Nedělejte z nás voly!

Vážená paní náměstkyně, vážený pane náměstku, vážení kolegové.

Velmi nerad budu opět za rýpala, ale nemohu jinak. Vaše dnešní
stanovisko KS COVID k ukončení karantény osob, které se vrátily z Itálie
po 7.3. 2020 a algoritmus testování COVID-19 je naprosto
nekonzumovatelné a v praxi nerealizovatelné.

Uvedu proč:

1. Osobám, které se vrátily z Itálie po 7.3. v drtivé většině (pokud
měly bezpříznakový průběh) skončila karanténa podle dosud platných
algoritmů 21.3.2020.
2. Osobám, které se vrátily z 15 rizikových zemí po 13.3. a týká se jich
také karanténa, skončila tato (pokud měly bezpříznakový průběh)
28.3.2020.
3. Pokud tedy byla dodržena předchozí doporučení, jsou již tyto osoby
mimo karanténu. O tom, že by se opatření měla týkat i ostatních karantén
nařízených z jiných důvodů, se ve Vašem stanovisku nic nepraví, byť
ústně jsem tuto informaci obdržel.
4. Žádná ordinace VPL t.č. nedisponuje žádnými rychlotesty a při
zkušenostech, které máme s distribucí jakéhokoliv materiálu v této
pohnuté době, není reálné, aby VPL testy dostali do konce tohoto týdne,
i kdyby jejich distribuce začala již dnes.
5. Žádná ordinace VPL není vybavena ochrannými prostředky, které jsou
nutné proto, abychom mohli pracovat s biologickým materiálem pacienta,
který je podezřelý z nákazy COVID-19. Rád bych Vás ujistil, že
nedisponujeme respirátory FFP 3 a jednorázovými obleky v žádném
množství, natož v množství dostatečném. S brýlemi, štíty, rukavicemi a
dezinfekčními prostředky je to velmi podobné. Jsme rádi, že jsme schopni
udržet běžný chod ordinací, ale rozhodně nejsme vybaveni tak, abychom z
nich mohli udělat alternativní odběrové místo.
Rád bych podotkl, že nasofaryngeální stěr v testovacích místech se
provádí pod širým nebem, bezkontaktně a za přísných bezpečnostních
opatření, které mají zabránit tomu, že by se tam potkávali pacienti.

V této souvislosti bych Vám chtěl položit několik otázek:

1. Opravdu chcete testování přesunout do uzavřených prostor nedostatečně
vybavených ordinací VPL, kde zákonitě dojde k mísení pacientů v
čekárnách a na chodbách? Nejsem epidemiolog, ale zdá se mi zřejmé, že
takto dříve nebo později dojde k přenosu viru mezi nimi a/nebo k nákaze
personálu.
2. Jaký má testování splnit účel? Co od něj očekáváte?
3. Jak je zajištěna zpětná informovanost o výsledcích těchto testů a
opatření z výsledků vyplývajících? Zatím stále dobře nefunguje ani
informovanost o výsledcích testů indikovaných VPL standardní cestou, což
v praxi působí zmatek a chaos. Nezvýší používání rychlotestů ještě více
míru chaosu a zmatku, která již panuje?
4. Jsou Vaše očekávání od rychlotestů reálná? Při vědomí, že:
5. Podle mediálních vyjádření i velmi kompetentních osob mají
rychlotesty obrovskou chybovost. Mluvilo se až o 80% chybovosti a víme,
že ve Španělsku je stáhli z klinického použití pro chybovost 70%. Můžete
to nějak komentovat?
6. Testy jsou konstruovány na použití venózní krve, zatím co v ČR se
počítá s použitím kapilární krve. Není toto samo již dostatečným
zpochybněním validity výsledků?
7. Nyní zcela upřímný a politicky nekorektní, leč naprosto racionální
dotaz: Není to tak, že se testy, které se ze shora uvedených důvodů k
ničemu relevantnímu nehodí, dají na hraní praktikům, protože je
politicky složité říci, že to byly vyhozené peníze?

Rád bych Vás ubezpečil, že v praktických lékařích máte velmi loajální a
disciplinovanou armádu pěšáků, která i v této době stojí na svých
pozicích, dělá co je třeba a je připravena plnit úkoly, které dostane.
Mělo by být ale naprosto jasné, že tyto úkoly mají smysl. Promiňte mi
moji drzost, ale v tomto případě o smysluplnosti Vašich pokynů panují
vážné pochybnosti. Pro jejich rozptýlení vás žádám o seriozní odpovědi
na všechny moje dotazy a připomínky a přehodnocení Vašich doporučení.
Neradi bychom, aby z armády lékařů první linie, která má potenciál v
době kulminující epidemie plnit důležitější úkoly (včetně organizace
skutečného testování obyvatelstva) byla banda užitečných idiotů
provádějících věci, které valného smyslu nemají, navíc za cenu
zbytečného ohrožení vlastního zdraví a zdraví našich pacientů. Zde má
naše loajalita své jasné hranice.
Pokud se přes výše uvedené rozhodnete, že budete na testování rapid
testy v ordinacích VPL trvat, musím Vás upozornit na následující
skutečnost. Dokud nebudou všechny ordinace VPL vybaveny potřebnými
ochrannými prostředky, které praktickým lékařům zajistí stejný standard
ochrany, jako pracovníkům odběrových míst v nemocnicích, bude SPL ČR
doporučovat svým členům aby toto testování ve svých ordinacích
neprováděli.

Mým cílem není rozhodně někoho urazit, či se ho jinak dotknout. Jsou
míněny konstruktivně a mojí ambicí je, aby praktičtí lékaři byli ku
prospěchu zdravotního systému a mohli se účinně podílet na boji proti
epidemii COVID-19. Zároveň je ale mým úkolem chránit je před zbytečným
rizikem a zbytečnou prací.
Věřím, že můj postoj pochopíte a že moje silné pochybnosti o smyslu
tohoto opatření nebude nikdo z Vás brát osobně.

S úctou
Petr Šonka, předseda SPL ČR