Tihle darmožrouti nám vládnou?

Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme ?
Je tam mimo jiné:
Stálá delegace Parlamentu do:

 • Středoevropské iniciativy,
 • Meziparlamentní unie,
 • Parlamentního shromáždění NATO,
 • Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
  Evropě, a
 • Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
  Stálá komise pro:
 • práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • Ústavu České republiky, a
 • rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
  Stálá komise pro kontrolu:
 • činnosti Bezpečnostní informační služby,
 • činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,
 • činnosti Finančního analytického úřadu,
 • činnosti Vojenského zpravodajství,
 • poskytnutí údajů z centrální evidence účtů,
 • činnosti Národního bezpečnostního úřadu,
 • použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování
  osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a
 • činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
  Vyšetřovací komise k OKD.
  Volební komise.

A pak také:

 • Hospodářský výbor,
 • Výbor pro evropské záležitosti,
 • Kontrolní výbor,
 • Výbor pro obranu,
 • Mandátový a imunitní výbor,
 • Výbor pro sociální politiku,
 • Organizační výbor,
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
 • Petiční výbor,
 • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj,
 • Rozpočtový výbor,
 • Výbor pro zdravotnictví,
 • Ústavně právní výbor,
 • Výbor pro životní prostředí,
 • Volební výbor,
 • Zahraniční výbor,
 • Výbor pro bezpečnost, a
 • Zemědělský výbor.
  A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory !
 • Podvýbor pro dopravu,
 • Podvýbor pro energetiku,
 • Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku,
 • Podvýbor pro letectví a vesmírný program,
 • Podvýbor pro ochranu spotřebitele,
 • Podvýbor pro podnikatelské prostředí,
 • Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace,
 • Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru,
 • Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních
  vyznamenání,
 • Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě,
 • Podvýbor pro svobodu slova a média,
 • Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy,
 • Podvýbor pro daně, cla a loterie,
 • Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků
  Evropské unie,
 • Finanční podvýbor,
 • Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku,
 • Podvýbor pro justici a soudní samosprávu,
 • Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení,
 • Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé
  bezpečnostní služby,
 • Podvýbor pro vězeňství,
 • Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby,
 • Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci,
 • Podvýbor pro migraci a azylovou politiku,
 • Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským
  materiálem a inovace AČR,
 • Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a
  strategické koncepce ČR,
 • Podvýbor pro válečné veterány,
 • Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy,
 • Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí,
 • Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené,
 • Podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
 • Podvýbor pro kulturu,
 • Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity,
 • Podvýbor pro náhradní výchovnou péči,
 • Podvýbor pro regionální školství,
 • Podvýbor pro sport,
 • Podvýbor pro vědu a vysoké školy,
 • Podvýbor pro bytovou politiku,
 • Podvýbor pro cestovní ruch,
 • Podvýbor pro e–Government,
 • Podvýbor pro veřejnou správu,
 • Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo
  řízené organizace,
 • Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví,
 • Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů
  do praxe, propojení vědy a praxe,
 • Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a
  přístrojové techniky,
 • Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a
  práva pacientů,
 • Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských
  pracovníků,
 • Podvýbor pro financování péče o životní prostředí,
 • Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny,
 • Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí,
 • Podvýbor pro udržitelný rozvoj,
 • Podvýbor pro rozvojovou spolupráci,
 • Podvýbor pro styky s krajany,
 • Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy,
 • Podvýbor pro lesní hospodářství,
 • Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a
  chovatelství,
 • Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu,
 • Podvýbor pro rozvoj venkova, a
 • Podvýbor pro vodní hospodářství.
  Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů.
  Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu.
  Obsazuje se tedy minimálně 190 pozic .
  A komise, delegace, výbory a podvýbory potřebují ale samozřejmě také
  členy !
  Počítejte sami – co to je netáhel …
  a pak, že stát doplácí na důchodce …

Připomíná to umírající starý Řím. Tam se taky množili úřednici jako krysy
a ten kdo poctivě pracoval byl jen pro smích.
Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen ne poctivě něco
vyrábět.
Mimochodem těch, co umí něco vypěstovat, sklidit či vyrobit už je jen
800 tisíc.
Což je 8 % obyvatelstva ČR Co myslíš, není to tristní ?