Archiv pro měsíc: Červen 2021

Bude pokračování a tresty odnětí svobody, jak to právo nařizuje a u NAŠICH TO TAK TVRDĚ TRESTÁ? A co volby???

Kauza Dominik Feri má pokračování. Můj známý právník mě dnes upozornil na novou skutečnost. Feri v tom nejel sám. On měl kolem sebe celou bandu jemu podobných sexuálních predátorů. Tahle činnost jim procházela proto, že se sice všechno vědělo, odpovědní ale dělali, že nic nevidí. Napadeným dívkám, které se prostřednictvím studentského důvěrníka obrátily na některého z členů Akademického senátu, bylo doporučováno, aby si to raději nechaly pro sebe. Kdyby to prezentovaly navenek, tak by to poškodilo UK a hlavně je samé. Ono by se také mohlo stát, že by nedostudovaly.

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/dominik-feri-tomas-zima-karlova-univerzita.A210527_121753_domaci_mah?zdroj=domaci_hp

Dnešní prohlášení rektora UK Tomáše Zimy je jen pouhý alibismus. Pan rektor se tváří, že o ničem nevěděl. Nejspíš se právě probudil.

https://www.prf.cuni.cz/organy-fakulty/akademicky-senat

Tak tihle samozřejmě také o ničem nevěděli. On to nevěděl ani asistent děkana, ze kterého následně Dominik Feri udělal svého asistenta poslance. Poslance i pana asistenta platíme my všichni, protože činnost našich volených zástupců je financovaná ze státního rozpočtu. Včetně jejich platů, samozřejmě. Argumentovat tím, že občan jako takový do toho nemá co mluvit, je vrchol arogance.

Že si Dominik Feri přisvojil titul JUDr., na který nemá nárok, tak to nikoho ze zodpovědných nezajímá. Hlavně že se „pravicoví“ politici pošklebují ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešové za to, že stále ještě nesložila rigorózní zkoušku, a proto nemůže používat titul JUDr. Nádherná ukázka pokrytectví.

Poslanci Ferimu zanikl mandát ke dni 31. 5. tohoto roku. K témuž datu také zaniká jeho poslanecká imunita. Od 1.6. je Dominik Feri už pouze obyčejný občan. Ten můj přítel právník jen doufá, že policejní vyšetřovatel zahájí úkony ve věci až po tomto datu. Ono je tady totiž reálné nebezpečí, že dívky, které se staly oběťmi nejen Dominika Feriho, ale také jeho kumpánů, budou (a možná už jsou) zastrašovány.

Pokud budou vypovídat do protokolu, tak Dominik Feri coby účastník řízení bude moci nahlédnout do spisu. Z toho dokumentu pak lehce zjistí nejen jména poškozených dívek, ale zároveň s tím i jejich současné bydliště a zaměstnání. Pak už není problém ty dívky vyhledat a nenápadně jim doporučit, aby ta svědectví odvolaly.

Podle mého přítele právníka to skončí tím, že zkrátka nebudou svědci. A vyšetřování trestné činnosti bez svědků končí odložením ve věci. Tenhle scénář by mohl padnout jen v případě, že by se do toho vložil nějaký vlivný otec nebo příbuzný některé z dívek. V tom případě by už Dominik Feri měl problém.

Problém by samozřejmě měli také jeho kumpáni. Teď to tedy doplňuju o nejnovější informaci. Při vyšetřování této kauzy se pojede podle jiného scénáře. Ty ženy, které byly napadené Dominikem Ferim a jeho kumpány, budou zastupovat mladí právníci. Ti už od těch žen získali plnou moc. Feri a jeho kumpáni nějak nepočítali s tím, že ty jimi napadané studentky mají rodiče. A že ti jejich rodiče to tak nenechají a budou konat.

To odstoupení Dominika Feriho z postu poslance je jen začátek. Pokud by se Feri nebo někdo z jeho kumpánů pokusil ty bývalé studentky zastrašovat, tak si jen zadělá na další problém. Vyhrožování a vydírání je trestný čin.

Ono do toho spadlo také celé vedení UK Praha. Ti panáci, kteří až do včerejšího dne tvrdili, že o ničem nevěděli, jsou postupně usvědčováni ze lži. V jejich neprospěch mluví to, že studentští důvěrníci, na které se ty studentky obrátily a kteří to následně tlumočili členům Akademické rady, se už přestali bát a jsou ochotni všechno dosvědčit.

To včerejší koktání děkana Právnické fakulty UK Jana Kuklíka jen potvrdilo podezření, že vedení UK tohle svinstvo krylo.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411000370527/video/843235
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Feriho-kauza-Ruska-stopa-Bojovnice-s-dezinformacemi-ma-jasno-665337

Pouhá snaha o odvedení pozornosti.

https://blog.aktualne.cz/blogy/jonas-syrovatka.php?itemid=39986

Chudáci dezinformátoři! Právníci, kteří zastupují poškozené ženy, už avizovali, že budou požadovat také předložení dokladů o studiu Dominika Feriho. Index, zápočty, výsledky jednotlivých zkoušek a v neposlední řadě také to, na jakém základě Dominik Feri používá titul JUDr. Kauza Dominik Feri spustila lavinu. A lavina jak známo smete všechno, co jí stojí v cestě.

IG Farben – minulost a přítomnost

Třetí pokus o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky

Věříte stále tomu, že 2 světovou válku a smrt 60 milionů lidí ( z toho 30 milionů Slovanů ) způsobil jakýsi psychopat Hitler?

Tak to si nyní raději sedněte, než budete číst dále.

Na stavbu Osvětimi německá Deutsch bank a švýcarská Banka pro mezinárodní vypořádání poskytly úvěr 1 miliardu říšských marek.

7 kilometrů od hlavního vyhlazovacího tábora ,,Osvětim 2 – Březinka“ vznikl průmyslový areál o rozloze 24 km2, na němž se nacházela tehdy největší chemička světa, která patřila pod kartel IG Farben. V tomto areálu umíraly desetitisíce moderních otroků z celé Evropy každý měsíc.

V současnosti se občas jen někteří historici a učebnice skromně zmíní, že kousek od Osvětimi měla pobočku ,,firma“ IG Farben, jakoby se jednalo o příměstský pivovar.

Tato ,,firma“ přitom již k roku 1938 zahrnovala 880 mezinárodních korporací (500 německo-francouzských a 380 anglo-amerických) ovládajících trhy s petrochemií a farmacií, plus desítky bank, které měly v chemicko-farmaceutickém kartelu

a nacistické mašinerii investice

V USA vznikla oficiální pobočka kartelu s názvem American IG a veškeré fůze společností probíhaly v dolarech (nikoli markách!). Doporučuji těm, co se o tuto problematiku zajímají více knihu ,,Hell s cartel“ ( Pekelný kartel ) od D. Jeffreyse.

Ti nejvíce zkompromitovaní členové představenstva a dozorčí rady IG Farben byli v poválečných procesech s nacistickými zločinci odsouzeni k mnohaletým trestům. Po odpykání trestů (notně zkrácených) však opět zasedli v představenstvech a dozorčích radách koncernů, které vznikly restrukturalizací původní IG Farben.

V trezorech IG se po válce našly pečlivě připravené plány ve složkách ,,Reorganizace Rakouského chemického průmyslu“

či ,,Plány hospodářského celku Bordeaux – Baku“ nebo ,,Plánování Ruského průmyslu pod německým vedením“.

Oficiální dokumenty Norimberského tribunálu i Amerického kongresu jednoznačně dokazují, že 2 světová válka byla z logistického a technologického hlediska nejen připravována, ale především umožněna kartely a zejména IG Farben.

Obžaloba v Norimberku nakonec prokázala, že bez účasti korporací IG Farben by ke Druhé světové válce ani nemohlo dojít! Jen v roce 1943 například dodal kartel nacistické mašinérii 100% syntetického kaučuku, metanolu, mazacích olejů, 95% niklu a jedovatých plynů, 90% plastů, 84% výbušnin, 70% střelného prachu a 46% leteckého benzínu…

Nábor klíčových aktérů pro vznik Evropského hospodářského společenství (budoucí EU) probíhal v líhních technokratů,kteří už měli plány pro poválečné uspořádání Evropy.

Nejznámější z nich byl Walter Hallstein, první prezident Evropské komise. Tento bývalý (?) vysoce postavený nacista a člen svazu ,,ochránců (nacistického) práva“ se podílel na zformování a podpisu tzv. Římské smlouvy, jejímž logickým vyvrcholením je Lisabonská smlouva z roku 2009. Základní kameny, na nichž pochybné a nedemokratické struktury EU dodnes fungují, jsou dílem dalšího nacisty – Fritze Ter Meera, válečného zločince odsouzeného v Norimberku a člena vedení IG Farben, který spolu s Carlem Wursterem (další nacista a vysoký funkcionář IG) celá desetiletí, coby vlivní lobbisté a ,,špičkoví odborníci“ pracovali v SRN na projektu EHS.

Detailnější půdorysy této spolupráce nacistů na ,,nové Evropě“ najdete v práci německého doktora Matthiase Ratha ,,Nacistické kořeny bruselské EU“ .

Klíčovou infrastrukturu EU tvoří 50 000 byrokratů, proti nimž je pár stovek tzv.europoslanců (ještě fragmentovaných podle zemí a politického spektra) dětmi na hřišti.

Dalšími členy kartelu – Du Pont, Schell, Texaco, Standard Oil,… nebo nacistické mecenáše Bank of England, Chase Manhattan, Bank of New York a mnohé další.

Odpověď na otázku, proč jste vlastně ještě mnozí nikdy neslyšeli o těchto skutečnostech, je jednoduchá: po roce 1945 kartely investovaly stovky miliard dolarů do dezinformační kampaně, jejímž prvořadým cílem bylo přepsat Evropské a světové dějiny a tím zahladit stopy své hrůzné minulosti

Tato kampaň zastírající korporační původ obou (!) světových válek byla podmínkou třetího pokusu o dobytí Evropy, kterého jsme nyní svědky.

Tentokrát politicko-ekonomickými mechanismy a pod vlajkou bruselské EU, ale těmi samými vlivnými skupinami a záměry. ‼

Je třeba si tvořit vlastní úsudek

A tady se pokochejte:

Tak se nám rozjíždí kampaň k volbám. Ne rozjíždí, ona už jede. A tak se množí osočování a pomlouvání jeden druhého. Šlachta jede. Denně někde ve městě, na vesnici. A sbírá body. Což vadí redaktorům Seznamu. Proto jej hanlivě nazývají traktoristou, kombajnérem… No a co. Alespoň něco umí! Na rozdíl od jiných.

Dovolím si citovat pár názorů z diskuze. Snad mi autoři prominou.

„Souhlasím s trojkou Babiš + Okamura + Šlachta a třeba i + KSČM. Hlavně vymazat Piráty, Starosty a ODS, ostatní (TOP, KDU a ČSSD) se vymažou sami. Zrušit trafikantský senát v čele s Vystrčilem a seladonem Fišerem. Přestat podporovat politické neziskovky. Chovat se jako sociální slovanský, hrdý a nezávislý stát a rozvíjet obchod se všemi státy na oboustranně výhodné bázi a bez ohledu na příslušnost k politickým, hospodářským a vojenským uskupením“.

„Já chci tu vládu snů o, které píšete. Včera jsem viděl billboard ODS je na něm Petr Fiala a chce nás všechny zachránit od korupce. Dnes ráno čtu, že Vrchní Státní Zastupitelství včele s Lenkou Bradáčovou obžalovalo Organizovanou zločineckou skupinu ROP Severozápad, kterou si vytvořily hlavně hejtmani a politici ODS a sežrali pro sebe 14 miliard s dotací. Pane slizký Fialo a celá ODS zalezte někam hluboko do sklepa a tam se styďte a vraťte všechno, co jste v této zemi za Vašeho vládnutí nakradli“

Tož asi tak. a tak O kradem D ěti  S polehlivě     místo dětí si dosadíme důchodce nebo dělníka

A už se  podařilo v  laboratoři vypěstovat umělé kuřecí maso, které si nezadá v ničem se skutečným a již získali povolení na rozšíření výroby a  prodej…. U nás se podařilo za podstatně kratší dobu a s menšími náklady „vyšlechtit“ novou krávu…. moc mléka nedá, ale těch rozumů….

Jen ty kurvy volte!

Ty jsi ale idealista!

Na nás, bílé, pracující, daně odvádějící heterosexuální osoby je vyhlášen hon!My musíme makat, držet hubu a táhnout!

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kauza-mrtvy-Rom-Porucik-Drexler-se-neudrzel-Romove-a-aktiviste-ze-nemate-starost-o-pokousane-policisty-Co-zloutenka-covid-Zakrok-byl-v-poradku-668536

Ale ano-je to další „Floyd“- zdrogovaný hajzl ohrožující všechny kolem! Ale z protěžované „menšiny“

Tak co vy svině? BLM???

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Tady-mate-dukaz-Romove-Cesky-Floyd-Profesional-uz-se-na-to-proste-nemohl-divat-668531

Pyrát Karel Karika je źmrd! Volte je, pokud chcete Pirátostan!