Úvaha „poamnestiční“

 Zdeněk Svěrák: Úvaha „poamnestiční“.

 

Jaký prezident, takový atentát!,

Není atentát jako atentát – podobnost čistě náhodná – historie se neopakuje:

 

Atentát na Ferdinanda celý svět šokoval.

Atentát na Václava celý svět pobavil.

 

Ferdinand byl následník trůnu, ale nebyl korunovaný.

Václav není následník trůnu, ale je korunovaný.

 

Ferdinand neměl ochranku, protože věděl, že by mu byla k ničemu,

Václav měl ochranku, ale nevěděl, že je mu k ničemu.

 

Ferdinand měl sebou manželku a svět se zbavil obou.

Václav neměl sebou svou manželku, ale občané by se rádi zbavili obou.

 

Za atentát na Ferdinanda padlo několik milionů vojáků.

Za atentát na Václava padl jeden plukovník.

 

Ferdinandova zkrvavená uniforma je v muzeu.

Václavova košile s kapkou krve je v kontejneru.

 

Ferdinand se atentátem dostal do světových dějin.

Václav se atentátem stane v celém světě námětem vtipů.

 

Atentát na Ferdinanda se stal záminkou světové války,

Atentát na Václava se stane tématem jedné z dalších jeho knih, které nikdo nečte.

 

K atentátu na Ferdinanda použil útočník ostré náboje – tragédie pro císaře,

K „atentátu“ na Václava použil „pachatel “ jen plastové kuličky –tragédie pro národ.