Archiv pro měsíc: Prosinec 2021

Děkuji, pane doktore! Mám to také tak!

Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.

 Vyrůstal jsem v rodině, kde jsme si vážili jeden druhého a moji rodiče pečovali o stárnoucí prarodiče s láskou. Ve škole mi vštěpovali úctu k našim předkům a lásku k národu a k naší zemi. Učil jsem se rád národní dějiny a bavila mne  česká literatura. Na výlety jsme jezdili na hrady a zámky a památky spojené s českou minulostí. Měl jsem to ohromné štěstí, že jsem chodil do divadla v době kdy z úst herců zněla správná a slušná čeština bez vulgarismů.   Už jako dítě jsem měl ohromnou radost, když naši sportovci vítězili, Československá vlajka stoupala na stožár  a zněla naše hymna, která opěvuje naši nádhernou a požehnanou zem.   Učili mne,  že tohle jsou Čechy  a žije tu český národ.   Je to naše vlast,  za kterou jsme odpovědní,  a budeme se mít dobře  jen tehdy,  pokud o ni budeme pečovat svědomitě,  s úctou a láskou.   Učili mne,  že si musím brát příklad z předků,  kteří pro svou vlast umírali,  bojovali s nepřáteli a postavili se i přesile,  neboť cítili odpovědnost za svůj domov,  za svoje děti, manželky,  rodiče, prarodiče.   Nehrbili se  před nepřítelem a pohrdali vlastizrádci.   Za vlastizradu byl trest smrti. Vlastizradou je míněno to,  když by někdo chtěl vydat tuto zem a její lid nepříteli.  Pro celé generace byla vlastizrada tím nejhorším,  čeho se mohl Čech na Čechovi dopustit.  Bylo to stejné  jako vrazit bratrovi dýku do zad.    Bylo toho hodně ,  co mě učili  a čemu jsem věřil. Asi mě vychovali divně,  protože všechno to,  co jsem miloval  a v co jsem věřil, je dnes špatně……..  Za zločin vlastizrady  je dnes naopak pokládáno vlastenectví. Dozvídám se,  že tahle země nepatří nám, Čechům,  ale patří všem,  celému světu. Dozvídám se,  že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale občanskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se,  že národy,  které dobře hospodařily,  mají své bohatství odevzdat těm,  kteří hospodařili špatně.  Nejsem ekonom, jsem historik a spisovatel,  ale přiznám se,  neznám v lidských dějinách analogickou situaci,  aby se bohatý národ dobrovolně vzdal svého bohatství  ve prospěch parazitů a lenochů. Mnohým z nás padli rodiče, prarodiče, příbuzní  ve světových válkách 20. století. Bojovali za svobodu a bojovali proto,  aby jejich rodiny mohly žít ve svobodných Čechách.   Dnes se dozvídám,  že není správné bránit vlast,  je lepší se sebrat a odejít vyklidit prostor pro (přemnožené) nově příchozí.   To samozřejmě neznamená,  že nechci pomoci potřebným lidem.  Učili mě,  že mám být velkorysý,  laskavý  a štědrý.  Pokud někdo o pomoc požádá a já mohu pomoci,  mám to rozhodně udělat.   A udělám to i když mne to stojí vlastní síly,  peníze,  čas  a třeba musím i trochu riskovat. Děláme  to všichni,  pokud ovšem ten,  kdo pomoc potřebuje,  si ji nevynucuje silou  a nechce víc,  než mu můžeme dát.A nerozhodují o tom byrokrati,  ale naše srdce.   Nelze pomáhat všem,  může se stát,  že na to naše síly nestačí.  Neplavec nemůže skočit pro topícího se,  ani kdyby nakrásně chtěl.   Pomoc někomu  je záležitost našeho svědomí. Pokud někomu z jakéhokoli důvodu pomáhat nechci,  neudělám to.  Je to mé nezadatelné právo. Od dávnověku  do téhle země přicházeli cizinci  a usazovali se tu  v klidu míru  a pohodě.  Bylo k tomu potřeba dodržet tři základní podmínky: *** Přijmout naši víru…,  ctít zákony českého království…   a živit se poctivě. *** a nevnucovat nám umanutě  cizí víru…,  cizí zvyky…,  cizí jazyk. České království bylo pohostinnou zemí a ten,  kdo chtěl s námi žít v míru,  byl vítán.   Nejsme národ,  který by byl sobecký.  Jsme  národ,  který se vždycky choval rozumně, a pokud možno spravedlivě.    Mohou mi spílat,  že jsem xenofobní,  ale já zůstanu Čechem  a vlastencem.  Budu dál milovat tuhle zem,  budu psát knihy o českých dějinách  a budu chválit naše předky za to,  že tuhle zem uchránili proti nepřátelům,   že ji budovali k obrazu svému,   že z neúrodné krajiny sevřené horami  vybudovali zemi medem a strdím oplývající.*** Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak,  abych se mohl v budoucnu podívat  do očí svým dětem a vnukům. 

PhDr. VlastimilVondruška, CSc. narozen 9. května 1955 v Kladně 

Nesmrtelná teta

Už je vám jasné, proč se dnes u funkcionářů nepíši tituly? Nikdo přesní neví, zda vysokou školu skutečně vystudovali, či si titul koupili. Je to jako u některých autoškol, což nám ukázala veřejnoprávní televize. 

Celý její život – samý podvod!  

Miroslava Němcová – narozena 17.11.1952, tedy už je jí 69 let a měla odejít do starobního důchodu už 17.03.2013. K vůli penězům – vysokým měsíčním platům z poslanecké sněmovny a nyní nově ze Senátu neodejde asi nikdy !!! 

Dosud nezveřejnila důvody jejího vyloučení z gymnázia, které nedostudovala a ze školy byla vyloučena. Začala studovat zemědělskou střední školu v Havlíčkově Brodě. Po jejímž dokončení nastoupila na celých dlouhých 20 let do statistického úřadu jako řadová odborná referentka. V této době byla přistižena při krádeži pečiva v jedné Žďárské samoobsluze. Co k tomu říct? Po vstupu do vrcholné politiky to ospravedlňovala hlavně tím, že to byl prý její způsob boje s tehdejším komunistickým režimem. 

Když její syn nějaký čas drze využíval dokonce i sněmovní Octavii ke svým soukromým cestám i do práce, zdůvodnila to tak, že syn nebo snacha používají služební Octavii údajně vždy jen ve chvíli, až když ona potřebuje někam rychle dovézt, jelikož ONA nevlastní  řidičský průkaz. Avšak už v té době, a zejména z titulu své opravdu mimořádně vysoké ústavní funkce, měla plně k dispozici navíc ještě i luxusní limuzínu BMW i s řidičem. Němcová však přesto v tom „neviděla“ vůbec žádný problém, že ač neřidička, využívá klidně i té druhé možnosti navíc, mít plně k dispozici ještě i další, tzv. referentské služební auto. Prostě ho jen vypočítavě a ziskuchtivě poskytla svému synáčkovi dokonce i se služební kartou na benzín, který potom následně plně proplácela Dolní sněmovna. 

Na přelomu roku 2010 si začala před své jméno drze psát dokonce i titul Mgr. Teprve až to novináři vypátrali a chystali se i zveřejnit, protože se jednalo o naprosto arogantní podvod, a dokonce až na velký nátlak některých svých nejbližších vládních spolustraníků, nakonec od toho zcela potichu ustoupila. Napsal to teprve až nedávno server TOP. Na veřejnosti se to tehdy přesto vůbec neobjevilo. Holt neuvěřitelná síla snadno vydělaných peněz a politické moci u nás dokáže už téměř všechno možné i nemožné. I chudáci novináři a redaktoři jsou jenom lidé a mnozí z nich prostě musí živit především sebe a rodinu. Dnes to už naštěstí ale ví kdekdo.   

A pokud se ODS takových funkcionářů zbavit nedokáže, či dokonce ani nemůže, nemá jako politická strana na české politické scéně už dávno co pohledávat!!! Dá se říct, že to samé jsme měli v PS a nyní nově v Senátu … 

JEŠTĚ NUTNO DODAT, ŽE VEČEŘE ZADARMO NA KARLOVĚ MOSTĚ 30.6.2020 PŘI OSLAVĚ VÍTĚZSTVÍ NAD KORONAVIREM C-19 NEBYLA VŮBEC K ZAHOZENÍ !!!  

H A N B A –  ZA JEJÍ ZVOLENÍ DO „NEJDRAŽŠÍHO DOMOVA DŮCHODCŮ PĚKNĚ DĚKUJEME“.  

Ověřeno od spoluobčanů ze Žďáru nad Sázavou.