Archiv pro měsíc: Květen 2020

TOTO jim nesmí projít! Naši tzv. politici jim lezou do prdele a tady to máme!

Češi začali holokaust, tvrdí nová německá kniha pod záštitou německé ambasády. Tschechische faschistenbande? Vydavatel knihy napojen na landsmanšaft a českou politiku

 7. 2. 2020

Česká fašistická banda? Češi se prý zásadním způsobem podíleli na holokaustu, zakládali židovská ghetta dobrovolně, bez příkazu Německých okupantů, tvrdí nová německá kniha. Přepisování historie jede na plný plyn. Německo chce velet Nové Evropě (EU) očištěno od minulosti, s vinou rozptýlenou na všechny strany.

Výzva redakce Argumenty & Fakta: Sdílejte tento článek, zabraňte přepisování historie!

Německé velvyslanectví v Praze představilo novou knihu Mezi Prahou a Mikulovem (Zwischen Prag und Nicolsburg) s podtitulem Život židů v českých zemích. Kniha obviňuje Čechy ze spolupachatelství na holokaustu.

Prezentace knihy proběhla paralelně také v Berlíně – v kinosále českého velvyslanectví. Vyjde v překladech do češtiny, angličtiny a hebrejšiny (!) celkový náklad je dohadován na několik desítek tisíc výtisků.

Němci za války vyvraždili 6 milionů ŽidůNyní chtějí smíření. Toho však nelze dosáhnout přepisování historie

Knihu vydala německá polostátní nezisková organizace Adalbert Stifter Verein, který se zabývá vydáváním knih, nabízející německý pohled na české dějiny. Je pojmenována podle německého spisovatele Adalberta Stiftera (1805-1868), narozeného v Horní Plané na Šumavě, který je autorem historickém románu Witiko (Vítek).

K odkazu Stiftera se hlásí agresivní sudetoněmecké organizace Witikobund (založena sudetoněmeckými nacisty), která má vazby na českou politiku skrze bratry Čižinské (Praha sobě), když dlouhá léta sídlila v Horní Plané (rodišti Stiftera) ve dvoupodlažním domě Jiráskova 168. Na stejné adrese sídlí firma Bohemia – Komunikation, jejímž jednatelem je Pavel Čižinský.

Kniha podle níž se Češi dobrovolně podíleli na holokaustu

V domě bratrů Čižinských v Horní plané nyní mělo také sídlo Adalbert Stifter Zentrum.

Rejstřík firem výpis Horní Planá Jiráskova 168

Witikobund ZDE

Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

Jako autorka propagandistické knihy Zwischen Prag und Nicolsburg je uvedena historička Kateřina Čapková z Akademie věd, dlouhodobě zaměstnaná v New York University in Prague (vede Jiří Pehe) a Benjamin Frommer (Northwestern University, USA).

Knihu zpracoval kolektiv autorů, mezi nimi Michael L. Miller ze Středoevropské univerzity George Sorose v Budapešti, Michal Frankl (Masarykův Institut v Praze) a další.

Základem knihy jen teorie, že Češi vytvářeli za II. světové války židovská ghetta bez příkazu německých okupantů. Objevují se v ní výrazy jako „spontánně vytvořené ghetta,“ “nenávist Čechů k Židům”, “akce českých fašistů”, nebo “tschechische Faschistenbande”.

15. března 1939. Německo přebírá vládu

O knize se podrobněji vyjádřil profesor historie Ivo Cerman na svém blogu, když úvodem vyjádřil víru, že německé velvyslanectví snad neví, jakou knihu vlastně podporuje. Obáváme se, že ví.

Čapková a Formmer se v knize pokusili vyrobit Čechům jejich fašistickou minulost,” píše historik Cerman. “Snaží se vzbudit dojem, že Češi vytvářeli židovská ghetta ještě před Terezínem a Němci se k nim jen tak nějak jako by přidali.”

Blog Ivo Cermana článek o knize

Obludná kniha pracuje s historií jako s hmotou, kterou lze hníst do libovolného tvaru, nebo jako s mozaikou, ze které lze vyjímat jednotlivé dílky a skládat jiný obraz – často zcela opačného významu, než byl ten původní.

Německo pod vedením Adolfa Hitlera za války zavraždilo 6 miliónů Židů (holokaust), z toho asi 40 tisíc v Terezíně. Tento nesporný historický fakt se snaží Německo rozmělnit.

Prezentace knihy na německé ambasádě v Praze (únor 2020)

Kniha je součástí masivního německého pokusu přepsat historii. Přichází v době, kdy umírají poslední pamětníci (narození před rokem 1930). Zesílení lze očekávat zvláště letos, kdy je 75. výročí různých událostí, spojených s koncem II. světové války.

Součástí německého tlaku na revizi historie je zpochybňování úlohy Rudé armády, zpochybnění památky Lidic, nebo pokus převést odpovědnost za rozpoutání 2. světové války na Sovětský svaz.

Loni v září Evropský parlament z inisiativy Německa přijal Usnesení o paměti evropských národů, který byl Sovětský svaz obviněn za spolupachatele a spoluviníka rozpoutání II. sv. války.

Ruský prezident Putin se razantně ohradil a zveřejnil dokumenty, zcela vyvracející německé tvrzení.

Je tohle začátek III. světové války? Rozzlobený Putin otvírá archivy: Šokující důkazy, že Německo začalo II. světovou válku ve spolupráci s Polskem, které pak zradilo. Unikátní dokumenty, fotky. Exkluzivní video a tabulky, určené pro sdílení na sociálních sítích

Souběžně s “vedeckými” důkazy o tom, že všechno bylo jinak, sílí tlak na to, aby byl německý pohled na hostorii implantován do školních učebnic.

Jako že Osvětim osvobodili Němci? Obludné prohlášení Evropské unie o táboře smrti: Ani slovo o Rudé armádě. Nic o Německu, které v táboře vyvraždilo dva miliony Židů. Kdo zastaví přepisování historie?

10.8K

Tags: Češi holokaustPřepisování historie

COVID-19 v realitě

To snad ne! Šokující výsledky prvních pitev lidí, kteří oficiálně zemřeli “na COVID-19”: Žádný pacient nezemřel přímo na COVID-19. Pandemie, kde nejsou žádní mrtví?

 24. 4. 2020

16.2K

V Německu a ve Švýcarsku byly provedeny první pitvy pacientů, kteří oficiálně (podle médií) zemřeli “na COVID-19”. Výsledek: Žádný z 85 údajných “obětí” nezemřel na COVID-19. Šokující zprávu publikoval německý deník Süddeutsche Zeitung.

Čtěte též: Pět českých lékařů upozorňuje na falešný výklad statistik ohledně koronaviru

Všech 85 mrtvých trpělo jinými vážnými chorobami, především vysokým krevním tlakem, srdečními infarkty, arteriosklerózou nebo jinými srdečními nemocemi.

U žádného pacienta nebylo možné určit, že zda koronavirus nějak přispěl k jejich úmrtí, mnozí ho měli jen zanedbatelné množství. Všichni zemřelí však oficiálně zemřeli na koronavirus a byli tak vedeni ve statistikách.

Čtěte též: Jak se dělá pandemie, když zemře méně lidí, než loni (profesor Wodarg)

U žádného pacienta nelze jednoznačně říci, že zemřel přímo na COVID-19

Pitvy probíhaly v Hamburku (od 22. března do 11. dubna) a v Basileji. Do té doby pitvy pacientů “s koronavirem” německý institut Roberta Kocha zakazoval, tedy – doporučoval omezit na minimum, “aby se předešlo údajnému riziku přenosu infekce na zdravotnického personálu”

Při pitvách v Hamburgu týmem vedeným forenzním expertem Klause Püschelem vyšlo najevo, že všichni pacienti byli tak vážně nemocní, že by zemřel na svou skutečnou chorobu stejně. Nelze přitom nijak určit, zda či do jaké míry COVID-19 jejich smrt nějak ovlivnil či urychlil.

Čtěte též: Americký Mengele: Stál za všemi epidemiemi za posledních 40 let a koronavirus předpověděl v roce 2017

100 % pacientu mělo jednu nebo více vážných nemocí

Stejně jako obyčejná chřipka i nový koronavirus, pokud je v masivním množství, oslabí organismus. U žádného pacienta však nelze jednoznačně říci, že zemřel na koronavirus,” uvedl profesor Klaus Püschel.

Ve 46 případech vyskytly u pacientů předchozí vážné choroby plic, 28 mělo jiné choroby nebo transplantace orgánů, 16 trpělo demencí, rakovinou, obezitou nebo cukrovkou. Nemoci se překrývaly, pacienti trpěli několik najednou.

Čtěte též: Profesor Pirk: “Covid je jen mírná chřipka. Jsou mnohem vážnější nemoci

Ve Fakultní nemocnici v Basileji provedena pitva u 20 lidí, kteří podle mediálního výkladu také “zemřeli na koronavirus”. Výsledky se shodovaly s těmi z Hamburku.

Většina pacientů také trpěla obezitou, měla zjevnou nadváhu, více než dvě třetiny měly už dříve poškozené koronární cévy a jedna třetina měla diabetes,” uvedl profesor Alexander Tzankov z nemocnice v Basileji.

Čtěte též: Pozor, je to bouda! Roušky nám dovolí si sundat, až když budeme na kolenou. Tedy, ehm, tak za rok

Německý institut Roberta Kocha změnil přístup k pitvám po více než měsíci a údajných 100 tisíc “obětí koronaviru”. Je důležité mít co nejvíce pitev,“ uvedl institut krátce před pitvami v Hamburku a Basileji.

Výsledky pitev plně podporují závěry českých lékařů, například docenta Martina Balíka, profesora MUDr. Jana Žaloudíka, profesora Jana Pirka a mnoha dalších.

Ta čísla jsou úplně zkreslená,” říká docent Martin Balík. Média uvádějí, že “zemřeli na koronavirus”, příčiny smrti však ve skutečnosti byly úplně jiné a Covid-19 s tím většinou nijak nesouvisel.

V České republice umírá průměrně každý rok (i letos) 300 lidí denně, z toho letos “s koronavirem” čtyři. U žádného případu však nelze označit koronavirus jako jednoznačnou příčinu smrti.

David Icke: Koronavirus je monstrózní podvod elit, kterým chtějí zničit ekonomický systém a nahradit ho novým. Všem, kteří pořád věří, že je to jen náhoda

 27. 3. 2020

44.2K

Představte si, že máte světovou ekonomiku, která je před krachem. Co uděláte? Radikální změnu. Jak jí dosáhnete? Kontrolovanou panikou, jejíž hybnou silou je strach. Už máte řešení, tak vytvoříte problém. Jsme součástí monstrózního podvodu, jehož cílem je totální změna systému,” říká David Icke, autor mnoha knih na téma globalistické moci.

Skvělý rozhovor spisovatele Davida Ickeho na téma koronavirus s moderátorem Brianem Rosem z portálu London real již částečně zasáhl tu část české veřejnosti, která jen slepě nevěří tomu, co jí řeknou. Věnujme se mu tedy podrobněji.

Moderátor Brian Rose v úvodu zdůraznil, že věří v hrozbu koronaviru, důvěřuje moderní medicíně a připomněl obrovské finanční částky, které státy dostaly na obnovu své ekomiky – respektivě na vybudování nové.

Byly časy, kdy jsme počasí říkali počasí. Dnes tomu říkáme klimatická změnana kterou všichni zemřeme.”

Koronavirus je silnější verze této iluze. Už to není horečka, kašel, rýma, nebo chřipka, ale koronavirus, na který všichni zemřeme,” říká David Icke.

Pyramida jednoho procenta

Strach, to je měna, kterou se dnes platí. Proč neukáží čísla celkové úmrtnosti? Proč neřeknou, kolik lidí opravdu zemřelo na tu jejich epidemii? Je to proto, protože by se ukázalo, že nezemřelo víc lidí, než loni, nebo předloni. 

“Nechtějí, aby se ukázalo, že nejde o vůbec žádnou epidemii, ale o pouhou iluzi.”

Tento svět kontroluje kult, který diktuje směr. Tento kult je jádrem systému v USA, Číně atd. Malá skupina lidí ovládá svět. Představte si to jako pyramidu. Na vrcholu je skupina lidí, která má jméno. Říká se jí Jedno procento.”

V dolní části pyramidy je zbytek lidstva, který je závislý na tom Jednom procentu. A mezitím – ve vrstvě mezi vrcholem a základnou – je krutý, nemilosrdný policejní stát. Jeho úkolem je vnutit vůli Jednoho procenta těm ostatním – a současně jim zabránit, aby se vzepřely.”

Tato pyramida není klasický fašismus, nebo klasický komunismus. Je to technokracie.”

David Icke: Koronavirus je podvod

Velké ryby sežerou malé

Výsledek této iluze epidemie bude zničení malých podniků a posílení těch velkých. Totéž se děje ve finančním světě. Jsme svědky požírání hejna malých ryb několika velkými. Jsme svědky upevňování moci onoho Jednoho procenta.”

Je jasné, že celý ten boj za změnu klimatu je hoax, čili fake – a když se podíváte na důsledky, které měl tento boj přinést, zjistíte, že jsou úplně stejné, jako důsledky této iluze epidemie, tohoto koronaviru.”

Na konferenci v Davosu před několika měsíci bylo řečeno, že svět potřebuje do roku 2030 nový globální ekonomický systém, aby čelil té údajné hrozbě klimatické změny. Mimochodem – rok 2030 je datum, ke kterému všehcno směřuje.”

Iluze epidemie a hoax klimatické změny

Iluze epidemie a hoax klimatické změny představují problém, na který má elita řešení. A tím je nový globální ekonomický systém. Vytvořili iluzi problému, aby mohly nabídnout jeho řešení. A tím je centrálně řízená světová ekonomika pomocí vyspělých technologií a umělé inteligence.”

Součástí iluze epidemie je, že jde o naléhavý problém, který si žádá drastické kroky. Teď všechno zavřeme, teď bude karanténa. Je to proto, že se brzy ukáže, že šlo o pouhý trik, že nešlo o žádnou epidemii, protože prostě neumřelo víc lidí, než předtím v jiných letech.”

Řešení existuje, ale…

Proč zkrátka nesoustředíme pozornost na staré lidi, na těch řekněme 20 procent populace, která je v ohrožení, protože její imunitní systém je oslaben?”

Proč jim, ohroženým, nevěnujeme maximální péči? Proč je v případě nutnosti neoddělíme od ostatní populace, tedy od oněch 80 %, která nemá žádné, či zcela zanedbatelné potíže?”

Protože kdybychom to udělali, světový ekonomický systém by nebyl zničen. Problém by byl vyřešen. Ale oni chtějí nynější systém zničit, aby ho mohli nahradit. Problém, reakce, řešení. To proto.”

Takže asi tak.

K čemu vedlo zrušení přísných starých dobrých norem potravin a podobných?

Kup si maso u českého řezníka !!! – je dobrý , si to přečíst…!!!

No, a pak si kup maso u českého řezníka v domnění,že je lepší než v marketech.!

Tak mi to nedá a musí to ze mě ven. Není to tak dlouho, co

jsem dělal vjezdovou bránu pro jednoho majitele velkofirmy na výrobu uzenin

(nebudu jmenovat).

Ze začátku nepříjemný člověk, ale slovo dalo slovo –

zjistilo se, že si taky hraje s modýlkama a vše se najednou otočilo

a začal být sdílný.

Samozřejmě jsme si postěžovali na situaci u nás atd.

Pak z něj začaly padat věci, které jsem ještě nestrávil !!!

Je dodavatelem uzenin do jednoho obchodního řetězce.

Má smlouvu takovou, že obchodní řetězec si sám určí cenu za uzeninu.

On musí dodržet pouze hmotnost výrobku – složení nikoho nezajímá.

Jak sám řekl, v roce 1990 se zrušily normy, takže to není problém.

Rovnou mi řekl, že svoje uzeniny nejí a s velkým smíchem dodal, že by mi to taky

doporučoval !!!

Je to jenom velký kšeft. Do teď nic zvláštního a každý asi ví, že párky již

nejsou párky a buřty už nejsou buřty a o mase si to může nechat jen zdát.

Extra dílkem „chemiků“ – tak on nazývá zaměstnance, kteří,

určují složení výrobků, je prý všem dobře známá -„názvem obchodního řetězce“ tzv.

„šunka.“

Celé je to vyrobeno ze šlemů, které zůstanou na kostech – to se tlakem

vody odstraní, pod velkým tlakem opět slisuje, aby to vypadalo, že jsou to kusy masa, přidá se pár chemikálií, aby se to nerozpadlo a pak se z toho dělá ta úžasná „šunka“ za Kč 80,–, do které se navíc napumpuje voda, aby to bylo těžší a zavakuuje se to (pak to dělá ten krásný sliz uvnitř).

Tohle jsem také tušil. Ovšem brada mi spadla, když

jsem se dozvěděl, že má ve smlouvě uvedeno vracení neprodaného masa

na konci své životnosti, za účelem nového zpracování.

Maso se přebere, které ještě nesmrdí – z toho se

udělá nádherné uzené (zavakuované se slizem).

To, které je již chycené se prožene chemikáliemi a dělají se

z toho kořeněné masové směsi nebo tzv. „pochoutky na gril“. Nikomu to samozřejmě asi neuškodí, protože je to důkladně ošetřeno, ale mně je z toho na blití.:((

Pokud takhle funguje všechno v této republice, tak potěš Pánbůh !!!!

Když jsem chodil do školy – někdy v osmdesátých letech většina lidí umírala

na infarkty a jiná cévní onemocnění.

Teď je to samá rakovina.

A všichni se diví, že je tady obrovský výskyt rakoviny

zažívacího traktu či tlustého střeva – z čeho jiného by to bylo než ze žrádla !!!

Bohužel si to lidi dělají tak nějak sami, když si tyhle laciné sračky kupujou – je poptávka – je nabídka.

Ale každý by si měl umět spočítat, že když kilo masa stojí Kč 150,–, že kvalitní tepelně opracovaný výrobek nemůže stát polovičku.

A tak dál lidi do sebe cpou ty podřadné potraviny a večer si řeknou, to jsem zase ušetřil… A ušetřené peníze vyhodí za nehorázné úroky za různé půjčky na nesmysly… (to tedy ne všichni – naštěstí !), ale přesto :

Díky regulacím EU je cena vajec vyšší, než cena 9 mm munice.

Takže, až zase politici vyjdou do ulic, je levnější do nich střílet, než po nich házet vajíčka!!!!

Tak co s tím LIDIČKY uděláme …..??????!!!!!

Je toto pravda? Pak pěkně krutá že?

Je tohle začátek III. světové války? Rozzlobený Putin otvírá archivy: Šokující důkazy, že Německo začalo II. světovou válku ve spolupráci s Polskem, které pak zradilo. Unikátní dokumenty, fotky. Exkluzivní video a tabulky, určené pro sdílení na sociálních sítích

 2. 1. 2020

Ruský prezident Vladimir Putin před několika dny odtajnil 75 let staré dosud utajované archivy SSSR, které Rudá armáda získala na konci války ve Varšavě a v Berlíně. Učinil tak v reakci na pokus Evropské unie vnutit do školních učebnic lživou verzi, že válku začal Hitler společně a rovným dílem se Stalinem.

České dobové noviny: Reakce na Mnichov

Za pozornost stojí způsob, jakým ruský prezident odtajnil válečné dokumenty. Učinil tak na summitu Sdružení nezávislých států 20. prosince 2019 před zástupci všech devíti zemí: Ruska, Běloruska, Arménie, Ázerbájdžánu, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Tádžikistánu a Uzbekistánu.

Děje se tak v situaci, kdy u ruských a běloruských hranic operují desítky tisíc vojáků USA (pod falešnou vlajkou NATO) a Evropský parlament přepisuje dějiny v záležitosti pro Rusko nejcitlivější: II. světové války. V Polsku vzniká hlavní základna jednotek armády v USA v Evropě.

Prezident Putin odtajňuje dokumenty na jednání s vedoucími představiteli Společenství nezávislých států.

Z odtajněných dokumentů: Hitler na pohřbu Pilsudského

Celé video TV Rossia 1 (Putin na summitu společenství nezávislých států odtajňuje dokumenty)

Prezident Ruské federace obklopen naslouchajícími lídry států SNS

Šokující důkazy z odtajněných sovětských archivů potvrzují, že za Mnichovskou zradou Československa ze dne 29. září 1938 stojí kromě Německa, Velké Británie, Francie a Itálie i tehdejší Polsko.

Úloha Polska se tak posouvá z role oběti do role aktivního strůjce největšího válečného konfliktu v dějinách. Z dokumentů vyplývá, že Polsko chtělo Hitlerovi ve Varšavě postavit pomník za to, že deportuje Židy do Afriky.

Německo: Válku začal Stalin a Hitler mu jen pomáhal!

Evropská unie nechala před pár týdny v Bruselu odhlasovat usnesení, že válku začalo Německo ve spolupráci s Ruskem. To vyvolalo ze strany Ruska většiny historiků obrovskou vlnu protestů. Německo se zcela jednoznačně pokouší přepsat historii a očistit se, aby mohlo v čele svého projektu s názvem Evropská unie vládnout Nové Evropě.

Adolf Hitler na čestném místě při pohřbu polského vůdce Pilsudského v roce 1935

V Německém usnesení v EU z konce roku 2019 je za začátek války označena dohoda Ribbentrop – Molotov (německý a sovětský ministr zahraničí) ze dne 23. srpna 1939. Tuto historickou lež odhlasovali v Evropském parlamentu také čeští europoslanci (s výjimkou komunistky Konečné), kteří tak symbolicky přísahali poslušnost a ochotu souhlasit opravdu s čímkoli.

Pro přehlednost si připomeňme klíčové dohody a data tehdejší předválečné Evropy:

1934, 26. ledna: smlouva Hitler – Pilsudski
1938, 12. března: Německo obsazuje Rakousko (Anšlus)
1938, 30. září: Mnichovská dohoda (Anglie a Francie zrazuje Československo)
1938, 1. října: Německá armáda obsazuje Sudety (Československo)
1938, 2. října: Polská armáda obsazuje Těšínsko (Československo)
1939, 16. března: Vyhlášen Protektorát Čechy a Morava
1939, 23. srpna: Dohoda Ribbentrop – Molotov (rozdělení Polska)
1939, 1. září: Německá invaze do Polska

Jak Poláci napadli Československo

Dokumenty potvrzují, že zcela zásadní událostí v Hitlerově přípravě války je Mnichovská dohoda ze dne 29. září 1938, tedy zrada Československa Anglií a Francií. Bez obsazení Československa by se Němci nedokázali dostatečně vyzbrojit, aby mohli ovládnout větší část Evropy. Každá čtvrtá bomba, použitá za války, byla vyrobená v Československu, Němci napadli Polsko v tancích ze Škodovky.

Polský vůdce Pilsudski a německý ministr propagandy Goebbels

Za zásadní vazbu Hitlerova lstivého diplomatického předválečného manévrování je vztah Německa a Polska. To je zásadní historický posun, vyplývající z odtajněných dokumentů. Za klíčový dokument těchto diplomatických šachů je třeba bez váhání a jednoznačně považovat smlouvu Hitler – Pilsudski, podepsanou již 26. ledna 1934.

Polní maršál Josef Pilsudski, bývalý bankovní lupič (vlaky) a terorista, je pozapomenutou postavou světových dějin, ale zřejmě jen proto, že zemřel už v roce 1935. Byl hlavním architektem projektu Trojmoří, tedy tzv. Velkopolska.

Adolf Hitler mu přijel do Varšavy na pohřeb a měl čestné místo před katafalkem s rakví maršála. Poté se zúčastnil průvodu za lafetou, na které byla vezena Pilsudského rakev. Poláci veškeré filmové materiály zničili, nechtějí, aby se o tom psalo a mluvilo.

Odtajnění dokumentů, potvrzujících Hitlerův vřelý vztah Pilsudskému, jsou největším pokladem z otevřených archivů. Dosud se totiž mluvilo o Mnichovu jako o zradě Francie a Velké Británie, ale odtajněné sovětské archivy ukazují, že velký podíl na rozbití Československa má i Polsko a celá tehdejší polská vláda.

Poláci obsazují Těšín, Československo

V odtajněných archivech jsou dokumenty dokazující, že Poláci dali na Mnichovské konferenci Francii, Anglii a Německu jasné záruky, že zaútočí na sovětská letadla, pokud se Sovětský svaz pokusí pomoci napadenému Československu. Jen díky tomu, že Německo ovládlo české zbrojovky, mohlo zahájit 1. září 1939 útok na Polsko československými tanky vyrobenými podniky Škoda a ČKD.

Český tank Panzer 38 t. Dělo ze Škodovky, vyroben v ČKD. Němci v v těchto tancích napadli Polsko

Dne 2. října 1938 začalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou. Poláci se však z ukradeného území těšili právě jen do září 1939, kdy ho obsadilo hitlerovské Německo.

Výzva redakce Arfa.cz

Redakce Argumenty & Fakta apeluje na své čtenáře: Tento článek je třeba šířit v zájmu zachování historické paměti. Doba je vypjatá, vše nasvědčuje tomu, že je Evropa na prahu války. Je třeba si pamatovat tyto dva citáty: “Národ, který popírá svou historii, ji bude muset prožít znovu.” A druhý: “Pro USA je dobrá každá válka, která se neodehrává na jejich území.”

Senioři jsou svéprávní dost!

SPOLEČNOST: Svéprávní senioři, fake news a důchody

včera

Vědí mladí absolventi genderových, sociologických a humanitních studií, kdo jsou dnešní senioři? Ke komu promlouvá Česká televize na svém novém kanále pro seniory? Umí senioři číst, počítat a používat vlastní rozum?

Kdo jsou dnešní senioři? Obecně se za seniory považují důchodci. Do důchodu se dnes odchází mezi 60 a 65 lety, tedy lidé narození v 50. letech minulého století. Generace, která se narodila do nejhlubší totality a dokonale pochopila dvojí svět toho, co se smí říkat a dělat ve škole a venku, a toho, co je pravda, a říká se proto jen doma a mezi přáteli. Prostě politicky korektní generace už od pískoviště.

Generace, která jako puberťáci a teenageři (náctiletí) zažila naději kolem roku 1968 i její zmražení na dalších 20 let, zpovzdálí (z filmů a literatury) sledovala hnutí hippies, na diskotékách, z pašovaných desek a načerno nahraných kazet poslouchala Beatles, Rolling Stones, Genesis, Pink Floyd, Black Sabbath, Creedence, Suzi Quatro, Jethro Tull Deep Purple, Led Zeppelin, Queen, Uriah Heep. Generace lidí, kteří většinou nikdy neviděli Kryla naživo, ale všichni znali texty jeho písní zpaměti. Pro mladší seniory je i jazz něco jako dechovka, a ta je opravdu nenadchne a neuctí, možná ve dvě ráno na Silvestra na horách.

Když tehdejší Československá televize točila své „slavné“ normalizační seriály, ti dnešní senioři trávili svůj volný čas na vandrech s kytarou u táboráku, v hospodách, kde se sehnalo všechno od řemeslníků po samizdatovou literaturu, ve filmových klubech, na diskotékách, v divadlech malých forem a studentských klubech, kde občas směli vystupovat, dnešní terminologií řečeno, alternativní, nemainstreamoví písničkáři, kapely a herci.

Schizofrenní generace, která místo večerníčku poslouchala Hlas Ameriky a ke snídani ranní čtvrthodinku vysílání BBC Volá Londýn (ti, kteří neměli v dosahu rušičky, přidávali i Svobodnou Evropu). Tato generace se naučila číst mezi řádky, musela povinně studovat marxismus a ti, kteří ho pochopili, moc dobře vědí, proč odmítají dnešní globální neomarxismus. Myslí si současní odborníci na pravdu, že tito lidé nepoznají propagandu a nemají vlastní názor na vnucované pravdy? Jména se mění a podstata zůstává. Jaký je rozdíl mezi „štvavou vysílačkou“ a „fake news“, mezi omezenou suverenitou satelitních zemí Moskvy podle Brežněvovy doktríny a bruselskými direktivami Evropské komise, které musí země přijmout pod hrozbami sankcí? Třicet let?

Dnešní senioři byli třicátníky či čtyřicátníky, když padl komunistický režim a do Česka se dostaly „západní“ technologie. Řada z nich už třicet let používá počítače k práci i pro soukromé účely, internet používají od jeho počátků u nás na konci devadesátých let. Z jakého titulu dnešní eurosvazáci poučují seniory, co si tam mají číst a jak tomu mají rozumět?

Generace, která mnohdy nesměla studovat to, co chtěla, ale když u se na nějakou školu dostala, tak se ten obor naučila a musela ho umět dobře, jinak by neprošla. Tito lidé vstupovali do první práce ještě v době, kdy práce byla povinná, zvykli si pracovat a po pádu komunismu pochopili, že se musí spoléhat na sebe. Nyní poslouchají zprávy, které jim tvrdí, že nebude na důchody, ale (i jimi zvolení) politici rozdávají těm, kteří pracovat nechtějí, nebo nechtějí pracovat tam, kde je jich zapotřebí, množství podpor, příspěvků a dávek, takže se zejména těm méně kvalifikovaným pracovat vůbec nevyplatí.

Řada dnešních seniorů musela za svůj pracovní život několikrát změnit obor nebo zaměření své práce. Tehdy nebylo běžné natáhnout ruku a žádat dotace nebo podpory. Dluh byla ostuda a bylo zvykem vytvářet si úspory. Jak si dnešní důchodci mají vysvětlit, že na důchody nebude, ale pro politické (ne)ziskovky, kterým jsou zájmy českých (bývalých i současných) pracujících ukradené, zdroje jsou? Dnešní stát se zadluží, aby mohl rozdávat. To znamená jediné. Bude inflace a úspory na stáří se tím znehodnotí. „Naši“ zastupitelé mohou zrušit povinnou maturitu z matematiky, ale neměli by zapomínat, že senioři ještě umí počítat. Nezávisle na tom, co jim říká ČT, Český rozhlas, Seznam, Google, Bakala News, CNN Prima News nebo jiné fake news*. Používají totiž ještě vlastní hlavu.

*Nehodící se škrtněte

Radka Johnová

Duvenblejt!

Málem jsem vyvrhnul snídani když jsem četl tuto snůšku hnoje z produkce manipulátora a vlastizrádce Věry Jourové. Zajímalo by mě, jak tento „výtvor“ hodnotí premiér Babiš.

V.Víte, kdo v EU přepisuje dějiny ve prospěch Hitlera? Češka Jourová!

od tomáš marný•

rubrika: NÁZORY•

…..zajímavé a úderné počteníčko….

19:54

Na internetových stránkách Aliance národních sil (ANS), jsem se o tom dověděl až dnes, ale protože možná jde o věc, která není novinkou jen pro mě, rozhodl jsem se o ní s vámi podělit.

Oč jde? Onoho 18.9. t.r. schválil Evropský parlament usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy. Dokument má číslo 2019/2819, jeho autorkou je česká komisařka EU Věra Jourová, a předsedkyně Aliance národních sil PhDr.Vladimíra Vítová k tomuto dokumentu na stránkách ANS sepsala komentář nesoucí titul: TRESTUHODNÉ USNESNÍ EP PŘEPISUJE HISTORICKOU SKUTEČNOST

Trestuhodné v čem?

Podle Vladimíry Vítové v tom, že dává na stejnou rovinu vinu Německa a Sovětského svazu při zahájení 2. světové války.

V tom, že zcela pomíjí význam sovětského svazu na poražení nacistického Německa a v některých bodech z něj dělá dokonce hlavního viníka.

Ke kterýmžto těmto dvěma bodům Vladimíra Vítová dodává: „“Různí „politologové“ začínají již zcela oficiálně hovořit v tom smyslu, že Adolf Hitler zaútočil v červnu roku 1941 na SSSR preventivně, aby Evropu zbavil bolševismu – viz letošní diskuse v Knihovně Václava Havla. Za hlavního agresora 2. světové války začínají tito takzvaní „historici“ označovat Sovětský svaz a o Německu pomalu – ale jistě – začínají hovořit v tom smyslu, že de facto bránilo Evropu před bolševismem z Ruska.

V tom, že v dokumentu je například zcela vynechána Mnichovská dohoda a nikde není uvedeno ani datum 1.9.1939, kdy skutečně vypukla 2. světová válka napadením Polska nacistickým Německem. V tom, že naopak ostatní data a smlouvy ale uvedeny jsou – například data obsazení pobaltských republik Sovětským svazem a napadení Finska Sovětským svazem a další.

V tom, že dokument zdůrazňuje, že druhá světová válka byla zahájena v bezprostředním důsledku smlouvy mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem o neútočení ze dne 23. srpna 1939, (pakt Molotov-Ribbentrop) a jejím prostřednictvím si tyto dva totalitní režimy s celosvětovými dobyvatelskými ambicemi prý rozdělily Evropu na dvě zóny vlivu (bod 2).

V tom, že tento dokument žádá všechny členské státy EU, aby si tento den podepsání paktu Molotov – Ribbentrop (23. srpna) připomínaly jako Evropský den památky obětí totalitních režimů a aby to v zájmu posílení povědomí mladé generace o těchto záležitostech zařadily do osnov a učebnic pro všechny školy (bod 8).

V tom, že Evropský parlament (EP) také žádá Komisi (v bodě 12), aby účinně podporovala projekty (této nové) historické paměti v členských státech a činnost Platformy evropské paměti a svědomí a aby přidělovala náležité finanční zdroje v rámci programu Evropa pro občany na podporu vzpomínkových a pamětních akcí k uctění obětí totality. Jinými slovy EU nyní bude štědře finančně podporovat přepisování dějin. Dokument dále sděluje, že nacistické a komunistick&eacut e; reži my prov&aacu te;děly masové vraždění, genocidu a deportace a zapříčinily ve 20. století ztráty na životech a omezení svobod rozsahem nevídané v celé lidské historii. Odsuzuje akty agrese, zločiny proti lidskosti a masové porušování lidských práv, jež páchaly nacistické a komunistické režimy.

3).V tom, že dokument konstatuje, že po 2. světové válce jsme ve střední a východní Evropě žili ve zločinném režimu, který byl stejný jako nacismus a že se země střední a východní Evropy svým vstupem do EU a NATO vrátily do evropské rodiny svobodných demokratických zemí a s pomocí EU jsme prý údajně úspěšně provedli reformy a dosáhli pokroku v sociálně-ekonomické oblasti.

V tom, že EP je prý hluboce znepokojen snahami současného ruského vedení překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto Komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření (bod 16).

V tom, že v bodu se 18 konstatuje, že skutečnost, že v některých členských státech stále zůstávají na veřejných prostranstvích (v parcích, na náměstích, na ulicích apod.) pomníky a památníky oslavující totalitní režimy, připravuje půdu pro překrucování historických faktů o důsledcích druhé světové války a pro propagaci totalitního politického systému.

A tedy v tom, že pro EP a jeho poslance je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů – jako například sochy maršála Koněva.

A závěru svého komentáře Vladimíra Vítová uvádí:

Všichni čeští poslanci EP (kromě jediné europoslankyně za KSČM) schválili tento zákeřný a hanebný dokument, který má za úkol přespat dějiny. Dokument vytvořila a Evropskému parlamentu předložila eurokomisařka za ČR Věra Jourová. Působení českých politiků v EU je TRESTUHODNÉ!

K čemuž bych já rád dopsal jen toto: Jourová a její přátelé v EU zřejmě osudově vsadili vše na platnost Orwellových slov o tom, že kdo ovládá přítomnost, ovládá i minulost. A že kdo ovládá minulost, ovládá i budoucnost.

A proto tato minulost musí být v zájmu budoucnosti znásilněna!

A jen tak na okraj. Pokud ve své knihovničce jako poklady uchováváte Paměti prezidenta Beneše či Válečné paměti Churchillovy, nebo Válečné paměti de Gaullovy, pak je klidně vyhoďte z okna. Paní Jourová z Třebíče z nich totiž na pouhých 85 řádcích svého „usnesení“ udělala makulaturu, vhodnou nanejvýš tak k podpalu. Nebo do sběru.

USNESENÍ EP JE ZDE:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-9-2019-0097_CS.html?fbclid=IwAR0ExQJTDpz0qkYxYNWBmN535YCG29_r2OrFbMeQd3FK9caG_JtcL0TjMU0
             Neviete ako hlasovali Slováci? Predpokladám, že všetky prašini boli za.

Ľubomír Poláček

   dôchodca

02601 Dolný Kubín

ul.Bernolákova 1910/3

tf. ++421903805558