Přeposílám k přečtení

Dobrý večer, paní doktorko,

v pondělí jsem oslovil vedení interny a nemocnice ve Svitavách se žádostí o vznik akutní ambulance respiračních onemocnění v rámci zdejší nemocnice (diagnostický back up v podobě RTG etc). Dnes jsem byl informován, že v pátek by měla taková ordinace v rámci svitavské nemocnice začít fungovat (samostatný vstup na detašované pracoviště, pouze 4 hodinové služby z důvodu snížení expozice atd.).  Vznik takové ambulance nebude organizačně jednoduchý, ale jistě vyvolá personální tíseň stran zajištění jejího chodu. Spektrum pacientů této ordinace se bude jistě v časově měnit (od mladých a zdravých lyžařů k polymorbidním chronikům). Domnívám se, že velmi důležité, aby tato ordinace fungovala v režimu předchozího telefonního objednávání!! To bude umožňovat plánovat zdroje a zabrání to jejímu zahlcení.

S cílem nezahlcení této akutní ambulance respiračních onemocnění souvisí to, že by obě naše nemocnice a lékaři primární péče měli mít, pokud možno, jednotnou komunikační strategii směrem k pacientům, která by měla být velmi jednoduchá a současně zcela pravdivá (na rozdíl od politiků si to můžeme snadno dovolit). Toho by se mohla ujmout místní ČLK. Jako základní informaci směrem k pacientům navrhuji toto:

V době souběhu chřipkové a koronarovirové epidemie je lepší k jakékoliv respirační infekci přistupovat tak jako kdyby se jednalo o koronavirovou infekci. Pacient s příznaky respiračního onemocnění by měl především zůstat doma a nešířit infekci mezi ostatní lidi.  Lékaři primární péče podle projevů nemoci nejsou schopni odlišit pacienty, kteří prodělávají koronavirovou infekci, a odlišit ji od chřipky či běžného nachlazení. Infekce (jedno zda chřipka či koronavirus) nejčastěji probíhá jako běžná viróza. U běžného respiračního onemocnění nemá cenu usilovat o vyšetření na přítomnost koronaviru. Případný pozitivní výsledek pouze potvrdí, že člověk má v sobě infekci. Negativní výsledek testu znamená pouze to, že v danou chvíli člověk virus nevylučuje. Lékařskou službu má smysl kontaktovat pouze při podezření na komplikace infekce, především tehdy, jestliže pacient pociťuje narůstající dušnost. V rámci svitavské nemocnice vzniká ambulance akutních respiračních nemocí, kterou je možné kontaktovat na tel.č.:………. Na tomto tel. čísle si můžete domluvit čas Vašeho vyšetření. Její provoz zajišťují lékaři interní oddělení a místní praktičtí lékaři.

Z dostupných informací je zřejmé, že není možné epidemii zastavit. Je však důležité zpomalit její nástup tak, aby neprobíhala explozivně, nýbrž pokud možno pozvolna.Na místě jsou plošná opatření, která vyhlašuje stát a která mají zabránit snadnému přenosu viru, a samozřejmě i individuální ochrana, kterou by měl provádět každý občan sám za sebe. Svým způsobem nyní všichni bojujeme o čas. Smyslem je zabránit kolapsu zdravotnického systému a další služeb na kterých je naše společnost závislá. V získaném čase je třeba připravit zdravotní systém na chod v době pandemie a mj. zásobit zdravotní zařízení základními ochrannými a hygienickými pomůckami. 

Svitavská nemocnice si zřízení ordinace zaslouží naše poděkování. Na druhou stranu by lékaři primární péče měli udržet chod ordinací pro akutní nerespirační pacienty a to minimálně stávajícím nouzovým režimem. Měli bychom nemocnici též nabídnout naší pomoc se zajištěním chodu nově vzniklé ordinace.

V době mé nynější nemoci jsem si uvědomil jak cenné je mít vzdálený přístup do ordinace v době DPN či karantény. Jistě se řada zdravotníků ocitne v takové situaci. I z domácího prostředí však lze řadu věcí vyřešit distanční formou (e-Rp, e-DPN s karanténou atd).

Zdravím Vás

MUDr. Robert Wohl

Praktický lékař

MC Salve s.r.o.

IČO: 046 05 209

IČP: 68 359 001

Hraniční 9, Svitavy, PSČ 568 02

Tel.: 461 534 198

Mobil: 603 587 604

Datová schránka: bazc46t

Uživatel eZpráva

www.mcsalve.cz

Č.bank.účtu: 2100912460/2010