Romové ve Švýcarsku

Romové ve Švýcarsku.

Vrátil jsem se z 6 denní studijní cesty ve Švýcarsku. Je tam také hodně cikánů/Romů, ale vidíte na rozdíl u nás, jak tvrdě pracují, jak mi Renáta, majitelka 2 hotelů, členka městské rady, u které jsem byl, sdělila.

Mají tuto motivaci: Podporu v nezaměstnanosti jen po odpracování souvisle 5 let bez delšího přerušení. Odmítnutí práce – žádná podpora. Ztráta zaměstnání vlastní vinou – absence, požití alkoholu na pracovišti – žádná podpora. Zničení obecního bytu a státního majetku musí zaplatit anebo do vězení a tvrdě tam pracovat na uhrazení škody.

Je s podivem, že pseudohumanisté a Kocáb nekřičí a veřejně nekritizují Švýcarskou konfederaci, že nechce zadarmo bez odevzdané práce živit parazity. A nikdo v rámci Evropy nemluví o rasismu ve Švýcarsku. Proto chci, aby ty neoprávněné různé podpory a sociální dávky platily parlamentní strany, když dopustily takovýto stav rasismu naruby !