Archiv rubriky: Záliby

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Zkuste čokoládu:-)

Kdo jednou zkusil, stane se závislákem! No pravda, občas je třeba vychytat i masařky…

  1. Ikona vyhledávání vlevo dole druhá ve W10:

2. Napsat: Windows Powershell a spustit jako správce!!! Takže najet na název myší a pravým tlačítkem kliknout a pak odkliknout: Spustit jako správce.

3. Nainstalovat Chocolatey:

https://chocolatey.org/

Instalace:
https://chocolatey.org/install
PoweShell jako Admin, nakopírovat a spustit příkaz:
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‚https://chocolatey.org/install.ps1‘))

Balíčky:
https://chocolatey.org/packages

4. Vaužití: Upgrade nastavených programů- dle seznamu balíčku stáhne i trotl- a pak použít v Powershellu příkaz „choco upgrade“ ovšem BEZ uvozovek a za příkazem dopsat balíčky k upgrade.

U mě mám např. toto:

choco upgrade 7zip audacity cdburnerxp crystaldiskinfo far filezilla hwinfo imgburn javaruntime libreoffice-still notepadplusplus paint.net pdfsam putty qbittorrent sysinternals vlc winscp

Vše se vkládá do modrého Windows Powershellu pravým tlačítkem myši nebo kliknout na horní lištu pravým tlačítkem, na rollmenu Úpravy a Vložit a jedééém
5. Spustí se soubor upgrade a bude po každém programu vyžadovat A (all), N (No) či Y (yes).

Já si klidně mačkám A (all) a mám klid do celého konce procesu upragde napsaných balíčků.