Izolace v případě vyšetření patří do rukou PL, karanténa JEN KHS!

Vážení,

dovoluji si poslat shrnutí týkající se povinností vyplývajícíh z právních předpisů. Tedy jak by to mělo podle mne (a citovaných předpisů) v praxi probíhat.

Již delší dobu je jasné, že vystavování karanténních ePN na základě telefonického rozhovoru s pacientem (přes kterého vzkazuje KHS) je rizikové a je to problém. Ovšem pokud stanovisko přečtete, tak jde jen o ten nejkřiklavější případ toho co se dělá špatně.

Pravdou samozřejmě je, že legislativní úprava není stavěna na tisíce karantén a izolací a nikdy takováto epidemická situace nebyla. Přesto se domnívám (a naznačuje to i soud v rozhodnutí uvedeném v mém stanovisku), že za rok a půl co tato situace trvá, mohla být přijata legislativní úprava, která by na tuto situaci reagovala. Bohužel stát se tímto nějak nezabýval…

Není celkem pochyb, že zjištění epidemiologicky závažného kontaktu je věcí KHS. Ta by měla rozhodnout o nařízení karantény. Je mi osobně celkem jedno, zda to udělá zákonným způsobem – písemné rozhodnutí doručené pacientovi, nebo nezákonným – telefonicky mu sdělí. To je jejich věc a po pravdě důsledky nezákonného postupu nejsou ve finále až tak závažné..

Ovšem v případě, kdy KHS nařídí karanténu je povinna učinit i příslušná podání na OSSZ (u nemocensky pojištěných osob). S daty pacientů v kontaktu s nemocným KHS ve svém systému pracují a již loni před prázdninami  (tj. před více než rokem a půl !) byla ministerstvu nabídnuta možnost využít pro toto oznámení ePN. Tedy ČSSZ byla a podle mých informací stále je připravena umožnit podávat oznámení o vzniku karantény všem KHS, kterým nabídla zřízení přístupů do ePN. Celou dobu se mi jeví nanejvýš logické, že když už KHS údaje pacienta má ve svém elektronickém systému, tak není nic jednoduššího než je odeslat prostřednictvím ePN na OSSZ. Kupodivu byla tato nabídka ČSSZ ze strany státu (hygieniků, ministerstva) opakovaně odmítnuta (proč také ne, když to za KHS dělali praktici). Místo toho se řešilo ticho poštou přes pacienta – tj všichni si telefonicky volali a na konci je praktik, který ePN (v daném případě za KHS) vystavuje.

Praktik by měl řešit případy, kdy sám u pacienta zjistí, že je nemocen – v tom případě vystavením izolace. Ze zákona opět vyplývá povinnost to učinit písemně a pacientovi prokazatelně předat – z toho důvodu jsem ke stanovisku udělal na izolace celkem jednoduchý vzor. Je mi jasné, že realizovatelné je předání bez problémů u pacienta, kterého mám v ordinaci se symptomy a ideálně i s pozitivním antigenním testem, výrazně hůře pak u pacienta, který je doma. A nepochybně budou i nadále situace, kdy prostě pacientovi doručeno nebude. Kromě toho, že pro pacienta není bez předání izolace závazná, nevidím žádný fatální důsledek nedoručení. Zrovna tento moment by asi zasloužil legislativní úpravu nějaké výjimky.A samozřejmě v případě, kdy praktik sám protiemidecké opatření nařídí, tak je povinen u pojištěné osoby učinit i příslušné hlášení na OSSZ (formou ePN).

Proběhla jednání s hlavní hygieničkou (jedno i za účasti ministra) a dle Petra Šonky potvrdila, že kontaktní karantény si budou řešit KHS. Stanovisko, které je přílohou tohoto mailu jí bylo rovněž zasláno se žádostí o osobní schůzku, kde by se jednotlivé situace a postupy probraly. Zatím bez jakékoli reakce… Jsme celkem připraveni se o řadě věcí domluvit, samozřejmě tak, aby riziko nějakého postihu nenesl praktik, ale zatím mi příjde, že moc není z druhé strany zájem..

Zda a jak byly informovány ze strany hlavní hygieničky jednotlivé KHS rovněž netuším…

Samozřejmě o dalším vývoji v této věci dáme informaci…

přeji vše dobré

Jakub Uher