Archiv pro měsíc: Červen 2016

Hrdý Albion

Gratuluji Velké Británii k rozhodnutí vystoupit ze spolku mamrdů  likvidujících v duchu Orwela svobodné myšlení. Teď my! Zůstaňme hrdým národem! S vlastní kulturou a budoucností, která závisí hlavně na nás!!!

Ta novodobá krutá šlechta s fašizujícími zákony omezujícími kdeco musí jít do PRYČ. Orwel psal své romány jako varování, ale vy jste si z nich vytvořili návod a manuál! Drank nach Osten tu už jednou bylo…

 

A vzkaz pro tzv. polytyki EUSSR: Tak, jak jsem napsal vaše oslovení, tak jste totálně doku****i myšlenku EU: ODSTUPTE, snižte si platy na 10% a umožněte lidu EU, ať opravdu politiky – ty pravé- volí!!!

 

Souhlasím s odstoupením premiéra VB Camerona (slušný politik, pravý demokrat) a s tím, že je NUTNÉ vypsat ve všech zemích EU referendum *EXTT!

 

PS: podle posledních zpráv se ukazuje, že VB se opravdu rovná Kingdom of Condom!

Viz: http://zpravy.idnes.cz/autor-petice-za-opakovani-referenda-volil-brexit-fbe-/zahranicni.aspx?c=A160626_162025_zahranicni_mlb

a další

 

Ubozí Britové, kteří ještě mají mozky…

František Matějka vystoupil na jednání Petičního výboru Poslanecké sněmovny k návrhům EK na regulace držení zbraní

František Matějka vystoupil na jednání Petičního výboru Poslanecké sněmovny k návrhům EK na regulace držení zbraní

Místopředseda Svobodných František Matějka se 7. června 2016 zúčastnil zasedání Petičního výboru Poslanecké sněmovny, kde byla projednávána petice s cca 40 tisíci podpisy proti návrhům Evropské komise na regulace držení zbraní a dvakrát během jednání vystoupil. Zde jsou přepisy obou jeho vystoupení:

První vystoupení

Děkuji za pozvání, dobrý den. Musím konstatovat, že při slovech pana Alexise (pozn.: přítomný Alain Alexis, zástupce Evropské komise) jsem si připadal, jak kdyby k nám do České republiky přijel zástupce protektora. Je mi velmi smutno ze slov, která používá, když je na půdě českého parlamentu a hovoří o věcech jako „zakážeme“, „povolíme“, „omezíme“, případně „poskytneme překlenovací období“. Já jsem člověk, který není lovec, který není myslivec, který není sportovní střelec, já pouze dvacet let chráním sebe a svou rodinu se zbraní v ruce jako občan České republiky a pro jiný účel tuto zbraň nemám. Třikrát v životě jsem za dvacet let tuto zbraň byl nucen použít, z čehož jednou pro obranu svojí a dvakrát pro obranu dvou mně naprosto cizích lidí. V jednom případě jsem zadržel pachatele násilné trestné činnosti a předal Policii České republiky a svědčil následně u soudu. Uráží mě, když zástupce Evropské komise přijede na půdu českého parlamentu a snaží se obhájit, útokem na nejnižší pudy v podobě telefonátů či zpráv matek a otců norské tragédie a jejich obětí, plošné zásahy do svobody občanů této země. Poslední věc, kterou bych k tomu rád dodal. Česká republika má podle mého soudu jeden z nejlepších zákonů na světě, pokud jde o držení zbraní civilisty. Je velmi těžké, dostat se ke zbrani v České republice, pokud ji chcete držet legálně. Je velmi snadné, po celém světě, dostat se ke zbrani, která je nelegální. Prosím, aby Evropská komise zvážila nejen tuto problematiku, ale řadu dalších, protože každým dnem přichází s návrhy, které původní myšlenku na spolupráci v Evropě v očích občanů členských států systematicky potlačují, upozaďují, hází klacky pod nohy a snaží se neuvěřitelným způsobem, aniž by to možná tušila, tím že je naprosto odtržena od reálných životů lidí, jim ty životy komplikovat. Mám poslední výzvu, která podle mého soudu a podle mých životních zkušeností, má v sobě víc pravdy na základě reálných životů lidí v Evropě, než návrhy Evropské komise, které jste přijal, resp. přijel obhájit a představit. Místo odzbrojení občanů členských států Evropské unie ozbrojte Němce, Francouze a Brity a bude daleko více bezpečí ve státech Evropské unie. Děkuju.

Druhé vystoupení

Já bych zejména zástupce českých politických stran v parlamentu rád upozornil na jednu věc, která nemusí být nutně hned patrná. Za předpokladu, že návrh komise opravdu projde, protože po podpisu Lisabonské smlouvy a ztrátě práva veta jednotlivých členských států, po přijetí a většinovém hlasováním proti vůli parlamentu a vlády České republiky, může dojít pouze ke třem důsledkům. Zaprvé česká vláda v souladu se směrnicí Evropské komise odzbrojí občany České republiky, zadruhé neuposlechne česká vláda většinového hlasování, a to bude znamenat, že bude proti České republice vedena žaloba a my budeme nucení donekonečna, do té doby, dokud takzvaně neharmonizujeme právo s unijním, což je podle mě velký eufemismus, ale budiž, budeme muset platit pokuty a Evropská komise nás bude nutit k tomu, v podstatě legalizovaným násilím, abychom tuto směrnici do našeho práva přijali. A pak existuje třetí možnost, pokud si chceme zachovat svobodu a držení zbraní v České republice, podle mého soudu, opakuji znovu, nejlepšího zákona na světě, vystoupení z Evropské unie. Děkuji.

Zde si můžete pustit záznam celého jednání Petičního výboru PSP ČR.

Zde si přečtěte zápis z jednání Petičního výboru o zbraních.
Kateřina Kašparová
tisková mluvčí Svobodných

e-mail: kasparova@svobodni.cz
telefon: 736 530 384

 

Ó jak výstižné!

P rof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů,

(* 14. května 1950 Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista.

Působí v Pelhřimově.


Co se stalo s naší dobou?

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé
pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?

Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky –
proč a jak.

Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby.
Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.

Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni.

Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné
starosti, než jaké musí řešit lid obecný.

Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus.

Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné
abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby.

1-Ztráta studu,

2–rozvoj společnosti bez respektování přirozených

společenských norem

3- pocit tíživé bezmoci.

Diagnóza

„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie
svůj roční pobyt v České republice.

Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu.

Z české kotliny se kamsi vytratil stud.

Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.

Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.

Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět?

Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z
banality dělají tragédii a z tragédie banalitu.

Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.

Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu.

Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron…

Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.

Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí
lidé obětí.

Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě!

Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne!
Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.

Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.

Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.

Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti.

Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.

Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo.

Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně.

Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům.

Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze.

Terapie

Jsou dvě řešení.

Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct.

V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci.
Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci.

Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna.

Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct.

Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče.

Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce.

Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci.

Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni.

Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý.
Zklamání vystřídá bezmoc.

A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná.

Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi.

A ta tady již je. Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.

Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: „Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!“

Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci…

Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.

Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.

Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!

A dále volně navazuje

Babiš v akci

Čekal jsem, že se každý poslanec, který z řečniště poslanecké sněmovny tak zásadově odsuzoval A. Babiše,       na úvod omluví občanům České republiky za sebe a za stranu, kterou reprezentuje. Za to, že Poslanecká sněmovna PČR po více, než dvě desetiletí pokrývala bez zaváhání mlčením kauzy, které A.Babiš vyjmenoval ve svém projevu, které občany ČR stály stovky miliard korun?

Výňatky z vystoupení A Babiše:

>> (…)>> „Takže, pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země (…)

>> (…)>>  Vy jste tady řešili kupónovou privatizaci,Harvardské fondy Koženého? Ty nás stály 100 miliard. (…) Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli po druhé.

>> (…)>>  A co lehké topné oleje. A konkurs Chemapolu. A Agrobanka za 50 miliard. A Bohemia za 20 miliard.. A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku. Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS!

>> (…)>>  ČKA nás stála 230 (236?) miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů.

>> (…)>>  A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro. Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda.
Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů Kč, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti.

>> (…)>> A co třeba mimořádná schůze kvůli solárním spekulantům?

>> Celkem Češi – daňoví poplatníci zaplatí kvůli špatnému zákonu zhruba 600 miliard korun navíc za podporu solárních baronů, což je kvalifikovaný odhad Energetického regulačního úřadu. A navíc pět z dvaceti největších solárních elektráren mělo anonymní akcie. Kdopak asi byl jejich vlastníkem? MartinRoman? Nebo Háva od Kalouska? Kmotři? Nebo dokonce někteří poslanci?

>> Když náklady na solární elektrárny začaly prudce klesat, ale podpora ceny garantované státem ne, očekávalo se, že vláda Mirka Topolánka nějak zareaguje. K ničemu nedošlo. Důsledky – jedno z největších tunelů na veřejné prostředky se tak potýkáme dodnes. Za rok 2016 vydá český státní rozpočet na podporu obnovitelných zdrojů téměř 44 miliard, z toho je dotace ze státního rozpočtu 22 miliard a zbytek zaplatí občané.

>> (…)>> Dotační podvody. Já se ptám, prostřednictvím paní předsedající, paní Němcové, ta tu sedí 18 let. Svolali jste mimořádnou schůzi třeba kvůli největšímu dotačnímu podvodu ROP Severozápad, kde byl tehdejší šéf Petr Kušnierz už odsouzen na pět let za to, že si říkal o úplatky? Právě dnes ho soud poslal do vězení na sedm let za ovlivňování dotačních projektů v hodnotě 1,4 miliardy korun. Zajímalo by vás, kdo ho do funkce dosadil? No přece ODS. Konkrétně tehdejší předseda regionální rady Jiří Šulc. A pan Kušnierz začal u soudu mluvit – o tom, jak ho ovládala chobotnice vedená lidmi napojenými na ODS. A vysvětloval to tady někdo?

>> (…)>> A proč jste ve Sněmovně neřešili privatizaci karlovarské Becherovky?
Nebo asi tady všichni trpíte ztrátou paměti. Tak já vám to připomenu. O privatizaci karlovarské Becherovky pravděpodobně rozhodlo to, že vítězná firma měla ve vlastnické struktuře Karla Schwarzenberga přítele finančníka Zdeňka Bakaly,
který o několik let později brutálně ovlivnil privatizace OKD a z firmy vytuneloval
110 miliard korun.

>> Vše kolem privatizace Becherovky se odehrálo ve středu 3. září 1997. O přestávce jednání Poslanecké sněmovny. Tehdy se pro strach z parlamentu narychlo sešla Klausova vláda a většinou hlasů upřednostnila nabídku pana Bakaly a Schwarzenberga. (…)
Pro tento projekt zvedli ruce všichni ministři za Občanskou demokratickou alianci. Je zvláštní, že členem ODA byl tentokrát taky pan Schwarzenberg. Byť většina Klausovy partaje podle pamětníků upřednostňovala firmu Stock. Nicméně vyhrál tedy pan Schwarzenberg a s panem Bakalou, a to přesto, že jejich podnikatelský záměr byl meziresortní komisí vlády označen za nejhorší. Proč jste tedy ve Sněmovně nikdy neřešili podivné okolnosti této privatizace, kterou prokazatelně ovlivnila vysoká politika, nikoliv ekonomické zájmy českého státu?

>> (…)>> Privatizace OKD. (…) Proč policie nezasáhla, když bývalý šéf Fondu národního majetku Češka podal trestní oznámení a pokusil se tento proces zastavit? Případ OKD je případ bezprecedentního bezcitného vytunelování firmy, kde jeho finančník Bakala a jeho kumpáni díky privatizaci získali a vytáhli z firmy OKD přibližně 110 mld. korun. Ano, vážení horníci, 110 mld.korun.

(…)>> A co je dneska výsledkem? OKD hrozí kolaps. Hrozí uzavírání dolů a propouštění horníků. Ptám se. Proč nehovoříme o této kauze a jejich důsledcích, která se významnou měrou dotýká státu? Je tu snad mimořádná schůze kvůli tomu? Jasné, že není. Pan Bakala byl přece sponzorem politických stran. Přece ODS a TOP 09. Jen v roce 2010 dal 15 mil. ODS a TOP 09 7,5 mil. A Věcem veřejným 6 mil. Já vás tedy žádám, abyste ty peníze vrátili firmě OKD. Vraťte to horníkům, abychom platili méně pro jejich předčasné důchody, které jsme jim slíbili… atd.“

 

A do třetice všeho dobrého:

 

Vážení kritici minulého režimu,

ukažte mi jediný národ na světě naší velikosti, který před rokem 1989 dokázal vyvíjet a vyrábět trysková letadla, dopravní letadla, atomové reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, nákladní automobily, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, podílet se na výzkumu vesmíru, vyrábět kvalitní ocel a hutní  výrobky vyvážet do celého světa.

Národ, který by byl naprosto soběstačný v zemědělské a potravinářské výrobě, bez jediné koruny dluhu, naopak se značnými pohledávkami v zahraničí… atd., atd. Dnes nevyvíjíme a nevyrábíme NIC. NIC. Nepatří nám v naší zemičce ani rezavý hřebík ve zdi..

BYLI JSME VELMI SCHOPNÝ NÁROD, to však vy nechcete slyšet, jen si trváte na svých nesmyslech. O potřebě provázanosti s „vyspělým Západem“, který si nás ochočil jako levnou pracovní sílu a odbytiště pro jejich „šunto-produkty“.

P.S. Pro ty, kteří s výše uvedeným souhlasí prosím, aby dle vlastního uvážení tuto informaci šířili dále!!!

Nepřítel EU není za hranicemi, jsou to její vlastní občané

Nepřítel EU není za hranicemi, jsou to její vlastní občané

Featured Image

Po každém masakru chtějí sebrat zbraně těm, kdo to neudělali. Jsem si zatraceně jistý, že bych nechtěl žít ve společnosti, kde by zbraně směla mít jen policie a armáda. „ *William Seward Burroughs

Vypůjčil jsem si tento citát, protože přesně vyjadřuje můj názor, ale v pátek 10. června 2016 (toto datum si zapamatujte) udělala EU další totalitní krůček k tomuto stavu.

Jak asi víte, bylo hlasování Rady EU (a mám divný pocit, když to píšu velkými písmeny) o sluníčkově-holandském návrhu k odzbrojení všech slušných, legálních držitelů zbraní.

Držení zbraní civilisty vnímám jako ukazatel svobody ve společnosti. Historie nám několikrát ukázala, že jakýkoliv totalitní režim vždy mezi prvními kroky odzbrojil obyvatelstvo a přestože většinou to bylo pod záminkou bezpečnosti, tak se tak stalo. Jen komunisti se s nějakou záminkou neobtěžovali, byli tak nějak lépe čitelní než jiné totality.

Ale nechci být defétista, jednalo se jen o prohranou bitvu, válka prohraná není i když se přibližuje k našemu území. Osobně pořád ještě vidím cestu jak tomu zabránit, nicméně je otázka jaká bude vůle naší vlády tuto svobodu ochránit. Přestože jsou u nyní u moci socialisti a firma, tak tu jistá naděje ne.

Pochopitelně jako většina lidí, tak i já uvažuji nad tou nejhorší variantou, nicméně si říkám že odejít někam jinam není v tuto chvíli řešení. To nastane až v okamžiku, kdy si budu moci říct, že jsem udělal všechno proto abychom se po necelých třech dekádách nedostali tam odkud jsme vyšli. Posledně jsem napsal, že tzv. „západní demokracie“ jsou na tom hůře, říkám si, že těm už toho moc nepomůže. Jenže když opustíte oficiální informační kanály, tak zjistíte že i tam už toho má spoustu lidí dost. Bohužel je to zatím jen pasivní mlčící skupina. Včera jsme také ztratili spojence, při hlasování nám bodli kudlu do zad Slováci. Asi mají dojem, že kolaborací získají něco více, stejně tak jako se zachovali před více než sedmdesáti lety. Ale nezískají, splnili svou roli užitečných idiotů, přestože vlastnímu obyvatelstvu to prezentují jinak. Mám tam dost přátel a většina mi jich řekla, že je to nepřekvapilo. Dokonce i slovenská obdoba našeho Lexu se před nějakou dobou pustila do nás. Tenhle nejednotný postup všechny svobodu-ctící oslabuje.

Neberte to prosím, že mám něco proti Slovensku, mám něco jen proti jejich vládě, ale stejně jako u nás tak všude na světě je více idiotů s volebním právem, než těch rozumných.

Takže EU jde za svým cílem (paradoxně) jako když střelí. Přestože má problémů více než dost a za jejími hranicemi nepřátele, tak místo aby se soustředila na skutečné problémy, bojuje s vlastními občany. Je vidět, že pro ni je důležitější zajistit si absolutní moc nad obyvatelstvem než toto obyvatelstvo chránit a snažit se ať je Evropa dobré místo k životu. Drahá EU (drahá hlavně ve významu finančním) daří se ti dělat si nepřátele z lidí, kteří po tobě většinou nic nechtějí, dokáží se postarat sami o sebe bez dotací a zkousli spoustu tvých zhůvěřilostí. Ale teď jste narazili, protože tito lidé jsou na svobodu citlivější než na zákaz žárovek. Tito lidé už nikdy v sjednocující evropskou myšlenku neuvěří a svoje obavy i názory na zlo které sedí v Bruselu budou šířit jak budou jen moci. Záchrana pro EU sice existuje a to je návrat k původní myšlence Společenství uhlí a oceli a ne se snažit řídit lidem všechny aspekty života a snažit se jim vzít více svobod než si kdy pomyslel jakýkoliv totalitní vůdce, který se v Evropě objevil.

Vzhledem k tomu, že na odchod z tohoto totalitního uskupení nemá nikdo z politiků žaludek, je možná ochránit naše práva a svobody v držení zbraní, přestože budu uvažovat o nejhorší variantě, která se na nás z Bruselu valí?

Já vidím dvě cesty, jenže žádná není hladká.

První možností je tuto svobodu zakotvit do ústavy, mám dojem že podle přístupové smlouvy nemůže jít směrnice EU proti ústavě členského státu. Ústavní většina by se možná našla podle toho co říkají poslanci (tedy kromě divnostrany KDU, které je totalita bližší než komunistům, jak se zdá). Jenže se asi obávají křiku všech pseudohumanistů.

Druhou možností je se vyplatit. Pokud totiž stát směrnici neintegruje do vlastního právního řádu, tak ho EU dá k soudu. Tam by se to možná ještě dalo zvrátit i když u Evropského soudního dvoru, který má podle mě do rozumného uvažování tak daleko jako sluníčkář k práci, ta šance moc nebude. Pak nám EU navalí pokutu za to, že se nechceme vzdát svobod. Je otázka jak ta pokuta bude velká, pokud bude řádově nižší než částka za kterou bude muset stát vykoupit zbraně (a tady předesílám, že já se budu soudit i o cenu trezoru i sluchátek…), tak se může objevit někdo kdo z toho vytříská politické body. Vohnoutům řekne, že pro stát je to výhodné protože to zatíží státní kasu méně a ostatním: podívejte se na mě jaký jsem pašák a dobrodinec národa, jak jsem vám ochránil svobodu.

No uvidíme, pořád ještě žijeme v zajímavých časech, tak nebuďme defétisti, ale bojujme proti našemu společnému nepříteli, který si paradoxně říká Evropská Unie…
Související články:

Hmm, se divím, že na to naši pražští od reality odtržení politici ČSSD ještě nepřišli, jak se zasvinili, viz Ťok a fašismus EET a dopravy jako jen jedno z mála zel tzv. ANO! To se musel obětovat had na tři…

Bělobrádek: Vláda může pokračovat i bez ANO

Spor mezi ČSSD a hnutím ANO kvůli reorganizaci policie a odchodu Roberta Šlachty se každým dnem vyostřuje. Výhrůžku šéfa ANO Andreje Babiše, že jeho hnutí kvůli tomu odejde z vlády, berou koaliční politici vážně. K pádu samotné vlády by však dojít nemuselo.

Předseda KDU-ČSL a vícepremiér Pavel Bělobrádek

Předseda KDU-ČSL a vícepremiér Pavel Bělobrádek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Dnes 19:14

Soc. dem. a lidovci počítají v případě demise ministrů zaANO s nouzovým plánem menšinového kabinetu ČSSDKDU-ČSL za případné přímé nebo nepřímé podpory opozičních stran. To by pak nevedlo k pádu premiéraBohuslava Sobotky (ČSSD), natož k mimořádným volbám.

„Jedním z výkladů je, že je to celé záminka k tomu, aby došlo k odchodu jedné strany z vlády. I kdyby ale jedna ze stran odešla, tak to neznamená pád vlády. Ta vláda může pokračovat,“ řekl Právu vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek.

Stojedničku nemají

Připomněl, že na vyjádření nedůvěry vládě je potřeba získat 101 poslanců. „Je potřeba se podívat do Sněmovny, zda by k tomu 101 hlasů bylo. Domnívám se, že tu budou strany v opozici, které nebudou chtít pád vlády. Je to samozřejmě věc spekulativní,“ dodal.

ČSSD má 50 hlasů, lidovci čtrnáct. Sobotka by po případném odchodu babišovců (48 poslanců) mohl vládu zrekonstruovat i bez žádosti o důvěru. Z vyjádření opozičních stran neplyne, že by vládu chtěly pomocí hlasování o nedůvěře shodit. Pravice má jen 41 hlasů a komunisté 33 poslanců a pak je zde 14 poslanců z pozůstatků hnutí Úsvit. Muselo by se k nim aktivně připojit ANO.

Stává se, že ta či ona strana hrozí odchodem, ale to ještě neznamená, že k němu dojdeMiloš Zeman

Podobně jako Bělobrádek na věc nahlíží i šéf poslanců soc. dem. Roman Sklenák. „Známe ústavu a víme, jaké jsou možnosti, pokud by hnutí ANO chtělo odejít z vlády. A myslím, že by to bylo pravděpodobné,“ řekl Právu.

Důležité je, jak by se zachovala Sněmovna, pád vlády by prý odchod ANO způsobit nemuselo.

ANO je destruktivní, míní soc. demokraté

„Už několik týdnů vnímám přístup kolegů z ANO jako destruktivní. Zdálo se mi, že hledají správný okamžik, aby mohli ohlásit odchod z vlády. Situace okolo policie je jednou z příležitostí. My to neovlivníme, pokud se tak ANO rozhodlo,“ dodal Sklenák.

Situaci si strany vyříkají ve středu na dohadovacím řízení, které se koná před jednáním vlády. Po něm odlétá premiér Sobotka na pět dní na pracovní cestu do Číny.

Prezident Miloš Zeman se do hádek v koalici nechtěl vměšovat. „Každý má právo rezignovat, ale je otázka znát příčiny této rezignace,“ vzkázal z Makedonie s tím, že si nemyslí, že by řádné volby byly tak vzdálené, aby musely být vypsány volby mimořádné.

Naznačil tak, že by do podzimu 2017, kdy se volí do Sněmovny, mohl dovládnout obměněný kabinet složený z parlamentních stran nebo kabinet úřednický. To v případě, že by situaci Sobotka neustál a Zeman by po jeho případné demisi jmenoval nového premiéra. Tak to udělal v roce 2013, kdy jmenoval předsedou vlády Jiřího Rusnoka, který pak vládl bez důvěry až do konce ledna 2014.

V úterý před odletem do Arménie a Makedonie se Zeman setkal s policejním prezidentem Tomášem Tuhým, o setkání požádal i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

„Já se rád seznámím, budou-li si to přát, se stanovisky všech zúčastněných stran a teprve potom vyjádřím svůj vlastní názor,“ řekl Zeman.

Věří, že v koalici ještě může dojít ke smíru. „Strana lidová například rovněž hrozí odchodem z koalice v případě, bude-li přijat zákon o zdanění církevních restitucí. Občas se stává, že ta či ona strana tímto odchodem hrozí, ale to ještě neznamená, že k němu dojde,“ řekl Zeman.

Babiš: Byla by škoda odejít

Babiš sám jasně neřekl, zda už je hnutí rozhodnuto odejít z vlády. „Nechceme předčasné volby, chceme dokončit mandát vlády. Ale nebudeme ve vládě, která likviduje elitní jednotku policistů, kteří jako jediní mají odvahu bojovat proti korupci, i proti korupci politiků, a kterou panChovanec nemá, na rozdíl od jiných, pod kontrolou,“ řekl Právu.

Na dotaz, zda v případě, že se reforma policie prosadí, by ANO odešlo z vlády, odpověděl: „Určitě to budeme silně zvažovat. Neklepu se na to, být ministrem, na rozdíl od některých ve vládě. Ale hlavně nechápu, proč by reforma měla projít. Pan premiér je rozumný člověk a pevně věřím tomu, že si to nechá vysvětlit.“

Chtěli Šlachtu popravit

Dopisem premiéra požádal, aby reformu zastavil. „Věříme, že jste byl, stejně jako my, obelhán, když jsme byli ujišťováni, že jde o reformu řádně připravenou, vedoucí ke zlepšení stavu a neohrožující běžící vyšetřování,“ napsal Babiš Sobotkovi.

„Je jasné, že pan Chovanec, kterému nyní tleskají pan Stanjura a pan Kalousek, chtěl jako všichni tradiční politici popravit pana Šlachtu. Ten jim totiž začal rozbíjet systémy, které kryly jejich korupci, a jim se to nelíbí,“ řekl Babiš Právu.

Sobotka v rozhovoru pro Právo na konci května řekl, že s nikým jiným než s ANO a lidovci vládnout nechce. S ANO mu však podle posledních prohlášení zřejmě dochází trpělivost. „Koaliční vláda nemůže fungovat na základě ultimát,“ vzkázal z Moldavska. Ministři by si podle něj neměli zasahovat do kompetencí.

„Nezaznamenal jsem, že by ministr Chovanec v posledních měsících či letech jakkoliv zasahoval do kompetencí ministra financí. A ministr financí by neměl zasahovat takovými výroky do kompetencí, které se týkají policejního prezidenta,“ dodal.

„Vyvolávání hysterie ze strany ANO vytváří bariéry mezi státními zástupci a příslušníky policie. Tyhle útoky na policii by měly přestat, situace by se měla zklidnit a měli bychom se vrátit k odborné diskusi,“ prohlásil Sobotka.

To Babiš odmítl. „Když nejvyšší státní zástupce Zeman a vrchní zástupci Bradáčová a Ištvan, kteří odvádějí podle mě dobrou práci, bijí na poplach, tak nebudeme dělat, že se nic neděje,“ řekl Právu.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) vyzval Roberta Šlachtu, aby svou rezignaci stáhl, a stejně jako policejní špičky požádal premiéra o svolání Bezpečnostní rady státu. Babiš na Twitteru vzkázal, že se rady nezúčastní.

Vodičko Vodičko, Vy jste stejný hlupák jako já, taky se nebojíte pojmenovat věci pravdivě, a taky se Vám to negativně vrátí! Ale děkuji Vám za všechny ještě trochu myslící lidi!

Vodička: Sebral jsem odvahu a řekl, co si o uprchlících myslí celý národ

Můj projev nebyl xenofobní, řekl jsem jen to, co si myslí většina národa, prohlásil v rozhovoru pro deník Právo předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička. Na pietním shromáždění v Terezíně v polovině května označil současnou migraci za invazi a řekl, že uprchlíci neutíkají před válkou. Podle něj „prchají, aby vytěžili náš, léta a prací generací před námi budovaný evropský sociální ekonomický systém”.

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička

FOTO: Oldřich Danda, Právo

pondělí 23. května 2016, 15:39

Proti jeho slovům protestovala židovská obce v Praze a Federace židovských obcí v ČR. Ve společném prohlášení organizace uvedly, že se uchýlil k „hrubým xenofobním stereotypům”.

KOMENTÁŘ DNE:
  Co po Islámském státu? Další válka? – Situaci, která by mohla nastat po porážce IS, analyzuje Alex Švamberk. Čtěte zde >>

Pane předsedo, na terezínské tryzně jste vystoupil se silně protiuprchlickým projevem. Čekal jste, že vzbudíte tak odmítavé reakce?

Záleží na tom, jak to vezmete. Dostal jsem asi šedesát e-mailů a z toho bylo jen pět nesouhlasných. Ostatní mi píšou, že konečně někdo řekl pravdu. Někteří o mně řekli, že jsem xenofobní. Xenofobie je strach z cizího. Přiznám se. Já mám strach o své děti a vnoučata, o celé budoucí pokolení. To, co se teď děje, musíme pravdivě nazývat a pravdivě vykládat národu, jak to ve skutečnosti je.

DOKUMENT: Projev Jaroslava Vodičky na pietním shromáždění v Terezíně

Proč jste se rozhodl na pietní akci přednést takovýto politický projev?

Na takovýchto akcích by se nemělo hovořit pouze o tom, co bylo, ale i o tom, co je a co nás čeká. To neměl být politický projev. V tom jsem byl špatně pochopen. Prostě jsem popsal stav skutečností, jak si to myslí většina národa.

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička (vpravo) s bývalým prezidentem Václavem Klausem na snímku z loňského května.

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička (vpravo) s bývalým prezidentem Václavem Klausem na snímku z loňského května.

FOTO: Petr Horník, Právo

A jaký byl důvod?

Byl jsem k tomu vyzýván občany i členy našich organizací, aby se řekla konečně pravda. Nevím, jestli jsem dokázal říci celou pravdu, ale alespoň jsem něco vyvolal a něco se kolem toho děje.

Vyvolal jste pohoršení v židovské a romské obci. Přímo na místě rabín Karol Sidon řekl, že se nesmí zapomínat na to, že utrpení Židů za druhé světové války způsobily i země, které nechtěly přijímat uprchlíky. Tajemník židovských obcí Tomáš Kraus názory, které jste vyslovil, prý slýchává v hospodách, ale na tryzně, kde bychom měli vzpomenout na nacistické zlo, je považuje za nešťastné.

Vidíte to, předseda Senátu,pan Štěch tam připomněl nacistické zlo a byl kritizován, že měl protiněmecký projev. Rabín Sidon řekl, že se k utíkajícím Židům otočily všechny státy zády. Ale podle mého neměl pravdu.

Podívejte na Československou republiku, ta tehdy pomáhala Židům, jak to šlo. A co řekl pan Kraus? Je zvláštní, že jsme tam po tom pietním aktu spolu stáli a nic mi neřekl. A pak v televizi mluví o tom, že je to jako z hospody. Teď mi volal jeden starší pán a řekl mi, že v hospodách se často vyřeší víc, než kolik toho vyřeší naši politici.

Zásadní výhrada byla, že vytváříte štvavou atmosféru vůči uprchlíkům, kteří potřebují ve většině případů pomoci.

Není pravda, že bych vytvářel štvavou atmosféru, říkám jen to co říká náš prezident. Uprchlíkům máme pomáhat tam, kde problémy vznikají. Řekl jsem, že mají drahé mobily a kožené bundy a že nebojují doma. Vezměte si rok 1939, kdy naši mladí chlapci šli do války – např. plukovník Vranský, kterému bylo 18 let, odešel do Polska, do Ruska, pak bojoval u Tobruku, pak v Anglii, celých šest let bojoval. Proč ti uprchlíci dnes chodí sem, vytvářejí umělé problémy a stát za ně musí platit?

Jsem tím už hodně znechucený, protože musíme sbírat víčka na děti, aby se získaly peníze na operace nebo zdravotní pomůcky, a na uprchlíky peníze máme. Jak na to asi koukají rodiče postižených dětí, když na ně peníze nejsou a vláda hrdě hlásí, kolik set miliónů dala na uprchlíky?

Srovnáváte to s druhou světovou válkou. Tehdy byl nepřítel zřejmý, ale v Sýrii i Iráku, kde bojuje skoro každý s každým, to tak snadné není. Jak při takovém zmatku mají obyčejní lidé bojovat?

V tom s vámi souhlasím. Ale každý občan každého státu musí přemýšlet o tom, jak se má ke své vlasti zachovat a co má pro ni udělat. Samozřejmě nevím, kdo z nich je schopen bojovat, ale beru to všeobecně. Kdo je schopen bojovat, by měl bojovat. Jen se ptám, proč v těch stanových táborech vidíme rodiče s dětmi, proč ty se neposunují dál a proč se dál posouvají hlavně ti mladíci.

Je otázka, zda tím, že všechny uprchlíky házíte do jednoho pytle a říkáte, že mají drahé mobily a kožené bundy, neškodíte těm rodinám s dětmi a starým lidem, kteří skutečně utíkají před válkou.

Možná jsem to takto řekl, možná to tak vyznělo. Ale bral jsem to tak, že máme pomoci rodinám a že ti jednotlivci, co se tu procházejí s mobily, ať si pomohou sami. Navíc řada z nich pak, když sem přijdou, je nespokojená s tím, co jim nabízíme. Nelíbí se jim malý byt, protože doma byli zvyklí na větší. Prostě řada z nich jsou ekonomičtí migranti.

Nechci vyvolávat strach, ale já strach z toho mám

Je zvláštní, že když jsem to někde řekl, tak jsem dostal e-mail, že jsem také syn ekonomického migranta. Můj táta bojoval na Dukle, prošel celou válku. A já jsem najednou syn ekonomického migranta. Proč? Vyčítají mi, že jsem komunista. Byl jsem komunista, ale vstoupil jsem do strany 28. srpna 1968 na podporu Dubčeka a proti vstupu armád Varšavské smlouvy. Za to jsem byl propuštěn z armády. A dnes mi nadávají, že jsem komunista.

Vaši rodiče přišli z Ukrajiny?

Moji rodiče byli volyňští Češi, a kdyby těch nebylo, nevznikla by Svobodova jednotka. 11 600 volyňských Čechů vstoupilo do čs. armády – a to jsou ekonomičtí migranti?

Zpátky k vašemu projevu. Proč myslíte, že jde o řízenou invazi?

Vy si to nemyslíte? Myslíte, že ty masy nikdo neřídí? Nechci vyvolávat strach, ale já strach z toho mám.

Kdo to podle vás řídí?

Nám – tedy lidem, se kterými se o tom bavím – připadá, že je to řízené převaděči a dalšími. Promiňte, že odbočím. Vypadá to, že v nejbližší budoucnosti budeme mít problém s vodou. Když se lidé pohrnou z Afriky a Blízkého východu do Evropy, kde ještě trochu vody máme, tak nám tady vznikne akorát chaos. My musíme pomáhat tam u nich.

A co s lidmi, kteří tu už jsou?

To je problém vlády. Ta se musí starat. A nesmí zavírat oči před problémy. Já jsem ten problém pojmenoval a jsem za to napadán. Ale otevřel jsem problém, o kterém mluví 90 procent národa. Určitě oči nezavíráme a určitě jsem neřekl, že je tady nechci. A pokud budu vyzván, jsem ochoten i pomáhat. Náš svaz bojovníků za svobodu nikdy neřekl stop uprchlíkům, ale říká, že musíme být rozumní.

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička

Předseda Českého svazu bojovníků za svobodu Jaroslav Vodička

FOTO: Oldřich Danda, Právo

V projevu jste řekl, že ti uprchlíci sledují cíle, které si můžeme lehce domyslet. Můžete být konkrétní?

Ti mladí muži sem jdou za ekonomickým užitkem. A já nechci, aby náš sociální systém někdo vybíral.

Projev jste s někým konzultoval?

Sám jsem si ho napsal a zodpovídám za něj. Stalo se, že mě jedna z našich členek napadla, že za ni nemluvím. Ale na jednání ústředního výboru mi 90 procent lidí řeklo, že s tím projevem souhlasí. Nepočítal jsem s tím, že mi všichni řeknou: Vodičko, jsi dobrý. Prostě jsem sebral odvahu a vynesl jsem ten problém na světlo boží. Teď mě jedni pranýřují, druzí poplácávají po zádech, ale já si stále připadám jako obyčejný člověk. Holt jsem si pustil pusu na špacír.

Politici jsou podle vás v této problematice zbytečně korektní?

Nechci sahat do svědomí našim politikům. Pouze jsem je vyzval, aby nezavírali oči a postavili se k tomu čelem.

A co by měli udělat?

Jich je víc, mají víc hlav. Měli by víc myslet a víc dělat. Sám nevím, jak to udělat. Ale lidé mají z těch utečenců strach.

Podle vás o utečenecké krizi přinášejí média veřejné služby – tedy Česká televize a rozhlas – zkreslující informace. Proč myslíte?

Neříkají úplnou pravdu. Já mám s Českou televizí zkušenost, že když jim něco řeknu, tak to sestříhají tak, že z člověka udělají pitomce. A když se jim to nehodí, tak to prostě neodvysílají.

Já se ptám na uprchlickou krizi. V čem ty informace zkreslují?

Samozřejmě o tom referují, ale jen z části a pravda zůstává jinde.

Máte blízko k prezidentu Zemanovi. Mluvil jste s ním o uprchlické krizi, radil jste se s ním?

Stoprocentně ne. Ještě mi bylo řečeno – nepoužívej moje projevy. Byl to zcela můj projev.

Jak to myslíte? Prezident vám řekl, abyste nepoužíval jeho slova?

Abych nemluvil za prezidenta.

Prezident vám to řekl?

O to nejde. S nikým jsem se neradil. A s prezidentem už vůbec ne. A jestli k němu mám blízko? Těžko říci. Znám ho a velice si ho vážím, protože to, co říká, má hlavu a patu a vždy si za tím stojí. I když je pravda, že občas vyvolává různé emoce.

Miloše Zemana jste podpořil v první volbě. Když bude kandidovat podruhé, podpoříte ho znovu?

Já kabát nepřevlékám, a když někoho podporuji, tak ho podporuji pořád.

Podle mnohých pouze národ rozdělil.

Žijeme v demokracii, a pokud byl někdo zvolen, tak ať se mi to líbí, nebo ne, tak je to prezident České republiky. A musím ho tak brát a neříkat, že to není můj prezident, protože jsem ho nevolil. Spousta lidí mluví o demokracii do doby, než jim to přestane vyhovovat.

Je podle vás dobrým prezidentem?

Co myslíte, že řeknu? Samozřejmě že to dělá dobře, já si pana prezidenta vážím.

To mi je jasné, když jste mu letos za ČSBS předal Kříž Za zásluhy. (Zeman už dříve Vodičkovi udělil státní vyznamenání – Medaili Za zásluhy.)

Pozor. Tu nemá pouze pan prezident, těch jsme rozdali stovky.

A proč jste ji dal Zemanovi?

Rozhodlo o tom předsednictvo ústředního výboru a podle mého se zasloužil o stát a o to, že republika funguje. Zní to sice blbě, ale já si za tím stojím.

Názor ČSBS na odsun sudetských Němců byl vždy jednoznačný. Jak se vám líbilo, když ministr kultury Daniel Herman jako první český ministr oficiálně navštívil sudetoněmecké dny v Norimberku?

To rozhodla vláda. Náš premiér se domluvil s bavorským premiérem a vyslal tam ministra. Tudíž je jedno, kdo tam jel. Pro nás je ale zarážející, že náš premiér jedná s bavorským, když jeho skutečným protějškem je kancléřkaMerkelová. Kdyby tam jel Herman nebo někdo jiný za sebe, tak bychom řekli, že nás podrazil. Ale to říci nemůžeme, protože se domluvili premiéři. Proto jsme panu Sobotkovi napsali dopis, ale ještě nám neodpověděl.

Zradila vás česká vláda tolik, že by měli Sobotka a Herman podat demise, jak říká váš kolega ze svazu, pan Jaroš z Boskovic?

Pan Jaroš má v tomto ohledu své zkušenosti a je to dost bouřlivý člen. A já nemohu mluvit za pana Jaroše.

To nechci. Mluvte za sebe.

Bavorsko je přece na úrovni našeho kraje, tak nechápu, proč tam vysílat ministry. Nehledě na to, že sudetoněmecký landsmanšaft tvrdí, že vyřadil ze svých stanov majetkové nároky vůči Česku, ale soud jim to tam prý vrátil.

Pasáž o majetkových nárocích už opravdu vypadla. Změní to něco na vašem postoji?

Asi se pro hodně lidí hodně změní. My si nenalháváme, že by se Němci houfně vraceli do pohraničí a chtěli zpátky baráky. Ale musíme se vžít do situace starých Čechů, kteří to ještě zažili a mají z toho strach.

Druhá věc je, že se neustále za něco omlouváme. Oni to nazývají vyhnáním a my říkáme odsun. Ale ten odsun nepřišel sám od sebe, ale na tom se domluvily velmoci na Postupimské konferenci. Můžete namítnout, že se při tom odsunu dělala zvěrstva. Ale já jsem u toho nebyl, takže to nemohu posoudit. A musím také namítnout – kdo se omluvil našim lidem za to, že je vyhnali v roce 1938 z pohraničí? Neomluvil se nikdo – a my se máme stále omlouvat?

Mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt se omluvil za to, že řada sudetských Němců napomáhala nacistům v jejich zločinech. A přivítal, že Češi upustili od tzv. kolektivní viny. Herman i Sobotka říkají, že už nazrál čas si odpustit. Proč po 70 letech si podle vás stále nemůžeme narovnat vztahy?

Vy říkáte sudetský Němec, ale nikdo takový neexistuje. Byli to pouze Němci žijící v Čechách. Byli to čeští Němci. A uznávám, že ne všichni byli kolaboranti. Nebudeme si nalhávat, že mezi Čechy nebyli žádní kolaboranti. Máte pravdu, pořád se omlouváme, ale nikdo se neomluvil za vyhnání v roce 1938. Já neříkám, že máme nenávidět Němce, určitě si máme odpustit, ale nesmíme nikdy zapomenout, protože bychom popřeli vlastní identitu jako národa.

A měli by tedy Sobotka a Herman podle vás rezignovat?

Podat demisi by měli za více chyb. Ale že by měli rezignovat kvůli tomuto? Asi budu od vlastních členů bičován a kritizován, ale podle mého by měli nejdříve národu pořádně vysvětlit, proč tam byli, a pak je teprve vyzývat k demisi. Také mě po tom projevu v Terezíně vyzývali, abych podal demisi. Ale jsme přece lidi – a ti nejsou neomylní a každý by měl mít možnost hájit své kroky.

Rusko v mžiku skoupilo akcie svých firem od západních majitelů.

Rusko v mžiku skoupilo akcie svých firem od západních majitelů. (dopad je okamžitý- cena PHM poletí nahoru informace dnes večer ve zprávách)

Rusko v mžiku skoupilo akcie svých firem od západních majitelů. Tak toto naše média si nedovolí ani napsat, natož uveřejnit. Takhle na ně.
Tak tohle je „pěkný fór“ od Putina. Celý svět řešil všechno možné, ale on myslí úplně jinak. Kdyby člověk tak věděl o čem přemýšlí!!!
Rusko znovu posílilo svou moc a ať teď někdo zkusí říct, že Putin je hlupák a že není génius!!  Na základě prohlášení Putina, že bude bránit ruskojazyčné obyvatelstvo na Ukrajině, začaly klesat akcie na burze cenných papírů, stále se mluvilo o poklesu rublu, přičemž Národní banka Ruska proti tomu překvapivě nic nepodnikala. Putin vyčkával celý týden. Na tiskovce se pouze usmíval. Když rubl klesl až pod jistou hranici, Putin dal příkaz prudce skoupit všechny akcie Ruských firem od amerických a západoevropských vlastníků na burze za levný peníz. Takže, než se finanční „žraloci západu“ vzpamatovali, že je „přelstili“ jako hlupáky , už bylo po zdě. Rusko nejenže vydělalo na tom více než 20 miliard USD, ale i vrátilo akcie zpět ruským společnostem. Odteď zisky z ropy a plynu nepůjdou do zahraničí, ale zůstanou v Rusku, rubl sám od sebe začal stoupat, aniž ho zachraňovali z rezerv, uložených ve zlatě. Za pár minut Rusko za „babku“ skoupilo vlastní akcie od evropských a amerických vlastníků, takže finanční „žraloci“ přišli o miliardové zisky, které měli z ropy a plynu. Takovou geniální operaci burza cenných papírů ještě nezažila!! A u nás ticho jako v hrobě.