Svinský stát

Poté, co mě tento svinský stát dostal do nezáviděníhodné situace platby tzv. daní (loupež za bílého dne posvěcená takovými lidmi, kteří si jako jediní mohou stanovovat svoje platy), protože během fiskálního roku 2013 změnil hodnoty paušálů, na které jsem „jel“ mnoho let, mne oslovují tzv. extrémisté (většinou jediní rozumně uvažující občané této dojebané země), nacionalisté (jediní vlastenci, kteří ještě zbyli po zglajchšaltování EU a hyper/super/kdovicoještě- korektními „zákony tohoto Banánistánu), skeptici, rozumní a myslící tvorové (a to ubývají exponenciálně) … no a tak by se dalo ještě pokračovat. Zatím jsem se staral o sebe, své pacienty, rodinu, kamarády a známé. Nyní uvažuji o zbrojním průkazu a o změně životního stylu. I tak budu mít v nejbližším období tolik ekonomických potíží, že z toho jen tak vybruslit zatím nenacházím cestu a smysl mého života se rapidně mění k tomu nejhoršímu snu. Jsem vysáván parazity ze všech možných stran, nekterým jsem měl možnost  čelit a z humanitních důvodů jsem to nedokázal, ale státu a jeho chapadlům chobotnice vzdorovat již nejspíše nedokážu.  A tak jsem si dovolil uveřejnit na svých veřejných stránkách další pokračování tzv. Holešovské výzvy. Zoufalí lidé dělají zoufale činy, krysa zahnaná do kouta bojuje o svůj život srdnatěji jak v běžných stresových situacích. Tak, kde nejde o život, jde o hovno. Mně ale o život jde. Nečekal jsem to, netušil jsem, kam až zajde hajzl stát se svými regulacemi, omezeními, buzerací a hnusem. Teď mě dostal. Já se ale nenechám! Vždy jsem bojoval, budu tak činit i v současnosti,  i kdybych měl kvůli tomu zemřít, ale rodinu padnout na úkor takovým parchantům, jakými jsou soukromí exekutoři posvěcení  tímto zmrdským státem, tak to nikdy nenechám! Mám dobrou pojistku a můj život v této hyenistické společnosti již dávno ztratil ten původní smysl. Já studoval medicínu, místo toho spoustě parazitům píšu povinně neskutečné věci  pro asociální politiku tohoto státu vyrábějícího si v souladu s EU další a další parazity na úkor stále menšího počtu pracujících vydíraných lidí, zatímco potřební hladoví či spí na ulici! Kdy toto skončí? Kde je ta radost z pražské Letné či Václavského náměstí z roku 1989? V prdeli! Nechali jsme se podvést těmi, o nichž jsme měli kusé informace, programově jsme Rudému Právu nevěřili, no a teď…. ukazuje se, že tam byly články a kritiky, které byly setsakramentsky pravdivé.  No kdo by to čekal! Já rozhodně ne, já vůl tomu všemu věřil, podporoval jsem to, teď za to nesu kůži na trh. Promiňte mi všichni, kdo mne neznáte, o čem to tady píšu. Kdo mne naopak znáte, věřte, že jsem sílu se bránit a smysl života neztratil, jen  nyní nevím, čemu všemu musím dát prioritu a zdali nebudu muset použít  nějakou zbraň tam, kde jsem doufal v dohodu a lidské porozumění.

 

 Dále je to Holešovská výzva, tedy ne moje, ale souhlasím!

21. března 2014 v 15.00 se na centrálních náměstích měst v celé ČR sejdou lidé, kteří si přejí ukončení vlády parazitů.Na kůl budou naraženy figuríny exekutorů a dalších škůdců….

Pak půjdeme „navštívit“ nejbližšího exekutora nebo inkasní agenturu…

Shromáždění už jsou oznámena : Praha – Václavské náměstí, Brno – náměstí Svobody, Plzeň – náměstí Republiky  upřesněno bude – Karlovy Vary, Olomouc, Kroměříž, Prostějov…..Postupně budeme zveřejňovat další místa

—————————

PROČ REVOLUCI
Morální úpadek, ekonomický pád, bída, EXEKUCE, vysoké daně, předražené potraviny a služby, špatné zdravotnictví, sociální jistoty žádné, špatné zákony od ústavy po poslední vyhlášku…
V roce 1990 sliboval Václav Klaus, že když si 10 let budeme utahovat opasky, doženeme životní úroveň Německa. Uplynulo 23 let, Německo nese břímě slučování s NDR a přesto máme 4 nižší platy a důchody, 8 x vyšší daně… taková je situace České republiky na začátku roku 2014.
Jak se to mohlo stát? Lidé po roce 1989 svěřili vládu kolaborantům, kteří s odůvodněním rozpadu RVHP zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství, za úplatu a ve prospěch cizáckého kapitálu, který ve všech aspektech ekonomiky kolonizoval republiku a tak si zajistil odbytiště potravin, průmyslového zboží a získal zdroj levné pracovní síly. Privatizace dokonala zbytek zla.
Příchod 2. světové hospodářské krize na konci roku 2008 zastihl ČR vydrancovanou, zaprodanou s vládnoucí garniturou zločinecké mafie, která neměla zájem zemi před krizí ochránit, jelikož kradla, korupčila a privatizovala. Na místo boje s krizí provedla opak. Dala legislativní legalitu exekučním mafiím. Národ zadlužený po přechodu ze socialismu na kapitalismus u cizáckých lichvářských bank se ocitl v dluhových pastích. Vlády této země se vzdali kontroly nad těmito lichváři a poskytli jim mafiánské nástroje k bohatnutí v podobě úplatných samosoudců, soukromých inkasních agentur kupčících s pohledávkami a především soukromých exekutorů s pravomocemi nad lidskými právy.
VÝSLEDEK? Je v běhu na 6 miliónů exekucí, přes půl miliónu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl miliónu lidí žije pod hranicí bídy…
Nově formující se vládní garnitura tento stav ignoruje, jelikož by musela sáhnout ke kořenům problémů, očistit zemi od kolonialistů a zavést zde ve světe běžná lidská práva, jako je právo na život a zdraví, právo na obydlí. Tato nová garnitura nadále ponechává cenzuru veřejnoprávních médií v rukách kolonialistů a nadále ponechává v platnosti zákony a mechanismy podporující exekuční genocidu národa.

Tomáš Frček

 

Nyní se formuje fronta, která bude usilovat o pozitivní změnu. Pravidla hry si určí sama. Nevyzývám všechny k aktivní účasti, postačí třeba i informace dál šířit. Nabízím možnost něco pro naše potomky vykonat a nestydět se na smrtelné posteli za netečnost, zbabělství a podobné „ctnosti“ soudobého Českého národa. A když tu odvahu nenaleznete, držte nám alespoň palce.

Tomáš Frček 607 886 636

Parazité

Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by ho sám o sobě zabíjel), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho fitness (zdatnost).

Ač se jedná o definici z biologie, velmi snadno se dá aplikovat na současnou společnost, na vzájemné vztahy lidí. S tím jak roste bohatství společnosti, zvyšuje se počet lidských parazitů, těch lidí, kteří žijí z činnosti a práce lidí jiných. Je pochopitelné a správné, že společnost se postará o děti, staré a nemocné spoluobčany. Ale tady roste podíl dospělých, zdravých jedinců, kteří nepracují ani jinou činností nepřispívají k blahu společnosti. U nás už pracuje pouze polovina obyvatel státu.

Na jedné straně jsou to lidé na samém okraji společnosti. Ti, kteří práci nemají, ač by rádi pracovali. Musí vytvářet armádu nezaměstnaných, aby mohl být vytvářen tlak na zaměstnané, aby byli ochotni pracovat za nízkou mzdu často za ponižujících podmínek. Tito nezaměstnaní potom obvykle přežívají z minimální podpory.

Na straně druhé to jsou parazité, ti lidé, kteří využívají svoje postavení a svůj majetek k tomu, aby mohli žít z práce jiných. To je současná „elita“. Zákony stojí na jejich straně, neboť si je vytvořili a vytváří podle svých potřeb. Mají na to peníze. Mají na to lidi, které platí. Jako „elita“ jsou vzorem pro mnoho mladých lidí, neboť jejich životní styl, názory a myšlení jsou médii, která oni vlastní, prezentovány jako norma, jako to nejlepší, co může být.

Parazit, jak je zřejmé i z výše uvedené definice, svému hostiteli škodí. Pokud chce být organismus společnosti zdravý, musí se parazitů zbavit. Je zřejmé, že určitá část lidí bude vždy usilovat o parazitický životní styl. Jejich počet však nesmí překročit určitou hranici, neboť potom mohou svého hostitele, v tomto případě společnost, zničit. A za úplně zhoubné pokládám postoje, kdy jsou parazité prezentováni jako elita.

Jan Sedláček /autor je středoškolský učitel/

 

 

 

 


POCHOD BOHEMIA VZNIKL V HLAVÁCH NĚKOLIKA DESÍTEK NAŠTVANÝCH LIDÍ Z CELÉ ČR, KTEŘÍ NECHTĚJÍ JEN NADÁVAT PO HOSPODÁCH,ALE MAJÍ ZÁJEM, KONEČNĚ ZAČÍT ŘEŠIT BUDOUCNOST NAŠÍ ZEMĚ…..
JSME LIDÉ CO SE ROZHODLI PŘESTAT SE BÁT MLUVIT, PŘESTAT SE BÁT NASLOUCHAT, PŘESTAT SE BÁT VYJÍT Z IZOLACE, Z VLASTNÍHO VĚZENÍ VSUGEROVANÝCH OMEZENÍ.

NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL JE, ŽE UŽ NECHCEME ABY V ČESKU VLÁDLA POLITICKÁ MAFIE A SAMOZVANÁ ŠLECHTA.
CHCETE ZMĚNU K LEPŠÍMU?
NECHCETE ŽÍT VE SVĚTĚ KDE JE NORMÁLNÍ KŘIVDA, NESPRAVEDLNOST, ÚSTRK A SOBECTVÍ?
CHCETE ZMĚNIT SVĚT?
Více zde: http://pochod-bohemia.webnode.cz/o-nas/
———————————————————-

 

 V naší zemi se schyluje k velkým změnám, podpořme je nošením trikolóry.

Slováci zahájili boj proti politikům, chtějí se zbavit těch, kteří zbídačili a zaprodali jejich zemi

Nastal čas udělat totéž i u nás
Pokud si přejete odchod současných politiků i kmotrů a zahájení obnovy naší země začněte viditelně nosit trikolóru.

„My občania Slovenska, vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocídu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní občania tohto štátu páchajú samovraždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov – odíďte!
Budeme trpezliví, a keď nás bude dostatok, a to vôbec nemusí trvať dlho, prejdeme do otvoreného boja. Vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulíc. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, beda vám! Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala.
Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu, prebúdza sa a nedá sa vami zotročiť“

————————

Symbol revoluce – bronzový odznak československého lva s  trikolórou si lze objednat na e-mailu: velkysnem@seznam.cz. Cena je 25 kč za kus                             Slávek Popelka


 

Trpké vzpomínání Václava Klause

 

Na Soumraku kmotrů  7. dubna 2013 byli symbolicky popraveni Petr Nečas, Miroslav Kalousek a Václav Klaus. První dva z jmenovaných už ztratili větší část svého vlivu a jejich trestní stíhaní je  vysoce pravděpodobné.

Václavu Klausovi se prozatím spravedlnosti a trestu daří unikat…..věří, že je dokonale chráněn doživotní imunitou.

    Jakmile se poměry v naší zemi změní k lepšímu, nebude  příliš obtížné prokázat, že volba V. Klause byla neplatná. Tento pán s poněkud přerostlým egem si při první i druhé prezidentské volbě kupoval hlasy poslanců /cena byla 2 miliony za hlas / a z hlediska práva /i morálky/ nikdy nebyl zákonnou hlavou státu… A z toho plyne , že nemá žádnou imunitu a může být postaven před soud jako každý jiný občan této země….

   Pak si na samovazbě brzy vzpomene na čísla svých zahraničních účtů na kterých  skončily peníze z tunelovaných bank….  a také sice ve srovnání s nimi nicotné, ale přece jen ne úplně zanedbatelné částky /úplatky/ za udělování prezidentských milostí….                                                                                                                      Slávek Popelka

——————