Archiv pro měsíc: Listopad 2019

Opakování je matka moudrosti! Návrat však nepodporuji díky StB.

Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu !

Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti? 
Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních? 
Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase? 
Kdo postavil rekreační zařízení? 
Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení? 
Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice? 
Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval? 
Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci? 
Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující? 
Kdo elektrifikoval zemi? 
Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny? 
Kdo plynofikoval zemi? 
Kdo postavil fabriky v každém městě? 
Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst? 
Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů? – Zde bych nesouhlasil, nemají takovou hodnotu, jen jsou předražené (ale zase kapitál.) 
Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech? 
Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny? 
Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci? 
Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít? 
Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů? 
Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?
Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody? 
Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu? 
Kdo dokázal dát práci všem svým občanům? 
Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky? 
Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny? 
Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma? 
Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska? 
Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání? 
Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně? 
Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání? 
Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky? 

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité.Je však třeba připomenout, jakých podmínek se vše dělo. Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou, kde byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury.Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba naopak.Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země.USA vstoupily do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to "povýšilo" na světovou velmoc jen proto, aby na ní vydělaly.Země se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit - podívejme se na to, kolik lidí se dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu. Vše se budovalo bez velkých zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40% rozkradou politici, a my je musíme pak vracet. Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes straší novodobí politici. Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět každý.Jen srovnání nemůže udělat každý. Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 - 22 let, mají dnes 40 - 45 let. Takže generace do 45 let neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají i nepravdy do hlavy. Cikáni, kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než dvacet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad po peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma z peněz lidí, kteří poctivě pracují. Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a kapitalistickým státem okrádáni. Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20%.

Za to jste měli zabezpečené. 
1. Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu 
2. Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci (za recept se doplácela1koruna !) 
3. Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří 
4. Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií … atd. 

Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50%. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů). 

Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách? 

1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs 
1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs 
1 chléb 3,00 Kčs 
1 rohlík 0,10 Kčs 
0, 5 litru piva 12 st.1, 80 Kčs 
1 lístek na MHD 1,00 Kčs 
Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs 
Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2160 eur) 
Nová Škodovka 45.000Kčs (1500 eur ) 
Nový Trabant 32.000, – Kčs (1062 eur) 
nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!! 
Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč.
Novomanželský půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt kompletně, včetně spotřebičů).
Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem,
vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs
nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma. 
Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs. 
Průměrná mzda za socialismu v r.. 1989 byla 3.142,00 Kč.
Nástupní plat středoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs 
Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kč. 
Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let. 
To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně). 
Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy a teď. Politici stát nerozkrádali jako nyní. Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo potrestán. Co bylo za socialismu špatné? Nemohli jste svévolně cestovat po světě.

Socialismus prý nepřinesl nic dobrého. Po roce 1989 máme zde nové věci: 
 nezaměstnanost, bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických vězňů.

A co je dnes, vše je rozkradeno a co není, je v rukou zahraničního kapitálu. Jsme kolonií, banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba zbídačeného ​​lidu je nezajímá. 

Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější potřeba člověka.

Proč jsou lidé v politice? Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my, obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci. Může se dostat někdo do politiky bez peněz? Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co chtějí. Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury. Přece bohatí! Kde může zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus? Přece nikde. Nemlčme, občané, říkejme mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi, co spekulují. Není ostuda pracovat, ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje. 
Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ji užít, právo na to máte, ale musíte si to zajistit sám. Buďte si jist, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí se k Vám zády a nepostará se o vás.
Soběstačné ve výrobě potravin, dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve kterých se to vyrábí, nedávají ani psům. Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti, energetické soběstačnosti. Snižování cen potravin, energií, služeb. Zvyšování životní úrovně lidí. Po roce 1989 nic jiného neslyšet, než pouze, šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazení platů, zmrazení odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií, služeb, rozkrádání státních peněz. Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, ​​než vzít více peněz lidem, co poctivě pracují. Každý věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď - na nic nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny, výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí.

Jsme úplně ve srabu.
Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.
Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.
Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí
Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun  a roční úroky z něho platíme 90 miliard (!!!)
Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.
 
Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží tak, že to stát ruinuje – jak to udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami našich korun svůj osobní měšec a měšec stranické pokladny ODS.
 
Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak řekl
profesor medicíny Pafko.

Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.

Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící  a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé EU a penízky za to jdou do soukromých kapes. Úklid a sanaci po vyhořelých skládkách však nese na svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají..

 
Obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný průměrný měsíční příjem cca 26.000,-Kč. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny a víkendy často za minimální plat?

Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné míře placené  přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba: stravenky, pracovní oděv...,vždyť to jsou přeci jen brigádníci.
Strašíme lidi politickými vězni, kteří byli za komunismu. Ale co jsou "tykadláři", kteří si dovolili zhanobit naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni ne jen podmínkami, které soudci bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito "malůvkáři" jsou potrestáni vězením. To jsou přeci političtí vězni jak vyšití! 
Paní Mercklová ve jménu EU již téměř před rokem doporučila panu Nečasovi, aby odstoupil a aby padla vláda NIC SE NESTALO! I přesto, že švédské království nechce zástupce z Česka na vyhlašování cen, protože tito korupčníci by znesvětili obřad , NIC SE NESTALO ! Ve světě už máme z ostudy kabát !!! 

A NIC SE NEDĚJE !!!

Vše jde po staru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka čeká jen zdražování a  živoření a velmi často pouze život pod mostem.

 
  
JE TO STRAŠÁK DNE – PROSTĚ NA VŠECHNO. JSME  V TOTÁLNÍM  MARASMU, ALE MŮŽEME SI ODPOVĚDĚT  VĚTOU:
HLAVNĚ ŽE NÁM NEVLÁDNOU KOMUNISTÉ A HNED JSOU VŠECHNY PROBLÉMY VYŘEŠENÉ, PROTOŽE JEDINÉ  A NEJDOKONALEJŠÍ POLITICKÉ STRANY V ČR JSOU : ODS (obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem)!!! 
 
Komunisti dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích. I tam byli hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran. Ti, co se však utrhli ze řetězu a překabátili se do jiných stran už
žádnou kontrolu nemají !!!  A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich dětí!? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni ne jen převléci kabát a stranu, ale zaprodat republiku! Proto to také tak zde
vypadá!!!!!!!!!!!!!!!

 
Konečně o aroganci vládnoucích stran svědčí i poslední prezidentská amnestie, tak nezodpovědná vůči lidu a státu jako takovému! Amnestie, která zastavila stíhání a zaručila beztrestnost a čistý rejstřík těm největším podvodníkům, tunelářům a rozkradačům našich podniků a našich peněz. Je zajímavé, že se týká hlavně lidí z řad ODS a TOP09, ale již se netýká Ratha? Peníze, o které připravili stát jsou nenávratně pryč a teď dokonce i jejich potrestání! Uvolnila a vlastně tak očistila vrahy a násilníky a lidé se opět budou bát pouštět děti samotné do školy, staří lidé se opět budou bát chodit nakupovat nebo toho, že jim „kdosi“ přijde „odečíst elektřinu nebo plyn“. Lidé ze severu se opět bojí nepokojů z řad aktérů našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se již těší na to, jak to znovu roztočí! Ale tyto obavy na hradě nikdy nepanovaly, protože tam nikdy hlas lidu nedolehne!
 
Anonyme, napsal jsi to tak hezky, že si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zapadlo. Myslím si, že by se to mělo objevit ve všech diskuzích, aby si všichni uvědomili, jak jsme denně  a při každé příležitosti ohlupováni. Chytrý člověk ví, že historie se nikdy neopakuje a vše jde kupředu a mění se, tudíž i komunistická strana již nikdy nemůže být stejná jako dřív. Strašit komunismem, stejným, jako byl před lety, je jako strašit malé děti čertem. Pak to dopadá tak, jako na Táborsku, v Českých Budějovicích a v jiných městech, kde studenti demonstrují hladovkou v podstatě proti výsledkům demokratických voleb. Oni ovšem za to nemohou, protože byli zmanipulováni. Zmanipulováni těmi lidmi, kterým nejde o stát, ani o lidi, ale o to, že se změnou vlády přijdou o svá plná koryta a své plné kapsy.
Doufám, že nebudeš nic namítat, když se Tvůj text občas někde objeví. Děkuji. 
 
A ty čtenáři si udělej svůj názor.

Petr Hájek- Bylo to úchvatné

lo to úchvatné

Do pražských ulic tentokrát nevyrazil, a tak z jednoho místa mohl sledovat všechny komické scénky, které Pátá kolona Bruselanů předvedla „zbytku“ republiky

Bylo to úchvatné. Dík patří hlavně České televizi, že tu frašku živě přenášela, takže jsem mohl být u toho. Příznivci kavárenské mafie, která si výsměšně říká Milión chvilek pro demokracii, se stali skvělým křovím pro téměř dokonalé představení. Vskutku jadrný to záhrobní vzkaz pro jejich zvěčnělého gurua, autora absurdních hříček pro znuděné intelektuály (normální člověk na jeho hry samozřejmě nechodí, ostatně už se navzdory štědrým dotacím ani nehrají). To že měl být onen dlouho plánovaný „výstřel z Aurory“, signál k další bolševické revoluci? Tenhle ubohý kýč? Jak pravý klasické úsloví: Hory pracují k porodu, a na svět přijde směšná myš.

Následující den se v pražských ulicích odehrával druhý díl televizního seriálu 30 (psychiatrických) případů majora VH. Kromě výše zmíněného křoví části Pražanů frustrovaných z opakovaných volebních proher jejich milovaných vůdců na veselé Cestě do otroctví, se na něm podílely všechny politické, mediální a umělecké elity Kavárny: všichni ti, kdo (ať již přímo, či oklikou přes výplatní pásky z ČT) paraziticky žijí z daní většiny národa. Nejen vulgárnosti a příznačnou sprostotu si přinesli z transparentů letenských „slušných lidí“. Předevím však názorně předvedli, jak vypadá ona „zdravá demokracie“ – ústřední heslo pod nímž se předchozího dne sešli.

Kdo si ho najal? 

Praví zdraví demokraté se poznají snadno. Jednak mají potřebu si tak sami říkat – jako si tak předtím (zdravé jádro KSČ) říkali ti, kteří se označili za „předvoj“ společnosti, již s rozkoší znásilňovali. Nazývali to demokracií socialistickou, tihle zase liberální. Je to ale fuk, protože kdo jejich pravidla nepřijme, je společensky likvidován. Zvláště ti, kteří touží po té úplně normální demokracii bez přívlastků. Tedy po lidovládě, v níž o dalším směřování země rozhodne ve svobodných volbách většina. Jak mi napsal jeden kolega: Tamti měli Minaříka, tihle mají Mináře. 

Minařík byl agent StB. Slavný. I písně se o něm zpívaly. Které tajné služby reprezentuje Minář není zatím známo. Zdánlivě by to mělo být jasné, ale není. Protože to, co spolu se svými (sou)druhy na Letné tentokrát předvedl, zvedá vážnou (konspirační) otázku: není tenhle zběhlý studentík husitské „teologie“ nakonec agentem Andreje Babiše? Ten jak známo nedávno „políbil prsten“ v Langley (centrále všemocné CIA). A byl tam s ním i šéf našich tajných (BIS), kteří se také již změnili spíše ve výchovnou instituci výkladu naší „správné“ historie pro státní školy. A Minář jakbysmet. 

Ultimátum

Jestli někdo či něco mohlo opravdu našemu premiérovi pomoci ještě dál zvýšit preference jeho politického hnutí, pak to byla letenská demonstrace č. 2. Primitivní bolševická tupost vrcholila Politickým školením mužstva (PŠM). Při ní křoví studovalo a aplaudovalo „myšlenky“ z knihy Timothy Snydera (amerického experta pro Cestu do otroctví) přednášené skupinkou obstarožních herců, co již mají po sezóně. A pokud si je nenajal Andrej Babiš, pak v tom musí mít prsty Vladimír Putin, ten ďábel, co drží skrze ovládání voličů v šachu nejen Ameriku, ale celý svobodný, demokratický, mírumilovný a skvěle prosperující západní svět. 

Svědčilo by o tom i špatné používání jazyka. Základní pojmy tomu chlapíkovi v příznačně hnědém stejnokroji vůbec nejsou jasné – a unikají pak i těm, kdo je po něm nejen v ČT zfanatizovaně opakují. Vezměme třeba jen ono „ultimátum“, které údajně vyhlásil nejpopulárnějšímu politikovi a šéfovi jednoznačně voličsky dominujícího politického hnutí v naší zemi: Buď se má prý zbavit svého Agrofertu (což ostatně podle „lex Babiš“ už učinil) a odvolat ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, nebo odstoupit. 

Jenže to není ultimátum, to je běžný hospodský žvást, kterým si opilci dávají na výběr, než se poperou. Ultimátum – tak jako to vidíme třeba teď v zemích Latinské Ameriky – by znělo třeba: Odstup, nebo tě zastřelíme! Jasněže by to chtěli, ale nemají odvahu to říci tak jasně. Proto se zaplétají do pojmů, které je usvědčují ze zbabělosti a neschopnosti přesně a otevřeně formulovat, co je jejich záměrem: násilím změnit v zemi mocenské poměry ustavené rozhodnutím občanů ve svobodných volbách. Tak vypadá „zdravá demokracie“. Liberální.

Od oslavy převratu k nové totalitě

Po tomto ejaculatio praecox (předčasném vyvrcholení) – jiný než lékařský pojem k tomu zhroucení pučistických nadějí těžko hledat – se druhý den už nedalo nic zachránit. Kavárenské bojůvky už jen pro forma vyrazily do ulic, aby ukřičely či rovnou (mediálně, za účasti ČT) popravily každého, kdo nesdílí jejich bolest z neschopnosti získat pro své vlastizrádné záměry mimopražskou veřejnost.

Nejprve si stateční bojovníci počkali na Andreje Babiše, když ráno nesl k „pietnímu místu“ na Národní třídě květiny a svíčku. Dav – podle některých médií dvaceti, podle jiných patnácti – strážců „správné demokracie“ na premiéra pískal – neboť tak se chovají na „pietním místě“ slušní lidé. Právě tak se později zachovala větší skupina (už se asi vyspali z kocoviny) vůči Václavu Klausovi mladšímu, vůdci rychle rostoucího hnutí Trikolóra. Na toho ještě pokřikovali různé další uctivosti, které v tomto konzervativním médiu nelze opakovat. Namítl jim, že oni – na rozdíl něho – nebyli na té studentské demonstraci, která spustila převrat.

Nevnímali ho. Mluvit k hluchým sprosťákům je marné. Ale jejich řev byl stejně symbolický, jako když si hnědý Minařík nechal na Letné zazpívat slepou dívkou „Modlitbu pro Martu“ (kdo neviděl naši „Modlitbu pro partu“ může si ji pustit např. zde mezi odstavci). Není nad krásu nechtěného, zvlášť je-li dokonale politicky korektní. Jediné, co to překonalo, bylo nadšené uvítání Miroslava Kalouska bojovníky Kavárny na zmíněné Národní. S výkřiky „Mirek na Hrad!“ vysvětlili, jak vypadá ta skvělá vize „zdravé demokracie“. Mirek podle svých slov sice zaslzel, ale dostat jej do křesla prezidenta by šlo asi jen s tanky generalissima Pavla.

Vzhůru do krámů!

A tak nám nákladné oslavy (Soros to v peněžence ani nepozná), jež se měly stát ouverturou k rozhodnému nástupu nejostřejší „liberální“ totality, opět něžně skončily. Moc to nepoznáme, protože Brusel nám stejně ukáže, zač je toho loket. I bez tanků. Všichni jsou spokojeni (a ještě více rozděleni) a tak to má být. Kňourající Jarda Hutka si na Letné konečně zase zazpíval svou Náměšť – a dál po něm v Berlíně či v Praze neštěkne ani štěně. Zvlášť ne ti, kteří musejí ráno do práce, aby to celé mohli zase zaplatit.

Ale konec dobrý, všechno dobré. Máme to šťastně za sebou. I když ČT a její chapadla budou teď ještě pár dnů truchlivě rozebírat, jak se mohlo stát, že se zase nic nestalo. Clapec v hnědém stejnokroji inkasuje pár dalších miliónů dolarových či eurových chvilek pro přípravu Majdanu v příštím roce. Jenže to už nebude ono. Jednak ta třicítka nebude k dispozici, ale pak – už v příštím a dalších letech budou volby. Jedny za druhými. 

Otevřené spojení „hnědáka“ s Kalousky, Fialy a Bartoši (u těch ostatních prcků si už ani jména „lídrů“ nevybavuji) nám alespoň dalo jasně najevo, kdo tvoří zdejší Pátou kolonu spolu s ním. Ne že bychom to předtím nevěděli. Ale doznání je doznání. 

Bylo to krásné. Tak vzhůru do obchodů! Vánoce jsou tu cobydup. 

A Ježíšek odolá každé totalitě. Už nám to párkrát předvedl. Ubráníme ho i tentokrát.

F. R. Čech

Milión chcánek na demokracii.

Komedianti to tu za 30 let přivedli na buben,Teď po vzoru listopadu či majdanu zase burcují hlupáky na náměstí, aby ten nebeskej průšvih, co sametem a kuponovkou nakydali, mohli na někoho hodit. Promejdanovaly, rozkradly a prožraly se od 89. hodnoty, vydřené našimi předky od 1. republiky až po všivej hadrák, komedianti nenávratně zničili mravnost této země a zkazili úctu mladých ke starým a moudrým. Hledají ,,dostatečně silnou oběť“, tou má být Babiš a po něm Zeman. Vidím scénář občanské války, kterou nebudou váhat za cizí finanční pomoci rozpoutat. Jde jim o vše. Jen ta jim může pomoci zahladit ty obrovský průšvihy, co napáchali na těle i duši tohoto lidu. Milion chvilek, pro debily, kde jste byli, když naše republika musela vracet 26,4 miliardy Kč na dotacích od roku 2004? Že je to dávno? A kdo byl v tu dobu ministr financí? Sobotka, Tlustý, Kalousek!!!!! A že Kalda tenkrát neřval: Shoďte vládu! Ono, kdyby byly předčasné volby, tak tito vřískající parchanti potáhnou na smetiště dějin. Aktivisté, Svoloč lenivá si šla zahulákat do Prahy s podporou komediantů. Hééérci a hééérečky, kočovní herci tu jsou, principál je pán! Kočovní herci tu jsou. S nimi léto přijelo k nám! tak fajn, je nejvyšší čas na vypsání nových voleb a znovu rozdání karet. Nechci být prorokem, ale smrdí mě to opětovným, a ještě přesvědčivějším vítězstvím pana Babiše, slušným výsledkem Klause ml. a Okamury, konečnou pro TOPáky Kalouska s Pospíšilem, nejspíše i KDU a Starosty, pohřbením ČSSD. Za mě, Babiše jsem nikdy nevolil a nikdy volit nechtěl, ale když vidím hysterii tzv. umělců (kurňa, kde jsou skutečné ikony národa – lékaři, vědci?) a jekot údajných 120 000 komparzistů (samozřejmě placených – kým asi?), ještě se zamyslím nad změnou názoru a nehodím to též Babišovi. Proč těch možná 120 tisíc užitečných kreténů, neprotestuje, že jsou Už 30 let okrádáni tím VŠÍM polistopadovým, politickým ksindlem… Že je koruna stále podhodnocená, že mají stále znehodnocovány bakšiše na účtech v korunách, že je tady všechno předražený, směšný platy, směšný důchody…I v tom Polsku je kurz eura v přepočtu za 21 korun. Jenom tupej českej č…k cáluje za euro skoro 26 korun. Jenže, tohle těm demonstrujícím, chudým, užitečným kreténům nevadí. V ulicích dělají akorát křoví politickým mafiím, které jim chčijou do huby. O účelovosti těchto dementstrací(sic) svědčí jeden fakt! Kolik let je Babiš v politice, ale začal vadit až v posledních letech! Copak se stal vykukem až v poslední době? Proč nespokojenci neřvali, když Babiš vlezl do politiky? Slušný občan nedopustí, aby mu vládl buzerant, feťák a komediant. Tak se chvíli ještě vyštěkejte a skončíte v zapomnění. Neziskovky skončí a vy pojdete hlady. Komediantům začíná okurková sezona, tak se musí zviditelňovat aspoň na demonstracichatu slušnou politiku budou dělat odeesáci s Kalouskem? Jo to už tady bylo. Díky odeesákům jsme jednou z nejzaostalejších zemí v EU. Mohli by se chvilkaři zeptat pana nejvyššího profesora kam se poděly biliony korun z FNM, nikde to není vidět. Jen ten jeho bankovní socialismus spolykal polovinu prostředků ze státních rozpočtů. A jak to že neprotestovali tito pokrytci, když jako prezident amnestoval tuneláře aby po sobě uklidil zlodějny 90 let? Také by si měli uvědomit, že pláčou na špatném hrobě, Babiš je první premiér po dlouhých letech, který není protilidový. A to že pobírá dotace to není jeho výmysl, to vymysleli v Bruselu. Komedianti, neziskovkáři, kteří pořádají demonstrace také žijí z dotací. Ale u nich je to v pořádku, oni jsou ti lepší lidé. Vlhké sny, nevzdělaného, tupého, prodejného a blbého klauna, rezatého šaška Mináře z Milionu chvilek pro deb.ly, prý „půl národa je podporuje“ chachacha, možná tak 0,5% voličů, na Vencl place bylo prý 120 tis. lidí, přitom to mohlo být tak s bídou 60 tis., navezený hnůj autobusy z celé ČR a to odečtěte, čumily, důchodce na výletě v Praze, turisty, dealery drog, naháněče bordelů, kolemjdoucí a vystupující komedianty a ostatní organizátory, prý „přijeli lidi z 1500 měst“, cha, cha, cha, ČR má 606 měst, no není to tupé ho.va.do Minář přímo ukázkový blbec? Koho tam místo toho Babiše chcete? Zase jiného a multikulti hajzla? V tomhle třicetiletém, mafiánském, zlodějském, balkánském hnusu, totiž nic jiného na výběr není. Paraziti! S touto verbeží zpět do maringotek. Živí se tím, co se jim líbí. Ale již si nechtějí připustit, že to mohou dělat pouze proto, že tato společnost je bohatá. Oni se ale na tvorbě toho bohatství nepodíleli a ani nepodílí. Navíc těmi, co toto bohatství vytvořili a dále produkují zisk, tak těmi pohrdají. Jsou to zaprodanci ochotni sloužit každému. Kdosi stojí v pozadí. Zařizovat a platit dopravu mimopražských. Ozvučovací technika a zdroje také nejsou zdarma. Plná ústa demokracie, ale pouze v jejich podání. Pozadí a financiér je lehce čitelný. Kdopak má zájem na nestabilitě, kdopak je psychopatický a pomstychtivý, že mu to tady nevychází, jak bych chtěl a musel se před hněvem národa uchýlit do ciziny, kdo to tu chce rozvracet a mstít se Babišovi, že tu nechce migranty–vždy třeba hledat důvod. Miloši a Andy. Celý národ je s vámi. Zůstaňte s námi! Všichni rozumní a slušní lidé současnou vládu i prezidenta podporují. Na Václaváku je pouze slet eurohujérů, sluníček a pomatenců z celé republiky, co si udělali zadarmo výlet do hlavního města, na venkově se cítí nedocenění. Prý tam byl i spolek HLAS – Telička reprezentant dříve KSČ, Bakaly, Babiše ……. nyní na volné noze – firma HLAS. Služby všeho druhu pro kohokoliv, pro toho, kdo dobře platí. Kdyby teď, po těchhle „demonstracích“, měly být volby, tak má Andy 50% jistejch. A co vy vlastně chcete? Nový volby to asi nebudou, to byste dopadli ještě hůř, než naposledy. Tak co vy jako vlastně chcete? Demonstrace užitečných idiotů žádají demisi Babiše a Benešové. U Benešové uvádějí jako důvod, že by mohla v budoucnosti cosi „udělat“. Přitom Marie Benešová byla ministryní spravedlnosti již za Rusnoka. Tenkrát ovšem nikdo nevykřikoval, že by mohla ohrozit nezávislost justice. Babišovi se vyčítá domnělý střet zájmů při přidělování dotací a demonstranti ječí, že ČR bude muset kvůli Babišovi vracet 450 miliónů korun. V programovém období 2007 až 2013 musela ČR vracet nesrovnatelně vyšší částku: 26,4 miliard korun. Tenkrát nikdo ze současných demonstrantů ani necekl. A kdo převážně vládl v roce 2007 až 2013? Kdo připravil Českou republiku o dotace v hodnotě 26,4 miliardy korun? Vláda ODS: Leden 2007 až květen 2009: premiér Topolánek, ministr financí Kalousek Vláda „odborníků“: Květen 2009 až červenec 2010: premiér Fischer, ministr financí Janota Vláda ODS: Červenec 2010 – červenec 2013: premiér Nečas, ministr financí Kalousek Miroslav. Kalousek nás také nejvíce zadlužil. Po jeho ministrování se dluh České republiky zvýšil o neuvěřitelných 667.150.658.676 Kč. Připomeňme si také, že Kalouskův úřad prominul Schwarzenbergovi vrácení 4,5 milionové dotace. Doufáme, že se to objeví ve správě pro Brusel a půjdou v auditu hlouběji do minulosti. Ať víme o těch zlodějích více. Potřebujeme: Mádla, Issovou, Čvančarovou, Pazderkovou, Moravce, zrzavou Báru-koloběžku, Hanáka, Kollera a jiné? Víme, co nám přinesl rok 89. Nenávist, nesvobodu, lež. Napřed nám havloidi ovládli informační zdroje, aby mohli šířit prý demokraticky pouze jen ty své ne-pravdy, nás ostatní potřebují jen na práci v ukradených fabrikách. Nyní se ne-demokraticky podvolují nadále nedemokratickým zájmům cizáků, kteří si z nás jen utrhují. Herce těchto typů nepotřebujeme, oni potřebují nás. Úkolem roku 89 bylo, rozdělit národ na zbohatlíky (zhasněme, oni si to rozkradou), a na pracující-otroky. Chceme pracovat nejen na naše neproduktivní občany, ale i na EU, agresivní USA??? Mádla zasáhla do hlavy asi největší brambora při natáčení reklamního šotu. Tenhle trotl se dá koupit za pytlík zemjačiků. Jiříček se ještě nevzpamatoval a už se ani nikdy nevzpamatuje. To musela být tedy hodně těžká ertepla. A Čvančarka už není kočka co byla, která se starala úplně o jiné věci, stejně jako její kolegyně Magda Vašáryová. Obě už zestárly a zkysly a tak mají potřebu se znovu nějak zviditelnit. Kde jinde jak třeba v politice a na zbytečných demonstracích pouličních blbců, kterým předvedou své pochybné divadélko. A oni jééé, umělkyně a padnou na zádel. Hele, pouliční hlupáci, tak už vezměte konečně dlažební kostky a hole v ruce, ať je větší sranda. Nebuďte srabi a otestujte tu naši demokratickou policii a státní zástupce, jak se zachovají. Jsem na to hodně zvědavý, protože jak známo opakovaný vtip není vtipem. Jste na tom Václaváku namalovaní, naprosto matní. Je to tam, jako když někdo načůrá do mravenečků. A příště si nezapomeňte vzít třeba oranžové vesty. Komedianti prý nejsou na prodej. Tak už ani korunu na komedianty od daňových poplatníků. My je platit už nechceme, pěkně ať si hledají sponzory. Nechceme platit Mádla a komediantské xindly přes CT z našich poplatků. Už ani korunu pro tento havloidní hnus. Vytahují starou kauzu víc než deset let z dob, kdy Babiš ani netušil, že bude premiérem a staví to tak, za vydatné pomoci zaprodaných novinářů, že to vyznívá, jako když to provedl v době svého premiérování. Je to jasná politická objednávka, ve které vydatně figuruje bývalý ministr Chovanec. Je to hnus a špína, která má ublížit celé Babišově rodině, neboť vědí, jak mu na ní záleží. A je směšné, že nejvíc tady řve Topol? Sám zloděj a korupčník, ale s tím rozdílem, že to bylo v době jeho premiérování. Je mi z té sebranky na zvracení. Škoda, že ti lumpové nešli hned zavřít za to, co této zemi udělali. Já stojím za svým pracovitým premiérem, který mi dal naději, že v této zemi se také dá časem žít dobře, a proto mu zase dám svůj hlas. ČT má velmi přesný popis / kodex veřejnoprávnosti/, jak se má chovat a ten překračuje ve formě aktivistického zpravodajství každý den!!! Bez komentáře, jak „budujeme“ 30 let něco, co ani nelze nazvat „kapitalismem“, spíše jde o nějakou novou formu „finančního feudalismu“!! Od 1. 1. 2018 je ve státech EU uzákoněna minimální hodinová mzda! TAK SE MILÍ PRACUJÍCÍ POTĚŠTE: Lucembursko 8,69 € Německo 8,50 € Francie 8,03 € Nizozemsko 7,96 € Irsko 7,65 € Belgie 7,48 € Velká Británie 7,36 € Řecko 3,86 € Španělsko 3,78 € Malta 3,35 € Slovinsko 3,03 € Portugalsko 2,62 € Česká republika 1,78 €. Nejsem volič ANO, ale Babiš je z toho „hnoje“ premiérů od roku 1989 spíše tím lepším!! To je prostě fakt! Pokud chtějí lidé nějakou změnu, tak bych rád viděl nějaký rozumný návrh, koho za Babiše a Zemana, který už není na tom zdravotně nejlépe, vzhledem k věku! Jsem již starší a uvažuji, aby změna v politice nebyla k horšímu!!! Křičet na Václaváku a potom nejít k volbám, to je „demokracie“ po česku!!! 60% účasti ve volbách je málo! Jenom utrousím poznámku, když by teď byly volby, tak Babiš bude mít daleko lepší výsledek než dosud!!!

Takže řvouni, musíte jít k volbám a tam zvítězit!!! To je demokracie! Lidé bděte…. nezblbněte!!!!!!