Archiv pro měsíc: Květen 2019

CCCP versus EU

Někde už na to přišli!  A jak jsme na tom v ČR ??                                             Italové se budou smět bránit se zbraní v ruce !PETR ROBEJŠEK    

     Italský parlament ve středu 27.3.19 odsouhlasil zákon, který opravňuje občany k tomu, aby se ve vlastním bytě nebo v obchodě bránili proti vetřelcům všemi prostředky. V českých médiích jsem o tom zatím moc nenašel a tak tu informační mezeru trochu vyplním.   Když stát neochrání občany… Italský ministr vnitra Matteo Salvini splnil další ze svých předvolebních slibů. Již od minulého roku připravuje italská vláda zákon o sebeobraně. V říjnu 2018 to Salvini odůvodnil takto: „Právo občanů na sebeobranu je svaté. Vnikne-li někdo do mého obydlí, jsem oprávněn použít zbraň k vlastní obraně, k obraně jiných osob a svého majetku.” Podsekretář ministerstva vnitra a tvůrce nového zákona Nicola Molteni tehdy řekl: „Náš návrh zákona je odpovědí na požadavky Italů po větší bezpečnosti.” Doposud byla právní situace v Itálii podobná jako v Německu a v mnoha ostatních evropských zemích.Přepadený se směl bránit jen tím nejmírnějším možným způsobem. To však logicky posiluje zločince, který je již tak zvýhodněn tím, že on volí cíl, okamžik a způsob útoku.  Matteo Salvini to formuloval takto: “Když mám někoho v masce metr před sebou, tak musím, podle dosud platného zákona zvažovat, jestli mě chce skutečně napadnout, jestli je jeho pistole opravdová a jeho nůž naostřený.”S takovým oslabením svých možností by se lidé mohli smířit jen tehdy, kdyby bylo spolehnutí na to,že je ochrání stát. To je také základem tzv. společenské smlouvy. Podle ní občané odevzdají, anebo nepoužijí své zbraně k sebeobraně a stát jim za to slíbí, že je bude chránit on. Ale tato záruka ztrácí nejpozději od roku 2015 svou věrohodnost.  A to není všechno. Nejenom, že stát občana často neochrání. Dokonce ho i potrestá za to, když se on  sám pokusí o účinnou obranu. Ne náhodou navštívil Matteo Salvini ve vězení Angela Peveriho. Ten byl odsouzen na čtyři a půl roku za to, že střílel na tři zloděje, kteří mu kradli benzin z jeho bagru. Jeden z nich byl přitom těžce zraněn. Zločinec je vždycky oběť !!!!!!!!!!  Co z toho plyne? Již víme, že ten, kdo porušuje zákon, je ve výhodě tím, že volí cíl, čas a způsob útoku. A když je zločinec zatčen anebo napadeným v sebeobraně zraněn, tak se z pachatele najednou stane oběť. Sociálně vědní fakulty nepřetržitě produkují psychoexperty, kteří “přísně vědecky” zdůvodní, že pachatel je vlastně oběť. Každý z nás již slyšel příběhy o těžkém dětství, složitém dospívání a jiných útrapách, které jako by zločin zdůvodňovaly nebo aspoň omlouvaly. Zkratkovitě to popisuje anekdota  o vrahovi svých rodičů, který žádá polehčující okolnosti, protože je sirotek. Pomocí nového zákona má být v Itálii nerovnováha mezi zločincem a obětí zmírněna. Po jeho schválení bude vždy přiměřené  bránit svůj dům nebo obchod proti vetřelcům se zbraní v ruce. Případné náklady na obhajobu občanů, kteří by byli obžalováni v souvislosti se sebeobranou, ponese italský stát. „Kdo se brání, nebude muset platit za obhajobu u soudu, aby dokázal svou nevinu,” zdůraznil podsekretář Molteni.

         Zákon byl v parlamentě přijat 373 proti 104 hlasům, se 2 zdrženími. A koncem tohoto měsíce bude předložen k projednání a schválení italskému senátu.  Návrhem nového zákona italská vláda (jako první v Evropě) nepřímo uznala, že již nedokáže zaručit bezpečnost svých občanů, a proto jim dává více zákonných možností bránit se sami.  

       Jistě vás napadne, že jednání italské vlády je v přímém protikladu s politikou EU. Ta se naopak snaží Evropany odzbrojit.    

Autor:  Petr Robejšek 

Velké moudro

P rof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů,

(* 14. května 1950 Žirovnice) je český psychiatr, pedagog, premonstrátský jáhen a esperantista.

Působí v Pelhřimově.


Co se stalo s naší dobou?

Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé
pocit, že se něco zlomilo, a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká?

Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky –
proč a jak.

Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby.
Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení.

Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni.

Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné
starosti, než jaké musí řešit lid obecný.

Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus.

Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné
abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby.

1-Ztráta studu,

2–rozvoj společnosti bez respektování přirozených

společenských norem

3- pocit tíživé bezmoci.

Diagnóza

„Žijete v zemi, kde nic není hanba!“ Těmito slovy zhodnotil student z Asie
svůj roční pobyt v České republice.

Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu.

Z české kotliny se kamsi vytratil stud.

Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu.

Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo.

Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět?

Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z
banality dělají tragédii a z tragédie banalitu.

Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby.

Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu.

Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron…

Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály.

Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí
lidé obětí.

Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě!


Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne!
Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí.


Místo domu barabizna
Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.

Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.

Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti.

Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.

Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo.

Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně.

Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům.

Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze.

Terapie

Jsou dvě řešení.

Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct.

V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci.
Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci.

Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna.

Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct.

Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče.

Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce.


Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci.

Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni.

Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý.
Zklamání vystřídá bezmoc.

A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná.

Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi.

A ta tady již je. Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst.

Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: „Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!“

Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci…

Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence.

Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.

Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni!

Slovo zkušeného

Sibylino proroctví se začíná naplňovat     

– dojde ke střetům víry…


 
TEN KONEC SI PŘEČTI   U R Č I T Ě

 
Autorem následujících slov je údajně Dr. Emanuel STANAY,

známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí.
 
Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem,který může být určující pro náš postoj k fanatizmu: 

„Velmi málo lidí bylo skutečnými
nacisty, ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo.
Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů.
Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa.

Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny. Dnes nám znovu a znovu různí experti opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. 

I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam!!!! Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu…ISLÁMU…!!!!!!!!!!.
Je skutečností, že v současné fázi dějin vládnou Islámem fanatici. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí, znásilňování, zabíjení, polévání žen kyselinou, likvidací homosexuálů……< /sp an>
Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet 

a stát se sebevražednými bombovými …….zabijáky…..
Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, mlčící většina….!!!!!!!!!“ …..je vyděšena a je vyřazena.
Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří prožili peklo války a chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí.
Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.
Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgiích zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina  Rwanďanů byli mírumilovní lidé?

Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přese vše, všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou svůj hlas, protože se stejně jako Dr. Tanay jednoho dne probudí a zjistí, že se dostali do područí fanatiků a že“nastal konec světa“.

Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci,  Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě. 

Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří nás…!!!!!…ohrožují….!!!!!!!!… náš způsob života..!!!!!.
Žádná mešita ani minaret v Evropě..!!!!!, pokud nebude stejné množství katolických kostelů v arabském světě a také stejné množství katolíků..!!!!!                             Pedofily civilizovaný svět trestá … a co muslimové, kteří souloží 8 leté dívky a mají s nimi děti.
Přeje si někdo z Vás, aby za dvě desítky..!!!! let souložil nějaký muslimský stařec Vaše vnučky a pravnučky, aby je kamenovali, zabíjeli, polévali kyselinou, prováděli ženskou obřízku..?!!!!
A konečně: každý, kdo pochybuje, že se jedná o závažnou záležitost. A kdo vymaže tento mail, aniž by ho poslal dál, ten se podílí na pasivitě, která dovoluje, aby problémy narůstaly.
Proto se trochu rozmáchněte a pošlete to dál a dál, a ještě dalším. Doufejme, že tento mail čtou tisíce lidí  na světě, přemýšlejí o něm.

Valašský jadrný pravdivý

Něco od plic z Valašska.

Hodně drsně, až skoro „po Valašsku“ pojmenovaný vzestup preferencí ANO:

Prakticky denně máme možnost sledovat z první řady, jak se s každou špínou, nakydanou našimi „demopotraty a Piráty“na hlavu Babiše, zvedají úspěšně nahoru, ke spokojenosti nás, jeho voličů, preference ANO. Mudrci, považující sami sebe za lepšolidi si nechtějí připustit, že jim na jejich filozofii, sny o NWO a genderově vyváženou pseudohumanitu sereme v Čechách, Slezsku a na Moravě, z hodně velké výšky. Mně osobně je u řiti každý Afričan či Arab, obzvláště, jestli ještě navíc vyznává zločinnou a ve středověku zamrzlou ideologii, jménem ISLÁM. Nechodil jsem 40 roků do práce proto, abych na stará kolena v důchodu „solidárně“ pečoval o kdejakého negramotného vychcánka, odkusi z koňovy řiti.Mně bohatě stačilo, že mě dostatečně srali desítky let cigáni, vyhýbající se systematicky poctivé práci, zneužívající sociální systém, pobírající nadstandartní finance na děcka, která si nadrbali, a o která se nestarali. A všem těmto Reflexům, Fištejnům, tunelářské pravici, s černoprdelníky v řiti vůbec nevadilo, že se do pologramotných nefachčenků a pedofilů, uplatňujících zcela bestrestně incestní plemenitbu, cpaly roky a roky miliardy. A výsledek? Nula, nic, hovno. Vy pracující si utahujte opasky, abychom si tady mohli my, demopotrati a Eurohujeři z vlád Klause, Paroubka,Topolánka, Nečase i Sobotky pěstovat línou verbež, kterou jsme úspěšně naučili, že i bez práce jsou koláče.A nejen koláče. Značkové hadry, značkové telefony, cigarety a chlast.

Jen klidně dál, vy namyšlená elito, kydejte špínu tomu Babišovi na hlavu ještě víc. Rád bych se dožil toho, (už se toho dokonce bojí i Reflex), až bude mít ANO v brzké době i ústavní většinu.To je jediná medicína, která platí na všechny ty Marky Bendy, Bělobrádky, Němcové, Langšáglové, Pekarové, Kalousky, Bartošky, Fialy, Stanjury, Gazdíky, Farské a jejich spolky, stejně jako na jejich zainteresované podržtašky a poskoky.

Merklovka, která zařízla Evropu migračním šuntem je v prdeli, Macron dostává od Frantíků tak po vajcách, že se bojí vylézt i s prohlášením, Britové neví s brexitem čí jsou, Italy už „Lékaři bez hranic, FRONTEX a další pašeráci také serou, a je jisté, že dostanou brzy po čuni, protože jen díky jim, je dnes větší třetina Evropy v hajzlu. Naštěstí, a k vaší smůle, V4 a dalších 7 států jim už sere i na Marrakéš s machometánama. Chtěli jste, pravdoláskaři, havloidi a kavárníci nasrat obyvatelstvo omíláním lží a pičovin o Rusku, Číně, Ukrajině, Krymu, atd. Dnes už nikdo nezobákuje kolem Dalajlámy kdesi mezi kopečky Himalájí a nasrali jste si vrchovatě do vlastních bot v České kotlině. Dokonce už vám nikdo nežere ani ty kydy o Čapím hnízdu, nebo Kalouskem vymyšlených, a veřejně propagovaných korunových dluhopisech.

Asi to dá hodně práce policistovi Nevtípilovi, nepředat spiso údajném „trestném činu“ našeho premiéra k soudnímu projednání ! Tam to totiž nejspíš i naši cinknutí soudci budou muset smést ze stolu osvobozujícím rozsudkem. A to se přeci nehodí – „demopotrati“ potřebují mít stále otevřenou causu. Jen tak totiž mohou oblbovat lid, že má „trestně stíhaného premiéra“ !!!

Tak si tedy, vy zákonodárný a soudní odpade, ještě chvilku užívejte bezpracného nicnedělání v politice.Váš konec se blíží !!!

S pozdravem a starou pravdou, kterou vy, politikáři, šíbři a odkláněči nejste schopni pochopit: „Kto sa kokotom narodil, ako kokot aj zomre.“

(to ví každý bača na Těrchovej, jenom lídři a jejich řiťolezci z demokratického bloku o tom nemají ani páru.)

Něco k současnosti

Tomio Okamura: Sociální programy ožebračují chudé a vychovávají z lidí lenochy, podvodníky a parazity

Autor: Tomio Okamura | Publikováno: 6.5.2013 | Rubrika: Zamyšlení

„Sociální programy ožebračují chudé. Cíleně vychovávají z lidí lenochy a podvodníky, učí je parazitovat na systému. Pozitivní diskriminace menšin ve školách vede k úpadku kvality školství a v důsledku nijak pozitivně neovlivní společenský úspěch příslušníků menšin. A je fakt, že inteligence různých etnik a ras je různá a žádný vzdělávací program s tím nepohne. A naopak emancipace žen bílé rasy v důsledku přináší duševní úpadek celé rasy, to proto, že talentované a chytré ženy mají čím dál méně dětí, protože se věnují kariéře. Naopak ženy s minimem duševních schopností se živí tím, že rodí stále dokola děti, na které berou sociální dávky.“

Kdybych výše uvedené napsal a podepsal já, tak jsem za rasistu. Autorem těchto myšlenek je americký sociolog Charles Murray. Při čtení Lidových novin jsem na  jeho jméno narazil ve velmi inspirujícím textu českého sociologa Petra Hampla. Problematice chudých a sociálně vyloučených menšin, tedy černochů v USA, věnoval Murray tři knihy. Jedna z nich vyšla v ČR, jmenuje se Příliš mnoho dobra a věřte, stojí za přečtení. 

Na základě tvrdých dat autor doložil to, co sice všichni víme, ale co se snaží nejen americká vláda, ale i ty naše vlády nevnímat. Tedy to, že pokud někdo celý život nepracuje tak to zpravidla není výhradně vinou společnosti. A že jediný, kdo se svým osudem může pohnout je člověk  sám. O rasizmu vím své, zažil jsem ho v Japonsku a jako dítě  i v České republice. A měl na mě naprosto opačný vliv, než na mnohé naše spoluobčany. Neuzavřel jsem se do nějaké své míšenecké komunity a nezačal žít na úkor nenáviděné většinové společnosti. Nekradl jsem víka od kanálu, ale šel jsem studovat. A poctivě přiznávám, že jsem nebyl žádný velký talent a studia na vysoké jsem nakonec nedokončil. Neměl jsem to za zlé ani škole ani své zemi, tehdejšímu Československu. Protože já jsem byl lajdák a dostatečně jsem se neučil. Když jsem neuspěl v akademické sféře, pustil jsem se do práce. Proč? Mimo jiné přece proto, abych svému okolí, ale také tatínkovi a mamince ukázal, že nejsem zas takový lajdák, za kterého mě mají. Pracoval jsem a pracuji 16 a více hodin denně v několika firmách a nově i v Senátu. 

Proč už není lenost ostuda?

To, co mám či nemám je zásluhou mé práce a také standardních podmínek, které mi moje země poskytla. Styděl bych se chtít cokoli navíc. Proč se nestydí druzí? Americký sociolog nesvádí vinu na menšiny – říká: „Chovají se racionálně – dělají jen to co jim systém dovolí, chovají se tak, jak jsme je to naučili“. Murray dost trefně pojmenovává další problém – tedy podpora matek s dětmi – americký systém,  stejně jako náš, vede k tomu, že matky, které by jinak děti neměly, rodí stále dokola a berou děti jako výdělečný byznys. Nejvíce ovšem rodí matky s nízkým intelektem, bez pracovních návyků a přivádí na svět a vychovávají další generaci parazitů. Omluvte mne, ale neznám přesnější slovo – ten, kdo systém cíleně jen využívá a nic mu nedává, je parazit.

Murray sledoval a analyzoval statistiky a věcně doložil, že po dvaceti letech vládních programů pro chudé a menšiny, po miliardách vynaložených na jejich podporu a vzdělávání se počet chudých nezměnil ani o procento. Naopak – zvětšil se rozestup mezi bílými a černochy, kteří před zahájením menšinových programů bělochy celkem úspěšně doháněli. Co se změnilo? Před vyhlášením sociálních programů za prezidenta Johnsona alespoň část chudých bojovala o lepší existenci a vedla k tomu své děti a dělala maximu, aby alespoň ony žily lépe.

Sociální programy převrátily jejich myšlení. Sociální pracovníci začali chudým tvrdit, že když se jejich dětem ve škole nedaří, je to vina společnosti. Skutečnost je opačná, krutá a nekorektní – tím, že se ve škole snažíme udržet ty, co by před lety byli vyloučeni nebo přeřazeni na „zvláštní“ školu, tím ničíme celý systém. Snižuje se kvalita vyučování – za cenu toho, že ve škole udržíme jednoho „nepřizpůsobivého“ studenta ničíme budoucnost všem ostatním a snižováním hranic kvality, ale také disciplíny potřebné pro učení i práci vyrábíme další nepřizpůsobivé. Tohle není popis české školy – takhle Američan popisuje důsledky takzvané pozitivní diskriminace, která se pokusila  otevřít školy ponejvíc nepřizpůsobivým menšinám. 

„Intelektuálové“ z celé země se snažili Murrayova tvrzení zpochybnit. Americká psychologická asociace dokonce sestavila speciální tým, který měl Murrayovy teze vyvrátit – ale smůla. Podle Petra Hampla zatím nikdo Murayova fakta a čísla nevyvrátil. Pravda a fakta se prostě přebarvit nedají. Statistika je neúprosná – v roce 1968 měly USA podle své oficiální definice 13 procent chudých. Během následujících 12 let se náklady na pomoc chudým zečtyřnásobily a v roce 1980 – světě div se – měly USA stále 13 procent chudých.

To zásadní se nedá nijak vyvrátit – vládní politika stanovuje nějaká pravidla hry a také strategie lidí, jak získat peníze. „Platí také princip, že čím méně má člověk nezávislých zdrojů peněz, tím silnější je účinek pravidel hry určovaných shora.“ Prvním účinkem těchto pravidel je jak píše Murray „že chudí se začali krátkodobě chovat způsobem, který je dlouhodobě neudržitelný“. 

Co s tím?

Chudým a lidem v nouzi se má pomáhat – to platí na sto procent. Ale jen těm, kteří si nemohou pomoci sami. Dvacetiletý fracek nemá na pracáku co dělat. Ať už má vysokou nebo základku, může vždycky míchat maltu v létě  na stavbě, nebo sázet stromky třeba v lese, kdekoli, kde je stále dost a dost práce. Musí se naučit vzít i špatně placenou dřinu. Když tu je práce pro Ukrajince, najde se ji bezesporu dost i pro Čechy, Moraváky i Romy. 

A nejde jen o menšiny – bílých dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí přibývá. Přitom sehnat dobrého řemeslníka – tesaře, zedníka, instalatéra je nejen stále větší problém, je to také stále dražší. A firmy mohou vyprávět zkazky o tom, kolik chybí soustružníků frézařů. 

Rodiče i děti se holt musí smířit, že ze všech nebudou manažeři. Musíme své děti naučit tomu, že se budou chtěj nechtěj muset živit prací svých rukou. Jiný recept na nezaměstnanost a na chudobu neexistuje. Pokud naučíme sebe a děti pracovat, tak věřte, že zbude na ty, kdo pomoc skutečně potřebují a kteří si sami nepomohou. Invalidé, mentálně zaostalí, staří lidé, nemocní lidé.

Musím říct, že se mi ani nechce věřit, že tu jsou statisíce mladých lidí, kteří parazitují i na svých rodičích – nechají se jimi živit i v dospělosti. Hanba by mě fackovala vytáhnout ze své maminky nebo tatínka byť jen jedinou korunu – naopak mám za samozřejmost, že část svého platu jim posílám. To, že sociální pomoc a různé sociální programy ve většině nefungují správně, vůbec neznamená, že bychom na ně měli rezignovat.

Jen je třeba si přiznat tvrdou pravdu, že z blbce holt vysokoškolák nebude, ať už je z jakékoli menšiny*). Jsem všemi deseti proto, aby chodili na dobré a elitní školy i děti z romského ghetta nebo synové českého recidivisty. Škola ovšem nesmí rezignovat na své základní poslání. Tedy nabízet vzdělání v nejvyšší kvalitě a ve škole také nesmí chybět disciplína. Komenského škola hrou se týkala formy výuky – rozhodně ne zrušení učitelské autority a podřízenosti žáka učiteli. Jsou věci, ve kterých demokracie neexistuje – a to je třeba výchova. Můžeme diskutovat s dětmi, kam pojedeme na výlet. Ale nebudeme diskutovat o tom, jestli se budou učit číst a psát anebo jestli si vyčistí zuby. Ostatně každá demokracie má své hranice a pravidla, která musíme všichni respektovat – právě proto, abychom tu svou míru demokracie udrželi. 

Solidarita je nutná, ale má své meze – platí jednoznačně pravidlo, že bez práce nejsou koláče a pokud je rozdávám zadarmo, musím se připravit na to, že jednou dojde mouka i na obyčejný chleba. I když trochu bych si to přál. Pokorná úcta ke chlebu – jako symbolu lidské práce a božímu daru je ta tam. Stálo by za to ji obnovit.

http://okamura.blog.idnes.cz

*) (a samozřejmě i z většiny!!! – doplnil newsen – jinak naprosto souhlasím)

Je to pravda!

Padesátníci, začněte konečně říkat svým dětem a vnukům pravdu !
Kdo vybudoval školní budovy s tělocvičnami a hřišti? 
Kdo zajistil opravdu bezplatné školství na všech stupních? 
Kdo vybudoval pionýrské domy a staral se o aktivity mládeže ve volném čase? 
Kdo postavil rekreační zařízení? 
Kdo postavil zimní stadiony na hokej, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní
zařízení? 
Kdo vybudoval bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice? 
Kdo vybudoval železniční tratě, kdo je elektrifikoval? 
Kdo zajistil levné spojení do každé vesnice od rána do půlnoci? 
Kdo poskytoval slevy na dopravu pro studenty a pracující? 
Kdo elektrifikoval zemi? 
Kdo nastavěl vodní a tepelné elektrárny? 
Kdo plynofikoval zemi? 
Kdo postavil fabriky v každém městě? 
Kdo vybudoval zemědělská družstva ve většině vesnic a měst? 
Kdo nastavěl směšné králíkárny pro lidi, co dnes mají hodnotu milionů? – Zde bych nesouhlasil, nemají
takovou hodnotu, jen jsou předražené (ale zase kapitál.) 
Kdo umožnil bydlet mladým rodinám v levných nájemních bytech? 
Kdo zajistil, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny? 
Kdo zajistil, že nebyli bezdomovci? 
Kdo zajistil, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít? 
Kdo dával nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů? 
Kdo vybudoval v obcích vodovody, regulaci potoků?
Kdo vybudoval i ve větších obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody? 
Kdo dokázal mobilizovat lidi, aby zlepšovali stav své obce bez nároku na odměnu? 
Kdo dokázal dát práci všem svým občanům? 
Kdo poskytl mladým rodinám nenávratné, novomanželské půjčky? 
Kdo zajistil bezplatnou zdravotní péči pro všechny? 
Kdo poskytoval pracujícím rekreace na zotavenou zdarma? 
Kdo postavil nemocnice a zdravotnická střediska? 
Kdo vybudoval telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání? 
Kdo zajistil, že lidé se nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně? 
Kdo zajistil, že všichni cikáni museli chodit do zaměstnání? 
Kdo zajistil, že když do práce nechodili, nedostali výplatu ani rodinné příplatky? 

Je mnoho otázek, které by bylo třeba doplnit, ale není to až tak důležité. Je však třeba
připomenout, za jakých podmínek se vše dělo. Socialismus začínal v zemi zdevastované válkou, kde
byla zničena nebo poškozená většina infrastruktury. Neexistovala pomoc ze zahraničí, ba
naopak. Západní státy dělaly všechno možné, aby brzdily hospodářský růst naší země. USA vstoupily

do války v Evropě, Asii a Africe, čímž je to „povýšilo“ na světovou jen proto, aby na ní vydělaly. Země
se musela trápit i s vnitřním nepřítelem, který se snažil zevnitř škodit – podívejme se na to, kolik lidí se
dnes hlásí k tomu, že aktivně bojovali proti bývalému režimu. Vše se budovalo bez velkých
zahraničních investic, bez pomoci z eurofondů, z nichž 40% rozkradou politici, a my je musíme pak
vracet. Navzdory všemu krajina prosperovala, hospodářství rostlo a nehrozil její krach, jako nás dnes
straší novodobí politici. Co dokázal kapitalismus se slušně vybudovanou krajinou, může vidět
každý. Jen srovnání nemůže udělat každý. Studenti, kteří v roce 1989 měli 18 – 22 let, mají dnes 40 – 45
let. Takže generace do 45 let neumí porovnávat a snadno se jim vtloukají i nepravdy do hlavy. Cikáni,
kteří se narodili po roce 1989, mají dnes více než dvacet let, nikdy nepracovali a ani nikoho pracovat
neviděli. Jediné co vědí, je jít jednou za měsíc na úřad po peníze, které jim kapitalismus vyplácí zdarma
z peněz lidí, kteří poctivě pracují. Poctivě pracující lidé jsou vykořisťováni zaměstnavatelem a
kapitalistickým státem okrádáni. Socialistický stát Vám bral z hrubé mzdy 20%.
Za to jste měli zabezpečené. 
1. Bezplatné školství od mateřské až po vysokou školu 
2. Bezplatnou zdravotní péči až po jakoukoliv operaci (za recept se doplácela1koruna !) 
3. Zabezpečený příjem v důchodovém věku a důstojné stáří 
4. Levné ceny potravin, dopravy, služeb, energií … atd. 
Kapitalistický stát Vám bere z hrubé mzdy 50%. Za to nemáte NIC. (Kromě cikánů). 
Chcete vědět ceny za socialismu v československých korunách? 
1 litr plnotučného mléka 1,80 Kčs 
1 litr benzínu 95 oktanový 2,20 Kčs 
1 chléb 3,00 Kčs 
1 rohlík 0,10 Kčs 
0, 5 litru piva 12 st.1, 80 Kčs 
1 lístek na MHD 1,00 Kčs 
Nájemné za 3 + kk včetně energií 300,00 Kčs 
Nové auto Lada 65.000,00 Kčs, (2160 eur) 
Nová Škodovka 45.000Kčs (1500 eur ) 
Nový Trabant 32.000, – Kčs (1062 eur) 
nové kolo 560 Kčs (18,5 eura)!!! 
Splátka úvěru měsíčně 100,00 Kč.
Novomanželský půjčka na zařízení bytu (30.000) nevratná (V cenách za zařízení se zařídil byt
kompletně, včetně spotřebičů).
Pokud jste chtěli získat být, stačilo podepsat na 10 let pracovní smlouvu se svým zaměstnavatelem,
vstoupit do bytového družstva za podíl 600,00 Kčs
nebo podat žádost na Městský úřad, kde Vám přidělili byt do tří let zdarma. 
Dům jste si postavili za 150.000,00 Kčs. 
Průměrná mzda za socialismu v r.. 1989 byla 3.142,00 Kč.
Nástupní plat středoškoláka (každého) 1.300,00 Kčs 
Nástupní plat vysokoškoláka (každého) 1.800,00 Kč. 

Výše důchodu byla 65% z dosažené mzdy za posledních odpracovaných 5 let. 
To vše jste dostali za odpracovaných 42,5 pracovních hodin týdně (170 měsíčně). 
Pokud si vezmete kalkulačku, snadno si spočítáte výšku životní úrovně lidí tehdy a teď. Politici
stát nerozkrádali jako nyní. Peníze nekapaly do bezedných studní a soukromých kapes aniž byl někdo
potrestán. Co bylo za socialismu špatné? Nemohli jste svévolně cestovat po světě.
Socialismus prý nepřinesl nic dobrého. Po roce 1989 máme zde nové věci: nezaměstnanost,
bezdomovce, nehorázné platby ve zdravotnictví, směšné důchody, přeplněné věznice, ale ne politických
vězňů….. 
A co je dnes, vše je rozkradeno a co není, je v rukou zahraničního kapitálu. Jsme kolonií,
banánovou republikou, režiséři převratu, kteří stáli na tribunách, jsou milionáři a chudoba
zbídačeného ​​lidu je nezajímá.
Nerozumím, kdo kdy řekl, že demokratické zřízení je to jediné a nejsprávnější zřízení lidské
společnosti, ale vím, že je to nehorázná blbost. Myslíme si, že právo volit a být volen je nejdůležitější
potřeba člověka. 
Proč jsou lidé v politice? Pouze naivní hlupák může uvěřit, že se chtějí obětovat, abychom se my,
obyčejní lidé, měli dobře. Jsou tam kvůli tomu, protože touží po bohatství, po moci. Může se dostat
někdo do politiky bez peněz? Ano, může, ale jen jako figurka těch, co mají peníze, kteří s ním dělají, co
chtějí. Kdo vlastní dnes média? Tisk, rozhlas, televizi, reklamní agentury. Přece bohatí! Kde může
zaznít pravda o tom, co je socialismus a co kapitalismus? Přece nikde. Nemlčme, občané, říkejme
mladým, že může existovat svět, kde nemusí být takové propastné rozdíly mezi těmi, co pracují, a těmi,
co spekulují. Není ostuda pracovat, ale hanba je nezaplatit tomu, kdo pracuje. 
Pokud chcete žít, být zdravý, studovat, dožít se stáří a důstojně si ji užít, právo na to máte, ale
musíte si to zajistit sám. Buďte si jist, že jakmile toto budete požadovat od kapitalistického státu, obrátí
se k Vám zády a nepostará se o vás.
Soběstačné ve výrobě potravin, dnes většinu dovážíme druhořadé potraviny, co ve státech, ve
kterých se to vyrábí, nedávají ani psům. Před rokem 1989 se mluvilo o hospodářském růstu, stále
větším a lepším uspokojování potřeb pracujících, zvyšování platů, zemědělské soběstačnosti,
energetické soběstačnosti. Snižování cen potravin, energií, služeb. Zvyšování životní úrovně lidí. Po roce
1989 nic jiného neslyšet, než pouze, šetření, utahování opasků, krize, vyšší daně, zmrazení platů,
zmrazení odměn, vraždy, sebevraždy, okrádání, loupeže, neustále zvyšování cen potravin energií,
služeb, rozkrádání státních peněz. Ozdravení veřejných financí neznamená nic jiného, ​​než vzít více
peněz lidem, co poctivě pracují. Každý věděl, jaký byl příjem státu a kam peníze šly. A teď – na nic
nejsou peníze. Na školství, vědu, kulturu, zdravotnictví, infrastrukturu, zajištění práce pro všechny,
výstavbu domů, bytů dostupných pro každého. Nikdo neví, kde ty miliardy mizí. 
Jsme úplně ve srabu.
Máme pětinové platy, než mají lidé na západě.
Máme všechno zboží dražší o 20 procent než na západě.
Musíme jíst potravinový odpad dovážený ze západních zemí
Náš státní dluh je 1,7 bilionů korun  a roční úroky z něho platíme 90 miliard (!!!)
Zvyšuje se počet lidí pod hranicí chudoby, zvyšuje se počet bezdomovců, počet lidí zavřených
na ubytovnách, počet lidí vyhlašujících osobní bankrot.
 

Stát je řízen kmotry, kteří každou veřejnou zakázku předraží tak, že to stát ruinuje – jak to
udělal bývalý ministr životního prostředí Drobil, aby naplnil miliardami našich korun svůj osobní
měšec a měšec stranické pokladny ODS.
 
Na zdravotní péči bude mít nárok jenom ten, kdo do nemocnice přijede autem značky BMW, jak
řekl
profesor medicíny Pafko.
Do důchodu budeme odcházet v 74 letech, což je z biologického hlediska úplný nesmysl.
Kde je krása naší vlasti, tak opěvovaná státní hymnou?! Naše země nevzkvétá, ale ničí ji skládky
odpadu, které jsou často dlouhodobě hořící  a ničící tak vzduch a přírodu. Odpad je sem svážen z celé
EU a penízky za to jdou do soukromých kapes. Úklid a sanaci po vyhořelých skládkách však nese na
svých bedrech stát, potažmo jednotlivé kraje, které na to nemají..
 
Obyčejní lidé už peníze prostě nemají, protože ani náhodou nedosáhnou na tak proklamovaný
průměrný měsíční příjem cca 26.000,-Kč. Velmi často neberou ani jeho polovinu! Podíval se někdy
některý z politiků na platy prodavaček, dělnic a jim podobných, které dřou celé dny a víkendy často za
minimální plat?
Změna Zákoníku práce nahrává podnikatelům v tom, že zaměstnávají lidi jako brigádníky a
často i několik let!!! Podnikatel tak alespoň nemusí odvádět státu velké daně a i lidé se ve jménu zákona
lépe okrádají. Jsou okrádáni v tom, že je jim placena nižší mzda, nedostávají nebo alespoň ne v plné
míře placené  přesčasy, noční a sváteční příplatky apod. a už vůbec ne nějaké osobní hodnocení. Jsou
ochuzováni o požitky trvalých pracovníků, jako jsou třeba: stravenky, pracovní oděv…,vždyť to jsou
přeci jen brigádníci.
Strašíme lidi politickými vězni, kteří byli za komunismu. Ale co jsou „tykadláři“, kteří si dovolili
zhanobit naše politické představitele? Jsou za to soudně trestáni ne jen podmínkami, které soudci
bohatcům udělují za vraždy, za zabití, za korupci, za miliardové rozkrádání státního majetku. Tito
„malůvkáři“ jsou potrestáni vězením. To jsou přeci političtí vězni jak vyšití! 
Paní Mercklová ve jménu EU již téměř před rokem doporučila panu Nečasovi, aby odstoupil a
aby padla vláda NIC SE NESTALO! I přesto, že švédské království nechce zástupce z Česka na
vyhlašování cen, protože tito korupčníci by znesvětili obřad , NIC SE NESTALO ! Ve světě už máme z
ostudy kabát !!!
A NIC SE NEDĚJE !!!
Vše jde po staru, čeští mafiáni, politici a soudci si budou mastit kapsy a na obyčejného člověka
čeká jen zdražování a  živoření a velmi často pouze život pod mostem.
 
  
JE TO STRAŠÁK DNE – PROSTĚ NA VŠECHNO. JSME  V TOTÁLNÍM  MARASMU, ALE
MŮŽEME SI ODPOVĚDĚT  VĚTOU:
HLAVNĚ ŽE NÁM NEVLÁDNOU KOMUNISTÉ A HNED JSOU VŠECHNY PROBLÉMY
VYŘEŠENÉ, PROTOŽE JEDINÉ  A NEJDOKONALEJŠÍ POLITICKÉ STRANY V ČR JSOU : ODS
(obrovsky drancující svině), TOP 09 (zatopí lidem)!!! 
 
Komunisti dřív měli stranickou disciplínu a zodpovídali se na stranických schůzích. I tam byli
hajzlové, ale museli se krotit, protože byli kontrolováni hned z několika stran. Ti, co se však utrhli ze
řetězu a překabátili se do jiných stran už

žádnou kontrolu nemají !!!  A těmto lidem máme důvěřovat a svěřovat jim své životy a životy našich
dětí!? Lidem, kteří pro zisk do vlastní kapsy jsou schopni ne jen převléci kabát a stranu, ale zaprodat
republiku! Proto to také tak zde
vypadá!!!!!!!!!!!!!!!
 
Konečně o aroganci vládnoucích stran svědčí i poslední prezidentská amnestie, tak
nezodpovědná vůči lidu a státu jako takovému! Amnestie, která zastavila stíhání a zaručila beztrestnost
a čistý rejstřík těm největším podvodníkům, tunelářům a rozkradačům našich podniků a našich peněz.
Je zajímavé, že se týká hlavně lidí z řad ODS a TOP09, ale již se netýká Ratha? Peníze, o které
připravili stát jsou nenávratně pryč a teď dokonce i jejich potrestání! Uvolnila a vlastně tak očistila
vrahy a násilníky a lidé se opět budou bát pouštět děti samotné do školy, staří lidé se opět budou bát
chodit nakupovat nebo toho, že jim „kdosi“ přijde „odečíst elektřinu nebo plyn“. Lidé ze severu se opět
bojí nepokojů z řad aktérů našich nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří se již těší na to, jak to znovu
roztočí! Ale tyto obavy na hradě nikdy nepanovaly, protože tam nikdy hlas lidu nedolehne!
 
Anonyme, napsal jsi to tak hezky, že si myslím, že by byla velká škoda, kdyby to zapadlo.
Myslím si, že by se to mělo objevit ve všech diskuzích, aby si všichni uvědomili, jak jsme denně  a při
každé příležitosti ohlupováni. Chytrý člověk ví, že historie se nikdy neopakuje a vše jde kupředu a mění
se, tudíž i komunistická strana již nikdy nemůže být stejná jako dřív. Strašit komunismem, stejným,
jako byl před lety, je jako strašit malé děti čertem. Pak to dopadá tak, jako na Táborsku, v Českých
Budějovicích a v jiných městech, kde studenti demonstrují hladovkou v podstatě proti výsledkům
demokratických voleb. Oni ovšem za to nemohou, protože byli zmanipulováni. Zmanipulováni
těmi lidmi, kterým nejde o stát, ani o lidi, ale o to, že se změnou vlády přijdou o svá plná koryta a své
plné kapsy.
Doufám, že nebudeš nic namítat, když se Tvůj text občas někde objeví. Děkuji. 
 
A ty čtenáři si udělej svůj názor.

Jak to bylo ve skutečnosti

 Jak to bylo s panem poslancem v Boršicích doopravdy


Posílajte fšeckým, aby věděli, jak to bylo s tým „rasismem“ v Boršicách. 
Pan poslanec sa ožrál, kůřil venku před hospodů, měl „chytrých „řečí 
jak opic…a blech. Toš chytil jednu poctivů Boršicků, druhů vzal o zeď a tam 
jak na potvoru bylo okno a o plechový parapet si roztrhl košulu. Kvičál jak 
pichlá sviňa a protože tých blbých řečí nenechál, chtěli mu chlapi přidát. 
Ale protože volal policajtov tak teho chlapi necháli. Zapomněl, že je na 
Moravě, kde ještě ludé majů kůska zdravého sedlackého rozumu. Toš 
takového borca máme za pos.anca.““““ 
A temu teda ještě ftip: 
„““““ 
Z výpovědi svědků – jak to bylo ve skutečnosti v Boršicích s Ferim. Nyní už 
je to jasné. On totiž poslanec nerozumí moravsky. 
Šak do negrů sme mu nenadávali. Vyšel sem ven a viděl toho ogara jak bluje a 
tož mu povídám:“ Si NEGRcaj na polobotky!“