https://viditelny-macek.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=141406&menu=0

Velvyslanec USA v Srbsku Christopher R. Hill na twitteru:
Zasvětil jsem svůj život diplomacii – hledání diplomatických řešení zdánlivě neřešitelných problémů. Během své kariéry jsem se naučil, že někdy diplomacie selhává. Když se tak stane, následky jsou tragické.
Vyjadřuji svoji osobní soustrast rodinám těch, kteří přišli o život během válek v 90. letech, včetně následků vzdušné kampaně NATO. Vím, že Srbové na tuto hroznou dobu nikdy nezapomenou a zapomenout by neměli.
Srbové se nikdy nezbaví svého žalu, ale věřím, že jsou dostatečně silní, aby se zbavili svého rozezlení. Americká oddanost partnerství se Srbskem je neochvějná, stejně jako náš příklon k diplomacii.
Společně můžeme vybudovat lepší budoucnost příštích generací, kterou si srbský lid zaslouží a přeje.
Přeloženo z americké diplomatštiny:
Sice jsme vám kvůli našim vlastním zájmům rozbombardovali Bělehrad a zabili tisíce lidí, ale teď se, sakra, co nejrychleji odkloňte od Ruska a připojte se k protiruským sankcím, jinak uvidíte!

V Pekingu se konalo 2. mezinárodní fórum o demokracii a sdílených lidských hodnotách za účasti více než 200 účastníků ze 100 zemí a regionů, a padly tam také následující zločinné věty:
Demokracie má různé formy a neexistuje jediná cesta jak jí dosáhnout. Žádné dva politické systémy na světě nejsou totožné a neexistuje forma demokracie, která by vyhovovala všem. Každá země má právo vybrat si svoji vlastní cestu v návaznosti na národní tradice. Jestli je země demokratická nebo ne, mohou posoudit pouze občané té země a nikoliv jiné státy. Vnucovat svoji formu demokracie ostatním pod heslem „existuje jen naše demokracie nebo jde o autoritářský systém“je škodlivé, a to zvláště pro demokracii jako takovou. V bohatě rozčleněném světě má demokracie mnoho forem a každá společnost by měla mít právo budovat demokracii, ve které rezonuje její minulost, přítomnost a budoucnost.
Není nejvyšší čas trochu jim to tam rozbombardovat? Naši jedinou správnou demokracii si přece rozvracet nedáme!