Archiv rubriky: Přejaté články

Je to možné?!?

Milan Havlíček

Čím více se zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace, jak náš národ umře hlady a bídou, když nám nebude „Brusel“ pomáhat. Skutečně? Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání, podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat. Z Bruselu máme možnost získat na další 8-mi leté období 550 miliard Kč (dle kursu). Krásné číslo, že? Peníze jsou tedy rozpočteny na 8 let. Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. Tzn. že za 8 let po 40 miliardách pošleme přímo 320 miliard. V dividendách jde na západ cca 260 miliard ročně. Z těchto jde k nám však nazpět pouze asi 20 miliard. (Potvrdil to i Paroubek na Primě jako bývalý premiér.) Tudíž na západ jde z ČR ročně v dividendách cca 240 miliard. (260 mld. minus 20 mld. zpět). Za 8 let to je 8 x 240 = 1 920 miliard. Celkem tedy z České republiky odchází za 8-mi leté období do EU 1920 + 320 přímo = 2240 miliard!!!!!! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Do České republiky můžeme z EU dostat, s velkou slávou a za značné mediální propagace, ale pouze zmíněných 550 miliard!!!!! To je méně než 1/4 z 2240 miliard, které musíme do EU poslat!!!!! EU nás nejenom okrádá a vyžírá, ale ještě vyhrožuje pozastavením dotací, nebo jejich vrácením!! Anglie tento nehorázný a nezákonný postup EU odsoudila a zmínila, že to byl hlavní důvod BREXITU a vystoupení Spojeného království z EU!! Takže ČR je pro tento otrokářský systém EU výhodným a lukrativním zlatým dolem!!!!! Proto náš dluh také zákonitě stoupá!!!!! Je třeba připomenout, že kromě cca 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU (informace uniklé za rok 2012, informace z následujících roků se „verifikují“ – proč asi?), neseme některé další náklady. Zde je přehled některých z nich: 1) 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží. 2) 19 miliard – náklady na kofinancování evropských projektů. 3) 10 miliard na úředníky EU oficiálně. (Skutečně cenu obsluhy nikdo nezná, nebo zná, ale tají!) 4) 46 miliard na plán EU – do r. 2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom. 5) 10 miliard na biopaliva. (Jak úsměvné.). 6) 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. (Tak proto ji musíme mít tak drahou!). 7) 4 miliardy na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme elektřinu do Rakouska z Německa posílat téměř zdarma.) Sviňárna non plus ultra – to z naší atomovky, proti které tak ti pitomci protestují!!! Je potom jasné, že Českou republiku se snaží udržet v EU stůj co stůj, přestože stále lžou, že na nás prodělávají a že peníze od nich tečou k nám. Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer, lžou nám celou noc, lžou a lžou a lžou. Nebýt v EU, tak se máme jako prasata v žitě a důchodci z EU by sem jezdili v autobusech do hospod se nadlábnout, to by ekonomika a státní kasa mlaskala!!

SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10, tel. 267184053, e-mail: spl@zdravotnictvi.cz __________________________________________

___________________________________________________________________________ Usnesení předsednictva SPL ČR ze 4.4.2020 –

Rapid testy

Předseda SPL ČR Šonka informoval předsednictvo o včerejším jednání se zástupci klinické skupiny ministerstva zdravotnictví pro COVID-19, které se zabývalo rolí a povinnostmi VPL v testování osob v karanténě rapid testy. Jednání svolal a vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě mailové komunikace s Petrem Šonkou, který mu tlumočil výhrady SPL ČR k plánovanému testování. Dále byli přítomni za MZ náměstek Roman Prymula, náměstkyně Alena Šteflová, ředitel Jan Marounek a za klinickou skupinu Roman Chlíbek. Za SVL ČLS JEP předseda Svatopluk Býma, vědecký sekretář Bohumil Seifert a Cyril Mucha, za SPLDD předsedkyně Ilona Hülleová, za VZP náměstek David Šmehlík. Náměstkem Prymulou bylo odmítnuto řešení navržené SPL, aby rychlotesty byly prováděny ve vybraných laboratořích ve vyhrazeném čase v k tomu vyčleněných odběrových místnostech (např. 1-2 laboratoře v okrese) s tím, že není možné, aby se v laboratořích koncentrovalo tak velké množství lidí. Rovněž odmítl náš předchozí návrh, aby testování rychlotesty prováděla sestra, protože není možné, aby sestra v hábitu chodila po městě a strašila lidi. Ve hře byla možnost, kterou podporovali zástupci SVL ČLS JEP, že by testování bylo možné realizovat na dobrovolné bázi v tom smyslu, že by např. třetina ordinací dobrovolně testovala a praktičtí lékaři, kteří netestují, by k nim posílali na testování své pacienty. Organizaci tohoto způsobu testování by měla zajistit a realizovat profesní organizace, tedy v případě všeobecných praktických lékařů SPL ČR. Toto řešení předseda Šonka odmítl s tím, že je v praxi nerealizovatelné. Účastníkům jednání sdělil, že SPL ČR s testováním pacientů v karanténě rychlotesty v ordinacích praktických lékařů nesouhlasí. Jeho přínos považuje za příliš sporný a nedostatečně vysvětlený na to, aby mohl vyvážit nebezpečí spojená s rizikem vyřazení řady ordinací primární péče z provozu z důvodu karantény či nákazy personálu, ale především riziko zbytečné nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních. Účastníkům jednání sdělil, že řada praxí VPL není schopna při nejlepší vůli z provozních a technických důvodů zajistit bezpečný průběh takového testování. Nemáme oddělené prostory pro odběry. Provádíme je v prostorách, kde se odehrává i ostatní péče a nelze je dokonale dezinfikovat po každém odběru. Personál tráví v těchto místnostech celou pracovní dobu. Řada ordinací praktiků na poliklinikách má čekárnu na chodbě, kde se jejich pacienti mísí s pacienty ostatních odborných ordinací a není možné zajistit separaci rizikových pacientů, přicházejících na odběr, od ostatních lidí. Nejsme vybaveni odpovídajícími ochrannými prostředky a dezinfekcí. Z těchto důvodů se SPL od takového testování distancuje a nebude se jakkoliv podílet na jeho organizaci. Pokud ministerstvo trvá na výše uvedeném modelu testování bude nutné nám ho nařídit. Stejný postoj za SPLDD zaujala také dr. Hülleová a tlumočila rovněž stejný postoj OSPDL ČLS JEP. Dále byly diskutovány praktické otázky testování. Náměstek VZP Šmehlík deklaroval, že VZP je připravena vytvořit úhradový mechanismus pro testování. Zatím není znám čas a způsob distribuce testů a ochranných prostředků. Není jasné, jak postupovat v případě, že pacient na konci karantény odmítne testování. Vzhledem k tomu, že bez provedení testu nebude možno ukončit karanténu (tedy PN), je třeba najít mechanismus, který by zamezil zneužívání nemocenských dávek, které tím hrozí. Není zatím zajištěn způsob reportování výsledků testování. Rychlotesty, které MZ bude distribuovat, jsou vyrobeny pro testování venózní krve, dle pokynu klinické skupiny VPL se má ovšem testovat krev kapilární. Rozlišují protilátky IgG a IgM. Testy, které již byly lékařům distribuovány na Vysočině, jsou ze zdrojů ministerstva vnitra a zřejmě rozeznávají jen celkové protilátky, nelze podle nich tedy realizovat platný algoritmus, které vydalo MZ. Náměstkyně Šteflová přislíbila, že klinická skupina dodá podrobný materiál, který tyto otázky upřesní ještě do večera 3.4.2020. Zatím jsme takový materiál z ministerstva neobdrželi. Předsednictvo SPL vzalo na vědomí informace předsedy Petra Šonky o dosavadním průběhu jednání o používání rychlotestů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a přijalo následující usnesení: SPL ČR i nadále nesouhlasí s povinným testováním pacientů na konci karantény v ordinacích praktických lékařů. Ohrožuje fungování primární péče, která dosud, přes všechny problémy s nedostatečným vybavením ochrannými prostředky a jejich distribucí, plní dobře svoji funkci. Pro zvládnutí epidemie a zabránění nežádoucímu pohybu pacientů směrem do nemocnic je zásadní tento stav udržet. Naší rolí je především zajišťovat péči o zdravotní stav našich pacientů a veškeré jejich potřeby s tím související, nikoliv podílet se na klinickém experimentu. Především se však obáváme zbytečného zvýšení rizika nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních, kterému nejsme při nejlepší vůli schopni spolehlivě zabránit. Z těchto důvodů se odmítáme na přípravě a organizaci tohoto projektu podílet. Nadále trváme na tom, že testování rychlotesty na konci karantény je možno zorganizovat lépe, bezpečněji a efektivněji, například v laboratořích a měl by tak učinit stát. Pokud se přesto ministerstvo rozhodne dát testování praktickým lékařům příkazem, trváme na tom, aby tento příkaz naprosto přesně a srozumitelně vysvětlil správný postup testování, definoval hygienický plán a epidemiologická opatření pro testování v našich ordinacích, včetně ochranných pomůcek a prostředků povinných pro personál, který bude test provádět. Musí být jasně stanoveno, jak postupovat v případě odmítnutí vyšetření pacientem. Zda bude karanténa trvat nadále, nebo má být ukončena. Rovněž požadujeme naprosto přesný návod na použití všech typů testů, které nám budou k testování dodány. Je třeba jasně nastavit funkční mechanismy k předávání výsledků testů a upřesnit další nejasnosti na které jsme na jednáních upozornili. Členům SPL ČR doporučujeme, aby do doby, než obdrží jasné pokyny pro testování, a především dostatečné množství adekvátních ochranných prostředků a pomůcek, testování rychlotesty ve svých ordinacích neprováděli. Předsednictvo SPL ČR

Velmi poučné!

Včera se konala
krajská konference, kde Lucie Jungbauer a její muž Sven Jungbauer vystoupili a
mluvili o momentální situaci v Rakousku.

Proslov vypadal
takto:

Jmenuji se Sven
Jungbauer, jsem Rakušan a momentálně bydlíme s rodinou v malém městě Bad
Leonfelden v Horním Rakousku.

Z důvodu velkého
přílivu migrantů jsme s rodinou koupili statek ve Vyšším Brodě, který
opravujeme a až bude možné, tak se tam přemístíme. Chci chránit svou rodinu
před nebezpečnou invazí. Mým velkým přáním je, aby má rodina žila v bezpečí,
beze strachu a neovlivněná islamizací západní Evropy.

Pevně doufám, že
Česká Republika neudělá stejnou chybu jako například Rakousko..

Rakousko má 8,8
milionů obyvatel, z toho už přes milion Muslimů. Tomu též odpovídá vývoj na
rakouských školách zejména tedy v metropolitních oblastech.

Podíl migrantů na
veřejných školách ve Vídni je už 91%. Převládajícími jazyky jsou turečtina a
perština. Německý jazyk a kultura Rakouska je stále více potlačována. Místo
toho se utváří paralelní společnosti, bez vyhlídky na integraci. Děti islámské
víry nemají na prvním místě být dobrým studentem, ale naopak stát se dobrým
muslimem a jejich život řídit podle práva šaría. Místním dívkám je nadáváno do
šlapek či kurev a ze strachu z tohoto napadání si dobrovolně nasazují šátek.

Linz, mé rodné město
– město, které je zhruba dvakrát tak velké jako České Budějovice, žije už
40.000 muslimů, ani zde se vývoj ve školách neliší. V jedné škole v Linzi byly
děti nuceny se učit ramadánské písně, pokud odmítly, byly poslány k řediteli.
Školám, které byly před deseti lety vyhlášeny jako velice dobré, se teď
Rakušané vyhýbají. Ti, co si to můžou dovolit, dávají své potomky do soukromých
škol. Cena za místo v soukromé škole se pohybuje mezi 350 – 400,- euro
měsíčně.Vláda absolutně nedokázala čelit tomuto katastrofickému vývoji, namísto
toho se snaží místní obyvatele připravit na nadcházející islamizaci a ignoruje
nebezpečí tohoto expanzivního, dominantního náboženství.Před rokem 2015
učebnice našich synů obsahovaly převážně jména jakoAli, Mustafa nebo Mohammed.
Na hodině vaření bylo vepřové maso vyhozeno, aby jedné dívce nebyly raněny její
náboženské city.S ohledem na tato fakta přichází pomoc pro Rakousko a západní
Evropu příliš pozdě. Na celkový počet obyvatel má Rakousko 11,3% muslimů a u16%
je islamizace Rakouska nezastavitelná, jen díky jejich velké porodnosti, bez
přistěhovalectví rodin a dalších uprchlíků.

Detail na okraj:
Rakousko bylo v roce 2018 na první příčce, co se vražd týče. Zavražděno bylo 70
lidí, z toho 41 žen. Všechny spáchány migranty.V České republice tento problém
prakticky neexistuje, populace je vůči zcela homogenní, protože migrace ze zemí
shodných kultur jako například Ukrajina a Rusko velké problémy nedělá.
Největším problémem v Evropě bude demografický vývoj a pokud nebudeme opatrní,
uměle přivedená migrace nás všechny převálcuje jako parní válec.

Je na Vás, abyste
bojovali za to, aby Česká Republika zůstala taková jaká doposud je. Zachovala
si svou kulturu a budoucnost pro nás a naše děti byla bezpečná, bez práva
šaría. 

Nových 2000 slov

Přála bych si… aneb “2000 slov dnes”

od obyčejné ženy Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka

20. 10. 2019 | 06:01 Pro ty, kdo tuto paní neznají – je to komunální politička a právnička z Mohelnice, bývalá starostka A tak bych také ráda přispěla. Tak nějak normálně… od srdce. Protože se mi už dlouho zdá, že obsah našich životů uniká jak těm na pódiích, tak těm pod nimi. Jako by nešlo o to, proč se křičí, ale že se vůbec křičí. Bez ohledu na smysl toho křiku a bez ohledu na pravdu. A hlavně bez ohledu na zdravý rozum. V tom bezduchém překřikování všech těch part včetně té bruselské se ztrácí obyčejný člověk. Občan. Máma. Táta. Děti. Babička a děda. Obce. Města. Domov. Naše země. Naše Evropa. Ztrácíme se v tom my všichni a začínáme být bezradní a zmatení. Protože o nás na těch pódiích přestalo jít. Bez ohledu na všechny proklamace.

Přála bych si, aby se vrátil zdravý rozum. Aby byl přítomen, když budeme rušit tisíce nesmyslných právních předpisů a nařízení, kterými jsme zaplaveni, a aby byl přítomen při přijetí srozumitelných zákonů, které patří do civilizované Evropy.

Přála bych si, aby u soudů vítězila spravedlnost, ne otrocký výklad textu zákonů. Jde to – a někteří soudci to už umí. Jen tak tu vznikne důvěra ve stát.

Přála bych si, abychom zastavili obsazování Evropy lidmi, kteří tu nemají co dělat, a ti, kteří doposud nelegálně přišli, aby museli z Evropy odejít. Nemají tu právo být, nepatří sem, a jim nepatří Evropa. Nedejme si vnutit, že jsme odpovědni za jiné světadíly, protože tomu tak není.

Přála bych si, aby Evropská unie začala plnit roli, pro kterou byla založena, a pokud toho není schopna, ať raději skončí. EU nebyla zakládána proto, aby jedny státy diktovaly jiným, aby některé státy ekonomicky podváděly, nebo aby členové ztratili svou národní identitu. Od EU jsme očekávali bezpečné evropské hranice, bezpečné ulice, ekonomickou spolupráci rovnocenných států, volný pohyb a vzájemnou pomoc. Nevidím však dnes většinu z toho všeho.

Přeji si, aby se nám násilně nevnucovaly neuvěřitelné teorie o mnoha pohlavích. Máme dvě – muže a ženu, a pak jsou občas výjimky, které jako civilizovaní lidé budeme sice plně respektovat a ctít jejich jinakost, ale nebudeme kvůli nim měnit biologii. Máma je máma, táta je táta, a manželství je svazkem muže a ženy. To, že občas v ulicích teatrálně vystupují jiné skupiny, z výjimek nedělá většinu. Ta většina žije doma své klasické rodinné životy, a všechna ostatní tvrzení a teorie jsou znásilňováním přirozenosti.

Přála bych si, aby žena mohla být dále ženou, a aby měla po boku muže se vším, co je mezi nimi odlišné. Protože kdo tvrdí, že muž a žena jsou zcela stejní, je prostě hloupý. Muž a žena mají mít samozřejmě stejná práva, ale to z nich nedělá stejné bytosti – naopak. Na odlišnosti obou je založeno vše přirozené – láska, partnerství, mateřství a otcovství, jsou povolání ryze ženská, a povolání ryze mužská, například už kvůli tělesné konstituci – a ani občasné výjimky to nezmění. Odmítněme rušení oslovení dámy a pánové, odmítněme společné toalety, a odmítněme volby pohlaví jako čiré nesmysly proti přirozenosti.

Přála bych si, aby nám nediktovaly nátlakové skupiny, které jsou zneužívány k tomu, aby nás děsily, rozeštvávaly a unavovaly, aniž říkají něco užitečného nebo přinášejí jakákoliv řešení. Typickým příkladem budiž hysterická a nemocná Greta, které svět věnuje tolik pozornosti, až pochybuji o zdravém rozumu toho světa.

Přála bych si, aby se Greta dostala do péče lékařů, kteří jí vrátí ono její dětství, a aby její rodiče byli popohnáni k odpovědnosti za to, co se svou dcerou nechali provádět. Ano, chraňme přírodu, chraňme náš svět, ale ne pod diktátem zmanipulovaných dětí křičících do mikrofonu nebo přilepujících se k asfaltu s nejnovějším mobilem v kapse a nechodících kvůli tomu do školy. Naslouchejme vědcům – těm, které neplatí žádná lobby, ale které si budeme platit sami.

Přála bych si, aby i v budoucnu vzdělání mělo stále svou hodnotu. To předpokládá, že zajistíme dobrý obsah studijních oborů a smysluplné zkoušky, ať odborné, maturitní nebo státnice, ať akademické nebo praktické, ať více či méně náročné podle typu studia, tedy napříč spektrem, aby každý mladý mohl sáhnout po tom, co ho baví a co zvládne. Nedevalvujme však studia rušením maturit, státnic a jakýchkoli zkoušek, protože ani jedny z nich sice nejsou všespásné, ale jsou motivací ke studiu a určitým stupínkem v osobní profesní kariéře, na které se dá stavět dál.

Přála bych si, abychom si vážili všech, kteří pracují, a nepreferovali ty, kteří nepracují a nikdy pracovat nebudou. Považuji za nespravedlivé, aby ti, kteří dnes a denně chodí do práce, vydělávali na ty, kterým se pracovat nechce, a ani se tím netají. Není správné, aby ti, co nejvíce křičí, měli výhody a privilegia na úkor těch, kteří křičet nemají čas, protože chodí denně do práce, starají se o děti, o domácnost, splácí své bydlení, uklízejí kolem svých domů… Je přece velmi jednoduché odlišit, kdo se ocitl v přechodné nouzi z jasných důvodů, a kdo má život na úkor ostatních jako životní program. Těm prvním je třeba podat pomocnou ruku, protože od toho jsme civilizovaná země, ale těm druhým je třeba říct jasné ne – protože civilizovaní nejsou oni. Není důvod, aby to bylo jinak.

Přála bych si, aby naši politikové měli úroveň. Aby netančili ve sněmovně na lavicích, aby nemluvili do mikrofonu sprostě, aby byli pokud možno u toho mikrofonu střízliví, aby hovořili jako vzdělaní lidé, aby se nenapadali v osobní rovině, tedy aby zvládali názorovou diskuzi jako lidé inteligentní, aby nevystrkovali svůj zadek na kameru, aby neuráželi prezidenta z důvodu jeho věku a zdraví, zkrátka aby byli více normálními a slušnými lidmi, protože normální a slušní lidé nic z toho nedělají, a když, tak ne do mikrofonu a ne před kamerami, ale v hlubokém soukromí.

Přála bych si, aby se v naší zemi nevyplácely ve veřejném sektoru mnohamilionové mzdy a odměny, jejichž výše je neomluvitelná. Naopak bych si přála, aby se finančně více podpořili jiní. Odborné profese, zejména lékaři, učitelé, a také starostové, hasiči apod., kteří nesou mnohem větší odpovědnost, než leckterý úředník a leckterý šéf veřejné instituce. Lékaři za naše zdraví, učitelé za kvalitní vzdělávání mladých, a starostové za dobrý výkon samosprávy, což je obrovsky důležité pro občany obcí a měst. Na těch šetříme, a manažeři státních institucí dostanou odměny leckde i desítky milionů korun – což je neodůvodnitelné.

Přála bych si, aby neziskové organizace mimo těch, které poskytují sociální a podobnou péči, neměly právo čerpat z veřejných peněz ani korunu. Ať si najdou sponzory, ať přispívají členové, ať si to odpracují. Nevidím důvod, proč bychom je měli financovat z peněz nás všech. Dokud to tak bude, budou vznikat obskurní a nesmyslné projekty, jejichž šéfové budou brát vysoké platy a vykazovat činnost, která je leckdy k pousmání – kdyby nestála miliony. Chce-li někdo provozovat spolkovou činnost, ať si ji provozuje – ale za své, ne za naše. Evropa je tam, kde je, právě proto, že začala financovat podobné party lidí, kteří si z toho udělali vlastní byznys – aby nemuseli, nedej bože, do normální práce, jako my všichni, které jim tu „legraci“ platíme.

Přála bych si, abychom dokázali podporovat jasné talenty bez ohledu na to, zda na to rodiče mají, nebo ne. Ať jde o sport, o múzy, o studium. Na to by měly být budovány fondy, aby se talentovaným dětem dostalo takové podpory, jakou potřebují. Ne každé dítě má to štěstí podpory své rodiny jako úžasná Ester Ledecká; věřím přitom tomu, že talentů je u nás dost, a že podepřít je by mělo být otázkou národní cti.

Přála bych si, abychom se zasadili sebevědomě o návrat rodinného stříbra do našich hranic – ať je to zemědělství či jiné obory. Tedy aby existence EU nebyla překážkou pro schopnosti a aktivitu našich zemědělců, farmářů a podnikatelů, kteří tu odjakživa byli, a náhle se nám vnucuje, abychom se jich zbavili. Vzali nám názvy, vzali nám často i obsah, a já s tím nesouhlasím. Kooperace napříč Evropou je dobrá věc, ale nesmí být záminkou k diktátu.

Přála bych si, abychom neničili podnikavost a kreativitu drobných živnostníků nebo prostě šikovných lidí. Dnes se boji vyšívačka prodat ubrus, aby nemusela mít za chvíli EET, o drobných pěstitelích nemluvě. Každý, kdo uživí vlastní prací byť jen sebe a svou rodinu, by si zasloužil podporu státního aparátu, ne naopak.

Přála bych si akceschopnou profesionální armádu, která by mohla zasáhnout v případě potřeby na hranicích i jinde. Peníze, které putují po miliardách do neziskových organizací a někam do Afriky, by měly být nasměrovány právě sem, abychom byli soběstační v otázce bezpečnosti. Co nebylo nutné kdysi, je nutné dnes, kdy některé členské státy bez souhlasu ostatních členských států EU sem pozvaly, pustily a živí tisíce našich přirozených nepřátel. Lidé v tísni nebudou za chvíli za našimi hranicemi, ale v našich hranicích – tedy tady doma. Je třeba se na to připravit.

Přála bych si více samostatné obce a města, jejichž orgány se budou volit většinovým systémem. To znamená, že lidé, kteří dostanou početně nejvíce hlasů od občanů obce či města, by vytvořili zastupitelstvo. Tedy žádné přepočty podle procentuálního zisku stran, což vytváří zastupitelstva tak, že to neodpovídá skutečné vůli lidí. Je to důležitější změna, než přímá volba starosty, která sama o sobě nic neřeší.

Přála bych si, aby byl výrazně zredukován formalismus ve prospěch zdravého rozumu. Například zákon o zadávání veřejných zakázek nutí zadávat firmám, které ve skutečnosti nechceme, jen proto, že nabídly nejméně, zatímco důraz by měl být dáván na kvalitu. Složitý proces brzdí termíny, a my jezdíme po tom, po čem jezdíme – nebo spíše stojíme. Čtyři sta žádostí o informace za tři měsíce od jednoho člověka je důkazem o tom, že zákon o svobodném přístupu k informacím už dávno neplní roli, pro kterou vznikl, ale stal se nástrojem šikany a politického, a někdy obchodního, boje. Jsme tak „buzerováni“ zákonnými ustanoveními, že už ani nemáme čas přemýšlet proč.

Přála bych si konec všech dotací. Dotace křiví všechno včetně charakterů, a zpětně se stávají nástrojem destrukčních kontrol dotovaných. Důvody následných sankcí, a často 100% jejich lichvářské penalizace, jsou až neuvěřitelné příběhy. Navíc se šlape po malých, zatímco k velkým se přistupuje nesmírně velkoryse. Dejme peníze přímo obcím do rozpočtového určení daní, a nenuťme je prosit o milodary. Obce nejsou poddanými, aby prosily. Na podporu veřejné správy mají právo, protože právo na samosprávu je ústavně chráněné. A chce-li stát, aby za něj pracovaly, měl by je zaplatit o to víc. O dotacích do soukromého sektoru vůbec nehovořím – to pro mne úplný protimluv, který nemá žádnou logiku ani opodstatnění.

Přála bych si, abychom se v rámci Evropy spoléhali na ty kolem nás, kteří nás respektují, ne na ty, kteří se nám snaží diktovat, nebo jednají bez ohledu na nás. Nesnažme se s naší malou zemí dělat velkou politiku, ale mysleme právě a jen na tu naši malou zemi, aby nedoplácela na rozhodování a bezohlednost těch velkých. Velmoci si hrají své hry, kterých my budeme vždy pozorovatelem, a proto se snažme hájit si své, ne světové. To své si ale obhajujme a chraňme důsledně, s hrdostí, sebevědomím a ve spojenectví s těmi, kteří o toto spojenectví budou stát. Nepodlézejme velkým, kteří nás kdykoli budou ignorovat. Naučme se být sami sebou, kteří hájí své území, své občany a své hodnoty. Odmítejme, že je to nacionální, protože to tak prostě není. Na svoji zemi a svůj domov máme právo, a nedejme si to nikým brát.

Přála bych si, abychom na školách hovořili s dětmi napřed o České republice, a až potom o Evropské unii.

Přála bych si, abychom nemanipulovali zcela nelogicky už od jeslí děti panenkami tmavé pleti, protože tmavá pleť je v Evropě stále výjimečná, stejně jako v Africe je zase výjimečná pleť bílá. Nechci, aby na půdu škol měli přístup politikové, a nechci, aby tam měla přístup jakákoli církev. Když budeme děti učit o církvích, pak to musí být pravdivě, a v rámci hodin dějepisu. A tak, jak nelze vynechat u katolické církve čarodějnické procesy, tak nelze u islámu vynechat teroristy. Škola má přinést informace, nemá vnucovat názory.

Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Jana Zwyrtek Hamplová

Pěkná výzva

1. Vyzývám naléhavě státní orgány a Krizový štáb ČR, aby okamžitě přestaly ze státních zakázek zásobovat zdravotnickým materiálem Prahu, protože tam v tuto dobu jistě proudí objemné zásilky ze sesterského Thai-wanu, které s prozíravostí sobě vlastní pro své město zajistil pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib.

Pokud tomu tak není, vyzývám jeho a předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila, aby okamžitě doručili svou hlubokou omluvu čínskému velvyslanci v České republice a vedoucím orgánům města Peking!


2. Žádám, aby okamžitě zveřejnily svoje záchranné aktivity neziskové organizace financované státem dosud plivající na vládu ČR a poškozující dlouhodobě zájmy naší země. Zejména chci vědět, jak v této situaci koná např. organizace Člověk v tísni, nebo co vykonává Amnesty international!

3. Žádám, aby podrobně zveřejnili, jak pomáhají nemocným a potenciálně umírajícím občanům této republiky dosud aktivní organizátoři Milionu chvilek pro demokracii. Pokud tak neučiní, tak je vyzývám, aby od této chvíle už nadobro drželi hubu.

P.S. Pokud dojde ke splnění bodu 1.  slibuji, že svým přátelům pošlu do Prahy všechny potřebné ochranné prostředky.

PaedDr. Karel Milička                  

Nedělejte z nás voly!

Vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, vážení kolegové.

Velmi nerad budu opět za rýpala, ale nemohu jinak. Vaše dnešní
stanovisko KS COVID k ukončení karantény osob, které se vrátily z Itálie
po 7.3. 2020 a algoritmus testování COVID-19 je naprosto
nekonzumovatelné a v praxi nerealizovatelné.

Uvedu proč:

1. Osobám, které se vrátily z Itálie po 7.3. v drtivé většině (pokud
měly bezpříznakový průběh) skončila karanténa podle dosud platných
algoritmů 21.3.2020.
2. Osobám, které se vrátily z 15 rizikových zemí po 13.3. a týká se jich
také karanténa, skončila tato (pokud měly bezpříznakový průběh)
28.3.2020.
3. Pokud tedy byla dodržena předchozí doporučení, jsou již tyto osoby
mimo karanténu. O tom, že by se opatření měla týkat i ostatních karantén
nařízených z jiných důvodů, se ve Vašem stanovisku nic nepraví, byť
ústně jsem tuto informaci obdržel.
4. Žádná ordinace VPL t.č. nedisponuje žádnými rychlotesty a při
zkušenostech, které máme s distribucí jakéhokoliv materiálu v této
pohnuté době, není reálné, aby VPL testy dostali do konce tohoto týdne,
i kdyby jejich distribuce začala již dnes.
5. Žádná ordinace VPL není vybavena ochrannými prostředky, které jsou
nutné proto, abychom mohli pracovat s biologickým materiálem pacienta,
který je podezřelý z nákazy COVID-19. Rád bych Vás ujistil, že
nedisponujeme respirátory FFP 3 a jednorázovými obleky v žádném
množství, natož v množství dostatečném. S brýlemi, štíty, rukavicemi a
dezinfekčními prostředky je to velmi podobné. Jsme rádi, že jsme schopni
udržet běžný chod ordinací, ale rozhodně nejsme vybaveni tak, abychom z
nich mohli udělat alternativní odběrové místo.
Rád bych podotkl, že nasofaryngeální stěr v testovacích místech se
provádí pod širým nebem, bezkontaktně a za přísných bezpečnostních
opatření, které mají zabránit tomu, že by se tam potkávali pacienti.

V této souvislosti bych Vám chtěl položit několik otázek:

1. Opravdu chcete testování přesunout do uzavřených prostor nedostatečně
vybavených ordinací VPL, kde zákonitě dojde k mísení pacientů v
čekárnách a na chodbách? Nejsem epidemiolog, ale zdá se mi zřejmé, že
takto dříve nebo později dojde k přenosu viru mezi nimi a/nebo k nákaze
personálu.
2. Jaký má testování splnit účel? Co od něj očekáváte?
3. Jak je zajištěna zpětná informovanost o výsledcích těchto testů a
opatření z výsledků vyplývajících? Zatím stále dobře nefunguje ani
informovanost o výsledcích testů indikovaných VPL standardní cestou, což
v praxi působí zmatek a chaos. Nezvýší používání rychlotestů ještě více
míru chaosu a zmatku, která již panuje?
4. Jsou Vaše očekávání od rychlotestů reálná? Při vědomí, že:
5. Podle mediálních vyjádření i velmi kompetentních osob mají
rychlotesty obrovskou chybovost. Mluvilo se až o 80% chybovosti a víme,
že ve Španělsku je stáhli z klinického použití pro chybovost 70%. Můžete
to nějak komentovat?
6. Testy jsou konstruovány na použití venózní krve, zatím co v ČR se
počítá s použitím kapilární krve. Není toto samo již dostatečným
zpochybněním validity výsledků?
7. Nyní zcela upřímný a politicky nekorektní, leč naprosto racionální
dotaz: Není to tak, že se testy, které se ze shora uvedených důvodů k
ničemu relevantnímu nehodí, dají na hraní praktikům, protože je
politicky složité říci, že to byly vyhozené peníze?

Rád bych Vás ubezpečil, že v praktických lékařích máte velmi loajální a
disciplinovanou armádu pěšáků, která i v této době stojí na svých
pozicích, dělá co je třeba a je připravena plnit úkoly, které dostane.
Mělo by být ale naprosto jasné, že tyto úkoly mají smysl. Promiňte mi
moji drzost, ale v tomto případě o smysluplnosti Vašich pokynů panují
vážné pochybnosti. Pro jejich rozptýlení vás žádám o seriozní odpovědi
na všechny moje dotazy a připomínky a přehodnocení Vašich doporučení.
Neradi bychom, aby z armády lékařů první linie, která má potenciál v
době kulminující epidemie plnit důležitější úkoly (včetně organizace
skutečného testování obyvatelstva) byla banda užitečných idiotů
provádějících věci, které valného smyslu nemají, navíc za cenu
zbytečného ohrožení vlastního zdraví a zdraví našich pacientů. Zde má
naše loajalita své jasné hranice.
Pokud se přes výše uvedené rozhodnete, že budete na testování rapid
testy v ordinacích VPL trvat, musím Vás upozornit na následující
skutečnost. Dokud nebudou všechny ordinace VPL vybaveny potřebnými
ochrannými prostředky, které praktickým lékařům zajistí stejný standard
ochrany, jako pracovníkům odběrových míst v nemocnicích, bude SPL ČR
doporučovat svým členům aby toto testování ve svých ordinacích
neprováděli.

Mým cílem není rozhodně někoho urazit, či se ho jinak dotknout. Jsou
míněny konstruktivně a mojí ambicí je, aby praktičtí lékaři byli ku
prospěchu zdravotního systému a mohli se účinně podílet na boji proti
epidemii COVID-19. Zároveň je ale mým úkolem chránit je před zbytečným
rizikem a zbytečnou prací.
Věřím, že můj postoj pochopíte a že moje silné pochybnosti o smyslu
tohoto opatření nebude nikdo z Vás brát osobně.

S úctou
Petr Šonka, předseda SPL ČR

Bude to zlé a potrvá to dlouho

Bude to zlé a potrvá to dlouho, tito z nás na virus doplatí. Ursula se „vyznamenala“. Západ najednou prosí Čínu. Docent Ševčík o tvrdé realitě, před kterou stojíme

18.03.2020 20:25

ROZHOVOR „Dopady v souvislosti s koronavirovou krizí na české domácnosti budou nerovnoměrné. Dočkáme se i smutných příběhů, kdy budou muset ukončit svou činnost možná až tisíce živnostníků,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysokoškolský pedagog a ekonomický expert hnutí Trikolóra Miroslav Ševčík. Celosvětově nás před ekonomickou krizí prý už nikdo neuchrání. Ševčík navrhuje, abychom zasaženým krizí pomohli formou daňových úlev. Rozhovořil se i ohledně konání Evropské unie v současné krizi. „Dost už bylo Bruselu,“ zaznělo. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová je pak podle ekonoma „úplně, ale úplně mimo mísu“.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Miroslav Ševčík, vysokoškolský pedagog a ekonomický expert hnutí Trikolórareklama

Padají akciové trhy po celém světě, Německo a USA připravují gigantické a doposud nevídané balíčky pomoci pro své ekonomiky. Vstupujeme s koronavirem do nové světové ekonomické krize?

První krok do celosvětové ekonomické krize jsme již učinili. Technicky o krizi můžeme hovořit, až když dvě po sobě jdoucí čtvrtletí dojde k záporným hodnotám ve vývoji reálného hrubého domácího produktu. Oficiálně se o této skutečnosti dozvíme nejdříve v srpnu, ale spíše až v září letošního roku. Celosvětově nás však před touto situací už nemůže uchránit nikdo.

Nehroutí se ale jen akcie, v posledních dnech padají na hodnotě i cenné kovy, komodity jako ropa nebo například kryptoměny. Zachvátila tedy investory hromadně panika?

Investory zachvátila nejen panika, ale mnohdy i bezradnost. Mnozí se aspoň po určitou dobu nebudou schopni orientovat, do čeho své případné volné prostředky uložit. Proto dochází k obrovským cenovým výkyvům na jednotlivých trzích. Tato situace se začne uklidňovat postupně, až se jednotlivé subjekty působící na dílčích trzích adaptují na nově vzniklou situaci.

Některé státy už přistoupily k ekonomickým intervencím včetně Číny. Ekonom Lukáš Kovanda ale varuje, že čínská ekonomika vlivem koronaviru za poslední čtvrtletí meziročně poklesla o 8 %. Znamená to tedy, že opatření centrálních bank nezabírají? A můžeme propad výkonu s jistotou očekávat i v Evropě?

Dá se předpokládat, že čínská ekonomika bude první, která se bude postupně mátořit z obrovského poklesu. Jsme svědky již nyní prvních náznaků oživení. Není to mnohými adorovaný Západ, který si je schopen v této složité situaci pomoci. Jsou to právě tyto „mocnosti“, které se mnohdy s prosíkem obracejí na Čínu, aby jim pomohla v prekérní situaci se zásobováním nezbytného materiálu, zvláště pak zdravotnického, za pomoci kterého chtějí překonat nebezpečnou pandemii. Někdo může namítnout, že tato pandemie vznikla právě v Číně. Někdo může říct, bůhví jak to vlastně bylo. Ale právě v tomto čase má dostatečné výrobní kapacity potřebného zboží právě Čína. Nesmíme však zapomenout, že jak šel čas, tak i my jsme se snažili Číně pomoci.

Opatření centrálních bank mohou nepříznivou situaci jen zmírnit, a to za vysokou a neadekvátní cenu budoucího masivního zvýšení zadlužení. Ať už k tomu použijí kvantitativní uvolňování peněz nebo přímo nákup státních dluhopisů. To bylo mimochodem donedávna učebnicové tabu pro centrální banky. V tomto kontextu je nutné konstatovat, že centrální banky se nejméně v poslední dekádě chovají naprosto nezodpovědně, zvláště pak v souvislosti právě s kvantitativním uvolňováním peněz a se zaváděním záporných základních úrokových sazeb. V čele této „pirátsko-bukanýrské bandy“ stojí Evropská centrální banka.

Propad ekonomiky do záporných hodnot měřeno hrubým domácím produktem postihne naprostou většinu evropských zemí. Je to částečně i cena za čím dál více se prohlubující globalizaci světové ekonomiky.

Na co se mají Češi připravit? Někteří experti hovoří o tom, že určitá omezení se nás mohou týkat třeba až do podzimu. Pokud bude ekonomika nadále trpět, je reálné, že se bude ve větší míře propouštět?

Dopady na české domácnosti budou nerovnoměrné. V některých odvětvích bude docházet k postupnému propouštění. Bohužel se však dočkáme i smutných příběhů, kdy budou muset ukončit svou činnost možná až tisíce živnostníků. Proto je nutné přijmout řadu opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé ekonomické dopady právě na tuto skupinu obyvatelstva. Návrat před koronavirový stav bude trvat možná i více než 20 měsíců.

A co má být dalším krokem vlády s cílem vyhnout se propadu ekonomiky? Mají přijít daňové úlevy, nebo nějaká systematická finanční podpora ohroženým skupinám, například podnikatelům, kteří tvoří pracovní místa? Jaká opatření a v jakých oblastech byste doporučoval?

Tak například v daňové oblasti bych doporučoval zrušení daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky (sdílená daň), a to následovně:

  • zrušit povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podle paragrafu 7, zákona o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb., za rok 2019
  • v návaznosti na to zrušit placení případných záloh pro živnostníky za rok 2020

Dopad na státní rozpočet se dá odhadovat ve výši celkového plánovaného příjmu pro rok 2020, tj. cca 6,5 mld. Kč minus 0,89 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 5,61 mld. Kč. Dopad na ostatní součásti veřejných rozpočtů se dá odhadovat ve výši celkového příjmu pro rok 2020, tj. 8 mld. Kč minus 1,09 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 6,91 mld. Kč. Obdobné opatření přijmout i pro rok 2021. Očekávaný dopad na veřejné rozpočty v roce 2021 cca 8 mld. Kč.

Dále bych doporučoval:

  • snížit sníženou sazbu DPH z 15 % na 10 % k okamžiku účinnosti novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb., nejméně do konce roku 2021. Očekávaný dopad pro rok 2021 20–25 mld. Kč.
  • zrušit doplatek daně z příjmu právnických osob již za rok 2019 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
  • zrušit zálohy na daň z příjmu právnických osob nejméně pro zdaňovací období roku 2020 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
  • zkrátit dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na 10 dnů s okamžitou platností, nejméně do konce roku 2020 (stát nemá důvod zadržovat peníze podnikatelů, kteří je nezbytně potřebují pro svou činnost, a to obzvláště v době, kdy se jim razantně snížily příjmy).
  • zachovat dobu na vrácení DPH v současné délce 30 dnů pro rok 2021 i další roky
  • zvýšit možnost daňových odpisů u první skupiny (odpisy na 3 roky), u druhé skupiny (odpisy na 5 let), tím je zkrátíme u obou skupin o jeden rok, a tím zůstane více finančních prostředků podnikatelům

U OSVČ bych zrušil platby sociálního a zdravotního pojištění na dobu šesti měsíců pro subjekty, které se dostanou do druhotné platební neschopnosti.

Ošetřovné doporučuji vyplácet po celou dobu nouzového stavu ve výši nejméně 60 % mzdy zaměstnancům, i OSVČ, přičemž pro obě skupiny by ošetřovné měl hradit stát.

Doporučil bych zrušení zavedení třetí a čtvrté vlny EET ve zkráceném legislativním řízení.

Dále doporučuji zrušit platby emisních povolenek pro subjekty, které měly dosud tuto povinnost, a to do konce roku 2021. Tím se zastaví případný růst cen energií a toto opatření může vést naopak ke snížení cen pro konečného spotřebitele.

ČNB pro mě zcela nepochopitelně dne 6. 2. 2020, kdy už bylo pro mnohé jasné, jaký ekonomický průšvih se na nás řítí, zvýšila základní úrokové sazby. Asi se řídila nějakými svými pochybnými modely a někteří členové bankovní rady nepoužili zdravý selský rozum a přehlasovali, byť těsně, ty, kteří mají alespoň nějakou intuici a jsou schopni správně vyhodnocovat reálnou ekonomickou situaci. Jsem rád, že většina členů bankovní rady asi prozřela, poučila se z krizového vývoje a snížila úrokové sazby. Myslím si, že je prostor pro jejich další snížení ještě do konce března 2020.

Jak s odstupem několika dnů hodnotíte rozhodnutí Babišovy vlády o celostátní karanténě? Někteří mu nadávali, že k omezení pohybu a k uzavření hranic sáhl příliš brzy.

Vláda o karanténě rozhodla správně. Možná její zavedení mohlo přijít i o něco dříve. Její nedodržování by se mělo sankcionovat.

A jak zhodnotit celkový přístup vlády k dosavadnímu řešení pandemie? Mnozí Babišově kabinetu vyčítají i to, že nedokázal včas sehnat roušky a respirátory, jenže stejný problém mají prakticky všechny evropské země.

Jsem rád, že ČR i Slovensko patří mezi země, které ve snaze chránit své obyvatelstvo nepodléhají bruselskému establishmentu a jejich nekompetentním návrhům a přihlouplým prohlášením. V tomto ohledu se zvláště pak vyznamenala Ursula von der Leyenová, Angela Merkelová, ale i Emmanuel Macron. Celkově bych výkon naší vlády hodnotil jako velmi dobrý.

Nevím, jestli roušky a respirátory má zabezpečovat předseda vlády. Přece každá nemocnice má svého ředitele, případně manažera. Především management by se měl postarat o zabezpečení zdravotních pomůcek. Je zajímavé, že některé nemocnice mají zásoby tohoto materiálu nejenom na jednotlivé dny, ale i na delší období. Jsou však i takoví ředitelé nemocnic, kteří teď nejvíce křičí především ve veřejnoprávní televizi a svou neschopnost zabezpečit nezbytný materiál svádějí na předsedu vlády. Myslím si, že v oblasti roušek a respirátorů se situace částečně uklidní během pár dnů. Objevit se mohou však problémy například s nedostatkem dýchacích přístrojů pro pacienty s nejtěžším průběhem onemocnění. I proto, aby těchto pacientů bylo co nejméně, je zapotřebí, aby každý jednotlivec byl co nejzodpovědnější při dodržování osobní hygieny a všech dalších nařízení.

Angela Merkelová je pod palbou kritiky ze střední Evropy. Německo totiž zabavilo dodávky zdravotnického materiálu pro Rakousko a Švýcarsko, podobné zprávy jdou i ze Slovenska. Jak to je tedy s tou soudržností Evropské unie, když si některé státy navzájem zabavují ochranné pomůcky? A co říci na fakt, že každá země přistupuje k řešení pandemie zcela odlišně?

Evropská unie v této oblasti naprosto selhala. Některé země se chovaly sobecky, opatření vyhlašují s velkým zpožděním. Lze se domnívat, že třeba Itálie, Francie a Rakousko chtěly co nejdéle prodloužit lyžařskou sezónu a opatření o karanténě či uzavření středisek přijaly až velmi pozdě. V podstatě se dá říci, že pandemii na území České republiky zavlekli především „dovolenkáři“ ze svých lyžovaček.

Čeká nás vlivem této pandemie opětovná a intenzivnější diskuse o budoucnosti Evropské unie?

Doufám, že ano. Musím konstatovat, že dost už bylo Bruselu. Ursula von der Leyenová se ukázala jako zcela nekompetentní osoba. Ta by snad se svým rozhledem a organizačními schopnostmi nebyla schopna dělat ani ředitelku vesnické lesní mateřské školky. Je nutné zcela odmítnout jí prosazované „klimatické náboženství“, a já bych řekl, až šílenství. Je potřeba navrátit většinu legislativního procesu zpět na národní státy. V případě nepohody nám žádný byrokrat z Evropské unie nepomůže. Krátkodobě je nutné, aby si jednotlivé státy rozhodovaly, do jakých projektů půjdou finance z fondů Evropské unie. Nesmíme přitom zapomenout, že z velké části jsou to vlastně naše peníze, které do Bruselu posíláme, tak si o jejich užití také rozhodujme. A nerealizujme žádné přiblblé projekty a programy, které si zrovna usmyslí vypsat nějaký subalterní úředník Evropské unie, který třeba ani v České republice nikdy nebyl. O užití těchto peněz určitě lépe rozhodne kompetentní instituce v České republice než anonymní byrokratická struktura Bruselu. Úplně nejlépe by o těchto penězích však rozhodoval samotný daňový poplatník. Ale to je zase již jiná story.

Co si tedy máme vzít z faktu, že některé členské státy včetně České republiky si vůbec nic nedělají z pokárání, kterého se jim kvůli rychlému uzavírání hranic a dopravy dostalo od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové?

Na tento dotaz jsem v podstatě odpověděl již dříve. Ursula von der Leyenová je úplně, ale úplně mimo mísu. Z jejích prohlášení si opravdu nemusejí nic dělat nejenom politici, ale žádný občan České republiky.