Velmi poučné!

Včera se konala
krajská konference, kde Lucie Jungbauer a její muž Sven Jungbauer vystoupili a
mluvili o momentální situaci v Rakousku.

Proslov vypadal
takto:

Jmenuji se Sven
Jungbauer, jsem Rakušan a momentálně bydlíme s rodinou v malém městě Bad
Leonfelden v Horním Rakousku.

Z důvodu velkého
přílivu migrantů jsme s rodinou koupili statek ve Vyšším Brodě, který
opravujeme a až bude možné, tak se tam přemístíme. Chci chránit svou rodinu
před nebezpečnou invazí. Mým velkým přáním je, aby má rodina žila v bezpečí,
beze strachu a neovlivněná islamizací západní Evropy.

Pevně doufám, že
Česká Republika neudělá stejnou chybu jako například Rakousko..

Rakousko má 8,8
milionů obyvatel, z toho už přes milion Muslimů. Tomu též odpovídá vývoj na
rakouských školách zejména tedy v metropolitních oblastech.

Podíl migrantů na
veřejných školách ve Vídni je už 91%. Převládajícími jazyky jsou turečtina a
perština. Německý jazyk a kultura Rakouska je stále více potlačována. Místo
toho se utváří paralelní společnosti, bez vyhlídky na integraci. Děti islámské
víry nemají na prvním místě být dobrým studentem, ale naopak stát se dobrým
muslimem a jejich život řídit podle práva šaría. Místním dívkám je nadáváno do
šlapek či kurev a ze strachu z tohoto napadání si dobrovolně nasazují šátek.

Linz, mé rodné město
– město, které je zhruba dvakrát tak velké jako České Budějovice, žije už
40.000 muslimů, ani zde se vývoj ve školách neliší. V jedné škole v Linzi byly
děti nuceny se učit ramadánské písně, pokud odmítly, byly poslány k řediteli.
Školám, které byly před deseti lety vyhlášeny jako velice dobré, se teď
Rakušané vyhýbají. Ti, co si to můžou dovolit, dávají své potomky do soukromých
škol. Cena za místo v soukromé škole se pohybuje mezi 350 – 400,- euro
měsíčně.Vláda absolutně nedokázala čelit tomuto katastrofickému vývoji, namísto
toho se snaží místní obyvatele připravit na nadcházející islamizaci a ignoruje
nebezpečí tohoto expanzivního, dominantního náboženství.Před rokem 2015
učebnice našich synů obsahovaly převážně jména jakoAli, Mustafa nebo Mohammed.
Na hodině vaření bylo vepřové maso vyhozeno, aby jedné dívce nebyly raněny její
náboženské city.S ohledem na tato fakta přichází pomoc pro Rakousko a západní
Evropu příliš pozdě. Na celkový počet obyvatel má Rakousko 11,3% muslimů a u16%
je islamizace Rakouska nezastavitelná, jen díky jejich velké porodnosti, bez
přistěhovalectví rodin a dalších uprchlíků.

Detail na okraj:
Rakousko bylo v roce 2018 na první příčce, co se vražd týče. Zavražděno bylo 70
lidí, z toho 41 žen. Všechny spáchány migranty.V České republice tento problém
prakticky neexistuje, populace je vůči zcela homogenní, protože migrace ze zemí
shodných kultur jako například Ukrajina a Rusko velké problémy nedělá.
Největším problémem v Evropě bude demografický vývoj a pokud nebudeme opatrní,
uměle přivedená migrace nás všechny převálcuje jako parní válec.

Je na Vás, abyste
bojovali za to, aby Česká Republika zůstala taková jaká doposud je. Zachovala
si svou kulturu a budoucnost pro nás a naše děti byla bezpečná, bez práva
šaría.