Odpověď pracovníka JZD generálnímu řediteli TV Barrandov J. Soukupovi.


Pane Soukupe z TV Barrandov. V týdnu jste se snažil dělat si prdel z našich 
bývalých JeZeĎáků. Prý neuměli plánovat, proto nebylo maso. A proto, že o 
tom něco málo vím (na rozdíl od Vaší osoby, kterou omlouvá jenom to, že jste 
z Prahy), tak vám to s radostí vysvětlím. 

Největším problémem socialistických JeZeDáků bylo podle vás jaro, léto, 
podzim a zima. To bych ani tak neřekl, protože suché jaro i léto u nás na 
jihu už přestal být problém od 80. let, kde konkrétně okres Břeclav byl 
téměř komplet pod závlahami. Neřešil se nedostatek organické hmoty (hnoje a 
kompostů) v půdě, protože ze 100 tisíc kusů hovězího dobytka bylo hnoje, že 
si to ani nedovedete představit. Ze starých a rozpadajících stohů jsme my, v 
ACHP vyráběli stovky tisíc tun kompostů, v receptuře 1/3 hnoje a slámy, 1/ 3 
ornice ze skrývek a 1/3 kejdy (to jsou hovínka a močka z velkochovů prasat) 
a po dvou letech to bylo k použití a zaorání. 

Za lidovce Luxe se vymlátilo a spálilo na hromadách desetitisíce kusů krav 
(údajně nemoc šílených krav způsobená zkrmováním masokostní moučky z 
uhynulých a nemocných zvířat – tento způsob krmení býložravců byl převzat ze 
západu po roce 1989) a zůstalo v okrese Břeclav pouhých 30.000 kusů, a to je 
dodnes. Úbytek víc jak 2/3 nestačí nasrat tolik kravinců jako 100 tisíc, 
závlahy jsou zničeny jejich nepoužíváním 29 let, protože na to JeZeDák už 
neměl od roku 1990 peníze. 

Pro úplnost: V roce 1988 byl stav skotu v ČR 3,5 milionu kusů, prasat 4,5 
milionu kusů. V roce 2018 stav skotu 1,3 milionu, prasat 1,3 milionu. 
Hlavním důvodem poklesu stavů jsou nařízení EU, aby byl umožněn dovoz ze 
západu. 

Produkovalo se tehdy 11-12 milionů tun obilí a dnes ubohých 5-6 milionů. 
Větší polovina tohoto obilí se přehnala přes živočišnou výrobu pro produkci 
veškerého masa, vajec a mléka. Nebylo to potřeba dovážet z Německa, Francie, 
Polska, Maďarska a odjinud podle příkazů EU. 

A že občas na trhu to maso chybělo? Na tehdejší výrobky československého 
průmyslu bylo ze západu většinou uplatňováno embargo, a tak nezbytné 
devizové prostředky zabezpečovalo zemědělství ve formě vývozu jatečného 
dobytka a telat např. do Itálie, Francie, zemí Beneluxu atd. 

Takže český JeZeĎák dovedl plánovat ukázkově, měl 11-ti honný osevní postup, 
organiku v půdě, půdu pod závlahami, produkoval zeleninu, ovoce, brambory, 
olejniny, dostatek krmiva pro dobytek, využíval na polích vojtěšku jako 
zlepšující plodinu a krmivo pro skot (což dnes u dnešních 
chemicko-pesticidních zemědělců téměř nevidíte). 

Jestli chcete JeZeĎáky z období před StB-áckou revolucí v r. 1989 
kritizovat, zjistěte si fakta, a pak možná zjistíte, že jste zbytečně urazil 
velkou část národa, lidí, kteří poctivě a na vysoké úrovni vykonávali svá 
povolání. Je nás dost, kdo jsme v zemědělství pracovali celý život a dobře si pamatujeme, co se dělo.

 Neurážejte nás, to tím děláte blba i ze sebe.