Jan Ruml – další z nezničitelných

Kampak se nám „ztratil“ pan Jan Ruml?
Nebojte se, nezmizel. Přisál se jen nenápadně na státní rozpočet.

Postava Jana Rumla v čele neziskovky pro migraci snad už ani nikoho nepřekvapí.

Když už si veřejnoprávní televize pozvala do svého vysílání zástupkyni Sdružení pro integraci a migraci, tak není na škodu věci se podívat, co je toto sdružení zač. V jeho čele stojí – kupodivu – Jan Ruml, s titulem „Předseda správní rady Sdružení pro integraci a migraci“.

Když se podíváme na závěrečnou zprávu za rok 2014, tak zjistíme, že tohle sdružení má příjmy z veřejných zdrojů něco přes osm milionů. Veřejné zdroje jsou evropské fondy, hlavní město Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Visegrádský fond, Norské fondy a tak dále. Vesměs, kromě Sorosovy nadace, jsou to veřejné zdroje, čili naše peníze. „A z těchto veřejných zdrojů dostává sdružení kolem osmi milionů“, začíná Petr Žantovský pohled na chod tohoto sdružení.

Když se ovšem podíváme na kolonku výdajů, tak zjistíme, že z těch osmi milionů jich celých šest a čtvrt milionu jde na osobní náklady, na mzdy, plus sociální a zdravotní pojištění. Tedy více než šest milionů z osmi utratí za své pohodlné a královsky honorované bytí v tomto sdružení, což je úžasné. To je báječný a fantastický byznys, tomu se říká nezisková organizace. Nevytváří žádný zisk, nic veřejně prospěšného za ní není vidět, ale naprostá většina příjmů z veřejných prostředků jde na platy příživníků, kteří tam takzvaně „pracují.“

Další významnou položkou jsou tzv. ostatní služby, není tam ovšem nikterak definováno, co to je. Ale můžeme si třeba představit, že jsou to honoráře za brožury a podobné záležitosti, čili zase to může být nějakou nenápadnou, avšak pro veřejnost bohulibou formou přesunuto do těch správných kapes. To ale nemůžeme tvrdit s určitostí, protože to nám tato závěrečná zpráva nerozšifrovává,“ lituje mediální odborník.
Položil jsem si proto logickou otázku,
co by se za těch osm milionů dalo skutečně udělat pro migranty a uprchlíky. „Myslím, že by se za ně dal slušně opravit jeden menší špitál v rozbombardované Sýrii.

Tak dávám takový veřejný návrh, zrušme tyhle neziskovky, je jich víc než dvacet, ročně přes ně dohromady protéká miliarda, když se to nasčítá i s Člověkem v tísni, a dávejme tyto stejné peníze z veřejných zdrojů na konkrétní projekty v konkrétních místech. V těch místech, která jsou skutečně a doložitelně postižená válkou a genocidou. A všichni naši zanícení „pomahači z vedení těchto neziskovek“ by mohli odletět na ona místa v Sýrii, či Iráku a tam „nezištně pomáhat válečným obětem“.

To je to jediné, co bychom mohli udělat a pak bychom jako Česká republika mohli žádat o Nobelovu cenu za mír,“ vyzývá Petr Žantovský k tomu, aby se veřejnými prostředky určenými na pomoc migrantům nemrhalo na trafiky a platy odumřelých politických osobností lidí zalezlých do neziskových organizací.

V Česku heslo dneška – bohužel – dosud zní: Nemáš dobře placenou jakoby práci? Založ neziskovku a o nic se už dál nestarej !
(ovšem platí to výhradně a pouze pro zasloužilé, odumřelé a toxické politické kreatury).

Hyeny a ne novináři

Včera jsem shlédl natočený (tajně jak za STB) snímek tzv. investigativních novinářů- hnus!

Ten Babiš junior je jasně psychicky nemocný člověk. Jen hnusná hyena může něco takového tajně pořídit, bez svolení ani jeho, ani matky, pustit to do světa a na tom založit tzv. causu čapí hnízdo II.

Jak Babiše nemusím a myslím si, že ANO je jen protestní strana, kterou jsme si tzv. tradiční strany pěkně vypěstovali, tak v tomto případě jsem na jeho straně a nedoporučuji mu, aby odstupoval- to bychom tu měli pěknou demokracii!

Naopak si myslím, že bude stále více příznivců, kteří vidí tu ubohost pražské žumpy, získávat na svoji stranu. Ostatní strany, pokud do něj budou opětovně kopat, o další voliče přijdou.

Zkuste voli předčasné volení, a uvidíte voli, kdo tam v PČR už nezasedne!

Chce se mi blejt, velebnosti!

Nadčasový Karel Kryl

….před nedávnem připomínala ČT Karla Kryla, ale tento song nezazněl, ani nebyl zmíněn, takže jak to je s tou svobodou a cenzurou??? 

 

Tuto nadčasovou píseň Karla Kryla žádal prezident Zeman v rozhovoru s redaktorem Pokorným v neděli z Lán, aby mu ji pustili z českého rozhlasu, že mu tím udělají největší radost.

I to byl asi důvod kritiky všech jeho protivníků, na jeho  vulgární výrazy. Ale vše bylo jinak, než jak se to interpretuje v ČT a již se objevují  hlasy,  že Zeman si tím jen posílil svou autoritu.

 

Karel Kryl in memoriam.

 

Karel Kryl už dávno věděl, jak to s naší slavnou republikou dopadne aneb Hymna další revoluce.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak8o5lSU6xQ

 

1   Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:

     ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,

     ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,

     a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.

 

2  Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,

    Brbláme spolu u piva, jak brblali jsme vždycky,

    farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,

    my nakrmíme forbesa za dvě, či za tři pětky.

 

3  Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda,

    zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,

    král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem

    pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.

 

4 Demokracie panuje od Aše po Humenné,

    samet  i něha v pánu je a zuby vylomené,

    dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí,

    zaujímáme postoje, místo abychom stáli.

 

5  Demokracie dozrává do žaludečních vředů,

    Bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,

    a je to mýlka soukromá – snad z optického klamu,

    že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.

 

Tuto skladbu Karla Kryla nezavřela do trezoru KSČ, ale strana, která vládla.

Prezidentem byl Václav Havel, premiérem byl Václav Klaus, vlastní osobou prohlašovaný prezident,

na ministerstvo vnitra se už třásl Jan Ruml.

Ve vládě bylo pár pomýlených komunistů, jako např. Vladimír Dlouhý.

Ostatní je na vaší paměti, tak proč by takovou píseň po pravdě měli poslouchat.

Proto ji teď máme na internetu.

Pole pro přílohy

Tak to je pěkné! Odpovídá to požadavkům doby.

Petice za harmonizaci povinností účastníků silničního provozu, aneb “řidičák pro cyklisty”

My, občané České republiky, žádáme o harmonizaci povinností účastníků silničního provozu vzhledem k narůstajícímu množství cyklistů v silničním provozu.

Z platné legislativy vyplývá, že řidič motorového vozidla musí splňovat mnoho zákonných požadavků, např. musí být držitelem řidičského oprávnění, musí mít zřízeno pojištění odpovědnosti, musí absolvovat technické kontroly stavu vozidla, od určitého věku musí absolvovat povinné lékařské prohlídky, atp.

Tyto požadavky na cyklisty (kteří nevlastní řidičské oprávnění) kladeny nejsou i přesto, že svým počínáním mohou způsobit škody na majetku či zdraví ostatních účastníků silničního provozu stejně, jako řidiči motorových vozidel. Navíc, nezodpovědnému cyklistovi nelze přepravu na jízdním kole zakázat tak, jak je to u řidičů motorových vozidel, bez ohledu na počet a závažnost delikvencí. Žádáme proto o zvážení harmonizace povinností ve dvou variantách:

 • zrušení povinností řidičů motorových vozidel nad rámec povinností cyklistů nebo
 • zavedení povinností cyklistů na rámec povinností řidičů motorových vozidel.
Václav Jaroměřský    Kontaktujte autora petice

Arogant v přímém přenosu

https://www.novinky.cz/domaci/488950-malem-ho-vyloucili-pomahal-piratum-a-chce-sefovat-cssd.html

Myslím, že toto hovoří za vše. Právě takoví aroganti nám dělají medvědí službu. Jak tohle může vůbec pomýšlet na jakoukoliv funkci v ČSSD? Kdo byl tak hloupý na okresní konferenci, že ho nechal díky neplatným hlasovacím lístkům projít?

Tito lidé jsou hrob ČSSD stejně jako jakékoliv jiné strany. Arogantní, hloupí, neomalení, všeho schopní, političní prostituti!

Je mi na blití!

Rakouská vláda prohlédla?

Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefonů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srovnáním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž „uprchly“, bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.
Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude – v souladu s původními mezinárodními smlouvami – oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).
Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.
Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.
Přímá demokracie
Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.
S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.
Počítá se i se zajímavou „Hlavou 22“. Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.
Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu – je to tam samý Nowotny a Novak, )
Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.
S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.
Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.
Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.
Islám
Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány.
(To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)

Ono je to ve světě asi takto:

Kdo nám to vládne? Politická chátra!

Poslanci si přes odpor Pirátů a SPD dali razítko na vyšší růst platů

2. listopadu 2018  9:45
Většina Sněmovny dala v pátek jasně najevo, že si poslanci nechtějí nechat nikým překazit to, že politikům od ledna dramaticky, o dvacet procent vzrostou platy. Piráti a SPD Tomia Okamury nedokázali prosadit, aby ještě v listopadu došlo na konečné hlasování o návrhu, který měl růst platů politiků přibrzdit.
Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek | foto: Marie Stránská, MAFRA

  Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek navrhl, aby o zbždění nárůstu platů poslanci hlasovali 14. listopadu. Šéf KSČM Vojtěch Filip, který v tu chvíli řídil schůzi, ho upozornil, že v ten den to nejde, protože lhůta pro projednání ve výborech uplyne až o den později. Michálek tedy navrhl, aby hlasování bylo v pátek 16. listopadu. Pro to ale bylo jen 46 ze 157 přítomných poslanců, převážně z klubu Pirátů a SPD Tomia Okamury.

  Co to znamená? Poslanci budou o zákonu hlasovat až v prosinci, pak má Senát třicetidenní lhůtu na jeho projednání a pak ještě zákon posoudí prezident.

  Základní plat poslance je nyní 75 900 korun hrubého měsíčně a paušální náhrady na dopravu, stravu a reprezentaci až 39 400 korun. Od ledna příštího roku tak základní plat poslance podle nyní platného zákona vyskočí na 90 600 korun a náhrady mají vzrůst na 47 100 až 63 900 korun. Ve skutečnosti ale bere většina poslanců více peněz, a to kvůli příplatkům za funkce ve výborech či klubech.

  Vláda navrhla, aby koeficient pro výpočet platů politiků, který se počítá z násobku průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře, zůstal v příštím roce 2,5 a nevzrostl na 2,75. Zachování stávajícího koeficientu by znamenalo roční úsporu v řádech desítek milionů korun.

  Piráti navrhli pozměňovací návrh, aby se plat politiků odvíjel od průměrných platů v celé ekonomice, ne od průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Tomio Okamura z SPD zase přišel s tím, že se platy politiků mají úplně „zmrazit“ až do konce roku 2021. Už v den, kdy to navrhli, se Sněmovna postavila proti návrhu Pirátů na zkrácení lhůty pro projednání těchto pozměňovacích návrhů na 7 dnů. V pátek znovu potvrdili, že nemají žádnou chuť nechat si růst platu od ledna příštího roku omezit.

  Okamura navrhl zmrazit platy politiků. Já chci přidat, řekl poslanec Pávek:

  Poslanec Pávek: Jako chce každé mimino víc mléka, tak já chci víc peněz | (2:09) | video: PSP ČR

  Zdroj: https://zpravy.idnes.cz/plat-poslancu-zvyseni-snemovna-dnm-/domaci.aspx?c=A181102_092402_domaci_kop

  A takhle my tu žijem

  Minulý čtvrtek byli občany obytné čtvrti v Düsseldorfu přivoláni policisté, aby prošetřili muže, který žije s 12ti nezletilými dívkami, které nechodí ani do školy. Policisté v luxusní vile 51 letého muže našli 12 děvčat ve věku 6-18 let. Z dalšího šetření vyplynulo, že Imám dívky vydražil na trhu v Homsu v Sýrii, což doložil kupními smlouvami.    K tomu uvedl, že dívky získal s poctivým úmyslem se s nimi oženit, což také podle islámského práva učinil. Vše doložil doklady o uzavření manželství, vystavenými v Sýrii. Na dotaz, jak uživí svých 12 ,,žen“, odpověděl doslova, že díky německé pohostinnosti a především díky štědrým sociálním dávkám. Nejstarší manželka, 18tiletá, už má dvě děti ve věku 5 a 6 let (1. porod ve 13ti). Hrdý pedofil se pochlubil tím, že řádně plní své manželské povinnost, což znamená, že on žádnou z nich nezanedbává. Dívky stále dokola jako na kolovrátku opakovaly naučené fráze, že se vdaly dobrovolně a z lásky. A teď se podržte: Policie neshledala žádné důvody zásahu pro trestný čin nelegálního manželství s nezletilými, neboť manželství uzavřená v cizině byla Bamberským soudem ZLEGALIZOVÁNA !Takže policisté úchylákovi pouze vysvětlili, že manželky musí posílat do školy, načež se on ohradil, že je doma vyučuje sám podle islámu. Nato mu bylo vysvětleno, že vlastní výuku může uplatňovat pouze mimo povinnou školní docházku, a pokud dívky nezačne posílat do školy, nastane důvod, aby mu byly odebrány a předány do pěstounských rodin.Poté se policisté odebrali poučit sousedy, kteří je přivolali, že Imám vůbec žádný zákon neporušuje, že vede spořádaný život ve vzorném manželství, že dívky neposílal do školy jenom proto, že pochází z jiného kulturního prostředí, a není znalý německé legislativy. Tak co Vám dělá žaludek? Ve vedení Evropy se sešla tak početná skvadra slabomyslných demagogů, kteří dovolují cizincům ignorovat zákony hostitelských zemí!?! A co jsme to my do Bruselu delegovali za dementní sklerotiky, kteří za mrzký peníz vymazali z paměti, jak se všude v cizině museli chovat naši emigranti v minulém století? Závěr je alarmující: Když „islámská kultura“ ustrnula ve středověku a tudíž je pro muslimy v jejich domovských zemích dosud normální provozovat pedofilii a mnohoženství, domácí násilí vůči ženám, beztrestně řezat hlavy křesťanů a ničit jejich majetek …, že to všechno mohou stejně beztrestně páchat na území hostitelského státu?!?! Za co je tak pohádkově placená „elita v Bruselu“, aby vydávala nesmyslné vyhlášky o názvech potravin a tvaru okurek? V euforii po hadrové revoluci jsme vstupovali do Evropy s nadějí na lepší budoucnost našich dětí …, dnes nás čím dál víc přesvědčují, že bude jenom ku prospěchu všech, když zmizí jednou provždy v propadlišti dějin. Celá slavná EU!

  Doporučuji taky:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Valencik-bilancuje-nejnovejsi-dejiny-Zdegenerovana-globalni-moc-si-koupila-Vaclava-Havla-symbol-pokrytectvi-Dnes-nam-hrozi-strasne-svinstvo-556000?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=denni-tisk

  Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí? 

   

  Proč arabští imigranti neimigrují do bohatých arabských zemí ? V době  vrcholící imigrační krize v Evropě určitě dobrá otázka, řeknete. Jenže 
  ji nepoložil nikdo z evropských činitelů. V interview se však na to  zeptal čínský televizní kanál Tian Wei předsedy Ligy arabských zemí 
  Ahmeda Aboula Gheita .

  Předseda Ligy arabských zemí Ahmed Aboul Gheit čínskému kanálu Tian  Wei řekl, že arabské země jsou imigrantům zcela otevřené , avšak 
  imigrace má svá jasná pravidla. A to především v tom, že imigrantům  nejsou přiznávány žádné výjimky a imigranti musí dodržovat zákony a 
  podléhají trestnímu řádu v nezmešené míře jako místní občané. S  požádáním o azyl musí v arabských zemích imigranti podepsat dokument, v  němž se zavazují respektovat zákony a pravidla země a přijímají její  kulturu a jurisdikci včetně trestního řádu, který podobně jako v USA, 
  disponuje až trestem smrti. V případech mírnějších trestů jsou pak hned  po jejich odpykání ze země odsunuti. Dále musí podepsat smlouvu, že 
  veškerou poskytnutou materiální pomoc do dvou let splatí, jinak jim  propadne veškerý majetek a budou rovněž deportováni.

  « Ale Západní Evropa se přece k imigrantům chová volněji ? », namítla  čínská novinářka. Generální sekretář Arabské ligy na to odvětil, že to 
  vše jednou skončí tím, že se Západní Evropa probere , a bude vidět  situaci takovou, jakou skutečně je. Doporučil západním činitelům 
  zkušenost – na vlastní kůži si požádat o azyl v Dohze, Kataru či Saúdské Arábii. « A oni by se probrali ! », konstatoval předseda Arabské ligy 
  Gheit.

  Z tohoto pohledu se jeví prakticky všichni arabští uprchlíci  migrující do Evropy ekonomickými , protože v případě jejich skutečné 
  nouze by mohli imigrovat i do zemí teritoriálně a kulturně bližších,  které k pomoci nakonec i zavazuje jeden z 5 základních pilířů islámu. Za
  imigrační bordel si tak Západní Evropa se svými liberálními  multikulturními levicovými vládami může víceméně sama.

  Není tedy zřejmě pravdou, že bychom museli přijímat a vydržovat za  miliardy eur masy imigrantů. Ostatně, předseda Arabské ligy Gheit dal  všem proimigračním evropským politikům velkorysou nabídku: zkusit si  požádat o azyl v Dohze či Kataru. A taková nabídka se přece neodmítá. Z  ČR by si mohli požádat tací jako … dosaďte si sami. Evropu by pak aspoň 
  mnozí z nich neohrožovali svými choromyslnými představami s přijímáním  (soudně uznaných) násilnických, kriminálních a teroristických imigrantů.