Archiv pro měsíc: Březen 2020

Nedělejte z nás voly!

Vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, vážení kolegové.

Velmi nerad budu opět za rýpala, ale nemohu jinak. Vaše dnešní
stanovisko KS COVID k ukončení karantény osob, které se vrátily z Itálie
po 7.3. 2020 a algoritmus testování COVID-19 je naprosto
nekonzumovatelné a v praxi nerealizovatelné.

Uvedu proč:

1. Osobám, které se vrátily z Itálie po 7.3. v drtivé většině (pokud
měly bezpříznakový průběh) skončila karanténa podle dosud platných
algoritmů 21.3.2020.
2. Osobám, které se vrátily z 15 rizikových zemí po 13.3. a týká se jich
také karanténa, skončila tato (pokud měly bezpříznakový průběh)
28.3.2020.
3. Pokud tedy byla dodržena předchozí doporučení, jsou již tyto osoby
mimo karanténu. O tom, že by se opatření měla týkat i ostatních karantén
nařízených z jiných důvodů, se ve Vašem stanovisku nic nepraví, byť
ústně jsem tuto informaci obdržel.
4. Žádná ordinace VPL t.č. nedisponuje žádnými rychlotesty a při
zkušenostech, které máme s distribucí jakéhokoliv materiálu v této
pohnuté době, není reálné, aby VPL testy dostali do konce tohoto týdne,
i kdyby jejich distribuce začala již dnes.
5. Žádná ordinace VPL není vybavena ochrannými prostředky, které jsou
nutné proto, abychom mohli pracovat s biologickým materiálem pacienta,
který je podezřelý z nákazy COVID-19. Rád bych Vás ujistil, že
nedisponujeme respirátory FFP 3 a jednorázovými obleky v žádném
množství, natož v množství dostatečném. S brýlemi, štíty, rukavicemi a
dezinfekčními prostředky je to velmi podobné. Jsme rádi, že jsme schopni
udržet běžný chod ordinací, ale rozhodně nejsme vybaveni tak, abychom z
nich mohli udělat alternativní odběrové místo.
Rád bych podotkl, že nasofaryngeální stěr v testovacích místech se
provádí pod širým nebem, bezkontaktně a za přísných bezpečnostních
opatření, které mají zabránit tomu, že by se tam potkávali pacienti.

V této souvislosti bych Vám chtěl položit několik otázek:

1. Opravdu chcete testování přesunout do uzavřených prostor nedostatečně
vybavených ordinací VPL, kde zákonitě dojde k mísení pacientů v
čekárnách a na chodbách? Nejsem epidemiolog, ale zdá se mi zřejmé, že
takto dříve nebo později dojde k přenosu viru mezi nimi a/nebo k nákaze
personálu.
2. Jaký má testování splnit účel? Co od něj očekáváte?
3. Jak je zajištěna zpětná informovanost o výsledcích těchto testů a
opatření z výsledků vyplývajících? Zatím stále dobře nefunguje ani
informovanost o výsledcích testů indikovaných VPL standardní cestou, což
v praxi působí zmatek a chaos. Nezvýší používání rychlotestů ještě více
míru chaosu a zmatku, která již panuje?
4. Jsou Vaše očekávání od rychlotestů reálná? Při vědomí, že:
5. Podle mediálních vyjádření i velmi kompetentních osob mají
rychlotesty obrovskou chybovost. Mluvilo se až o 80% chybovosti a víme,
že ve Španělsku je stáhli z klinického použití pro chybovost 70%. Můžete
to nějak komentovat?
6. Testy jsou konstruovány na použití venózní krve, zatím co v ČR se
počítá s použitím kapilární krve. Není toto samo již dostatečným
zpochybněním validity výsledků?
7. Nyní zcela upřímný a politicky nekorektní, leč naprosto racionální
dotaz: Není to tak, že se testy, které se ze shora uvedených důvodů k
ničemu relevantnímu nehodí, dají na hraní praktikům, protože je
politicky složité říci, že to byly vyhozené peníze?

Rád bych Vás ubezpečil, že v praktických lékařích máte velmi loajální a
disciplinovanou armádu pěšáků, která i v této době stojí na svých
pozicích, dělá co je třeba a je připravena plnit úkoly, které dostane.
Mělo by být ale naprosto jasné, že tyto úkoly mají smysl. Promiňte mi
moji drzost, ale v tomto případě o smysluplnosti Vašich pokynů panují
vážné pochybnosti. Pro jejich rozptýlení vás žádám o seriozní odpovědi
na všechny moje dotazy a připomínky a přehodnocení Vašich doporučení.
Neradi bychom, aby z armády lékařů první linie, která má potenciál v
době kulminující epidemie plnit důležitější úkoly (včetně organizace
skutečného testování obyvatelstva) byla banda užitečných idiotů
provádějících věci, které valného smyslu nemají, navíc za cenu
zbytečného ohrožení vlastního zdraví a zdraví našich pacientů. Zde má
naše loajalita své jasné hranice.
Pokud se přes výše uvedené rozhodnete, že budete na testování rapid
testy v ordinacích VPL trvat, musím Vás upozornit na následující
skutečnost. Dokud nebudou všechny ordinace VPL vybaveny potřebnými
ochrannými prostředky, které praktickým lékařům zajistí stejný standard
ochrany, jako pracovníkům odběrových míst v nemocnicích, bude SPL ČR
doporučovat svým členům aby toto testování ve svých ordinacích
neprováděli.

Mým cílem není rozhodně někoho urazit, či se ho jinak dotknout. Jsou
míněny konstruktivně a mojí ambicí je, aby praktičtí lékaři byli ku
prospěchu zdravotního systému a mohli se účinně podílet na boji proti
epidemii COVID-19. Zároveň je ale mým úkolem chránit je před zbytečným
rizikem a zbytečnou prací.
Věřím, že můj postoj pochopíte a že moje silné pochybnosti o smyslu
tohoto opatření nebude nikdo z Vás brát osobně.

S úctou
Petr Šonka, předseda SPL ČR

Bude to zlé a potrvá to dlouho

Bude to zlé a potrvá to dlouho, tito z nás na virus doplatí. Ursula se „vyznamenala“. Západ najednou prosí Čínu. Docent Ševčík o tvrdé realitě, před kterou stojíme

18.03.2020 20:25

ROZHOVOR „Dopady v souvislosti s koronavirovou krizí na české domácnosti budou nerovnoměrné. Dočkáme se i smutných příběhů, kdy budou muset ukončit svou činnost možná až tisíce živnostníků,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz vysokoškolský pedagog a ekonomický expert hnutí Trikolóra Miroslav Ševčík. Celosvětově nás před ekonomickou krizí prý už nikdo neuchrání. Ševčík navrhuje, abychom zasaženým krizí pomohli formou daňových úlev. Rozhovořil se i ohledně konání Evropské unie v současné krizi. „Dost už bylo Bruselu,“ zaznělo. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová je pak podle ekonoma „úplně, ale úplně mimo mísu“.

Foto: Daniela Černá
Popisek: Miroslav Ševčík, vysokoškolský pedagog a ekonomický expert hnutí Trikolórareklama

Padají akciové trhy po celém světě, Německo a USA připravují gigantické a doposud nevídané balíčky pomoci pro své ekonomiky. Vstupujeme s koronavirem do nové světové ekonomické krize?

První krok do celosvětové ekonomické krize jsme již učinili. Technicky o krizi můžeme hovořit, až když dvě po sobě jdoucí čtvrtletí dojde k záporným hodnotám ve vývoji reálného hrubého domácího produktu. Oficiálně se o této skutečnosti dozvíme nejdříve v srpnu, ale spíše až v září letošního roku. Celosvětově nás však před touto situací už nemůže uchránit nikdo.

Nehroutí se ale jen akcie, v posledních dnech padají na hodnotě i cenné kovy, komodity jako ropa nebo například kryptoměny. Zachvátila tedy investory hromadně panika?

Investory zachvátila nejen panika, ale mnohdy i bezradnost. Mnozí se aspoň po určitou dobu nebudou schopni orientovat, do čeho své případné volné prostředky uložit. Proto dochází k obrovským cenovým výkyvům na jednotlivých trzích. Tato situace se začne uklidňovat postupně, až se jednotlivé subjekty působící na dílčích trzích adaptují na nově vzniklou situaci.

Některé státy už přistoupily k ekonomickým intervencím včetně Číny. Ekonom Lukáš Kovanda ale varuje, že čínská ekonomika vlivem koronaviru za poslední čtvrtletí meziročně poklesla o 8 %. Znamená to tedy, že opatření centrálních bank nezabírají? A můžeme propad výkonu s jistotou očekávat i v Evropě?

Dá se předpokládat, že čínská ekonomika bude první, která se bude postupně mátořit z obrovského poklesu. Jsme svědky již nyní prvních náznaků oživení. Není to mnohými adorovaný Západ, který si je schopen v této složité situaci pomoci. Jsou to právě tyto „mocnosti“, které se mnohdy s prosíkem obracejí na Čínu, aby jim pomohla v prekérní situaci se zásobováním nezbytného materiálu, zvláště pak zdravotnického, za pomoci kterého chtějí překonat nebezpečnou pandemii. Někdo může namítnout, že tato pandemie vznikla právě v Číně. Někdo může říct, bůhví jak to vlastně bylo. Ale právě v tomto čase má dostatečné výrobní kapacity potřebného zboží právě Čína. Nesmíme však zapomenout, že jak šel čas, tak i my jsme se snažili Číně pomoci.

Opatření centrálních bank mohou nepříznivou situaci jen zmírnit, a to za vysokou a neadekvátní cenu budoucího masivního zvýšení zadlužení. Ať už k tomu použijí kvantitativní uvolňování peněz nebo přímo nákup státních dluhopisů. To bylo mimochodem donedávna učebnicové tabu pro centrální banky. V tomto kontextu je nutné konstatovat, že centrální banky se nejméně v poslední dekádě chovají naprosto nezodpovědně, zvláště pak v souvislosti právě s kvantitativním uvolňováním peněz a se zaváděním záporných základních úrokových sazeb. V čele této „pirátsko-bukanýrské bandy“ stojí Evropská centrální banka.

Propad ekonomiky do záporných hodnot měřeno hrubým domácím produktem postihne naprostou většinu evropských zemí. Je to částečně i cena za čím dál více se prohlubující globalizaci světové ekonomiky.

Na co se mají Češi připravit? Někteří experti hovoří o tom, že určitá omezení se nás mohou týkat třeba až do podzimu. Pokud bude ekonomika nadále trpět, je reálné, že se bude ve větší míře propouštět?

Dopady na české domácnosti budou nerovnoměrné. V některých odvětvích bude docházet k postupnému propouštění. Bohužel se však dočkáme i smutných příběhů, kdy budou muset ukončit svou činnost možná až tisíce živnostníků. Proto je nutné přijmout řadu opatření, která by mohla zmírnit nepříznivé ekonomické dopady právě na tuto skupinu obyvatelstva. Návrat před koronavirový stav bude trvat možná i více než 20 měsíců.

A co má být dalším krokem vlády s cílem vyhnout se propadu ekonomiky? Mají přijít daňové úlevy, nebo nějaká systematická finanční podpora ohroženým skupinám, například podnikatelům, kteří tvoří pracovní místa? Jaká opatření a v jakých oblastech byste doporučoval?

Tak například v daňové oblasti bych doporučoval zrušení daně z příjmu fyzických osob placené poplatníky (sdílená daň), a to následovně:

  • zrušit povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob podle paragrafu 7, zákona o daních z příjmu, č. 586/1992 Sb., za rok 2019
  • v návaznosti na to zrušit placení případných záloh pro živnostníky za rok 2020

Dopad na státní rozpočet se dá odhadovat ve výši celkového plánovaného příjmu pro rok 2020, tj. cca 6,5 mld. Kč minus 0,89 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 5,61 mld. Kč. Dopad na ostatní součásti veřejných rozpočtů se dá odhadovat ve výši celkového příjmu pro rok 2020, tj. 8 mld. Kč minus 1,09 mld. Kč, které již za leden a únor byly vybrány, tedy 6,91 mld. Kč. Obdobné opatření přijmout i pro rok 2021. Očekávaný dopad na veřejné rozpočty v roce 2021 cca 8 mld. Kč.

Dále bych doporučoval:

  • snížit sníženou sazbu DPH z 15 % na 10 % k okamžiku účinnosti novely zákona o DPH č. 235/2004 Sb., nejméně do konce roku 2021. Očekávaný dopad pro rok 2021 20–25 mld. Kč.
  • zrušit doplatek daně z příjmu právnických osob již za rok 2019 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
  • zrušit zálohy na daň z příjmu právnických osob nejméně pro zdaňovací období roku 2020 u společností do ročního obratu 10 mil. Kč
  • zkrátit dobu na vrácení DPH ze současných 30 dnů na 10 dnů s okamžitou platností, nejméně do konce roku 2020 (stát nemá důvod zadržovat peníze podnikatelů, kteří je nezbytně potřebují pro svou činnost, a to obzvláště v době, kdy se jim razantně snížily příjmy).
  • zachovat dobu na vrácení DPH v současné délce 30 dnů pro rok 2021 i další roky
  • zvýšit možnost daňových odpisů u první skupiny (odpisy na 3 roky), u druhé skupiny (odpisy na 5 let), tím je zkrátíme u obou skupin o jeden rok, a tím zůstane více finančních prostředků podnikatelům

U OSVČ bych zrušil platby sociálního a zdravotního pojištění na dobu šesti měsíců pro subjekty, které se dostanou do druhotné platební neschopnosti.

Ošetřovné doporučuji vyplácet po celou dobu nouzového stavu ve výši nejméně 60 % mzdy zaměstnancům, i OSVČ, přičemž pro obě skupiny by ošetřovné měl hradit stát.

Doporučil bych zrušení zavedení třetí a čtvrté vlny EET ve zkráceném legislativním řízení.

Dále doporučuji zrušit platby emisních povolenek pro subjekty, které měly dosud tuto povinnost, a to do konce roku 2021. Tím se zastaví případný růst cen energií a toto opatření může vést naopak ke snížení cen pro konečného spotřebitele.

ČNB pro mě zcela nepochopitelně dne 6. 2. 2020, kdy už bylo pro mnohé jasné, jaký ekonomický průšvih se na nás řítí, zvýšila základní úrokové sazby. Asi se řídila nějakými svými pochybnými modely a někteří členové bankovní rady nepoužili zdravý selský rozum a přehlasovali, byť těsně, ty, kteří mají alespoň nějakou intuici a jsou schopni správně vyhodnocovat reálnou ekonomickou situaci. Jsem rád, že většina členů bankovní rady asi prozřela, poučila se z krizového vývoje a snížila úrokové sazby. Myslím si, že je prostor pro jejich další snížení ještě do konce března 2020.

Jak s odstupem několika dnů hodnotíte rozhodnutí Babišovy vlády o celostátní karanténě? Někteří mu nadávali, že k omezení pohybu a k uzavření hranic sáhl příliš brzy.

Vláda o karanténě rozhodla správně. Možná její zavedení mohlo přijít i o něco dříve. Její nedodržování by se mělo sankcionovat.

A jak zhodnotit celkový přístup vlády k dosavadnímu řešení pandemie? Mnozí Babišově kabinetu vyčítají i to, že nedokázal včas sehnat roušky a respirátory, jenže stejný problém mají prakticky všechny evropské země.

Jsem rád, že ČR i Slovensko patří mezi země, které ve snaze chránit své obyvatelstvo nepodléhají bruselskému establishmentu a jejich nekompetentním návrhům a přihlouplým prohlášením. V tomto ohledu se zvláště pak vyznamenala Ursula von der Leyenová, Angela Merkelová, ale i Emmanuel Macron. Celkově bych výkon naší vlády hodnotil jako velmi dobrý.

Nevím, jestli roušky a respirátory má zabezpečovat předseda vlády. Přece každá nemocnice má svého ředitele, případně manažera. Především management by se měl postarat o zabezpečení zdravotních pomůcek. Je zajímavé, že některé nemocnice mají zásoby tohoto materiálu nejenom na jednotlivé dny, ale i na delší období. Jsou však i takoví ředitelé nemocnic, kteří teď nejvíce křičí především ve veřejnoprávní televizi a svou neschopnost zabezpečit nezbytný materiál svádějí na předsedu vlády. Myslím si, že v oblasti roušek a respirátorů se situace částečně uklidní během pár dnů. Objevit se mohou však problémy například s nedostatkem dýchacích přístrojů pro pacienty s nejtěžším průběhem onemocnění. I proto, aby těchto pacientů bylo co nejméně, je zapotřebí, aby každý jednotlivec byl co nejzodpovědnější při dodržování osobní hygieny a všech dalších nařízení.

Angela Merkelová je pod palbou kritiky ze střední Evropy. Německo totiž zabavilo dodávky zdravotnického materiálu pro Rakousko a Švýcarsko, podobné zprávy jdou i ze Slovenska. Jak to je tedy s tou soudržností Evropské unie, když si některé státy navzájem zabavují ochranné pomůcky? A co říci na fakt, že každá země přistupuje k řešení pandemie zcela odlišně?

Evropská unie v této oblasti naprosto selhala. Některé země se chovaly sobecky, opatření vyhlašují s velkým zpožděním. Lze se domnívat, že třeba Itálie, Francie a Rakousko chtěly co nejdéle prodloužit lyžařskou sezónu a opatření o karanténě či uzavření středisek přijaly až velmi pozdě. V podstatě se dá říci, že pandemii na území České republiky zavlekli především „dovolenkáři“ ze svých lyžovaček.

Čeká nás vlivem této pandemie opětovná a intenzivnější diskuse o budoucnosti Evropské unie?

Doufám, že ano. Musím konstatovat, že dost už bylo Bruselu. Ursula von der Leyenová se ukázala jako zcela nekompetentní osoba. Ta by snad se svým rozhledem a organizačními schopnostmi nebyla schopna dělat ani ředitelku vesnické lesní mateřské školky. Je nutné zcela odmítnout jí prosazované „klimatické náboženství“, a já bych řekl, až šílenství. Je potřeba navrátit většinu legislativního procesu zpět na národní státy. V případě nepohody nám žádný byrokrat z Evropské unie nepomůže. Krátkodobě je nutné, aby si jednotlivé státy rozhodovaly, do jakých projektů půjdou finance z fondů Evropské unie. Nesmíme přitom zapomenout, že z velké části jsou to vlastně naše peníze, které do Bruselu posíláme, tak si o jejich užití také rozhodujme. A nerealizujme žádné přiblblé projekty a programy, které si zrovna usmyslí vypsat nějaký subalterní úředník Evropské unie, který třeba ani v České republice nikdy nebyl. O užití těchto peněz určitě lépe rozhodne kompetentní instituce v České republice než anonymní byrokratická struktura Bruselu. Úplně nejlépe by o těchto penězích však rozhodoval samotný daňový poplatník. Ale to je zase již jiná story.

Co si tedy máme vzít z faktu, že některé členské státy včetně České republiky si vůbec nic nedělají z pokárání, kterého se jim kvůli rychlému uzavírání hranic a dopravy dostalo od šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové?

Na tento dotaz jsem v podstatě odpověděl již dříve. Ursula von der Leyenová je úplně, ale úplně mimo mísu. Z jejích prohlášení si opravdu nemusejí nic dělat nejenom politici, ale žádný občan České republiky.

Klus je flus

My obyčejné ženy zpěvákovi Tomáši Klusovï
Kdo jsou ti voliči Zemana, ptá se nějaký Klus – jsme lidé, Klusi!

Odpověď obyčejné ženy, co celý život pracovala a psala o tom, jak by mělo být a co je podle ní špatně. 

Pane Klusi, 
to, že jste veřejně známá osobnost neznamená, že se nás můžete ptát takhle 
arogantním způsobem. Uvědomte si laskavě, že nebýt nás nejste nic a nikdo. 
Píšete o tom, že byste rád s hovořil s lidmi co volí Zemana, ale žádného 
neznáte. Vaše škoda, protože Zemana volí obyčejní lidé, co živí celou tu 
vaši kavárnu, všechny komedianty, politiky a nemakačenka. 

To je ale novina co? To jste nevěděl? Vy máte lidi bavit, těšit je v jejich 
dobré i špatné náladě a nesrat je pitomostmi typu, neznám voliče Zemana.

Z toho vyplývá jen jedno. Neznáte ani svoje posluchače. Tak mi řekněte pro 
koho vlastně zpíváte a hrajete? Pro nás asi ne a já doufám, že obyčejní lidé 
vám to dají pořádně sežrat, protože bez našich peněz si nevyděláte ani na 
slanou vodu. Taková je pravda. 

Ptáte se jako pravý kavárník na to, jestli jsme všichni, i se Zemanem, 
napojeni na Rusko. I kdyby, tak po tom vám nic není, ale přesto odpovím. 
Napojen není nikdo z obyčejných lidí, ale jedno je pravda. Nebojíme se 
Ruska, ale USA a EU. To je pro vás asi novinka že? Už jste viděl kolik má 
USA základen po celém světě a kolik jich má Rusko? Doporučuji doplnit 
znalosti a potom nebudete žvanit hlouposti a zesměšňovat se před svými
posluchači. 

Nikdo z obyčejných lidí nikdy nebude stát při někom, kdo vítá ekonomické 
migranty, protože nic jiného tito mladí lidé nejsou. 

Nikdo z obyčejných lidí nikdy nebude stát při někom, kdo vítá ekonomické 
migranty, protože muslimové nikdy nepřijmou naše zvyky ani naši víru. 

Nikdo z obyčejných lidí nikdy nebude stát při někom, kdo vítá ekonomickémigranty, pro které jsou ženy jen vagíny na rození dětí a pak si s nimi
mohou dělat co chtějí.

Nikdo z obyčejných lidí nikdy nebude stát při někom, kdo vítá ekonomické
migranty, co znásilňují, týrají a zabíjejí zvířata jen pro vlastní krvavé
potěšení.

Nikdo z obyčejných lidí nikdy nebude stát při někom, KDO NERESPEKTUJE VŮLI
VĚTŠINY NÁRODA.

Tak už víte proč volíme Zemana a nemáme rádi kavárnu? Pokud ne, nejste moc inteligentní a tak raději už nic neříkejte!

Jojo, tak to je… že by z deště pod okap?

Radomír Dolanský
 
Radomír Dolanský – Rýpavý humorista, pesimistický optimista, autor knih Z valašských putýk a Metúdovy vojenské lapályje – Z valašských putýk 2.

Chtěli jsme na Západ. To se povedlo. Tehdejší západní svobodu a demokracii socialistický tábor infikoval a dnes se potácíme v něčem, co má něco málo ze Západu, něco víc ze socialismu a stále více z diktatury orwellovského typu.
 
Po roce 89 ́ jsme byli nadšení, jak úžasně nás Západ vítá, objímá s ochotou všemožně pomoci. Dnes, po letech, je jasné, že šlo převážně o kšeft a strategické politicko-vojenské pozice. Navezli do východního bloku miliardy tun západní nadvýroby – převraty v soc. dem. bloku pomohly Západu oddálit agónii nekryté měny a zadluženosti. Následující kolaps se už bude týkat i nás.
 
V roce 1989 jsme udělali stejně hloupou chybu jako komunisté v roce 1948, když jsme prohlásili, že vše, co vymyslel předchozí režim, je špatné a musíme to zničit. Náš nový americký přítel s otevřenou náručí přijímal komunisty z vysokých postů i estébáky podobně jako po 2. světové válce nacisty, zločinec, nezločinec, protože právě tito lidé měli informace a styky, nejvzácnější platidlo kapitalismu. A v České republice se už 30 let straší pořád dokola komunisty, aby si dav nevšiml, že zde vyrostla mnohem horší mafie.
 
V kroužku dobrých známých občané polohlasně nadávali před rokem 1989, jak komunisté kradou, zedníci jezdí v pracovní době stavit jejich vily, chaty, nakupovali v Tuzexu v Esu… Po roce 1989 jsme teprve zjistili, co to znamená krást. Mezi kecy o svobodě, demokracii a spravedlnosti mizely fabriky, miliardy z bank beztrestně, nebo takřka beztrestně. To samozřejmě trvá dodnes, byť možná v omezenějším rozsahu. Načerno se vesele staví továrny, vily milionářů a politiků a vše se dodatečně povoluje. Manželé senioři však musí bez pardonů zlikvidovat načerno postavený zahradní domek. Tak jsme se konečně dočkali vytoužené spravedlnosti.
 
Justice žádá vysoké platy, aby byla neovlivnitelná, ale jak vidíme, taktéž téměř neodvolatelná. A tak existuje právo, které se rozsudek od rozsudku mění o 180°, soudní znalci vytvářejí zcela protichůdné posudky a nikomu to nepřipadá nenormální. Ať už justice vysvětluje, jak chce kauzu podnikatele Janečka, který jiný vězeň si v klídku běhá (nebo jezdí na kole) po svobodě? Který jiný vězeň by přes takovou masivní mediální kampaň zůstal, byť jen týden, na svobodě? A co exekuce ČSSD? Strana, která se tak stará o dlužníky. Který dlužník s desítkami milionů dluhů má taková privilegia jako ČSSD? Není to u obyčejných dlužníků tak, že jej napřed sedřou z kůže a teprve, když nemá nic, tak se může bránit? Takto nám funguje právo a spravedlnost 30 let po převratu.

Komentář: pán zjevně neví a nemá informace o průběhu tohoto řízení a dědicové své už dostávají, a ne všechno bylo stran požadavků pozůstalých v souladu s právem a morálkou. Ale to asi nikoho nezajímá!


Určitě jsme si nemysleli, že 30 let po pádu socialistického systému zde vyroste za peníze pracujících elitní minorita, která je hýčkána právě proto, že v drtivé většině nepracuje. To by komunisty ani ve snu nenapadlo! Vše je perfektně pojištěné, aby nikdo nezískal důkazy. Ačkoliv statistiky existují na všechno, na úřadech práce je zakázáno uvádět etnikum. Takže sice můžete tvrdit, že většina nepracuje, ale pohybujete se na tenkém ledě, protože, i když je důkazní břemeno na státu, není jak dokázat, sic evidentní, pravdu. Stát se svými pohůnky z médií prohlásil útržky poštovních poukázek sociální pomoci ve výši přes 30.000 Kč za hoax kolující po internetu, takže kdo to i nadále tvrdí, lže. Na zaměstnance pošty se odvolat nemůžete, protože jsou vázáni mlčenlivostí. A kdo na věci upozorňuje, nosí cejch nácka, xenofoba, rasisty a dalších nesmyslů žvanilů z politiky, médií a neziskovek, kterých se na etnickém uměle vyvolaném problému velmi dobře živí hned několik desítek.
 
Že má západní „demokracie“ pro nás jiná pravidla, jsme zjistili záhy po vstupu do EU a Schengenského prostoru. Například celých 30 let trvající několikanásobné rozdíly v dotačním systému zemědělství. Nazývali nás kolegy, plácali po ramenou stejně jako naivku s krátkými nohavicemi, který jim daroval východní zbrojní trhy (kdo by mu pak neuplácal bustu v Kongresu USA), ale nesměli jsme na Západě pracovat.
 
Třicet let demokracie a svobody nám zdevastovalo soběstačnost v potravinové výrobě. Výrobní prostředky u nás vlastnil dříve stát, dnes téměř vše vlastní cizinci a veškeré zisky a dividendy odcházejí do zahraničí. S tím, co posíláme do EU, mnohem více ztrácíme, než dostáváme na něčem tak typicky socialistickém – dotacích. Po třiceti letech se pokrytecky chlubíme německou firmou Škoda. Pyšníme se světoznámým japonským pivem z Plzně nebo japonsky hořkým z Moravy. Hynek Čermák se dme patriotismem nad kanadsko-americkým pivem. Možná více než 70% bývalého českého průmyslu patří dnes Němcům a dalším „spojencům“, včetně strategické výroby. Hlupáci prodali i to nejcennější – pitnou vodu a zničený řad si nechali. Dnes ji horko těžko za nemalé miliony města kupují zpět. Dokonce jsme prodali i státní zlatý poklad, který přežil od císaře pána, za pár bezcenných papírů nekrytých zlatem. Zbavili jsme se všeho, co přežilo i komunisty. To znamená, že jsme horší a hloupější než oni.
 
I těm nejhorším fanatikům neziskovek, které živí jednotlivé státy, říkají mainstreamová média aktivisté. O lidech, kteří žádají, aby se používal rozum a základní evropské hodnoty, se mluví jako o extremistech, rasistech, xenofobech, kteří mají nesmyslné požadavky. Spousta médií a politických neziskovek na obou stranách barikády je financována penězi ze zahraničí. Než vznikla lež nazývaná politická korektnost, říkalo se takovým lidem kolaboranti a to plným právem. Dnes jsou politickými předáky oslavováni. Tedy pokud nestraní Rusku, není-liž pravda?
 
Psychicky nemocná dospívající dívka se stala loutkou fanatiků zelené lobby. V OSN do očí říká politikům, že jsou hloupí, oni kývou hlavami a nadšeně tleskají (někdy může mít i Greta pravdu). Ve Švédsku nikdo neřeší její záškoláctví a ve vedlejším Norsku kradou děti rodičům za pohlavek. Ulicemi prochází zmanipulované davy řvoucí proti fosilním palivům, proti jádru. Ale drtivá většina používá auta, používá elektřinu a na talíři má jídlo, které by neměli, kdyby byla půda zastavěna solárními panely a elektrická energie na příděl, protože by nebylo dost pro všechny. Tyto zelené manipulace opět vytvářejí nové penězovody a další miliardy mizí z rozpočtů zemí i EU.
 
Kdo by si pomyslel, že třicet let po snaze o svobodu a demokracii budou mainstreamová média psát a vysílat úplně stejně jako Rudé právo a Československá televize v 70. a 80. letech. Tehdy se dennodenně objevovaly nenávistné zprávy proti Spojeným státům a jejich evropským nohsledům. Dnes, takřka stejnými slovy, média dennodenně vedou nenávistnou kampaň proti Rusku. Stačí porovnat veřejně přístupné dokumenty. Odpustili jsme Německu porobu, vraždění, odsun z pohraničí, plán na likvidaci Slovanů. Dnes jsme takřka jejich spolkovou zemí (vyjma životní úrovně a rovnosti postavení) a za minulostí jsme udělali tak tlustou čáru, že naši politici jezdí na setkání těch, jejichž předci vyhnali Čechy ze Sudet a tak strašlivě se stydí, že jsme jim to v roce 1945 vrátili i s úroky. Ale za mnohem menší utrpení od Sovětského svazu vedeme nenávistnou kampaň proti Rusku a o 21. srpnu 1968 se v médiích píše už celoročně. Nenávidíme pro okupaci Rusko, ale jsme jako členové NATO přinejmenším spoluviníky napadání svrchovaných států ostatními členy NATO, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie, dnes třeba Turecko. Takže co na jedněch kritizujeme, u druhých nanejvýš s výtkou (a to až po schválení EU) mlčky přecházíme. Historie se přepisuje urputněji než v 50. letech minulého století. Samozřejmě vše velmi podporováno našimi novými přáteli, na které socialistický tisk ještě před třiceti lety plival. Podlézali jsme Moskvě, teď to samé děláme ve Washingtonu a Bruselu.
 
Jako celek jsme jedním z nejtolerantnějších národů na světě, co se týká sexuálních odchylek (i když toto označení asi způsobí řadě těch, co to mají v hlavě jinak nastavené, ukrutné utrpení). Dnes životy většiny, za vydatné pomoci pomýlených politiků, diriguje stále více se rozšiřující společenství písmen (LGBT) a někdy se dá říci, že taky osoby, které by spíše patřily do psychiatrické léčebny. Přes tři tisíce milionů let (3 000 000 000) zde existuje svět o dvou pohlavích. Pak se sejde v Bundestagu parta politiků, většina zvedne ruce a vznikne třetí pohlaví a tím i třetí záchodky. Vznikla zvrácená gender politika, která je nebezpečnější než celý socialistický tábor dohromady. Vznikla opět jen z křiku neziskovek a pomatených nápadů. Tyto perfektně státem živené neziskovky s úžasnými zisky přikazují (a stát jako osel kývá), aby si ve školkách chlapci hráli s panenkami, holky s auty, aby panenky byly černé, aby rodiče byli bezpohlavní stvůry číslo 1 a 2. Vymýšlejí se zvrácenosti typu, že Oscary vyhrávají pouze bílí herci (nikoliv ti dobří, bez ohledu na barvu kůže), tupé návrhy na jeho přejmenování, ze státních znaků se lvům odstraňují pohlavní orgány, takže jsou zde zástupy eunuchů. V muzeích je málo vycpaných samic. V USA soutěži s ženami chlap cyklista, který si prostě myslí, že je žena a vesele vyhrává. Ale Caster Semenyovou svět pronásleduje, protože se narodila s vyšší hladinou testosteronu! Co se stane, až se někdo bude cítit jako lev a vrhne se na kolemjdoucí? Bude souzen za napadení nebo litován? Vůči těmto hnusům by měla být plná náměstí protestujících…
 
Stát nás den ode dne více nutí k tomu, co nemáme a máme číst. Už to chce dokonce vnucovat dětem prostřednictvím Člověka v tísni ve školách. Už ani korunu na Člověka v tísni, který mezinárodně již dávno není apolitickou neziskovkou! Stát rozhoduje, co jsou lži, dnes nazývané fake news, ale přitom stále častěji jsou při lživých zprávách přistižena právě mainstreamová média. Za 30 let jsme se nenaučili uznávat právo na odlišný názor až tak, že by někteří byli schopni lynčovat v zájmu svého jedině správného demokratického názoru, jak nám předvádí náměstí. A to už vůbec nemluvě o presumpci neviny. Svoboda je i o tom, že si budeme číst, co chceme, ať je to lež, ideologická kampaň, cokoliv. A tato svoboda v České republice i v Evropě a západním světě končí. Zde jsme úspěšně na cestě k orwellovské diktatuře.
 
Stát, kde se politici před třiceti lety dušovali, že zastupování lidu bude čiré jako křišťál, vymyslel již 10 let po převratu tzv. náhubkový zákon. Poskytování informací je stále více omezováno. Úředník se stal přinejmenším stejným pánem nad našimi osudy jako za socialismu, nikoliv služebníkem a rádcem. A takto by se dalo pokračovat dlouho a dlouho…
 
Nežijeme v demokracii, pokud si lžeme do očí a říkáme tomu politická korektnost. Nežijeme v demokracii se svobodou slova, pokud jsou nám cenzurovány názory, které se nelíbí druhým a pokud je nám vnucováno, co máme číst. Cenzurováno opět úředníky jako za komunistů, ale taky vynucenou autocenzurou a kolaborantskými neziskovkami. Nežijeme v demokracii, je-li právo jedince nebo skupiny povyšováno nad právo většiny. Nežijeme v demokracii, je-li možné odsoudit člověka bez soudu, ať už tak činí vyvolaná nenávist na náměstích a v politice nebo zapšklost a závist, kdy stačí pro zničení osoby ukázat mnohdy anonymně prstem, jak se děje především v anglosaských zemích. Nežijeme v demokracii, pokud je právo ilegálního narušitele hranic povyšováno nad práva původních obyvatel. Nežijeme v demokracii, jsou-li vraždy, násilí a teror na domácím obyvatelstvu páchané přistěhovalci neustále omlouvány jako něco zcela výjimečného. Nežijeme v demokracii, když omezujeme vlastní křesťanské zvyky kvůli těm, kteří ve svých zemích křesťany pronásledují. Nežijeme v demokracii, když se o Vánocích musíme procházet mezi betonovými kvádry. V takovém případě nás na konci cesty čeká zase jenom válka a zmar.
 
Radomír Dolanský
 

Ten ví o čem mluví

Začíná se lámat chleba a některým politikům teče do bot. Sluníčkáři zarytě mlčí a tváří se, že inženýři a doktoři na hranicích s Řeckem tu nejsou. Jenže média jsou teď silně pozadu, protože nestíhají vše falšovat a tutlat. Všemožně se hledá zástupné téma, kterým je dnes všudypřítomný koronavirus a mezitím se naprosto mění politická struktura světa.
Je obrovská otázka co bude na konci těchto událostí a bylo by dobré si už teď uvědomit, že se nám nevyhnou. A že to vůbec nebude otázka nějakých peněz, protože svět na konci tohoto roku bude naprosto jiný, než jaký ho známe. Ano, chtěl jsem na to ve své prognóze na začátku roku upozornit, ale ani mě se nezdálo, že by nastal tak zásadní zlom.Lidé stále píšou v trajektorii minulosti, i když přítomnost se mění doslova z hodiny na hodinu. Jedna strana moci je velmi efektivně odstraňována a za ní už se připravuje nová garda. Politikům by mělo pozvolna docházet, že jediná síla, schopná je udržet u moci, je jejich vlastní národ, protože ta nadnárodní je v přímém přenosu demontována. To si zjevně začínají uvědomovat i takové kreatury jako Merkelová a její sen o velkoněmecké říši, budované ve spojenectví s Erdoganem, spěje ke svému nešťastnému konci. Tentokrát opět za přispění Ruska. To už musí být fakt na psychiatrickou léčebnu.
Co nás čeká nikdo neví, protože když se kácí les, létají třísky a banda kokotů se ze všech sil stále snaží rozbít naše vztahy jak s Ruskem, tak i Čínou, které jediné jsou v tomto čase schopné situaci díky prostředkům stabilizovat. Nikdo jiný toho není schopen a je velká otázka, kdy to i našim lidem dojde a uvědomí si, co se dnes ve světě děje. Ne, vůbec to není koronavirus, co změní náš svět. Je to dění, které se právě teď na pozadí mediální kampaně odehrává a které, díky oficiálním médiím, zůstává skryto.

To málo, co se dozvídáme z neveřejných kanálů, nestačí celé dění ani zdaleka pokrýt a tak stále přetrvává informační vákuum. Ne, koronavirus nás nezabije, ale to neznamená, že bez něj, se nebude dít vůbec nic. Právě naopak.
10.3.2020Takže co vlastně víme? Zhruba před měsícem vypukla panika kolem koronaviru. Už i v ČR se zavírají školy, omezuje shromažďování a další opatření. Což je divné, pokud si uvědomíme, že onemocnění se tak snadno šíří díky absenci protilátek v našem organismu a jako vždy proběhne epidemie, na jejímž konci bude většina lidí proti této nákaze odolných. Není třeba dělat vůbec nic, protože i na zcela běžnou chřipku zemřelo od začátku roku několik desítek lidí. Prostě tomu nejde nijak zabránit.Následky jsou celkem rozsáhlé, protože lidí přestávají cestovat, snižuje se objem obchodní výměny a přirozeně na to doplácí především firmy, které podnikají s čínským zbožím. Už během prvních týdnů spadly akcie mnoha firem na minimální hodnotu a Čína jak víme, je začala skupovat. Tím se podíl vlastnictví těchto firem přesunul do Číny a tak je tak majoritním vlastníkem všech svých firem, a těch, které na jejím území podnikají. Tím dostala veškerý zisk pod svou vlastní kontrolu. To ani zdaleka nevypadá jako náhoda.
A co přichází pak? Rusko se rozhoduje, že neprodlouží dohodu o omezení těžby ropy států OPEC. To je naprosto zásadní krok, protože zvýhodňuje firmy, které těží levnou ropu z pozemních vrtů. Saudská Arábie v reakci na to snižuje cenu ropy o třicet procent a zvyšuje objem těžby, stejně jako Rusko. Všechna ostatní ropa, ať už z břidlice, nebo podmořské těžby se stává příliš drahou s nulovým ziskem. A to je v podstatě veškerá ropa z USA. K tomu, jak víme, je těsně před dokončením Nord Stream 2 a to přesto že se Amerika ze všech sil snažila jeho dokončení blokovat, tím že Allseas Group, která pokládala potrubí na dno, z projektu kvůli americkým sankcím vycouvala.Pokud uvážíme, že na hodnotě ropy je přímo závislý dolar, je nasnadě, že jej Amerika nebude mít čím dotovat a jeho hodnota se začne propadat a spolu s ním jak hodnota zboží, tak i firem které je vyrábí. Plyn bude proudit pozemní cestou a stane se pro Evropu jak dostupnější, tak i levnější. To vše se děje krok za krokem a rozhodně to není žádná náhoda. Existuje vícero závěrů k těmto událostem, ale všechny směřují k demontáži současné moci.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU
Některé věci jsou snad srozumitelné. Vše se nemusí vysvětlovat. Čína dělá to, co se jen nedávno odehrávalo v bankovním sektoru. Firmy s dostatečně velkým státním podílem bude dotovat, stejně jako se dotovaly banky, které měly krizi přežít. Ostatní, většinou malé a středně velké firmy, provozované ze zahraničí likviduje. Nechává je hysterií kolem koronaviru padnout. Logicky se jí bude pro restart hodit levný benzín z Ruska a to nepřistupuje na další kartelovou dohodu, navíc bude s ropou obchodovat už bez dolaru a to je vlastně ten největší útok na americkou ekonomiku.
Ono se to dá říci tak, že někdo rozehrál hru, do které se USA nechaly ochotně vtáhnout, a teď tu hru používá, aby je dostal pryč nejen z ekonomiky, ale sebral jim vliv na světové dění. Všechny události, které dnes vidíme, tomu nasvědčují. Čína má tak obrovské rezervy, že ji několik měsíců stagnace nepoloží a Rusko, díky sankcím, není orientováno na západ. To krizi ustojí taky. K tomu připočtěme, že jak Rusko, tak Čína, už několik měsíců silně navyšují zlaté rezervy a pokud by mělo dojít k obnovení zlatého standardu, právě teď se k tomu vytváří ideální příležitost. Jo, pro nás to znamená, že píča, co prodala za pár šupů zlaté rezervy, by měla viset.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU12.3.2020Dobře no. USA zakazuje na třicet dní cestování z EU, nikoliv však z Anglie. Evropa prý nepostupuje proti koronaviru dost rychle. Lépe řečeno nedělá vůbec nic, jak už zaznělo z mnoha míst. Omezuje se pouze na konstatování, kolik lidí bude nakaženo a že je to špatné. To tak bývá, když svět řídí samozvaná banda idiotů. Přesto bych rád věděl, jak razantně postupuje Anglie, že se jí zákaz netýká? Že by proto, že už není v EU?
Na cosi se tu díváme, ale netušíme na co. Všude slyšíme, jak se srocují vojska NATO na útok proti Rusku, ale z nějakého důvodu zůstávají v Německu. To se jim bude na Rusko útočit dost blbě. Do toho přichází prohlášení Merkel, že bude nakaženo až 70% Němců a to přesto, že jim Čína sama nabízí pomoc i způsob, jak šíření viru zastavit. Jenže se tu ve skutečnosti ničemu bránit nechce. Proč?
To se dozvídáme právě teď. USA uzavírá hranice a to nejspíše v reakci na rozhodnutí Ruska, nepokračovat v dohodách o omezení těžby ropy a plynu. Tedy přejít na ceny, které odpovídají reálné hodnotě a nikoliv postavené na dominanci dolaru. Dá se očekávat, že následkem toho se dolar počne hroutit a v obchodních kruzích vypukne panika. EU na to není ani trochu připravena, protože nikdy nebyla homogenním útvarem, ačkoliv se jí Německo a Francie snažilo utopit v levicovém ráji pod taktovkou LGBT a islámu. Aby Amerika obstála, bude muset přejít na novou měnu a starou nechat padnout. Počítá se s tím? Patrně ano.Vojska v Německu zajišťují, že někoho nenapadne si chtít vyřizovat účty a zneužít situace k rozdávání vlastních karet. A média jsou plná koronaviru. Nic o tom, co se děje na politické scéně.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKUNa současnou situaci se můžeme podívat ještě jinak. A to tak, že Merkelová neplácla nesmysl, ale že ví naprosto přesně, co říká. Pokud připustíme, že jí kdosi vodí na provázku jako loutku a ona není nic víc, než hlásná trouba někoho, kdo jí ovládá, věci se ukazují v naprosto jiném světle.
Takže Merkelová náhodou vypustí podivnou hlášku o nákaze, která má však také náhodou obrovský vliv na ekonomiku a obchodování na burze. Ano, je to tak, následuje okamžitý propad a zděšení.Druhý kdo nás zajímá, je Řecko, ačkoliv nemá přímou souvislost s Covid-19. Už dlouhodobě, díky politice EU, představuje nejslabší článek ekonomiky tohoto útvaru a naprostou náhodou, právě sem žene Erdogan hordy teroristů převlečených za utečence. To způsobuje, že bez pomoci, a nemluvíme o několika policistech, tato země finančně vykrvácí.
Třetím je Itálie, druhý nejslabší článek v EU, která následuje hned za Řeckem a právě tady řádí Covid-19 jako černá ruka. Skoro to vypadá, že nejde o žádnou náhodnou nákazu, ale že jej tu někdo záměrně šíří. A nejsilnější ekonomika EU oznamuje, že očekává, že bude téměř celá nemocí napadena.I bez jakýchkoliv znalostí nám musí dojít, že Itálie díky viru dokáže odstartovat dominový efekt, který zasáhne celou EU a že tu v nejbližších několika týdnech nebude nikdo, kdo by byl schopen řetězovou reakci zastavit, protože celá eurozóna bude v troskách.
Čtvrtá náhoda je USA, které na měsíc zastavují cestování z eurozóny. Proč? Kvůli nákaze, nebo kvůli strachu z rozsáhlé migrace?
Za páté tu máme naprosto náhodně jedno z největších cvičení NATO.
A šestá náhoda je odstoupení Ruska od dohod OPEC a zázračné zastavení nákazy v Číně, které však také zcela náhodou, vyvolalo propad všech burz na světě.
To je nám najednou tolik náhod, až si člověk říká, jestli se náhodou něco opravdu vážného neděje.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU
Jo já vím, ono není tak úplně jasné o co jde a současné dění budí velmi mnoho otázek, které si žádají odpovědi. Proto se na chvilku věnuji politice, i když mám rozpracováno velké duchovní téma, které je také důležité.Je dobré si všimnout, že epidemie začala v Číně, ale ta se s ní až zázračně vypořádala. A co je ještě zajímavější, okamžitě nabídla svou pomoc ostatním zemím, jak co se týká zdravotního personálu, tak i materiálu. Podle všeho se virus začal šířit už na podzim loňského roku, ale nějakou dobu trvalo, než vyvolal pozornost díky počtu nakažených. Tady můžeme hodiny spekulovat o tom, jestli jde o náhodu nebo proces, který byl od prvního dne pod kontrolou. Čína není cílová destinace, které se mají události dotknout. Je přitom zajímavé, že se jim podařilo nákazu udržet v jednom místě, a přesto už tehdy měla naprosto zásadní vliv na ekonomiku celého světa. To však byla jen předzvěst všech následujících událostí.
Zcela záměrně byla od prvního dne vyhlášení pandemie, šířena panika v Evropě, jako kdyby od počátku někdo věděl, k čemu má dojít a potřeboval jednotlivé země od sebe izolovat. Přirozeně v tom hraje svou roli ekonomika. Ale nikoliv ta evropská, ale americká. K tomu potřebujeme pochopit události kolem ISIL.
Dohoda o omezení těžby států OPEC, které se donedávna účastnilo i Rusko, sloužila k udržení obchodovatelnosti v dolarech. Všechny státy svého času nakupovaly a prodávaly v této měně a to jak ropu a plyn, tak i zboží, a to především zbraně. Jak USA, tak například Saudská Arábie potřebovali, aby se dolar udržel na konkurenceschopné úrovni. Bohužel Amerika nemá dostatečné zdroje a její těžba je velmi drahá a to byl také důvod oné dohody, která byla pro některé státy velmi výhodná.
Dovolovala například Saudům nakupovat zbraně a prodávat všude tam, kde bylo potřeba vyvolat konflikt. Jenže k udržení hodnoty dolaru neměla Amerika dost ropy a plynu, to byl důvod, proč byl spuštěn celý projekt barevných revolucí. Spadla sem i Ukrajina, přes níž jde transit z Ruska a proto Amerika tak silně blokovala Nordstream 2. A přesně z toho důvodu byl vytvořen ISIL, tedy Islámský stát. Ten byl financován přes SA, Turecko a jak se ví, tak jeho velení sestávalo z elitních velitelů pocházejících především z Ameriky.Ať už se jednalo o ropu z Iráku nebo Sýrie, šlo právě o ni a na rozkrádání se podílela celá EU včetně Německa. Co se ale neví, že tato ropa, která putovala do Turecka a odtud dál do světa, se jako zázrakem měnila na břidlicovou ropu z USA. Prodávala se sice pod úrovní běžných cen, ale nikoliv jako arabská, ale americká ropa. Hodnotu dolaru se díky ní dařilo udržet a všem zúčastněným pak vesele kupčit s válkou.To vše vzalo za své, když Rusko vstoupilo do války v Sýrii a počalo likvidovat konvoje odvážející ropu. Amerika se přes Turecko sice nadále snažila udržet Islámský stát při životě, jenže proti Rusku neměla nikdy šanci uspět, pokud se celý svět neměl dozvědět, o co doopravdy běží. A tak se hrála podivná hra. Na čí straně je Černý Petr?Pokud se navrátíte o několik desetiletí zpět, uvidíte ekonomický zázrak, postavený na vývozu výroby především do Asie, kde se nacházela nejlevnější pracovní síla. To byl důvod, proč se začalo s uniemi a bezcelními zónami. A to byl důvod, proč se Čína tak snadno dostávala k nejvyspělejším technologiím ve světě. Během pár měsíců je okopírovala a rozjela vlastní výrobu. A v té době začal také přesun inteligence stejným směrem. Pěstovat si chytré lidi v Americe nebo v Evropě nemělo smysl. Školství tak vzalo za své a bylo nahrazeno výchovou konzumentů. Ono jednoduché drž hubu a nakupuj. A tak tu máme celou generaci ovcí vychovaných ke konzumu. Nic neumí, ničemu nerozumí, ale mají strach, že nebudou mít co a kde nakupovat.
Už dlouhou dobu bylo jasné, že dříve či později se Čína a Rusko domluví na vyšachování jednoho z největších škůdců na Zemi ze hry a to jsou události, kterých jsme svědky a které díky jak naší, tak americké nenažranosti, můžeme vesele připsat na vrub sami sobě. Protože podmínky pro to, co se dnes děje, jsme si vytvořili sami. Koronavirus je jen vrcholkem ledovce, který naprosto roznese světovou ekonomiku.
Nepřistoupení Ruska na dohody OPEC činí americkou ropu a plyn neprodejné a protože se zhroutila i šaškárna s Islámským státem, nemá Amerika ani možnost si ropu nakrást. Saudská Arábie, která velkoryse prodávala zbraně do všech konfliktů odehrávajících se v arabském světě, se dostala do pasti a snaží se zachránit sražením ceny ropy a zvýšením těžby. Na to, jak víme, jí Rusko odpovědělo, že to vydrží klidně po dobu šesti let, což je pro tuto zemi nepřekonatelné období a to proto, že nemá kromě ropy nic, co by mohla prodávat. Extrémně nízké ceny ropy ji během pár týdnů naprosto zlikvidují a jak víme, tak se tu mezi sebou začínají bratříčci usilovně mlátit. A to znamená, že tu Amerika přichází o hybnou páku, kterou ovládala arabský svět.Ano jistě, je tu ještě Turecko, ale to si můžu nechat na jiné povídání, nicméně je jasné, jak jsem napsal, že svět který ještě stále existuje, tu za pár měsíců nebude.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU
Ještě nějaký čas…. Stále a v tomto čase obzvlášť platí, mluviti stříbro, mlčeti zlato. Není ani trochu dobré na sebe upoutávat pozornost, když se mezi sebou perou krysy, protože jak víme, v ohrožení útočí na vše, co se nachází v jejich dosahu. A to je také důvod proč nelze psát o všem.Nejslabším článkem řetězce je vždy inteligence. Bylo jednou jedno království, kterému někdo nakukal, že jeho největším nepřítelem jsou lidé ze vzdálené země a že musí vyslat vojsko, aby tu zemi porazilo. Jenže to je armáda, kterou třeba můžete potřebovat, pokud dojde ke státnímu převratu, ve kterém budou odstraněny současné elity. Nemáte koho proti lidem nasadit a to přesto, že máte koncentrační tábory a spousty rakví pro mrtvé.Když vyšlete většinu vojska, může někdo mocný v zemi, nějaký král, v souvislosti s pandemií navíc zavřít hranice a tím omezit pohyb nežádoucích osob a začít si vyřizovat účty s těmi, kdo nechápou, o co tu vlastně celou dobu jde. Tedy připravit o moc státní elitu, která škodí celému světu a je zrovna tak čas jí zakroutit krkem. Oznámíte, že na měsíc zavíráte hranice, a celá vaše armáda je přitom v zemi, kde se očekává, že bude nakaženo až 70% obyvatelstva. Možná včetně té armády, kterou tam někdo poslal. Takže i na tu se bude vztahovat karanténa a zákaz pohybu. Natož aby jí někdo dovolil se vrátit domů.
Pohádky jsou dobré, protože obsahují skrytou moudrost a díky nim můžeme přemýšlet o spoustě věcí. Proč právě teď a proč se děje právě to a to? Jak to vše spolu může souviset?Ano, je to jen konspirace k zamyšlení. Pokud k ní dojde, prohlásím se za druhý příchod Nostradama.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU13.3.2020Tohle je prostě sranda. Putin může kandidovat na presidenta další dvě období. I když jsem něco podobného tušil, stále jsem si říkal, že duma bude podobný krok blokovat a ono ne. Je naprosto jasné, že si stále více uvědomují, že někoho jako je Putin lze jen těžko nahradit a že navrátil ve světě Rusku postavení, které mu náleží.
Můžeme si myslet, cokoliv chceme, ale za dobu Putina u kormidla Rusko neporušilo ani jednu jedinou dohodu, ať pro ně byla jakkoliv nevýhodná. I dohodu o omezení těžby ropy a plynu plnilo až do jejího vypršení. Že v okamžiku, kdy to bude možné, tuto dohodu neprodlouží, bylo jasné hlavně kvůli tomu, co předvádí USA.
Ekonomové opět jako vždy blamují, což už je taková tradice a předhánějí se v prognózách, jak Rusko zkrachuje a na světě bude dobře. Nějak při tom zapomínají, že mu může být jak USA, tak EU těžce ukradené, protože má pro své suroviny odbyt v Číně a ta jich má věčný nedostatek. Co a proč by tedy mělo ruskou ekonomiku položit, vědí jen prognostici a Bůh.
Kdo sleduje burzu, ten ví, co se včera v Americe dělo a že ten propad je závratný a to předpokládám, že se bojí říci na plnou hubu jak to je. Jako vždy se vše bude řešit dočasným uzavřením burzy, ale i tak platí, že nejmenší propad zaznamenala šanghajská burza. Vypořádání se s epidemií vrací Čínu velmi rychle do hry, zatímco ostatní svět se teprve pomalu noří do temnoty.Prognózy nemluví o týdnech, ale měsících a to je zvláštní, protože naprosto jistě nezapočítávají pouze samotnou epidemii, ale i její dopady. Tak uvidíme, protože jako vždy se pravdu z oficiálních zdrojů nedozvíme buď vůbec, nebo někdy, kdy už nebude nikoho zajímat.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU15.3.2020EU selhala na celé čáře. Nejednotný postup. Brusel, který se zmůže jen na kritiku opatření jednotlivých států. Ano, pokud se několik let staráte o LGBT a utečence, tak se v krizové situaci chováte jako naprostí diletanti. Nemáte tušení co je potřeba udělat a jak zajistit bezpečnost občanů. Protože vám o ni nikdy nešlo. Pravda vyplouvá na povrch a jako vždy bude honem rychle zametána pod koberec. Nanejvýš z ní vzejdou opatření, která všechno omezují, zakazují, ale jsou naprosto k hovnu.
Světu pomáhá Čína. Ta zatracovaná a vysmívaná Čína. Západu došel dech s první vlnou epidemie a Německo se zmohlo jen na to, že ostatním státům krade roušky. A to je celý ten náš vysněný kapitalismus. Takže pojďte sluníčka diskutovat o tom, komu vlastně máme věřit a kdo nám v případě nouze pomůže. Kdo na to má a kdo ne? V Číně převedli automobilku na výrobu roušek. To je sranda co? Během několika dní vybudovali provizorní nemocnice a postavili jednu zbrusu novou. A co my? Staráme se o to, kolik to bude stát, kdo o kolik přijde a kdy se mají zaplatit daně.Nebýt toho, že Babiš zavřel hranice a vyhlásil opatření k ochraně zdraví, tak jsme na tom jako Německo a Anglie, kde se čeká, kolik to zabije lidí. Ou, to je fakt celý ten náš vysněný západ? To je důvod proč jsme v EU? 
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU16.3.2020Jen malá připomínka nedávných událostí, kdy došlo k zákazu národních symbolů na půdě EP. Proto se nikdo nemůže divit, že Ursula Gertrud von der Leyen kvičí, že si někdo dovoluje zavírat hranice, které jsou v EU zakázané. Jak se však jasně ukazuje, tak bez nich opravdu nejsme ničím a nikým chráněni. 
Kdo sleduje ekonomiku, tak vidí, co všechno způsobuje virus, ale ani slovo o tom, že v pozadí zuří ropná bitva. Cena černého zlata padá celkem rychle a spolu s ní i toho žlutého. Což je celkem zajímavé, nicméně asi logické, protože padá dolar a spolu s ním miliardy uložené v rezervách. Do toho všeho padají a zavírají burzy, takže se bezcenných papírků ani nezbavíte.Zajímavé je, že banky přichází s jediným možným opatřením, což je snižování úrokových sazeb. To není vlastně nic jiného než kvantitativní uvolňování, které má na trh skrze půjčky a podobně narvat několik miliard dolarů v domnění, že to zastaví jeho strmý pád. Klasická řešení, když na to nemáte, tak si na to půjčte. Je celkem jasné, že pokud dojde k oživení trhu, úrokové sazby opět vyletí a půjčky se snadno stanou nesplatitelné.Německo celkem logicky oznámilo, že bude do firem pumpovat tolik peněz, kolik bude třeba, ale předpokládám, že nikoliv jako Německo, ale jako EU, tedy z rozpočtu, který cálujeme všichni. To se to pak slibuje a rozhazuje. Dokonce i našinec si přijde na své, protože EU nám jakože poskytne miliardu eur. To znamená, že si vláda rozdá vánoční prémie a nebude muset snižovat platy. Ještě stále pamatujeme povodně a kolik se jakože investovalo někam, kam nikdo netuší kde to je.Rusko posiluje a Saudi přichází o miliardy. Není nad to si vytvořit nějaké ty rezervy pro případ krize, jako to udělal Putin. Bohužel tak prozíravých politiků moc není, a pokud zrovna nechcete zlaté rezervy prodat, tak si klidně počkáte, až cena zlata začne opět stoupat. Tedy pokud zlato máte a neprodal vám ho Tošovský. Co to všechno znamená je nasnadě, protože kdo bude chtít dolar zachránit, ten spolu s ním i padne.Jednou se to stát muselo a mocní už pomalu začínají hledat bezpečné místo. Nechávají pro případ zázraku, dohrát své loutky, jako je Merkelová a Macron, divadlo až do úplného konce. Je otázka jestli ti šašci aspoň tuší, co přichází, a že představují jen obětní beránky.
ODKAZ NA ČLÁNEK NA FACEBOOKU17.3.2020Jak se dalo očekávat, tak válka nebude. To jsem říkal i psal a dnes to vypadá, že někomu v USA došlo, že ti vojáci jsou pro vnitřní nasazení dost daleko. Takže lodě převážející techniku zhurta obracejí a část z těch, co už tu jsou, balí k rychlému přesunu domů. Je to sice zvláštní, ale nebylo těžké si spočítat, jak to dopadne.Já jsem celkem rád, že jedna část těch toxických informací oznamující válku padá, protože je to to poslední, co by dnes nejen svět, ale jakýkoliv stát, včetně USA, potřeboval. A ještě stále jsem dlužen informace ohledně Turecka.
To je celkem sranda, protože Erdogan se sice sám chytil do pasti, ale spolu s ním smrdí celá Evropa. Je to tak, jak se už dlouhou dobu ví, že skrze Turecko byl dlouhou dobu vytvářen Islámský stát a Erdogan si snil svůj krásný sen o sultanátu končícím až někde v Německu. Je celkem jisté, že svou vizi sdílel s Merkelovou a s pár šílenci z řad evropského parlamentu. Díky nim se mu dostávalo štědré výzbroje i financí a to za ropu, kterou kradl, a která se tvářila, jakoby byla americká. Což mu mohlo být jedno, protože šlo jen o to, obchodovat v dolarech.
Faktem tak je, že mu ISIL pomáhala vyzbrojit většina států v EU a slibovala, že mu zavede volný pohyb osob v celé eurozóně. Nakolik šlo o reálné sliby netuším, ale všichni známe rčení, slibem nezarmoutíš. Po té, co do války vstoupilo Rusko a spolu se Sýrií, Íránem, a dalšími státy, uťalo chobotnici chapadla, bylo jasné, že se všichni zúčastnění rozhodnou vycouvat. A hodí mu na krk bandu vycvičených a vyzbrojených džihádistů z celého světa.Erdogan se jich potřebuje zbavit a tak je žene do Evropy, která by se asi i ráda bránila, jenže se bojí, že Erdogan začne žvanit a ukáže na spoluviníky. Pár zoufalců ještě stále vykřikuje, že je musíme přijímat, ale když vidí co se děje se Saudskou Arábií, asi i oni brzy zjistí, že Rusko nebude zase tak špatný spojenec. Takže Erdogan má poslední možnost se domluvit se Sýrií a Ruskem, a poslat bandu hrdlořezů před jejich kulomety. Ti to zjevně tuší a o to více se snaží probít z Turecka pryč.EU je před kolapsem. Už většina velkých hráčů vykřikuje o znárodňování a až podivuhodně tak naplňují vizi velkoněmecké říše. Jestli je v tom záměr netuším, ale hlas Německa tu smrdí zatraceně hodně. Pokud se včas neprobereme, budeme si pár let drbat hlavy, protože EU už nikdy nebude tím, čím byla před epidemií.