Archiv pro měsíc: Leden 2018

Názor na volbu prezidenta

Nedávno jsme na jedné rodinné oslavě řešili možná místně nevhodné, ale přesto aktuální téma – prezidentské volby. Kamarádi a přátelé na oslavě jsou různého politického smýšlení, tudíž padaly různé názory, ale nakonec se vesměs všichni dohodli, že potřebujeme důstojného, reprezentativně vyhlížejícího a politicky korektního kandidáta. Tedy pravděpodobně Drahoše.
Nedalo mi to a zeptala jsem se ostatních, proč jeho, s jakým že krédem jde Drahoš do prezidentské volby? Nikdo nevěděl…

Namítla jsem, že každý prezident přece musí mít nějaké to krédo, které ho bude charakterizovat, díky kterému bude pro voliče čitelným.

Prezident Havel ho měl: »Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí«. Že nám v podstatě lhal a skončil nakonec u takového svinstva, jakým je humanitární bombardování, je jiná věc, ale – krédo měl!

Prezident Klaus měl taky krédo: »Že neumí rozeznat čisté a špinavé peníze«. Jeho poslední amnestie prokazuje, že se tohoto kréda až do konce svého mandátu držel.

Prezident Zeman má taky krédo, které má jen čtyři slova: »Tato země je naše! “

A co třeba jiná ožehavá otázka, související se Zemanovým krédem. »Jak se staví Drahoš k přijímání migrantů z Itálie a Řecka? Přijímat, nebo nepřijímat?« Opět nikdo nevěděl…

Já osobně si uvědomuji nebezpečí, které nám hrozí, a budu volit kandidáta, který půjde proti přijímání migrantů, proti islamizaci Evropy. A pokud proti islamizaci půjde důsledně »tlustý« a »nereprezentativní« Zeman? Tak holt budu volit za prezidenta na další období »tlustého a nereprezentativního« Zemana.

A proč? Protože mám děti, vnoučata a není mi jedno, v čem budou žít…

Jeden přiklad z historie: Ve třicátých letech minulého století měla Anglie v čele vysokého, štíhlého, reprezentativně vyhlížejícího a politicky korektního ministerského předsedu Chamberlaina. Jenže Evropa čelila velkému nebezpečí. A tím byl fašismus jako takový. A jak to dopadlo? Reprezentativní Chamberlain totálně pohořel, nás zradil a Anglie nakonec volila mrňavého, tlustého, doutníky smrdícího Churchilla, který si nebral servítky a nazýval věci pravými jmény.
A ten tlustý, smrdící doutníky navíc pořádně bumbal, ale stejně jako Zeman měl vynikající paměť, přesně fungující mozek, byl úžasný rétor, jeho slova se nerozcházela s činy a rovněž potíral své nepřátele…

V současné době Evropa čelí dalšímu velkému nebezpečí. A tím je islám
jako takový.
A nám budou reprezentativní, slušní a politicky korektní představitelé na hovno!!

Helena KOČOVÁ

 

U Zemana nehrozí toto:

Kontakt_Bakala

Dvě pravdy naší současnosti

Velkolepý moment seniora
Sebedůležitý mladík, jdoucí po pláži, sám od sebe začne vysvětlovat staršímu občanovi, odpočívajícímu na schodech, proč nedokáže starší generace pochopit mladou: „Vy jste vyrostli v jiném světě, všeobecně vzato, ve velmi primitivním světě“, řekl mladík dost nahlas, aby ho všichni okolo slyšeli. „Mladí lidé dnes vyrostli s televizí, tryskáčema, cestováním ve vesmíru, člověkem chodícím po Měsíci. My máme atomovou energii, lodě, mobily, počítače s rychlostí světla… a mnohé další!“
Po chvíli ticha mu starý občan odpověděl takto: „Máš pravdu, synu! My jsme neměli tyto věci, když jsme byli mladí…a tak jsme je vymysleli. No, a teď mi ty arogantní mladé hovado řekni, co ty děláš pro následující generaci?“
Zazněl obrovský potlesk.

ZVLÁŠTĚ TENTO DRUHÝ JE EXCELENTNÍ.
Hrůzná současnost
„Měl jsem v noci sen. Tak hrozný, že jsem se až zpotil. Zdálo se mi, že se zaváděním inkluze do škol by se mělo jít dál, až do státní správy.
Na každém ministerstvu by mělo být povinné procento mentálně retardovaných úředníků, ve vládě povinné procento mentálně retardovaných ministrů, v parlamentu povinné procento mentálně retardovaných poslanců, u každého soudu povinné procento mentálně retardovaných soudců…
Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že tenhle nápad přede mnou už dávno realizovali jiní. „

Memorandum k Zemanovi

Vážení přátelé,
doufám, že patříme k té většině společnosti, které není lhostejný další vývoj našeho státu.
Položme si otázku, kdo z prezidentských kandidátů trvale hájí naše zájmy a kdo to v minulém období již prokázal. Lze předpokládat, že i v budoucnosti bude postupovat stejně. Nenechme se ošálit některými médii, že současný pan prezident je starý a nemocný, hodnoťme jeho činy a postoje. Nepřistupujme na taktiku médií, která se neustálým opakováním „příznaků“ nemoci snaží jeho osobnost v očích veřejnosti pošpinit. Zamysleme se, proč tak činí. Není to snad proto, že je svými jasnými pronárodními postoji překážkou těm silám, které chtějí naši zemi ve svých právech omezovat? Snad chceme, stejně tak jako prezident, žít v zemi bezpečné, která bude naše. Buďme si vědomi, že máme velkou zodpovědnost i vůči dalším generacím. Přejeme si přece mít vlast takovou, jakou jí pro nás naši předkové vybojovali – samostatnou, hrdou na svou historii s jasnou budoucností, která bude v rukou našich demokraticky zvolených politiků. Nikdo nám nesmí upírat právo si rozhodovat o tom, kdo s námi má sdílet společnou vlast, kdy máme přistoupit k Euru atd. Vždyť podobné postoje zastává i hlava katolické církve pan kardinál Duka. Není varováním to, že na společných obavách o národní zájmy souzní názory církve i ideologicky levicového prezidenta?
Pana prof. Drahoše si lze vážit jako vědce a slušného člověka. Myslíte snad, že to je dostačující kvalifikace pro tu nejvyšší politickou funkci, jakou je prezident? Jako chirurga mě napadá srovnání: každý z nás chce vložit své zdraví do rukou tomu nejzkušenějšímu lékaři. U prezidenta tomu má být jinak? Lze svěřit národ člověku s nulovou politickou zkušeností jen proto, že je slušný? Kolem pana prof. Drahoše se vytváří aura dobra a slušnosti. Vyzdvihují se jeho morální vlastnosti, které stmelí názorově rozdělenou společnost. Jeho volba by měla být zárukou zachování demokracie. Máte snad dojem, že je zde demokracie potlačována? Není, veškeré mechanizmy klasické parlamentní demokracie fungují. Nevěřme na názorové stmelování národa. Není to možné, pokud bude každý občan svébytná osobnost s vlastním názorem a ty se v demokratické společnosti musí zákonitě rozcházet. Představa, že prezident bez názoru na podstatné problémy společnosti bude vykonavatelem dobra a svorníkem společnosti je mylná. Právě prezident musí mít svůj pevný, čitelný názor. Každý vrcholný politik, přímo volený prezident obzvlášť, musí o svých názorech občany přesvědčit.
Zamysleme se tedy na absurditou výzvy pana Drahoše. Zve do druhého kola voliče, kteří chtějí jakousi změnu. Změnu čeho? To nevysvětlil, a dosud žádný názor na podstatné problémy ani nevyslovil. Myslí snad změny v postojích k uprchlickým kvótám jak je formuloval ve Výzvě akademikům či jinde, nebo snad k rychlejšímu přijetí Eura? Asi nikdo z nás nechce mít v zemi podobné bezpečnostní problémy, jaké jsou již nyní na západě od nás. Asi nikdo nechce společnou měnou přispívat zemím špatných hospodářů (a to není jen Řecko). Zamysleme se nad tím, kdo dosud politicky neznámého akademika do kandidatury vytáhl a kdo celou jeho kampaň financuje. Nikdo z nás není naivní, nic není zadarmo. Čím asi a komu by byl v budoucnu zavázán? Zamysleme se nad tím, jaké spektrum obdivovatelů a politiků je kolem něho soustředěno. Máme věřit tomu, že to jsou ti, kteří naplní navenek propagovanou noblesu a slušnost? Tomu snad lidé se svým názorem nemohou uvěřit. Volme tedy vlastním rozumem.
Nyní bude probíhat ideově prázdná kampaň, jejímž cílem je výměna prezidenta, za kterým jsou vidět jasné výsledky a který vyslovuje konkrétní vizi do budoucnosti, za beznázorového kandidáta, který je v politice úplným nováčkem. Přemýšliví občané by na tuto nebezpečnou hru neměli přistoupit a neměli by se stát jejím nástrojem.

V Hradci Králové 14.1.2018 Doc. MUDr. Petr Habal, Ph.D.

Podporuji svého prezidenta

První kolo dopadlo jak dopadlo, do finále jsou MZ a JD. To beru.

Co neberu, jsou aktivistická prohlášení propadlých kandidátů na slouhy devastovaného tzv. Západu a EU, kteří musí kafrat o jediném jejich tématu: antiZemanovi. Jiného od nich nebylo slyšet prakticky nikdy a nikde.  To je trochu málo na to mít program pro Českou republiku, nemyslíte? Pokud tedy Vy, jejich voliči, chcete podporovat  dalšího antiZemana, tak vězte, že máte šanci. Tou ztratíte posledního prezidenta, kterému jde o budoucnost ČR jak v rámci  EU, tak na mapě Evropy, o ekonomiku a  zachování státu jako takového se vším všudy, co se vyvzdorovalo v roce 1918.

Pak si po islamizaci a vlezdoprdelismu nafackujte za 10-20 let před zrcadlem, jaké že jste to podmínky pro své děti vlastně v ČR a Evropě vytvořili.

Já pro děti nechci zničenou, naprosto nesamostatnou Evropu plnou chalífátů. Berme si příklad z hrdého Polska a Maďarska! Ještě není pozdě!!

Nadále budu volit Zemana.

Jděte už do prdele s čapím hnízdem!

Čapí hnízdo byla zřícenina koupená za cca 30 mil. Kč a že dnes má účetní hodnotu přes 800mil.“

Předmět: : Selský rozum, aneb proč z nás dělají politici stále a dokola jen blbce !

Když někdo (jako např. EU) nabízí dotaci investorům na některé projekty, tak pro zájemce stanoví jasné podmínky.
Jak to tedy vlastně je ?

Žadatel o dotaci (např. firma Čapí hnízdo) musí:
1. Požádat písemně na co dotaci žádá, a o jakou částku se jedná.
2. Musí splnit podmínky stanovené pro obdržení dotace.
3. Dotující to je – EU – prověří splnění podmínek a dotaci buď poskytne, nebo neposkytne.
4. Investor ( firma Čapí hnízdo) musí proinvestovat ze svých peněz zbývající částku pro výstavbu projektu, tedy cca 80-90% (dotace cca 10% – 20%).
5. Projekt- tedy výstavbu musí dokončit v určitém termínu.

Tak a nyní si vyhodnoťme z informací domácích – státních médií, výstavbu Čapího hnízda. Projekt byl úspěšně dokončen a slouží veřejnosti.
Dává práci 68 pracovníkům.
Zisk z provozu je odváděn v ČR do státního rozpočtu a za dobu provozu je odvod na daních vyšší než byla dotace 50 mil. Kč.
Při tom dotace byla poskytnuta z peněz EU, ne tedy ze státního rozpočtu ČR !
pak se najde „slepičí prdelka“, která před volbama v ČR, běží do Bruselu, že s tou dotací asi nebude něco v pořádku – premiér B. Sobotka.
Vyvolá spolu s KDU-ČSL dokonce trestní stíhání proti úspěšnému podnikateli A. Babišovi.
Stěžovatel – B. Sobotka + celá ČSSD a KDU-ČSL, jsou jen neschopnými cokoliv vyprodukovat a jen závidí jinému úspěch.
Ale hodí se to právě před volbami do „PS“, – zvláště po propadu ČSSD v krajských volbách ! Zblbnout a ovlivnit tak lidi – voliče a pak také i stádo tupých ovcí co ještě věří zpravodajství ČT-TV1/24, s jejími žlučovitými redaktory !
Aby to nebylo málo, ve stejné době kdy se před volbami mluví jen o Čapím hnízdě, jiný „umělec“ z KDU-ČSL – ministr Herman si nechá v dosluhujícím parlamentu schválit 450 mil. Kč na výkup prasečáku v Letech u Písku, od soukromé firmy a z peněz ze státního rozpočtu !
Ve stejném dni, kdy se tato informace objevila v televizi, vystoupí ministr financí s tím, že částka, pro výkup prasečáku, je dvojnásobně vyšší než je úřední odhad !
To znamená, že ze státního rozpočtu cca 225 mil. Kč půjde soukromé firmě navíc !
A o tom, kdo firmu vlastní a kam skutečně peníze navíc poputují se mlčí a nikoho to ani vůbec nezajímá !
Máme přece kauzu A. Babiš a s ním, jako trestně stíhaným, do nové vlády „přeci“ nemůžeme jít, se Slovákem a bývalým agentem StB.
To jsou argumenty z ODS, TOP 09, STAN, Pirátů, a nyní i z nově vzniklého „demokratický blok“, z ODS, TOP 09, STAN,…, v režii M. Kalouska, člověka destruktivního, zatrpklého, z kterého padají jen řeči plné žluči !
Demokratický blok vznikl hlavně proto, že se bojí nové vlády s premiérem A Babišem, který se nezastaví před rozkrýváním korupce politiků z minulosti.
Až bublina kolem „Čapího hnízda“ splaskne a trestní stíhaní bude zastaveno (což musí nastat), tak bude zajímavé sledovat jak se pak budou
kroutit politici jako Bělobrádek, Zaorálek, Fiala, Farský, Kalousek, M. Pekarová-Adamová, M. Ženíšek, kníže Karl Schwarzenberg,
a veleneschopná Mirka Němcová z ODS, a jak budou veřejnosti vysvětlovat své postoje k blokování nové vlády ve prospěch občanů ČR.
EU – v kauze dotace pro Čapí hnízdo ani nemůže rozhodnout jinak, než ve prospěch Čapího hnízda. Proč?
1. Musela by si příslušná komise přiznat, že neprovedla kontrolu žadatele a splnění podmínek.
2. Ale tu přece provedla a uznala splnění podmínek.
3. Přiznali by pracovníci komise EU že pochybili ? Asi těžko…
Tak jaký je vlastně problém ?
———————————————————-
Jen v boji o moc a křesla ve sněmovně. Přece za 100 000,-Kč/měsíc si pokecat ve sněmovně a za nic v opozici nezodpovídat, je mnohem jednodušší, než pracovat – a to i často špatně !
Mnozí poslanci totiž vůbec neví co je to výroba, neví co je to zodpovědnost za výsledky firmy, neví co je to mít zodpovědnost za zaměstnance,…
Ti v tzv. Demokratickém bloku zradili vlastní voliče. Hlas jim přece dali lidé v přesvědčení, že budou pracovat pro blaho naší ČR !

Novinářka Jana Lorencová k Čapímu hnízdu

František Ringo Čech – Proč tu zůstanu

Nejsme hrdý národ. Jenže jsme tu furt.
Přišel Němec, pobyl a zase odešel a my jsme tady furt.
Přišel mužik, pobyl, odešel a my jsme tady ještě pořád furt.
Přišla Unie, pobude a až se rozpadne, my tu zase budeme furt.

Těžko nás porazit, když nebojujeme.
A žádný vetřelec nezvládne poslouchat naše vtipy déle jak čtyřista let, to je vyzkoušeno.
Nestojíme za moc, ale ještě pořád stojíme tady.
To není špatné.

Politika tady stojí za hovno
Svatá pravda. Politici jsou šmejdi, kradou a sousedovi, který je volil by se patřilo dát po hubě.
Ale je fakt, že je zvolil ve volbách. To znamená, že tady míváme volby.
A že na politiky můžeš nadávat nahlas a nikdo tě nezavře?
To není špatné.

Žijeme v drahotě a bídě
Je to pravda. Všechno stojí peníze a těch nikdo nemáme dost.
S bídou vyjdou naprosté většině jen na vlastní bydlení, placatou televizi, ledničku, mikrovlnku, pračku, počítač, mobil a aspoň jedno auto do rodiny.
Hlady už tady nikdo neumřel sto let. Máme se tak zle, že jsme líní se za lepší prací odstěhovat z Brna do Ostravy, protože je to hrozně daleko a tady máme garsonku po babičce.
Čtvrtina lidí má denně na cigára, polovina na benzin do auta a tři čtvrtiny na kořalku.
To není špatné.

Šéfové jsou parchanti
Svatá pravda, šéfové obecně jsou na hovno. Pokud ale můžeš nadávat na šéfa, znamená to, že máš práci.
To není špatné.

Daně jsou vysoké
Jsou. Jsou nekřesťansky vysoké. Pokud ale musíš platit daně, znamená to, že jsi i něco vydělal nebo něco máš.
Horší by bylo, kdybys nic nevydělal a nic neměl.
Nakonec to není tak špatné.

Zaměstnanci jsou líní nevděční parchanti.
Ale pokud máš zaměstnance, kterým platíš, znamená to, že jsi borec, který dokáže vést firmu a vydělat tolik peněz, že může dát obživu dalším lidem.
To není špatné.

Zdravotnictví stojí za hovno
No samozřejmě.
Na každém pokoji by měla být telka, všichni by měli mít bílé plomby a právo na okamžitou transplantaci jater. Takhle se musíme spokojit s tím, že pro nás v nouzi vcelku rychle dojede sanitka, že nás nejdřív zachrání a až pak se ptají po průkazce pojištěnce, že v nemocnici platíme jen za karbenátek a že
v rámci pojištění dostáváme velice slušné a odborné služby.
To není špatné.

 

Počasí stojí za hovno
Naprostá pravda. V létě velké vedro, v zimě krutý mráz. Ale nemáme tsunami, ničivá tornáda ani zemětřesení.
To není špatné.

Příroda stojí za hovno
Pravda. Ani pořádné hory, ani pořádné moře, ani pořádná džungle.

Ale zas tu nemáme na každém kroku jedovaté hady, chlupaté pavouky, moskyty, v lese na tebe neskočí hladový tygr a pravděpodobnost, že tě do Berounky stáhne krokodýl, je taky poměrně nízká.
To není špatné.

Celé je to tu na hovno
Je to přesně tak. Ale nikdo nás tu nedrží.
Můžeme se kdykoli sebrat a odstěhovat se na jiné, lepší místo, kde bude všechno v cajku.
.A taky nám nikdo nezakáže se vrátit, když zjistíme, že takové místo neexistuje a mnohde je to i mnohem horší než tady.
A to není špatné.

Přes všechny ty výše popsané kruté hrůzy, ve kterých tady musíme žít, dokážeme každodenně řešit kraviny, jako kdo je baníkovec a kdo sparťan, že v televizi dávají ptákoviny a dokážeme se smrtelně vážně hádat a urážet kvůli tomu, že jeden chce DPH zvednout o procento a druhý o dvě snížit.

I přesto si lajsnu prohlásit, že se tady máme jako prasata v žitě, v nejklidnějším koutě galaxie. Nic důležitého tu nemáme, takže nám to nikdo nechce vzít. Nic nám zas tak moc nechybí, takže sami na nikoho neútočíme.
Nejsme bůhvíjak bohatí, aby se nám sem stěhovaly hladové hordy, a nejsme zdaleka tak chudí, abychom se ve stěhovavé hordy proměnili sami. Díky tomu všemu sice nedržíme jako národ moc pohromadě, ale zase nás nikdo jako jedince nijak neomezuje a nemá tendence násilím sjednocovat. Pokud existuje na světě místo, kde se může každý v klidu a svobodně rozhodnout, čím chce být, jak chce žít a čeho chce dosáhnout, je to tady.

Můžeme studovat, cestovat, podnikat, pracovat, chlastat pivo, dělat cokoli, co chceme.
To není špatné.

Akorát možná neškodí si to sem tam připomenout.

Líbí se mi tu.

Zůstanu tu i příští rok. Ringo