Archiv pro měsíc: Prosinec 2016

Lépe to popsat nelze, vše 100% podepisuji!

Martin Koller: I opice by se bránily víc než my! 19 neuvěřitelných selhání, která vedla k islámské masové vraždě v Berlíně

24. 12. 2016 12:59

Vojenský analytik Martin Koller popisuje řetězec událostí, které umožnily tuniskému teroristovi provést „kamionový masakr“ v Berlíně. Na každém jednotlivém bodě ukazuje selhání evropské bezpečnostní infrastruktury.

Martin Koller: I opice by se bránily víc než my! 19 neuvěřitelných selhání, která vedla k islámské masové vraždě v Berlíně
Foto: Dotazník pro Martina Kollera
Popisek: Martin Koller
Tak nám zastřelili Tunisana – a pravděpodobně bude následovat maximální snaha urychleně přejít na jiná témata, především na vychvalování obohacujícího přínosu muslimské migrace do Evropy, případně se bude pokračovat ve stále více páchnoucí samochvále rasových multikulturalistů.

Po islámském teroristickém útoku v Berlíně si pravděpodobně už ani Merkelová, jejíž drzost a nepřátelství k německému národu překročily veškeré meze civilizovaného jednání, netroufne hýkat Ódu na radost – hymnu Evropské unie. Radost mají v EU nanejvýš islámští teroristé, narkomafiáni, kteří je beztrestně podporují, a samozřejmě všemožní zkorumpovaní protinárodní politici a paraziti jak islámští, tak z neziskovek typu Evropské hodnoty, či Hate Free.

Když se podíváme na činy jednoho islámského teroristy v Evropě, vidíme neuvěřitelnou přehlídku absolutní neschopnosti a lumpárny. I opice by se pravděpodobně dokázaly lépe a efektivněji zbavit ohrožení než multikulturalistická reprezentace EU, a projevily by více schopností využívat historickou zkušenost a předvídavost jako základ prevence a ochrany před nepřítelem.

1. Bezproblémový vstup mladého islámského teroristy na území EU

Jak je možné, že do civilizované Evropy se dostala osoba, které neměla nárok se prohlašovat za uprchlíka? Tunis není válečná země. Pokud bychom zvali každého z válečných zemí současnosti, případně ze zemí, kde vládnou teroristé, měli bychom tu nastěhovanou značnou část obyvatel Turecka, Iráku, Sýrie, Libye, Afghánistánu, Jemenu, Ukrajiny, Kosova, Burkiny Faso, Nigérie, Mali, takzvané Palestiny a Súdánu. Kdybychom počítali jen s polovinou obyvatel těchto zemí, což je reálné, museli bychom uvítat zhruba 198 milionů takzvaných uprchlíků. Pokud bychom k nim připočítali chudé a nespokojené obyvatele většiny zemí Afriky a části Asie, bylo by jich ještě minimálně třikrát tolik.

A najednou tady máme realitu multikulturalismu prosazovaného u nás reprezentanty ANO, ČSSD, KDU-ČSL (Top 09, STAN) a zelených, pražské havlérky v čele s H-triem, všemožnými parazitujícími politickými neziskovkami a samozřejmě ČT24. Je to víc, než předpokládá zločinný rasistický program EuroMed, prosazovaný především Francií, (jmenovitě Sarkozym a Hollandem), jenž tvoří součást Lisabonské smlouvy, kterou odmítal podepsat prezident Klaus. Na jednoho občana EU včetně dětí by připadl jeden až dva migranti, většinou muslimové.

A zde si můžeme opět připomenout dokument podepsaný ke Dni migrantů eurokomisaři a dalšími multikulturními rasisty, včetně reprezentantky globalistického multimiliardáře a majitele protinárodní firmy ANO, komisařky Jourové, za nadšené podpory dalšího reprezentanta firmy ANO Teličky. (Spolu s OSN spolupracujeme na rozvoji globálního zákona pro migraci a na vytvoření uceleného rámce pro řešení uprchlické otázky. Mezinárodní komunita potřebuje společně vytvořit systém, kde se lidé budou volně přemísťovat, pokud se k tomu rozhodnou, bezpečně a legálně, s plným respektem k jejich lidským právům a aspiracím. Naše společně sdílené evropské hodnoty svobody, rovnosti a respektu k lidským právům vytvořily z Evropy místo uprchlíků a my se zavazujeme k prosazování těchto hodnot a v naší pokračující práci zlepšit osud migrantů.)

Zjednodušeně řečeno – vítání islámské invaze a ignorování zájmů a názorů evropských obyvatel! Za tento výtvor etnicko-sociálního rasového inženýrství by se nemuseli stydět ani nacisté. Vychází z dokumentu OSN známého jako Agenda udržitelného rozvoje 2030, která je vzorem pro naši protinárodní vládu reprezentovanou osvědčenými globalisty a multikulturalisty (ANO – Babiš, Pelikán, Stropnický; ČSSD – Sobotka, Valachová; KDU-ČSL –Bělobrádek, Herman…) a pro vládní dokument Strategie 2030.

Mladý terorista využil všech podobných dokumentů, zákonů, smluv, nařízení a dohod EU a OSN k tomu, aby páchal všemožné zločiny a nakonec i vraždil. Zdaleka nebyl sám, což vidíme za poslední dva roky násilí a terorismu v Evropě, prakticky výhradně islámského.

Realizace všemožných multikulturalistických programů, agend a strategií pokrytecky maskovaných humanitou a lidskými právy (pouze pro migranty), povede k ekonomické a následně i fyzické likvidaci původního civilizovaného, evropského, bílého, křesťanského obyvatelstva. Pokud se nepostavíme na odpor, pokud neodmítneme ve volbách protinárodní partaje a neziskovky podporované protinárodní vládou, pokud nevystoupíme z EU a OSN a pokud nepovoláme nepřátele naší vlasti a národa k trestní odpovědnosti, stejně jako kdysi nacisty.

Každý muslim, který se pokusí vstoupit či vstoupí, s výjimkou diplomatů, na území EU, by měl podepsat revers – v němž se zříká i za svoje neplnoleté děti prosazování islámu na evropské pevnině, odmítá salafistický a wahhábistický islám a právo šaría a bude proti nim aktivně vystupovat a spolupracovat při jejich potírání se silovými složkami hostitelského státu, bude bez výjimky dodržovat zákony a tradice v jednotlivých zemích EU, ctít křesťanství, judaismus a další tradiční náboženství praktikovaná v Evropě a vyvine veškeré úsilí, aby se do dvou let integroval do evropské společnosti a přispíval svojí prací a placením daní k jejímu rozvoji. Kdo se do dvou let neintegruje, neintegruje se nikdy. Když to dokážou Vietnamci, nebo Ukrajinci, musí to zvládnout i muslimové a další. Na integračních programech na věčné časy jen vydělávají parazitující protinárodní politické neziskovky, které se pokrytecky tváří jako humanitární. Pokud muslim odmítne podepsat, případně poruší revers, nebo se přetvařuje, že je křesťan, měla by následovat deportace do uzavřeného tábora a deportace do vlasti a požadavek náhrady nákladů na jeho pobyt po mateřské zemi.

2. Zapálení školy v Itálii

Terorista působil nejprve v Itálii, kde se živil trestnou činností a nakonec zapálil školu. Nebyl včas odhalen policií, zbaven svobody.

3. Italská věznice jako škola islámského terorismu

Poté co byl chycen, strávil terorista několik let ve vězení, kde si posílil islámský světový názor v souladu s učením Muslimského bratrstva, tedy salafismem. Důvodem je možnost působení islámských salafistických duchovních volně v zemích EU, včetně návštěvy věznic v souladu se zákony EU, přestože právo šaría je v rozporu jak s evropskými zákony, tak s Listinou základních lidských práv a svobod. Naše zákony dosud islámu takové možnosti nedávají. Dosud.

4. Nerealizovaná deportace

Terorista měl být po propuštění z vězení deportován, ale to se nepodařilo realizovat, protože Tunis ho odmítl převzít zpět. Státy EU nemají dodnes vyřešený systém, jak se zbavit zločinců z řad migrantů a smlouvy k jejich deportaci do jejich vlasti. Náhradním řešením by mohly být věznice na ostrovech mimo kontinent, kde by jejich pobyt platily mateřské země, nikoli hostitelské. Přitom prakticky všechny severoafrické a další země vysílající migranty do Evropy jsou životně závislé na hospodářské spolupráci, případně i na pomoci od EU. Stačilo by jen přitlačit, případně realizovat hospodářské sankce, ale ze strany vedení EU, ani jednotlivých států, evidentně není vůle. Zároveň by se měl vytvořit zákon o možnosti zbavit migranta občanství, pokud ho již získal, a jeho deportaci, jestliže se provinil těžkými zločiny a terorismem.

5. Následný volný pohyb po Evropě

Místo deportace se terorista pohyboval volně a bez kontroly po Evropě a používal různou totožnost. Po odchodu z Itálie zmizel z evidence. Je neuvěřitelné, že neexistuje mezinárodní seznam migrantů páchajících trestnou činnost, kteří mají být deportováni. Stejně neuvěřitelný je fakt, že mohou volně překračovat hranice členských zemí EU i dalších zemí v Evropě.

Měli by být vraceni do zemí, odkud mají být deportováni a tam drženi bez možnosti pokračovat v trestné činnosti, případně odsunuti do táborů na ostrovech mimo pevninu. Zde nepomůže žádné řečnění, mediální komedie a reminiscence na koncentrační tábory takzvané „Třetí říše“. Židé a další vězni v koncentrácích nebyli nepřátelští migranti, ekonomičtí paraziti ani islámští teroristé.

Kdo volnému pohybu islámských ilegálů napomáhá? Neziskovky placené z našich daní a placené zároveň salafisty a narkomafií?

6. Nejasná evidence migrantů, nejasný původ a minulost

Vzhledem k tomu, že silové složky EU, především hraničních zemí, ale dokonce ani následně německé úřady nejsou schopny zjistit jasnou totožnost ilegálů – až na zanedbatelné výjimky muslimských, což dokazuje i případ teroristy z Berlína – musí být přijata bezpečnostní opatření, což se evidentně neděje z oficiálně neznámého důvodu. Výsledkem je možnost transferu teroristů a nositelů Evropanům nepřátelských ideologií, ale rovněž všemožných infekčních nemocí do Evropy.

Všechny osoby, u nichž nelze jednoznačně zjistit minulost, by měly být uzavřeny v táborech na ostrovech, dokud nebude jasně potvrzena identita. Nositelé nebezpečných chorob, pedofilové a psychopati, jichž se některé severoafrické státy s radostí zbavují, by neměli být puštěni na území Evropy a měli by být deportováni zpět do mateřských zemí na náklady jejich vlád. Evropa není světová nemocnice ani blázinec, i když při pohledu na politickou reprezentaci v Bruselu a její názory to není zcela jisté.

7. Beztrestné krádeže v Německu

Terorista si – mimo užíváni si ubytování, lékařské péče a kapesného – přilepšoval krádežemi. Beztrestně, přestože o tom německá policie věděla. K čemu potom jsou zákony, soudy a policie, jestliže nechrání občany před kriminálníky? V Německu pracují dlouhodobě celé gangy, především Libanonců, které německé soudy buď netrestají, nebo trestají směšnými tresty a ani jako recidivisté nejsou deportováni. Ani znásilnění není důvod k deportaci. Zde stačí pouze prosadit na národní úrovni dodržování platných zákonů, případně vytvořit další, následně trestání jejich porušování a uzavření migrantů porušujících zákony do táborů na ostrovech a jejich deportace.

8. Volný pohyb a dávky v Německu

Bez ohledu na fakt, že se jednalo o trestaného teroristu živícího se trestnou činností, mohl bez problémů přijít do Německa a volně se tam pohybovat, dostal zadarmo ubytování, stravu, lékařskou péči a kapesné. To mu umožnilo kriminální činnost a přípravu teroristického útoku, pravděpodobně ve spolupráci s dalšími islámskými teroristy skrývajícími se v pravěké uzavřené islámské kmenové komunitě. Zločinec měl být po identifikaci v Německu deportován zpět do Itálie a odtud domů na náklady mateřské země.

9. Ilegální střelná zbraň

Terorista byl ozbrojen ilegální střelnou zbraní. Při jeho úrovni nelze předpokládat, že by si ji vyrobil. Z toho vyplývá, že spolupracoval s velkou pravděpodobností s jinými islámskými teroristy, kteří ho vyzbrojili, případně mu pomohli s přípravou útoku, s uloupením kamionu a vraždou polského řidiče. Polák se nemohl ekvivalentně bránit, protože dovézt si legální zbraň, včetně obranného spreje nebo velkého nože do Německa je pro cizince prakticky nemožné. V takovém případě vás zatknou jako teroristu, případně uvrhnou do vězení. Kdyby se Polák mohl bránit, nemuselo k teroristickému útoku dojít.

Přesto trvá zuřivá snaha o odzbrojení evropského obyvatelstva, aby se nemohlo bránit islámským teroristům a kriminálním živlům. Před několika dny odhlasovali europoslanci pod tlakem eurokomisařů směrnici k odzbrojení, pravděpodobně jako vánoční dárek islámským teroristům. Ti určitě odzbrojovat nebudou, nanejvýš zbohatnou obchodem s ilegálními zbraněmi. Zde je pouze jedna cesta, a to odmítnutí politických stran podporujících ze zištných důvodů naše členství v EU, a vystoupení z EU.

10. Krádež nákladního auta a jízda s ním po Berlíně

Bezproblémová krádež nákladního vozidla TIR a vražda jeho řidiče ukazuje kvalitu německé policie. Ta kupodivu ani nezaregistrovala podivnou jízdu teroristy ulicemi Berlína. Možná se policisté báli zasáhnout proti evidentnímu barevnému cizinci, aby nebyli obviněni z rasismu.

11. Nedostatečné jsou: ochrana obyvatel, zkušenost, předvídavost a prevence

Podle dosažitelných informací měla německá policie indicie o možnosti teroristického útoku na křesťanské vánoční trhy. Neudělala nic. Podivnou jízdu teroristy nesledovaly ani kamery, o dronech nemluvě. Ty by se byly uplatnily i při jeho útěku, stejně jako cvičení psi. Jaká by byla situace, kdyby v Německu existovala státem podporovaná vlastenecká ozbrojená organizace, která by doplnila nedostatkové policisty a hlídkovala se psy i na rizikových místech, například na parkovištích kamionů v době indikovaného ohrožení?

12. Ubohý zásah policie

O ubohosti policejního zásahu jsem se rozepisoval před několika dny (v pondělí). Byla to ukázková fraška. Problém vyřešil statečný policejní elév v Itálii. Opět jsme u občanských patrol, které mohly napomoci přímo na místě.

13. Směšná následná opatření

Následná pochodová cvičení ozbrojených policistů, případně vojáků, a stavění betonových zátarasů jsou s křížkem po funusu. Použití automatických zbraní na frekventovaných místech je nesmysl. Opakovaný stejný typ útoku není pravděpodobný. Další útok bude jiný a jinde. Ostatně i menší nákladní automobil na frekventované ulici dokáže pobít desítky lidí, zvláště když se naplní po vzoru blízkovýchodních bojovníků trhavinou nebo hořlavinami. Nemůžeme uzavřít všechny ulice ve městech Evropy. Můžeme se ale zbavit všech potenciálních teroristů. Problém se musí řešit od základu.

14. Trapné vyšetřování

Vyšetřování, které vypuklo po teroristickém útoku, bylo rovněž ukázkou fušerství, počínaje všemožnými multikulturalistickými snahami zakrýt islámskou stopu. Asi se nedozvíme, kdo s teroristou spolupracoval. Nebylo by to politicky korektní a mohlo by to vzbuzovat negativní vášně proti hodným muslimům. Ozbrojený terorista v klidu zmizel do Itálie. Předpokládám, že tam nešel pěšky. Jak a s čí pomocí se tam dostal? Zajímá to někoho?

15. Bagatelizace a zastírání příčin

Ve snaze bagatelizovat nebezpečí islámské invaze se v zahraničí předvedli mnozí, počínaje německým prezidentem. Je zde opět trapná snaha popírat, že islámský terorismus je islámský. U nás se předvedl především známý propagátor, ne-li doslova milovník islámu Bublan (ČSSD), který by si mohl podat ruku nejen s Dienstbierem, Kocábem, Rumlem, Gabalem, Prouzou, Rozumkem, Stropnickým, Krnáčovou, Valachovou, Jandou, Hermanem či Horáčkem, ale i s Halíkem – ve vytrvalém boji proti českému národu.

16. Pokračování v podpoře islámské invaze

Bez ohledu na tento a další teroristické útoky neochabuje podpora islámské invaze a islamizace Evropy z Bruselu. Naopak pokračuje ilegální dovoz letecky do Německa a nejasnými cestami s pomocí státní správy a neziskovek i k nám, což se utajuje. Dokladem je výtvor eurokomisařů a Jourové ke Dni migrace uvedený v prvním bodě. Zachránit nás může pouze odmítnutí takových zvrhlostí a odchod z EU.

17. Neochota zasáhnout proti Turecku a severoafrickým zemím

Terorista přišel jako ilegál ze severní Afriky. Masová islámská invaze trvá dva roky. Přesto nebyla realizována reálná opatření k jejímu zastavení. Ve vztahu k Turecku jsou výsledky omezené. Ve vztahu k severní Africe žádné. Především italské námořnictvo spolupracuje s pašeráky lidí a s neziskovkami v dovážení ilegálů přes Středozemní moře do Evropy. Co dělá italské námořnictvo ve výsostných vodách severoafrických států?

18. Neochota a neschopnost zasáhnout proti pašerákům lidí

Další problém je neochota vedení EU a jejích složek, včetně národních, zasáhnout proti islámské invazi. Vojáci, námořníci a pohraniční stráž nepní svoji povinnost ochrany evropských břehů vyplývající z přísahy a služebních předpisů, včetně použití zbraní. Čest výjimkám typu Makedonie, Maďarska a Srbska.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mezinárodní organizovaný zločin, může být důvodem pouze korupce úředníků v Bruselu i v národních státech podporovaná neziskovkami. Invaze představuje miliardový byznys využívající zdroje z EU na podporu migrace a všemožné humanitární programy a rovněž podporu islamizace ze Saúdské Arábie, z Turecka a z dalších zemí. Invaze využívá i narkomafie. Zde je opět důvod vystoupit z EU prosáklé korupcí a zrůdnými ideologiemi.

19. Zesilující teror vůči evropskému obyvatelstvu

Řádění islámských teroristů v Evropě umožňuje především tolerance ze strany politické reprezentace EU a členských zemí. Místo ochrany občanů umožňují soustavné porušování zákonů. Naopak se snaží utajovat pravdivé informace o ohrožení, vyvíjejí všemožnou nátlakovou činnost pomocí protinárodních médií a neziskovek, ničí národní školství a ohlupují děti propagací islámu pod hlavičkou multikulturalismu a snaží se odzbrojit bezúhonné občany. Politici EU zcela pomíjejí svoje povinnosti, počínaje poslaneckým slibem. Proto je třeba včas odejít z EU, nevolit doma protinárodní strany a jejich politiky a prosazovat historií osvědčené civilizační hodnoty, odkaz předků, vlast, národ a civilizovanou evropskou rodinu.

***

Klidné svátky všem civilizovaným občanům a vlastencům, ať již slaví jakoukoli formu křesťanství, judaismu či buddhismu.

Šťastné vánoce 2016 a PF 2017

Přeji všem lidem dobré vůle, pravým vlastencům, skutečným Čechům, Moravanům a Slezanům, jakož i všem národnostem, kteří se v naší republice asimilovali, krásné křesťanské vánoce 2016 a do nového roku 2017 to nejlepší, co by si každý z nich mohl jen přát.

Dovolte mi, abych tímto vyjádřil podporu pro skupinu Ortel. Kdo z Vás slyšel jejich texty? Kdo je četl? Já pro to udělal maximum a za to že jsem Čech v Česká republice se ani trochu nestydím. Dobře- stydím se za tzv. profilované názory některých představitelů státu, stydím se za neziskové (sic!) organizace, za dobrosery havloidního typu.

Jen multikultihajzl  bere Ortel potažmo národovce jako fašisty. Podívejte se do svých mobilních telefonů do smajlíků: ta lebka se zkříženými hnáty tam taky je, aspoň iPhone ji má. Jsou tedy v Cupertinu neofašisté?  Ne? Vzor USA Vám najednou nevoní? Tak jděte do PRDELE! A co české oslavované legie? Proč hned 3. říše? Blbci- učte se dějiny!

 

Aby bylo na světě hezky, mějte kolem sebou zvířata, Ta jsou jasná, čitelná, nezáludná, tedy většinou. Na obrázku zleva doprava jsou: Charlie, Jackie, v pozadí Catty a vpravo vepředu Máša:

img_09291

Bez kočiček to prostě nejde. Dodají pozitivní energii, jsou s Vámi a když je Vám zle, odeberou negativní energii.

 

Doufáme jistě všichni, že se nebude postupovat podle osvědčeného scénáře, že každý další rok je politicky, ekonomicky i osobně horší jak ten předchozí, a že společnými silami tento trend panující mnoho let přetrhneme! Bude to rok volební a nesmíme dopustit, aby opět vyhrál ten, kdo je příjemcem největších dotací a přitom lidem lže a chudobu nevidí,jen způsobuje. Já budu stát na Vaší straně.

Kéž přestane platit heslo:  Proč se člověk spíše dopálí, jak opálí? Protože dřív vyleze blbec než Slunce.

Opakování matka moudrosti

https://dotsub.com/view/8724474e-92e3-4322-ba4b-e3a2b497a34f?utm_source=player&utm_medium=embed#.V1s22kHFl6E.facebook

 

https://dotsub.com/view/8724474e-92e3-4322-ba4b-e3a2b497a34f?utm_source=player&utm_medium=embed#.V1s22kHFl6E.facebook

 

https://dotsub.com/view/8724474e-92e3-4322-ba4b-e3a2b497a34f?utm_source=player&utm_medium=embed#.V1s22kHFl6E.facebook

 

a furt dokola,  dokud to blbci nepochopí… takže asi na prd…

Shluk dalších názorů našich podvedených občanů

a-uz-to-vyplouva-na-povrch

vidim_zemi_zaslibenou

 

Na nová auta dotace, za stará naopak příplatek, navrhuje…

Tak fajn… Co si ty svině ještě nevymyslí… Revize kotle (800-1500). revize komína (800), v elektřině platím nesmyslné větráky či slunce, ve vodě Francouze, v tabáku neziskovky. Uhlí už je dneska drahé jako svině, a je čím dál horší, cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro Skopčáky. Zakázali mi kouřit v hospodě, vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery. Kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho, když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu šetřil, platím na auto pojistku, dálniční známku, kontrolu u doktora, technickou, teď i nějakou pokutu, mám nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit. K doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit. V krámě kupuji jedovaté potraviny, výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje. Na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici. Kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz. Halík, Janda, Schwarzenberg a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce…A mohl bych pokračovat…
A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší nepřítel je Rusák…. Hovno… Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici….Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě tak zavile nepronásleduje a neokrádá tak, jako tenhle náš dobytek….

 

ovcacek