Archiv pro měsíc: Únor 2011

Nové stroje

A je to tady: nové stroje se objevují mezi námi. Nyní dávám dohromady spolu s kamarády a umělci okamžiku Cadillac vzor 62 z roku 1957, tedy starý jako já. Renovace téměř kompletní, dovoz z USA California, Thousand Oaks. Fotos budou, vyčkejte, nebudu tam dávat ty staré, ale i tak:

 

A tady je Cadillac Eldorado 1976 v novém kabátě:

To je ale hnus Velebnosti!

Není možné nadále přihlížet ostarkizaci a štvaní proti lékařům. Podle mnohých „moudrých elementů“ by měli držet hubu a dělat vše za nic. What is Hippokratova přísaha?  Ví vůbec někdo, oč šlo a jak je ve XXI. Století  zcela mimo realitu? Dnes se přísahá už mnoho let na naprosto odlišný formát. Mimochodem:

Jak vznikla Hippokratova přísaha

Často se nesprávně uvádí, že současní lékaři skládají Hippokratovu přísahu, ale není tomu tak. Přísaha nebyla Hippokratovým dílem. Zakazuje například potraty a pomoc při sebevraždě, což za Hippokratova života bylo ještě legální, takže někteří historici přisuzují přísahu Pythagorejcům.

Texty se v různých zemích liší, ale lze říci, že odpovídají duchu původní přísahy starověké.

1. Přísahám a volám Apollóna lékaře, Asklépia a Hygieu a Panakiu a všechny bohy a bohyně za svědky, že budu tuto přísahu a smlouvu podle svých schopností a podle svého vědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění, budu si vážit jako svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám mu ze svého, stejně tak i jeho potomkům dám a budou stejní jako moji bratři. Pokud po znalosti tohoto umění zatouží, budu je vyučovat zdarma a beze smlouvy. Seznámím své syny a syny mého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav přísahající s předpisy, přednáškami a všemi ostatními radami. Jinak však s nimi neseznámím nikoho dalšího.

2. Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného podle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.

3. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne kdokoliv o to požádal a nikomu také nebudu radit jak zemřít. Žádné ženě nedám prostředek k potratu.

4. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své umění.

5. Nebudu řezat ani ty co trpí kameny, a tento zákrok přenechám mužům, kteří takové řemeslo provádějí.

6. Do všech domů, kam vstoupím, vstupovat budu ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého zlého činu.Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků.

7. Cokoliv při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co nesmí se sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti.

8. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť ve svém životě i ve svém umění dopředu postoupím. Tím získám si vážnost všech lidí po všechny časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť stane se pravý opak.

Přečetli jste si to nyní konečně, a – o tom ale už pochybuji- pochopili jste to, co jste četli?

Blbost, co? Třeba ženy myslím že by již nechtěly, aby na ni lékaři- gynekologové přísahali.

Protest lékařů vznikl za úplně jiné požadavky, než se jim nyní podsouvá:

 1. České zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované – podíl HDP osciluje kolem 7 %, zatímco obvyklý průměr v EU je 10 %. Ze sledovaných zemí OECD jsou za námi pouze Polsko, Mexiko a Korea.
 2. Nízká platba státu za státního pojištěnce, která neodpovídá objemu financí za péči, které tito „státní“ pacienti zkonzumují. Neexistence systému komerčního připojištění.
 3. Velké rezervy ve vnitřním chodu zdravotnictví – největší položkou je chaos v lékové politice, kudy utíkají miliardy.
 4. Podivné hospodaření v nemocnicích – předražené zakázky (stavební, nákup přístrojů a léků a pod.). Platy zdravotníků jsou jedinou položkou, za níž nelze získat provizi.
 5. Nízké platy lékařů, které neodpovídají náročnosti povolání, potřebnému vzdělání a prestiži.
 6. Zcela destruovaný systém vzdělávání, který vede k odchodu mladých lékařů do ciziny.
 7. Odchody lékařů do ciziny kvůli lepším pracovním podmínkám. Zůstávající lékaři jsou zatěžováni vyšší odpovědností, než odpovídá jejich kvalifikaci a vyšším počtem přesčasové práce.
 8. Nedodržování zákoníku práce vede k přetěžování lékařů a následně i k možným chybám lékařů, které je vystavují postihu.
 9. V roce 2013 přestane platit výjimka u evropské směrnice o přesčasové práci, která bude klást ještě větší nároky na personální vybavení nemocnic.
 10. Kvůli personálnímu nedostatku, špatné organizaci a neracionálnímu nakládání s finančními prostředky dochází ke zhoršování péče o pacienty, za něž nechtějí lékaři přebírat odpovědnost.
 11. Nesplněné sliby politiků – od roku 1989 jsou lékaři přesvědčováni, že nejprve se musí změnit systém a pak dojde k napravení jejich platů. Doposud se tak nestalo.
 12. Politické strany vedou o zdravotnictví ideologickou válku, přičemž ke změnám je třeba dohoda politiků napříč spektrem, jak je patrné v cizině.
 13. Zdravotnictví je resortem, kde se vystřídalo nejvíce ministrů zdravotnictví, koncepcí a rozdílných pohledů. Stále jsou nějaké volby, ať již řádné či předčasné, takže lékaři nemají záruku, že se potřebné změny uskuteční.

Takže štváči: na kterém místě jsou PLATY lékařů? Na PÁTÉM. Ne na prvním!

Víte jak byly dříve konány atestace? Nejprve za 3,5 roku jednička,  kdy minimálně 2 roky z doby byl lékař na svém mateřském oddělení. Pak dvojka, kdy lékař byl školen jen ve svém oboru 4-5 let: sečteno, podtrženo: pracoval minimálně 6-7 let jako specialista ve svém oboru, byl za tuto dobu 2x přezkušován a něco měl např. naoperováno. Dnešní postup?  PĚT let JEDNA atestace, z čehož 2 roky často zcela mimo obor. Rozhodovací pravomoci a zařazení po TŘECH letech praxe specializace je na stejné úrovni jak dříve dvouatestovaný lékař po 6-7letech praxe. Kterým lékařem se necháte ošetřit?? A ti lékaři to též vědí…a tak chtěli změnu od soudružky ministryně Juráskové. Slibovala, ale vykašlala se na ně…jako ostatně mimo snad prof. Fišera každý ministr zdravotnictví. A když se mohly její  sestry ( z 80000 asi 14-15000) přidat k oprávněnému protestu, tak si hrály na jediné spravedlivé. Jen ministr Heger „daroval“ dvě miliardy, seběhly se jako mrchožrouti kráčející za tygrem ši lvem, aby parazitovaly ¼ částky za to, že držely huby a lékaře podtrhly. Ó jak české…od této doby tyto sestry nemusím. Naštěstí jich 80% takových není.

 

TO je jeden z rozhodujících důvodů, proč k akci D-O došlo.

O ostatním netřeba diskutovat.

Medializace lékařů jako uzurpátorů- ano, jistě, zvonku to tak vyzerá. A tak to goebbelsovsky podpoříme, že média a vládo. Ale že lékaři mají mizerné základní platy, to se maskuje žvásty o „průměrném“ platu 40-45 000 Kč, jaksi se ale zapomíná, že to je s dalším cca 2/3 úvazkem služeb. Medián je přitom kolem 24 000 Kč.  Pokud někdo má pocit, že kecám, přečtěte si můj předchozí článek, sedněte k internetu, podívejte se na stránky statistického stále snad českého úřadu a pokud umíte vyhodnocovat čísla, pak uvidíte pravdu.

Blb praví, že současný „odborář“ lékař okrade stát o 2-3 miliardy. Argumentuje poklesem příjmů ve státní sféře, policistů a podobně. Dokonce došlo i na nedotknutelné poslance! Máňo, podívej se, co ta mafie v bílých pláštích vystudovaná za dělnické- ó pardon, za naše daně- ještě chce! Ať táhnou, ale ať zaplatí nejdříve studia! Hmm, ale že odcházejí zcela běžně další odborníci vystudovaní za dělnické- pardon za naše daně- peníze, a že jich není málo, a jdou za lepším do Německa, Anglie, USA a kdovíkam ještě, to se jaksi nevidí, hmmm, snad studovali za svoje… pšššt, co kdyby si toho někdo všiml. Neboj se Máňo, nevšimne! To ti lékaři jediní jsou taková verbež!

Nehádej se s blbcem, nemusí tě rozeznat (já 2011) . Ať jdou prodávat párky, když se jim to nelíbí! (Klaus kolem roku 1996). No teď jdou, jednoduché to mít nebudou. A je to ZASE špatně, že se chovají tito převážně pravicoví voliči tržně. To nesmí…vždyť proboha přísahali! Ale za co a jak budou žít, musí rozhodovat sami a to se stalo. Šanuje někdo advokáty? Tzv. ekonomy- zbytečné lidi? O senátorech ani nemluvě- to je džob! A já jsem člen ČSSD a nestydím se za to se postavit za kolegy, kterým již notně teče do bot. Toto není politická záležitost, zde jde o systémové změny v českém zdravotnictví, které nikdy nebylo zadarmo. Policisté díky aktivitám Kalouska a „vlády rozpočtové blablabla“ přišli až o 20% mzdy! Proč asi? No protože RaJon bojoval, ale více nemohl- není to prosím jeho vina- a holt tu baštu neuhájil. No a navíc my nemáme výsluhu do konce svého života, do důchodu nemůžeme již ve 45 letech….Jenže zdravotnictví je firma ve státě. Stále odevzdáváme povinně zdravotní daň – ne pojištění, to vypadá jinak- 13,5%: četli jste někde, že vláda jako u MV rozhodla, že by se tento odvod Z VAŠICH kapes měl zmenšit např. o 0,5%? Nikolivěk! Stále se odevzdává 13,5% a tato firma, zvaná České zdravotnictví, se svými molochy zvanými zcela špatně Zdravotními pojišťovnami, se svými Fakultními nemocnicemi, které dostávají za žlučník více prachů jak Vaše nemocnice v Litomyšli,. Svitavách a jinde na tzv. maloměstě, pokračuji.. a tato firma může si přehodnotit priority KAM strkat JAKÉ peníze stejně jako Váš zaměstnavatel: zdali nakoupí baráky a do nich přístroje, na kterých stejně nemá kdo dělat, či zda raději vyškolí kvalitního zdravotníka a zaplatí jej tak, že tento bude mít chuť dělat svou práci pořádně a s radostí ( jako jsem tento týden já dělal od Út do Čt od 6:35 do 18 hodin za své peníze, bez kecání „šéfa“ nerozumějícího mé práci) mnoho dalších let, žije tak pro svou firmu? Který nesoukromý lékař je schopen se ztotožnit s vedením své nemocnice? Asi tak cirkumanální stepér Liboúst Vozihnoj.

Lékaři z nemocnic pouze chtějí, aby jejich platové požadavky byly brány aspoň na stejnou významovou úroveň jako nákupy předražené techniky a stavbě nesmyslných baráků, od počátku využívaných na 55-60%, přičemž si tzv. MANAŽEŘI (copak asi žerou-Manu?) postaví své domy a koupí svá auta a bazény- ale jim na to nemaje žaludek opravdu nezávidím. Umí se otáčet a tento systém jim přímo nahrává. No a naši lékaři škemrají o desátek z toho obžerství, aby aspoň na ty tabulkové platy něco zbylo.

Kolegové lékaři ze soukromé, byť námezdní sféry vůči ZP: Podpořme finančně kolegy, kteří bojují za nás! Ať vydrží co nejdéle! Pamatujme: v Madridu se též bojovalo za Prahu. Kdyby se toto heslo zkonzumovalo, nemusela být druhá světová válka. Nakonec snad už víte, že naše „smlouvy“ jimi nejsou, že to jsou diktáty!

Velebnosti, chce se mně blejt!

R.I.P. Ota Hovjacký

Je mi moc líto, že došlo k takové nevratné události u tak mladého člověka (55 let), který stál jako jeden z prvních již v době ČSSR u zrodu hnutí kolem amerických automobilů. Doufám, že se mu bude jezdit na onom světě v amerických autech dobře. Vzpomínáme. Otíku: ať žije Rock´n´ Roll!