Dvě pravdy naší současnosti

Velkolepý moment seniora
Sebedůležitý mladík, jdoucí po pláži, sám od sebe začne vysvětlovat staršímu občanovi, odpočívajícímu na schodech, proč nedokáže starší generace pochopit mladou: „Vy jste vyrostli v jiném světě, všeobecně vzato, ve velmi primitivním světě“, řekl mladík dost nahlas, aby ho všichni okolo slyšeli. „Mladí lidé dnes vyrostli s televizí, tryskáčema, cestováním ve vesmíru, člověkem chodícím po Měsíci. My máme atomovou energii, lodě, mobily, počítače s rychlostí světla… a mnohé další!“
Po chvíli ticha mu starý občan odpověděl takto: „Máš pravdu, synu! My jsme neměli tyto věci, když jsme byli mladí…a tak jsme je vymysleli. No, a teď mi ty arogantní mladé hovado řekni, co ty děláš pro následující generaci?“
Zazněl obrovský potlesk.

ZVLÁŠTĚ TENTO DRUHÝ JE EXCELENTNÍ.
Hrůzná současnost
„Měl jsem v noci sen. Tak hrozný, že jsem se až zpotil. Zdálo se mi, že se zaváděním inkluze do škol by se mělo jít dál, až do státní správy.
Na každém ministerstvu by mělo být povinné procento mentálně retardovaných úředníků, ve vládě povinné procento mentálně retardovaných ministrů, v parlamentu povinné procento mentálně retardovaných poslanců, u každého soudu povinné procento mentálně retardovaných soudců…
Pak jsem se probudil a zjistil jsem, že tenhle nápad přede mnou už dávno realizovali jiní. „