Pravda o odsunu sudetských Němců

1
Díky za zprávu. Hned jsem si vyhledal Postupimskou konferenci ze srpna 1945. Je to tam jak se píše.To vymyslela skutečně Anglie (odsun) Chamberlein, který přesvědčil vlády USA a SSSR. A ty to akceptovaly jako výhodné řešení. Píše se tam i o náhradách škod. Zajímavý protokol. Podívej se na něj. Odsun Němců po 2. světové válce (doposud málokdo z nás ví): Přeposílám všem tento náramně důležitý email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat. Nevím proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák zejména revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům, ale i Sudeťákům už konečně vše naprosto jasné a nezvratné! Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference z 2. srpna 1945. Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku. Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost. Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům.

O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg. Co když ale to nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů? Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26.května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federal Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219. Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války. Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy. Podle článku 3 téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955! Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci.

Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html Co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident E. Beneš: Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest, dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M.R.Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš dr. Edvard BENEŠ, Praha, květen 1947

Opakování matka moudrosti

Ale banánů máme dost, tak co !!! 

Je to k smíchu či k pláči, rozhodni se sám. Toto
je pravda.

1- revize kotle (800-1500 Kč), 

2 –revize komína (800 Kč), 

3 – v elektřině platím nesmyslné větráky či slunce,

4 – ve vodě platím Francouze,

5 – v tabáku neziskovky,

6- uhlí už je dneska drahé jako svině, a je čím dál horší,

7 –cenu dřeva vyšroubovali na šílenou výšku kvůli nesmyslným štěpkám pro skopčáky   

8- zakázali mi kouřit v hospodě

9 –vnitráci mě sledují na internetu, kdekdo mě může udat za cokoli, všude mě sledují kamery

10 – kdekdo mi může vlézt do baráku na kontrolu bůhvíčeho

11 – když chci jet někam autobusem, tak abych si na tu cestu už šetřil dopředu

12 – platím na auto pojistku, dálniční známku, kontrolu u doktora, technickou, mám nařízené pneumatiky, spoustu v ybavení, které musím nesmyslně měnit !!!                                         

13-k doktorům musím dojíždět a když jdu do lékárny, tak se nestačím divit

14 – v krámě kupuji jedovaté potraviny

15 – výrobky nikdo neopravuje, všechno se vyhazuje

16 – na baráku, který jsem koupil za zdaněné peníze,musím stejně platit daň státu, pojištění, a musím ho z něčeho udržovat, aby mi nespadl na palici

17 – kamkoli vlezu na úřad, platím nějaké poplatky, a ještě na mě čumí jak na otravný hmyz

18 – Halík, Hermann, Benda, Kalousek, Schwarzenberg, Sobotka a řada dalších darmojedů, které platím ze mne dělají venkovského burana a nevzdělaného
pitomce…

A mohl bych  pokračovat...Už mě to pořádně sere !

A kdekdo se mi snaží vnutit, že můj největší
nepřítel je Rus….Hovno…Můj největší nepřítel
 je
tenhle stát a jeho politici…..Žádný Rusák, žádný soused, žádný normální člověk
mě tak zavile nepronásleduje a neokrádá tak,jako tenhle náš dobytek ,který
sedí za moje ale i tvé peníze ve vládě,
parlamentu, senátu, ale i v jiných kancelářích
státní  správy a státní moci !!!!!!!!

Jistá minorita opět beztrestně řádila ve Svitavách!

Ve Svitavách (a nejen tam) je zvykem se podělat před tmavými či jinak odlišnými spoluobčany.  Naši zákonodárci nás postavili do role typu drž hubu a makej. Inu, už  za R. Heydrycha dávno platilo: buď jako cyklista, nahoře se ohni, dole šlapej.  A my se tím řídíme, ať už se kamkoliv řítíme. Zkuste se ubránit, establishment Vás postaví do role agresora použivšího nepřiměřenou obranu. I proto nás EUSSR chce odzbrojit, ostatně jako každý totalitní režim. Zlatí komunisté- tahle výše zmíněná chamraď buď makala, nebo seděla tam, kam všichni patří: v kriminále.  Dnes má jakákoliv chamraď privilegia, znají dobře svá práva, ale o povinnostech mlčeti zlato!

A já se ptám: Jak dlouho hodláme tohle trpět? Kde je PČR a MP, které si platíme z vlastních daní? Co dělají politici, darmožrouti našich daní? Nenastala náhodou doba, kdy je konečně třeba vzít právo do vlastních rukou? Chcete se bezdůvodně nechat napadat hajzly tyjícícími z naších daní? Vy musíte ráno do háčku a tahle verbež chrápe! V noci dělají bordel a napadají kolem sebe běžné občany! Jsou jak rakovina- nejen že z nás tyjí, ale ještě chtějí nás hubit, vyhubit, protože jsou tak blbí, že ani netuší, že si zabíjejí hostitele! I ten parazit ví, že musí nechat hostitele žít, jinak chcípne spolu s ním.

Apeluji na slušné pracující občany- ozbrojte se a kurva už: nebojte se!  Smrt zmrda je našim ne cílem, ale jistým výsledkem naší obrany. Na obranu máme všichni právo. Kdo mi sáhne na děti, rodinu, patří zmasakrovat, protože pokud se neubráním, taková chamraď to udělá mně, mé manželce, kamarádovi, rodině či známému a vůbec slušnému oVčanovi (V proto, že se tak stále chováme).  I v bibli stojí: oko za oko, zub za zub!

Ostatně, když už je řeč o daních: kdy a proč vznikla solidární daň 7% zlodějny? po povodních! Měla mít omezenou platnost, ale těm darmožoutům likvidujícím svobodné myšlení se to hodí doteď  ji nechat a parazitovat na ní!

Která partaj tuhle zlodějnu chce po volbách zrušit a která nadhodí CZexit, ta má můj hlas!

 

Ostatně soudím,  že Kartágo musí být zničeno!

Kam až sahá vládní a parlamentní kreténismus?

Od: „Havlická Kateřina“ <Katerina.Havlicka@mafra.cz>

Komu: „spl@zdravotnictvi.cz“ <spl@zdravotnictvi.cz>

Odesláno: 30.5.2017 17:40:01

Předmět: e-recepty a praktičtí lékaři pro MF DNES

Dobrý den,

v pražské příloze MF DNES připravuji článek o praktických lékařích a používání e-receptů. Mám informaci, že mnoho lékařů v důchodovém věku chce kvůli e-receptům ukončit svou lékařskou praxi. Mohli byste mi to prosím za SPL potvrdit (nebo vyvrátit)? Máte případně tip na konkrétní lékaře v Praze, kteří o něčem takovém uvažují? Mohla bych také prosím mluvit s někým od Vás, kdo by mi situaci praktických lékařů v souvislosti s e-recepty obecně okomentoval? Děkuji moc za odpověď, potřebovala bych ji prosím během zítřka. Přeji pěkný konec května.

S pozdravem Kateřina Havlická, MF Dnes 

Vážená  paní  redaktorko, 

k Vašemu  dotazu    k eRcp    Vám  mohu  sdělit  ,  že   předběžný výsledek průzkumu   z terénu  naznačuje,   že   zejména  starší  kolegové  ,  kteří   nepoužívají   ve  své   ordinaci  IT technologie  vůbec  nebo on line , např.  i kvůli  slabému  či nestabilnímu  signálu ,   skutečně uvažují,  že  pokud    eRcp bude jedinou  možností,  jak  předepsat léčivo,  o  ukončení  své  činnosti.  

Stejným katalyzátorem  se  ukazuje  být  i   zavedení  povinnosti  EET. Důvody  pro  její  zavedení  i  pro  malá  zdravotnická  zařízení  jsou  z daňového  pohledu nesmyslné. Přímé  platby tvoří jen  bagatelní část  plateb,  představující  zlomek  %  příjmu praxe. Absolutní  část  příjmu praxe  tvoří  platby  od zdravotních  pojišťoven,  které  jsou zásadně  realizovány  bezhotovostním  převodem  na  účet zdravotnického  zařízení.    

 SPL  ČR,  jako  organizace zastupující  cca 87% všeobecných praktických  lékařů ,  na  tento problém  upozorňujeme  jak politiky,  tak  ZP.   Nejsme proti  rozumnému  využívání  IT  technologií  ve  zdravotnictví.   Odmítáme   však  jejich  absolutní  nadvládu.  Stále  častěji  máme  příklady  ze  zemí  s vysokým  stupněm elektronizace   zdravotnictví, kde  zkolabovaly  celé  systémy a  bylo  narušeno či  přerušeno poskytování  péče  a ohroženo zdraví občanů. Naposledy ve VB.   Zdůrazňujeme ,  že  IT  je  pouhým  nástrojem sloužícím k snadnějšímu dosažení  cíle, nikoliv  cílem  samotným!    Musí  však  být  splněny  vysoké technické nároky na  bezpečnost uložení  a  přenosu dat, na 100%  uzemní  pokrytí vysokorychlostním  připojením.  Využívání  IT  musí  být  pro  lékaře  i  pacienta  přínosem, nikoliv  práci  lékaře a  dostupnost péče komplikovat. V případě   eRcp  trváme  na zachování  alternativní  možnosti  předpisu léku v papírové  podobě jako  dosud. Praktický  lékař  musí  mít možnost předepsat  lék v jakýchkoliv  podmínkách  –  namátkou  jen  ty  nejběžnější  případy: na  návštěvě  u  pacienta,  v místě   bez  signálu  ,  při výpadku  el  proudu,  apod.  

Varujeme politiky  i  občany před  neuváženými  kroky ohrožujícími provoz  praxe   praktických  lékařů, kteří  jsou svým léčebně  preventivním   zaměřením a  snadnou  dostupností  základem  každého  zdravotního  systému. 

1.6.2017 MUDr.  Václav  Šmatlák,

  místopředseda  SPL  ČR

PS.    kontakt na   konkrétního lékaři  Vám  zatím  dát  nemohu, informace  jsou  přenášeny  volenými  místními  , okresními a  krajskými zástupci  SPL.    Výsledek  průzkumu  Vám  rádi   pošleme.

V případě   dotazů  mne  kontaktujte    na  tel  č,  602322110

Lépe to napsat nelze!

Video: Prohlášení Václava Klause a IVK k nepřijatelnému zacházení Evropské unie s Českou republikou

Odkaz na video zde.

1. Zásadně a zcela rezolutně protestujeme proti rozhodnutí EU zahájit s Českou republikou řízení kvůli tzv. nerespektování přijímání migrantů na základě Bruselem nadiktovaných kvót. Protestujeme proti snaze trestat nás a přinutit nás k poslušnosti.

2. I těm, kteří to ještě nevěděli, ukázala tímto svým krokem Evropská komise, jaké je postavení České republiky v Evropské unii a jaké s námi její vrcholní představitelé mají úmysly.

3. Odmítáme pokračující bagatelizaci toho, co se právě teď, v úterý 13. června 2017, stalo. Jde o novou, dosud nevídanou věc. Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus.

4. Odmítáme argument, že musíme „být u toho“, že musíme „být přítomni“ rozhodování, že musíme být v tak zvaném „tvrdém jádru“ Unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás. Rozhoduje se o nás.

5. Nenechme se vydírat hrozbami ukončení evropských dotací. Dotace nepotřebujeme a nechceme je. Odmítáme jak naše platby do Bruselu, tak dotace z Bruselu. Odmítáme zhoubnou, silou prosazovanou politiku EU jako celek.

6. Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit.

Václav Klaus a IVK, 13. června 2017.Jak se chrání Švýcarsko

Švýcarsko – země se sedmimilionovou populací má armádu o síle 1.365.220 vojáků (údaj z roku 2010). Profesionálních je z nich pouze 3,600 příslušníků letectva, speciálních jednotek a výcvikových instruktorů. Ostatní jsou příslušníci milice. Každý dospělý muž při dosažení věku 19 let „vyfasuje“ od státu erární automatickou útočnou pušku SiG 550 nebo SiG 751 a pistoli Glock 21a k ním tisíc kusů nábojů. K tomu kompletní výstroj. Od uniforem, bot, stanu, lopaty až po kolo. Tuto základní výzbroj a výstroj má doma každý voják, který absolvuje základní výcvik v délce 18 až 21 týdnů (podle druhu zbraně).

Více než milion tři sta tisíc vojáků jsou Švýcaři schopni mobilizovat do plné bojové pohotovosti během 12 hodin. Což je světový unikát.

Pro netrestané muže je služba povinná. Pro ženy je otevřená dobrovolně. Ten, kdo sloužit ve zbrani odmítne nebo nemůže (ze zdravotních důvodů nebo proto, že byl trestán pro úmyslný trestný čin) musí počítat se službou v civilní obraně a dvouprocentní přirážkou k platným sazbám daně z příjmů. Aby platil na ty, kdo slouží vlasti.

Kromě základního výcviku se každý Švýcar ve věku 19 až 42 let musí zúčastňovat cvičení nebo bojového nasazení v rozsahu 3 týdnů každý rok. Již druhým rokem se v rámci tohoto systému Švýcaři střídají ve třídenních až týdenních intervalech při ochraně svých hranic. Hranice Švýcarska jsou fakticky obloženy vojáky v palpostech. Zastavují všechny, kteří by chtěli hranici překročit jinde, než je legální hraniční přechod. Každého, kdo by chtěl nelegálně proniknout do Švýcarska „po zuby ozbrojená“ skupina vojáků vykáže. A troufám si říci, že by neváhali střílet ani vteřinu. A v případě střelby by za vojákem stál celý národ.

Na vlnu migrantů se Švýcaři jako jediní v Evropě začali připravovat již v roce 2012. Jejich zpravodajské služby vyhodnotily toto riziko jako akutní. Což ostatně služby dalších zemí taky. Na rozdíl od nás a celé EU, však Švýcaři jako jediní adekvátně zareagovali. V roce 2012 uspořádali cvičení Stabilo Due v rámci něhož cvičně uzavřeli hranice s Francií. Tehdy Francie vznesla diplomatickou cestou protestní nótu. Z níž si ovšem Švýcaři nic nedělali. V roce 2013 již cvičili uzavření veškerých hranic v rámci akce Duplex Barbara. Opět za hlasitého brblání – tentokrát z Bruselu, že to narušuje Schengenský prostor jehož je Švýcarskou součástí. A pak to přišlo. V roce 2014 se počet ilegální imigrantů proudících ročně do Evropy přehoupl do statisícových hodnot. V rámci série cvičení Conex Švýcaři zřídili soustavu palpostů, které jsou schopny pokrýt palbou celou hranici. Když loni na pozvání německé kancléřky Merkelové vyrazili do Evropy miliony imigrantů, tak Švýcaři přešli na trvalé střežení hranic. Všichni příslušníci armády se při tom střídají. Brusel a okolní státy raději „drží hubu“. Protože mají svých starostí dost. Právě s těmi miliony migrantů, z nichž mnozí znásilňují, kradou a vraždí.

Švýcaři se nespoléhají ani na EU ani na NATO, ale pouze sami na sebe. A svoji zemi si brání. Ukazuje se, že obě uvedené organizace jsou v tomto ohledu k ničemu. EU, která chce všechny občany v rámci nové směrnice odzbrojit, je spíše na škodu.

Jedině švýcarská cesta se ukázala jako účinná. Ano, je drahá. Švýcaři dávají na obranu 1% svého HDP, které je ale šestkrát vyšší než to naše. Ale dávají do toho hlavně sebe a svůj čas. Asi jako jediní v Evropě totiž chápou, že nikdo jiný to za ně neudělá. Každý Švýcar se zapojuje. Protože žádný z nich nechce, aby jim kdokoli nezvaný přišel vykrást dům nebo znásilnit ženu či dceru, tak se střídají, aby je vůbec nepustili do země. Jiná účinná cesta není. Je ale pravda, že tam nemají žádného Sobotku, Prouzu, Dienstbiera, Šabatovou, Stropnického, Pelikána nebo Merkelovou. Nebo možná právě proto je tam nemají. A mají doma klid !!!!

ČSSD na rozcestí

Odchod přítele Sobotky se dal čekat od jeho počátečního kopání na začátku roku 2017 do agenta Bureše, jemuž to „lidi“ žerou, Slávkovi ale nežerou z ruky a zobat mu nebudou ani ve volbách, proto musel skončit. Pokud udělám vládu se stranou ala NSDAP, jak se mi jeví Burešovci (one man party, fašismus v názorech,  přivlastňování si programu ČSSD a další zajímavosti), pak se nemohu zbavit odpovědnosti za její konec či za jejího představitele. Byla chyba neupozorňovat na to, že program ČSSD byl plněn. Ale prezentace před voliči byla plytká, neurčitá, vypadalo to, že agent STB Bureš vlastní vládu a ČR. Fašizace této republiky je jasná. Nařizuje nám to EUSSR a agent Bureš je největším příjemcem dotací jak ze spolku šílenců EUSSR, tak z ČR! Tak se to stalo. A toto hovado se pouští do Sobotky, že to je zbabělec? Do někoho, kdo mu umožnil fungováním ve vládě na nebezpečném ministerstvu financí zvýšit od doby fungování ve vládě příjem svých firem o cca 30-40%? Odhady se liší, vše se falšuje, zprávám nevěříme snad nikdo se zbytkem mozku.

Na protest jsem si oholil hlavu dohola jako pokání a pokoru před voliči ČSSD- nebojte se, dejte nám hlas, nechci, abyste opět byli zklamáni! Jinak jsem se mýlil a v kraji a na městě nemám co pohledávat.

Ostatně co lze očekávat od předsedy vlády, který nezabránil:

  1. lidi mají platy české
  2. ceny světové, nejlépe evropské
  3. daně obrovské, jejich využití v místě platby minimální užitek a ještě je chce naše partaj zvyšovat úspěšným- politická sebevražda v přímém přenosu
  4. pokuty jsou ne vychovávající, ale typicky likvidační
  5. pokuty jsou normální součástí rozpočtů obcí a státu!!!! A ty státní svině s tím adekvátně počítají!!!
  6. motoristé jsou ostrakizováni, když nevybereme pokuty, ohneme právo, vyhlášku a vybereme, kdybyste měli chcípnout!
  7. jak pravil Reinhard Heydrich- Čech je jako kolo: nahoře ohnut a dole šlape-  a to tato vláda krutě využívala. Takže z hrušky dolů, vy ubožáci! Triumvirát vždy skončil mrtvými.