Archiv pro měsíc: Květen 2021

Konečně iniciativa zdola!

Hnutí Otevřeme Česko – Chcípl pes vyhlašuje Black list pro zločince, kterým zakazuje vstup do našich podniků

Rok útlaku a šikany přinesl do gastronomie katastrofu nebývalých rozměrů. Zákaz svobodného podnikání způsobil ztrátu majetků, jistot, zaměstnanců, iluzí, zdraví, a nakonec i životů. V zájmu obohacení určitých skupin přišli ti, kteří budovali, dřeli a rozvíjeli své malé a střední podniky, o vše.

Přežili ti, kteří se zadlužili, zastavili své majetky a věří, že bude líp. Přežili ti, kteří bojovali a nezavřeli. Přežili ti, kteří měli štěstí na místo, kde fungovalo okno.

Dnes jsme svědky doby, kdy soudy označují naše vládní představitele za ty, kteří znevažují a porušují zákon. Vydávají protizákonná opatření, které nás podnikatele ženou k bankrotům, chudobě, dluhům.

Už 6 měsíců bojujeme proti těmto lidem a jejich bezohlednému rozhodování o našich životech. Bojovali jsme na demonstracích, u soudů, v médiích. Zapomněli jsme však na jednu důležitou skutečnost. Oni nás potřebují. A to nejen kvůli daním a hlasům ve volbám, ale také kvůli ostříhání, nákupu, zábavě, obědu či kulturnímu zážitku.

Jak tedy můžeme bojovat u nás v provozovnách? Spojili jsme se s kolegy v Dunajském pivovaru v Bratislavě a inspirovali se. Vyhlašujeme podnikatelský black list pro ty, kteří svým zrůdným jednáním zahubili naše kolegy. 

Dnes 26.5. 2021 vydáváme toto nařízení:

1) Zakazuje se přítomnost v provozovnách stravovacích služeb, restaurací, barů, hotelů, pensionů, maloobchodu, obchodních center, kadeřnictví, masážních salónů, fitness center, sázkových kanceláří, dále pak bazénů a umělých koupališť, divadel, sportovních areálů, ski areálů dále pak na kulturních akcích, sportovních akcích, trzích, filmových představeních, cirkusů, varieté, kongresů, vzdělávacích akcí a to těmto osobám:

Andrej Babiš, Jan Hamáček, Roman Prymula, Jan Blatný, Adam Vojtěch, Petr Arenberger, Mudr. Petr Smejkal, Alena Schillerová, Jana Maláčová, Karel Havlíček 

2) tento zákaz se nevztahuje na hypermarkety, benzinové pumpy a květinářství

3) Každý zástupce poškozených subjektů má právo na odmítnutí zákazníka, který úmyslně poškodil, nebo poškozuje jeho svobodné podnikání. V případě neuposlechnutí výzvy zástupce dotčených subjektů se výše zmíněná osoba dopouští přestupku podle zákona č.250/2016sb.

Odůvodnění:

Výše uvedení zástupci státní moci vědomě poškodili práva a svobody občanů ČR. Přes opakovaný rozsudek NSS nadále omezují a zakazují právo na svobodné podnikání, čímž se dopouští trestného činu. Tito lidé jsou plně zodpovědní za ztráty majetků, zdraví a životů dotčených spoluobčanů.

Tento dokument slouží pro všechny odvážné podnikatele, kteří již pochopili zločinnost této vlády.  

Jakub Olbert a Jiří Janeček

Žaloba kvůli vakcínám na covid. Omluvte četné gramatické chyby, já to nepsal.

Žaloba ve velkém

Svět se dočkal první velké žaloby týkající se testování na COVID-19! O historické události informuje i facebookový profil Přinášíme naději, který zveřejnil článek právníka Petra Weise z advokátní kanceláře Weis & partners.

Jak se píše v statusu facebookového profilu Přinášíme naději, nastala historická chvíle. Tým více než tisíc právníků a více než 10 tisíc expertů na medicínu pod vedením doktora Reinera Fuellmicha podává žalobu proti americké CDC, WHO a skupině Davos Group za zločiny proti lidskosti. Tentokrát celosvětově a ve velkém. Součástí týmu je i advokátní kancelář Weis & partners.

Pozitivita není infekčnost “Podstatou žaloby je nesprávný PCR test a podvody spočívající v zdokumentovaných případech ve velkém počtu. Lékaři byli nuceni nebo motivováni označovat úmrtí na komorbidity jako úmrtí na Covid, “píše v článku Peter Weis. Dodává, že PCR testy nebyly nikdy určeny k detekci patogenů. Podle žaloby jsou stoprocentně chybné při 35 cyklech. CDC podle Weise nedávno připustilo, že jakékoli testování se signálem nad 28 cyklů by nemělo být přípustné jako spolehlivý výsledek. “Pouze tento fakt diskvalifikuje více než 90 procent domnělých případů covidu (tzv. Infekcí zjištěných těmito” testy “),” konstatuje Weis. Podle něj jsou spolupachateli při šíření poplašných zpráv a paniky mezi obyvatelstvem všechny média, které si zaměňovali pojmy pozitivita a infekčnost

Použití experimentální vakcíny je porušením Norimberského kodexZvláštní část žaloby vedle chybných testech a zmanipulovaných úmrtních listech tvoří téma experimentálních vakcín. Jejich použití je v rozporu s čl. 32 Ženevské úmluvy. “Podle tohoto článku zmrzačení a lékařské nebo vědecké experimenty, které si lékařské ošetření chráněné osoby nevyžadují, jsou zakázány. Podle článku 147 je provádění biologických pokusů na chráněných osobách závažným porušením úmluvy, “uvádí právník. Použití experimentální vakcíny je porušením všech 10 bodů Norimberského kodexu. To může vést až k trestu smrti pro ty, kteří tato ustanovení porušili.

Vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice vakcíny

Takzvané vakcíny podle žaloby nesplňují pět základních bodů definice vakcíny. Naopak, splňují spíše definici medicínského experimentu a pokusu na lidech.

1.,Vakcína má poskytnout imunitu proti viru. Žalobci si troufají prokázat, že tato “genová terapie” neposkytuje imunitu proti covidu. Má zaručit redukci symptomů. Přesto podle dat ze žaloby však až 60 procent případů, které potřebují nemocniční intenzivní péči, s pacienti po dvou dávkách vakcíny.

2.,Vakcína má ochránit před nákazou. Tato genová terapie neposkytuje imunitu a také po dvou dávkách vakcíny může očkován nemoc dostat. Viz aktuální situace na Seychelách.

3.,Vakcína má snížit počet úmrtí na virovou infekci. Tato genová terapie nesnižuje počet úmrtí. I dvakrát očkováni umírají.

4.,Vakcína má redukovat rozšiřování viru. Tato genová terapie nebrání v šíření nemoci a poskytuje prakticky nulovou imunitu.

5.,Vakcína má snížit přenos viru na druhých. Tato genová terapie nebrání přenosu nemoci na jiné osoby, protože poskytuje prakticky nulovou imunitu.

Žaloba uvádí i jednotlivé porušení Norimberského kodexu

1.,-informovaný souhlas

Nikdo nesmí být nucena do medicínského experimentu bez informovaného souhlasu. Mnoho známých osobností, média, politici a další lidé z nemedicínských prostředí přesvědčují v státem placených kampaních, aby se lidé dali očkovat. Neposkytují žádné relevantní informace o vedlejších účincích nebo o jiných nebezpečích této genové terapie. Země zavádějí Lockdown, opatření a vyhrožují vlastním obyvatelům. Tím de facto nutí obyvatelstvo, aby se zaočkovalo. V opačném případě jim hrozí omezení jejich základních práv. A to vše na protiprávním základě přes vakcinační pasy nebo tzv. zelené pasy. Pamatujte, že i během norimberských procesů byly žalované i média a jejich představitelé byli odsouzeni k smrti za klamání veřejnosti. Podobně, jak mnoho nacistů, kteří byli po II. světové válce odsouzeni za zločiny proti lidskosti.

Za jakých okolností jsou povoleny pokusy

2.,Pokus musí být navržen tak, aby přinesl pro dobro společnosti plodné výsledky, které nelze získat jinými způsoby či prostředky. A nesmí být ve své podstatě náhodné či nepotřebné.

Jak je uvedeno výše, tato genová terapie nesplňuje základní definiční kritéria vakcíny a neposkytuje imunitu proti viru. Existuje množství jiných běžně dostupných léčebných postupů, které poskytují dobré výsledky jako např. vitamin D, vitamin C, zinek a vlastní silný imunitní systém (pokud je např. speciálně odolný vůči chřipce nebo nachlazení) a mnoho dalších.

Na zvířatech netestovali, vrhli se rovnou na lid

3.,Pokus musí být založen na výsledcích pokusů na zvířatech i na poznání přirozeného průběhu dané nemoci

Tato genová terapie se na zvířatech netestovala a použila se přímo na lidech. Ve výzkumu, který použil Pfizer – v kandidátské studii o mRNA (BNT162b2) s využitím opic makak rhézus – všechny opice po podání vakcíny dostali zápal plic. Nicméně vědci vyhodnotili toto riziko jako nízké. A to na základě toho, že opice byly mladé a zdravé jedince ve věku 2 – 4 roky. Podle podání izraelské skupiny právníků po aplikaci vakcíny Pfizer až 80 procent očkovaných dostalo zápal plic. Navzdory těmto okolnostem Pfizer pokračoval ve vývoji vakcín bez testování na zvířatech.

Následky pokusů na lidech

4.,Pokus musí být proveden tak, aby se předešlo všemu zbytečnému tělesnému či duševnímu utrpení a poškození zdraví.

CDC VAERS zaregistroval od začátku očkování více než 4 tisíce úmrtí a 50 tisíc poškození zdraví v USA, v EU je to 7 tisíc úmrtí a 365 tisíc poškození zdraví.

Další důsledky zločinných pokusů na lidech

5.,Nesmí být proveden takový pokus, při kterém je předem znám důvod se domnívat, že může způsobit smrt nebo zdravotní postižení

Tato genová terapie způsobuje smrt a jiné vedlejší zdravotní účinky (viz bod 4). Jiné dřívější studie ohledně mRNA uvádějí další rizika, která jsou zatím zcela ignorovány. Studie z r. 2002 ohledně spike proteinu SARS-CoV-1 dokázala, že protein způsobuje zánět, imunopatológiu, krevní sraženiny a zabraňuje tvorbě angiotensinu 2. Tento experiment nutí tělo produkovat spike protein s obdobnými vlastnostmi.

Prvotní antigenní hřích

6.,Riziko nesmí převážit nad benefity

Covid-19 se neskončí smrtí v 98 – 99 procentech případů. Vedlejší účinky vakcín, smrt, poškození zdraví způsobené mRNA genovou terapií převyšují benefity. Podobně, jak to u nás už dávno tvrdí doktor Jan Lakota, i mezinárodní tým upozorňuje (i na základě studie Markově nemoci na drůbeži) na ADE a prvotní antigenní hřích nebo Original antigenic sin (OAS). CDC také ECDC jednoznačně o tomto problému ví a tento fakt ignoruje.

Používají se nepovolené vakcíny

7.,Musí být provedena přiměřená příprava a poskytnuté náležité vybavení na ochranu účastníků pokusu i před málo pravděpodobnými poškozeními zdraví, zdravotním postižením či úmrtím.

Nebyly provedeny žádné přípravy. Tato genová terapie přeskočila testovací fázi na zvířatech. Třetí testovací fáze farmaceutických společností skončí až v roce 2022/2023! Tyto vakcíny jsou určeny pouze pro nouzové použití, nejsou povoleny.

Propaganda není věda8.,Pokusy smí provádět pouze vědecky vzdělané osoby. Během všech stupňů pokusu se od lidí, provádějících pokus nebo zapojených do pokusu, musí vyžadovat nejvyšší stupeň dovednosti, zkušenosti a péče.

Politici, média, herci, spisovatelé, kteří tvrdí, že vakcíny jsou svoboda nebo bezpečné, nemají potřebné vzdělání. Věda a medicína není propaganda. A propaganda vůbec není věda.

Povinné a nucené očkování

9.,Během pokusu musí mít jeho účastni svobodu ukončit svou účast na pokusu, pokud se dostal do takového tělesného nebo duševního stavu, ve kterém se mu pokračování v účasti na pokusu

Bílý pracující daně odvádějící heterosexuální muž by byl již odsouzen na 7-10 let!

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Feri-Velkej-pr-ser-velkej-skraloup-zni-z-kavarny-A-hur-Ted-vyleze-vse-na-vsechny-665270

Jenže zde se to nestane. Žijeme ve zkurveném světě, kde soudy nahrazují vládu, poslaneckou sněmovnu a zbytečný senát, bude se vše v tomto TOP případě tutlat a zametat pod koberec. Zkuste ale vylézt ven bez náhubku! Policajti vás zbijí a zatknou! Jistě- ne všichni, ale je mezi nimi dost takových frustrátů, že se jim už věřit nedá. A soudům? Jste blbí?!?

Jj, poslední odstavec- opravdu VZÁCNÁ postava!!!

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Feri-je-vyrizeny-nejen-v-politice-Nez-rozhodne-soud-Roman-Joch-i-o-Pekarove-Adamove-665285

INU: Black Sexual Rapist Matter!!!