Názor z internetu, má pravdu v mnohém!

TOTO JE POVÁNOČNÍ PRAVDA !!

Na nová auta dotace, za stará naopak příplatek, navrhuje…
Tak fajn… Co si ty svině ještě nevymyslí…
1- Revize kotle (800-1500),
2-revize komína (800),
3- v elektřině platím nesmyslné větráky či slunce,
4- ve vodě Francouze,
5- v tabáku neziskovky.
6- Uhlí už je dneska drahé jako svině, a je čím dál horší,
7-cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro Skopčáky.
8-Zakázali mi kouřit v hospodě,
9-vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery.
10-Kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho,
11-když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu šetřil,
12-platím na auto pojistku, dálniční známku, kontrolu u doktora, technickou, teď i nějakou pokutu, mám nařízené pneumatiky, spoustu vybavení, které musím nesmyslně měnit.
13K doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit.
14-V krámě kupuji jedovaté potraviny,
15-výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje.
16-Na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze, musím stejně platit daň státu, pojištění a musím ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici.
17-Kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz.
18-Halík, Herman, Janda, Benda, Schwarzenberg, Kalousek, Gazdík, Ruml a řada dalších darmojedů, které platím, ze mě dělají venkovského burana a nevzdělaného pitomce.

A mohl bych pokračovat, a ráda by tato hnusná pakáž chtěla zase vládnout, Absurdistán…
A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší nepřítel je Rusák.
Hovno!  Můj největší nepřítel je tenhle stát a jeho politici.
Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk mě tak
zavile nepronásleduje a neokrádá tak, jako tenhle náš
dobytek, který sedí za moje ale i tvé peníze ve vládě, parlamentu, senátu ale i v jiných kancelářích státní správy a státní moci !!!!!!!!

 

A já bych tam toho z medicíny i života ještě mohl doplnit o další radosti současného života!

Podvody Miroslava Kalouska, ministra financí – to je tedy síla!

14 Duben 2012, ale stále aktuální a více kdy jindy!

Čestmír Barták

Zobrazení: 1220x

Jmenuji se RNDr. Rudolf Jiříček, bývalý vedoucí komplexního odboru geologie při Moravských naftových dolech, a.s. Hodonín, jeden z bývalých zástupců ČSR v UNESCO,RCMNS, Geodynamics, absolvent postgraduálu na pařížské Sorbonně. Bývalý disident (PO, č.26723, pod dohledem StB Hodonín)

Předkládám veřejnosti tyto informace, které mohou být velmi závažné pro náš stát:

 

PODVOD V AKCI „ODSTRAŇOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH ŠKOD“ ZA 114 MILIARD KČ

Vývoj v ČR dospěl tak daleko, že se politici nejen postavili proti národu jako za totality, ale začali ho ve velkém okrádat, aniž by je někdo ze soudců, které mají ve své moci, potrestal. Proto trend podvodů a korupcí začal narůstat. Objevily se pochybné obchody Miroslava Kalouska, související s modernizací 353 tanků místo 30. Kvůli jeho dohodě o odběru 2310 nefunkčních padáků, zemřeli dva vojáci ze zkušební jednotky.

Přesto převzal Miroslav Kalousek na základě své smlouvy další padáky za114 milionu Kč. Stát díky němu přišel o 19 mld. Kč. Za tyto machinace se stal ministrem financí přes KDÚ-ČSL, u něhož si v r.2008 půjčila Topolánkova vláda 70 mld. Kč ze sociálního fondu a nikdy je už nevrátila. Přes tyto korupce se navíc přehnala globální finanční a hospodářská krize, kterou zase naši politici využili ve svůj prospěch. Na scéně se najednou objevily dva případy:

1). Ještě v r.2007 byl deficit státního rozpočtu -66,4 mld. Kč a v následujícím r.2008 klesl dokonce na -19,4 mld. Kč. Při odchodu ze své funkce ministra financí v r.2009 Miroslav Kalousek nápadně rychle ukončil stamiliardové spory mezi ČR a odkoupila švýcarská firma SPB Konsorcium za 40 a 80 mld.Kč. Její právník Ivo Johannes Bechtiger zasedal v německé a švýcarské pobočce moskevského Gazpromu. Jak přiměla Nomáda Bechtigera, aby se vzdal požadavku 120 mld. Kč, zůstalo utajeno. Kalousek proto „odškodnil“ Nomuru 3,6 mld. Kč. Podobně rychle ukončili spory mezi našim státem a hutěmi Arcelor Mittal (bývalá Nová huť) a Evraz (bývalé Vítkovice Steel), kde nároky firem byly v desítkách mld. Mitall se měl zřeknout požadavku 26 mld. Kč za to, že nemohl jít do privatizace na Vítkovice Steel, a stát mu za to měl odprodat svůj 11% podíl Arcelor Mittal Ostrava za 6,8 mld. Kč. Evraz, který privatizoval Vítkovice Steel, pak nepokračoval ve sporech s Mittalem (Jana Klímová, MFDnes,7.5.2009). Po těchto machinacích Miroslav Kalousek při předávání funkce ministra financí svému nástupci Janotovi v dočasné Fischerově vládě oznámil, že státní deficit najednou vzrostl až na -150 mld. Kč a v červenci téhož roku se zmiňoval dokonce o -209 mld. Kč!!! Aby nová trojkoalice vlády Petra Nečase snížila státní dluh, začala ho vymáhat na národu, nikoli na politicích, jejichž zkorumpovaná jména jsou ale všem známa. Jak tedy ukončit tuto hru s miliardami? A tak se začalo s novým podvodem na státu, který měl překonat všechna očekávání.

2). Vše začalo s problémy ropného ložiska Nesyt u Hodonína, jehož dotěžení za zhruba 23 mil. Kč nemělo pro Mor. naftové doly, a.s. Hodonín (MND) význam, protože by muselo pak uhradit 15-20 mil. Kč za likvidaci 111 vrtů. Proto bylo ložisko předáno firmě Aloise Flachse, majitele místní cihelny za obligátní 1,- Kč, včetně těžebního zařízení a strukturních map, které jsem mu předal jako vedoucí komplexního geologického odboru při MND. V r.1997 postihla střední a jižní Moravu povodeň, při níž byly mimo jiné škody odplaveny i velké ropné skvrny z neuzavřených vrtů Nesyt u Hodonína. Jako člen MěZ jsem napsal premiérovi V. Klausovi a na MŽP, že mám obavy, že nový majitel ložiska po odtěžení vrty nezlikviduje a bude to muset provést stát. Tak se i stalo, že po „dohodě“ s min. ŽP L. Ambrozkem (KDU-ČSL) z Hodonína bylo na likvidaci soukromé firmě odesláno přes min. financí M. Kalouska kolem 30-50 mil. Kč! Kromě vrtů s ropou byly vyplněny cementem i desítky vrtů, které měly slanou mořskou vodu s vysokým obsahem jódu, na němž jsou založeny Hodonínské lázně. Jejich 3 vrtné zdroje u 12km vzdáleného Josefova bude nutno v blízké budoucnosti nahradit novými, které zaplatí opět stát. O desítky zdrojů ze 3km vzdáleného Nesytu právě přišli, protože ministři nejsou odborníci, ale jen straníci, které zajímají jen moc a peníze pro sebe a své známé. Záhy po této události uveřejnil Bohuslav Sobotka 19.3.2009 v Internetu článek „Budou legálně ukradeny miliardy?“ Hovoří v něm, že min. financí M. Kalousek (nyní v případě nedodržení ekologických termínu pohrozil údajnými žalobami a arbitrážemi proti státu. Na likvidaci neznámých ekologických škod se přihlásily politicky zainteresované firmy Geosan Group, Environmental Services, Marius Pedersen Engineering a min. financí M.Kalousek pak vyřadil PPF. V oblasti uhelného průmyslu byla tato akce svěřena st.pod.Palivový kombinát v Ústí n.L.- Všebořice, Lipová 1. Hlavní zátěž k tunelování desítek mld. Kč se však soustředila na likvidaci ekologických škod kolem vrtů na jižní Moravě. Ty ale byly už uvedenou dotací od MŽP na poli Nesyt u Hodonína odstraněny. Zbyly jen menší skvrny na poli u Hrušek. Místo nich však došlo k „dohodě“, že existuje ještě 420 poválečných vrtů, které jsou zakonzervovány příklopem a cementem při povrchu. Kdyby se prohlásila tato metoda dodatečně za ekologicky závadnou, daly by se na výplň sond cementem až do hlubokého dna vydělat miliardy u dohodnuté firmy přes min.financí.Za celých 60 let se nikde neprojevily žádné škody a sondy se proto jen těžce hledají podle starých geodetických záznamů hledají v terénu, když žádné skvrny ropy nikde nejsou. Okolí sond není ekologicky postiženo, protože naprostá většina z nich zastihla maximálně pitnou vodu.

A tak se budou likvidovat zdroje pitné vody, na jejichž vyhledávání se dříve nebo později zaměří hydrologický průzkum, který za tím účelem požádá stát o jejich finanční dotaci. Proti této myšlence se postavil P. Nečas s tím, že by raději odstoupil z vlády, než aby stát zadlužil neuvěřitelnou částkou 114 mld. Kč. Protože začaly být problémy s P. Nečasem, objevila se najednou korupce s 3 mld. Kč, jimiž byla nadhodnocena super čistička v Praze. Peníze měly být rozdány těm, kdo by prosadili výše uvedený podvod. Novému ministru ŽP Pavlu Drobilovi bylo slíbeno křeslo premiéra po P. Nečasovi, když bude povolnější vůči zamýšlenému programu. Nevyšlo to a tak byl P. Drobil znevážen a musel odstoupit ze své funkce. Ovšem nikdo z vlády netušil, že za jejími zády se už s likvidací neexistujících ekologických škod kolem vrtů začalo. Na Očovských lukách u Hodonína byla postavena vrtná věž a velká plocha z panelů. Protože zde žádné skvrny ropné být nemohou, likviduje vyčleněná osádka Moravských naftových dolů, a.s., miliardáře K. Komárka zdroje pitné vody v sondách, vyplňovaných v celém profilu cementem. Ze zdejších 75 vrtů byla operace už u řady z nich provedena. Aby tato vládou neschválená akce ušla pozornosti, protože se otevřela kauza proti min. dopravy V. Bártovi(VV) ve spojitosti s lobbyistickou firmou ABL. Další pak proti min. vnitra Radku Johnovi (VV) a také proti min. Vondrovi (ODS) kvůli problému s ProMoPro. Je velmi pravděpodobné, že tímto rozkladem trojkoalice dojde k vyslovení nedůvěry vládě P. Nečase, kterou oznámila ČSSD. Není pak vyloučeno, že se stane premiérem chemik Miroslav Kalousek a stát se začne topit v nebývalých dluzích na účet obohacování našich politiků. Jistě, že i v tomto případě se nakonec vláda obrátí na občany a pracující národ, aby tuto cynickou akci zaplatil. Ať už v podobě daní od podniků a pracujících zaměstnanců nebo snížením počtu úředníků, policie, hasičů, o jejichž práci nemá nikdo z nich potuchy. Anebo se nakonec deficit projeví při tunelování důchodců přes lékárny, na které je napojena jiná politická pakáž..

( Mgr. Čestmír Barták )…

Pošli to prosím dále … ať občané vidí, koho máme ve vládě !

zdroj:http://ers.blog.cz/

 

Co je staré, ještě nevyčpělo!

Hříchy pro pátera Knoxe, aneb Kalouskovy hříchy
Petr Závladský
Vím, jak je lidská paměť krátká a selektivní. Má snahu špatné věci zapomínat a dobré si pamatovat.
Tak mi nezbývá, než paměť lidí osvěžit připomenutím, kdo je Miroslav Kalousek a co „dobrého“pro nás
vykonal.
Narodil se 17. prosince 1960 v Táboře. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde v
roce 1984 získal titul inženýra. Od roku 1984 do roku 1990 pracoval jako technolog a vedoucí investičního
útvaru ve výrobním podniku Mitas Praha n. p. V témže roce se na fakultě seznámil s Radkou Kašákovou,
kterou později pojal za ženu a s níž se v únoru 2012 v tichosti rozvedl a veškerý majetek převedl na ni. Mají
syna a dceru.
Do politiky vstupuje v roce 1984, stává se členem Československé strany lidové (ČSL), která je členem
komunisty řízené Národní fronty. Ačkoliv se aktivně dral ve straně k moci, pro nízký věk příliš neuspěl. Jen
tři měsíce po sametovém předání moci nastupuje na Úřad vlády ČR jako ekonomický poradce. Za dva roky
už odboru poradců šéfuje. Strmá kariéra pokračuje. Již v lednu 1993 se stává ekonomickým náměstkem
ministra obrany. Rozprodává se bývalý federální armádní majetek. Kalousek má pod palcem výběrová řízení
a akvizice. Rozhoduje o miliardách, modernizaci tanků T-72, štábním informačním systému, nákupu
padáků… V roce 1998 je zvolen poslancem do PSP ČR za Jihočeský kraj, za již sloučenou stranu KDU-ČSL.
Padáky
Hned v roce 1994 bleskově uzavírá smlouvu s firmou Anex-Cirus Jiřího Andrlíka na dodávku 2 310 kusů
padáků pro dopravu skupin hloubkového průzkumu a seskoků (za použití techniky HAHO a HALO). Co na
tom, že ta firma právnicky ještě vůbec neexistuje? Anex-Cirus nikdy padáky nevyráběl. Dodané padáky byly
nekvalitní, přesněji, jak se vyjádřili odborníci Paraclubu, padák VTP-100 měl příliš funkcí, jež si vzájemně
odporovaly. V roce 1997 to stálo život vojína Prinicha. Tato krev neulpěla jen na rukou M. Kalouska, ale i na
rukou ředitele nákupu plk. Josefa Fabiána a plk. Rudolfa Zapletala. A je jen pikantní, že oba zmínění později
odešli do firmy Anex-Cirus.
Firma Anex-Cirus podala na ministerstvo obrany trestní oznámení za ušlý zisk ve výši stovek miliónů poté, co
armáda zjistila jejich nebezpečnost a nekvalitu. A informace o tom prosákly na veřejnost. Smlouva však byla
sepsána tak nevýhodně, že ji vypovědět nešlo a koncová cena nebyla nikdy stanovena. Soud nařídil MO
odebrat další nevyhovující padáky za dalších 114 mil. Kolik ta legrace stála celkem, ministerstvo úzkostlivě
tají, ale jednalo se o stovky miliónů korun. V roce 1998 byly padáky VTP-100 zakázány a z výzbroje
vyřazeny.
Tanky T-72
Ale padáky, to bylo jen troškaření! Modernizace 353 zastaralých sovětských tanků T-72, které už byly určeny
k vyřazení, stála již neuvěřitelných 19 mld korun! Nehledě k tomu, že 353 tanků je vzhledem k velikosti
republiky a armády čiré megalomanství.
Smlouva byla uzavřena s italskou firmou Oficcine Galileo a izraelskou firmou Nimda v roce 1995. A opět
krajně nevýhodně pro českou stranu. Termíny si dodavatel mohl prodlužovat, náklady zvyšovat a MO jen
bezmocně přihlíželo. Nakonec bylo modernizováno jen 30 strojů!
Štábní informační systém
MO zadává zakázku firmě EDS (Electronic Data Systems) v roce 1997. Výběrové řízení ale vyhrála fa Unisys.
Kalousek výběrové řízení zrušil. V novém řízení opět vyhrála fa Unisys. Přesto Kalousek označil nabídku EDS
za „výhodnější“. Unisys se obrací na Polici, že jsou vydíráni, aby se rozhodnutí nebránili. EDS byla nucena v r.
1998 za přidělení zakázky zaplatit 50 mil korun do stranické pokladny KDU-ČSL.
Dodávka za více než miliardu korun byla ukončena v roce 2002 zavedením systému, který nesplňoval
technické zadání a je nefunkční dodnes.
Kasárna na Náměstí republiky
1997 – Kalousek podepisuje s developerskou firmou EPF smlouvu na prodej kasáren. Za rozsáhlý objekt
v tak lukrativní zóně jen za 900 milionů. Smlouva zaručovala, že EPF dostane plné odškodnění, nebudou-li
budovy prázdné. Nebyly. Sídlila tam Akademie věd. Stát na odškodném vyplatil EPF téměř 900 milionů a
v náhradách za druhotné škody firmy EPF dalších 500 milionů. Takhle Kalousek uzavírá smlouvy a hospodaří
s veřejnými penězi.
Aféra Zeman&Zeman
1997 – fa Zeman&Zeman získala zakázku na mnohamiliardové dodávky potravin armádě. Výběrové řízení
obešli. Úplatky důstojníků od Z&Z na MO jdou do statisíců. Ministr obrany Lobkowicz se vyjadřuje, že jde o
rozsáhlou korupční aféru. Z&Z o zakázku přichází, policie vyšetřuje, ale firma Z&Z je mezitím vytunelována a
zrušena. Spolumajitel firmy, zeť druhého spolumajitele Jindřicha Zemana, David Petrovický je unesen
ozbrojeným komandem a již nikdy není nalezen.
Ta aféra, zdálo se, Kalouskovi srazí vaz. Ne. Byl to jen takový malý škrábaneček na palečku. Přišel jen o
náměstkovské křeslo. Ale on mířil výše, daleko výše.
Poslanec Kalousek
V roce 1998 získává Kalousek poslaneckou imunitu. Kauzu Z&Z šetří nejprve inspekce MO a pak i policie.
Kalousek se dere do stínové vlády čtyřkoalice. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda má oprávněné obavy, že
Kalousek bude trestně stíhán, obává se ohrožení čtyřkoalice skandálem a Kalouska odmítá. Od té vteřiny
jsou z nich úhlavní nepřátelé. Policie narazila na bariéru imunity.
Pro BBC říká Kalousek v roce 2001: „Považuji se za úředníka, … úspěšné transformace české armády … a že
při této práci došlo k nějakým chybám, to došlo v každém případě…“.
Ty „nějaké chyby“ byly zpronevěry v miliardových částkách a dokonce životy lidí.
Comeback
Také roku 2002 je Kalousek do sněmovny zvolen, lidé zapomněli. Získává křeslo předsedy Rozpočtového
výboru PSP ČR. On těm penězům „fakt rozumí“. Tedy hlavně některým.
Za dosti podivných okolností získává Kalousek dosti drahou vilu v Bechyni a luxusní byt v Praze. Situaci se
pokouší zachránit jeho tchán mafián Kašák tím, že mu tyto peníze půjčil z vlastních prostředků. V září 2002
jsou u Orlíku zastřeleni Kalouskův švagr Lubomír Kašák a jeho společník Zdeněk Němec. Zrovna v době,
kdy policie šetří podivné zakázky jejich firmy IDOS od příbramské radnice, kterou šéfuje Kalouskův politický
kolega Josef Vacek. Na Kašáka má policie už tou dobou připraveno obvinění z řady trestných činů. Z povzdálí
tahá za provázky známý příbramský kmotr Jaroslav Starka. Ale jak známo, mrtví už nemluví. Z majitelů
IDOSu zůstává kupodivu naživu jen minoritní 5% vlastník. A jaké překvapení – jmenuje se Radka Kalousková
!!!
O rok později dochází v KDU-ČSL ke třenicím a Kalousek vyšachovává Cyrila Svobodu a nečekaně se stává
předsedou. Dral se tou dobou už i do Grossovy vlády, ale oblíbené MO mu nechtěli dát. Schyluje se
k prodejům armádních nemovitostí a Kalousek je na toto „odborník“. Asi mu to bylo hodně líto.
Protože článek je už dlouhý, tak už jen v heslech:
· Kalousek má prsty v čachrech s japonskou Nomurou v kauze IPB (Nomura chtěla po ČR 120 mld za
zmařenou investici)
· 2006 – jedná o Paroubkově nabídce vytvořit koalici ČSSD a KDU-ČSL s podporou komunistů
· 2006 – následně odstupuje z předsednictví KDU-ČSL
· 2006 – stává se zastupitelem Bechyně s třetím nejvyšším počtem hlasů, lidé si na nic špatného
nevzpomínají
· 2007 – 2009 – ministr financí v Topolánkově vládě
· Stomiliardová zakázka jediné firmě na odstranění starých ekologických zátěží. Je kritizován
Transparency International. Tendr vyhrála fa Mario Pedersen za 56,8 mld. Kalousek nabídku odmítl a
přidělil ji jiné firmě. Škody byly napraveny jen z 26 %.
· 2008 – 2009 připravuje (s Janotou) nejschodkovější rozpočty ČR v historii (107, 187 mld)
· Povolení internetového sázení
· Liknavý postup v kauze bytů OKD
· 2009 – odchází z KDU-ČSL a zakládá s podporou knížete Schlwvarzenberga TOP09; lidé mu to zbaští
· 2010 – znovu ministrem financí v Nečasově vládě
· Fa Orgapol se soudí s Kalouskovým MF o 70 milionů za dodanění 11 mil sponzorského daru TOP09
· Liknavé řešení 0,5 mld. Vondrovy kauzy ProMoPro
· Liknavý postup v kauze desítek mld korun na švýcarských účtech
· 2011 – 2012 navzdory předvolebním slibům zvyšuje daňovou zátěž obyvatelstva a programově brzdí
ekonomiku. Zvyšuje chudobu obyvatelstva.
Možná jsem nezvolil nejlepší název článku. Možná jsem měl napsat: český Armand Jean du Plessis, kardinál
Richelieu, král intrik, nebo soudobý Niccolò Machiavelli.
Má prsty absolutně ve všem, co jen malinko smrdí penězi a mocí.
Nejsem dalek tvrzení, že většího škůdce republiky těžko pohledat… Snad ještě Véna Klausů … i když těch
kandidátů je až až.
blog.idnes.cz, 12. července 2012

Bude Kalousek zastřelen během svých odpudivých projevů ve Sněmovně?

Publikováno 13.7.2015, ale stále aktuální!

         Jistě není v České republice většího politického gaunera, hochštaplera a podvodníka než je Miroslav Kalousek. Kdykoliv promluví, lituji, že před čtvrt stoletím jsem tak silně podporoval zastupitelskou demokracii.

         Jestliže smyslem toho, co zde nastalo za čtvrt století je fakt, že si tato postava mohla pohrávat po 7 let s národem, zadupat jakýkoliv rozvoj ekonomický, sociální čili pokračovat v cestě přiblížení se životní úrovni Západní Evropy a jestliže tato postava, ožralá jak prase, si ve Sněmovně dovolí přeměnit schůzi Poslanecké sněmovny nad projednáním zákona o elektronické evidenci příjmů, čili něčeho, co v každé normální evropské zemi už po desetiletí funguje, v tyátr, pak se jednoznačně hlásím k tomu, abychom  tuto tzv. demokracii zrušili  jako chybný model a přijali čínský model autoritivního kapitalismu řízeného komunistickou stranou, kdy životní úroveň jejich lidí za stejné údobí vzrostla mnohonásobně rychleji a Čína zdá se vytvořila zcela unikátní model smyslupné organizace společnosti.

Ne nežertuji. V Číně by lidé typu Kalouska, kteří po 7 let rozvraceli ekonomiku země už dávno byli veřejně popraveni. V Číně totiž pouhý pokles růstu o 1-2 procenta na pro nás nemyslitelných 7-8% je prakticky vlastizradou.

        Ano, i naše země se uměla po sedmi těžkých letech škrtů a deprese zbavit Kalousků, přeneseně Fialů a přece jenom odstartoval proces naděje až tak dalece, že sice nedosahujeme Čínu a někdo by už měl konečně vysvětlit, proč to tak neumíme, ale  vzdor hysteriím ohledně možného útoku Ruska, či totálního převálcování země uprchlíky a podobně, alespoň na chvíli je na čele evropského peletonu.
Problém zní ovšem jinak. I díky hochštaplerovi Kalouskovi jsme ztratili neskutečně mnoho času. V roce 1989 snad všichni politici opakovali, že do 10 let dosáhneme životní úrovně Rakouska či Německa. I díky Kalouskovi jsme stále jen žebráci ve vztahu k Západu. Po čtvrt století jsme na ubohých 80 % průměru Evropské unie.

        Mnoho našich spoluobčanů i díky pravicovým vládám od Klause, Topolánka, Nečase – Kalouska má oprávněně pocit, že je to osobně pro ně ztracená polovina života. Ano, je to ztracené čtvrt století, díky Kalouskům a dalším. Ten nadpis jistě je jemně přehnaný. Ale jen jemně, pane Kalousku. Naše země musí odstartovat a chovat se normálně.

Pane Kalousku, na rovinu, toto je vždy i uprostřed emocí jedna z politicky nejklidnějších zemí. Ale naprosto klidně konstatuji, že kdyby se Vám něco stalo, 70 % národa by to – a logicky a ze svého úhlu spravedlivě, jednoznačně schválila.

          Začněte přemýšlet, začněte se léčit z 5.stupně alkoholismu, a pokud už jste v tom stavu, že se změnit nemůžete, po svém způsobu se modlete. Snad každý vidí, že rozpoutáváte bouře a dobře to dopadnout nemůže.  

Jiří Vyvadil

„Do 15 let budete naši otroci“, křičeli v Olomouci Arabové, kteří napadli stánek s peticí

Dost děsivé informace – cikáni, přistěhovalci – nu kde domov můj …  v prdeli Evropy?
Drsný útok se odehrál v centru Olomouce. Stánek s peticí proti přijímání uprchlíků napadla velká skupina arabských přistěho-valců. Situaci uklidnila až policie. Stánek skupiny Islám v České republice nechceme, který stojí v Olomouci naproti radnici, bru-tálně napadla skupina asi dvaceti arabských přistěhovalců, kteří důrazně nesouhlasili s celou akcí. Aktivisté totiž nabízeli k pod-pisu petici proti přijímání uprchlíků do Česka. A nebylo to popr-vé.
Už den předtím nabízeli aktivisté petici na Horním náměstí. A i tu se setkali s jejich velkým odporem. Křičeli: „Co si to dovolu-jete nás tu nechtít, do 15 let budete naši otroci!“‘ Řvali, že prý mají tolik peněz, že to tady koupí,“ prozradila Eva Hrindová, která zastupuje skupinu Naštvané matky.“Báli jsme se o život,“ dodala.
A v následující den se vše ještě více vyhrotilo. Když aktivisté rozbalili věci a začali stavět stánek, Arabové přišli a začali vše-chno ničit. Kopali do věcí, rozbili stánek. Na místě musela za-kročit policie – přijely celkem čtyři vozy. Policisté útočníky zpa-cifikovali a drželi je odděleně od aktivistů.
Kdybychom to udělali my, Češi, tak by nás zadrželi a třeba i zavřeli (paragrafů by na to bylo dost)!

A naše zasraná vláda jen přihlíží a nedělá proti tomu nic!

Je třeba to vědět a něco dělat! Fašisty také nikdo nebral vážně, a jak to dopadlo. Jde z toho hrůza. Co asi bude dál???

Na Václavák!!!!

A Jestli se na Hrad dostane Horáček a spol., tak je jim k nám otevřená cesta a z nás skutečně budou v našem státě „poddaní a otroci mohamedánů“!

Bojím se něco napsat

Je to tak, jak uvádí titulek. Je to jak za bolševika, jemuž jsem sekundoval, byv členem KSČ ze zcela zištných důvodů na radu mého již zemřelého otce.  Dal jsem si závazek (možná socialistický), že do politiky již nikdy nevstoupím, pročež jsem jej dodržoval. Pak jsem byl osloven mým vzorem, poslancem R. Martínkem, vzal na vědomí, že jsem byl, jsem a budu vždy sociálně cítivým člověkem, ne socialistou jako takovým, a vstoupil jsem do tehdy jediné rozumné partaje, tedy do ČSSD, jinou jsem v poli sociálně zaměřených stejně neviděl a z KSČ v roce 1989 vystoupil. Teď za tuto stranu jsem zastupitel za Pardubický kraj a zastupitel za Město Svitavy a tato práce mne baví.

Co je mi však nepříjemné, je utahování šroubů pomyslné osobní svobody, krájení salámu svobody, vycházející z vlády ČR a z Brusele (vzor: z prdele).  Po roce 1989 nastalo období svobody, až anarchie, které mně jako lékaře dost ovlivnilo, a to jak pozitivně, tak bohužel i negativně. Třeba chlast za volantem- a tak jsem načas přišel i o řidičský průkaz.

Někteří tzv. podnikatelé zneužili tehdejší kontinuitu socialistických zákonů a dali podnět parlamentu, aby začal naši získanou svobodu oktrojovat a ukrajovat. Jistě- kdyby tam seděli inteligenti, přijali by nějaký ( rakouský, německý) právní řád a mohlo být dobře. Ne tak: oni si začali sami vymýšlet, hlavně pro sebe, bordel zákony. A tzv podnikatelé jsou s nimi jedna ruka.

Ostatně- ti klíčníci na Václaváku či na Letné si taky mysleli, že přijde vláda odborníků v daných oblastech. HOVNO!  Ti slušní si již opakovaně nafackovali před zrcadlem,  že měli idealistické  představy o tzv. kapitalismu. Ten tu vždy od roku 1989 chyběl. Co tu ale bezesporu je, je řízená destrukce průmyslu, školství, zdravotnictví, armády, —doplň sám—, zkrátka likvidace hodnot, které vytvořily 28.10.1918 Československou republiku.  Komunisti údajně vedli zemi do prdele, tyhle vládnoucí strany našly bohužel zkratku.  Takže- bude lépe? Ne, již bylo!

Zůstaneme-li v EUSSR tohoto typu, s Babišem, Sobotkou a podobnými vlezdoprdelisty a agenty STB, skončíme opět jako kolonie, pokud jí už nejsme (Böhmen und Mähren). Co Hitler zbraněmi nedokázal, to dokázala Merkelová a další ekonomikou. Kdyby Hitler nebyl takový kretén, mluvili bychom od roku 1939 německy, měli bychom se asi dobře, lépe jak teď, protože on chtěl začlenit nás jako kolonii do Reichu. Makrela jen vydírá, spolu s představiteli EUSSR jen posílají sem to nejhorší žrádlo (i psí konzervy jsou kvalitnější), sračky s fosfáty na praní v 90. letech, ekonomicky vydírající zahraniční firmy tahající daně mimo ČR a tak by se dalo pokračovat do alelujá. A pak daně musí platit Burešovi hlavně nevinný  „podnikatel“ z řad pro ně definované lůzy- jen plať, debile ovčane! Koupíš si pozemek za zdaněné peníze, celý život budeš platit daně, že jej máš,  Za zdaněné prachy si koupíš práci na domě, cihly a vše, ale budeš pak celý život platit za to, že jsi se o sebe postaral. Kup si za zdaněné peníze cokoliv, prodej a platíš ty nebo kupující. Daně, jak jinak. Daně z daní, poplatky, výpalné. Kup si flešku, CD, DVD- sprostý podezřelý, že už porušuješ nějaký  fašistický zákon autorský, tak plať blbe! Kup si energie (elektrická je obzvláště zajímavá, do Rajchu se prodává levněji, jak tady koncovému zákazníkovi), mobilní služby a internet, a prohni se vole!

A kdo za toto může? Vláda, Parlament a Senát- ten jen hoodně trošku.  Ten kdyby se posral, stejně prd zmůže. Jaká že to je vlastně pojistka demokracie? Ha! Cha!

Tady jsme se chtěli ocitnout? Klíčníci, blbci, co jste to tam dělali, když jste jen cinkali? Policie vám může vybílit byt, kdy se jí zachce, blbý mstivý úředník vám může porušit domovní svobodu za napráskaný komín mstivým sousedem, soudci jsou neomezení ničím, pošlou na vás soldatesku, kdy se ji zlíbí, městapo vás napálí, kde se jim zachce.  Kde máte tu svou vycinkanou svobodu, když volíte z hospod kecy, že to nemá smysl, že k volbám nepůjdete, neb jest to vše jen fraška a svině zůstanou sviněmi a ty nové se jimi stanou ihned po nástupu do politické funkce? Že máte pravdu? Tak proč nezaložíte svou stranu! Bureš to dokázal a vás, kteří jste ovčany dokonce oslovuje tak, že bude nejspíše premiérem! To teprve uvidíte, co to je totalita!.

A přeji vám to. Za koblihu vše!

Něco o tom, jak hnusná byla totalita, když její poslanci pracovali zadarmo, zatímco po sametu v rámci pravdy a lásky, co zvítězí nad lží a nenávistí, berou zástupci lidu měsíčně cca 150 tisíc…

Autor: Břetislav Olšer | Publikováno: 8.3.2017 | Rubrika: Zamyšlení

Ilustrace

Omyl, není to hoax pro pornografické Evropské hodnoty, nýbrž zatraceně pravda nejpravdivější; začněmě proto na konci šárády, které se říká Kocourkov á la Sněmona ČR. V roce 2016 činil plat poslance 65 700 korun hrubého, aby o rok později vzrostl jeho měsíční příjem na 71 000 korun…

Společně s tímto platem je přiznána i náhrada, která se loni pohybovala mezi 34 200 – 46 300 korunami, nyní mezi 36 900 – 51 100 korun hrubého. Podtrženo sečteno, poslanec si přilepší přesně o 7 400 korun…

A jaké a kolik nyní existuje druhů poslaneckých náhrad a jejich maximální čerpání za rok? Na reprezentaci je to 109 200 korun, povolené cestovní náhrady jsou až 409 200 korun, k tomu na administrativní a odbornou práci dalších 170 436 korun. A ještě prkotina; na zajištění služeb asistentů je to pak 468 000 korun.

A kde má poslanec a za kolik spávat? Ročně na ubytování, pokud není poslanec z Prahy, má nárok na 204 000 korun, na telefonní poplatky 60 000 korun a na pronájem kanceláře a vybavení až 386 400 korun… A jsou zde ještě další funkce a funkcičky v duchu rčení, že zadarmo ani poslanec nehrabe. Velmi důležitým článkem státního aparátu je též pozice předsedů rozličných výborů; každý z nich pobíral loni plat 92 500 korun. Jejich plat se letos zvýší na rovných 100 000 korun. Náhrady i jejich zvýšení jsou stejné jako u poslanců.. Zmíněnému předsedovi tak na výplatní pásce přibude dalších 9 600 korun… Nejchudší poslanec Marek Benda…

A nyní na počátek stavu věcí veřejných, kdy ještě pravda a láska vítězily nad lží a nenávistí:

TO BYLO OBDOBÍ POSLANCE A JEHO VÝPLATNÍ PÁSKA PRO ROK 2017 A NYNÍ VÝŇATEK ZE ZÁKONA O FEDERÁLNÍCH POSLANCÍCH PŘED ROKEM 1989:

§ 23 (1) Předsednictvo Federálního shromáždění stanoví, že poslanec vykonává svou funkci bezplatně.

§ 23 (2) Poslanec nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech a nárocích vyplývajících z jeho pracovního nebo obdobného poměru.

§ 23 (3) Organizace, v níž je poslanec v pracovním nebo obdobném poměru, je povinna poskytnout mu pracovní volno pro výkon jeho funkce ve Federálním shromáždění i ve volebním obvodu. Poslanci náleží za dobu pracovního volna náhrada ušlého výdělku, kterou mu vyplatí organizace. Požádá-li o to organizace, uhradí jí ušlý výdělek poslance Kancelář Federálního shromáždění. Poslancům, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, poskytuje se náhrada ušlého výdělku z rozpočtu Kanceláře Federálního shromáždění.

§ 23 (4) Rozhodlo-li předsednictvo Federálního shromáždění o uvolnění poslance, může mu přiznat funkční odměnu odpovídající rozsahu uvolnění a závažnosti úkolů, pro něž byl uvolněn. Funkční odměna se vyplácí vedle náhrady ušlého výdělku.

§ 24 (1) Poslanci náleží na úhradu výdajů souvisejících s výkonem poslanecké funkce náhrada, která nepodléhá dani ze mzdy. Výši podílového započítávání poslaneckých náhrad pro výpočet důchodového zabezpečení stanoví předpisy o sociálním zabezpečení.http://www.zakony.cz/zakony/1989/1/zakon-032-1989-Sb-zakon-o-poslancich-federalniho-shromazdeni-SB1989032

Je to tedy hoax, když budeme tvrdit, že kam se na současnou Sněmovnu ČR hrabe totalitní politika se svými nároky na vyžití poslanců, kteří jen jako komunisté a členové Národní fronty pod velením ÚV KSČ měli „okrádat svůj národ“…? Hodně by o tom mohl mluvit třeba Miroslav Kalousek, který roce 1984 získal titul inženýra, když už byl členem Československé strany lidové, aby se společně s komunisty stali součástí Národní fronty ČSSR, jež byla řízena ÚV KSČ.

Svoje selhání, když v roce 2006 nabídl koalici se socialisty a komunisty, zdůvodnil: „Udělal jsem něco, co omluvit nelze. Neměl jsem na vybranou. Mohl jsem tiše chcípnout v křoví. Byla to provokace, byla to hra. Kdybych neudělal nic, tak další vývoj byl neskonale dramatičtější…” Není to rovněž „normalizační kariérismus“, když mu hrozilo, že chcípne bez práce v křoví…?

A jak se např. v Nečasově vládě zacházelo s penězi daňových poplatníků? Nejvíc o tom ví jeho intimní přítelkyně (nyní manželka) a bývalá prodavačka Jana Nagyová z továrny Chodos v Chodově, kde pracovala od května 1984 do srpna 1993…? Z hlavní kantýny se pak vyšvihla do účtárny a pokračovala, až dosáhla svého. Bývalá mzdová účetní chodovského Chodosu poprvé přivoněla k politice, když se v roce 1996 stala oblastní manažerkou ODS v Karlových Varech a asistentkou senátora Vladimíra Kulhánka. Právě v této funkci ji na manažerské konferenci ODS potkal Nečas. Nagyová byla organizačně schopná, navíc večer ráda sedávala na baru.

V září 2005 z ní Nečas udělal šéfku provozu Hlavní kanceláře ODS a o rok později, po volbách, už mu jako ministru práce a sociálních věcí vedla kancelář; v roce 2009 přidala rady v sociální politice, a to včetně pražského magistrátu; o rok později rozšířila poradenský rádius i na ministerstvo obrany; a pak se stala ředitelkou kabinet premiéra.

Bývalá šéfka kabinetu Nečase Jana Nagyová byla svým nynějším mužem také štědře odměňována. Mezi roky 2010 a 2012 pobírala přes 900 tisíc korun ročně a její odměny za toto období přesáhly částku 2,4 milionu korun. Nejvyšší odměnu dostala za rok 2011, a to konkrétně 1,22 milionu. Měsíčně odměny skoro 230 tisíc.

To už si žila se vším všudy skoro jako carevna Kateřina. Zdůvodnění těchto financí měl Nečas vždy po ruce;  byly to prý peníze za vysoké a profesionální nasazení při organizaci a spolupráci při jednáních, která probíhají mimo stanovenou pracovní dobu, a při nichž vždycky dřela jako kůň. 

A ty fyzické energetické výdaje, zejména při diktování přímo do pera. Ale o platy přece nejde, jde o to vyfabrikovat nějaký takzvaný skandál. Částka Nečasovi nepřiměřená nepřijde, na žádost o vysvětlení reagoval podrážděně. Je to údajně normální mediální lynč slušného a pracovitého člověka, jehož jediná vina je, že pracuje pro premiéra. Ti další, kteří mají ještě vyšší odměny, média nezajímají, protože nestojí blízko premiéra nebo nejsou žena. Když si prý lidé přečetli o odměnách pro Nagyovou, uráželi ji a hrozili jí fyzickým násilím…

(Nečas se tímto svým konáním podobal skandálu nynějšího kandidáta na francouzského prezidenta Françoise Fillona, který své ženě Penelope, co též dřela jako kůň jako coby jeho asistentka v letech 1988 až 2013, neoprávněně vyplatil 831 440 eur (22,5 milionu korun)…)

Je to tedy hoax, když budeme žasnout, kam že se na současnou Sněmovnu ČR korytářů hrabe totalitní politika se svými nároky na vyžití poslanců, kteří jen měli „okrádat svůj národ“…? Proto byla tak krutá a zlá ta minulá doba v českých luzích a hájích, v nichž se to „amorálními nepravostmi“ jen hemžilo; bez nezaměstnanosti, bezdomovců, o vysoké úrovni mj. učňovského školství, rozvinutého strojírenství s jedinečnými výrobky světové úrovně a nízké kriminalitě ani nemluvě…?

Inu, ta hrozná a všechny šikanující totalita; ještě že přišel spasitel Václav Havel a vyvedl naši republiku z toho marasmu. I se svým komunistickým předsedou vlády Čalfou nás postrčili ke světlým zítřkům ve znamení pravdy a lásky, co nyní dosávají na frak od lží a nenávistí v duchu nových pořádků v české legislativě o platech a náhradách poslanců… Jak že je to o těch plných korytech, od nichž dnešního politika neodeženeš ani kdyby mlaskal…? http://www.rukojmi.cz/clanky/1754-je-to-dvacet-let-kdy-americky-spisovatel-paul-berman-odhalil-pravdu-lasku-a-lzi-s-nenavisti-v-zivote-vaclava-havla

Štěkající psi, připomíná mi jednoho vyšetřovatele… Aktivista Janda zaútočil na Lenku Procházkovou a dostal pořádný výprask

Prezident Miloš Zeman během pátku krom oficiálního oznámení své druhé kandidatury stihl i mnoho dalšího. Mimo veta zákona o národních parcích navrhl novou členku Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Zeman by v instituci rád viděl spisovatelku Lenku Procházkovou. Sotva Hrad rozeslal tiskovou zprávu, někteří už začali vydávat prohlášení. Situaci nyní pro PL okomentovala přímo Lenka Procházková.

Štěkající psi, připomíná mi jednoho vyšetřovatele... Aktivista Janda zaútočil na Lenku Procházkovou a dostal pořádný výprask
Foto: Hans Štembera
Popisek: Lenka Procházková
„Prezident republiky Miloš Zeman navrhl v pátek dne 10. března 2017 Senátu Parlamentu České republiky k volbě nové členky Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Lenku Procházkovou,“ zní krátká tisková zpráva, která z prezidentské kanceláře do redakcí putovala ještě před očekávanou Zemanovou tiskovou konferencí.

Netrvalo dlouho a k prezidentskému návrhu se vyjádřil aktivista z lobbistické neziskovky Evropské hodnoty Jakub Janda, který se nejvíc „proslavil“ pornovideem pro gaye.

Janda na Procházkovou i prezidenta zaútočil. Podle něho Zeman navrhuje do instituce dokumentující zločiny komunismu osobu, která po celé roky stojí po boku KSČM. Tím bychom se prý vrátili zpátky do 80. let. Jenže Lenka Procházková za bývalého režimu čelila perzekuci, podepsala Chartu 77 a až do roku 1989 musela pracovat jako uklizečka.

„Na štěkání rozdrážděných psů jsem dávno zvyklá, nedbala jsem na ně v době normalizace, kdy směli i kousnout, takže dnešnímu kejhání potrefené husy se můžu jenom smát,“ řekla spisovatelka v prohlášení pro ParlamentníListy.cz.

Celý text spisovatelky Procházkové psaný pro PL přikládáme zde:

Moje reakce na pohoršení pana Jandy

Když jsem na dotaz pana prezidenta, zda jím navrženou kandidaturu do zmíněné rady přijmu, odpověděla kladně, bylo mi jasné, že zpráva vyvolá řadu negativních reakcí. Na štěkání rozdrážděných psů jsem dávno zvyklá, nedbala jsem na ně v době normalizace, kdy směli i kousnout, takže dnešnímu kejhání potrefené husy se můžu jenom smát. Pan Jakub Janda je teprve začátečník při hledání pravdy, což je ale celoživotní úkol, který bych nazvala cestou. Já jsem zřejmě ušla už delší štreku, takže vím, že pravda není kádrovák. Jinak řečeno, nevylučuje nikoho z cesty k ní. Zátarasy k poznání a šíření pravdy vždy stavějí jen lidé. Ať už ve jménu „jediné správné“ ideologie nebo víry. To, že vznikají ústavy a úřady plné badatelů, kteří na základě archívů mapují křivolaké cesty k pravdě a jejich četné oběti, je asi nutné. Zkoumání minulosti a rozpoznání příčin starých křivd nám může pomoci v tom, abychom je neopakovali.

Z médií tzv. hlavního proudu si bohužel ani dnes nedokážeme vytvořit obraz současného světa, který by se blížil pravdě, a proto existují a stále vznikají další a další alternativní internetové weby, které přebírají roli novodobého samizdatu. To samozřejmě zrychluje informovanost lidí. V této fázi ještě nelze mluvit o vzniku občanské opozice, ale o vytváření sítě těch, co už se probudili.

Pan Janda říká, že tahle zem je naše. Současně ale varuje před svobodou slova a názoru v té naší zemi. Tím mi připomíná jednoho z vyšetřovatelů, který mě v dobách „nedávno minulých“ předvolával do kachlikárny na výslechy. V autobiografickém románu „Smolná kniha“ jsem mu dala přezdívku Chlapeček. Nebyl sice tak fotogenický jako pan Janda, ale intelektuálně by mu byl rovnocenný. Na rozdíl od pana Jandy měl ale intuici a ke konci roku 1989 už působil jako vyplašený králík. Po změně režimu, když jsem Chlapečka náhodně potkala na ulici, se mi omluvil a plaše se ptal, jestli ho nenávidím. Řekla jsem mu, že ne. Protože nenávist ke slouhům jakéhokoliv režimu je zbytečná a jenom bere sílu pro další cestu. Ani pohrdání zmanipulovaným mladým člověkem není dobré. Protože MY (Čechové, Moravané a Slezané) nejsme početný národ a pro své přežití musíme trpělivě a ustavičně přibírat každou dušičku, co bloudí. Zatím jsme to ještě napříč generacemi a navzdory různým typům normalizace a totality nikdy nevzdali.

Na závěr chci dodat, že je mi opravdu jedno, zda mě Senát do té rady schválí. Já si svou svobodu slova a názoru ustojím i bez „funkce“. V případě, že schválena budu, se té svobody projevu v souladu se svým svědomím samozřejmě nevzdám. To Vám na dálku slibuji už dnes, pane prezidente!

Lenka Procházková, 10. března 2017           

Objektivní názory. Kdo je zase prohlásí za xenofobii a jak je zvykem odsoudí, aniž by o nich přemýšlel? Hádejte!

Anife Vyskočilová: Hidžáb? Když tak miluješ islám, tak si zůstaň doma. My tu žijeme v 21. století. A Trump má pravdu, za prachy si šáhneš na každou ženskou

11. 3. 2017 4:43

„Je mi divné, když někteří migranti utíkají jenom do Německa, do Švédska, či do Anglie. Asi si myslí, že tam peníze padají z nebe a lidi tam nepracují a dostávají všechno jen tak,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz herečka, podnikatelka a bývalá manželka herce Ivana Vyskočila Anife. Nebojí se říct svůj názor na Miloše Zemana, ale ani na amerického prezidenta Donalda Trumpa: „V mnohém mají oba dva pravdu a kdybych byla Američanka, tak bych volila Trumpa. Dělají z něj lumpa, ale přitom v mnohých věcech říká pravdu. Třeba v tom, že si za prachy můžete sáhnout na co chcete…“

Anife Vyskočilová: Hidžáb? Když tak miluješ islám, tak si zůstaň doma. My tu žijeme v 21. století. A Trump má pravdu, za prachy si šáhneš na každou ženskou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Soud bývalé studentky ze Somálska a střední školy. Studentka tvrdí, že jí škola nepovolila nosit hidžáb, a tím ji nepřímo diskriminovala v přístupu ke vzdělání. Požaduje omluvu a 60.000 korun
Loni jste se pro média rozhovořila velmi překvapivě o migrantech a kromě jiného jste řekla, že jde v případě migrantů o velký kšeft. Změnila jste od té doby v této otázce názor?Je pravda, že jsem svůj názor na migranty řekla veřejně už před rokem, ale bylo to otočeno v tom smyslu, že sem chci imigranty a že je chci tady všechny zaměstnat. Tak to ale není. Mám jen ten názor, že když už někdo utíká z nějaké země – například ze Sýrie – tak by pro něj měla být prvním záchytným bodem první svobodná země, jako je například Turecko. A tam si může zažádat o azyl a může si počkat na hranicí do té doby, než mu ho odsouhlasí. Já osobně neuznáván a ani nechci podporovat ty migranty, kteří nezákonně překračují hranice a pak se chtějí dostat do států, které jsou ekonomicky vyspělé a tam žádat o dávky. Pokud jde o rodinu, která prchá před válkou a u nás čeká na azyl a přitom má zájem se naučit český jazyk a chce i respektovat české zákony podobně, jako je respektuji já, tak pak se takovým lidem má pomoci. Jenže jsou lidi, co berou Českou republiku jako přestupní stanici a čekají jen na to, jak se dostat do Německa.Takové bych vzala do náklaďáku a vrátila je zpátky tam, odkud přišli. Pro mne to nejsou imigranti. Za ty já považuji rodinu, co utíká s dětmi před válkou, ovšem dospělí chlapci a mladí muži podle mne mají jiné možnosti. Mrzí mne, že v České republice se má všeobecně za to, že imigranti jsou špatní. Vždyť i odsud lidé v šedesátých letech utíkali do zahraničí – třeba do Švýcarska, do Německa a dokonce i do Ameriky a také se jim pomohlo a nikdo je nikdy nevrátil zpět. A to nešlo jen o dva lidi, utíkalo tehdy odsud přece mnoho lidí, ba i rodin.

Anketa

Kdo bude po volbách německým kancléřem? (Ptáme se na váš odhad, ne na vaši preferenci)

hlasovalo: 3670 lidí

Ještě před rokem touto dobou jsme netušili, že se odehraje tzv. brexit a že tedy Velká Británie bude chtít skutečně odejít z Evropské unie. Stalo se a dnes si čím dál tím více lidí říká, že se tomu děje právě kvůli tomu, jak EU nedokáže otázku imigrantů zvládat…

Já se Británii vůbec nedivím. Když bych já utíkala z nějaké země, kde je válka a chtěla bych si za každou cenu zachránit holý život, tak bych šla do prvního státu, který je svobodný. A tím může být i Česká republika, stejně tak jako Slovensko, anebo Bulharsko, či Rumunsko. Vždyť jsou všechny tyto státy členy Evropské unie stejně tak jako Německo. Proto je mi divné, když někteří lidé utíkají jenom a jenom do Německa, anebo do Švédska, či do Anglie. Asi si myslí, že tam peníze padají z nebe a lidi tam nepracují a dostávají všechno jen tak. Někdy ale přemýšlím o tom, zda imigrační vlna nebyla plánovaná ještě dříve, než se uskutečnila. Víte proč? V padesátých letech bylo třeba plno Turků přijato do Německa a přiznejme si, že německé dálnice a silnice postavili Turci. To byla totiž ta nižší pracovní síla, kterou po válce Německo potřebovalo.

A paní Merkelová si asi myslela, že to dnes udělá úplně stejně, že si prostě do Německa pozve milión migrantů, aby bylo na důchody. Protože těm Turkům z padesátých let se narodily děti a ty jsou již Němci. A protože vlastní různé firmy a posty ve státních úřadech, nejsou tak již onou nižší pracovní sílou. No a tu nižší pracovní sílu potřebuje nyní paní Merkelová. Jenže se přepočítala v tom, kolik migrantů do Německa nakonec přijde, jaké množství tam dorazí. A přitom se pro ně prý nedaří najít práci. I přesto to všechno jsem ale přesvědčená o tom, že ta bublina, kterou z migrační krize udělala média, není až tak velká. Já osobně jsem třeba loni na podzim projížděla Maďarskem, kdy jsem se vracela z Makedonie a projížděla jsem i hranicí mezi Srbskem a Maďarskem a nikde jsem tam neviděla ty migranty za ploty, kteří jsou dost často viděni v televizi. Já tam viděla prázdno. Měla jsem si to nafotit.

Mrzí mne ale jedna věc, k níž se musím vrátit. Prostě lidi z toho, co jsem médiím řekla, udělali, že všechny imigranty přijmu a zaměstnám. To ale není pravda. Sama chodím do práce a k tomu ještě hraju v divadle a mezitím jsem si otevřela malou kavárničku, kde mám dokonce ještě malý ateliér. Je to taková home kavárna, kam za mnou chodí prostě mí známí a kamarádi. Není to ale kavárna, která by byla velká na podnikání, kde bych si vydělávala majlant a kde bych zaměstnávala imigranty…

Jaké máte pocity z teroristických útoků v Evropě?

Víte, co je mi divné? Když to vezmu od newyorského 11. září 2001, tak podivné je, že celý barák Světového obchodního centra tehdy spadl, hodně lidí tam umřelo, všechny doklady a spisy firem byly spáleny, ovšem doklady těch údajných teroristů, co to napálili do těch dvojčat, se na místě našly. To samé se stalo i na diskotéce v Paříži. Údajně ve Švédsku imigranti napadli nějakou holku a znásilnili ji – bylo to v médiích – ovšem mí švédští známí mi říkali, že ten případ nebyl pravdivý. Fotky té holky jen vytáhli odněkud z webu. Určitě víte, kolik černých nepravdivých zpráv běží na internetu jenom proto, aby to v lidech vzbuzovalo nenávist. Já nevím, kdo a proč to dělá. Ale co se týče faktických útoků od lidí, co do Evropy přišli jako migranti, tak na to máme přece zákony a policii, aby to řešila, aby ty lidi vrátila tam, odkud přišli! No a pokud takové lidi nevrátí, tak to je pak problém toho daného státu. Imigrační zákony já vnímám tak, že pokud někdo přijde a přizpůsobí se a bude tady platit daně, tak pak je to v pořádku. Ale pokud se někdo nechce přizpůsobit a chodí v hidžábu…

Já jsem také byla od své rodiny naučená, že musím být lehce zahalená a tak dále, ale nechodím tak, žiju přece v Evropě! A to stejné předpokládám třeba i od studentek, které tady chtějí studovat. Pokud jsem v Evropě a vím, že zde se nenosí hidžáb, protože to je nepříjemné, tak ho přece sundám! Anebo budu mít takový šátek na hlavě, aby mi bylo vidět do obličeje. Pokud totiž s někým mluvím a nevidím mu do očí, tak je mi to nepříjemné. Nechápu, proč si ty studentky zdravotní školy stěžují na to, že je to jejich víra. No tak si zůstaň, kde jsi a kde jsi se narodila, když tak hodně podporuješ svou víru! Ale my žijeme v 21. století a pokud někdo studuje, tak asi nebude blbej. Podle mne spíše někdo něčeho zneužívá, ovšem my to přece nemusíme přijímat.

Prezident Miloš Zeman také říká, že imigranty k nám nikdo nezval. „Respektujte pravidla, nebo běžte pryč,“ tvrdí. S tím byste zřejmě souhlasila…

S tímto jeho názorem souhlasím, i když jinak názory pana prezidenta moc nepřijímám – on má někdy tvrdší názory, ale má pravdu v tom, že když tady u nás chtějí imigranti zůstat, tak se mají přizpůsobit. Nepotřebuji, abych tady měla Afričana, který by u nás chodil polonahý stejně jako doma v buši. Když chce někdo žít v Česku, tak musí respektovat to, co je tady zvykem. Ne, že bych Zemana podporovala a ve vším s ním souhlasila, ale v tomto s ním naplno souhlasím.

Prezident Miloš Zeman se rozhodl, že bude podruhé kandidovat. Co na to říkáte?

Pan prezident je někdy arogantní, některé věci by měl říkat přijatelnějším jazykem. Pokud ale o imigrantech hovoří v negativních souvislostech jenom proto, aby se mu dostalo lepší podpory od lidí, aby mohl být znovu vážným kandidátem na prezidenta, tak pak je to od něj levný trik.

Anebo se podívejte na pana Okamuru – on sám je skoro imigrant, není to čistý Čech a protože neuspěl ve svém podnikání, tak se snaží do politiky dostat stůj co stůj a zneužívá k tomu lidskou nevzdělanost ve svůj vlastní prospěch. A právě proto dělá vůči migrantům a muslimům všechny ty protesty a sbírá tím hlasy od lidí.

Pokud je ale někdo ovce, tak se slov pana Okamury chytí snadno – upřímně řečeno, kdo ho nejvíce volí? Prostě ti, co nejsou moc vzdělaní. Když jim naslibujete, že budou mít větší platy, větší důchody, a k tomu ještě rohlík zdarma a nebudou mít žádného černého souseda, tak vám ten člověk dá hlas snadno. A na tom si pan Okamura dělá jméno. Je to však od něj sprosté. Speciálně on by si měl zamést před svým prahem…

Prezident Zeman má ale ve vládě spojence – ministra financí Andreje Babiše. Jak ten je vám sympatický?

Jako člověk mi sympatický je, neboť se snaží dostat mezi lidi a komunikovat s občany, ovšem na straně druhé prosadil problematickou EET, aby stát získal větší příjmy. Jenže on sám má podle médií máslo na hlavě, není schopen dokladovat své příjmy a ani to, odkud dostal dotace na Čapí hnízdo. Místo toho říká: Sorry, jako… To se ale nedělá! Pokud chci, aby někdo jiný dodržoval zákony, tak přece já jako první je musím dodržovat. Tohle mne na něm hodně mrzí. Na druhou stranu Babiš rozhodně není ten člověk, který potřebuje dělat politiku k tomu, aby zbohatl. Jsou ale jiní, kteří to dělají jenom proto, aby zbohatli. Víte, co mne štve? Že politici jezdí v drahých autech, dostávají plat poslance, různé náhrady a ještě mají ve sněmovní jídelně svíčkovou za 30 korun. Pití mají prý za deset korun a nejdražší jídlo tam stojí 60 korun. Tak kde to jsme? Jim to přece platí daňoví poplatníci, nebo kdo jim to platí? Nechápu to…

Ale to není jen v ČR, dokonce prý i v Bruselu mají europoslanci levnější jídla, než je tomu v běžných restauracích!

Jenže ten člověk, který pracuje pro stát, má již tak velké peníze, k tomu má ještě poslaneckou imunitu, tak proč má mít ještě navíc levnou svíčkovou? Práce poslance je přece úplně stejná práce, jako mám já, která přijde do kavárny a udělá lidem kávu. A jaké mám já výhody? Žádné! Proč ale já mám ze svých peněz dodávat něco poslancům? Štvou mne i zákony o bankách a hypotékách, kde platím navíc procenta. Prodám anebo si koupím dům či byt a pak platím ještě daň z koupě a z prodeje nemovitosti a daň z nemovitosti. To jsou ale věci, které nechápu, ale tady to tak prostě chodí…

Život obyčejného člověka je prostě takový, že chodíme do práce, mlčíme, nevyjadřujeme se, neprotestujeme, ale musíme přitom zaplatit všechny účtenky. No a ještě k tomu pak živíme alkoholiky v Parlamentu. Když si pustíte ty záběry jednání z Parlamentu v noci, tak se nepřestáváte divit, jak se tam hádají a dohadují jak děti ve škole. Někdy i sprostě. Chovají se tam jako verbež a neřeší zákony, které by řešit měli. Někdy tam i usnou. A ty lidi my platíme z našich daní? My jim platíme za to, aby tam seděli a spali v křesle a jedli jídlo za 40 korun? Upřímně řečeno – i McDonald’s má to jídlo dražší.

Jak se vám líbí Donald Trump jako prezident USA?

Podle mne mu hodně Američanů fandí, ale jako člověk je pro mne přece jen hulvát. Ale v jednom s ním souhlasím. Ať si klidně postaví zeď na hranicích s Mexikem. Proč by ji nemohl postavit? Ať Mexičani nechodí přes plot, ale vraty! Ani ty jeho protiimigrační dekrety mi nevadí, ať to tam vyčistí a dá do pořádku. Vadí mi však, jak jeho kroky v otázce zákazu migrantů u nás přetočili. Jeho protiimigrační dekret přece pozastavuje azylové a uprchlické programy a navíc zakazuje vstup do Spojených států jen žadatelům o nová víza; držitelé platných víz budou moci nadále do USA cestovat. Pokud žiju v Americe a mám zelenou kartu a pojedu pryč, tak pak se přece mohu vrátit, protože mám zelenou kartu a doklady a povolení k bydlení. O nic tak nepřijdu. Tak o co jde?

Když mám svoji domácnost, tak se přece mohu rozhodnout pro to, jaké si domů budu zvát hosty. V tomto mi aktivity Trumpa vůbec nevadí. Ba naopak si myslím, že každý prezident by měl být takový nacionalista jako on, ne populista. Upřímně řečeno, za vlády Obamy bylo nejvíc válek. On byl pro mne spíš loutkou – hlavně se kamarádit se zpěvačkou Beyoncé a s herci… no to mohl jít rovnou do divadla! Vždyť za jeho vlády, za zády lidí, se prodávalo nejvíc zbraní, protože na tom si vylepšoval ekonomiku, kterou měli podělanou.

A Trump až takový debil asi nebude, když postavil tolik úspěšných firem a budov a hotelů. Svým způsobem i ten výrok, že za prachy si sáhneš na jakoukoliv ženskou, je pravdivý. Je to jen o tom, že on řekl prostě pravdu. Vždyť to je i v Česku, že se holka nezamiluje do chlapa jenom kvůli tomu, že má něco v mozku, nebo, že se jí líbí. Může se jí líbit tisíckrát, ale jiný ukáže zlatou kartu a drahé hodinky a půjčené BMW a je to pro ni v tu chvíli větší frajer. Trump jenom řekl svůj názor – za prachy si můžete sáhnout na co chcete!

Kdybyste byla Američankou, tak byste volila Trumpa?

Kdybych byla Američanka a mohla volit, tak bych určitě Hillary nevolila. Američané ji ale přezdívají Killary, a to kvůli množstvím válek, za nimiž stála. Donalda Trumpa bych volila proto, že je nacionalista. Půl svého života žiju v Čechách, mám tady domov a považuju se již napůl za Češku. Jsem tedy také nacionalistka, když hájím české zákony. A nechci, aby sem přišel nějaký nepřizpůsobivý obyvatel a dělal mi tady bordel, když se snažím udržovat pořádek.

Protože máte blízko i k Turecku (Anife je osmanská Turkyně, pochází z malé bulharské vesničky z oblasti Deli-Orman, kde žijí převážně etničtní Turci), nelze se nezeptat na váš názor ohledně loňského neúspěšného pokusu o vojenský převrat v Turecku, který byl zahájen tureckou armádou. Prezident Erdogan na to odpověděl v podobě rozsáhlých čistek…

To je jiná kapitola. Erdogan je pro mne druhý Hitler. Mnoho lidí si totiž myslí, že on si tu vzpouru udělal sám. Bylo tam totiž hodně lidí, kteří s jeho politikou nesouhlasili a tak se spekuluje o tom, že on si tu vzpouru vymyslel, aby ty lidi mohl zavřít. Pro mne je Erdogan chlap, který nemá koule a zneužívá svou pravomoc. Není to normální člověk, zneužívá méně vzdělaný lidský zdroj, prostě lidi, kteří jsou méně vzdělaní. Ti žijí hlavně v jihovýchodním Turecku. Tam mnoho lidí dodnes ani neví, jak vypadá flaška Coca Coly. Těmto lidem ale on říká: „Zase budeme Osmanci, zase budeme Osmanská říše.“ Je to diktátor.

Jak to jde s integrací běženců? Věřím v sunnu, dceři bych nechal provést obřízku, vykládal nám Somálec, žijící už pět let ve Švédsku

11. 3. 2017 12:35

Říká si Seki, je mu 28 let a pochází ze somálského hlavního města Mogadišu. Ve Švédsku žije pět let, dobře ovládá jazyk a pracuje v supermarketu jako řidič malého zdvižného vozu. V jednom ze stockholmských hostelů si s ním popovídal při své návštěvě Stockholmu fotoreportér Parlamentních Listů Vít Hassan.

Jak to jde s integrací běženců? Věřím v sunnu, dceři bych nechal provést obřízku, vykládal nám Somálec, žijící už pět let ve Švédsku
Foto: Foto: Vít Hassan
Popisek: Mešita, Stockholm
„Aš-Šabáb jsou horší než zvířata!“ popisuje rozhořčeně Seki a dodává, že ozbrojenci z tohoto militantního hnutí bezdůvodně v Somálsku zabíjejí patnáctileté děti, ženy a muže. „Oni nesnášejí mír, milují pouze válku. Islamisté z hnutí Aš-Šabáb o sobě tvrdí, že jsou muslimové, ale nejsou to skuteční muslimové. Vyvraždují Sunnity a Súfisty. (Islámské náboženské směry, pozn. red.) Stejně tak zabíjejí lidi pouze kvůli tomu, že pracují pro vládu nebo podporují somálského prezidenta Mohammeda Farmaja. Vadí jim téměř všechno, dokonce i poslech hudby. Pokud by mě viděli, že poslouchám hudbu, tak by mě za to podřízli,“ popisuje Saki a názorně si přitom přejíždí prstem pod krkem.

Kdo je skutečný muslim? „Skuteční muslimové jsou Sunnité.“

Na otázku, kdo je podle něj skutečný muslim, odpověděl Seki takto: „Skuteční muslimové jsou Sunnité. Já jsem Sunnita.“ Pozastavil se také nad radikálními islamisty, kteří nemají problém zabíjet muslimy: „Jedná se o radikální islamisty, jejichž cílem je vytvoření islámského státu v Somálsku. Aš-Šabáb existují také v Keni, Etiopii a Džibuti. Když se jdu pomodlit do mešity, která jim patří, tak mě z ní vyhánějí.“

Do Evropy se Seki dostal ze Somálska přes Etiopii, Egypt, Súdán, Lybii a pak plul přes moře do Itálie: „Celá cesta přišla na 6000 dolarů pro celou rodinu. Peníze mi poskytl můj otec. Vše zaplatit.“  Nový domov přijel Seki hledat se svou ženou. „Pochází také ze Somálska a žije tady ve Švédsku. Děti zatím nemáme,“ poznamenal.

Obřízka ano, čtyři manželky raději ne

Řeč přišla i na ženskou obřízku. „Je to špatná věc. Od roku 2008 je v Somálsku zakázána tzv. faraónská obřízka (nejtěžší druh obřízky, pozn. red.). V současné době se tam praktikuje pouze obřízka nazývaná sunna. To je, když odříznou jen málo,“ říká Seki a mezi palcem a ukazováčkem ukazuje půl centimetrovou mezeru. Dodává, že se tento typ obřízky praktikuje na dvanáctiletých holčičkách. Přidává i svůj názor: „Obřízka sunna je dobrá, ale faraónská obřízka je velmi špatná. Jedná se o hřích. Sunna je dobrá, protože to říkají muslimové. Já věřím v sunnu. Kdybych měl dceru, tak bych jí nechal provést obřízku sunna.“ Redaktor přidal i další otázku. „V Koránu je také napsané, že můžeš mít až čtyři manželky. Plánuješ se ve Švédsku ještě jednou oženit?“ „Ne. Mám rád jednu manželku. Švédky navíc nemají rády muže, který již má manželku,“ zazněla odpověď.

Švédsko bylo v době tak zvané migrační krize druhou nejčastější cílovou zemí ze států Evropské unie. Přijalo stovky tisíc lidí z různých států včetně Somálska, kde probíhá vleklý konflikt mezi islamistickými milicemi Šabáb a vládními jednotkami. Somálsko se potýká s hladomorem, nedostatkem vody trpí přes šest milionů lidí. Švédsko zpřísňuje bezpečnostní opatření.