Elektroauta- budoucnost

Elektro-autá a čo ďalej?!


Sledoval som v televízii, že bol nejaký autosalón a tam všetci predvádzali elektro autá. Teda čistý pohon na elektriku. Dole v knihe na konci autor píše, že sú to všetci blázni a vysvetlil jednoduchou matematikou, že nechápe, ako takú hlúposť môže vôbec niekto propagovať? A hlavne, prečo žiadna politická strana nepovie, že je toto totálna hlúposť? Alebo sú všetky politické strany hlúpe? Len stručne z knihy. Ak si predstavíme, že všetky osobné autá na Slovensku budú na elektriku, ďalej priemerný počet najazdených kilometrov za rok bude 15 000, priemerná spotreba pri jazdení priemernou rýchlosťou 70 km/hod, bude 15 kW, tak bude spotreba elektrickej energie, taká, že je potrebný neustály výkon 900 MW. Ale pretože všetci budú dobíjať autá večer, tak bude potrebný okamžitý večerný a nočný výkon cca 2500 MW. Ak má jeden blok v Mochovciach výkon 440 MW, tak treba postaviť asi 5 nových blokov, teda 2 nové elektrárne ako Mochovce. To ale nie je všetko. Na taký večerný výkon nie je dimenzovaná elektrická sieť, trafostanice…. Ak na benzínovej stanici natankujete benzín za 10 minút, tak pri dobíjaní batérií aut, ktoré trvá cca 4 hodiny, treba postaviť 24 krát viac dobíjacích staníc, ako je súčasných benzínových staníc. A kde ich postavíte? Ďalej batérie vydržia len asi 200 000 km, potom ich treba vymeniť. Ale cena batérie je ako polovica auta. Ďalej batéria musí byť stále v teple. Teda v zime musíte mať garáž a udržiavať teplotu cca 20°C, ináč ju zničíte. Alebo ju neustále celú zimu na vonkajších parkoviskách zohrievať, teda musí byť napojená na elektriku………… Chápete? Vzdelávajte sa a nepočúvajte zdegenerovaných demokratických politikov, ak Vám ani takúto základnú vec nepovedia. Alebo zámerne klamú?

Jak vidno, pán na rozdíl od bruselských a dalších politiků umí počítat. Inu, fyziku ani EUSSR neumí zlomit! To spíše fyzika zničí EU!