Archiv pro měsíc: Duben 2020

Dopis soudružce Jourové

Dopis člence EK Věře Jourové

Moje poznámka- plně podepisuji a souhlasím,. že tohle může vyřešit jen ozbrojený konflikt, protože tyhle ryby si EUSSR rozvracet nedají!

Paní členko Evropské komise, paní Jourová, dobrý den,

vyrušuji Vás proto, že vyrušujete Vy mě. Z takových lidí jako jste Vy – mám už takřka nervy pocuchané. Co to děláte?! Proč to děláte?! Musím Vám napsat dopis. Nemohu si to totiž nedovolit před mou dcerou, vnukem a vůbec před generací, která se narodila po roce 1990. Byl jsem disidentem před rokem 1989, a jsem (tedy je nás dnes víc) znovu, nyní ve dvacátých letech 21. století.


Ostrava, 3. dubna 2020

komisařka EK
Věra Jourová

zasláno doporučeně na adresu:
cabinet of president
k rukám komisařky EK
Věry Jourové
Berlaymont
Rue de la Loi 200
Bruxelles 1049
Belgie


Co jsem zač je velmi odkryto – a málokterý politik v ČR se tak politicky definoval a tolik toho tady po sobě zanechá jako já. Na níže uvedených w-stránkách je čtení, poslouchání a dívání se na mé odborné politické výstupy asi na 40 hodin. Na 40 hodin! Co jste ale Vy dobrovolně napsala zadarmo k budoucnosti země, kde jste se narodila? Je tam také text mé knížky – Svrchovaný stát a veřejné zdroje – kterou mi vydala Ostravská universita v roce 2013. Pochopitelně i můj životopis. Tolik na objasněnou mé osoby.

Vy jste se podepsala pod spisek nějak popisující II. světovou válku, či její příčiny. Diskutovali jsme o tomto textu i s českými historiky v rámci Akademie Literárních novin. Něco tak otřesného co si dovolujete se hned tak nevidí. Vaše vystupování v televizi celostátní české je po formální stránce Vašimi PR poradci dotaženo téměř až k dokonalosti formy, ale jaksi zapomínáte, že v republice je stále ještě mnoho lidí – nás starých – kteří přemýšlí (jestli tedy víte, co to slovo znamená). Kde je ale obsah Vašich sdělení – co nám vlastně chcete říct?

My totiž priorizujeme obsah nad formou. Toho ale zcela jistě Vy nejste schopna! Co to říkáte?

 • Že národy přestaly existovat?
 • Že současná Evropa (jestli víte co to je Evropa, já jsem geograf totiž) národních států už neexistuje?
 • Že člen Evropské komise nesmí háji zájmy svého státu, svého národa (tedy například Francouz v EK, Němec v EK)?
 • Vy nevíte, že marxismus je eminentně a zcela nezpochybnitelně – dítětem – západoevropským?
 • Anebo si myslíte, že to je výplod carského – evidentně v jednoho boha věřícího – pravoslavného Ruska?
 • Mám tady klást další (arci – jsem já vůbec povinen?) argumenty dokládající Vaši už snad 6–letou práci v Evropské komisi? Copak Vás neznepokojuje otřesný stav velké části zemí EU do které ho dostalo zločinné uvolnění hranic pro lidi, kteří v Evropě nemají co dělat.

Vaše práce je vlastizrádná – nesete osobní odpovědnost za celou dobu, co sedíte ve vysoké funkci, a za to, co EK dělá a dělala pro lidi v členských státech. Máte osobní odpovědnost. Nikdy jste nebrala tolik a nikdy už tolik brát měsíčně nebudete jako dnes. Nikdy. Jářku, vyzývat Vás k okamžité abdikaci na tuto funkci jest přirozeně zbytečno. Pokrytecká česká vláda jistě najde opět v ČR beztvarého byrokraticky zkorumpovaného člověka, který bude opět loajální ke zločineckému systému současné EU

Osobo, já jsem dalek tomu, abych si v skrytu lesa či obývacího pokoje nekonstruktivně dovoloval anonymně – tak jak to dělá velmi mnoho lidí i v Česku – Vás kritizovat. Toto ne. Nemá právo kritizovat – kdo není lepší. Ale já jsem lepší pro český národ. Čeština má snad nedostatek slov k odsudku práce, kterou vykonáváte. Vy jste vůbec nepochopila to, že jediným a výsostným smyslem existence EU je zachovat pro Evropu mír. Děláte všechno – jen ne toto. Dnes – stran patrně dokonce umělého viru (nevzniklého v přírodě) – je EU totalimpotent. Vaše tři pilíře smyslu existence EU – volný pohyb osob, kapitálu a zboží – to jsou zločinecké praktiky nadnárodních zájmových skupin. A řečeno ústy autorů západoevropského marxismu – jsou to zločinecké praktiky imperialismu.

Mladá paní, Vy chcete obhajovat to, že dovážíme jablka z Chile? Maso z Němec, cukr z Reunionu či Malawi, brambory z Itálie a Francie? Boty z Kambodže, trenky a trička z Indonésie? Prostěradla z Indie? Boty z Rumunska? Hračky z Číny?

Na Slovensko – díky likvidaci části jejich zemědělství – se denně musí dovážet pro občany této republiky potrava v 700 kamionech. To je normální? To je trvale udržitelné? Co si myslíte? Kolik kamiónů je to do ČR? Já to nevím, ale vím, co se stalo s kvalitou zemědělské půdy za posledních 30 let u nás a i to, že ani my nejsme soběstační základními potravinami. Vy si samozřejmě myslíte, že toto všechno je normální, vždyť se na této politice (a mám dávat desítky dalších příkladů?) podílíte – Vy jste její nositelkou. Ale ubezpečuji Vás, že toto normáální není!

Už jsem kandidoval 2x do P EU. V televizi na ČT1 mají v archivu mé vystoupení k našemu programu do EU, ale jen několik vteřin, protože víc prostoru nám nedají. Nabízím Vám tedy práci, kterou – budete-li mít zájem vykonám – tak jak jsem přislíbil stanu-li se europoslancem. Zpracuji na 7 až 10 stránek teze ústavy Unie evropských národů pro mír. Teze určené k dvouleté diskusi ve všech současných státech EU a ve všech ostatních státech zprvu Evropy, které budou mít zájem se do takto nově postavené Unie přičlenit. Jediným důvodem existence takovéto Unie bude zachování míru na našem kontinentě. Nic jiného takováto Unie nebude mít na starosti. Tedy konečně dojde naplnění myšlenky našeho krále Jiříka z Poděbrad a Kunštátu.

Tento můj text můžete předložit v EK jako podnět na její zásadní rekodifikaci. Nebude-li přijat k diskusi a poté k realizaci, pak byste měla z takovéto komise – kterou byste se tímto pokusila změnit zevnitř – odejít České vládě pak je nutné sdělit, že současná EU je nereformovatelná, a proto je třeba z ní referendem vystoupit (tak jak jsme do ní vstoupili).

Mladá paní, vyzývám Vás k dvouhodinové diskusi na toto téma v nedělních televizních Otázkách v přímém přenosu. Rozumíte? Vy ale dobře víte, že tento náš současný prolhaný zkorumpovaný režim se bojí takovýchto diskusí představitelů režimu – které Vy navýsost representujete – s námi, disidenty tohoto systému. Vyzývám Vás: zkuste si před lidmi českého státu obhájit současnou EU a její politiku – z očí do očí v přímém přenosu – se mnou. Ve vší slušnosti a v mém respektu k ženám.

Tento můj text zasílám na adresu sekretariátu předsedkyně EK neb Vaši osobní adresu – kancelář či kanceláře – jsem na internetu nedohledal.

Národní knihovna České republiky – všechny mé texty, které jsou umístěny na w-stránkách naší strany – považuje za seriózní, a proto se mnou sepsala smlouvu o tom, že když nebudu moci stránky platit či stane-li se mi něco, tak je bude Národní knihovna České republiky zálohovat. Tedy lidé na konci, našeho století se budou moci dozvědět, že už v zhruba v 15. roce našeho členství v EU žili v ČR lidé, kteří otevřeně žádali zcela zásadní změny ve fungování EU. Je totiž možné, že se nám nepodaří transformovat současnou EU a z národních států budou totální kolonie, lidé pak otroky nadnárodních zájmových skupin.

Nebudu psát komisaři EK za Finsko či Portugalsko, ale za Českou republiku. Vy tam totiž za někoho sedíte – i když jste nebyla volená voliči. Vy chcete smazat rozdíly mezi národy, které v Evropě tisíciletým vývojem vznikly a kodifikovaly se nevyvratitelně. Víte vůbec, co to je jazyk a proč tu máme tolik dialektů a nezpochybnitelných národních jazyků?

Paní – Vy jste vlastizrádce – a ani o tom nevíte. Vy totiž nemáte intelektuální potenciál, abyste to věděla a jste asi dokonce přesvědčena o tom, že to, co děláte, je správné. Kolik lidí v ČR si ale myslí to samé co Vy? Lidí, kteří nejsou nijak napojeni na penězovody pocházející z EU či z českého státního rozpočtu navazujícího na rozdělování (přehazování hnoje vidlemi tam a zpátky) těchto EU fondů Kolik lidí si myslíte, že má stejný názor na věc jako Vy? Ona fondová politika EU a nesmírné platy Vás a Vašich hemživců v kancelářích bruselských a jiných – to je ta gargantuovská korupce lidí, kteří si větev pod sebou nikdy neuříznou.

Paní vlastizrádkyně – s Pánem Bohem

RNDr. Radoslav Štědroň

předseda
Strana státu přímé demokracie – Strana práce
(vše na www.stranaprace.cz)

Evropská unieJourová VěraOtevřený dopisStrana práceŠtědroň Radoslav


Rubriky: Textové / 7komentářů / od Aliance národních sil

7 komentářů: „Dopis člence EK Věře Jourové“

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

Marty Leos..Frank

(8. 4. 2020 – 23:26)

Odpovědět

samozrejme ze je to vlastizradkyne..uboha..ovecka..posluhujici.te svoloci..z eu..a evropske pkomise!! drtiva vetsina..z techto..institituci..jsou velezradci..evropskych narodu..kteri..do evropy chteji natahat..tu muslimskou..vrazdici..svoloc!!!!!

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

Aleš Kremer

(8. 4. 2020 – 20:30)

Odpovědět

Nádherně napsáno,je to vlastizrada ! A budoucnost to potvrdí…pak zaplatí !

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

Pavel

(8. 4. 2020 – 19:42)

Odpovědět

Obávám se, že Jourová není schopna sebereflexe, že je zcela pohlcena eurohujerským pozlátkem.

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

josef

(8. 4. 2020 – 18:23)

Odpovědět

Plně se ztotožňuji se zněním tohoto dopisu ! Pravda,nic než holá pravda napsaná objektivně !

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

Jaromír Závůrka

(8. 4. 2020 – 14:25)

Odpovědět

rád se pod tento dopis podepisuji a souhlasím s ním. A proto sdílím, aby se to dostalo pokud možno, co nejvíce slušným občanům. Já bych to takto slušně asi napsat neuměl a použil bych jiná “decentnější slovíčka” pro tuto krá……..lovnu české politiky!

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

Jiří Rohan

(8. 4. 2020 – 13:22)

Odpovědět

Dobrý den.
Velmi pozorně jsem si přečetl váš dopis,bohužel velmi dlouhý,byť vyčerpající-obsahem-a naprosto s ním souhlasím.Myslím však,že nebude mít žádnou odezvu,ledaže by pod ním bylo aspoň 100 000 podpisů.Budu první,kdo ho bude moci podepsat.Jiří Rohan.

Obrázek byl odebrán odesílatelem. Profilový obrázek

JUDr. Zdenek Květon

(8. 4. 2020 – 9:02)

Odpovědět

Vážený pane doktore, napsal jste to paní europoslankyni přesně, výstižně a objektivně. Přesně jste zařadil její chováni a jednali po objektivní i subjektivní stránce do kategorie vlastizrádců a věřím, že se za své jednání bude jednou zodpovídat před trestním soudem. S úctou JUDr. Zdenek Květon

Tihle darmožrouti nám vládnou?

Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme ?
Je tam mimo jiné:
Stálá delegace Parlamentu do:

 • Středoevropské iniciativy,
 • Meziparlamentní unie,
 • Parlamentního shromáždění NATO,
 • Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v
  Evropě, a
 • Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
  Stálá komise pro:
 • práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • Ústavu České republiky, a
 • rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.
  Stálá komise pro kontrolu:
 • činnosti Bezpečnostní informační služby,
 • činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace,
 • činnosti Finančního analytického úřadu,
 • činnosti Vojenského zpravodajství,
 • poskytnutí údajů z centrální evidence účtů,
 • činnosti Národního bezpečnostního úřadu,
 • použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování
  osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a
 • činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost.
  Vyšetřovací komise k OKD.
  Volební komise.

A pak také:

 • Hospodářský výbor,
 • Výbor pro evropské záležitosti,
 • Kontrolní výbor,
 • Výbor pro obranu,
 • Mandátový a imunitní výbor,
 • Výbor pro sociální politiku,
 • Organizační výbor,
 • Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu,
 • Petiční výbor,
 • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj,
 • Rozpočtový výbor,
 • Výbor pro zdravotnictví,
 • Ústavně právní výbor,
 • Výbor pro životní prostředí,
 • Volební výbor,
 • Zahraniční výbor,
 • Výbor pro bezpečnost, a
 • Zemědělský výbor.
  A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory !
 • Podvýbor pro dopravu,
 • Podvýbor pro energetiku,
 • Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku,
 • Podvýbor pro letectví a vesmírný program,
 • Podvýbor pro ochranu spotřebitele,
 • Podvýbor pro podnikatelské prostředí,
 • Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace,
 • Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru,
 • Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních
  vyznamenání,
 • Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě,
 • Podvýbor pro svobodu slova a média,
 • Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy,
 • Podvýbor pro daně, cla a loterie,
 • Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků
  Evropské unie,
 • Finanční podvýbor,
 • Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku,
 • Podvýbor pro justici a soudní samosprávu,
 • Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení,
 • Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky,
 • Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé
  bezpečnostní služby,
 • Podvýbor pro vězeňství,
 • Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby,
 • Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci,
 • Podvýbor pro migraci a azylovou politiku,
 • Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským
  materiálem a inovace AČR,
 • Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a
  strategické koncepce ČR,
 • Podvýbor pro válečné veterány,
 • Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy,
 • Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí,
 • Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené,
 • Podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
 • Podvýbor pro kulturu,
 • Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity,
 • Podvýbor pro náhradní výchovnou péči,
 • Podvýbor pro regionální školství,
 • Podvýbor pro sport,
 • Podvýbor pro vědu a vysoké školy,
 • Podvýbor pro bytovou politiku,
 • Podvýbor pro cestovní ruch,
 • Podvýbor pro e–Government,
 • Podvýbor pro veřejnou správu,
 • Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo
  řízené organizace,
 • Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví,
 • Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů
  do praxe, propojení vědy a praxe,
 • Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a
  přístrojové techniky,
 • Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a
  práva pacientů,
 • Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských
  pracovníků,
 • Podvýbor pro financování péče o životní prostředí,
 • Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny,
 • Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí,
 • Podvýbor pro udržitelný rozvoj,
 • Podvýbor pro rozvojovou spolupráci,
 • Podvýbor pro styky s krajany,
 • Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy,
 • Podvýbor pro lesní hospodářství,
 • Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a
  chovatelství,
 • Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu,
 • Podvýbor pro rozvoj venkova, a
 • Podvýbor pro vodní hospodářství.
  Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů.
  Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu.
  Obsazuje se tedy minimálně 190 pozic .
  A komise, delegace, výbory a podvýbory potřebují ale samozřejmě také
  členy !
  Počítejte sami – co to je netáhel …
  a pak, že stát doplácí na důchodce …

Připomíná to umírající starý Řím. Tam se taky množili úřednici jako krysy
a ten kdo poctivě pracoval byl jen pro smích.
Zdá se, že se u nás vyplatí dělat všechno možné, jen ne poctivě něco
vyrábět.
Mimochodem těch, co umí něco vypěstovat, sklidit či vyrobit už je jen
800 tisíc.
Což je 8 % obyvatelstva ČR Co myslíš, není to tristní ?

Je to možné?!?

Milan Havlíček

Čím více se zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace, jak náš národ umře hlady a bídou, když nám nebude „Brusel“ pomáhat. Skutečně? Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání, podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat. Z Bruselu máme možnost získat na další 8-mi leté období 550 miliard Kč (dle kursu). Krásné číslo, že? Peníze jsou tedy rozpočteny na 8 let. Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. Tzn. že za 8 let po 40 miliardách pošleme přímo 320 miliard. V dividendách jde na západ cca 260 miliard ročně. Z těchto jde k nám však nazpět pouze asi 20 miliard. (Potvrdil to i Paroubek na Primě jako bývalý premiér.) Tudíž na západ jde z ČR ročně v dividendách cca 240 miliard. (260 mld. minus 20 mld. zpět). Za 8 let to je 8 x 240 = 1 920 miliard. Celkem tedy z České republiky odchází za 8-mi leté období do EU 1920 + 320 přímo = 2240 miliard!!!!!! – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Do České republiky můžeme z EU dostat, s velkou slávou a za značné mediální propagace, ale pouze zmíněných 550 miliard!!!!! To je méně než 1/4 z 2240 miliard, které musíme do EU poslat!!!!! EU nás nejenom okrádá a vyžírá, ale ještě vyhrožuje pozastavením dotací, nebo jejich vrácením!! Anglie tento nehorázný a nezákonný postup EU odsoudila a zmínila, že to byl hlavní důvod BREXITU a vystoupení Spojeného království z EU!! Takže ČR je pro tento otrokářský systém EU výhodným a lukrativním zlatým dolem!!!!! Proto náš dluh také zákonitě stoupá!!!!! Je třeba připomenout, že kromě cca 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU (informace uniklé za rok 2012, informace z následujících roků se „verifikují“ – proč asi?), neseme některé další náklady. Zde je přehled některých z nich: 1) 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží. 2) 19 miliard – náklady na kofinancování evropských projektů. 3) 10 miliard na úředníky EU oficiálně. (Skutečně cenu obsluhy nikdo nezná, nebo zná, ale tají!) 4) 46 miliard na plán EU – do r. 2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom. 5) 10 miliard na biopaliva. (Jak úsměvné.). 6) 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. (Tak proto ji musíme mít tak drahou!). 7) 4 miliardy na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme elektřinu do Rakouska z Německa posílat téměř zdarma.) Sviňárna non plus ultra – to z naší atomovky, proti které tak ti pitomci protestují!!! Je potom jasné, že Českou republiku se snaží udržet v EU stůj co stůj, přestože stále lžou, že na nás prodělávají a že peníze od nich tečou k nám. Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer, lžou nám celou noc, lžou a lžou a lžou. Nebýt v EU, tak se máme jako prasata v žitě a důchodci z EU by sem jezdili v autobusech do hospod se nadlábnout, to by ekonomika a státní kasa mlaskala!!

SDRUŽENÍ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY U Hranic 3221/16, 100 00, Praha 10, tel. 267184053, e-mail: spl@zdravotnictvi.cz __________________________________________

___________________________________________________________________________ Usnesení předsednictva SPL ČR ze 4.4.2020 –

Rapid testy

Předseda SPL ČR Šonka informoval předsednictvo o včerejším jednání se zástupci klinické skupiny ministerstva zdravotnictví pro COVID-19, které se zabývalo rolí a povinnostmi VPL v testování osob v karanténě rapid testy. Jednání svolal a vedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na základě mailové komunikace s Petrem Šonkou, který mu tlumočil výhrady SPL ČR k plánovanému testování. Dále byli přítomni za MZ náměstek Roman Prymula, náměstkyně Alena Šteflová, ředitel Jan Marounek a za klinickou skupinu Roman Chlíbek. Za SVL ČLS JEP předseda Svatopluk Býma, vědecký sekretář Bohumil Seifert a Cyril Mucha, za SPLDD předsedkyně Ilona Hülleová, za VZP náměstek David Šmehlík. Náměstkem Prymulou bylo odmítnuto řešení navržené SPL, aby rychlotesty byly prováděny ve vybraných laboratořích ve vyhrazeném čase v k tomu vyčleněných odběrových místnostech (např. 1-2 laboratoře v okrese) s tím, že není možné, aby se v laboratořích koncentrovalo tak velké množství lidí. Rovněž odmítl náš předchozí návrh, aby testování rychlotesty prováděla sestra, protože není možné, aby sestra v hábitu chodila po městě a strašila lidi. Ve hře byla možnost, kterou podporovali zástupci SVL ČLS JEP, že by testování bylo možné realizovat na dobrovolné bázi v tom smyslu, že by např. třetina ordinací dobrovolně testovala a praktičtí lékaři, kteří netestují, by k nim posílali na testování své pacienty. Organizaci tohoto způsobu testování by měla zajistit a realizovat profesní organizace, tedy v případě všeobecných praktických lékařů SPL ČR. Toto řešení předseda Šonka odmítl s tím, že je v praxi nerealizovatelné. Účastníkům jednání sdělil, že SPL ČR s testováním pacientů v karanténě rychlotesty v ordinacích praktických lékařů nesouhlasí. Jeho přínos považuje za příliš sporný a nedostatečně vysvětlený na to, aby mohl vyvážit nebezpečí spojená s rizikem vyřazení řady ordinací primární péče z provozu z důvodu karantény či nákazy personálu, ale především riziko zbytečné nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních. Účastníkům jednání sdělil, že řada praxí VPL není schopna při nejlepší vůli z provozních a technických důvodů zajistit bezpečný průběh takového testování. Nemáme oddělené prostory pro odběry. Provádíme je v prostorách, kde se odehrává i ostatní péče a nelze je dokonale dezinfikovat po každém odběru. Personál tráví v těchto místnostech celou pracovní dobu. Řada ordinací praktiků na poliklinikách má čekárnu na chodbě, kde se jejich pacienti mísí s pacienty ostatních odborných ordinací a není možné zajistit separaci rizikových pacientů, přicházejících na odběr, od ostatních lidí. Nejsme vybaveni odpovídajícími ochrannými prostředky a dezinfekcí. Z těchto důvodů se SPL od takového testování distancuje a nebude se jakkoliv podílet na jeho organizaci. Pokud ministerstvo trvá na výše uvedeném modelu testování bude nutné nám ho nařídit. Stejný postoj za SPLDD zaujala také dr. Hülleová a tlumočila rovněž stejný postoj OSPDL ČLS JEP. Dále byly diskutovány praktické otázky testování. Náměstek VZP Šmehlík deklaroval, že VZP je připravena vytvořit úhradový mechanismus pro testování. Zatím není znám čas a způsob distribuce testů a ochranných prostředků. Není jasné, jak postupovat v případě, že pacient na konci karantény odmítne testování. Vzhledem k tomu, že bez provedení testu nebude možno ukončit karanténu (tedy PN), je třeba najít mechanismus, který by zamezil zneužívání nemocenských dávek, které tím hrozí. Není zatím zajištěn způsob reportování výsledků testování. Rychlotesty, které MZ bude distribuovat, jsou vyrobeny pro testování venózní krve, dle pokynu klinické skupiny VPL se má ovšem testovat krev kapilární. Rozlišují protilátky IgG a IgM. Testy, které již byly lékařům distribuovány na Vysočině, jsou ze zdrojů ministerstva vnitra a zřejmě rozeznávají jen celkové protilátky, nelze podle nich tedy realizovat platný algoritmus, které vydalo MZ. Náměstkyně Šteflová přislíbila, že klinická skupina dodá podrobný materiál, který tyto otázky upřesní ještě do večera 3.4.2020. Zatím jsme takový materiál z ministerstva neobdrželi. Předsednictvo SPL vzalo na vědomí informace předsedy Petra Šonky o dosavadním průběhu jednání o používání rychlotestů v ordinacích všeobecných praktických lékařů a přijalo následující usnesení: SPL ČR i nadále nesouhlasí s povinným testováním pacientů na konci karantény v ordinacích praktických lékařů. Ohrožuje fungování primární péče, která dosud, přes všechny problémy s nedostatečným vybavením ochrannými prostředky a jejich distribucí, plní dobře svoji funkci. Pro zvládnutí epidemie a zabránění nežádoucímu pohybu pacientů směrem do nemocnic je zásadní tento stav udržet. Naší rolí je především zajišťovat péči o zdravotní stav našich pacientů a veškeré jejich potřeby s tím související, nikoliv podílet se na klinickém experimentu. Především se však obáváme zbytečného zvýšení rizika nákazy pacientů v našich zdravotnických zařízeních, kterému nejsme při nejlepší vůli schopni spolehlivě zabránit. Z těchto důvodů se odmítáme na přípravě a organizaci tohoto projektu podílet. Nadále trváme na tom, že testování rychlotesty na konci karantény je možno zorganizovat lépe, bezpečněji a efektivněji, například v laboratořích a měl by tak učinit stát. Pokud se přesto ministerstvo rozhodne dát testování praktickým lékařům příkazem, trváme na tom, aby tento příkaz naprosto přesně a srozumitelně vysvětlil správný postup testování, definoval hygienický plán a epidemiologická opatření pro testování v našich ordinacích, včetně ochranných pomůcek a prostředků povinných pro personál, který bude test provádět. Musí být jasně stanoveno, jak postupovat v případě odmítnutí vyšetření pacientem. Zda bude karanténa trvat nadále, nebo má být ukončena. Rovněž požadujeme naprosto přesný návod na použití všech typů testů, které nám budou k testování dodány. Je třeba jasně nastavit funkční mechanismy k předávání výsledků testů a upřesnit další nejasnosti na které jsme na jednáních upozornili. Členům SPL ČR doporučujeme, aby do doby, než obdrží jasné pokyny pro testování, a především dostatečné množství adekvátních ochranných prostředků a pomůcek, testování rychlotesty ve svých ordinacích neprováděli. Předsednictvo SPL ČR

Velmi poučné!

Včera se konala
krajská konference, kde Lucie Jungbauer a její muž Sven Jungbauer vystoupili a
mluvili o momentální situaci v Rakousku.

Proslov vypadal
takto:

Jmenuji se Sven
Jungbauer, jsem Rakušan a momentálně bydlíme s rodinou v malém městě Bad
Leonfelden v Horním Rakousku.

Z důvodu velkého
přílivu migrantů jsme s rodinou koupili statek ve Vyšším Brodě, který
opravujeme a až bude možné, tak se tam přemístíme. Chci chránit svou rodinu
před nebezpečnou invazí. Mým velkým přáním je, aby má rodina žila v bezpečí,
beze strachu a neovlivněná islamizací západní Evropy.

Pevně doufám, že
Česká Republika neudělá stejnou chybu jako například Rakousko..

Rakousko má 8,8
milionů obyvatel, z toho už přes milion Muslimů. Tomu též odpovídá vývoj na
rakouských školách zejména tedy v metropolitních oblastech.

Podíl migrantů na
veřejných školách ve Vídni je už 91%. Převládajícími jazyky jsou turečtina a
perština. Německý jazyk a kultura Rakouska je stále více potlačována. Místo
toho se utváří paralelní společnosti, bez vyhlídky na integraci. Děti islámské
víry nemají na prvním místě být dobrým studentem, ale naopak stát se dobrým
muslimem a jejich život řídit podle práva šaría. Místním dívkám je nadáváno do
šlapek či kurev a ze strachu z tohoto napadání si dobrovolně nasazují šátek.

Linz, mé rodné město
– město, které je zhruba dvakrát tak velké jako České Budějovice, žije už
40.000 muslimů, ani zde se vývoj ve školách neliší. V jedné škole v Linzi byly
děti nuceny se učit ramadánské písně, pokud odmítly, byly poslány k řediteli.
Školám, které byly před deseti lety vyhlášeny jako velice dobré, se teď
Rakušané vyhýbají. Ti, co si to můžou dovolit, dávají své potomky do soukromých
škol. Cena za místo v soukromé škole se pohybuje mezi 350 – 400,- euro
měsíčně.Vláda absolutně nedokázala čelit tomuto katastrofickému vývoji, namísto
toho se snaží místní obyvatele připravit na nadcházející islamizaci a ignoruje
nebezpečí tohoto expanzivního, dominantního náboženství.Před rokem 2015
učebnice našich synů obsahovaly převážně jména jakoAli, Mustafa nebo Mohammed.
Na hodině vaření bylo vepřové maso vyhozeno, aby jedné dívce nebyly raněny její
náboženské city.S ohledem na tato fakta přichází pomoc pro Rakousko a západní
Evropu příliš pozdě. Na celkový počet obyvatel má Rakousko 11,3% muslimů a u16%
je islamizace Rakouska nezastavitelná, jen díky jejich velké porodnosti, bez
přistěhovalectví rodin a dalších uprchlíků.

Detail na okraj:
Rakousko bylo v roce 2018 na první příčce, co se vražd týče. Zavražděno bylo 70
lidí, z toho 41 žen. Všechny spáchány migranty.V České republice tento problém
prakticky neexistuje, populace je vůči zcela homogenní, protože migrace ze zemí
shodných kultur jako například Ukrajina a Rusko velké problémy nedělá.
Největším problémem v Evropě bude demografický vývoj a pokud nebudeme opatrní,
uměle přivedená migrace nás všechny převálcuje jako parní válec.

Je na Vás, abyste
bojovali za to, aby Česká Republika zůstala taková jaká doposud je. Zachovala
si svou kulturu a budoucnost pro nás a naše děti byla bezpečná, bez práva
šaría. 

Nových 2000 slov

Přála bych si… aneb „2000 slov dnes“

od obyčejné ženy Jana Zwyrtek Hamplová – advokátka

20. 10. 2019 | 06:01 Pro ty, kdo tuto paní neznají – je to komunální politička a právnička z Mohelnice, bývalá starostka A tak bych také ráda přispěla. Tak nějak normálně… od srdce. Protože se mi už dlouho zdá, že obsah našich životů uniká jak těm na pódiích, tak těm pod nimi. Jako by nešlo o to, proč se křičí, ale že se vůbec křičí. Bez ohledu na smysl toho křiku a bez ohledu na pravdu. A hlavně bez ohledu na zdravý rozum. V tom bezduchém překřikování všech těch part včetně té bruselské se ztrácí obyčejný člověk. Občan. Máma. Táta. Děti. Babička a děda. Obce. Města. Domov. Naše země. Naše Evropa. Ztrácíme se v tom my všichni a začínáme být bezradní a zmatení. Protože o nás na těch pódiích přestalo jít. Bez ohledu na všechny proklamace.

Přála bych si, aby se vrátil zdravý rozum. Aby byl přítomen, když budeme rušit tisíce nesmyslných právních předpisů a nařízení, kterými jsme zaplaveni, a aby byl přítomen při přijetí srozumitelných zákonů, které patří do civilizované Evropy.

Přála bych si, aby u soudů vítězila spravedlnost, ne otrocký výklad textu zákonů. Jde to – a někteří soudci to už umí. Jen tak tu vznikne důvěra ve stát.

Přála bych si, abychom zastavili obsazování Evropy lidmi, kteří tu nemají co dělat, a ti, kteří doposud nelegálně přišli, aby museli z Evropy odejít. Nemají tu právo být, nepatří sem, a jim nepatří Evropa. Nedejme si vnutit, že jsme odpovědni za jiné světadíly, protože tomu tak není.

Přála bych si, aby Evropská unie začala plnit roli, pro kterou byla založena, a pokud toho není schopna, ať raději skončí. EU nebyla zakládána proto, aby jedny státy diktovaly jiným, aby některé státy ekonomicky podváděly, nebo aby členové ztratili svou národní identitu. Od EU jsme očekávali bezpečné evropské hranice, bezpečné ulice, ekonomickou spolupráci rovnocenných států, volný pohyb a vzájemnou pomoc. Nevidím však dnes většinu z toho všeho.

Přeji si, aby se nám násilně nevnucovaly neuvěřitelné teorie o mnoha pohlavích. Máme dvě – muže a ženu, a pak jsou občas výjimky, které jako civilizovaní lidé budeme sice plně respektovat a ctít jejich jinakost, ale nebudeme kvůli nim měnit biologii. Máma je máma, táta je táta, a manželství je svazkem muže a ženy. To, že občas v ulicích teatrálně vystupují jiné skupiny, z výjimek nedělá většinu. Ta většina žije doma své klasické rodinné životy, a všechna ostatní tvrzení a teorie jsou znásilňováním přirozenosti.

Přála bych si, aby žena mohla být dále ženou, a aby měla po boku muže se vším, co je mezi nimi odlišné. Protože kdo tvrdí, že muž a žena jsou zcela stejní, je prostě hloupý. Muž a žena mají mít samozřejmě stejná práva, ale to z nich nedělá stejné bytosti – naopak. Na odlišnosti obou je založeno vše přirozené – láska, partnerství, mateřství a otcovství, jsou povolání ryze ženská, a povolání ryze mužská, například už kvůli tělesné konstituci – a ani občasné výjimky to nezmění. Odmítněme rušení oslovení dámy a pánové, odmítněme společné toalety, a odmítněme volby pohlaví jako čiré nesmysly proti přirozenosti.

Přála bych si, aby nám nediktovaly nátlakové skupiny, které jsou zneužívány k tomu, aby nás děsily, rozeštvávaly a unavovaly, aniž říkají něco užitečného nebo přinášejí jakákoliv řešení. Typickým příkladem budiž hysterická a nemocná Greta, které svět věnuje tolik pozornosti, až pochybuji o zdravém rozumu toho světa.

Přála bych si, aby se Greta dostala do péče lékařů, kteří jí vrátí ono její dětství, a aby její rodiče byli popohnáni k odpovědnosti za to, co se svou dcerou nechali provádět. Ano, chraňme přírodu, chraňme náš svět, ale ne pod diktátem zmanipulovaných dětí křičících do mikrofonu nebo přilepujících se k asfaltu s nejnovějším mobilem v kapse a nechodících kvůli tomu do školy. Naslouchejme vědcům – těm, které neplatí žádná lobby, ale které si budeme platit sami.

Přála bych si, aby i v budoucnu vzdělání mělo stále svou hodnotu. To předpokládá, že zajistíme dobrý obsah studijních oborů a smysluplné zkoušky, ať odborné, maturitní nebo státnice, ať akademické nebo praktické, ať více či méně náročné podle typu studia, tedy napříč spektrem, aby každý mladý mohl sáhnout po tom, co ho baví a co zvládne. Nedevalvujme však studia rušením maturit, státnic a jakýchkoli zkoušek, protože ani jedny z nich sice nejsou všespásné, ale jsou motivací ke studiu a určitým stupínkem v osobní profesní kariéře, na které se dá stavět dál.

Přála bych si, abychom si vážili všech, kteří pracují, a nepreferovali ty, kteří nepracují a nikdy pracovat nebudou. Považuji za nespravedlivé, aby ti, kteří dnes a denně chodí do práce, vydělávali na ty, kterým se pracovat nechce, a ani se tím netají. Není správné, aby ti, co nejvíce křičí, měli výhody a privilegia na úkor těch, kteří křičet nemají čas, protože chodí denně do práce, starají se o děti, o domácnost, splácí své bydlení, uklízejí kolem svých domů… Je přece velmi jednoduché odlišit, kdo se ocitl v přechodné nouzi z jasných důvodů, a kdo má život na úkor ostatních jako životní program. Těm prvním je třeba podat pomocnou ruku, protože od toho jsme civilizovaná země, ale těm druhým je třeba říct jasné ne – protože civilizovaní nejsou oni. Není důvod, aby to bylo jinak.

Přála bych si, aby naši politikové měli úroveň. Aby netančili ve sněmovně na lavicích, aby nemluvili do mikrofonu sprostě, aby byli pokud možno u toho mikrofonu střízliví, aby hovořili jako vzdělaní lidé, aby se nenapadali v osobní rovině, tedy aby zvládali názorovou diskuzi jako lidé inteligentní, aby nevystrkovali svůj zadek na kameru, aby neuráželi prezidenta z důvodu jeho věku a zdraví, zkrátka aby byli více normálními a slušnými lidmi, protože normální a slušní lidé nic z toho nedělají, a když, tak ne do mikrofonu a ne před kamerami, ale v hlubokém soukromí.

Přála bych si, aby se v naší zemi nevyplácely ve veřejném sektoru mnohamilionové mzdy a odměny, jejichž výše je neomluvitelná. Naopak bych si přála, aby se finančně více podpořili jiní. Odborné profese, zejména lékaři, učitelé, a také starostové, hasiči apod., kteří nesou mnohem větší odpovědnost, než leckterý úředník a leckterý šéf veřejné instituce. Lékaři za naše zdraví, učitelé za kvalitní vzdělávání mladých, a starostové za dobrý výkon samosprávy, což je obrovsky důležité pro občany obcí a měst. Na těch šetříme, a manažeři státních institucí dostanou odměny leckde i desítky milionů korun – což je neodůvodnitelné.

Přála bych si, aby neziskové organizace mimo těch, které poskytují sociální a podobnou péči, neměly právo čerpat z veřejných peněz ani korunu. Ať si najdou sponzory, ať přispívají členové, ať si to odpracují. Nevidím důvod, proč bychom je měli financovat z peněz nás všech. Dokud to tak bude, budou vznikat obskurní a nesmyslné projekty, jejichž šéfové budou brát vysoké platy a vykazovat činnost, která je leckdy k pousmání – kdyby nestála miliony. Chce-li někdo provozovat spolkovou činnost, ať si ji provozuje – ale za své, ne za naše. Evropa je tam, kde je, právě proto, že začala financovat podobné party lidí, kteří si z toho udělali vlastní byznys – aby nemuseli, nedej bože, do normální práce, jako my všichni, které jim tu „legraci“ platíme.

Přála bych si, abychom dokázali podporovat jasné talenty bez ohledu na to, zda na to rodiče mají, nebo ne. Ať jde o sport, o múzy, o studium. Na to by měly být budovány fondy, aby se talentovaným dětem dostalo takové podpory, jakou potřebují. Ne každé dítě má to štěstí podpory své rodiny jako úžasná Ester Ledecká; věřím přitom tomu, že talentů je u nás dost, a že podepřít je by mělo být otázkou národní cti.

Přála bych si, abychom se zasadili sebevědomě o návrat rodinného stříbra do našich hranic – ať je to zemědělství či jiné obory. Tedy aby existence EU nebyla překážkou pro schopnosti a aktivitu našich zemědělců, farmářů a podnikatelů, kteří tu odjakživa byli, a náhle se nám vnucuje, abychom se jich zbavili. Vzali nám názvy, vzali nám často i obsah, a já s tím nesouhlasím. Kooperace napříč Evropou je dobrá věc, ale nesmí být záminkou k diktátu.

Přála bych si, abychom neničili podnikavost a kreativitu drobných živnostníků nebo prostě šikovných lidí. Dnes se boji vyšívačka prodat ubrus, aby nemusela mít za chvíli EET, o drobných pěstitelích nemluvě. Každý, kdo uživí vlastní prací byť jen sebe a svou rodinu, by si zasloužil podporu státního aparátu, ne naopak.

Přála bych si akceschopnou profesionální armádu, která by mohla zasáhnout v případě potřeby na hranicích i jinde. Peníze, které putují po miliardách do neziskových organizací a někam do Afriky, by měly být nasměrovány právě sem, abychom byli soběstační v otázce bezpečnosti. Co nebylo nutné kdysi, je nutné dnes, kdy některé členské státy bez souhlasu ostatních členských států EU sem pozvaly, pustily a živí tisíce našich přirozených nepřátel. Lidé v tísni nebudou za chvíli za našimi hranicemi, ale v našich hranicích – tedy tady doma. Je třeba se na to připravit.

Přála bych si více samostatné obce a města, jejichž orgány se budou volit většinovým systémem. To znamená, že lidé, kteří dostanou početně nejvíce hlasů od občanů obce či města, by vytvořili zastupitelstvo. Tedy žádné přepočty podle procentuálního zisku stran, což vytváří zastupitelstva tak, že to neodpovídá skutečné vůli lidí. Je to důležitější změna, než přímá volba starosty, která sama o sobě nic neřeší.

Přála bych si, aby byl výrazně zredukován formalismus ve prospěch zdravého rozumu. Například zákon o zadávání veřejných zakázek nutí zadávat firmám, které ve skutečnosti nechceme, jen proto, že nabídly nejméně, zatímco důraz by měl být dáván na kvalitu. Složitý proces brzdí termíny, a my jezdíme po tom, po čem jezdíme – nebo spíše stojíme. Čtyři sta žádostí o informace za tři měsíce od jednoho člověka je důkazem o tom, že zákon o svobodném přístupu k informacím už dávno neplní roli, pro kterou vznikl, ale stal se nástrojem šikany a politického, a někdy obchodního, boje. Jsme tak „buzerováni“ zákonnými ustanoveními, že už ani nemáme čas přemýšlet proč.

Přála bych si konec všech dotací. Dotace křiví všechno včetně charakterů, a zpětně se stávají nástrojem destrukčních kontrol dotovaných. Důvody následných sankcí, a často 100% jejich lichvářské penalizace, jsou až neuvěřitelné příběhy. Navíc se šlape po malých, zatímco k velkým se přistupuje nesmírně velkoryse. Dejme peníze přímo obcím do rozpočtového určení daní, a nenuťme je prosit o milodary. Obce nejsou poddanými, aby prosily. Na podporu veřejné správy mají právo, protože právo na samosprávu je ústavně chráněné. A chce-li stát, aby za něj pracovaly, měl by je zaplatit o to víc. O dotacích do soukromého sektoru vůbec nehovořím – to pro mne úplný protimluv, který nemá žádnou logiku ani opodstatnění.

Přála bych si, abychom se v rámci Evropy spoléhali na ty kolem nás, kteří nás respektují, ne na ty, kteří se nám snaží diktovat, nebo jednají bez ohledu na nás. Nesnažme se s naší malou zemí dělat velkou politiku, ale mysleme právě a jen na tu naši malou zemi, aby nedoplácela na rozhodování a bezohlednost těch velkých. Velmoci si hrají své hry, kterých my budeme vždy pozorovatelem, a proto se snažme hájit si své, ne světové. To své si ale obhajujme a chraňme důsledně, s hrdostí, sebevědomím a ve spojenectví s těmi, kteří o toto spojenectví budou stát. Nepodlézejme velkým, kteří nás kdykoli budou ignorovat. Naučme se být sami sebou, kteří hájí své území, své občany a své hodnoty. Odmítejme, že je to nacionální, protože to tak prostě není. Na svoji zemi a svůj domov máme právo, a nedejme si to nikým brát.

Přála bych si, abychom na školách hovořili s dětmi napřed o České republice, a až potom o Evropské unii.

Přála bych si, abychom nemanipulovali zcela nelogicky už od jeslí děti panenkami tmavé pleti, protože tmavá pleť je v Evropě stále výjimečná, stejně jako v Africe je zase výjimečná pleť bílá. Nechci, aby na půdu škol měli přístup politikové, a nechci, aby tam měla přístup jakákoli církev. Když budeme děti učit o církvích, pak to musí být pravdivě, a v rámci hodin dějepisu. A tak, jak nelze vynechat u katolické církve čarodějnické procesy, tak nelze u islámu vynechat teroristy. Škola má přinést informace, nemá vnucovat názory.

Přeji si toho hodně. Ale měla jsem pocit, že doba na 2000 slov je zase tady. Tak jsem je zkusila po svém napsat. Protože je slýchám kolem sebe, jen se nevysílají.

Jana Zwyrtek Hamplová

Pěkná výzva

1. Vyzývám naléhavě státní orgány a Krizový štáb ČR, aby okamžitě přestaly ze státních zakázek zásobovat zdravotnickým materiálem Prahu, protože tam v tuto dobu jistě proudí objemné zásilky ze sesterského Thai-wanu, které s prozíravostí sobě vlastní pro své město zajistil pražský primátor MUDr. Zdeněk Hřib.

Pokud tomu tak není, vyzývám jeho a předsedu Senátu PČR Miloše Vystrčila, aby okamžitě doručili svou hlubokou omluvu čínskému velvyslanci v České republice a vedoucím orgánům města Peking!


2. Žádám, aby okamžitě zveřejnily svoje záchranné aktivity neziskové organizace financované státem dosud plivající na vládu ČR a poškozující dlouhodobě zájmy naší země. Zejména chci vědět, jak v této situaci koná např. organizace Člověk v tísni, nebo co vykonává Amnesty international!

3. Žádám, aby podrobně zveřejnili, jak pomáhají nemocným a potenciálně umírajícím občanům této republiky dosud aktivní organizátoři Milionu chvilek pro demokracii. Pokud tak neučiní, tak je vyzývám, aby od této chvíle už nadobro drželi hubu.

P.S. Pokud dojde ke splnění bodu 1.  slibuji, že svým přátelům pošlu do Prahy všechny potřebné ochranné prostředky.

PaedDr. Karel Milička