Takováto hovada prohrávají pravidelně ČSSD volby!

Myslel jsem, že socdem ministři pracují pro blaho lidí této země, ale opak je pravdou a opakovaně se s tímto přístupem k lidu této země setkávám.

Nedivím se přístupu k volbám v Pardubickém kraji. Jestli chceme uspět, tak ne pod hlavičkou ČSSD, ale jen jako 3PK.