18 let na 75 EUR. Ve Švédsku je to 300 EUR na dospělého na týden, 250 EUR na dítě bez ohledu na věk. Ve Francii má uprchlík nárok na 230 EUR týdně, dítě 150 EUR týdně. Švédsko i Francie navíc vyplácí příspěvky na bydlení (od 150 do 250 EUR měsíčně). Německo příspěvky vyplácí jen rodinám s dětmi, a to pouze po dobu 1 roku. Jak vidíte, Německo není nijak velká výhra po finanční stránce pro uprchlíky, ale jen zdánlivě.

Německo však nabízí něco, co jiné země nemají : Finanční podporu náboženským obcím etnických menšin a teď jsme uhodili hřebík na hlavičku ! V Německu mají náboženské obce (minimálně 50 osob) právo na státní příspěvek, který v základu činí 150,000 EUR ročně, ovšem na základě vlastní aktivity a počtu členů mohou na základě dotačních titulů získat automaticky nárok na čerpání dalších 400,000 EUR ročně. Pokud obec a počet členů přesáhne 1,000 osob, stává se obec příspěvkovou organizací státu a má právo na 2.5 milionu EUR ročně na svůj provoz. TAK TOTO JE TO TÁHLO !!

Islámské obce poté tyto peníze rozdělují jako svoji dobročinnost mezi své členy a rodiny, čímž si je zavazují. Je to nebezpečná metodika, kterou úplně stejně dělá v Libanonu Hizballáh, který peníze od Libanonské vlády přerozděluje mezi své členy, obvykle nejchudší lidi, provozuje z nich nemocnice a soukromé náboženské školy.

Stejně tak, tady v Německu velké islámské obce provozují školy a nemocnice, dotují chudé islámské rodiny (což jsou prakticky všechny), ale jejich děti musí chodit na modlitby a tím si obec tyto děti zavazuje a vychovává je podle islámského učení.

To nebezpečí je v tom, že zdejší islámské obce neříkají, že to jsou peníze z německého státního rozpočtu, ale že to jsou peníze náboženské obce a ty peníze chudým muslimům rozdávají jménem Proroka Mohameda.

Děti když potom vyrostou, vděčí za všechno (za jídlo, lékařskou péči i vzdělání) islámské obci a Prorokovi. A tyto děti jsou potom připraveny vykonat cokoliv ve prospěch obce nebo Proroka. ! ! !

To je důvod, proč islamisté chtějí do Německa. Nejenom, že dostanou peníze od státu, ale mnohem více peněz dostanou od svých imámů, od islámských obcí. Mnoho lidí se vyjadřuje v Česku k Islámu a Německu, ale neznají tyto souvislosti a důvody. Toto je prostě trpělivě, prefektně a smysluplně budovaná hierarchie jejich struktury, která má šanci nás postupně pohltit a později, ne úplně zničit, protože budou přece potřebovat křesťanské psy, jako otroky. Jejich slova : My máme čas !

Pokud by Německo ukončilo podporu náboženských obcí menšin, tolik migrantů by se rozhodně do Německa netlačilo ! Toto je to kouzlo a táhlo!

Tak kdo to je? Svině!

  Jeden den v utečeneckém táboře. Změnil jsem názor. Už jim nebudu pomáhat !

Posádka CZ vozu:     řidič T. Holenberk a tři studenti z Pražské ČVUT,

místo:                          Nickelsdorf, Rakousko,

Datum akce:              10.11. 2015.

 

   Směřuji v naloženém náklaďáku s dalšími třemi dobrovolníky do tábora v Rakousku,
kde je nyní soustředěno velké množství uprchlíkůze Sýrie, Iráku, Afghánistánu.
Kromě nich je zde mimo jiné asi i 90 Maročanů a 25 Alžířanů.

Naše velké nákladní autoje materiálem naplněno až po střechu. Máme potraviny, ovoce,
teplé oblečení, balenou vodu, hygienické potřeby, léky, boty, přikrývky a.j.

Hledáme nějakého odpovědného šéfa,kterému materiál chceme předat.
Miro obchází už asi potřetí celý objekt a nikde nikdo. Odtud ho posílají tam, odtamtud
zase jinam. Pak to vzdává. Vyložme to do skladu, navrhuji. Zkoušíme, ale sklad je samozřejmě zamčený. Tak pár krabicvykládáme na betonovou plochu, vždyť je celkem příjemně, nemrzne,  snad to rozdáme uprchlíkům přímo my a na místě.

Voláme na děti, aby si první vybrali hlavně ovoce a sladkosti.
Odmítají. Máme tyčinky a čokoládu české výroby a oni trvají na čokoládách Milka, Kinder vajíčkách a tyčinkách z Německa, Mars, nebo Bounty odjinud..
No… neuspěli jsme, to nemáme.

To nic, říká smutně Katka, možná je to náhoda.
Zkoušíme to s ovocem. Jablka a hrušky se nechytají, prý by rádi banány a ananasy.Začínáme být nejistí.Triček a dětského oblečení máme také množství. Všechny jsou nové. Věnovala to jedna slovenská společnost, zabývající se jejich dovozem z Itálie. Jsme v koncích. Jelikož nemáme značkové Addidasy a Pumy, děti je pohrdavě odsouvají stranou. Stejně dopadly i tenisky z Turecké produkce.
Co byste teda chtěli, ptá se Michal jednoho z dětí, které nás překvapilo velmi dobrou
angličtinou. Nejprve trošku ostýchavě, ale pak už sebevědomé „chalanisko“ říká. Mobily i s kreditem. Ať můžeme trochu surfovat na internetu a zavolat domů, jak se máme. Nebo ještě lépe tablety, ty se dají použít univerzálně. A kam chcete jít v Německu? Já do Mnichova, říká téměř dospělý „chalanisko“. Mám rád fotbal, chci chodit na Bayern. Ty by si měl hlavně chodit do školy, oponuje mu Mišo. Klukovi se zdála představa chození do školy natolik směšná, že se začal upřímně řehtat. Nač do školy? Vždyť dostaneme podporu skoro 1.800,- € z toho nádherně každý vyžijeme!
Ale co chceš v Německu později dělat? Zkouší Mišo dále. Nic. Když nám přestanou vyplácet po třech letech podporu, půjdeme do Nizozemska, Švédska, Norska nebo Anglie a tam zase tři roky na dávkách vydržíme. Pracovat nebudeme, není proč.

Začínal jsem si klást otázku, zda jsme s materiálem na správném místě.
A vy jste odkud, ptáme se „chalaniska“, asi tak ve věku 20 let, který stál poblíž se svým otcem a zřejmě mámou. Z Maroka, říká s úsměvem.

Tak to jste museli obrovský kus cesty, dokud jste se sem dostali, uklidňuje sám sebe.

No, jak se to vezme, odpovídá. Letadlem z Casablanky přes Istanbul do Bělehradu a odtud již taxíkem na chorvatské hranice. Po 8 hodinách ve vlaku jsme vystoupili tady v Nickelsdorfu, láme perfektní francouzštinou název svého momentálního bydliště. Zde budeme asi 3 dny a přijede pro nás rodina z Paříže. Oni tam žijí už asi 30 let. Je to bratr mojí mámy. Budeme u nich na začátku bydlet a požádáme o sociální výpomoc. Z té se tam dá skvěle vyžít.
Nastudoval jsem si to už tehdy, když jsme začali připravovat náš odchod do některé evropské země. Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Slovensko jsme vyloučili už na začátku, říká s úsměvem, který je znakem profesionální přípravy jeho rodiny na vtrhnutí do Evropy.
Všichni čtyři členové naší humanitární výpravy jsme se začali nechápavě ohlížet …. No nic, zavelel Mišo po trapném, možná 5 minutovém mlčení.Dáváme pokyn Tomášovi ať nastartuje náklaďák. Velice zklamaní a naštvaní nasedáme do nevyloženého auta a rychle odsud padáme!

Snad někde na zpáteční cestě potkáme Cikány, bezdomovce nebo jiné chudáky.

Ti si náš humanitární materiál určitě rádi rozeberou a nebudou ohrnovat rypáky.  

S pozdravem Ing. Jiří Hubáček, Project Manager

Formy Tachov s.r.o. Oldřichovská 1437, CZ, 347 01 Tachov

Co mi umožnil tento stát?

  1. povinně si vydržovat mnoho parazitů
  2. pracovat do smrti kvůli zadlužení se, které přesahuje meze vlastní blbostí dosaženého, protože jsem si myslel, že si zařídím bydlení (nic jiného na dluh nemám) abych stát snad nějak nezatížil či nevykořisťoval požadavkem jako za socialismu: dejte mi byt!
  3. platit nehorázné daně že ani nevím, která na co je, ale jistě vím, že z nich parazitují zmrdi, vohnouti, hulibrci a další verbež často shromážděná v tzv. neziskových organizacích
  4. bát se vyjet automobilem nebo jiným dopravním prostředkem poháněným motorem nad určitou kubatutu, protože jsem brán jako nepřítel stáru, přímo PYRÁT
  5. stydět se za to, že jsem Čech
  6. brát na vědomí, že existuje jedno slovo z mála legálních  způsobů, jak korumpovat bez uzardění: DOTACE!
  7. že nemám jistotu, zdali stát existuje jako samostatný, když si neumí ochránit vlastní hranice
  8. že se stydím za oblast, ve které pracuji, za její úroveň vedení a provádění
  9.  že jistojistě vím, že každý další nový rok je horší jak ten předchozí
  10. že jsem blb, který si v rámci politické práce myslí, že to může někde aspoň trochu umírnit

 

Pohřební řeč Ransdorfovy manželky.

Milý Mílo, přišla chvíle rozloučení, naše 27 leté manželství je u konce. Co k němu říct? Byl jsi výjimečný člověk, a život s výjimečnou osobností není průměrný nebo obyčejný. Nemůže být takový. Abych tak řekla, pro mě to byly roky nepohodlné, ale učit se od tebe a sledovat tě bylo inspirativní. Naučila jsem se od tebe především používat vlastní mozek, dívat se na fakta z různých úhlů, pochybovat, ověřovat si informace a hledat v pramenech.

Když ses narodil, Sudičky ti přály, dostal jsi od nich inteligenci, potřebu vědění, charakter, obětavost, silné sociální cítění, solidárnost. To ti nadělily dvakrát. Pracovitost ti daly aspoň třikrát. Vlastně si nevzpomínám, že by sis někdy udělal pár dní volno, pořád jsi něco četl, psal, studoval, něco pro někoho dělal, zařizoval, sháněl, pracoval jsi o nocích, nebyl jsi doma po večerech, ani o víkendech ani o dovolených. Křížem krážem jsi projezdil republiku, pomáhal jsi zdarma každému, kdo se na tebe obrátil, a rozdával jsi peníze bez rozmyslu. Na sebe jsi vůbec nedbal, nestaral ses o sebe. Spal jsi 4- 5 hodin denně. Nechápala jsem, kde se v tobě bere tolik energie.

A tvoje nedostatky? Odmítal sis připustit, že tvoje schopnosti a síly mají hranice, že nemůžeš spasit svět. A vůbec, absolutně vůbec jsi neměl instinkt na lidi. Měl jsi neotřesitelnou víru v lidskou slušnost, v lidskou dobrotu. Domníval ses, že když se ty chováš k lidem férově a otevřeně, je samozřejmé, že se k tobě budou chovat stejně. Jenže to je chybná premisa. Časem tě obklopili tě lidé, pro které je čestné slovo prázdná fráze a podání ruky prázdné gesto, zatímco pro tebe to byl závazek. Mezi takovými osobami jsi nemohl obstát. Důvěřoval jsi, ale neprověřoval.

Přesto, že ses doslova rozdával pro druhé, měl jsi hodně nepřátel. Já vím proč. Samozřejmě že tvoje nadprůměrné IQ iritovalo primitivy. Ale především jsi byl černým svědomím lidí, kteří mají ohebnou páteř a pružné svědomí, morálním políčkem těm, kteří mění své zásady jako ponožky a kteří utekli od povinností ke korytům. Lidem bez charakteru jsi ukazoval, že se dá žít zásadově, nezištně a čestně. Bohužel jsi měl zavilé nepřátele i ve svých vlastních řadách. O to byli zákeřnější.

Charakter člověka netkví v jeho politickém přesvědčení. Charakterní člověk nemění své názory a postoje s ohledem na jejich momentální výhodnost a podle nálad v okolí.  V tom jsi byl opravdový charakter. Ti, kteří do tebe kopali a kopou i po tvé smrti jen kvůli tvému přesvědčení, jsou ze stejného těsta jako sekyráři z 50. let nebo aparátčíci normalizace. Jsou strůjci nových bezpráví a předávají svou nenávist dalším generacím. Je úplně jedno, jestli jsou v partaji rudé, modré, oranžové, pruhované nebo žádné. Najdou se všude. Opakuji, charakter člověka netkví v politickém přesvědčení.

Byl jsi nepohodlný jako český i jako evropský politik. Dával jsi hlasitě najevo své kritické názory na privatizaci, na zničení zemědělství, na církevní restituce, na současný špatný stav EU, na probíhající islamizaci Evropy, na nebezpečí TTIP, na válku na Ukrajině, na krymské události, na roli USA, atakdále atakdále. Jenže v ovzduší pravdy a lásky nejsou oponentní názory vítány.

Tvoje pověst a tvoje čest byly právě proto, že jsi byl nepohodlným politikem, cíleně a promyšleně cupovány, byl jsi programově ostouzen, pronásledován a zesměšňován. Kdybys byl kývač nebo šedý průměr, jako je drtivá většina našich politiků, nic takového by se nedělo. Neznám jiného politika, kterého by novináři ničili jako tebe, snad s výjimkou Zemana ve funkci prezidenta. Ty jsi, Mílo, strašně přeceňoval inteligenci lidí. Roky jsem na tebe naléhala, aby ses mediálním lžím bránil, ale ty jsi mi vždycky řekl- nebudu svůj drahocenný čas ztrácet ve sporech s h lupáky. Lidi jsou inteligentní a přece musí vědět, kde je pravda.  Ale to ses fatálně spletl. Lidi nechtějí myslet.

Po tvé smrti jedno čtené médium napsalo- Ransdorf  byl politik, proslulý svými průšvihy, ne politickou aktivitou. Ale KDO se postaral, aby se o tobě psalo výhradně negativně? Čí zájem byl, aby se o tvé práci nevědělo absolutně nic? Kdo zveličoval tvé problémy, kdo o tobě vymýšlel lži, rozšiřoval je a čas od času znovu protáhnul zprávami, jen aby se na ně nezapomnělo? Měli jste možnost dozvědět se aspoň z našich nezávislých veřejnoprávních médií, které si povinně platíte, pravdivé informace o Mílově práci? MĚLI??? Předsedkyně tvé frakce Gabi Zimmer prohlásila: „Jako člen Evropského parlamentu a naší frakce byl velmi aktivní. Lidé, kteří ho dobře znali a kteří měli možnost s Miloslavem pracovat, ví, že byl intelektuál vysokého kalibru a dříč“. PÁNI NOVINÁŘI, VELMI AKTIVNÍ A DŘÍČ!!!

Tvoje dluhy, to bylo sousto. Kde byl jejich počátek? Je pravda, že na penězích jsi nelpěl, dával jsi je každému, kdo natáhl ruku, ale to byly částky, které nepřesahovaly tvé příjmy. Doma sice chyběly, ale dalo se. Jenže v roce 2004 tě vedení strany jmenovalo lídrem do eurovoleb a jako lídr jsi byl zodpovědný za výsledek. Zodpovědnost jsi měl, peníze na kampaň jsi nedostal. Tenkrát jsi měl ale tak dobrou pověst a důvěru lidí, že se ti podařilo zajistit kampaň penězi sponzorů. Obstál jsi skvěle a do europarlamentu přivedl pět poslanců. Stejná situace se opakovala v roce 2009. Strana požadovala totožný výsledek a opět zadarmo. Ale sponzoři na poslední chvíli odstoupili. A ty, místo abys na ÚV řekl soudruzi, takhle ne, politika bez peněz se dělat nedá, sis začal půjčovat. Za mými zády sis napůjčoval milionové částky, a bohužel i u pochybných lidí a spekulantů. Tvoje poznámky, které po tobě nyní nacházím, jsou výmluvné. To byl začátek našeho konce a vytloukání klínu klínem. Pět mandátů se nepodařilo obhájit, obhájily se pouze čtyři a byl jsi za to vedením nevybíravě kritizován. O posledních eurovolbách dostal místo lídra a nevídanou finanční podporu někdo jiný, s výsledkem hubených tří mandátů. Tuto poslední kampaň jsi musel dělat po své linii, financovat si ji sám, a dokázal jsi nemožné, obhájil jsi svůj post, z nevolitelného místa. Jenže těch dluhů už bylo moc. Za finanční pomoc pro dnešní den, která mi byla nabídnuta – já jsem za nikým nešla a nikoho jsem o nic nežádala!- za tuto finanční pomoc jsem vděčná, ale nikdy bych ji nepotřebovala a nepřijala, kdybys svou rodinu ve prospěch strany neožebračil.

Jednou jsem se neudržela a vykřičela na tebe všechno, co mi vadilo a co mě zraňovalo. Že od roku 1990, kdy ses dal bez porady se mnou do vysoké politiky, kdy jsi začal zachraňovat zdiskreditovanou komunistickou stranu v té nejhorší myslitelné době, že od té doby nemám partnera, dcera nemá otce, že jsem stále bez peněz a že naše příjmení je stigma. Ty jsi mi odpověděl- bral jsem to jako své poslání. Já vím, asi jsi nemohl jinak. Jenže tohle tvoje poslání nás zničilo.

Mílo, chci, abys věděl jednu věc: obrátila jsem se na vládu a parlament České republiky. Žádám je, aby prošetřili veškeré okolnosti, vedoucí tvé náhlé smrti. V první řadě aby kontaktovali Švýcarsko a trvali na vyšetření bankovní kauzy, která, pokud tě přímo nezabila, ti život ukrátila. Rovněž trvám na vysvětlení, proč tě nekontaktoval a nepomohl nikdo z kompetentních českých orgánů. Tvého problému byly plné noviny, ale české velvyslanectví ve Švýcarsku si asi zrovna dalo pauzu. Není náhodou úkolem ambasád po máhat svým občanům v nesnázích? Nikdo kompetentní si v Praze nezavolal švýcarského velvyslance a nežádal od něj, aby sehnal jakékoli informace. Nechali tě v tom úplně samotného. Nedostalo se ti sebemenší pomoci, o to většímu posměchu, pohrdání a pranýřování jsi byl vystaven. Není tajemstvím, že ses zabýval švýcarskými spícími účty. Sumy. které na nich jsou, by mohly být využity k zastavení islamizace Evropy, ale to už bude úkol pro jiné. Odváží – li se toho vůbec někdo.

Před pár týdny jsem tě pozdě v noci viděla, jak zase něco píšeš, a zlobila jsem se na tebe, proč si radši neodpočineš. Vypadal jsi hrozně. Vyčerpaně, zdeptaně. Zeptala jsem se, na čem pracuješ, a ty jsi odpověděl, že na studii o Bolívarovi, o konci jeho života. Dost hloupě jsem se zeptala: kdo to byl? To je národní hrdina Jihoameričanů. Co tě na něj zaujalo, prosím tě? Odpověděl jsi: přesto, že toho tolik udělal pro lidi a pro svou zemi, skončil svůj život jako zrazený, v zavržení a v chudobě.  Překvapeně jsem se na tebe podívala a řekla: ty se cítíš jako Bolívar! Zadíval ses mi do očí a vyčerpaně odpověd� �l – ano.

Když mě vedle tebe potkalo něco špatného, bylo to výhradně v souvislosti s tvou politickou angažovaností. Aneta si užila šikany už od mateřské školy, kdy jí děti říkaly, my si s tebou nesmíme hrát, rodiče nám to zakázali, protože tvůj táta je komouš, já – po nedobrovolném odchodu z Filozofické fakulty- už šest let nemůžu sehnat práci.

Dnes ti dávám poslední sbohem. Děkuji ti za léta vedle tebe. Děkuji ti za Anetu. Je to úžasná, skvělá dcera, která má všechny tvoje nejlepší vlastnosti, ale naštěstí vyvážené a v přiměřené míře. Nechci ti nic zazlívat. Ať jsem s tebou prožila cokoliv, nikdy jsem tě nepřestala respektovat a uznávat.

Miroslav Heyduk – názor velmi pravdivý!

Německý germánský národ rozpoutal v minulém století dvě nejkrvavější světové války…nebýt válečných zrůdností německého národa nikdy by v Masarykem vybudované ČSR nedošlo k roku 1948 nikdy by ve volbách nezvítězili v ČSR komunisti, nikdy by nedošlom ke znárodnění soukromého majetku, k popravám v 50 letech…ČSR by měla špičkový těžký lehký potravinářský zemědělský textilní a obuvní průmysl, sedm automobilek, v Boce Kotorské by Škodovy závody nadále vyráběly zámořské lodě a ponorky, Avie by vyráběla dopravní letadla, stíhačky, zbrojní průmysl ČSR by byl na špičkové světové úrovni, česká koruna by dnes nadále byla jako za Masaryka v poměru 1: 1 k německé marce (a k euru)..a komunistická strana v ČR by byl dnes pouze pivní spolek z restaurace U Kaštanu s dnešními volebními preferencemi 0,001%..tak za to vám habsburkové fašouni henlajnovci germáni za to vám moc děkujeme a budem vám od vraždu posledního přemyslovce Václava III.v r. 1306 stále lézt do zadku

Vladimír Vladimirovič P U T I N

Co prohlásil prezident Ruské Federace

Výzva za mír!

Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?
Evropští spoluobčané! „Vaši“ politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro
EU, NATO a USA.Očekávají, že jejich „tvrdý postoj“ vůči Rusku je vynese v
kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se
předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných
projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje
riziko 3. světové války.
Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího
dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku
NATO a k válce nedojde.
Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se
vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví
zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří
chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby
se vyhnulo válce? Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině?
Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy
nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v
budoucnosti.
Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině.
Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu.

Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než
válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska,
než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit
sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře
použitého po 2.světové válce?

Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z
Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do
konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně
položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných
štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních
spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava
na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití
atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon-
fliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která
dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili
hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?
Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze!Kde se schováte před jadernými
výbuchy? Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi
100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na
obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má
zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve
jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu  demokracie?
Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen
fašistickou vládu,armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou
genocidu vlastního obyvatelstva,jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce
nezávislost na fašistické Ukrajině. A co na to Evropa? Umíte si představit,
že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem,jak to dělá
Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost?
Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní
práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává
spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané
EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové
základy?

Rusové jsou velký,kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní
podobě nikdy nevznikla.
RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní
politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše,co je všem
drahé.
Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí
politici a koupená média? Ano, můžeme!
Co mohou udělat obyčejní lidé?

Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť
je to nutnost!
Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a
zásahu proti Rusku!Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách!Nedopustit
uplatnění zla, které chtějí šířit!Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO!
Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
Nebojte se!

Pár otázek

Ve zprávách na ČT uvedli, že do Prahy přiletí z Jordánska 3 nemocné děti s rodinami, Přes 30 lidí, kteří už tu zůstanou natrvalo ……….

 A tak se chci svých kamarádů zeptat, jestli si myslí, to co já …….
– nemocné děti, to je nejhorší  co rodiče může potkat
– nejsem lakomec
– dobrá, máme-li na to, uzdravme je u nás, ať jsou tu s nimi rodiče nebo alespoň jeden z nich, 
no a po uzdravení poděkujte, bylo to zadara a vraťte se zpět domů, alespoň do toho Jordánska.

 Ale přes 30 lidí? Proč  natrvalo? Kdo zmocnil k takovému rozhodnutí vládu,senát, parlament? Lidé v této zemi, kteří je i s těmi svými vydařenými politiky budou živit?  Kdo jim dal mandát? Která ze stran má toto ve volebním programu? Tady 30, támhle 1400, tam 420, tuhle 280 … a pořád dál…. Co naše ústava? Co naši lidé? Co naši daňoví poplatníci? Co naše děti?

 – běženci se zde „přizpůsobí“, budou pracovat, mnozí zaplní náročné pozice na pracovním trhu ……. Proboha a kde? U které firmy?

 – jeden rok se budou učit česky v kurzu… Kdo to zaplatí? To naše školy ať střední či vysoké plodí, s prominutím, takové blbce, že po absolvování studia jsou na pracáku a nahradí je tito afričtí „specialisté“? Nebylo by ty školy lepší zavřít?

– demografická křivka klesá, obyvatel ubývá, ano a proč?Nebylo by lepší  peníze, vyhozené zbytečně oknem, investovat do vlastního národa? Aby nevymíral? Podporou mladých rodin našich vlastních  dětí, v zemi  našich předků, všech těch, kteří tento stát po staletí budovali a mnozí pro něj obětovali život.

– i tady byly války, i odsud lidé utíkali do zahraničí / 1938, 48, 68 /, ano bylo jim pomoženo v zahraničí, museli se sami naučit řeči, najít práci a makat, aby se tam udrželi. Nikdo jim nic nedal zadarmo.

A pokud by tam dělali bordel, kopali do svých   „zachránců „, kradli, znásilňovali a vnucovali jim pod hrozbou uříznutí hlavy – svoje zákony, tak by dopadli špatně, v tom lepším případě by se rádi vrátili zpět …… 

 To je lepší srát/pardon / na vlastní lidi  a tahat sem kohokoliv, kdo bude za zadara vděčný? Máme na to?

 -máme 2 biliony dluhů

-každým rokem děláme další

-nemáme na důchody

-nemáme na zdravotnictví, co bychom potřebovali – pro vlastní lidi

– v domě, kde bydlím, dole u vchodu leží krabice, kam hážeme plastový víčka na léčbu a pomůcky pro děti – naše, které nehradí zdravotní pojišťovna.

Proč? Mohou rodiče těchto dětí s nimi vycestovat s celým příbuzenstvem třeba do USA, Ruska, Německa, Francie, Anglie, Kanady atd. atd., aby je tam zdarma vyléčili, dali jim zadarmo to, co my jim dát nemůžeme, celému početnému příbuzenstvu tam dali zadarmo byty, jídlo, práci, naučili jejich mateřskou řeč …….?

-máme desetitisíce lidí „pod mostem“, mnohé vlastní vinou, mnohé ne, tito se ani neodváží po tomto státu něco chtít, hanba by je fackovala atak   raději “ chcípnou “ pod mostem.

Máme řadu vlastních netáhel, neumíme se s nimi vypořádat, proč sem taháme další?

 Proč u nás vznikají nenávistná uskupení? Xenofobní názory? Radikální politická seskupení a strany zleva či zprava?

Protože nám lžete!!! My nesouhlasíme s kvótami, říkáte a taháte je sem“dobrovolně“ podle vlastního uvážení, šaškujete s pár vojáčky jakoby na hranicích, a přitom stačí emigranty otáčet a vracet hned na hranicích tam, kde poprvé porušili zákon!

 -ano je tam válka, kdo ji vyvolal? Kdo ji podporuje?

 -každý den vidíme v TV, jak u břehů Itálie a Řecka přistávají gumové čluny s uprchlíky. Kdo ty černé gumové čluny vyrábí?

Jaká je  značka či jméno té firmy? Jak se dostanou v takovém množství do Afriky?  Kdo a jak a za čí peníze je tam dováží?

Proč celá slavná a „světová “ bezpečnostní společenství to té firmě už dávno nezarazila? Nebo si ty čluny šijí sami uprchlíci po večerech?

A z čeho?

 No, to bylo otazníků, jak jsem psal, nejsem lakomec, pomoc potřebným mi nevadí, ale taky nejsem blbec, abych neviděl.

Jak to skončit … 

Také mám děti, také mám vnoučata a nechci, aby jednou doplatily na to, že na to dědek čuměl, že dědek tušil a nic neudělal.  

Jenomže, co můžu udělat? Čekat na volby a pak dát hlas komukoliv, kdo slíbí, že s tím svinstvem končí?

 Doufám, že můj stárnoucí mozek se občas trefí do černého, tak co kamarádi, co vy na to! 

Válka v Sýrii trvá již 4 roky a najednou se všichni zvedli a šli do Evropy, to je divné, že?

A už to vyplouvá na povrch !

Moskva se svými „náhlými“ dodávkami zbraní Asadovi sama vrátila do „vysoké hry“a neumožnila ISILu prorazit k moři. Čím víc informací přichází o situaci v Sýrii, tím jasnější je, proč jsou USA tak podrážděny ruskými akcemi. USA vypěstovaly v Sýrii oddíly „opozice“, které napumpovaly penězi a zbraněmi.  V průběhu 4 let občanské války v Sýrii se Asadova armáda značně vyčerpala, ale nevzdala se.  A tak byla v USA připravena na letošní podzim nová generální ofenzíva syrské „opozice“.  Blitzkrieg na Damašek měli podpořit i teroristé ISILu (teroristické skupiny v Rusku zakázané).  Až doposud Američané líně dloubali “ do oblastí potenciální dislokace“ ISIL ze vzduchu.  Ale dařilo se to špatně.Vojenský poradce Obamy byl nucen přiznat, že “ účinnost leteckých úderů  na ISIL směřuje k nule.“ Ale raketové útoky bylo možné náhle (nebo „omylem“) přenést na města  pod kontrolou Asada.  USA již začaly dávat dohromady koalici evropských zemí k poslednímu útoku na Sýrii, a dokonce  k možnému definitivnímu zničení Damašku pěchotou NATO. Ale Evropa zdvořile odmítla. A tehdy se objevil plán Washingtonu, podle něhož bude chtít chamtivá Evropa sama skoncovat  se Sýrii a Asadem. 

Bylo rozhodnuto zaplavit Evropskou unii záplavou uprchlíků. 

Dobročinné nadace USA začaly financovat přechod migrantů z Blízkého východu do Evropy.  Turecko, věrný spojenec USA v NATO a v boji proti Asadovi, náhle otevřelo své příhraniční kordony pro uprchlíky, kteří se hrnou přes jeho území.  Koordinovat tok lidí z Turecka do Německa začali na Twitteru aktivisté za lidská práva z USA a Británie. To vše se stalo a děje za výbuchů raket USA, které stále častěji padají nikoliv na vojska ISIL.   A také prohlášení amerického ministerstva zahraničí a evropských politiků, že na této humanitární katastrofě nese vinu Asad, s nímž je čas skoncovat. Mohlo by se zdát, že půda je připravena.  Zvláštní operace by mohla začít z týdne na týden.  A najednou – bác! Na letiště v Sýrii začaly přistávat desítky ruských vojenských dopravních letadel s bojovou technikou, moukou a léky. A po moři začaly připlouvat lodě pod ruskou vlajkou se stejným nákladem.  Bylo to pro Washington neočekávané jako blesk z čistého nebe.  Analytici CIA a Pentagonu soudili, že Rusko, zabývající se sankcemi a podporou Donbasu, nemá nyní čas ani pomyšlení na Sýrii. Vzhledem k tomu byl také vybrán okamžik pro útok na Asada  Ale ne:  americká rozvědka neměla ani čas se vzpamatovat a Rusové rychle, ve „stachanovském“ tempu, začali opevňovat místa své dislokace v Sýrii. V Tartous (na místě, již dlouho obydleném technickou obsluhou ruského námořnictva) se usadilo vojenské námořnictvo. Na letišti v Latakia zase specialisté letectva a protivzdušné obrany. Rusové začali školit své syrské protějšky na souši, na moři i ve vzduchu.  V podstatě dnes můžeme hovořit o kombinovaném námořním a leteckém vojenském předmostí Ruska na pobřeží Sýrie. To se už nevymaže na taktické mapě americkou gumou. Syrské strategické objekty jsou pokryty protiletadlovými raketovými systémy protivzdušné obrany (nejlepšími na světě) S- 300 a“Pancíř“. V sestavě syrského letectva se objevily modernizované stíhačky MiG- 29 a MiG-31, v jejichž kabinách sedí v Rusku vyškolení syrští piloti.  A co je nejdůležitější – toto rusko-syrské předmostí neumožní ISILu prorazit k moři.  Po získání přístavů by ISIL získal druhý dech. Islámští teroristé by začali po moři obchodovat s pašovanou ropou výměnou za zbraně. USA ze svého pohledu „hlídaly“ toto pobřeží pro syrskou „opozici“. Ale pobřeží je obsazeno. Asadova armáda začala svírat ISIL na všech frontách.  Rusko se nepodařilo odstranit z „vysoké syrské hry.“  Moskva udělala silný tah, který znovu postavil USA do nevýhodné pozice.  Bránit Rusům podporovat syrskou armádu v boji proti ISIL by znamenalo postavit se otevřeně  na stranu teroristů. Útok amerických F-16 na ruské MiGy nebo bombardování letiště v Latakia by bylo ještě horší.

Neboť toto je už válka. Ale ne syrsko-americká, mohla by to již být americko-ruská válka. To Washington docela jistě nepotřebuje. Žádná hlava Asada nestojí za konflikt jaderných mocností. 

Proto USA a Evropě zůstává jediná možnost – smířit se s přítomností Ruska v Sýrii a spolu s ním bojovat jednotnou frontou proti ISIL.

Pro Českou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová.

Válka v Sýrii trvá již 4 roky a najednou se všichni zvedli a šli do Evropy, to je divné, že? 

Merkelová, která tyto imigranty ve své zemi vítá, byla odposlouchávána Americkou výzvědnou  službou a tak zřejmě na ni mají nějaký trumf a drží jí tím pěkně v šachu… Je potřeba být s pravdou obeznámený, aby člověk měl představu, proč se toto vše děje… Proto se s vámi o tyto informace dělím.

V ČT SE TO SVINSTVO CO SE DĚJE NEDOZVÍTE!