Je to fakt?

SBOHEM ANGLIE, jak pasivní Angličané podlehli muslimům.
Předkládám vám seznam muslimských úspěchů v této zemi – v Anglii.
Tohle všechno se událo během několika roků od otevření hranic:

Starostové:

LONDÝNA                    muslim

BIRMINGHAMU         muslim

LEEDSU                        muslim

BLACKBURNU            muslim

SHEFFIELDU               muslim

OXFORDU                  muslim

LUTONU                     muslim

OLDHAMU                muslim

ROCHDALE                muslim

Následující statistika ukazuje co “dokázaly” 4 milióny muslimů v Anglii, v zemi s 66 milióny obyvatel:

Anglie má 3000 muslimských mešit, 
přes 130 islámských soudů Sharia, 
přes 50 islámských “Sharia Councils”,
mnoho míst a předměstí, kam mohou pouze Muslimové,
78 % muslimských žen nepracuje, pobírají sociální dávky a bydlení mají zdarma,
63 % muslimských mužů nepracuje,
muslimské rodiny mající 6 – 8 dětí budou žít a bydlet zdarma.
Nový ministr vnitra V.B. –  muslim Sajid Javid

Anglický přítel, který mi přeposlal tento e-mail, to takto komentoval: “Velice, velice smutné, duch Anglie se nemůže bránit ani povstat, neboť je mrtev!”

Je to katastrofa pro celou Evropu! Pošlete to prosím dál, ať to svět vidí!!!

Zajímavé zamyšlení …
 Milan Štrupl
 
Francie je naprosto v háji a všichni by měli pochopit, jak se tam
dostali, neboť tento scénář hrozí v budoucnu i nám. Začíná to tím,
že ekonomika roste a chybí zaměstnanci pro manuální, a ne příliš
placené profese. Střední třída se má velmi dobře, bohatí chtějí
více bohatnout a rozšiřovat výrobu a vláda chce růst HDP aby
mohla disponovat s více penězi.
 
Francie má ale smůlu – pracovité Středoevropany ponechala
Stalinovi napospas spolu se spojenci – začne si tedy dovážet
muslimy a černochy. První přijdou ti schopnější a opravdu
ekonomice pomohou, ale své děti vychovávají stejně zaostalým
způsobem, jako v Africe.
 
Druhá generace je pak méně užitečná než ta první – podřadná
práce jim nevoní a na lepší nemají ani intelekt, ani vzdělání a
začne zatěžovat sociální systém a navyšovat kriminalitu, a přitom
se bouřit proti státu. Je tedy nutné si dovážet další a další
migranty a doufat, že budou chtít pracovat.
 
Jenže ti jsou ještě méně kvalifikovaní, než ti první a rovnou tedy
žádají o azyl a velká část vůbec nepřemýšlí, že by měla někdy
pracovat – stačí si udělat 3-5 dětí a z jejich sociálních dávek
pohodlně vyžijí, aniž by peníze použili ve prospěch vzdělání dětí.
 
To, co zprvu vypadalo jako ideální integrace se zvrhává v závody,
kdo víc ošidí stát. Navíc téměř všichni migranti posílají desátky z
výdělku i sociálních dávek zpět do Afriky, což slouží jejich
příbuzným jako platba pašerákům za cestu do Evropy. Počty
sociálně potřebných raketově rostou a státu dochází peníze.
Jediný, koho může stát obrat je ale střední třída. Vysokým
zdaněním jsou odčerpávány peníze od střední třídy k sociálně
potřebným migrantům a jejich potomkům. 
 

2

Ti ale, jak víte, značnou část těchto přerozdělených peněz posílají
do Afriky, zatímco pracující střední třída by je utratila ve Francii
– to způsobí postupný úbytek pracovních míst a nezaměstnanost
roste, což opět zvýší počet sociálně potřebných. Veškerá sociální
pomoc tak přichází vniveč a čím více stát přerozděluje, tím je
sociálně slabých více, a i čím dál více Francouzů se stává sociálně
slabými. Zároveň se k hranici chudoby přibližuje i kdysi bohatá
střední třída.
 
Sociální nepokoje narůstají a jelikož jsou lidé hloupé ovce, které
nechápou, jak je stát, potažmo migranti do této situace dostali,
všichni volají po sociální rovnosti a zvyšování sociálních dávek,
což ekonomickou situaci státu opět zhorší.
 
Během 3 generací dokáží migranti z Afriky naprosto rozvrátit
ekonomiku vyspělé země jako je Francie, a to jen svou mentalitou.
 
Tímto způsobem se propracuje stát do stavu, kdy už není komu
brát, aniž by to nevyvolalo povstání a nepokoje a nezbývá než do
dotáhnout do regulérního státního bankrotu!!!!
Francie již nemá kde brát, a teď už bude jen čekat na bankrot,
což položí celou tu slavnou EU!

OSTATNĚ PROČ NE- TATO DEMOGRADYCKÁ CHÁTRA NÁS V ROCE 1938 TOTÁLNĚ ZRADILA! Prosím, kde je ta hranice mezi demokracií a totalitárními zvyklostmi koloniálních zmrdů?