Pěkná výzva

1. Vyzývám naléhavě státní orgány a Krizový štáb ČR, aby okamžitě přestaly ze státních zakázek zásobovat zdravotnickým materiálem Prahu, protože tam v tuto dobu jistě proudí objemné zásilky ze sesterského Thai-wanu, které s prozíravostí sobě vlastní pro své město zajistil pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib.

Pokud tomu tak není, vyzývám jeho a předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila, aby okamžitě doručili svou hlubokou omluvu čínskému velvyslanci v České republice a vedoucím orgánům města Peking!


2. Žádám, aby okamžitě zveřejnily svoje záchranné aktivity neziskové organizace financované státem dosud plivající na vládu ČR a poškozující dlouhodobě zájmy naší země. Zejména chci vědět, jak v této situaci koná např. organizace Člověk v tísni, nebo co vykonává Amnesty international!

3. Žádám, aby podrobně zveřejnili, jak pomáhají nemocným a potenciálně umírajícím občanům této republiky dosud aktivní organizátoři Milionu chvilek pro demokracii. Pokud tak neučiní, tak je vyzývám, aby od této chvíle už nadobro drželi hubu.

P.S. Pokud dojde ke splnění bodu 1.  slibuji, že svým přátelům pošlu do Prahy všechny potřebné ochranné prostředky.

PaedDr. Karel Milička